Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Величественно стоит над Черным морем город-герой Севастополь. Это гордое звание присвоено ему за мужественный отпор врагу в Великой Отечественной вой...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
101.Методы исследования в менеджменте. Рабочая учебная программа магистрантов первого года обучения, направление 080500.68 «Магистр менеджмента» прогр...полностью>>
'Курс лекций'
ООО «ТехнороссТ» при сотрудничестве с ведущим Московским центром диагностики автомобилей «ИнжекторКар» проводит уникальный 16-ти дневный курс подгото...полностью>>
'Конкурс'
Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса курсовых работ (проектов) по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Экономика предприятия», которы...полностью>>

Люди «білого царя»: імперська поселенська колонізація

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Люди «білого царя»: імперська поселенська колонізація

З середини XVIII ст. активізувались дії царського уряду, спрямовані на освоєння українського прикордоння та посилення державного контролю над місцевим життям. Традиційні для доби Просвітництва соціальні експерименти, керовані з державного центру в південній Україні, впроваджувалися особливо активно, і Кременчуччина не становила виключення.

Першою ластівкою таких соціальних експериментів на кременчуцьких теренах стали грузинські поселення, під які указом імператриці Анни Іоанівни [Її царювання взагалі стало вершиною благовоління до чужоземців (у історії лишилось як т.зв. «біронівщина»), потік яких прибував у Російській імперії, починаючи з реформ Петра І (відомо, наприклад, що вже за цього царя третину офіцерського корпусу російської армії складали іноземні найманці).] від 25 березня 1738 р. виділялись землі на території Полтавського, Миргородського, Лубенського та Прилуцького полків Гетьманщини (реальне виділення відбулося, здається, не раніше 1742 р.). Грузини-емігранти [З’явились в Росії ще за царювання Петра І.] (2305 родин) мали сформувати Грузинський гусарський полк (спочатку мовилося про «грузинську роту»), що мав діяти у складі російської армії.

Розселення відбувалось протягом 40-х рр. ХVIII ст. Для утримання грузинських «князів» (завдяки грузинам «поголів’я» князів у Росії зростало в геометричній прогресії) і «дворян» відводилися в Полтавському полку 1070 дворів посполитих [Досить вірогідно, що понад 50% частка всіх виділених у трьох полках дворів, які припали на південні терени Полтавського полку, була відлунням репресій проти мазепинців. Адже чимало місцевих козаків, звинувачених у «зраді» 1709 р., було переведено в посполиті (що в Миргородському та Лубенському полках не мало місця).], у Миргородському – 540, Лубенському – 490 [].

Зрозуміло, це розселення не викликало захвату серед українського населення, яке розглядало це як порушення «малоросійських прав» []. Старшина намагалася віддати тільки те, що «самій не гоже», замість посполитих, яких у південних полках було обмаль, часто-густо відводилися двори козаків і міщан, які законно протестували проти такого роду залежності. Самі грузини почувалися в Україні чужинцями, панами «на годину» (в уряді постійно обговорювалось питання переселення їх у Оренбурзькі фортеці), відтак намагалися обдерти своїх підданих якомога швидше, без жодної думки про завтрашній день [].

Не обійшлося і без конфліктів грузин із запорожцями, які саме на теренах південних полків мали свої основні економічні інтереси. Так, у 1745 р. на ярмарку в Кобеляках сталася бійка між запорозькими козаками та солдатами Грузинського гусарського полку з приводу торгівлі рибою [].

З точки зору цікавого нам регіонального суперництва міських центрів Кременчуччини, передання 210 дворів у Келеберді в «грузинське підданство» [] підважувало соціально-економічний потенціал цього містечка. Отже, і спроможності відігравати особливу роль у регіоні для нього явно звужувались.

Утім, зрештою грузинам довелося інкорпоруватись у місцеве суспільство, хоча відбувся цей процес вже у другій половині ХVIII ст. і вже переважно не на «малоросійській», а «новоросійській» платформі). Серед нащадків грузинських поселенців в Україні особливо відомі письменник О.П.Стороженко (1805-1874), декабрист О.С.Гангеблов (1801-1891), фольклорист М.А.Цертелєв (1790-1869) та ін. [].

Крім грузин, ще з часів Прутського походу 1711 р. на теренах Гетьманщини побільшало «волохів» (молдаван та румунів) та інших вихідців з Балкан, які сподівались на «кар’єру» на службі «білого» (православного) царя. На Кременчуччині, зокрема, добре відомим став один такий «чужестранный человек» – Олександр Бутовський []. Один з чотирьох братів Бутовських, які покинули Молдову заради російської служби, він якійсь час служив при фельдмаршалі фон Гессен-Гамбурському під час польських походів 1730-х рр. і за заслуги перед ним здобув призначення на посаду чигирин-дібровського сотника (1737-1760 рр.) []. Тут чужоземний висуванець вступив у конфлікт за маєтності – хутори-села Горби (Сидора Горба-«Горбина»?) та Гриньки, осаджені 1698 р. – з попереднім сотником Іваном Федоровичем Болюбашем. Утім, Болюбаш зміг відстояти свої права [].

Вигляд певного реваншу мало і повернення пернача миргородського полковника, по тривалому полковництву чужоземця (грека чи то далматинця) В.Капніста (1737-1751 рр.), до рук Ф.Остроградського (1752-1768 рр.). Справа ця супроводжувалась гучним слідством щодо Капністових зловживань, викликаних не в останню чергу тим, що, як тоді казали, цей чужинець Генеральну військову канцелярію (вищу урядову інстанцію Гетьманщини) «по спеси своей» «безсовестно презирает» [].

Так, власівські жителі поспішили заявити претензії на захоплені в них Капністом землі []. У зв’язку з антикапністовськими акціями стоїть і спроба «перевороту» на рівні міського управління в Кременчуці. 14 липня 1751 р. кременчуцькі козаки Максим Некраса та Павло Науменко з 33 товаришами подали до похідної Миргородської полкової канцелярії в Глухові прохання усунути Михайла Авраменка з посади сотенного отамана. Крім численних прикладів побиття та образ гідності кременчуцьких козаків [Авраменко, здається, був чужаком у Кременчуцькій сотні, адже ймовірно походив з роду омельницьких старшин. Не закорінений у місцевому соціумі (як і сам Капніст на полковому рівні) він міг покладатись лише на «фавор» протектора.], йому була інкримінована нелегітимність його становища згідно «малоросійських прав» (адже у 1745 р. полковник Капніст поставив його на це пост без традиційної процедури козацьких виборів). Наприкінці липня не чекаючи на офіційне рішення кременчуцькі козаки усунули М.Авраменка та обрали на його місце значкового товариша Данила Корчевського, представника «старого» місцевого старшинського роду. Адміністрація гетьмана К.Розумовського сприйняла це як «ослушность», адже процедура усунення мала передбачати офіційне розслідування та суд і наказала покарати всіх причетних до цієї справи, а М.Авраменка відновити на посаді (не обіцяючи однак припинити розслідування його зловживань) [].

Цікаво, що згодом у 1764 р. під час пікінерської справи М.Некраса знову очолить захисників «малоросійських прав» []. Отже, досвід отаманської справи 1751-1752 рр. даром не минувся.

Та чи не найяскравішим прикладом успіхів поборників «малоросійських прав» доби гетьмана К.Розумовського у боротьбі з «чужинцями» стала справа з Іваном Цибулевським – «іноземцем», що спробував ствердитися на теренах Кременчуцької, Потоцької та Власівської сотень []. Іноземцем герой цієї історії був, здається, лише за формальною ознакою, бо походив з Правобережної України (теренів Речі Посполитої). Напевне, це був дрібний православний (уніатський?) шляхтич-авантюрист. Із втручанням Росії у справи Речі Посполитої в середині 1730-х рр. та вступом на територію Правобережжя російських військ Цибулевський [Шляхтичі Цибулевські, здається, мали в минулому власний «роман» з українською козаччиною, адже в реєстрі 1649 р. в Уманському полку знаходимо Степана Цибулевського (полкова сотня), Ярему Цибулевського (сотня Івангородська) та Феська й Василя Цибулевських (сотня Романовська).] співпрацював з останніми. З початком російсько-турецької війни 1735-1739 рр. висилався як шпигун назустріч турецькій армії (1737 р.).

По війні Цибулевського винагородили посадою дозорці в містечку Груні Гадяцького полку, де він швидко дався взнаки обивателям. 1742 р. за численними скаргами місцевих мешканців його відставили від виконуваних обов’язків, а 1746 р. указом Сенату призначили наглядачем над «посполитими людьми» в трьох сотнях Миргородського полку – Власівській, Кременчуцькій і Потоцькій (резиденцію він мав у Потоках, де ще у 1752 р. згадується його двір як «бівшего смотрітеля опісних посполитих» []). Селяни ж бо, які мешкали у вільних військових маєтностях, описаних «на ім’я Єя Імператорської Величності», належали тоді до відомства комісії економії та були виведені з-під підпорядкування козацької адміністрації Гетьманщини. Це був благодатний ґрунт для конфлікту юрисдикцій, в який Цибулевський пірнув як щука в річку.

Скарги на нього за «ґвалтовний» напад на доми, заволодіння майном, грабунки, смертовбивство, незаконне ув’язнення, побори та використання підлеглих «у свої партикулярні роботи» сипались у 1748, 1749 та 1750 роках безперервно. Утім, це були, сказати б, «стандартні» зловживання посадовця того часу. Що насправді допекло місцевому козацько-старшинському істеблішменту – це насильницьке примушення козаків до відбування повинностей нарівні із посполитими, образи Миргородської полкової канцелярії та безпосередні напади на окремих козаків та старшин. Крім того, він претендував на поширення своєї влади на правобережні володіння місцевої сотенної старшини – цю улюблену колонізаційну монополію козацьких адміністраторів [].

У Кременчуці основним опонентом наглядача «описних» посполитих, здається, став сотенний отаман Михайло Авраменко, який у жовтні 1747 р. став на заваді побудови казенного шинка у містечку []. Нагадаємо, що козацтво сприймало виробництво та продаж алкоголю як свій спеціальний привілей. Відтак, зазіхання на нього закінчилось для Цибулевського плачевно, адже почувши про його приїзд у справі шинку, Авраменко зібрав козаків зі зброєю «бити» пана наглядача до смерті, та й кременчуцький сотник Ф.Гаврилов чинив на нього «похвалки» [].

Цибулевський дійшов до того, що відверто глузував з надій на відродження гетьманської влади в Україні та став вимагати поминати своє ім’я в церковній службі замість сотників та полковника. За відмову від цього він до напівсмерті побив 6 січня 1750 р. священика з Остап’я Остапа (Євстафія) Іванова (це був не перший священнослужитель, постраждалий від пана наглядача – 1747 р. на захват майна та побиття Цибулевським скаржився дячок церкви з Власівки Максим Петров []).

Наприкінці 1750 р. Цибулевський разом з іншими наглядачами був звільнений з посади у зв’язку із її скасуванням (ще до того у 1750 р. відбулася спроба усунути всім обридлого наглядача з посади та призначити на його місце нового російського «іноземца» – серба прапорщика Л.Любибратича [], але Цибулевський відмовився здати повноваження []). Прийшов час вже йому скаржитись на образи та розорення, які почали чинити йому місцеві обивателі, та просити призначення на нове прибуткове місце, враховуючи його «иностранство» та заслуги перед Російською імперією. Утім, скарги Цибулевського тепер спрямовувались до Миргородської полкової канцелярії, на сприяння якої він аж ніяк не міг розраховувати. Справа тяглася аж до 1760 р. і закінчилась жорстким вироком для її винуватця. За ним, Цибулевський мав сплатити близько 700 рублів відшкодувань потерпілим, відсидіти кілька місяців у в’язниці та виїхати на заслання в Рогорвік (у Прибалтиці поблизу Талліна).

Пожвавлення поборників малоросійських прав відчуло навіть кременчуцьке Правобережжя, де влада російських військових пустила вже глибоке коріння. Полковий осавул Михайло Саманас, який очолив 5-сотенну команду компанійського полку, послану влітку 1751 р. на охорону кордону, відмовився підпорядковуватись російському коменданту Кременчуцького форпосту прем’єр-майору І.Вісленєву та командиру мобільних частин прикордонників секунд-майору П.Танєєву з ланд-міліційного корпусу [].

Утім, це вже був «останній бій», успіхам «природних малоросіян», щасливо подарованим Україні «золотою осінню Розумовських» надходив кінець. На той час Україна вже мала новий «чужоземський» клопіт. Російський уряд, захоплений ідеєю переселення іноземців [Описаний вище експеримент з грузинами був почасти вимушеним, адже треба було якось дати собі раду з політемігрантами.], зокрема православних підданих Австро-Угорщини та Османської імперії, на слабкоосвоєне прикордоння, здійснив у цьому напрямку ряд заходів. Їх започаткував указ від 24 грудня 1751 р. «О принятии в подданство сербов, желающих поселиться в России и служить особыми полками». З часом з’являється ряд указів про заселення «задніпрянських мест» як іноземцями, так і російськими та українськими переселенцями, про утворення там нових адміністративних одиниць – Нової Сербії (1752 р.), Слов’яносербії (1753 р.) та Новослобідського козацького полку (1756 р.). Перша і остання з них включили до свого складу й Кременчуцькі правобережні терени [].

Новозбудована Єлизаветградська фортеця (сучасний Кіровоград) мала прикривати сербські колонії з боку турецького кордону. Вона також була центром імперського нагляду для Нової Сербії. Через це коменданти фортеці св.Єлизавети та командир Новосербського корпусу – генерал-поручик Іван Самойлович Хорват – знаходилися у стані перманентного конфлікту.

Столицею (штаб-квартирою) Новосербського корпусу став Новомиргород. Сам корпус складався з двох полків: гусарського (кінного) та пандурського (піхотного), у складі 20 рот кожний. Терени правобережної Кременчуччини якраз і були відведені для поселення Пандурського полку. Його ротними центрами (шанцями) стали []:

(1) при местечку Крилів Крилівський шанець;

(2) при містечку Табурище Табуриський шанець;

(3) при містечку Крюків Крюківський шанець;

(4) при селі Кам’янка (нині – Кам’яні Потоки) Кам’янський шанець;

(5) при селі Бутівка (згодом Плахтіївка, нині с.Успенка) Бутовський шанець [В інших джерелах цей шанець зветься також Зимунь (Земунь, Земун).];

(6) при хуторі Дереївка Деревський шанець [Відомий ще під назвами Вінгош (Вілагош) та Чанат.];

(7) при хуторі Гегелиному Свято-Григор’євський шанець [Відомий ще під назвами Чанодь (Чанад) та Пилажниці (поруч із новопоселеною слободою Лихівка).];

(8) на вершині ріки Омельника Омельницький шанець [Відомий ще під назвами Пілажниці, Ковін, Томешнице.];

(9) при вершині ріки Кам’янки і при байраку Чернечому (Черничевому) Краснянський шанець [Відомий ще під назвами Ковінь (Ковін) та Благоват.];

(10) при річці Кам’янка і при хуторі Онуфрієвому (Онуфрієвка) Онуфрієвський шанець [Відомий ще під назвами Слан-камінь та Смередова.];

(11) при селі Усівка (нині – м.Олександрія) Усівський шанець [Відомий ще під назвами Сланкамінь та Бечка.];

(12) при хоторі сорочинського протопопа Березовський шанець [Відомий ще під назвами Бечея (Бечія), Вараздін та Протопопівка.];

(13) при річці Березівка Костенківський шанець [Відомий ще під назвами Вараждин, Глоговац та Косівка.];

(14) при хуторі Артюховом Доротовський шанець [Відомий ще під назвами Глаговац (Глоговац), Янов та Пантазіївка.];

(15) при річці Скулевата Скулеватовський шанець [Відомий ще під назвами Шелком (Шолнош) та Янова (Єнова).];

(16) при селі Калантаєві Калантаєвський шанець [Відомий ще під назвами Шолнош (Шолмош), Вінгош, згодом пересунутий у с.Стецівка.];

(17) при річці Мокрий Омельник Корчиківський шанець [Відомий ще під назвами Чонград, згодом пересунутий у с.Андрусівку.];

(18) при вершині Мокрого Омельника Свято-Симонівський шанець (нині Павлиш) [Відомий ще під назвами Павлиш (Павлиж).];

(19) при вершині ріки Кам’янки Дроздовський шанець [Відомий ще під назвами Мондорлок (Мондорлак).];

(20) при вершині ріки Куп’євата Куп’єватовський шанець [Відомий ще під назвами Сентомаш (Сантомаш), згодом пересунутий на місце с.Христичівки.];

Штаб полку перебував у Крилові. Пандурський полк послідовно очолювали: підполковник Михайло Хорват (брат І.С.Хорвата) (1.X.1751-4.VII.1754), секунд-майор Георгій Аркані та капітан Попович (4.VII.1754-9.VIII.1754), прем’єр-майор Микола Чорба [У кобеляцькому районі, де згодом осіли Чорби і нині є с.Чорбівка.] (VIII.1754-15.VII.1756), майор Г.Аркані (9.VIII.1756-17.V.1757), прем’єр-майор Цветінович (15.X.1756-17.VII.1757), капітан Радкевич (21.V.1757-7.VII.1757), капітани Радкевич та Попович (спільно) (VII.1757-1.X.1757), секунд-майор Левул (12.X.1757-20.VII.1758), секунд-майор Левул та поручник Олішевський (спільно) (VII.1758-1.XI.1758), поручник Йосип Олішевський (XI.1758-28.IV.1759), підполковник Іван Хорват (син Михайла Хорвата) (1.XI.1759-9.IX.1761), майор Левул (9.II.1762-13.XI.1762), підполковник Цвєтінович (13.XI.1762-1764) [].

Новостворені полки були т.зв. поселенського типу, що передбачало наділення їх особового складу землею []. Стандартне спорядження новосербського гусара складалось з гусарських чобіт, ківера, гусарського паска, ментика блакитного кольору з позолотою з ґудзиками в п’ять рядів (у полках Слов’яносербії мундир був зеленого кольору), штани червоні. Волосся заплітали в косу «на угорський манер», при собі мали гусарські карабіни та шаблі [].

Керівники Нової Сербії підпорядковувались напряму російському Сенатові, а не місцевим урядовцям, що відразу породило цілий ряд проблем, створило благодатні умови для корупції та надуживань новосербських урядовців будь-якого шаблю. Особливо відзначився сам голова місцевої адміністрації генерал-поручик І.С.Хорват, за що і був зрештою засланий у 1762 р. до Вологди.

Нечисленні переселенці не стали помітною групою серед населення краю і швидко асимілювались з місцевим українським населенням, залишивши по собі пам’ять у топоніміці (м.Павлиш) та прізвищах нащадків (Сербини, Сербіченки та ін.) []. Їх господарська діяльність щодо освоєння краю взагалі виявилась малоефективною, часто підриваючи навіть вже усталені форми господарювання, зокрема створені козаками-гетьманцями та запорожцями.

Про господарчі «таланти» сербів глузливо відкликається українська пісня:

Ой сербине, сербиночку

Годі сербувати:

Бери серп та йди в степ

Пшениченьку жати!

Сербин того не злюбив,

Тільки вусом закрутив…

У сербина чужа хата,

Бо й сам сербин, як гармата,

Худибоньки тільки в нього

Серп та плахточка картата.

Чом сербина не любить,

Чи не подобонька?

Як сів на коня

То й вся худибонька [].

Відзначити можна хіба пожвавлення торговельних відносин із землями Австрійської імперії та певні успіхи у конярстві (Хорват експортував породистих коней з «Цесарії» для своїх кінних заводів).

Натомість, слід завважити, що саме утворення Нової Сербії на землях, на які традиційно претендувало Запоріжжя, було явним викликом для останнього. Не дивно, що ворожнеча між запорожцями і переселенцями не припинялася аж до останніх днів Січі (новосерби, зокрема, стали частим об’єктом гайдамацьких наскоків).

Постраждало й «миргородське» осадництво. Втратив маєтності навіть заслужений перед урядом полковник В.Капніст. Прохання про компенсацію за втрачені «грунти» Сенат відхиляв, цілком безпідставно стверджуючи, що Капніст та інші завели тут господарство на свій розсуд, не зваживши на «запретительные указы» [].

Місцевим козакам, аби не перетворитись на «підданих» для новосербів, лишалося продавати за безцінь свої господарства та переселятися на терени Новослобідського полку. З кременчуцької сотні відомі двоє офіційних осадчих – значкові товариші Йосип Чечель та Михайло Авраменко, які стали сотниками слобод Верблюжка та Овнянка відповідно. Кам’яні Потоки стали донором слободи Зелена (осадчим-сотником тут став Петро Кот), Власівські володіння – слободи Мишуринорізької (осадчий-сотник Пилип Устимович) [].

На Кременчуччині це означало удар по козацькому Крукову [Здається, саме тоді ця назва трансформується на «Крюків». ] (з 162 дворів та 486 мешканців чоловічої статі, яких маємо у 1745 р., лишилося на 1761 р. 437 осіб обох статей []) та суттєве загальмування розквіту Крилова, адже ледь животіючий Пандурський полк, штаб якого розмістився у цьому містечку, не йшов у порівняння з попередніми козацькими господарями (у 1745 р. в містечку мешкало 966 осіб чоловічої статі, а в 1761 р. лише 345 осіб обох статей []).

Частина території узбережних сотень (прикордонна із Річчю Посполитою смуга) відійшла у безпосереднє підпорядкування російських прикордонників [] (новосербам обов’язків охорони кордону свідомо не довіряли). Ліквідація лінії форпостів та редутів по Дніпру протягом 1751-1753 рр. [] хоча й мала в далекосяжній перспективі налагодження мирного господарювання в краї, тягнула за собою нові витрати з боку козацтва, звичайна служба якого тепер значно віддалювалась від домівок.

Крім того, без правобережних випасів і сінокосів господарство узбережних сотень обійтись уже не могло (згадаймо вістку 1685 р. про обмеженість запасів «степового сіна» в Кременчуці). Про це свідчать, зокрема, і стереотипні прохання Потоцької та Келебердянської сотень про дозвіл козакам перейти за Дніпро для прогодування худоби []. Та й у справі 1764 р. з пікінерією в Кременчуці активно застосовувався аргумент надання охочим стати пікінером земель за Дніпром [].

Відзначаючи ненормальність місцевих стосунків, гетьман К.Розумовський скаржився «на высочайшее имя», що в містечку Крилові й селі Табурищі, поза територією, виділеною сербам, останні витолочують своєю худобою збіжжя, мешканців «употребляют в партикулярную работу», «многих здешних жильцов в службу записывают». Володар булави просив дозволити українцям пересилитися на Українську лінію, але Сенат не погодився, обмежившись нагадуванням урядовцям Нової Сербії про неприпустимість порушень закону [].

Про конфлікти між новосербами та козаками-«новослобідцями» свідчить і слідча справа про наїзд 9 липня 1759 р. омельницького [Мова тут іде не про лівобережний Омельник, а про сусідню з Чанадом слободу Омельник (або Лихівку). Х.Лишевський (інакше – Лихо) був сотником Новослобідського полку, поставленим зі значкових товаришів Полтавського полку. Можливо, це родич Келебердянського сотника Чорнушенка (?-1723-1725), якого кликали ще й Лишенком?] сотника Хоми Лішевського на слободу 7-ї роти Пандурського полку шанця Чанад []. У кращих традиціях «наїзду» нападники (сотник і 20 козаків) вибрали час, коли ротний командир прапорщик Янів, так само як й інші військові (яких, либонь, було тут обмаль) були відсутні. Вони перелякали і розігнали жінок і дітей, яких застали в слободі (причому 5-річний син пандура Микити Обертаса захворів з переляку), захопили служницю, що втекла від Лишевського, та місцевого чередника, якого відвезли на хутір сотника. Тут останній, зв’язавши руки і ноги в’язня, бив його канчуками та розпитував чи багато «недовірки» (цікаве в вустах українця прізвисько для «новосербів») покрали коней. Обклавши згаданого Янова та його однополчан «непотребными бранными словами», козаки влаштували бенкет у сотницькій оселі, а чередник, дочекавшись, коли горілка приспить увагу охоронців, розв’язався і втік. Звинувачений у цьому нападі Лишевський вдався до традиційної тактики – «все заперечувати», але згодом мусив замиритись з Яновим [].

Типовий перелік шкод від сусідів-сербів містить донесення 1753 р. цибулівського сотника Д.Байрака (з роду власівських значкових товаришів, по ліквідації цибулівської сотні 1756 р. висунутий на посаду миргородського полкового осавула []). Тут маємо і лайку, і побиття, і пошкодження майна, і незаконне ув’язнення, і спроби зґвалтування [].

Крім того, страждала Кременчуччина і від військ, що постійно прибували для захисту кордонів Нової Сербії. Про це свідчить справа Миргородської полкової канцелярії з 1759-1761 рр.: «Про взяття з обивателів сотні Кременчуцької деревні Кохнівки капітаном Пермського драгунського полку Монсом при слідуванні на той бік р.Дніпра у фортецю Св.Єлизавети фуражу без заплати, а також і про побої поручиком Ростовського драгунського полку Родіоном Захарцевим померлого бригадира Капніста війта Василя Плужника» []. Генеральна Військова Канцелярія Гетьманщини в 1757-1759 рр. тричі займається справою про впорядкування підводної повинності з мешканців Кременчуцької сотні [].

А ось як описує проблеми свої та обивателів Манжелії з вояками-новобранцями формованого Болгарського полку його перший командир С.Пишчевич:

«Я с етими людмы с перваго зачала превеликое мучение и труд имел, всио то было строптиво, развращено, пияно и всякои день происходилы между имы и с обывателямы драки и сори, и такое то зборище людей было, каторие по несколко раз из адного государства в другое преходилы и служилы и потом уходилы, а напоследок дошлы в Россию и ко мне в каманду, а при всеи тои моеи трудносты еще болше то было что ни жалованыя, ни мундира, ни провианта нет, и тако принужден я был по повелению Хорвата продоволствовать своих людей пищею от обывателей и требовать хотя нащет заплаты, однак не без отягощения обывателям то было от чего зашлы великие со мною и с земским правлением препыски и затруднением, почему принужден я был изъискивать способы как успокоить жалобщиков, обнадеживая их что по получении жалованыя всио будет им уплачено, и давал в том обывателям писменные виды, а своих подкомандных также воздерживал с перва хорошими словами, а дале по приличеству и штрафом удерживал их от междуусобного забойства каковы часто происходилы, ибо оны как от разных всего света нацыев состоялы. То и подружилысь было на партий всяк по своей природы и языке, и происходило у ных часто сори, драки, даже что и ножами некоторие резались, а особливо те наиболше безпокойны были кои природные турки и татаре были и крестилысь, и бывали иногда как между собою напившись пияние подерутца, то со страху обывателы из села вон бегут, а другие запиралысь в домы свои…» [].

Однак при цьому мали місце і дружні контакти між офіцерами-сербами та козацькими старшинами. Зокрема, той самий Пишчевич писав про свою дружбу з білоцерківським сотником Жуковським (Василем Жученком?) [] та про участь лубенських та миргородських полкових старшин в інтригах І.С.Хорвата []. Ґрунтом для зближення виступала зацікавленість українців у західних культурних новинках, безпосередніми знавцями яких виступали новосербські («цесарські») емігранти, солідарність професійних військових та певна «чужорідність» обох груп щодо російської влади.

Новослобідський козацький (малоросійський) полк мав розташовуватись на 20 верст нижче новосербського кордону і підпорядковувався коменданту Єлісаветградської фортеці. За указом 1756 року на його ім’я за Новослобідським полком затверджувалися річки Самоткань, Бешка й Верблюжка []. Його авторитетний серед козаків полковник Микола Степанович Одобаш (Адобаш) був турецького походження та ще з 1737 р. служив на Україні. Згодом він відзначився будівництвом у 1778 р. храму в Кобеляках зі школою та богадільнею, однією з перших культурних ініціатив «новоросійського панства» [].

Вступ до лав новоутвореного полку рятував від закріпачення багатьох збіднілих козаків Лівобережжя. З іншого боку, це протиставляло інтереси українців-поселенців і українців-запорожців, адже саме землі останніх відводилися урядом для нових поселень. Імперський принцип – «поділяй і владарюй», вкотре і не без успіху був застосований на півдні України.

Нова Сербія стала прологом для подальших соціальних експериментів уряду другої половини XVIII ст., історія яких вже цілком належить до «новоросійського періоду» буття Кременчуччини і виходить за межі даного дослідження. Оцінки ж сучасниками та пізнішими дослідниками успіхів «новосербського проекту» були переважно скептичні.

Австрія швидко второпала, що переселення її православних громадян на терени Російської імперії шкодить її державним інтересам, і перекрила потік переселенців, подекуди вдавшись навіть до репресій проти «агітаторів». Відтак, новосербські полки, попри усі хитрощі Хорвата та його оточення з «нововписаними (новообраними) сербами» (серед яких чимало було українців []), ніколи не досягли заявленої кількості (близько 9 тис. осіб). Свій авторитет він намагався підтримати, претендуючи на зверхність над Новослобідським козацьким полком та експлуатацією ресурсів Лубенського і Миргородського козацьких полків для новотворених Македонського та Болгарського гусарських полків (центральними пунктами формування останніх з 1758 р. до виведення на територію Нової Сербії у 1762 р. були Чигирин-Діброва та Манжелія, але обтяження відчували й інші сусідні сотні Миргородського та Лубенського полків []).

Пандурський полк, що взагалі знаходився на периферії інтересів Хорвата (за його родом закріплено було спадкове полковництво в гусарському полку) [Утім, він був формальним засновником «новооселених» слобід Білецьківка, Онуфріївка (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.) та контролював Крюків.], укомплектований був у 1762 р. рядовим складом на 9,1% (412 осіб) та офіцерським на 32,6% (32 особи) []. Утім, його керівництво проявило свої таланти у вербунку «денщиків» з місцевого українського населення, які мали «допомагати» сербам нести службу. В 1763 р. у цьому полку було 847 осіб «денщиків» (замість 263 визначених на всю Нову Сербію) [].

Новосерби лише один раз за свою історію взяли участь у воєнних діях (під час Семилітньої війни, 1757 р., в Пруссію до складу діючої армії був відправлений загін у складі 1000 вояків []), але протягом усього існування Нової Сербії її кордони «прикривав» Український корпус з російських солдат та українських козаків, чисельність якого (2438 осіб) перевищувала весь наявний склад «новосербів» (1815 осіб) [].

Один з наймудріших російських діячів XVIII ст. граф М.Панін 1764 р. писав у своїй «Записці» для уряду, що для держави вигідніше вивести все населення з Нової Сербії, ніж утримувати там сербські полки []. У 1765-1766 рр. в уряді виник план передати всі правобережні землі Запоріжжю, компенсувавши виселене населення запорізькими угіддями над р.Орель (проект цей, прийнятний для запоріжців, обговорювався аж до 1775 р. []).

О.Андрієвський, один з нечисленних дослідників історії Нової Сербії відгукнувся зрештою про «новосербський проект» таким чином: «Не залишається вже жодного сумніву в тому, що то був один із невдаліших заходів уряду, і що прийняті ним тоді «братушки», що дістали полковничі та генеральські ранги, були ніщо інше, як спритні авантюристи, краще мовити – волоцюги, які порушили спокій країни. Які залляли її неможливим набродом злочинних людей різних національностей, що дістали пошану та багатства й проковтнули без користі та потреби величезні державні кошти» []. Утім, як зазначив О.Русов та підтримала Н.Полонська-Василенко, саме тоді відбувся перелом у ставленні російського уряду до Запоріжжя [], і, мабуть, додам, до інших українських козацьких структур []. Царські урядовці з’ясували, що можуть впоратись із захистом південноукраїнських кордонів і без українських військово-політичних надбудов (гетьманат, запорізький кіш тощо).

Утім, для кар’єри Кременчука новосербський проект мав і позитивні наслідки. На відміну від Переволочни, яка відрізана від Запоріжжя та, втрачаючи значення головного митного пункту в торгівлі з Кримом та Туреччиною, починає хилитися до занепаду, Кременчук стає поруч із фортецею св.Єлизавети (Єлизазетград) основним пунктом спостереження і контролю з боку російських влад за Новою Сербією. Шлях з Кременчука на Єлизаветград став основною транспортною артерією останньої. Причому рівень зовнішньої загрози (передусім з боку Туреччини), відчутний у життєдіяльності Єлизаветграду, в «запільному» (вперше з часів козацького первоцвіту середини ХVII ст.) Кременчуці вже не відігравав ролі, знайомої за попереднім періодом. Все це готувало його майбутню кар’єру як першої столиці Новоросії.

Примітки

. У Полтавському полку для грузинів виділили в Старих Санжарах – кн. Афанасію Кобулову – 30 дворів, а сину його Василеві – 5; кн. Матвію Кобулову та кн. Євсевію Цицеєву – по 30 дворів; кн. Іотару Ерістову з сином Олексієм – 35; кн. Давиду Ерістову – 30; Миколі Клітнову(?), Ревазу Єгубову, Роману Махілеву – по 10 дворів; Шкошугану Геблову – 4 двори; в Нових Санжарах – кн. Єлисею Кобилову, кн. Дімітрію Шалікову – по 30 дворів; кн. Єгору Рабкову і Миколі Рабкову – по 10; Іотію, Єгору і Борису Павликовим, Спиридону Ревазову, Єгору Ігнатієву, Дмитру Ревазову, Христофору Шахандареву – по 10 дворів і Шкошугану Геблову – 6 дворів; у Великих Будищах – кн. Єгорію Мусхалову – 30 дворів, сину його – 5 дворів; Бежану, Теймурасу і Ростому Кончалевим, Онуфрію і Титу Каргалетовим, Якову Нініеву, Олексію і Марку Левізу і Спиридону Гогібедову – по 10 дворів, в Біликах – кн. Койхостру Гурелову – 30, сину його Стефану – 5; кн. Манієлову з сином – 35; кн. Шкошу Джевахову – 30; Єгору і Іванові Каховим і Єгору Мурзіну – по 10; в Кобеляках – кн. Іоадару, Ростому, Кревасу і Давиду Баратовим – по 30 дворів; в Соколці – Герасиму Чалєєву, Павлу Грудкову, Залу Зубрєєву, Єгору Даллахавалодзеву і Хоссію Тхавадзе – по 10 дворів; в Кишеньках кн. Гиві і Сергію Баратовим – по 30; в Келеберді – кн. Івану Туркістану, кн. Пряншстану Турхістанову, кн. Зазу Баратову, кн. Іотому Ерістову, кн. Адаму Цицеєву і кн. Ростому Саілузе – по 30 дворів; Даниїлу Ахщарунову – 10, Тамазе Табарідзеву з сином Борисом – 20.

У Миргородському полку: в Говтві – кн. Шермадіну Сологову – 10 дворів і Папунє Сологову – 20; Матвію Кафорову – 10; в Омельнику – Єгору Глузидзеву – 10; в Остап’ї – Єгору Генгеблову і Герасиму Тулову – по 10, Диве (?) Шинаєву (?) і Фомі Ізмайлову – по 5 дворів; у Білоцерковці – Павлові (к) Чарзєєву, Йосифу Камалісузеву, Папунє Джалєєву, Афанділу Малейзеву і Реваншу Шеметізеву – по 10 дворів; сотні Білоцерківської в с.Борки – Ієссею Джевахову – 10; в Багачці – малолітнім кн. Єгору Андроніку і Семену Залахархадлідзеву – по 5; Павлу Курганові, Давиду Луридзеву, Зазі Лоладзеву і Луарсабу Лоладзеву – по 10; в Устивиці – кн. Хоссію Пхейдзе – 10, сину його Олексію – 5, Давиду Ратієву, Папунє Сологову і Шермандіну Сологову – по 10; Хомі Ізмайлову – 5, Диві (?) Пинаєву – 5 і Андрію Бебеляреву – 10; в Яреськах – кн. Хоссію Пхейдзе – 20, сину його Івану – 5, кн. Захархаулідзеву (?) – 10, кн. Шермандіну Сологову – 10, Макару Каферову – 10; сотні Сорочинської с.Баранівка – Павлові Тугіманову, Хтісафару Абілову і Хоссею Шенгелітзеву – по 10; в Хоролі – кн. Давиду і Автанділу Церетелєвим – по 30, Ростому Асланову – 10 дворів; Хорольської сотні містечку Бакумовці – кн. Давиду Ратієву – 20 дворів; у Миргороді – кн. Залі Хахарулідзеву і кн.Давиду Гурамову – по 20; Давиду Харідзеву, Папунє Бежанову, Якову Одешелідзеву, Миколі Хачапурідзеву, Авраму Кобієву і Кацурі (к) Насарідзеву – по 10, полкової сотні в с.Зубовці – Давиду Гурамову – 10 дворів.

У Лубенському полку на теренах Кременчуччини грузин не оселяли. Тут їм дісталися двори в Пирятині, Чернухах, Ковалях, Лохвиці, Різах, Ромнах, Ярмолинцях, Глинську. (див.: Плохинський М.М. Иноземцы в Старой Малороссии. – Ч.1. Греки, цыгане, грузины. – М., 1905. – С.222-223).

. Ще 1764 р., просячи про «відновлення» останніх, українські старшини вимагали виселення грузин з Малоросії (див.: Там само. – С.226).

. Там само. – С.223-228 (Скарга на спробу Назара (Заза?) Баратова зґвалтувати дружину свого нового підданого Касіяна Паламаренка в Соколці, через що останньому прийшлося тікати, покинувши майно (див. також: Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Зб. документів. – К., 1993. – С.236-239). Той самий Заза Баратов у 1752 та 1763 рр. подавав скарги на масовий вихід і втечі своїх келебердянських підданих при потуранні місцевої козацької старшини (див.: Селянський рух на Україні середина ХVIII – перша чверть ХІХ ст. – С.82-83).

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІ). – Спр.1273.

. Утім, такий «підданський стан» ще можна було оспорити, про що свідчить, зокрема, «Справа про звільнення від кріпацької залежності та запису в козацтво підданих померлого грузинського дворянина Ростова (Рустама Асланова?)» з 1758 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.1. – Спр.28).

. Полтавщина: Енциклопедичний довідник. – С.219-220.

. У Молдові прізвище його звучало як «Буте», про що свідчить паспорт молдавського господаря Гіки. Виїзд О.Бутовського на Україну припадає на 1730 р. Герб роду мав вигляд золотого хреста на чорному полі щита (див.: О роде Кирияковых. Записки Михаила Михайловича Кириякова (1810-1839) // Труды Черниговской Губернской Ученой Архивной Комыссии. – Вып.11. – Чернигов, 1915. – С.113).

. М.Кирияков датує це призначення 1736 р. (див.: Там само).

. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. – С.313-314.

. Там само. – С.314.

. ЦДІАУК. – Спр.269. – Оп.1. – Спр.311,1153.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.1174. – Арк.2-4. Можливо, подальше розслідування підштовхнуло М.Авраменка перенести 1754 р. свою діяльність з Кременчука на терени Новослобідського полку, про що мова ще буде далі.

. Миллер Д. Пикинерия // Киевская старина. – 1899. – №12. – С.315.

. Справу переповідаємо за: Андриевский А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – К., 1883. – Вып.5. – С.92-121.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.253. Слід нагадати, що козацька старшина традиційно прагнула змонополізувати торгівлю алкоголем на підвладній їй території.

. Див.: ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.253. Справа з «посполитським» шинком у Кременчуці мала продовження в 1748 р., коли І.Цибулевський насильно нав’язав посполитим для продажу свою куфу горілки (див.: ЦДІАУК. – Ф.55. – Спр.379). Загалом така практика – один з улюблених способів збагачення тогочасної старшини (зазвичай ціна за поставлений алкоголь була завищеною, а отже робила оборудку цілком збитковою для вимушених продавців).

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1. – Спр.1146.

. ЦДІАУК. – Ф.55. – Оп.1. – Спр.57.

. ЦДІАУК. – Ф.55. – Оп.1. – Спр.51.

. Архив ЮЗР. – Ч.3. – Т.ІІІ. – С.577, 599-601; див. також: ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.463,507.

. Власті Гетьманщини пробували протестувати, але вже у жовтні 1752 р. уряд відхилив усі клопотання гетьмана К.Розумовського та полковників полтавського і миргородського (див.: Ткаченко М. Утворення Нової Сербії… – С.155-157).

. Подається за відповідними номерами рот, спочатку позначені вже поселені за реєстром від 8.VIII.1753 р., потім – непоселені. (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Співставлення назв шанців за різними джерелами див.: Там само. – С.300, про «пересування» шанців з місця на місце див. весь п.87 «Нова Сербія і Слобідське козаче поселення на картографічних зображеннях другої половини 50-х – початку 60-х років XVIII століття» (С.290-302). На цю тему див. також: Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.77; Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – Запоріжжя, 1998. – С.24; Тимофеенко В.И. Города Северного Причорномор’я во второй половине ХVIII века. – К., 1984. – С.16).

. Посунько О.М. Вказ. праця. – С.78.

. Землю приділяли не відповідно до чисельного складу полку, а на роту. На пандурську (піхотну) роту відводили територію 6,36 км завширшки та 27,56 км завдовжки, себто 175,28 км. . З цієї кількості землі виділяли частину на рангові землі для офіцерів і духовенства (див.: Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.83).

. Посунько О.М. Вказ. праця. – С.55.

. Взагалі то серби не становили тут більшості навіть з-поміж іноземних переселенців. На 1757 р. серед останніх молдаван було 75,33%, сербів – 11,56%, інших – 13,11%. Див.: Посунько О.М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії. – С.23. За даними на 1.XII.1754 р., в Пандурському полку 78,59% населення лічилося як «нація» «польська, мунтянська, арнаутська» (оскільки українців офіційно було заборонено приймати в «новосербську службу» їх ховали за цим чудернацьким евфімінізмом, мішаючи з молдаванами, румунами та албанцями), інших – сербів, македонців, болгар та вихрестів (колишніх католиків та протестантів) з Австро-Угорщини було відповідно 12,25%, 5,87%, 2,38%, 0,91% (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.).

. Цит. за: Посунько О.М. Вказ. праця. – С.58-59.

. Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.47.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. У списку новослобідських осадчих-сотників є і крилівчани, і келебердянці, і переволочанці.

. Кабузан В.М. Заселение Новороссии… – С.78,90.

. Там само.

. Які саме поселення на правобережній Кременчуччині уникли підпорядкування Новій Сербії, потребує додаткових з’ясувань. Так, існує, щоправда без посилання на першоджерело, згадка про підпорядкування Білецьківки Новослобідському козацькому полку (див.: Полтавщина. Енциклопедичний довідник. – С.57). Можливо прикордонна смуга навколо Нової Сербії виокремлювалась не лише на «польському» кордоні, а й на межі з Гетьманщиною.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.503,792.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.2294,2440.

. Миллер Д. Пикинерия. – С.316.

. Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.159-160.

. ІР НБУВ. – Ф.ІХ. – Спр.773-781.

. Там само. – Арк.2. Див. також про цю справу: Шамрай С. До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина й Лизаветчина)… – С.265.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1681.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.50.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1717, 1944, 2005. До цього слід додати справу 1756 р. про утримання на тракті від Кременчука до Курська підвод для проїзду кур’єрів до Нової Сербії Там само. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.1884), листування (25.VII.1756 р.) з Ямською конторою щодо поставок підвод для перевезення пошти від Кременчука до Курська (Там само. – Спр.4453), справу 1759 р. про необхідність заснування поштового зв’язку між Кременчуком і Новою Сербією (Там само. – Спр.2733).

. Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. 1731-1785. – М., 1884. – С.416-417.

. Там само. – С.423.

. Там само. – С.418-424.

. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Т.І. – С.22.

. Адабаш и Чертков // Павловский И.Ф. Полтавцы: иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. Опыт краткого словаря Полтавской губернии с половины ХVIII в. – Полтава, 1914. – С.116.

. Так, у відомості 1758 р. як «вписані в пандури» з колишніх мешканців Кременчуцької сотні лічаться Дмитро Чижиченко, Василь Міщенко, Микола Булашенко та Денис Лавриненко (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.).

. Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.214. Формувати Болгарський полк був призначений майор С.Пишчевич, який лишив по собі відомі спомини, де згадує про вороже ставлення козацьких старшин до діяльності підрозділів чужинців (див.: Пишчевич С.С. Известия… – С.414-430). Восени 1760 р. Болгарський полк (бл. 400 вояків) перебазовано в Білоцерківку, згодом у Миргород (1761 р.), а потім у Городище-Градизьк (на рубежі 1761/1762 рр.). Про конфлікти місцевих мешканців з ними свідчать, зокрема, і справи миргородської полкової канцелярії: «Донесення сотенної старшини Омельницької про «испащение» секунд-майором Плавецьким накупленими кіньми в містечку Манжелії обивательських сінокісних лугів» 1758 р. та «Справа козака Городиського Семена Гришка з болгарським гусаром за гроші і речі» 1762-1763 рр. (див.: ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.48, 52).

. Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.142. У 1755 р. ситуація була ще гірша, І.Глєбов нараховував тоді лише 200 власне стройових пандур (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.).

. Там само. – С..

. Там само. – С..

. Там само. – С..

. Там само. – С.208.

. Там само. – Ч.ІІ. Заселення Новоросійської губернії. – С.150-153.

. Андриевский А.А. Рецензия на «Известия о похождениях С.С.Пишчевича» // Киевская старина. – 1884. – Т.Х. – С.327-328.

. Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.221.

. На південних кордонах Гетьманщини і Слобожанщини козаків як мілітарну силу послідовно тіснили 6 ланд-міліційних полків, створених ще у 1746 р. Під їх поселення «відрізалась» смуга землі на 40 верст з боку Гетьманщини та на 30 верст на південь – вглиб територіальних володінь Запорозьких Вольностей (див.: Полонська-Василенко Н. Вказ. праця. – Ч.І. – С.52).

Обрії матеріальної цивілізації

За доби Гетьманщини остаточно оформлюється той «тип господарювання», який уже тогочасні спостерігачі, зокрема Й.А.Гільденштедт, позначають як «український». Зорієнтований на сільськогосподарські заняття він, власне, і зробив з «села» останню цитадель української культури.

Процес «оселянення козацтва» [У структурі населених пунктів, наприклад, Потоцької сотні на 1768 р. бачимо одне містечко (Потоки), одне село (Дмитрівка) та 242 козацьких хутори (Див.: ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.439. – Арк.91-100зв.).] та період досить тривалого послаблення феодальних відносин у Гетьманщині, надав Наддніпрянському селу того неповторного вигляду демократичного, культурного, соціально та економічно мобільного світу, який вражав сторонніх спостерігачів. Так, англійський мандрівник Джозеф Маршалл, який у 1768-1770 рр. об’їздив Центральну й Східну Європу писав, що «сучасне населення України це цивілізований народ, найкращі хлібороби в усій Російській імперії», причому додавав, що він «не зустрічав жодної країни, яка була б так схожа на найкращі провінції Англії, як це зауважив на Україні» [].

З погляду сучасного американського професора економіки М.Чировського, існували дві причини переважання саме сільського господарства в економіці краю – географічне середовище й іноземна агресія. По-перше, вигідності аграрного сектора сприяли особлива родючість землі та сприятливий клімат. По-друге, величезний промисловий «потенціал мінералів, енергії й праці» на українських теренах не міг розвиватися внаслідок зовнішнього втручання та через воєнні фактори [].

Та й держава подекуди цілеспрямовано сприяла аграризації економіки Гетьманщини. Так, уже за гетьманства І.Скоропадського, Петра І захопила ідея перетворення Лівобережжя та Слобожанщини на регіони масового розведення овець. Він мав особисту розмову з цього приводу з володарем булави, під час якої дав різні вказівки, як це, на його розсуд, краще зробити. На гетьмана покладалася відповідальність за розшук людей, здатних забезпечити функціонування овечих «заводів» [Окрім, вівчарських отар у Миргородському полку (всього на 1738 р. «в смотреніі» особливих наглядачів Іноземної Колегії в полку лічилось 6.359 овець) існували такі екзотичні підприємства як «заводи» диких кіз та сугаків (див.: Слабченко М.Є. Господарство Гетьманщини XVII-XVIII століттів. – Т.1. Землеволодіння та форми сільського господарства. – Одеса, 1923. – С.53-54).].

Справа ця, звичайно, була багато в чому корисною (на Кременчуччині вівчарство залишалось провідною галуззю господарства до першої половини ХІХ ст.), однак її реалізація передбачала перетворення господарства українських земель на сировинний, достоту колоніальний придаток економіки Росії. Розвиток вівчарства (до того ж, головним чином, грубововного) тут надто нагадує насадження певних монокультур (не важливо чи це кава, бавовна, спеції тропіків та субтропіків, чи аргентинське м’ясне тваринництво) та вкрай спеціалізованих господарських моноциклів у класичних «заморських» колоніях Англії, Франції чи Голландії.

Насадження таких самих моноциклів мали на меті, наприклад, і заходи царського уряду із збільшення виробництва прядива в Гетьманщині, що здійснювалися відповідно до указу від 27 серпня 1721 р. «О размножении в Малой России доброй пеньки». І.Скоропадський для цього мав призначити спеціальних уповноважених з полкової чи городової старшини.

Примітки

. Marchall J. Travels through Holland, Flanders, Russia, the Ukraine and Poland sn the Years 1769-1770. – London, 1773. – III. – P.169-170. Цит. за: Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. – К., 1998. – С.426-427.

. Див.: Гуржій О.І. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського). Автореф. дис… докт.іст.наук. – К., 1999. – С.22.

Агро-урбаністика: загальний стан міст Гетьманщини

Розквіт старосвітської культури села в Україні набув і форм певної компенсації за занепад місцевої міської традиції. Н.Яковенко міркує, що «непоправного удару реформи Петра І завдали українській торгівлі, примусово втягнутій в рамки загальноросійських регламентацій. Заборона вільного вивозу цілого ряду так званих заповідних, тобто стратегічно-сировинних товарів, які належало здавати до казенних складів (як коноплі, віск, поташ, селітра, збіжжя та ін.), доповнювалася обов’язковою вимогою експортувати решту предметів торгівлі не по звичних, віками налагоджених шляхах через Річ Посполиту і Австрію, а через північні російські порти, що збільшувало видатки на транспорт і взагалі не приносило зиску в зв’язку з труднощами важкого доїзду. Торгові обмеження на імпорт закордонних товарів швидко позначилися на становищі міст, віднині мимоволі переорієнтованих на внутрішній російській ринок, і то хіба як перевалочні пункти руху сировини до Москви й Петербурга, бо готові промислові товари – текстиль, папір, зброя, металеві вироби – в Україну завозилися звідти, підриваючи її власне ремісниче виробництво. Водночас поява заснованих за ініціативою влади казенних мануфактур, тобто фабрик, на яких працювали приписані до них селяни довколишніх сіл, закладала міну під традиційну цехову систему.

Нашаровуючись на загальний занепад міського життя, спричинений старінням магдебургій на обширах Речі Посполитої, система заходів Петра І в підсумку призвела до того, що хоч на території Гетьманату нараховувалося близько 200 населених пунктів міського типу, проте місто як таке (за винятком хіба Києва) тут по суті зникло, підмінившись, за влучним висловом Михайла Слабченка, «його сурогатом – ярмарковим пунктом». На це вказують, зокрема, і неймовірно низькі показники заселеності: навіть у найбільшому з міських осередків, Києві, кількість дворів коливалася в межах 2,5-6 тис., а в решті полкових центрів пересічно не перевищувала 400-600» [].

Як на мене, ці висновки трохи засуворі []. Адже, лідери навколишнього щодо Кременчука регіону за кількістю населення, одні з найстаріших тутешніх міських осередків, Говтва та Хорол на 1734 р. налічували 610 та 608 посполитих дворів, а свіжої слави Сорочинці (з початку ХVIII ст. новий полковий центр Миргородського полку) мали їх аж 750 [].

З 1729-1730 рр. до 1764 р. населення Кременчука подвоїлося (приблизно з 1000 до 2000 мешканців) [Докладні розрахунки населення див. нижче, цифра 4-5 осіб на двір, використана для даного підрахунку, використана враховуючи дані 1773 р., де на 173 двори показано 798 жителів (див.: Николайчик Ф.Д. Город Кременчуг. – С.130). Зростання у межах демографічної «норми» Броделя. ]. До того ж кількість мешканців «міст» (пропонована Броделем нижня межа понад 400 жителів), наприклад, у Миргородському полку становило екстремально високий для Європи відсоток – 46,3% (враховані лише «города» і «містечка» з реєстру 1734 р., без великих сіл). Для Англії такий розрахунок на 1700 р. складає 25%. Щоправда, якщо нижня межа буде прийнята в 5000 жителів, то на території Миргородського полку десь близько цієї кількості мешканців було хіба в тих самих Сорочинцах (хоча Говтві, Хоролу та Миргороду до цього було також не так вже далеко). Якщо навіть лише полковий центр справді долав 5-тисячну межу [], то можна говорити про 6-7% «городян» у полку (в Англії 1700 р. – 13%, 1750 р. – 16%; в Росії 1724 р. – 3% []) і, таким чином, ситуація з цим показником не така вже і безвідрадна.

Гетьманський уряд у середині ХVIII ст. пробував розібратись (без особливого успіху) зі статусом кожного конкретного міста. Так, «сискавшиєся» в двох сотнях полковій Лубенській та Чигирин-Дібровській, польські привілеї, 1749 р. були перекладені російською та відправлені у Генеральну Військову Канцелярію []. Напевно близько цього часу була знята копія і з кременчуцького привілею 1659 р. [].

Про певну стагнацію міського життя свідчить і наявність «пустих» осель (відсутність у цьому списку Миргорода, Сорочинців та Городища може сигналізувати про їх «провідне» економічне становище на теренах Миргородського полку). Так, за ревізією 1737 р. у Кременчуці пустувало чотири козацьких та 45 посполитських дворів (хат) []. 1755 р. – 16 дворів та 50 бездвірних хат. 1762 р. лічаться «пустими» 45 дворів і одна бездвірна хата, а при них 13 городів, 25 пустих пляців та при пристані та Дніпровському перевозі на вільній землі побудованих крамних шинкових лавок козацьких 17 та посполитських 2, а також двір при березі, хата з коморою [].

Утім, у цьому постійному «спустінні» Кременчука була й інша, привабливіша сторона – вперше у своїй історії він стає містом-митрополією. Найбільша суто кременчуцька колонія – Круків, на 1752 р. уже зветься містечком []. Чималим був внесок Кременчука й у розвиток Крилова та інших «задніпрських місць».

Потерпало місто і від «звичних» для того часу лих – пожеж та епідемічних захворювань. Так, вогонь відвідав Кременчук 1730 р. (коли згорів двір екс-сотника М.Чередничка) [], 1743 р.(?), коли горіла кременчуцька ратуша [], 5 липня 1748 р. [], 8 вересня 1749 р., коли «попущенієм Божим» «до фундаменту з усіма Церковними образами» згоріла Спаська (Преображення Господня) церква [], а також у 1758 р. [] та на початку 1761 [] р., коли горіли армійські провіантські склади. Пошесті гостювали тут, як вже згадувалось, 1730, 1739 та 1760 рр. (наскільки Кременчук постраждав від знаної в регіоні моровиці 1690 р. сказати важко). Про те, які антипожежні заходи здійснювались у околичних містах-містечках, де не було спеціальних пожежних служб, повідомляє «репорт» Городиського сотенного правління від 30 серпня 1768 р. Там, зокрема, повідомляється, що

«от сотенного городиского правления всем жителям всегда подтверждается, в летнее время, то есть от мая по сентябрь месяц, хотя в дворах в печах топить запрещается, но по неимению обывателям удобного к зделание от жителей к поставкы печей места те обыватели в печах топят с великое осторожностию, а сверх того поежеденно и надсмотренные от правления сотенного обдержится [себто наглядає – Д.В.]; и инструменти ж пожарные, то есть крутьев [багров?] 15, вилев 6, грабли 1 и на ропутиках [«на розпутьях» себто на перехрестях] бочек с водою 15, лесниц 5 при сотенном правлении в готовности содержится; а во время пожару с иного двора с ведром, а с иного топором или с лошадю под бочкы по едному человеку по дворам и хатам росписанно, и всем жителем о том всегда притверждается; данные розчисленны [себто мешканці поділені] по десяткам; определенны от козаков десятскые числом десятских 30 человек; а над всеми теми городничий сотенний Остап Кремень; сверх же вишеписаного в тож летное время при каждому двору с водой бочкы, лествицы и другие падобные к тому инструменти нарочно поделанные содержатся» [].

За весь час існування Кременчука з першої половини XVII ст. не чуємо про негаразди, спричинені повенями, що так докучатимуть городянам, починаючи з кінця XVIII ст. Вірогідно, невеликі розміри тогочасного міста, що дозволяли йому не виходити за межі найбільш високої частини дніпровського берега, та рови з валами, якими було обнесено принаймні частину поселення, становили достатню перепону для водної стихії.

Потерпали кременчужани і через періодичні нальоти сарани [Про цю специфічну українську проблему добре відомо ще з описів Боплана.] (особливо запам’ятались у 1690 та 1710-1711 рр., хоча і 1749 р. кременчуцький значковий товариш Максим Байдак спеціально направлявся «для іскорененія» сарани під с.Бориси Городиської сотні []) та неврожаї (1749 р.) [Питання кількості та «якості» неврожаїв протягом ХVIII ст. ще недостатньо досліджене.]. Традиційним, хоча і не «природним» лихом, була війна (особливо руйнівна у 1708-1713 рр. та 1735-1739 рр.).

У місті тричі на рік проводився ярмарок (приурочений до церковних свят 1 січня, 24 червня, 1 вересня []), кожний тривав тиждень (хоча в 1781 р. В.Зуєв повідомляв, що справлялись і за 3 дні []). Звичайні торги в Кременчуці проводилися тричі на тиждень (у середу, п’ятницю та суботу) []. Серед міст і містечок «узбережної» Кременчуччини лише Городище (Градизьк) мало кращий індекс торговельної активності за цими показниками [].

Розвитку такого перспективного в ХVII ст. «узбережного» центру як Чигирин-Діброва на заваді стали, здається, передусім природні умови. Містечко у ХVIII ст. усе більше потерпало від дніпрових повеней та «від умноження пісків» (наносів Дніпра), так що мешканці навіть готові були цілком перенести його на місце с.Мозоліївка []. Крім того, занепад компанійських полків (по виступі мазепинців), базою яких на рубежі ХVII-XVIII ст. була Чигирин-Діброва; втрата «суверенітету» над Жовнином (у 1730-і рр. виділений в окрему сотню); досить масштабне людське «донорство» на користь правобережних сотень Миргородського полку (Крилів, Цибулів, Архангелогородка) та часткові успіхи Пивогірського монастиря (припадають на середину ХVIII ст.) у справі підпорядкування собі чигирин-дібровських володінь також обмежили перспективи міста [].

Давньому правобережному «конкуренту» Кременчука в регіоні – Крилову (що стрімко відроджується особливо протягом 1730-х – 1740-х рр.), розвиватись перешкоджав поділ міста на «польську» та «російську» частини. Ліквідація тут у зв’язку з утворенням Нової Сербії козацької сотні, що мала наслідком значний відтік населення на південь, на територію Новослобідського полку також гальмівно вплинула на розвиток Крилова.

За політичними обставинами, як уже згадувалося, буде невдовзі перерваний і розвиток центру південної Кременчуччини – Переволочни. У царювання Катерини ІІ вона взагалі втратила статус міста [].

До характеристики міської економіки України, поданої Н.Яковенко, слід додати, що й дуже важлива для Кременчуччини торгівля з Кримом, Молдовою та іншими контрольованими Османською імперією землями, страждала від майже безперервних російсько-турецьких війн. Нормальні торговельні стосунки часто-густо підмінялися контрабандою [].

Крім того, із втягненням місцевої торгівлі у всеросійський ринок неабияк зріс податковий тиск на неї митних чиновників з Росії. Взагалі, про стале оподаткування в Гетьманщині можна вести мову хіба з 1686 р., коли І.Самойлович почав впроваджувати «оренди» чи то відкупи на продаж алкоголю, дьогтю та тютюну, а також податок на млини. Причому гетьман свідомо казав, що «кождый тое признает, же слушней быти арендам, анижли поборам и подымным, якие певне людей бы розогнали» []. За гетьманування І.Мазепи місцеві купці сплачували більш менш чітко встановлені податки за вільну торгівлю як на території Українського гетьманату, так і за його межами – так звані евекту (податок на місцевий експорт) й індукту (податок на імпорт в Україну). Вони в основному становили 2% від вартості товару. В Речі Посполитій збиралися також гроші за транзит.

Відразу після подій, пов’язаних з переходом Мазепи на бік шведів, обставини в цій сфері радикально змінилися, причому на гірше для українців. Безпосередньо індукту з лівобережних полків цар віддав на відкуп чужій інтересам Гетьманщини людині – відомому на той час «фінансистові» з Балкан С.Рагузинському (Владиславовичу). Останній особисто керував збиранням коштів за вивіз товарів за кордон, кладучи чималі суми у власну кишеню. Певну ж частину зібраних податків Рагузинського зобов’язували щорічно сплачувати в скарбницю держави. Офіційно він вважався підпорядкованим гетьманату, а законодавчо його статус визначили царський указ та відповідний універсал І.Скоропадського [] (митні збори і надалі часто-густо обминали скарбницю Гетьманщини про що, наприклад, свідчить справа за 1745 р. про прийняття грошей, зібраних кременчуцькими митниками, у Київській губернській канцелярії []).

Утім, і гетьманськими фінансовими агентами часто бували іноземці, зокрема, торгівці-греки, потужна громада яких прославила тогочасний Ніжин. Так, з 1741 р. маємо згадку про кременчуцького дозорця індукти – Кателія Юрійовича, який приймав 1741 р. присягу імператриці Єлизаветі разом із кременчуцькою старшиною (при ньому вже тоді згаданий писар індукти Афанасій Івановов) []. 1755 р. у Ніжині згаданий кременчуцький індуктор Кателей (Катерій), якому померлий купець Андрій Курбаноглов заборгував 300 рублів []. Чи був це ще той самий Кателій Юрійович чи вже Пантелеймон Каталей, абшитований значковий товариш київського полку, який з 1758 до 1764 рр. тримав на відкупі Кременчуцький перевіз (за 465 р. щорічно) [], сказати з певністю не можу [Якщо Кателій Юрійович та Пантелеймон Каталей не одна й та сам особа можна говорити про династію кременчуцьких індукторів-ніженських греків.]. Утім, ніжинські греки були безумовно частиною «старої доброї Вкраїни» і цілком поділили її сумну долю після ліквідації гетьманату [Те саме можна сказати і про інших вихідців з Балкан (передусім т.зв. «волохів» – молдаван і румун та південних слов’ян – сербів, болгар та ін.), які без значних проблем інтегрувалися в український соціум на будь-якому соціальному щаблі. І, оскільки вони не творили якихось специфічних спільнот, я відмовився від окремого аналізу їх внеску у життя Кременчуччини у цікавий нам період.].

Упереджене ставлення до євреїв на Гетьманщині збережене з часів Козацької революції середини ХVII ст. не сприяло відродженню тут єврейського осадництва як успадкованого з річпосполитських часів, так і пов’язаного зі стійкими позиціями юдеїв у торговельному бізнесі на Сході Європи. Так, за даними 1738 р. на теренах Миргородського полку єврейських мешканців немає []. Лише в «новоросійський період» така ситуація зазнає помітних змін.

Інша традиційна східноєвропейська діаспора – ромська (циганська), сприймалась у Гетьманщині значно толерантніше. Місцеві цигани (були ще й захожі «волоські», які мали автономну самоорганізацію) без труднощів проходили поверхову «українізацію»: засвоювали місцеву мову, українізували свої імена та прізвища (на -енко []), наслідували деякі форми суспільної організації («циганські полкові отамани» [Посада скасована в 1765 р. паралельно з іншими залишками «доброї старої України».]), брали участь у суспільному розподілі праці (майже змонополізували коновальський промисел, послуги ворожок тощо). Ярмаркова стихія «сільського» міста України стала для циганських таборів рідним домом [].

Схильність до збереження кочового укладу творила для циган чимало клопотів з адміністрацією, яка активно, з військових та фіскальних міркувань, запроваджувала паспортизацію населення. Утім, державні інституції вбачали в них і «ніжно любимих» потенційних платників податків, відтак намагалися плекати їх заради цієї іпостасі. Шукачі кріпаків-«підданих», яких за часів «присмерку Гетьманщини» було хоч греблю гати, також часто заглядалися на убогі циганські громади, але рідко спромагалися на подолання досить дієвого пасивного опору з їх боку (зокрема, стійкого небажання осідати на одному місці).

Податковий тиск на Україні зростав і надалі (хоча не завжди ініціатором цього процесу бував російський уряд). Утім, небезпечнішим за пряме оподаткування були спроби регулювання української економіки «згори». Так, 1731 р. російська комісія з комерції запропонувала проект, за яким провіз товарів на західному кордоні Гетьманщини мав здійснюватись лише в 4-ох пунктах (Київ, Сорокошиці, Переяслав та Переволочна), а інші шляхи мали бути перекриті заставами []. На щастя Кременчука чи, скажімо, Городища (Градизька) та деяких інших тутешніх містечок, проект цей не був реалізований. Та вже у 1754 р. митна реформа, зорієнтована на інтереси російських (столичних) купців, нанесла певний удар місцевій торгівлі, збільшивши податкове навантаження на неї.

Примітки

. Яковенко Н.М. Нарис… – С.282. Втім, кількість міст і містечок, де велася торгівля неухильно зростала: в 1665 р. їх було трохи більше 40, а в першій чверті XVIII ст. – вже понад 100 (див.: Гуржій О.І. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. – С.20). Міщан же в Гетьманщині 60-х рр. XVIII ст. загалом було близько 70 тис., тобто 0,3% населення.

. .Бордель говорить про загальне гальмування демографічного зростання в Європі в 1650-1750 рр. (2,4% на рік проти 6,2% в 1600-1650 рр.) і вважає, що за «міста» цілком можуть рахуватись такі французькі населені пункти як Шаурс, Еруа, Вандевр-сюр-Барс, Пон-сюр-Сен, які у 1720 р. мали відповідно 227, 265, 316, 188 дворів (див.: Бордель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-XVIII ст. – Т.1. – К.,1995. – С.26, 415). Аграризація ж міст була традиційним, більш чи менш тривалим наслідком великих війн повсюди в Європі.

. ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.58153. – Арк.2-3. Кременчук з його 109 посполитими дворами був за цим показником найменшим сотенним містечком Миргородського полку, утім серед «узбережних» сотень він не дуже виділявся (Поток – 114 дв., Городище – 115 дв., Омельник –261 дв., Власівка – 271 дв.). Але ці дані не враховують козацьких дворів (зазвичай це понад третина населення).

. А, щоправда, для свіжоколонізованих районів «задніпрських місць» на двір лічилось 8-10 і більше осіб, див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Отже, навіть якщо в Сорочинцах цей коефіцієнт був не більше 5, наш розрахунок буде вірним.

. Бордель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм… – Т.1. – С.416.

. Шамрай Г. До історії Лівобережних міст у половині ХVIII в. // Історично-географічний збірник. – Т.2. – К., 1928. – С.164; Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины ХVII-XVIII вв…. – С.146 (у випадку з Чигирин-Дібровою йдеться про привілей 1636 р.).

. «Переведенна» з «полского діалекта на россійскій» вона доволі кумедно, адже це, власне, не російський переклад, а проста кирилична транскрипція польського тексту (див. збірку О.Лазаревського: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58155).

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123,326-365.

. Выписка из ведомости о свободных местечках, селах и деревнях в Малой России и т.п., составленная в 1762 году мая 20 дня // ЧОИДР. – 1872. – Кн.1. – Смесь. – С.21. Отже, як бачимо з наведених даних, тенденція розвитку міста була радше позитивною (зменшення кількості пустих осель з 66 до 46), хоча про випередження загальних показників по полку говорити годі.

. Див. наприклад «Экстракт о заднепрских Миргородского полку населениях…»: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Датування не цілком певне, повідомлення це зустрічається у документі 1745 р., де згадується про пожежу «дорогого» року. Я інтерпретував це як «другого», тобто позаминулого року.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.2. – Спр.9129. – Арк.2; Спр.9063. – Арк.2.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1. – Спр.1295.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2015. З винних тоді стягнули 3046 крб. 90 коп.

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІІ). – Спр.3788,3789.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.17зв.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.4. (див. також Додаток 5). Про участь у «викоріненні» сарани у 1749 р. кременчуцького сотника Я.Гаврилова див. нижче, при реконструкції біографії цього старшини.

. Ділова документація Гетьманщини ХVIII ст. – К., 1993. – С.297. В полковому центрі – Сорочинцах відбувалося 5 ярмарків, по 4 було в Миргороді, Городищі, Хоролі, Говтві та Багачці (в останній, щоправда, не проводились щотижневі торги) (див.: Там само. – С.297-299).

. Зуєв В.Ф. Полтавщина в «Путешественних записках» 1781 року. – Полтава, 1999. – С.22.

. Утім, за даними на 1756 р. торги відбувалися лише у п’ятницю і неділю (див.: Ділова документація Гетьманщини ХVIII ст. – С.297). З Полтавських «узбережних» центрів за торгівельною активністю з Кременчуком могли позмагатись також Кобеляки (4 ярмарки, 2 торгових дні на тиждень), Келеберда (3 і 2), Соколка (3 і 2), Білики (3 і 2), Переволочна (2 і 2) та Кишеньки (3 і 0), з Лубенських – Вереміївка (4 і 1) та Чигирин-Діброва (3 і 1) (див.: Там само. – С.282-288).

. 4 ярмарка (9 травня, 1 жовтня, 6 грудня і 1 серпня) та торги у неділю та п’ятницю (див.: Там само. – С.297). Судячи по вищезгаданому опису 1762 р. і «пустих» осель в Градизьку не було. Саме Городище, як «лучшее при Днепре местечко» в Миргородському полку атестував В.Рубан в своїй довідковій праці про Україну (див.: «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. (Підготовка до друку та коментар В.В.Кравченка // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип.3. – Харків, 2001. – С.275).

. Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины ХVII-XVIII вв…. – С.195-197.

. В 1740 р. маємо тут 161 козацьку родину (114 дворів, 123 хати) + 66 родин підсусідків (62 дв., 62 х.) + 83 родини вільних селян (62 дв., 66 х.) + 7 родин селянських підсусідків (7 дв., 7 х.) + ще 54 вільні двори (в т.ч. 3 запорожців, 10 «служителів городових», 4 «старческих хат», 6 «мерочников», 3 шкіл, 3 шпиталів) (загалом близько 1,5-2 тис. мешканців), а в 1766 р. козацьких: 125 дв., 178 х.; селянських: 37 дв., 53 х.; підсусідків: 38 дв., 69 х. та 8 бездвірних хат (загалом 1-1,5 тис. мешканців) (див.: Лазаревський А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины… – С.147).

. Див.: Изменения в составе и численности городов, происшедшие в царствование Екатерины ІІ/ Журнал Министерства Внутренних Дел. – 1834. – Ч.ХІІ. – №4. – С.1-35; №5. – С.129-190. Слід зазначити, що за населенням Переволочна середини XVIII ст. поступалася «стандартному» містечку Гетьманщини. Перепис квітня 1753 р. знайшов тут лише 91 двір/хату проти 265 у сусідній Келеберді чи навіть проти 185 дворів/хат у підпорядкованому Переволочанській сотні с.Мишуриному Розі (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.). Надалі масовий вихід населення за «червону черту» Новосербії лише погіршив демографію в Переволочні (жовтневий реєстр 1753 р. знайшов тут лише 76 дворів/хат). Отже, з втратою статусу прикордонного фортечного центру у 1760-х рр. містечко, фактично, деурбанізується. Занепадає і місцева торгівля, відтак 1765 р. Переволочанська митниця була внаслідок низьких обсягів митних зборів переведена до нижчого статусу застави (див.: Ліцоєва О. Митна справа у Гетьманщині в 60-х рр. XVIII ст. // Український історичний збірник. – 2002 (Випуск 5). – К., 2003. – С.124).

. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Т.І. – С.294. Меркантилістський російський уряд особливо дбав, аби золота та срібна валюта не утікала до Криму і Туреччини, так, що українським купцям навіть приходилось, їдучи до Криму, брати з собою, наприклад, рогату худобу чи коней, котрих «…в тамошной Запорожской Сечы казакам турецкой монети на башлыки продаючи на те денги соль в Крыму» покупати (див.: Тищенко М. Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом у ХVIII ст. // Історично-географічний збірник. – Т.2. – К., 1928. – С.91). Про контрабанду взагалі та контрабанду валюти (драгметалів) зокрема див. також: Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.63,65-67,78-80. Див. також цікавий рапорт від 9.ХІ.1748 р. підполковника з Кременчуцького форпосту про відсутність тут провозу контрабандних товарів у жовтні місяці: ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІ). – Спр.1586.

. Акты, относящиеся к истории Западной России. – Т.V. – C.189-190.

. Гуржій О.І. Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. – С.21.

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІ). – Спр.1242.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Про походження попереднього гетьманського агента – Якова Стефанова, двір якого в Кременчуці згадано в ревізії 1737 р. (див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477,544478. – Арк.78-123, 326-365) данні у мене відсутні.

. Плохинский М.М. Вказ. праця. – С.131,137,144.

. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.82. У фонді Генеральної скарбової канцелярії зберігається також «книга Кременчуцького дозорци Пантелеймона Юрьєва, записана при Кременчуцькому дозорчестві, скільки зібрано індуктових грошей» датована 1754 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.52. – Оп.3. – Спр.1577). Відтак, вірогідно П.Кателей з’явився в Кременчуці значно раніше за 1758 р.

. Каманин И.М. Евреи в Левобережной Украине в XVIII в. // Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца. – Кн.5. – 1891. – С.44. Утім, серед козаків було чимало єврейських вихрестів, соціальне просування яких, так само як і не таких вже поодиноких православних новонавернених з німців, поляків, татар та турків, практично не обмежувалось. Відтак, зустрічаємо на Кременчуччині козаків Перехрестів, Лейб, Німців-Німченків, Ляхів-Ляшків-Ляшенків, Татарченків-Ногаїв-Чемерисів, Турчинів та ін.

. Так, циганський полковий отаман Миргородського полку (1739 р.) звався Семен Руденко (див.: Плохинский М.М. Вказ. праця. – С.204).

. Відомо, що в Городищі-Градизьку існував окремий ярмарковий збір з циган – по 20 коп. з особи (Плохинский М.М. Вказ. праця. – С.206).

. Волков М.Я. Из истории борьбы за украинский рынок во второй четверти 18 века // Вестник Московского Университета. – М., 1961. – №1. – С.50.

Шлях-авантурник: місцеві транспортні та торгівельні артерії

Утім, Кременчук через свій маргінальний прикордонний статус мав певні переваги для розвитку місцевої, переважно транзитної, торгівлі []. Крім господарських зв’язків по Дніпру (вниз переважно лісові матеріали, вверх – сіль) [], серед важливих для кременчужан торговельних шляхів були Чорний (Польський) або Шпаків шлях, що отримав свою назву від Чорного лісу, знайомої нам межі правобережної Кременчуччини. Він вів у Західну Україну та до Польщі [].

Утім, найважливішими для Кременчука та околиці лишалися шляхи «кримського напрямку» (звідти везли переважно сіль, рибу та «вироби Сходу», туди – хутра, масло, хліб тощо []): Крюковський (знаний також як Січовий) – від Крюкова уздовж правого берега Дніпра повз пороги на Кічкас, далі на Кримський або Чумацький шлях; Переволочанський – від Переволочної на Саксагань, Базавлук, Солону, в Нову Січ, а потім з правого берега Дніпра на лівий, до Кримського шляху; Кизикерменський – від Кременчука на Жовте, Курячу Балку, Недайводи, вододілом Саксагані й Інгульця, через Давидів брід у Кизикермен, через Дніпро й на Кримський шлях [].

Про пріоритет кримської торгівлі в регіоні говорить й історія про першу спробу міжнародного (голландського) бізнесу організувати своє представництво в Україні. На роль представника-дистриб’ютора головна Константинопольська торговельна контора 1740 р. обрала полтавських купців Максимовичів, утім повільність їх роботи та нехтування регулярними звітами про просування справи знеохотила голландців до продовження співпраці [].

На лівобережжі як Кременчуцька дорога чи Полтавський поштовий тракт відомий шлях XVII-XIX ст., що сполучав Кременчук і Полтаву. Крім того, важливим для сполучення з Росією був Ромадановський шлях, що вів з Кременчука до Ромен. Про нього Т.Шевченко записав колись такий кременчуцький переказ, згодом включивши його до повісті «Наймичка». Остання так і починається: «Між містом Кременчуком та містом Ромнами лежить велика транспортна або чумацька дорога, яка зветься Ромодановим шляхом». І далі Шевченко розповідає: «жив у місті Крюкові (що за Дніпром, проти Кременчука), так у цьому місті Крюкові жив багатий, незчисленно багатий чумак Роман», який колись добре напідпитку не угледів, як воли повезли його, а слідом за ним і очолювану ним чумацьку валку не звичною дорогою «… спочатку на Хорол, так що йому Золотоноша залишалась вправо, а Веселий Поділ вліво, потім із Хорола на Миргород, із Миргорода на Лохвицю, а із Лохвиці уже в Ромен», а чистим полем далеко від населених пунктів. Попри це новий шлях виявився коротшим і був названий на честь «першопрохідця» Романовим (Ромодановим) [].

Утім, гадаю вірогіднішим є походження назви цього шляху від прізвища московського воєводи Г.Ромодановського []. Він довгий час очолював російські війська в Лівобережній Україні, й, либонь, не раз водив їх у походи, не добираючи доріг.

Почавши розмову про транспортні артерії Кременчуччини, окремо слід сказати про Кременчуцький перевіз*, що відіграв значну роль у місцевій економіці. Так, у червні 1724 р. через Кременчуцьку, Переволочанську та Лялинську [Селище Лялинці знаходилось у гирлі Сули проти Бужина і належало до Жовнинської сотні Лубенського полку (в ХХ ст. стало зватись Ялинці, а 1959 р. в зв’язку з затопленням Кременчуцьким водосховищем перенесене на нове місце неподалік автотраси Кременчук-Градизьк-Золотоноша).] застави проїхали 1479 господарів (за декількома винятками то були чумаки), які представляли переважно Лівобережжя []. 806 возів везли сіль із-за кордону (близько 67 тис. пудів) []. За обрахунками І.Слабєєва, загальна кількість ввезеної солі за сезон (травень-жовтень) могла тоді на цих трьох заставах становити 500-600 тис. пудів [] (8-9,6 тис. тонн).

1734 р. Кременчуцький перевіз на якійсь час (до 1740 р.?) став приватним володінням вдови гетьмана Д.Апостола []. Про рух на ньому є також свідчення з донесення й за серпень 1743 р. Тоді через перевіз, відбувши 10-денний карантин, пройшло 125 хазяїв і 461 челядник з 512 возами (для порівняння через Крилівський форпост за той самий час пройшло 231 віз []). На перевозі зареєстрували 222 вози, що їхали на Крим, 201 – на Січ, 89 – на Лівобережжя. За відправний пункт вони мали:

Лубенський полк – 219 возів

Миргородський полк – 123

Ніжинський полк – 53

Запорозька Січ – 48

Крим – 30

Прилуцький полк – 13

Переяславський полк – 11

Правобережжя – 11

Гадяцький полк – 4

_____________________

Разом – 512 возів []

Отже, як підрахував М.Ткаченко 82,61% (423 вози) походило з Лівобережжя. Відсутність возів з Полтавського полку пов’язана мабуть з наявністю «свого» перевозу в Переволочній.

Більшість возів йшло через Кременчук порожніми, або як казали господарі на перевозі «їхали для купечества». Лише 59 возів (11,52%) везли товар, зокрема сіль – 45 возів, рибу – 6, горілку – 3, фарбу, папір – 4, крейду – 1 [].

Про жвавість руху на Кременчуцькому перевозі є повідомлення з 1765 р. У ньому згадується, що іноді купцям доводилось чекати до трьох тижнів на свою чергу, аби перевезтись через Дніпро []. Судячи з даних по Переволочні з початку 1760-х рр. на перевозі могло бути 5-6 поромів [].

Прибутки з Кременчуцького перевозу були порівняні з сусіднім Переволочанським (20 тис. руб.) []. Про них з певністю можна сказати тільки що вони були менші за 40 тис. руб. []. Спрямовувались ці доходи у «військовий скарб» Гетьманщини, звідти огульно розподіляючись по полках.

Утім, з утворенням Нової Сербії прибутки з обох перевозів російський уряд спрямував на утримання полків новосербів. Так, 1755 р. на це планувалось отримати з Переволочанської митниці 24 148 руб., а з Кременчуцької – 24 000 руб. (насправді зібрали 13 159 руб. 85,75 коп. та 14 263 руб. 24,75 коп. відповідно) []. За митними зборами Кременчук тоді випереджав усі митні пункти українського Подніпров’я (в т.ч. і Васильків – 12 467 руб. 04 коп. у 1755 р.) [].

1758 р. російський уряд спробував здати митниці на відкуп на 6 років Темерниківській компанії – московському купцеві М.Шемякіну з товариством (усього 14 осіб) [], але справа ця скінчилася плачевно. Заарештований у 1762 р. за борги перед державою Шемякін виправдовувався неможливістю подолати корупцію на митницях (і це при тому, що на користь митників за законом йшла чверть усього вилученого ними конфіскату), що робила митну справу цілком збитковою []. Справа скінчилася компромісом – держава посилила військово-адміністративний контроль над митницями, утім не відмовляючись від послуг екс-відкупників з Темерникської компанії (вони ставали начальниками-наглядачами, що прийшли на зміну директорам Митного статуту 1755 р.) []. Шемякін же остаточно розрахувався з казною лише у 80-х рр. XVIII ст. [].

Якщо мовити про кременчуцьких корупціонерів-митників, то тут уславив (обезславив?) себе цольнер Кузнєцов. Цей любитель «солодкого життя» якось експропріював на свою користь кілька пудів «конфект сахарных» та сухофруктів («смоковин») [].

Примітки

. Пожвавлення її викликало укладання з кінця XVII ст. численних подорожників, див. зокрема: Русов А.А. Русские тракты в конце ХVII и начале XVIII векав и некоторые данные о Днепре из атласа конца прошлого столетия. – К., 1876.

. Опис Києва 1760 р. говорить про «трасу» Київ-Кременчук (варіанти: Київ-Городище, Київ-Крилів) як про усталений торгівельний маршрут («порожних же судов оттуда не возвращается, а возвращаются нагружаемыя … крымской солью, называемою бузуном»). Окреслилась вже на той момент і провідна роль торгівців-розкольників на цій «бізнес-площадці» (див.: Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – Вып.3. – К., 1882. – С.136). «Кінцевість» Кременчука на цьому шляху обумовлена була природними причинами – нижче за містом Дніпро швидко мілів: близько 4-4,5 м глибини, замість пересічно 6-7,5 м вище від нього (див.: Русов А.А. Вказ. праця. – С.126-127).

. Утім, інтенсивність використання його для поїздок далі Чигирина була мінімальна, адже шлях цей не вважався за зручний (через порівняну безлюдність теренів по яких він проходив) та безпечний (через татарських харзиців та своїх гайдамак). Для поїздок в Польщу та Східну Німеччину (Пруссія, Саксонія) використовувався переважно шлях через Київ. Основним товаром на цьому маршруті були українські воли. Так, 1724 р. жителі Миргородського (І.Собатченко, К.Дитятка) та Ізюмського (І.Яковлєв) полків спровадили «до Шльонська» 1200 волів, 1725 р. п’ять жителів Миргородського та Лубенського полків відправили туди 1220 волів тощо (див.: Тищенко М.Ф. Про участь Лівобережної України в зовнішній торгівлі Росії у ХVIII ст. // Укр. істор. журн. – 1963. – №6. – С.105-106). Ситуація змінилась лише з утворенням Нової Сербії, що створила передумови для жвавого руху за маршрутом Кременчук-Єлизаветград (утім, далі ним вирушали переважно в Молдову та інші турецькі володіння, рідше в «Цесарію» – австро-угорські землі).

. Ось звіт про товари кримської торгівлі Полтавської полкової канцелярії за 1749 р.: «… В Крым отправляют скот рогатой и овцы, мехи лисьи, кошечи, заечи, бабаковые, тхоровые, сибирочьи и белочьи, масло коровье, курительный табак. Ис Крыму в Россию привозима бывает – меть красная, сафьяны красные и желтые, выбойка, сукно габинное, ладон, бум ага хлопчатая, сок лимонной, лимонне яблоки, пшоно сорочинское, вино крымское, синей камень, крехи волоски и весовые дробные, финиги, изюм, рошки, винные ягоды, мыло турецкое, нашатырь». Окрім цього ввозили коней та військове спорядження (рушниці, шаблі, сідла), але з 1749 р. російський уряд оголосив заборону на торгівлю такими товарами (див.: Тищенко М. Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом у ХVIII ст. // Історично-географічний збірник. – Т.2. – К., 1928. – С.103). Баланс у цій торгівлі був переважно на користь Криму (лише стабільний хлібний експорт через новоросійські причорноморські порти з кінця ХVIII ст. змінив такий стан речей).

. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Т.І. – С.36.

. Тищенко М. Нариси історії торговлі Лівобережної України з Кримом… – С.106-109.

. Див. повний виклад легенди В.Юшком: Осташко О.І. та ін. Вказ. праця. – С.21.

. Таку інтерпретацію обстоює і російський історик В.Каргалов (див.: Каргалов В.В. Полководцы XVII в. – М., 1990. – С.423).

. Слабєєв І.С. З історії первісного нагромадження капіталу на Україні (Чумацький промисел і його роль у соціально-економічному розвитку України ХVIII-XIX ст.). – К., 1964. – С.26.

. Там само. – С.40.

. Там само. Це близько 50% всього обсягу чумацької соляної торгівлі України (див.: Там само. – С.41).

. ЦДІАУК. – Ф.55. – Оп.2. – Спр.12. Матеріали цієї великої справи (127 арк.) ще чекають на наукове опрацювання.

. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом… – С.97.

. Ткаченко М. Утворення Нової Сербії на Запорізьких землях у 1752 р. // Україна. – 1926. – Кн.2-3. – С.149.

. Там само. – С.150.

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1. – Спр.4491. – Арк.2-2зв.

. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.82-83.

. Про Переволочанський перевіз існує досі ще мало вивчена велика справа (129 аркушів) за 1752-1755 р. (див.: ЦДІАУК.- Ф.269. – Оп.1. – Спр.1123).

. За 40 тис. руб. перевіз разом із зборами з Лубенського, Переяславського, Ніжинського, Полтавського та Миргородського полків був даний на відкуп А.Крижанівському в 50-х рр. XVIII ст. (Див.: Николайчик Ф.Д. Вказ. праця. – С.50).

. Див. про утримання новосербських полків з прибутків від митних зборів також справу 1759 р.: ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІІ). – Спр.3293.

. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.59-60.

. Вірогідно ця компанія ініціювала ремонт поромів та пристаней на Кременчуцькому та Переволочанському форпостах. Справа Київської губернської канцелярії про це датована 28.VI-9.VII.1759 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІІ). – Спр.3199).

. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.59-61. Шемякін також нарікав на відсутність сприяння його діяльності з боку військових-прикордонників, без чого він лишався безпорадним перед діяльністю озброєних груп контрабандистів (див.: Ліцоєва О. Митна справа у Гетьманщині в 60-х рр. XVIII ст. // Український історичний збірник. – 2002 (Випуск 5). – К., 2003. – С.121. З початку 1764 р. відома справа про відібрання у відкупника Шемякіна з ін. та передачу до казни перевізних плавзасобів при Переяславській, Кременчуцькій, Секеринській та Переволочанській прикордонних митницях і про наймання робітників на перевози (див.: ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.IV). – Спр.4313).

. Ліцоєва О. Вказ. праця. – С.122-123.

. Там само. – С.126.

. Тищенко М. Форпости, митниці та карантини на західньому пограниччі… – С.61.

Лицарі бізнесу: кременчуцьке чумацтво

Завершити огляд торговельної активності кременчужан хотілося б згадкою про найколоритніших представників тогочасного українського бізнесу, про чумаків. Сама назва «чумак», на думку одних, походить від слова «чум» – ківш, яким мандрівники пили воду під час своїх далеких переїздів; на думку інших, від татарського слова «чумак», тобто візник; треті вважали, що від слова «чума», оскільки українські купці, їдучи у Крим, часто заражувалися по дорозі чумою, що там лютувала, і нерідко заносили її й на Україну; четверті виводили назву з того, що українці, вирушаючи в дорогу, для відвернення всілякої зарази й комах вимащували свої штани й сорочку дьогтем і своїм виглядом нагадували чуму [].

Чумацтво було засновано на засадах суто товарної асоціації. З 1746 р. відомий, наприклад, склад компанії переволочанських купців, які їздили торгувати аж до Козлова (Євпаторія): Іван Матвієнко, Кирило Лисицин, Михайло Гегеля, Іван Новоселко та Грицько Савенко [].

Дозволю собі тут навести яскравий опис чумаків Д.Яворницьким: «Протягом довгого історичного життя українське чумацтво виробило собі й певні прийоми переміщення своїх товарів з одного місця в інше «одвічними» шляхами широких степів. Ледь сходив сніг після зими, ледь з’являлася травиця з землі, ледь заревіли чумацькі воли, виходячи з-під повітки після довгої зими, як уже зарипіли довгі мажі, добрі паровиці, й чумаки стали збиратися на майданах за слободами в довгі валки. Склавши на небагатьох возах необхідні для мандрівки припаси або харчу – пшоно, хліб, сало, гречану крупу, а також приготувавши необхідне кашоварське причандалля – казани, тагани, сокири, ложки, салтовки, чумаки рушали в дорогу. Попереду інших рушав віз, запряжений найкращими сірими здоровими і лискучими, «як з води», волами, часом із золоченими й прикрашеними кольоровими стрічками рогами, а у святкові дні між рогами приліплювали дві воскові свічки. На ньому сидів сам «батько-отаман, пан-господар», а відразу біля нього півень, що сповіщав чумакам час дня і ночі. Отаман завжди йшов попереду; його обирали всією артіллю як людину досвідчену, бувалу, яка знала всі шляхи, вміла передбачити всі небезпеки. Він вказував усій валці дорогу, піднімав їх у путь, зупиняв валку для відпочинку, визначав нічних і денних сторожів, розбирав сварки між ватажанами й турбувався про відвернення несподіваних нападів з боку різних степових харцизів. Найважливішою після отамана людиною був кухар, чи кашовар: він зберігав усю харчу та кашоварські знадоби, готував страву чумакам до снідання, обіду, полудня й вечері. Для безпеки в дорозі всі чумаки мали рушниці й довгі списи, а свої гроші ховали або в гамани на грудях, або на колісні ободи під шинами» [].

Вантажопідйомність чумацької мажі нараховувала близько 60 пудів (960 кг) на пароволовий віз (найсильніші воли могли брати і до 90 пудів (1440 кг)). Четверикова мажа брала до 120 пудів (1920 кг). Є дані, що чумаки використовували також шестирикові мажі. Аби забезпечити збереження товару мажі мали кузова (скриньки) []. За сезон чумак міг зробити 2-3 ходки до соляних озер у володіннях кримських ханів, отже, щорічно перевозячи в середньому близько 3 тонн вантажу на паровицю. Заробіток чумака за ходку паровиці сягав 20 рублів (за цінами 1740-х рр.) []. А оскільки зазвичай чумак виряджав 3-4 паровиці (кожний чумак-хазяїн у середньому мав двох наймитів []) його річний заробіток міг сягати 120-240 рублів (без вирахування платні наймитам) [Для порівняння, за розрахунками М.Слабченка звичайна заробітна платня робітника тоді складала 14 руб. 45 коп. на рік (див.: Слабченко М.Е. Хозяйство Гетманщины в ХVII-XVIII столетиях. – Т.2. Судьбы фабрики и промышленности. – Одесса, 1922. – С.179-180).].

Утім, чумацтво в цікавий нам період було ризикованим промислом не лише з економічних причин. На пустельних степових шляхах на чумака чекали як природні, так і створені людиною перешкоди, а постійне балансування Російської імперії на межі війни з Туреччиною лише обтяжувало долю мирних торговців (1735 р. через раптову звістку про війну переволочанський купець Василь Гегеля втратив товарів на 1386 руб., а його родич, який очолював торговельну експедицію помер у полоні []; 1745 р. татарами в Криму захоплені товари племінника кременчуцького значкового товариша Й.Чечеля []; 1749 р. у кременчуцького козака Сидора Андрєєва купцем молдавського міста Каушани були відібрані воли та вантаж вина []). Недаремно про чумацьку дорогу співали:

Широкая та прибитая,

Слізоньками политая…

Смерть чумака у дорозі, то взагалі звичайний сюжет українських народних пісень. Відтак, не дивно, що займались чумацьким промислом переважно знайомі зі зброєю козаки, організовані на манер військового загону [Коли з кінця ХVIII ст. зменшується ризик заняття чумацтвом, суттєво зменшилась і прибутковість та соціальна привабливість цього промислу. «Капітани чумацького бізнесу», відчувши це, перевели свої капітали в інші сегменти економічного життя. Відтак, горде звання «чумака» поступово девальвується і зникає, полишивши перевезення на просторікуватих, а іноді взагалі невільних «фурманів».]. Про них пісня співала:

Розбійничків сорок і чотири

Нас десяти не побили.

І ви, хлопці, всі добрі молодці,

Собі славу наробили! []

Попри всі успіхи чумаків фахівці оцінюють торгівлю України з Кримом, у цікавлячий нас період, як таку, що «не була значною» []. Непрямо про це свідчить і відсутність спроб налагодити сплав товарів річками (крім, хіба що Дніпром []). Попри придатність до судноплавства (а це на той час був найдешевший спосіб доставки великих вантажів), зокрема Сули, Псла та Ворскли, тут було віддано перевагу створенню каскадів млинових гребель, які унеможливили сплав [].

Кременчуччина була традиційним чумацьким краєм, а сіль була одним з основних товарів місцевої торгівлі. Як жартома казали, на складах Кременчука та Крюкова зберігалося стільки солі, що «вистачило б присолити всю Росію і Малоросію». За Крюковим взагалі у XVIII ст. закріпився титул чумацької столиці. Чимало сіл та містечок вздовж Дніпра (район від Сули до Орелі на Лівобережжі та від Росі до Тясмина та південніше на Правобережжі []) фактично спеціалізувались на чумацтві (Вереміївка [] тощо) так, що навіть майже не займались обробітком навколишніх земель. На певний час, із занепадом козацтва, саме чумацтво стало прихистком українського духу [].

З питаннями транзиту і торгівлі (хоч може і менше чим з суто військовими потребами) пов’язаний був й інший момент у житті Гетьманщини у ХVIII ст. – заходи гетьманського уряду, спрямовані на впорядкування шляхів та пошти. На цій ниві особливо відзначився гетьман І.Скоропадський. Він займався налагодженням трактів, забезпечував функціонування спеціально збудованих для цього станцій, призначав поштмейстрів. У Гетьманщині при Генеральній військовій та полкових канцеляріях утримували окремих розвізників державної кореспонденції й посилок, яких обирали з-поміж козаків-підпомічників. У пізніших статистичних описах Кременчуччини, поштарі залишаються помітною групою серед вільного населення регіону. Новонабутий фах часто-густо рятував людину від перспективи закріпачення.

Примітки

. Рудченко И. Чумацкие песни. – К., 1874. – С.9.

. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом… – С.102.

. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. – Т.1. – С.298.

. Слабєєв І.С. Вказ. праця. – С.37.

. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом… – С.95.

. Слабєєв І.С. Вказ. праця. – С.86.

. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом… – С.100.

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІ). – Спр.1286.

. ЦДІАУК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІ). – Спр.1587.

. Балади. – К., 1987. – С.284.

. Тищенко М. Нариси історії торгівлі Лівобережної України з Кримом… – С.87.

. Про те, що Дніпро та судноплавство по ньому лишалося провідним образом кременчуцької ідентичності свідчить геральдичне зображення річки та човна на сотенній печатці Кременчука з 1764 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.229. – Оп.1. – Спр.106. – Арк.28,29).

. «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. (підготовка до друку та коментар В.В.Кравченка) // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип.3. – Харків, 2001. – С.271.

. Слабєєв І.С. Вказ. праця. – С.28.

. 1779 р. з цього містечка в Крим по сіль прибуло 715 возів (див.: Там само. – С.29).

. Див.: В-цкий [Велецький] Н. Очерки дореформенного быта в Полтавском Побережьи // Киевская старина. – 1896. – №7-8. – С.113-132.

«Старші та менші» діти Вітчизни:
старшина, козаки, міщани, селяни та клір

Взагалі, як писав відомий знавець історії Гетьманської України українсько-американський історик З.Когут, «тривалі військові дії і соціальні конфлікти загальмували кристалізацію соціальної структури Гетьманщини аж до початку ХVIII ст. Так і не отримали справжнього розвитку легальні корпоративні стани. Але соціальна структура Гетьманщини нагадувала, до певної міри, європейське корпоративне суспільство, оскільки мала вертикальну ієрархію, в якій політичний, правовий і соціальний статус особи визначався належністю до певної соціальної групи. На верхівці суспільства знаходилася українська еліта, що поєднувала в собі елементи старого нобілітету – шляхти польських часів – і нової групи – козацької старшини і знаті» [].

Нова шляхта мала свою формальну організацію – Значне військове товариство, яке в середині XVIII ст. поділялося на три соціальні категорії. Першою і найбільш впливовою категорією були «бунчукові товариші», які перебували під корогвою, тобто безпосередньою владою гетьмана [В принципі початково статус «бунчукового» товариша був непевніший за «військового», адже заслуги перед всім «Військом Запорізьким» вважалися престижнішими і незалежними від примх нових гетьманів, але у ХVIII ст. «олігархічний» інститут бунчукових товаришів загалом звитяжить над «демократичним» – військових (значкових) товаришів.]. Далі йшли «військові товариші», які призначалися Генеральною військовою канцелярією, або центральною адміністрацією Гетьманщини. Третьою категорією були «значкові товариші», які підпорядковувалися полковникові.

Особливістю нової української шляхти було те, що вона надихалася старими річпосполитськими (властиво європейськими), а не новими російськими зразками. І в побуті старшина марила швидше приватним життям т.зв. джентльмена-фермера, аніж міського служаки-бюрократа.

Козаки, які становили прошарок між новою шляхтою і селянством, отримавши соціальні привілеї, залучалися до військової служби. Завдяки своєму спільному походженню, козацькі привілеї були схожими з привілеями еліти: самоврядування, звільнення від податків, право на власну землю, право на виробництво алкогольних напоїв і право на торгівлю певними товарами. Єдиним привілеєм нової шляхти, якого позбавлялися козаки, було право на використання праці селян. Але, незважаючи на привілеї, становище козаків, починаючи від кінця ХVII ст., постійно погіршувалося. Під тиском нової знаті козацтво вже не обирало свою старшину і не брало участі у різних державних радах. Але найбільш фатальним для їхньої долі виявився господарський занепад. Хоча юридично козаки не відрізнялися від нової шляхти, з економічної точки зору вони більше нагадували селян.

Господарчі позиції козацтва підривалися їхньою подвійною роллю солдатів і вільних хліборобів. Під Польщею козаки або одержували платню, або ж їм перепадала частка награбованої здобичі. Тепер, хоча вони повинні були бути вповні готовими до війни (причому в 1758 р. з кременчуцьких, власівських і городиських козаків вимагали купляти собі «одноманерну» зброю російського постачальника []), їм, як правило, не діставалося нічого. Нова шляхта могла проходити військову службу, оскільки вона мала достатньо землі та жила з безплатної праці селян. Цілком зрозуміло, що для того, щоб козаки могли виконувати аналогічні обов’язки, вони потребували економічної підтримки з боку держави або іншої соціальної групи.

Відтак, кількість козаків, здатних нести службу, постійно зменшувалася, нерідкістю стала добровільна відмова від козацького статусу. Козацьке військо Гетьманщини з 60 тис. 1650 р. скоротилося до 30 тис. у 1669 р. і 20 тис. – 1730 р. Російський уряд, зацікавлений у збереженні іррегулярної підпори своєї армії, навіть вдавався до заборон козакам переходити на становище селян.

Зрештою, 1735 р. була проведена реформа, за якою козаки були поділені на дві групи – «виборних» і «підпомічників». Виборні козаки відбували військову службу, тоді як бідніші підпомічники виконували допоміжні обов’язки: збирали і постачали провіант, коней, худобу; займалися доставкою пошти; навіть обробляли землю у відсутність виборних козаків. Як неспроможні виконувати традиційні військові обов’язки, підпомічники обкладалися податками, які, правда, були наполовину меншими від звичайних податків, що сплачували міщани й селяни Гетьманщини.

Розшарування козацтва лишало по собі численні «рубці» на суспільній свідомості, підточувало громадянський мир та позірну рівність (бодай у межах козацького стану). Так, з 1730-х рр. походить справа козака Потоцької сотні Микити Гонтара, який скаржився на свого сотника Йосипа Сахатова, звинувачуючи його в оберненні виборних козаків на підпомічників []. У 1764 р. три сім’ї виборних козаків Чигирин-Дібровської сотні взагалі вирішили шукати собі кращої долі в еміграції на правобережні терени підвладні Речі Посполитій [].

У ХVIII ст. з’явилася (чи скоріше стала досить помітною) ще одна категорія козаків – «підсусідки». Тоді як підпомічники все ще володіли якоюсь землею, козацькі підсусідки були зовсім безземельними. Єдине, що їм залишалося, – це продавати свою працю землевласнику, виборному козаку або купцю. Категорія підсусідків не обмежувалася козаками, до неї входили також міщани і навіть селяни. Але, ставши підсусідками, козаки не втрачали свого козацького статусу. Фактично до середини XVIII ст. вони могли користуватися ним для уникнення оподаткування. Згодом усі підсусідки, включаючи козаків, платили вже повну суму податку. Однак козацький підсусідок усе ще різнився з селянином своїм правовим статусом і свободою пересування. Йому дозволялося будь-коли залишати свою роботу й шукати кращих умов. Більше того, підсусідок міг, якщо всміхнеться доля, накопичити достатньо грошей, аби купити землю і стати підпомічником і навіть виборним козаком.

Загалом соціальна еволюція козацтва в Гетьманщині характеризується процесами ускладнення внутрішньої структури і розшарування до того монолітного стану-народу. Відтак, хоча соціальний престиж козацтва неухильно занепадає, його роль «прабатька» для модернізованих суспільних верств міцно закріплюється в матриці української культури.

На нижчому від нової шляхти соціальному щаблі знаходилися міські ремісники та купці, а також численні селяни. Перші мали більше майнових прав і були зазвичай заможніші від других. Загалом соціальний статус міщан був вищий за селянський. Утім, як уже зазначалося, міщанська верства в Гетьманщині була малочисельна і потерпала від зовнішньої конкуренції.

Характерним прикладом слабкості кременчуцького міщанства стала, вже згадувана справа з відкриттям казенного шинку в Кременчуці в 1747 р. Місцеві козаки змогли тоді без великого клопоту відстояти свою монополію на шинкування. Зібрані для казенного шинку дрова були реквізовані, бурмистра, який очолював збирання останніх, з наказу городового отамана взяли під караул та закували в залізо «яко іновірця». У написаній з цього приводу скарзі міщан-посполитих іде мова і про інші факти тиску козаків на міщан: посполитого Данила Остапенка вже два роки примушують поставляти за власний кошт сотенній канцелярії папір та сургуч, селян правобережних володінь Кременчуцької сотні виведено з-під юрисдикції громади посполитих сотенного містечка (через що загальні для посполитих податки лягають тягарем лише на лівобережців), і взагалі старшина та козаки заволоділи всіма орними землями і сінокосами, так що нема як селянам-міщанам прожити і надія лише на втечу до кращих місць або на втручання центрального уряду [].

Вирізнення міщан із загальної маси «посполитих» ще й у середині ХVIII ст. давалось навіть державним чиновникам не без труда і цілком без певності у критеріях такої статусної інтерпретації []. Так, Келебердянська сотенна старшина 19 грудня 1749 р. повідомила полкову канцелярію про відсутність у Келеберді міщан, хоча серед козаків та посполитих, як зазначалось, є ті хто «промишляють» та «бавяться» ремеслом []. «Цехи», відомі в Келеберді ще 1718 р., здається, не завжди ставали підставою для окремого вирізнення «міщан» з маси «посполитих» [] (їх часто-густо інтерпретували як позастанове «церковне братство»).

Те саме бачимо і в Кременчуці. Ще компут (реєстр) 1719 р. знає тут «цехових» людей (близько 26% населення Кременчуцької сотні) [], а ревізія 1752 р., хоча і винесла в заголовок розподіл посполитих на «міських» та «сільських», але реально їх так і не розрізнила [].

Утім, є і протилежні приклади. Так, у Власівці «міщани» (окремо від козаків) згадані в купчій за 1739 р. []. Тут таки, за ревізією 1737 р., крім звичного для сотенного містечка війта, згаданий окремо і бурмистр []. Те саме маємо і щодо Городища (Градизька) станом на 1702 р. [] та 1730 р. []. У Кременчуці в 1747 р. згадано бурмистра, а з 1756 р. маємо документ, де «лавник і міщанин кременчуцький Семен Іванов своєручно підписався» []. Наскільки ці факти репрезентативні і чи не можна вбачати у цих прикладах маргінальне явище, такий собі «чигиринській слід» (вияв збереження річпосполитської соціальної номенклатури в безпосередньо межових з Чигиринським староством Речі Посполитої козацьких сотнях) на сучасному етапі дослідження даної проблематики ще важко сказати.

Міські ратуші в Миргородському полку, за даними Генерального слідства про маєтності 1729-1730 рр., жодних окремих маєтностей не мали []. Винятком були хіба ратушні луки-сіножаті та невеликі шматки ратушної оранки, які бачимо 1754 р. в Остап’є (лука «Циганська») та Білоцерківці (2 луки та орних ланів 2) [].

Селянство в Гетьманщині значною мірою залишалося вільним, хоча тенденції до його закріпачення наростали. На Кременчуччині найбільшим визискувачем селян була навіть не нова шляхта, а Градизький Пивогорський монастир. Він мав великі земельні володіння, у Лубенському [] та Миргородському полках []. У пізній період (середина – друга половина ХVIII ст.) на монастирських землях працювали тисячі залежних селян, які були закабалені універсалами І.Мазепи (1689, 1693 рр. []), І.Скоропадського (1716 р.) та жалуваними грамотами царів Олексія Михайловича (1654 р.) і Петра І (1694 р.). Особливу ласку до монастиря виявляв гетьман Д.Апостол, який, маючи маєтності на Правобережжі в Крилові та його околицях, часто користувався монастирським перевозом, неодноразово зупинявся в Пивогір’ї та щедро жалував братію своїми дарами. У монастирський синодик тоді був внесений родовідний запис Апостолів [].

З церковних ієрархів добрими справами на користь Пивогір’я відзначились Ісая Козловський, Інокентій Гізель, Варлаам Ясинський, Арсеній Могилянський, Стефан Яворський, Єпіфаній Могилянський. Серед духовних меценатів треба особливо відзначити Іосафата Кроковського, який надав монастиреві значну кількість церковного начиння та богослужебних книжок та митрополита Рафаїла Заборовського [].

Утім, жертводавцями Пивогор’я були не лише гетьмани та митрополити, а й козаки та інший вільний люд. Так, 1671 р. полтавські (і як зазначено в акті «пред тим кременчуцкие») мешканці, Андрій Житинський та Іван Нобляниц (Нобляниця) передали монастирю бровар та млин з чотирма поставами на річці Пслі в містечку Омельнику []. В 1678 р. мешканець Омельника Нестор віддав монастирю весь свій маєток. У 1681 р. козаки омельницької околиці Никифор, Максим, Марко, Іван, Яцько і Федір Наливайки спільним листом передали йому свої землі, «при самому хуторі Омельнику», на горі []. 1691 р., «будучи на поклонении», полковий обозний Гадяцького полку Яків Корицький подарував став з греблею і належними до нього лісками та лукою на Імбеці (притока Тясмину) []. У 1705 р. мешканець Говтви Семен Іванович відписав на Пивський монастир став, греблю й інші маєтності. 1719 р. полтавський полковник Іван Черняк надав монастирю свої «вотчинні» млини []. Матченко, крім цього, згадував про надання орного «плецу» потоцьким мешканцем Іваном Терещенком у 1731 р. []. Серед жертводавців монастиря згадані також митрополит Сіверський Антоній, протопоп крилівський Симеон, пресвітери: городищенський Дем’ян та пироговський Іоан; сотники: крилівський Григорій Рудь, городищенський Андрій Жук та київський Соколовський; представники місцевих старшинських родів: Кодинців, Родзянок, Болюбашів, Устимовичів, Величків, Стародубів, Дебелих, Белашів, Черепах та ін.; глухівський мешканець Григорій Шарий; запорожці: Микола Литвиненко, козак Сергієвського куреня, Іван Передерга, Брюховецького, Влас Медвідь та Мартин Невеселий, Канівського та ін.; російські достойники: кн.Мещерський та Толстой [].

Бувало, що монастир і сам прикуповував майно, як у випадку з купівлею млинового двору під самим містечком Омельником у мешканців сорочинських Параски Григоришової та її сина Василя у 1687 р. []. У 1709 р. він відкупив у Городища плавні та угіддя у «вічну посесію» за 100 злотих доброї монети. Придбав монастир також вісім плеців чи левад у Вереміївці, на яких влаштував комори, вітряні млини, сади та шинок. У сільці Погорілому в околиці тієї самої Вереміївки, купив шість озерних та кілька дніпровських тоней для ловлі осетрів (тут був улаштований хутір з млином та шинком). У Максимівці також був заснований особливий монастирський хутір з ґуральнею та броварнею. Він став ніби заміською резиденцією монастирських намісників, які мешкали тут часто і подовгу. Набував монастир також угіддя в Митлашевці, Борисах, Погребах, Говтві, Бабичівці, Кривій Руді тощо [].

Залучилось Пивогір’я і до господарської реконкісти на Правобережжі. Тут відомі монастирська пасіка в лісі Чута (Слиньківська, куплена 1706 р. за 30 кіп грошей) [] та пасіка Бутківська в Чорному лісі, яка належала ченцю цього монастиря (1745 р.) [].

Загалом монастир володів багатьма озерами, лісами, мав численні отари овець, цегельний завод та монастирські шинки по селах. Він контролював і обидва перевози Пивський (у Градизьку) та Максимівський []. Мав власний «приїжджий двір» у Власівці [].

Оригінальним феноменом монастирського господарювання були т.зв. «лодейні» (плаваючі) млини на Дніпрі («с тремя колы»), згадані в Генеральному слідстві про маєтності Миргородського полку 1729-1730 рр. []. Центром цієї технології вважався Київ [], відтак Пивогір’я як філія одного з найпомітніших київських монастирів могло вільно черпати з цієї криниці. Ще однією чи не специфічно київською технологію, що вирізняла пивогірських ченців із загалу землевласників було картографування своїх володінь [].

Взагалі, принципово слід зазначити, що гетьманства І.Мазепи та І.Скоропадського стали своєрідним «піком» збагачення та могутності для українських православних монастирів. Після нього почалися значні обмеження привілеїв духовенства та секуляризація земель місцевої церкви. Матченко оцінював багатства Пивогір’я за найкращих часів у 25 тис. десятин землі з 10 тис. селян []. Монастир мав велику пасіку, розводив овець і велику рогату худобу. Утримував готелі-притулки для прочан [].

Опис 1766 р. повідомляє, що Пивогірський монастир розташований за півтори версти (трохи більше за 1,5 км) від містечка Городища. У ньому одна дерев’яна церква святителя Миколи (ветха) та кам’яний храм (ще зовсім без оздоблення) з престолами пресвятої Богородиці та Антонія Великого. Жилих покоїв у самому монастирі сім, а за його стінами три 2-місних та чотири 3-місних з маленькими «чуланчиками» [] (отже, – не менш як на 25 осіб чернечої братії?), «людських» дві (ветхі), комор («амбарів») для поклажі дві і при них один «чуланчик» прироблений, а другий окремо збудований (невеликі й нові), льодовник один і на ньому дерев’яна комірка («чулан») (посередньої ветхості), сарай зроблений з дощок (вельми ветхий) та поза монастирем людських хат 10, з яких п’ять дерев’яних, а п’ять мазанок (ветхі). При монастирі: пивоварня одна (ветха), солодовня одна (нова) і амбар при винокурні один. Монастирські покої, людські хати, льодовник та дощаний сарай названі вельми ветхими. Про пивоварню мовиться, що побудована понад 20 років тому, а два амбари і дві комори («чулани»), солодовня, стайня, при винокурні амбар і сарай збудовані понад 10 років тому. Всі будівлі постали «коштом монастирським» і оцінені в 58 рублів [].

Зазначена обмеженість запасів деревини в монастирських володіннях. Ліс є лише навколо монастиря (575х92 сажні = 1.226,82х196,29 м = 24,1 га) і в тому порубки суттєво обмежені («по причине тои что ежели зрубать на том месте отродится уже не может»), аби зберегти красу («украшения») монастиря. Охарактеризовані монастирські підприємства:

1) шість млинів (під монастирем у двох верстах від Городища на Гирмані – «затоці дніпровій»; на р.Кагамлику під Твердохлібівкою; три «лодейні» на Дніпрі – мелють лише в теплі місяці року і дуже залежать від примх дніпрової погоди). Зазначено, що рік від року вихід продукції на млинах суттєво різниться, а в 1766 р. він склав 66 четвертей (13.854 л або 138,54 гл) борошна та пшона.

2) винокурня на чотири котли. Реально працює лише п’ять осінньо-зимових місяців, коли досить хліба. Виробляє («вигонює») по 142 відра (1.746,6 л або бл.17,5 дл) «вина», що вживається на різні монастирські видатки. Сировина лише монастирська, хоча, коли не досить власного хліба, дозволяють приватним особам орендувати виробничі потужності для виготовлення алкоголю зі свого зерна. При винокурні також з відходів виробництва відгодовують свиней (21 – стара, 19 – молодих).

3) спеціальний шинок у Максимівці (влаштований за відсутністю великих вулиць між іншим житлом). У Твердохібівці («Твердохлебах»), Погребах та на хуторі Омельницькому монастирських шинків немає. Монастирським підданим дозволяється по черзі («по єдному кто пожелаєт») продавати в своїх домах монастирське вино (зазначено, що тутешні козаки шинкують вино без обмежень як свого власного виготовлення, так і покупного на ярмарках).

4) випаси для худоби при хуторі Кагамлицькому, Твердохлібівці та Погребах 3050 сажнів у довжину та 1708 сажнів у ширину (6.507,48х3.644,2 м= 2.371,5 га)

5) риболовні угіддя: п’ять річок над Дніпром (Гирман, Карасаве, Солониця, Кисель, Росоха), два ставки на р.Кагамлику (один в Погребах, а другий у Твердохлібівці). Про улов сказано, що в річках більше плотви, а між нею бувають щуки; в ставах – одні карасі.

6) хутори: Лапинський (у шести верстах від Городища) та Кагамлицький (у двох верстах від Твердохлібівки) та Омельницький []. З них лише Кагамлицький спеціалізується на утриманні худоби (бугай 1, дійних корів 16, ялових корів 10, телиць «третяк» 6, телиць «назимків» 5; биків: «пятаків» 7, «четвертаків» 4, «третяків» 5, «назимків» 6, телят 16; волів робочих 15, у т.ч. «старих» 9, «молодих» 6; овець «старих» 689, «баранців» минулорічних 247, баранів «старих» 67; кіз «старих» 33, козенят минулорічних 17, цапів «старих» 9; жеребців «старих» 4, кобил «старих» з лошатами 22, кобил старих ялових 6, лошиць: «п’ятак» 3, «четвертак» 2, «третяк» 3, «стрижок» 10, лошаків: «п’ятаків» 8, «четвертаків» 3, «третяків» 7, «стрижаків» 7, лошат 22; об’їжджених («єжалих») коней загалом при монастирі 16 «старих»). Лапинці то скоріше рибальський стан, лише взимку (коли проблеми з кормом?) сюди приганяють овець, навесні їх знову повертають на Кагамлицький хутір.

7) сінокоси: по обох боках р.Кагамлика на 20 скирт (по 150 копиць = 30 возів) – трави тут посередні; при Лапинському хуторі в плавнях дніпрових на 29 скирт – трави також посередні.

8) пасіка поблизу хутора Кагамлицького над р.Кагамликом на 30 пнів бджіл. Мед та віск з неї не продається, вживається на внутрішньомонастирські потреби.

9) у 10 хатах (дві з них пустують) при монастирі живуть усього 40 переважно ремісники (кравець, коваль, ткач) та наймити монастирські. Люди ці є переважно уродженцями Городища 3 з 8 «домовласників», утім є 1 екс-киянин, 1 з «Польської області» м.Жаботина («вийшов» спочатку до Кременчука, а вже потім переселився при монастирі), 2 з Говтви (з них один екс-запорожець), 1 з Іркліїва []. Отже, маємо досить цікаву картину ареалу впливу Пивогір’я.

Утім, не вільний монастир і від сусідських майнових суперечок, особливо із козацькими громадами Городищенської та Чигирин-Дібровської сотень. На думку О.Лазаревського, Пивогір’я лише в 1730-х рр. починає відновлювати свій суверенітет над старими «Климятинськими землями» []. 1731 року монастир почав судовий процес за ці володіння. Він продовжувався двадцять років і завершився показною перемогою монастиря. 1749 р. Сенат присудив спірні володіння (мова йшла лише про двори селян-посполитих) Пивогір’ю [].

Уже ніби вирішена справа розмежування з козаками-вереміївцями, спалахує знову 1758 р. (і «мирову» уклали лише 1773р.) []. Про терени Городиської сотні ревізори у 1766 р. ще записують, що «с якои Климятинскои же земли пахотной и сенокосной жительствуещіе в сотне городи ской разніе чины и козаки завладелы немало» []. З 1746 р. походить справа про побиття монастирського економа мешканцем Городиським Іваном Горданом []. За пасіки судився з монастирем полтавський полковник Андрій Горленко в 1750 р. []. 1753 р. городиський сотник М.Кодинець за щось тримав у тюрмі ієромонаха Мойсея Василієва []. 1757 р. Пивогір’я скаржилося на ґвалтовний напад городиських мешканців на Пивські та Максимівські землі []. 1762 р. монастир вимагав повернути свого підданого, що живе у городиського козака Ничипора Черепахи [].

Утім, скаржились і на такі самі ґвалтовні дії монастиря: 1758 р. за наїзд монастирського економа Г.Дунчевського на землі та захоплення хліба значкового товариша Дмитра Устимовича []; а 1763 р. люди, послані монастирським намісником Г.Заненко, забрали на Дніпрі сітки («нитки») полковника Кодинця [].

На чолі Пивогірської братії стояли намісник (начальник монастиря) та економ, які призначалися з ієромонахів (під 1752 р. згаданий також писар монастиря [], під 1759 р. – соборний ієромонах []). Першим відомим з них є намісник Ісакій (згадки з січня та червня 1675 р. []), хоча з документа від 22 липня 1671 р. знаний ще й «ігумен» Герман Чердановський []. Далі відомі: намісник Данило Кокоревич (1693 р. []) [Утім, можливо першим таким урядником слід визнавати «чесного отца Андрияна, ієромонаха обытели с той Пивской», свідка документу 1690 р. (Лазаревский А. Украинские исторические мелочи. – С.4-5).], намісник Іоанн та економ Сафроній Олещицький (1699 р. []), економ Симон Зубковський (1702 р. []), намісник Варсонофій та економ Яків Жукевич, які офірували рідному монастиреві багату різницю у 1741 р. Крім них відомі начальники Іліодор Ямнецький, Парфеній (Порфентій) Бережецький (бл.1731 р.) [], Іосія Заремба (1758, 1759 рр.) [], Мануїл Базилевич, Антоній Нарожнецький (згодом Сіверський митрополит) []. Згадуються в джерелах також намісники Афанасій Яснопольський (1747, 1748, 1749, 1750, 1759 рр.) [] та Гедеон Заненко (1763 р.) [], економи Мойсей Васильєв (1747 р.) [], Марко Антонович (1750 р.) [], Григорій Дунчевський (згадка між квітнем 1757 та червнем 1758 рр. []), ієромонах Іосиф (1759 р.) [], «правителі» ієромонах Авакум Мациєвський (1751 р.) [] та Аввакумов (1752 р.) [] (вірогідно ідентичний попередньому). Згаданий ще під 1755 р. архімандрит Никифор [].

Данні про кількість братії є лише за 1774 р., коли вже монастир переживав занепад. Тоді тут перебували намісник, економ, п’ять ієромонахів та вісім простих монахів, крім необхідної кількості нижчих служителів [].

З часу монастирського буму початку ХVIII ст., крім Пивогорського, маємо вістки про Сокільський Преображенський монастир (у 3-3,5 км від Соколки на правому березі Ворскли поруч з сільцем Перегонівка). Це був чоловічий монастир, заснований у 1714 р. ігуменом Полтавського Хрестовоздвіженського монастиря, біля гори Духової на березі р.Ворскли (тепер територія с.Правобережна Сокілка). 1737 р. його зруйнували кримські татари. 1738 р. монастир відновили, а з 1751 р. походить згадка про підпорядкованість Сокільського «скитка» Нехворощанському монастиреві [] (ще одна виразно «запорізька» обитель). 1756 р. до цього «скиту» був засланий роменський протопоп Єфстафій Стефанович (який звідти успішно втік) []. 1763 р. згідно резолюції київського митрополита Арсенія Сокільський скит став йменуватись монастирем []. 1777 р. монастирські будівлі були перенесені на гору (напевно через це монастир стали кликати і Сокологірським). Монастир мав дві дерев’яні церкви: Спаську (Преображенську) і Георгіївську. В 1786 р. він, як і Пивогір’я, був закритий, а маєтності його секуляризовані [].

Як і Пивогір’я, Сокільський монастир був популярним серед запорожців. З 1766 р. маємо звістку про екс-козака Щербинівського куреня Романа Чапулку, який жив тут «в послушании ктиторском» уже три роки («монашеского чина» він забажав у 60-річному віці) [].

Другий сакральний центр Миргородського полку – Сорочинський Михайлівський монастир – заснований як пустинь 1670 р. миргородським полковником П.Апостолом не створив конкуренції Пивогір’ю на Кременчуччині. Не був він і таким багатим як наддніпрянська обитель, 1785 р. тут налічувалось лише 134 кріпаки [].

Знаком цивілізаційної усталеності південної Кременчуччини («узбережної» частини Полтавського полку) досягнутої на початок ХVIII ст. стало заснування вже згаданого Сокільського Спаського (Преображенського) монастиря. Крім першонадання Микити Федоровича в гетьманському універсалі 1717 р. мовилось і про якусь маєтність на р.Орелі («кривець засушній») []. Перша монастирська церква (напевно Спаська [Згодом існувала ще й друга – Георгіївська.]) існувала вже 1717 р. []. Утім, сягнути справжнього розквіту цій філії Полтавського Хрестоздвиженського монастиря так і не судилося. Вік Сокільській (Соколегірській) обителі відведено було порівняно недовгий (1714-1786 рр.). Навіть, у 1772 р. його очільник звався не «намісником», а «строителем» [].

Біле духовенство на Кременчуччині підлягало Київській єпископії (митрополії). Кременчуцька околиця Миргородського полку до 1736 р. у церковному відношенні підпорядковувалась єдиній на весь полк Миргородській протопопії [], яка поділялася 5 округ – намістній: Городиську (17 приходів), Остап’євську (10 приходів), Голтвянську (9 приходів) та Сорочинську (13 приходів) та виокремлену лише 1732 р. Миргородську (46 приходів). Після смерті у 1735 р. миргородського протопопа Георгія Іванова, величезну полкову протопопію вирішили поділити навпіл, утворивши (1736 р.) окремі Миргородську та Сорочинську протопопії []. Остання включала й кременчуцькі терени. Очолювали її до 1740 р. Григорій Горновський, який мав амбіції знов об’єднати під своїм берлом обидві протопопії, за що зрештою і був «відставлен» (відставку ще раз підтвердили у 1746 р.) та Дмитро Василієв [].

У середині Сорочинської протопопії також відбувалися адміністративні зміни. Відтак, станом на 1749 р. Кременчук знаходився у віданні Омельницької намістнії [].

13 травня 1750 р. з приходів правобережної Кременчуччини була утворена ще й Крилівська протопопія, в межах якої існувала Табориська намістія [], 1757 р. цю протопопію перевели у підпорядкування Переяславської єпархії [], того самого року згадується Городиська протопопія (виділення округи навколо монастиря в окрему протопопію, то взагалі-то звична форма церковної організації), про приєднання до якої просили структури єпископату віддалені приходи Сорочинської протопопії [].

Придніпровські терени Полтавського полку в церковному відношенні здавна єднала Кобеляцька протопопія (згодом поділилась на Келебердянську [], Кишеньківську, Кобеляцьку та Сокільську протопопії []).

У самому Кременчуці продовжувала існувати відомі ще з XVII ст. Успенська та Спаська (Преображенська) церкви []. З числа кременчуцьких священиків ХVIII ст. виділяється ієрей Спаської церкви Олексій Савич []. По ньому лишилася перша відома кременчуцька «книга» (розпочата у 1759 р. вона мала переважно утилітарно-службовий характер, але цікава, з точки зору інтелектуальних обріїв місцевого духівництва) [].

З 1733 р. невелика частина лівобережної Кременчуччини (південний край Золотоніської протопопії) підлягала Переяславсько-Бориспільській єпархії, що виокремилась зі складу Київської. Значним церковним володінням (у народі відоме як «Лялинський монастир») тут були с.Лялинці та с.Крива Руда (Чернетчина). Обидва були наприкінці ХVII ст. власністю вже згадуваного полковника-ченця Івана (в чернецтві – Йосифа) Рубана. Перше у 1701 р. надав переяславському єпископу Захарію Корниловичу І.Мазепа [], друге – подарувала єпископській кафедрі перед смертю сестра І.Рубана – Євдокія Тюпчиха у 1714 р. []. Лялинський монах-управитель («городничій») знаходився в перманентному конфлікті з мешканцями Чигирин-Діброви, Жовнина, Бужина, Вереміївки та с.Гусиного, в який мусив втрутитись сам гетьман, котрий 1707 р. видав спеціальний універсал про кордони церковного володіння [].

З відродженням кременчуцького Правобережжя та в зв’язку з розбудовою новосербського проекту в підпорядкування переяславського єпископа 1757 р. перейшла і крилівська протопопія, до того підлегла Київській єпархії []. Йому ж підлягали і церковні інституції річпосполитської Чигиринщини.

Українське суспільство:
чоловіче населення Гетьманщини у 60-х рр. ХVIII ст. []

Нова шляхта (старшина і знать)

2 400

Клір, російські та іноземні дворяни,
інші особи, звільнені від податків

11 000

Козаки

455 000

А)виборні

176 000

Б)підпомічники

198 000

В)підсусідки

80 000

Г)інші

1 000

Міщани

34 000

Селяни

515 000

А) у приватних маєтках

465 000

Б) на «посполитих землях»

25 000

В) інші (слуги, наймити тощо)

25 000

Разом

1 017 000

Взагалі, духівництво не було частиною соціальної піраміди, оскільки не утворювало стану або замкнутої групи. Воно було різнорідним за соціальним походженням, достатком і політичним впливом. Юридично відокремлене від решти населення автономною адміністрацією й судочинством, духівництво звільнялося від податків, військової служби і трудових повинностей.

Клір також претендував на шляхетський статус. Хоча українська влада не дуже схилялася до визнання цих претензій, вона надала духовенству головне шляхетське право – використовувати працю селян. Коли у ХVIII ст. зросла кількість синів священиків, що не вступали на релігійну службу, виникла потреба визначити їхнє соціальне становище. 1757 р. гетьман Розумовський запровадив особливі цивільні ранги для дітей священиків. Діти протопопів – священиків, що правили протопопіями, займали найнижчий щабель у Значному військовому товаристві, а діти звичайних священиків ставали козаками. Цим законом українська адміністрація визнавала певні зв’язки, які існували між священиками і нижчим ешелоном нової шляхти, але загалом відмовляла клірові у шляхетному статусі. Причина цього була досить простою. Оскільки кожна парафія обирала свого власного пароха – нерідко серед місцевого населення – автоматичне надання шляхетського статусу для кліру відкривало б вільний доступ до шляхетського стану козаків і навіть селян, чого влада допустити не могла.

На середину ХVIII ст. почастішали і випадки прийняття священицького сану нащадками козацької старшини [Усі відомі мені з прізвищ не патронімічного характеру (як то, наприклад, Василь Федоров, Григорій Мойсеєв) кременчуцькі священики, а саме Данило Грабина, Василь Кадигроб пов’язані з відомими козацькими родами.] через небажання нести тягарі військової служби (благо вищу освіту майбутні світські та духовні ще здобували за єдиною програмою у Києво-Могилянській академії та її регіональних клонах). До певної міри тут можна говорити і про розчарування в російському політичному проекті та втечу в царину непідконтрольного йому духовного життя, що згодом дало Україні таку потужну людину духу, як Г.Сковорода.

Примітки

. Когут З. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини, 1760-1830. – К., 1996. – С.37. Подальша характеристика соціальної системи Гетьманщини також подана переважно за З.Когутом (див.: Там само. – С.37-47).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.3зв. Про вимоги своєкоштного виправлення «мундирів», коней та припасів для старшини і виборного козацтва див. там само під 1744 р.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.2.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2747.

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.253. – Арк.3-3зв. (скаргу засвідчили «жителі Сотні Кременчуцької Федір Стовбуренко, Кирило Єдищенко, Семен Довгополий зі всією сотні кременчуцької громадою»).

. Див.: Шамрай Г.С. До історії Лівобережних міст у половині ХVIII в. // Історично-географічний збірник. – Т.2. – С.159-168.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54484-54662. – Арк.238.

. ІР НБУВ. – Ф.113. – Спр.5. Хоча в юридичних документах міщани згадуються (див. згадку «міщанина власівського» в 1738 р.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.).

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.82зв. Щодо того, які цехи існували в Кременчуці свідчень досі не виявлено. А в сусідніх Потоках, наприклад, 27.VII.1726 р. згаданий «цехмистр шевський» (див.: ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438 (ч.І). – Арк.608зв.).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.623-632.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123,326-365.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.157. У вищезгаданій скарзі з приводу шинку в Кременчуці 1747 р. поняття «війт» та «бурмістр» вжиті можливо як синоніми (наказ на організацію шинку отримує «війт», а реально виконує «бурмистр»).

. Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. – С.222 (документ №82).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1557. – Арк.5.

. Див.: Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 гг.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54484-54662. – Арк.9(3)зв. Про інші міста та містечка полку сказано, що нічого такого там «не имеется».

. За даними на 1766 р. (без підсусідків): у Чигирин-Діброві – 37 дворів, 53 хат, 0 бездвірних хат; Вереміївці (разом із селянами Оболонського) – 150, 241, 43; Жовниному – 35, 51, 8; Погоріла – 18, 39, 10 (див.: Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины… – С.147,149,154). (разом бл.2-3 тис. осіб).

. За ревізією Миргородського полку 1750 р. в Городищі – 17 дворів, 40 бездвірних хат, підсусідків: кінних – 1, піших – 5; Максимівці (відповідно) – 33, 50, 1, 5; Погребах – 15, 25, 0, 1; Твердохлібівці – 14, 19, 1, 7; Ярошах – 2, 2, 0, 0; Пирогах – 2, 10, 0, 0; Опришках – 9, 10, 0, 0; Жуках – 6, 0, 0, 11; Власівці – 21, 50, 0, 0; хуторі на р.Омельнику – 0, 0, 4, 3 (див.: Ділова документація Гетьманщини XVIII ст. – С.118-122) (разом бл.1-1,5 тис. осіб).

. В універсалі від 16 червня 1693 р. маємо ще один докладний опис кременчуцьких околиць, на які претендували пивогорські монахи: «Которие то кгрунта так сут описаны Климятин и Климятинские уходи, около реки Сулы, Белобережя, Бражняя Лука, Домонтовская Лука, Александрово озеро, Старец озеро и иные озера уступные и запустные около тих урочищ противко Веремеевки, уходи Чигирин-Дубровскіе около реки Сулыи и Днепра, аж до Пивов, Городище, Лапинце, вижей Лапинец озеро Золотое дно, Максимовка, Перевоз на Суле, а з Сулы через Днепр до Старой Слободы давнейших Вороных Луз, противко Вороных Луз, Солониця озеро там же озера около монастира Пивского до Іорданий, где упадает Днепр под Уласовкою, то ест Дед Наистен Белобереже, а по той стороне Днепра от Крилова озера сут Розине по границу, которая называется Озеро Дубок, всего уходу, почавши от Белобережя аж до озера Дубка» (Універсали Івана Мазепи… – С.252-254). Кордонами монастирських володінь визнаються («вышей») містечка Чигирин-Діброва, Жовнин, Вереміївка і село Лелинці, («нижей») містечко Власівка. До речі, козаки Городища і Максимівки, які мешкали в монастирських маєтностях виводилися з-під юрисдикції монахів («им… жадная долегливост не деялася, поневаж… козакую службу отправуют»).

. Матченко А. Вказ. праця. – С.21.

. Там само.

. ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438. – Арк.34. Вірогідно з цим млином пов’язані судові тяжби монастиря з миргородським полковим обозним Ф.Московим у 1757-1763 рр. (див.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1584, 1642, 1765, 2443). Ці справи взагалі є типовим прикладом «млинових конфліктів» (де боротьба йде навіть не за сам млин, а за воду, яку він перегачує, перешкоджаючи праці млинів нижче за течією).

. Троцкий П. Пустынно-Николаевский монастырь // Труды Киевськой духовной Академии. – 1878. – №9. – С.624-625.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Троцкий П. Пустынно-Николаевский монастырь… – С.624-625.

. Матченко А. Вказ. праця. – С.19.

. Там само. – С.18-19.

. Троцкий П. Пустынно-Николаевский монастырь… – С.624-625.

. Матченко А. Вказ. праця. – С.19-20. На жаль, Матченко не наводить дат цих купівель та імен продавців.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., .

. Там само. – С.177.

. Жук В.Н., Олексашенко Г.П. Градизьк. – С.20.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 г. – С.142.

. Слабченко М.Е. Хозяйство Гетманщины в ХVII-XVIII столетиях. – Т.2. – С.14-15. 3 млини на Дніпрі з 3 колами згадані ще в грамоті на монастирські володіння 1689 р. (див.: ІР НБУВ. – Ф.113. – Спр.5).

. Копія «Чертежа Климятинської землі» датована 1785 р., але згадані тут персоналії присутніх при його першоукладанні омельницького сотника Григорія Остроградського (1729-28.VIII.1760 рр.) та власівського сотника Михайла Майбороди (1723-8.І.1731 рр.) схиляють до датування цієї пам’ятки бл. 1731 р. (див. нижче про тяжбу монастиря за «Климятинські землі», що почалася 1731 р.).

. Матченко А. Вказ. праця. – С.20. Гадаю, щодо кількості кріпаків тут є перебільшення. На 1785 р. за монастирем рахувалось 1310 залежних селян чоловічої статі (див.: Мордвинцев В.М. Государственные налоги и повинности монастырских крестьян Левобережной Украины в XVIII веке. – С.152). Хоча 1780-і рр. – це вже час занепаду Пивогір’я, але навряд чи чисельність його підданих колись суттєво перевищувала 3-4 тис. осіб (див. розрахунки вище). Слід зазначити невисокий рівень контролю над «підданими» у монастирських володіннях. Зокрема, відомо, що у 1758 р. монастирські селяни масово переходили в «козацьке звання» (в Чигирин-Діброві так вчинили 17 родин «підданих», у Вереміївці – 21, у Жовнині – 19), забираючи разом і власне господарство («все строение»). Через це у відомстві монастиря лишилась ледь четверта частина попереднього складу селян (див.: Там само. – С.93).

. Матченко А. Вказ. праця. – С.20.

. Можливо «чуланчики» слід відносити до «людських». У тексті буквально «Жилих покоев монастирских сем а імеечимися вне в троих по два, а четырех по три маленкими чуланчиками людских два ветхие,…» (ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.3).

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.3-3зв.

. Відсутність відомостей по цьому хутору пов’язана мабуть з тим, що він розташовувався на території іншої сотенної юрисдикції. Див. згадки про цю монастирську маєтність у Генеральному описі 1768 р. (Омельницька сотня): ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438(ч.V). – Арк.29 і далі.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.3зв-7зв.

. Див.: Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины… – С.143,147,149,154. Гадаю, що мова тут може йти про суверенітет «в цілому», зверхність над окремими частками цих володінь Київський Микильский Пустинний монастир здійснював без занадто помітних перерв (говорити про перерву «в 240 років» як у Лазаревського немає справжніх підстав).

. Див. також щодо цієї справи листування Похідної канцелярії гетьмана К.Розумовського (1751-1753 рр.): ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1898.

. Лучицкий И. Сборник материалов для истории общины и общественных земель в Левобережной Украине ХVIII в. (Полтавской губернии). – К., 1884. – С.236-249. Див. також монастирську скаргу від 6.І.1759 р. в Генеральний Військовий суд про масовий перехід монастирських підданих з містечок Жовнина, Чигирин-Діброви та Вереміївки у підсусідки до козаків: Селянський рух на Україні середина ХVIII – перша чверть ХІХ ст. – С.54.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.2зв-3.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.14.

. Там само. – Спр.29.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.2.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.45.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.53.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.3.

. Там само. – Спр.56.

. Там само. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.2189.

. Селянський рух на Україні середина ХVIII – перша чверть ХІХ ст. – С.54. (ним був Гавріїл Біковський (Бековський)).

. Акты ЮЗР. – T.XII. – К., 1882. – C.33-34, 131-132.

. ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438. – Арк.34.

. ІР НБУВ. – Ф.ІІ. – Спр.14015.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само.

. Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины… – див. пояснення до «Чертежу Климятинской земли» вміщеного між с.143 та 144.

. ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.26 та 43.

. Матченко А. Вказ. праця. – С.22.

. Відповідно: 1747 р. – ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.16; 1748 р. – ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.4, 5; 1749 р. – ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.55; 1750 р. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.1529; 1759 р. – Селянський рух на Україні середина ХVIII – перша чверть ХІХ ст. – С.54.

. Там само. – Спр.56. Вірогідно, що Г.Заненко був тим самим ієромонахом Гедеоном з «Живогородського» (напевно тут друкарський ляпсус) монастиря, який 1754 р., який купував на Запоріжжі (в Криму?) два чотириволових та один пароволовий віз солі (див.: Слабєєв І.С. Вказ. праця. – С.23).

. ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.3. У 1752 р. він же згаданий як «повірений» монастирського правителя, що також напевно мало означати економа (див.: ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.23).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.525; Ф.127. – Оп.1020. – Спр.1669. Здається М.Антонович порядкував монастирем і в 1758 р., оскільки ним «з братією» тоді підписана була одна з скарг (див.: ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.24).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.3.

. Селянський рух на Україні середина ХVIII – перша чверть ХІХ ст. – С.54. Вірогідно це вищезгаданий Іосія Заремба.

. ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.14.

. ЦДІАУК.– Ф.127. – Оп.1020. – Спр.2189.

. ЦДІАУК. – Ф.103. – Оп.2. – Спр.30.

. Матченко А. Вказ. праця. – С.22. Порівняй з попереднім гіпотетичним підрахунком для 1766 р.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.1904.

. Там само. – Спр.2870.

. Пирский Н. Исторический очерк поселений Кобелякского уезда… – С.250.

. Хоча Сокільський скит згадує ще Арандаренко. Див.: Арандаренко Н. Записки о Полтавской губернии. – Полтава, 1849. – Ч.ІІ. – С.41.

. Беднов В.А. Сведения об архиве Екатеринославской духовной консистории // Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – Вып.IV. – Екатеринослав, 1908. – С.328.

. Мордвинцев В.М. Вказ. праця. – С.152.

. Див.: О Сокольском Преображенськом мужском монастыре… – С.184. Не виключено, що це також один з «грунтів» подарованих Микитою Федоровичем.

. Там само.

. О Сокольском Преображенськом мужском монастыре… – С.180. Тоді цю посаду займав ієромонах Софроній. Він змінив на цій посаді у 1766 р. ієромонаха Ісаю, займаючи до того пост митрополичого реєнта (див.: Беднов В.А. Сведения об архиве Екатеринославской духовной консистории… – С.328). Не пізніше 1776-1778 рр. ігуменом Сокольського монастиря став Ірінарх Рудановський (див.: Синявский А. Преосвященный Феодосий, епископ Екатеринославский и Таганрогский, и его труды по истории Екатеринославщины. // Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – Вып.VI. – Екатеринослав, 1910. – С.101). Коротку замітку про Сокільський монастир див. також: Полтавщина. Енциклопедичний довідник. – Полтава, 1992. – С.880.

. Яка була доля кременчуцьких протопопів зафіксованих документом 1661 р. сказати не можемо за нестачею джерел, однак у купчій 19.VI.1715 р. згаданий піп Павло Максимович, «намісник кременчуцький» (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.). До речі, припускаю, що цей П.Максимович міг бути ще одним сином кременчуцького сотника Максима Євстарієвича. Можливо, відомі пізніші священики Спаської (Преображенської) церкви – Йосип та Іван Павлови, то діти Павла Максимовича. Що ж до долі Кременчуцької намістнії можна лише гіпотетично припускати, що наприкінці ХVII ст. церковний статус Кременчука був понижений з протопопії до намістнії, а близько 20-х рр. ХVIII ст. до рядових церковних приходів.

. До справи цього поділу повертались ще у 1748, 1752 та 1754 рр. (див.: ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.1174, 2124, 2384). Наскільки Сорочинському протопопу підлягала округа Пивогірського монастиря сказати важко. Нижче буде згадано про повідомлення про Городиську протопопію під 1757 р. Цікаво тут завважити, що й резиденцією сорочинського протопопа були не Сорочинці (де також був монастир), а Говтва.

. Див.: ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.2124. – Арк.2-4.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.1295 – Арк.1. Статус окремої намістнії Кременчук знову здобув лише в новоросійський період – у 1772 р.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Священики сіл Крукова, Кам’янки (Кам’яні Потоки), Таборища, Нестерівки та, певний час, Покровської церкви м.Крилова і тоді заявляли про бажання лишитись у відомстві Сорочинського протопопа.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.2909.

. Там само. – Спр.2911.

. Келебердянська протопопія напевно виникла не раніше 1752 рр., коли вона ще лічилась намістією Кобеляцької протопопії (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., ).

. «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. (підготовка до друку та коментар В.В.Кравченка) // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип.3. – Харків, 2001. – С.308.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. 1737 р. як попи спаські згадані Йосип та Іван Павлови (див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365). Другий з них відомий також і за відомістю 1752 р. (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.). В обох церквах, Успенській та Преображенський, в 1752 р. вже були попи-вікарії (у першій – Василь Федорів, у другій – Василь – Кадигроб) (див.: Там само).

. Цікаво, чи не був він з роду кременчуцьких полковників-сотників ХVII ст. (наказного полковника Сави Канівця 1662 р., сотника Кременчуцького полку Сави 1665 р)? Про О.Савича відомо, що він був «в Академії» (напевно мова про Київо-Могилянську академію) не обучавшийся, але «канцелярскую строфу добре ведущий». У 1772 р. з такою характеристикою О.Савич очолив новоутворену Кременчуцьку намістнію Сорочинської протопопії (див.: Макаревский Ф. Вказ. праця. – С.1033). На посту в Кременчуці він і помер (бл.1773 р.?), про що свідчить запис про його сина Лева серед учнів Катеринославської семінарії від 24.ІХ.1786 р. (див.: Беднов В. Документы относящиеся к истории Екатеринославской духовной семинарии // Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – Вып.VIII. – Екатеринослав, 1912. – С.224. Документ цей взагалі дуже цікавий з точки зору з’ясування персонального складу священицького середовища Кременчуччини середини – другої половини ХVIII ст.).

. ІР НБУВ. – Ф.V. – Спр.739.

. Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины… – С.154-155.

. Там само. – С.200-201.

. Там само. – С.155-157.

. Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 гг.). – Полтава, 1908. – С.15-17.

. Когут З. Вказ. праця. – С.46.

«Південний» полк, «узбережна» сотня

Зміни аграрних відносин в Україні також йшли не на користь козакам та селянам. Справа в тому, що в ХVIII ст. фактично вичерпується фонд незайманих земель, що призводить до загострення поземельних стосунків, перерозподілу сільськогосподарських угідь на користь найзаможніших верств аграрного суспільства, передусім, козацької старшини, яка становила приблизно 1% від усього українського населення. Втім, прикордонна Кременчуччина у цьому плані мала краще становище, аніж загалом по Гетьманщині. Тут довший час зберігався вільний земельний фонд [], була можливість колонізаційного поширення на Правобережжя, місцева козацька старшина залишалась порівняно малочисельною та демократичною (або швидше військово-демократичною) [].

Втім, останнє мало і свої недоліки, адже в цей час в Україні з’являється верства урядовців та поміщиків-іноземців, зобов’язаних своїм добробутом вже не гетьманській державі, а владі російського царя. Причому саме на прикордонні українська аристократія була менш здатна становити царським висуванцям гідну конкуренцію.

Населення «південних полків» за ревізією 1729 р. []

Полк

Кількість
козаків

Кількість
посполитих
та підсусідків

Разом

Лубенський

12 685

14 238

26 923

Миргородський

4 777

12 377

17 154

Полтавський

6 220

12 392

18612

Посполиті тут – спільна назва для непривілейованого населення (селян та міщан).

Підсусідки – обраховані як козацькі, так і всі інші підсусідки.

Населення «південних полків» за ревізією 1764 р. []

Вірогідно, дані по Миргородському полку подані без Кременчуцької та Власівської сотні, переданих 1764 р. до складу Новоросії.

Козацький стан

Полк

Козаки виборні

Козаки підпо­мічники

Полково-
сотенні службовці
та їх діти

Причет­ники

Підсу­сідки

Разом

Лубенський

39 145

29 138

387

12 105

80 775 (*)

Миргородський

18 474

11 824

116

4 625

35 039

(*) У джерелі подана цифра 80.784, яка утворилася при механічному плюсуванні зазначених у відомості дворів причетників (3) та хат у цих дворах (6). Гадаю, такий підхід є хибний.

Посполиті [не певен, чи обраховані тут монастирські піддані]

Полк

Міщан

Рангових та магістратських посполитих

Приватно­власницьких

Церковних та належних російським купцям

Слуги, наймити, підсусідки

Разом

Лубенський

1 012

4 301

57 920

1 778

65 011

Миргородський

690

1 879

31 045

25

1 290

24 929

Лівобережна Кременчуччина поділена була поміж трьома «південними» полками Гетьманщини – Лубенським [До Кременчуччини залічуємо передусім єдину «узбережну» сотню цього полку – Чигирин-Дібровську (з якої у 1742 р. виділилася сотня Жовнинська).], Миргородським та Полтавським [До Кременчуччини відносимо «узбережні» Келебердянську, Кишеньківську, Сокільську (Сокологірську), Переволочанську, меншою мірою Маяцьку та Орлянську сотні, а також почасти сусідні з ними Кобеляцьку та Білецьку, Старо- і Новосанжарські сотні.] (реально розмежовані уже у XVIII ст. []). Миргородський полк, до якого переважно і належали кременчуцькі терени [], по смерті гетьмана Данила Апостола, рід якого все попереднє століття був пов’язаний з Миргородщиною [], отримує в 1737 р. нового полковника, грека за походженням, Василя Петровича Капніста (р.н. невід. – 1757 р.). Ось короткий огляд кар’єри цього помітного урядовця.

Походив з роду Капніссісів відомого з другої половини ХVII ст. []. Засновник роду Стамателло Петрович Капніссіс був грецьким кондотьєром Венеціанської республіки, що дослужився до чину полковника та одержав графський титул. Його син присвятив себе торгівлі, але онук – Петро Христофорович – повернувся на військову стезю. 1711 р. він на чолі загону грецьких добровольців приєднався до військ Петра І в нещасливому Прутському поході. Потім емігрував до Росії, але помер в Ізюмі на шляху до Ніжина у тому самому році. Відтак, його сина Василя фактично всиновлює бездітний козацький ізюмський сотник Павлюк. Прізвище ж хлопця в Україні стало звучати Капніст або Капністий. З 14-річного віку його вписали до козацьких компутів Слобожанщини. 1720 р. В.Капніста обрано наказним сотником. 1726 р. у винагороду за вдале відбиття набігу кримчаків йому надали ранг сотника полкової сотні Ізюмського слобідського полку. Свій полководницький талант В.Капніст виявив під час відбиття 1734 р. калмицького загону кн. Дондук-Амбо. Одружився бравий старшина на багатій спадкоємниці грецького купця Согдена – Олені, яка померла бездітна невдовзі після 1737 р. У жовтні 1736 р. В.Капніст бив чолом, аби призначили його Сумським або Миргородським полковником. За підтримки Мініха здобув пернач Миргородського полку 4 січня 1737 р. Відзначився при здобутті Очакова (1737 р.), у «Дніпровській компанії» (1738 р.), а згодом направлений «для впадіння і для пошуку в Молдавію з особливою командою». Переправившись через Дністер, В.Капніст з козаками-миргородцями «містечка Балиці і Могилів розорив і турок у тих містечках перерубав, а інших живих у полон взяв і неприятельські магазини, що були в оних місцях спалив». 1739 р. брав участь у «генеральній Хотинській баталії» (1739 р.). По війні отримав за заслуги 2 тис. десятин під Саратовим. 15 липня 1743 р. одержав «як іноземний чоловік, за виїзд з Вітчизни» жалувану грамоту на містечко Манжелію Омельницької сотні, села Обухівку Сорочинської сотні, Зуївці – Миргородської, Турбайці та Попівку – Хорольської (загалом 152 двори). Ще по смерті своєї першої дружини В.Капніст одружився на онуці генерального обозного Софії Андріївні Дуніній-Борковській, що зміцнило його становище в Гетьманщині.

Розвинув значну осадницьку діяльність (на лівобережній частині Миргородського полку розбудував села Ламане, Миколаївку, Василівку, Пузикову, Бригадирівку, Холодну; на правобережжі – Свинарню тощо), будував фортеці на Правобережжі (Крилів, Петроострів, Ново-Архангельське) і мав свою думку на те, хто є «паном» на «Задніпров’ї» (за що підозрювався у сприянні гайдамацтву). Нажив ворогів серед «старої» миргородської старшини (зокрема, через «недоброхотство» Капніста просив прийняти його в особливу протекцію Генеральної військової канцелярії чільний потоцький старшина – відставний миргородський полковий осавул Антон Волевач []; широко відомим був також конфлікт з удовою Д.Апостола Уляною та Базилевськими за Турбаї, мешканців яких Капніст повернув у козацтво), але фатальним для його полковництва став донос креатури російського можновладця-«прикордонника» київського генерал-губернатора І.Леонтьєва – військового товариша Давида Звенигородського (якого Капніст усунув з посади архангелогородського сотника).

Доноситель сфабрикував листа до польського чигиринського губернатора Рудницького, де нібито «ображений» за не надання йому гетьманської посади Капніст зізнається в планах отруїти гетьмана К.Розумовського та повернути Україну під владу Польщі. В.Капніста арештували 1750 р., але слідство виявило його повну невинність і 18 січня 1751 р. за наказом імператриці його звільнили та «за безвинне перетерплювання арешту» пожалували 1000 червінців, усипану коштовностями шаблю та чин бригадира з підпорядкуванням йому слобідських полків.

Загинув В.Капніст геройською смертю під час Семилітньої війни 1756-1763 рр. у бою під Грос-Єгерсдорфом 20 (31) серпня 1757 р. (його відірвану руку з іменним перснем, яка продовжувала стискати шаблю, привезли і поховали в Обухівці, що стала родовим маєтком Капністів). Рід Капністів швидко асимілювався українською аристократією і вже в наступному поколінні висунув відомого захисника вільностей України – письменника Василя Васильовича Капніста.

Утім, усунення В.Капніста з посади миргородського полковника було сприйняте «старожитною» місцевою старшиною як певний реванш над «чужинцями». До влади (по недовгому полковництву Якима Троцького у 1751 р.) прийшов споріднений зі старим полковницьким кланом Апостолів рід Остроградських (у 1722 та 1730 рр. Матвій Остроградський уже займав посаду наказного полковника). Полковник Федір Матвійович Остроградський (1752-1768 рр.) ініціював розслідування діяльності свого попередника. На цей час (1752 р.) припадає й лист Остроградського з вимогою про відшкодування Капністом привласнених «полкових сум» [].

На критику наразилось і Капністове урядування на Задніпров’ї. В одному з документів, зокрема, зазначалось, що від полковника «задніпровських мест обиватели» зазнавали «крайніи обиди и разорении», «разбойнические нападения», «нещадный бой». Повновладний старшина, незважаючи на спеціальні укази царського уряду про дозвіл заселяти незайняті землі, забороняв це робити на території свого полку, карав неслухняних. Нерідко грабував чи нищив господарства «жидов» та колишніх жителів «Полской области», «отягощял своїми податями», розганяв їх, що часто-густо призводило до повернення останніх на старі місця проживання. «…Полковник миргородский Капнист, – зазначається далі в документі, – по Заднепром на собственной государевой земли умишленно не имея никакого указу [тобто, без дозволу] отняв от тамошних жителей многіе пахотніе земле, леса и паселив себе слободи, а именно первая слобода прозываемая Свинарня, другая Чернечая Гребля, третая Начутце. И до той слободи Свинарне сверх поселенія того рабочего поля верст на двадцать, до другой слободи … и до третой … поля рабочего и сенокосов верст на двадцать, да пасел» три хутори на берегах річок Інгульці, Макрихи та Ухівки, «отобрав все поля». Крім того, він же посилав своїх слуг на правий берег Дніпра з наказом грабувати тамтешніх мешканців. А в с.Петровський Острів призначив отаманом Василя Кривця, який також «козакам і обивателям чинил бои, грабительства и разорения», через що ті «розійшлись в Полшу безвестно». Через утиски місцевої старшини лише в 20-х – 40-х роках ХVIII ст. з окремих сотень Миргородського полку повтікало понад 200 чоловік «з месних людей» [].

Несолодко прийшлося і «висуванцям» Капніста. Так, старожитна миргородська старшина 1751 р. здійснила спробу усунути з посади полкового обозного Федора Москова. Його місце мав посісти хорольський сотник Ярема Родзянко, представник давнього старшинського роду []. Утім, «звалити» Москова вдалося лише наприкінці 1760 р. []. Аналогічне забарвлення мав, як вже згадувалось, і процес проти кременчуцького сотенного отамана М.Авраменка, ініційований групою кременчуцьких козаків.

Утім, в подальшій історії Кременчуччини два згаданих полковницьких роди – Капністи та Остроградські (спадкоємці впливу вигаслих Апостолів), відігравали дуже значущу роль. Серед інших помітних на полковому рівні старшинських родів з Кременчуччини «доби Гетьманщини» можна згадати Галаганів (уродженці Омельника, власники Вереміївки), Остроградських (пов’язані з Говтвою та Омельником), Козачківських та Леонтієвих (пов’язані з Кременчуком [Здається Козачківські, які за ревізією 1729 р. згадані як власники маєтностей у центральній області Миргородського полку проявили до Кременчуччини інтерес досить пізно, в зв’язку із освоєнням «задніпрянських місць» у 1740-х рр. Їх кращі часи тут пов’язані вже з кінцем ХVIII – початком ХІХ ст.]), Волевачів та Золотаренків-Золотаревських (Потоки), Майбород та Байраків (Власівка), Кодинців (Городище-Градизьк), Болюбашів (Чигирин-Діброва, Жовнин та Горошин), Базилевичів-Базелевських (Остап’є, Білоцерківка) та Родзянок (Хорол), Козельських (Кобеляки, Келеберда), Потоцьких (Кишеньки), Гегел (Переволочна), Магденків (Нові Санжари).

Полк залишався основною адміністративно-територіальною одиницею Гетьманщини. Полковник за статусом був гетьманом у мініатюрі, а деякі полковники, зокрема Д.Апостол за гетьманування І.Скоропадського, цілком спроможні були позмагатись у впливовості з володарем гетьманської булави. У ХVIII ст. полкові козаки були позбавлені права обирати свого полковника, призначав його гетьман або й російський уряд (як правило, згідно з поданими гетьманом списками).

На початку ХVIII ст. ціла низка рад, що дораджували полковникові, фактично припинила своє існування. Полкова рада відповідала ранньому періодові прямої демократії, коли козаки збиралися для обрання своїх керівників і вирішення загальних питань. До іншого типу ради – ради полкової старшини – входили тільки полковник, полкова старшина й полкова знать. У ХVIII ст. фактична влада була в руках полковника і полкової старшини, тобто полкового обозного, другого за чином, полкового судді, полкового писаря, полкового осавула і полкового хорунжого. Час від часу вони збиралися разом з полковником, вирішували судово-адміністративні справи, земельні суперечки, приймали постанови про податки і перепис населення. З утворенням полкових канцелярій у XVIII ст. уся полкова адміністрація перетворилася на частину сталої бюрократії.

Полкова адміністрація

ПОЛКОВНИК

ПОЛКОВА СТАРШИНА

Полковий обозний (другий за чином)

Полковий суддя

Полковий писар

НИЖЧІ ЧИНИ ПОЛКОВОЇ СТАРШИНИ

Полковий осавул

Полковий хорунжий

ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

Виборчо-дорадчі органи

Полкова рада (від ХVIII ст. не діяла)

Рада полкової старшини (уся полкова старшина)

Основу трьохярусної адміністративно-територіальної структури Гетьманщини становила сотня. Миргородський полк на 1723 р. складався з 15 сотень, в яких налічувалось 454 піших і 4386 кінних козаків. Причому сотні, за адміністративно-територіальною реформою гетьмана К.Розумовського 1763 р. (поділила Гетьманщину на 20 повітів), групувались у два повіти, власне Миргородський та Остапівський (Остап’євський). Основу останнього і складала Кременчуччина. Повітовий підкоморій (межовик) та земський суд (у складі судді, підсудка та писаря) мали за резиденцію Остап’є [].

Командир сотні, сотник, виконував також військові, адміністративні судові функції, але його влада була значно меншою, ніж полковника. Разом зі своєю канцелярією сотник проводив початкові розслідування й арешти, підтримував порядок і розв’язував дрібні конфлікти. Йому допомагали отаман, що йшов слідом за ним за чином, писар й осавул. Спочатку сотники обиралися на радах сотень, але коли останні поступово зникли, їх призначав уже полковник []. У XVIII ст. постійні сотенні канцелярії координували діяльність місцевої адміністрації.

На жаль, наразі можна лише почасти говорити про встановлення осіб усіх кременчуцьких сотників після остаточного підпорядкування кременчуцької сотні Миргородському полку в 1674 р. до її ліквідації в 1764 р. Після вже згадуваного наказного сотника Юрія Івановича (червень 1672 р.) маємо наступну згадку лише з 27 лютого 1685 р., коли кременчуцьким сотником значиться Іван Бурляй («Бурлай») []. Згодом (перша звістка з 27 січня 1692 р.), тривалий час цю посаду обіймав Максим Євстарієвич (Євстратієвич) []. Вірогідно, 11 червня 1707 р. він уже не був кременчуцьким сотником (датований цим числом документ виданий «за вряду» лише сотенного отамана Паська Карпенка) [], хоча як «товариш полку миргородського» згадується ще 18 серпня 1712 р. []. Син М.Євстарієвича – Омелян дослужився до посади полкового осавула, яку обіймав до 1716 р. []. Мав М.Євстарієвич ще принаймні одного сина [Див. вище моє припущення про спорідненість кременчуцького попа-намісника П.Максимовича з Євстарієвичами.] – Андрія, який згадується як кременчуцький сотник 17 травня 1720 р. [], та дочку, яку видав за священика кременчуцької Успенської церкви – Леонтія Федоровича []. Вірогідно, Євстарієвичі користувались довірою Д.Апостола, який надав їм у володіння с.Черевки у полковій сотні (в 1716 р. воно за полковницьким універсалом перейшло до рук полкового писаря Петра Лескевича) [].

З 20 жовтня 1709 р. на сотницькому уряді в Кременчуці перебував Матвій Острохиженко []. З 4 травня та 18 серпня 1712 р., 19 березня 1713 р., 12 листопада 1715 р. [], 29 січня 1716 р. маємо відомості про сотникування Матвія Івановича (Острохиженко чи Чередничок? [Схиляюсь до думки, що це одна й та сама особа.]), який також ставав наказним сотником у 1723 р. [] (у 1720 р. Матвій Іванович згаданий як кременчуцький отаман [], а 1721-1725 рр. він, напевне, був міським війтом []). З 4 березня 1714 р. є дані про наказного сотника Маська Шолоха [].

З 1719 р. (перша згадка з 22 лютого) принаймні по 19 вересня 1736 р. цю посаду обіймав Гаврило Ілляшенко [], який став засновником найбільш тривалої династії кременчуцьких сотників []. Про нього відомо, що він вже 1692 р. виступає як покупець «Мандурова байраку» (можливо, його частки) на кременчуцькому правобережжі []. 1706 р. купив за згоди сотенної старшини і «всех кременчуцких обывателей» острів Церковний (на Дніпрі?) []. 4 березня 1714 р. він згаданий як «отаман стрелецький» (стрілецький курінь був особистим підрозділом «швидкого реагування» миргородського полковника Д.Апостола), першим серед «товариства кременчуцького» [].

Довголітня служба Г.Ілляшенка була відзначена миргородським полковником Павлом Апостолом, який, перебуваючи «з командою» в Кременчуці (і готуючись до повернення додому), видав універсал від 17 березня 1731 р., яким затверджував його права на 25 родин («чоловік») підданих (віддавали сотнику «послушенство» ще з часів полковництва Д.Апостола, себто до 1727 р.) і додавав від себе іще 5 родин (разом 30 родин підданих) []. Це надання стало основою матеріального добробуту старшинського клану Ілляшенків-Гаврилових. Г.Ілляшенко ще жив 26 січня 1741 р., коли продав дубовий лісочок («дубину») на правому березі Дніпра в урочищі Цареві піски [].

Відсутність серед кременчуцької старшини «миргородського періоду» прізвищ чільних людей старого Кременчуцького полку підштовхує до думки, що вони не належали до соратників Апостолів і не порадувались з нового підпорядкування Кременчука (як уже мовилося, не виключена значна еміграція місцевої старшини на терени Лубенського та Полтавського полків). Справді, судячи з порядку підписів старшин Миргородського полку на Коломацькій чолобитній 1723 р. та на Генеральному слідстві про полкові маєтності 1730 р., кременчуцький сотник стоїть на самому кінці списку, за ним підписуються лише власівський та городиський сотники []. Не виключено, що така «упослідженість» зіграла свою роль, коли 1764 р. склалась ситуація пікінерської альтернативи (а за нею Кременчук ставав полковим центром Дніпровського пікінерського полку, а Я.Гаврилів згодом доскочив посади його командира).

Про двох останніх козацьких сотників Кременчука – Федора Гаврилова (Гавриленко, син Г.Ілляшенка), який обіймав цю посаду з 1737? по 1748 рр., та Якова Гаврилова (сина попереднього), що сотникував до ліквідації Кременчуцької сотні у 1764 р. [], відомо трохи докладніше. Перший уже згадувався як один з активних прибічників поширення влади миргородського полку на Правобережжя, він також наприкінці своєї кар’єри став одним з двох кременчужанин-бунчукових товаришів []; другий – відіграв провідну роль у ліквідації кременчуцької сотні та переведення її козаків на становище пікінерів, за що особисто здобув чин ротмістра.

Ось факти, які можуть вважатися біографічними щодо цих двох останніх представників сотницької династії Кременчука. Перша документальна згадка про «настоящего» кременчуцького сотника Ф.Гаврилова зустрічається в реєстрі дворів старшинських за ревізією 1737 р., але акт ревізії чомусь підписаний наказним кременчуцьким сотником Максимом Симоновим []. Отже, на той час Ф.Гаврилов чи то був відсутній, чи то ще остаточно не затверджений на посаді. Наступна ж згадка сотника Ф.Гаврилова відноситься до 20 січня 1739 р., коли він засвідчив втрату через пожежу документів на майно колишнього кременчуцького сотника Матвія Чередничка []; 20 квітня 1740 р., коли він засвідчив купчу Андрія Байдака []; 3 серпня 1740 р., коли він разом із кременчуцькими старожилами засвідчив оповідь про шляхетсько-козацький родовід Федора Хандоженка з Говтви []; 8 січня 1741 р., коли він продав лісочок на Правобережжі козаку Грицькові Лелюку (Лелеці) []; цього ж року Ф.Гаврилов засвідчив купчі від 8.І, 16.І, 20.І, 26.І та 18.ІІ []. У 1742 р. Федір Гаврилів згаданий як сотник в Яреськах [], цілком можливо, що це зовсім інша особа, але у мене немає жодного свідчення про перебування Ф.Гаврилова в Кременчуці у 1742 р. Лише 28 березня 1743 р. зустрічаємо його за проведенням ревізії в містечку Манжелії Омельницької сотні []. У березні 1744 р. Ф.Гаврилову, разом з іншими узбережними сотниками, адресувалась вимога надіслати по 20 козаків від сотні до Новоархаргельська []. У цьому ж році від наїзду проїжджого майору Ландміліцкого полку Воляшинова-Зернова постраждала садиба кременчуцького сотника []. 16 квітня 1745 р. він у складі експедиції Д.де Боскета перебуває у Цибулеві, де бере участь у сварці із делегатами Запоріжжя з приводу лінії кордону січових володінь [], а 17 травня 1745 р. підписує відомість угідь на Правобережжі []. Звинувачений запорожцями у грубощі він за доброю традицією всіх звинувачуваних («ми будемо все заперечувати») у грудні 1745 р. цілковито заперечував сам факт квітневого інциденту []. В інциденті з М.Чередничком у 1748 р. фігурує «Гаврилов» без ініціалів і, здається, це ще Федір, а не його син Яків (справа заведена у січні, а Я.Гаврилов заступив на сотницьку посаду 16 червня 1748 р.). 1752 р. Ф.Гаврилов згаданий вже як бунчуковий товариш []. Цього року він їздив за гетьманським дорученням до Запорізької Січі []. Жив Ф.Гаврилов ще у 1754 р. [].

Біографічні дані про Я.Гаврилова докладніші, адже у 1761 р. Я.Гаврилов подав до Київської губернської канцелярії «сказку» про проходження ним служби. Звернемось до цієї (один з перших матеріалів такого роду) автобіографії кременчужанина []. За цим документом, майбутній кременчуцький сотник народився у 1722 р., в 25-річному віці, 18 серпня 1747 р., за батьковим поданням (подане до полкової канцелярії 8 січня того самого року) він поступає на службу і здобуває чин значкового товариша Миргородського полку. В цьому самому році йому вперше доводиться командувати певними «командами» (зведеними загонами козаків, які відряджувались із якимось спеціальним завданням) спочатку в «задніпрських місцях», де вони мали протидіяти степовому розбою, а згодом продовжили службу вже на придніпровських форпостах.

Наступного року (22 червня) він «респектом продолжаемых служб умершего деда и отца … которие билы в сотне Кременчуцкой настоящими сотниками и по виводу и желанию сотне кременчуцкой козаков на место отца» призначений сотником. Причому формально дотримана була і «демократична» процедура обрання, з другим кандидатом-суперником у особі козака Стефана Федорова. Відтак, напевне, Гаврилови мали серед кременчужан достатню популярність і підтримку.

Навесні і восени 1749 р. свіжоспечений сотник бере участь у «командираціях» та комісіях у справі знешкодження «зловредной» сарани в сусідніх Городиській та Потоцькій сотнях; веде слідство за приватними конфліктами власівських жителів; у листопаді-грудні разом із городиським сотником М.Кодинцем вирушає стерегти на караулах південний кордон «задніпрських місць» (від гирла Омельника [Це або «Переволочанський Омельник» біля Мишуриного Рогу, або «Келебердянський Омельник» біля Дереївки.] аж до Архангельська-Архангелогородки) від «опасной болезни» – пошесті, що з’явилася тоді в турецьких володіннях.

1750 р. Гаврилов на чолі козаків цілком відмобілізованої Кременчуцької сотні вирушив з полковником В.Капністом (після його арешту під Архангелогородкою військо очолив полтавський полковник А.Горленко) у 6-місячний похід на Задніпров’я, аби протидіяти поширенню гайдамацьких заворушень. 1751 р. з командою із 57 чоловік з узбережних сотень Миргородського полку ходив униз Дніпром, до гирла Псла, спочатку під проводом компанійського полковника К.Часника, а потім наказного Миргородського полковника І.Гамалії. З листопада 1751 р. по травень 1752 р. Гаврилов з командою миргородських козаків знаходиться на Українській лінії, а повернувшись звідти проводить слідство в Келебердянській та Власівській сотнях.

1753 р. знову служить по судових комісіях: у Крилові, де розслідувалась справа про побиття (з подальшою смертю) російського канцеляриста місцевим городовим отаманом; в Городищі, де в черговий раз конфліктували з Пивогорським монастирем місцеві козаки; в Потоках, де судив «за бой і увечье»; та в Кам’яних Потоках, де карав місцевого отамана за самовільне встановлення карантинного караулу при Онуфріївській греблі (про цей цікавий епізод з історії митної служби ми згадували вище).

1754 р. разом з полковим хорунжим М.Леонтієвим Гаврилов проводить розподіл маєтностей, що лишилися по смерті Івана Устимовича, між його братами (значковими товаришами та священиком). Того самого року з трьомастами миргородськими козаками знаходився два місяці під командою полтавського полкового обозного А.Руновського у таборі під Келебердою, а потім звідти був відряджений на чолі 6-сотенної команди миргородських та полтавських козаків до фортеці св.Єлизавети, де прослужив 8 місяців.

З 4 червня 1755 р. по листопад 1756 р. займався справами з розміщення в Кременчуці прикордонної митниці. 1757 р. став на чолі козаків з Миргородського полку, відряджених на 6-місячну службу в Задніпров’ї. 1759 р. знов очолив той самий загін, що стаціонував на тих самих місцях вже 7 місяців. 1761 р. Гаврилів з козаками вислали на сім місяців на Українську лінію, де він і надумав скласти звіт своєї служби та затвердити його у такій «престижній» установі, як Київська губернська канцелярія [Після переходу в 1764 р. на службу в пікінери Я.Гаврилов одержав чин ротмістра, а 1768 р. згадується вже як майор (ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.77).].

Як бачимо, служба кременчуцьких сотників навіть на схилку існування Гетьманщини зовсім не була такою спокійною і безтурботною, як зображено це стосовно їх конотопських колег у славнозвісній «Конотопській відьмі».

Крім Гаврилових, як колишнього кременчуцького сотника у документах з 1739 та 1748 рр. згадано і Матвія Чередничка [], відтак, напевне, він і є тим самим Матвієм Івановичем, що обіймав сотницький уряд в 1712-1716 рр. і був наказним сотником в 1723 р. Відомі імена і ще п’ятьох наказних сотників – вже згадуваного Маска Шолоха (1714 р.), Павла Загорського (1722 р. []), Максима Симонова (1737 р. []), Константія Корчевського (1740 р. []) та Данила Волошина, який обіймав цю посаду найчастіше – 1738 [], 1739 [], 1752 [] рр.

Про майновий стан сотника на Кременчуччині, чи як писалось у тогочасних документах з чого він «пропитаніє» мав, можемо судити за реєстром втраченого майна крилівського сотника Г.Рудя, якому у зв’язку з ліквідацією сотні у 1753 р. та передачею її території під Нову Сербію довелося виїхати до Сорочинців. Цей заслужений сотник полишав «жилой дом с немалым числом разного строения з господарскими вещами, а особливо в Глинску на речке Цибульнику мелницу о двух колах (одном мучном, а другом ступном), да под Глинском хутор іс сенокосним и пахотным полем, другой хутор на речке Инgульце іс сенокосним и пахотним полем под селом Андрусевкою; лесной байрак прозываемый Михнов іс сенокосним и пахотним полем. Да под Криловом де лес прозываемый Сорочин, іс сенокосним полем с населенними на оном полю до сорока дворисчами» [].

А слід зазначити, що екс-запорожець Рудь був таким собі homo novusом серед полкової старшини, сотником у першому поколінні. Його вже «спадковий» кременчуцький колега Ф.Гаврилов міг хизуватися правобережними володіннями в Крукові, Білецьківці, хуторі Березівському та Тонконогівці (ця остання під лісом Чутою в Цибулівській сотні) – разом за різними даними на 1752 р. 47 родини підсусідків та посполитих проти 41-ї Рудя – плюс окремі ліси, байраки та пасіка в Чорному лісі []. На лівобережжі Ф.Гаврилов мав у підданстві ще 17 родин посполитих у самому Кременчуці [].

Про те, як відбувалась розбудова сотницького маєтку, маємо інформацію з 1745 р. Тоді наглядач Комісії економії за описними посполитими по Миргородському полку капітан Антон Абакумов доносив про «заволодіння» кременчуцьким сотником Ф.Гавриловим посполитими дворами, не врахованими за ревізією 1729 р. [].

Кременчуцькі отамани відомі доволі докладно (17 імен) :

Терешко Савенко (27.ІІ., 6.VI, 5.XII.1685 р. []),

Федір Бакай (24.І.1699 р. []),

Матвій Козар (5.V.1699 р. []),

Пасько Карпенко (1707, 1709 рр. []),

Леонтій Мерненко (4.V.1712 р. []),

Федір (Фень, Хвень) Василевич (Василенко, Василієв) (?-1706, 18.VIII.1712, 1714, 1716, 1717, 1723-1727 рр. []),

Васько Мельников? (12.ХІ.1715 р. []),

Матвій Іванович (Острохиженко-Чередничок) (1720 р. []),

Федір Голенко (Горленко?) (1719-1721 рр. []),

Гнат Коротич (1727-1729 рр. []),

Данило Волошин (1733-1734, 1736-1737?, 1740-1745 рр. []),

Григорій (Грицько) Заїка (Зайка?) (1735, 1738 рр. []),

Панько (Пантелемон) Пащенко (1737, 1752 рр. []),

Іван Лелека (фіксується 1744-45 рр. []),

Михайло Авраменко (1745 [] – 1754 рр.?),

Данило Корчевський (кінець липня 1751 – початок січня 1752 рр. []),

Панас (Афанасій) Оболонський (?-1763-1764 рр. []).

Писарів відомо щестеро :

це Тимофій Ігнатович (1706 р. []),

Омелян Корчевський (1725 р. []),

Михайло Криловський (1737-1740 рр. []),

Яким Губенко (1741 р. []) та Яків Кисіль (Киселів) (фіксується під 1745 [] та 1748 рр. []),

Григорій Гаврищев (1752 р. []),

Андрій Семенів (1764 р. []). Осавулів троє – Федір Малохатка (1741 р. []),

Андрій Перехрист (1752 р. []),

Собецький (1764 р. []). Хорунжих п’ятеро – Степан Стадниченко (1722 р. []),

Данило Волошиненко (Волошин) (1725 р. []),

Семен Чередниченко (1741 р. []),

Лук’ян Ляшко (1752 р. []),

Семен Гориславець (1762-1764 рр. []). Війтів тринадцять – Гнат Ващенко (1685 р. []),

Федір (Фесько) Лисий (1699 р. []),

Зенцев (1706 р. []),

Левко Григорієвич (Григорієв) (1719-1720 рр. []),

Матвій Іваненко (Іванов) (Чередничок?) (1721-1725 рр. []),

Степан (Стефан) Пашковський (1725-1727 рр. []),

Степан (Стефан) Лазаренко (Лазоренко) (1727-1736 рр. []),

Яків Малик (1729 р. []),

Дем’ян Мацина (1736 р. []),

Яцько Семененко (1737 р. []),

Василь Сидоренко (1738 р. []),

Іван Василієв (Калачник?) (1740-1741 рр. []) та Іван Литвин (?-1748-1756 рр.-? []).

Серед кременчуцьких значкових товаришів зустрічаємо Авраменків, Байдаків, Волошиних, Довгих, Корчевських, Чечелів. Досить шанованими людьми у сотні були і гармаші. Один з них – Максим Симонов – відомий за реєстром 1741 р. [], раніше (1737 р.) бував наказним сотником Кременчука, а пізніше (?-1752-?) був отаманом Крукова [].

Серед старшин сусідніх миргородських сотень варті особливої згадки власівські – Бабичі, Денисенки, Задорожні, Майбороди та Устимовичі, потоцькі – Шутенки, Волевачі, Дахно та Росохи, градизькі – Гардаші та Качановські, із значкового товариства Полтавського полку довгу пам’ять про себе на Кременчуччині лишили Глоби (засновники Глобиного), Козельські (засновники Козельщини), Коти (пов’язані з Біликами-Потоками та Правобережжям), Старицькі (з Кобеляками), Богдановичі (з Переволочною); з Лубенського значкового товариства (переважно чигирин-дібровські старшини) Білаши, Бокії, Самусі, Шушвали та ін.

Сотенна адміністрація

СОТНИК

СОТЕННА СТАРШИНА

Отаман (другий за чином)

Писар

Осавул

СОТЕННА КАНЦЕЛЯРІЯ

Дорадчий орган

Рада сотні (від ХVIII ст. не діяла)

Компут Миргородського полку 1712 р. знає в Кременчуцькій сотні 137 козаків (з них лише 3 «пішого товариства») []. Якщо врахувати, що близько десятка кременчуцьких козаків могли числитися у спеціальному полковницькому стрілецькому курені (дані реєстру 1713 р.), то кількість козаків у Кременчуці на той час знову наближається до даних реєстру 1649 р. (150 козаків). Отже, місто за мазепинських часів уже цілком оговталося від втрат Руїни? [].

Але нові помазепинські потрясіння (особливо довготривалі наслідки Прутського походу 1711 р.) підрізали крила кременчуцького відродження. Ця депресія проглядає крізь цифри чергового полкового компуту 1719 р. У Кременчуці він знаходить лише 95 кінних козаків та 45 піших (отже, за 7 років близько третини козаків втратили коней), посполитих: «заможніших» 41 особу [Цей компут обраховує лише домогосподарів, отже за «особою» тут слід добачати і сім’ю та домочадців.] та «убогства» – 19 (разом 60), а також «цехових людей» (усі віднесені до категорії убогих) – 53 особи. 5 осіб числилися у приватному підданстві []. Загалом це 258 сімей, отже, вірогідно, близько 1 тис. мешканців (понад 54% з яких – козаки), з яких десь близько половини мали жити в самому сотенному містечку.

Нове піднесення починається у 1720-х рр. (почасти стимулюється відміною найодіозніших обтяжень для України по смерті Петра І). Населення Кременчуччини швидко зростає (хоча чергова російсько-турецька війна 1735-1739 рр. позначилась новою депресією). Так, Генеральне слідство про маєтності Миргородського полку 1729-1730 рр. фіксує в Кременчуцькій сотні аж 358 дворів посполитих [Ця ревізія не вирізняє з-поміж посполитих «цехових».]. З них 150 – в Кременчуці, 24 – в Кохнівці («деревня Кохнувцы»), 40 – Олексіївці, 124 – Богомолівці, 20 – Піщаному [О.Лазаревський для 1734 р. нараховував тут 366 дворів посполитих (по населеним пунктам сотні вони розподілились наступним чином: Кременчук – 109, Скибовка – 37, Кохнівка – 32, Савіна – 35, Богомолівка – 124, Піщане-«Піщана» – 29) (Див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58153. – Арк.2-3). ]. Окрема відомість полку Миргородського «свободных городов, сел і деревень», знає в містечку Кременчук – 237 дворів (посполитих), а в 4 вищезгаданих поселеннях округи – 219 [].

Крім того, в сотні лічились і невеликі, здається, переважно козацькі поселення Савіне (нині територія міста – район селища Молодіжне) та Скибівка. Кривуші, що за ревізіями 1729-1730 рр. та 1734 р. показані у Власівській сотні, за ревізією 1737 р. та реєстром козаків 1741 р. вже згадані як частина Кременчуцької сотні. Загальна кількість козаків і старшини в останній за цим реєстром – 272 особи (враховані лише дорослі чоловіки) [].

Отже, можна підсумувати, що козаки становили понад третину місцевого населення (а у правобережних володіннях козацьких сотень, напевне, і значно більший відсоток). Одночасні (щодо моменту «заміру») данні, які маємо за відомістю, складеною за ревізією 1737 р., також підтверджують цей висновок. Тоді в усій сотні налічено 318 дворів і хат (+145 пустих), з них 123 – оселі козаків і підпомічників (отже 39%). У самому Кременчуці засвідчена наявність дворів лише 15 виборних козаків, 14 підпомічників та 117 посполитих [].

На жаль, порівняти цифри населення Кременчуцької сотні до 1737 р. нема змоги, адже попередні реєстри обіймають або лише козаків, або козаків та міщан (цехових), або посполитих. Аби окреслити демографічні зрушення на Кременчуччині, можна мати на увазі хіба хиткий обрахунок 1685 р. (див. попередній розділ), за яким у Кременчуцькій сотні, аби утримати розподілених сюди 15 компанійців мало бути в ідеалі 375 дворів (25 та кожного компанійця). Тоді приріст населення за наступні півстоліття виглядатиме незначним, ніяк не порівняльним зі стрімким зростанням місцевої людності у 1740-х – 1760-х рр.

«Золота осінь» Розумовських посприяла збільшенню відсотка козаків на Кременчуччині. На 1752 р. козаки виборні та підпомічники складали трохи більше половини населення Кременчуцької сотні (50,5%) [] і до 1764 р. цей показник продовжував зростати (61%) []. Зростала і кількість козацької старшини (див. листування 1763 р. про призначення у Миргородський полк додатково 20 значкових товаришів []), відтак шлях до старшинської кар’єри лишався хоча і не легким, але і не неможливим.

Усього в Кременчуці на 1752 р. мешкало 285-287 родин, з них 8 старшинських (+двір приїжджий полкового хорунжого М.Леонтієва та хата компанійця І.Тимченка при селітряному заводі), 5 священицьких (+можливо неодружені дячки, які жили в двох хатах-школах), 119 козацьких: 23 виборних, 12 одноконних, 70 підпомічників, 4 підсусідків та 153 посполитих: 97 вільних, 56 власницьких []. Відхилення від загальносотенних показників (44,6% козаків разом із старшиною у Кременчуці проти 50,5% по сотні) пояснюється як зосередженням підданих місцевої старшини навколо їх резиденцій, так і наявністю тут міщанської групи (ремісників та торговців).

Утім, матеріальний стан кременчужан за цією ревізією виглядав зовсім не блискуче. Із 119 козаків до категорії «ніщетних», «крайнєніщетних» та «підсусідків» віднесено 87 родин (73%). Серед посполитих «ніщетних» і «крайнєніщетних» іще більше – 150 родин з 153 (98%). Загалом старшина та так-сяк заможні кременчужани становили 38 родин (40 – якщо рахувати родини М.Леонтієва та І.Тимченка), себто трохи більше 13%.

Для Крукова-Крюкова є досить точні дані з 1748 р. Тоді тут у 115 дворах мешкало 916 осіб (469 чоловіків та 447 жінок), з яких духовних було 28 осіб, військових (козаків) – 663, посполитих – 225 []. Взагалі на кінець 1752 р. в правобережних володіннях Кременчуцької сотні мешкало 581 (близько 2 тис. осіб) з загальної кількості 1379 сімей (4,5-5,5 тис. осіб) [] (42% населення).

Слід сказати, що за числом посполитих це була порівняно невелика за кількістю сотня в регіоні. У цьому вона суттєво поступалась, сотням Власівській та Омельницькій, що мали 596 і 621 двір посполитих відповідно, і була близькою до Потоцької сотні – 350 дворів (ревізія 1729-1730 рр.). За числом козаків Кременчуцька сотня в 1741 р. суттєво випереджала Власівську (175 козаків і старшини [Це дані з новим підпорядкуванням козаків Кривушів, до їх підпорядкування Кременчуку в цих сотнях було напевно приблизно рівна кількість козаків.]) та поступалася Потоцькій (338 козаків та старшини). За кількістю населення сотенного містечка Кременчук, не дуже значно, але поступався усім своїм сусідам (Власівка, Потоки, Городище, Омельник).

На 1764 р. серед 2.259 осіб чоловічого населення кременчуцької сотні нараховувалось 496 виборних козаків та 887 підпомічників [] (61% всього населення). Населення самого міста, відтак, може бути приблизно обраховано на 2 тис. мешканців [].

Утім, як певну «новину» (яка, утім, накладалась на ще «річпосполитський» досвід ХVI – першої половини XVII ст.) соціального буття для останнього покоління гетьманської України слід вважати масові рухи «шукання козацтва», себто спроб зберегти чи відновити свій юридичний статус козака, що здійснювалися хоча і з різною мірою наполегливості, але достоту живо відчувалися у будь-якому закутку Гетьманщини. Широкого скандального розголосу набув випадок з козацькою громадою с.Кліщинці (Чигирин-Дібровська сотня), яскраво описаний О.Лазаревським []. Справа ця почалась у 1737 р., коли Федір Лисенко, який невдовзі стане генеральним суддею (2.IV.1741 – 5.I.1751), отримав, не без юридичних хитрощів, права на це село. Використовуючи свій високий старшинський ранг, він досяг значних успіхів у справі обертання місцевих козаків на підданих (він «поработил» понад 15 дворів). Утім, зі смертю генерального судді екс-козаки були схильні вважати свої зобов’язання вичерпаними і 1758 р. подали Лубенському полковнику скаргу, де просили відновити їх козацький статус. Справа ця тягнулась до 1774 р. (пік протистояння припав на 1768 р., коли дійшло до формальної облоги села – навіть з гарматами).

Менш драматично проходила боротьба козаків Манжелії, як пам’ятаємо, подарованої (крім місцевих козаків з їх ґрунтами) царицею у 1743 р. В.Капністу, проти цього державця та його вдови. Про її перипетії яскраво оповідає скарга від 18 січня 1767 р., підписана 77 козаками Омельницької сотні містечка Манжелії (але постраждалих було більше, в скарзі мова йде про понад 160 осіб) []. Поки що мирну фазу переживав і конфлікт козацької громади с.Турбаї (розпочався ще за часів полковництва Д.Апостола), який 1789-1793 рр. вибухне славнозвісною «турбаївською революцією».

Дошукувались свого козацтва і власівський житель Дегтяренко (1758 р.) [], і підданий Пивогірського монастиря Іван Семененко (1759 р.) []. Не обминуло шукання козацтва і власне кременчужан. Відомо, що кременчуцький війт Іван Литвин пробував навернути в підданство групу місцевих козаків. Справа про це датована 3 січня – 5 вересня 1748 р. [].

Загострення відчуття руїни традиційної гармонії українського суспільства сіяло в людях почуття соціальної апатії та настрої «втечі» від гіркої дійсності, класичним уособленням яких згодом стане творчість Григорія Сковороди. Але вже у 1761 р. Іполит Богданович, один з українських фундаторів російської літератури, родом з Переволочни, писав-зітхав у своїх «Стансах» []:

Не стремись добродетель напрасно

От неправды злодеев унять:

В них пороки плодятся всечасно

И нельзя их ничем извинять…

Их ничем невозможно исправить,

Обличеньем их злоба растет,

Так не лучше ли, если оставить

В развращенных обычаях свет.

Но нельзя не иметь сожаленья

И нельзя удержаться от слез,

Что невинности нет утешенья,

Что закон справедливый исчез.

Милосердия нет без заплаты,

Правосудия нет безо мзды,

Времена утекая крылаты,

По себе оставляют следы…

Примітки

. Ще з 1766 р. існують згадки про громадські землі у Вереміївці та Жовнині (див.: Лучицкий И. Сборник материалов для истории общины… – С.164-165). А у 1753 р. на слідстві про захоплення до власного хутора Потоцького сотника Сахатова шмата «свободного поля» місцеві козаки показали, що «из оных таковаго свободнаго поля в займах всяк за собою имеет» (див.: Мякотин В.А. Очерки социальной истории Украины в ХVII-XVIII вв. – Т.1. – Вып.1. – Прага, 1924. – С.175). Утім, скарги тієї ж потоцької громади на захоплення старшиною громадських земель з 1748 та 1768 рр. (див.: Там само. – С.230-231,269), свідчать, що безконтрольна «займанщина» вже переставала виглядати тут соціально безпечною. Те саме бачимо в Говтвянській сотні у 1766-1767 рр.: з одного боку у «вільному» степу між Говтвою і Потоками влаштовано місцевими мешканцями понад 100 хуторів «…и оной степ всяк к тем своим хуторам захвачивает», з іншого «ініціативна група» (Іван Капустян, Роман Марченко, Іван Медяник) подає петицію від 148 «товаришів», які вимагають зупинити «прихватизацію» громадського земельного фонду (Лучицкий И. Сборник материалов для истории общины… – С.169-175). Збережена в фонді О.Лазаревського «Записка… о земле свободной к местечку Голтве издревле принадлежащих» від 24.VIII.1767 р. яскраво малює розгортання цього приватизаційно-«прихватизаційного» процесу за життя 2-3 останніх поколінь (див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.8-9зв).

. В описі Миргородського полку 1729-1730 рр. зазначено, що на уряди сотництва Остапівського, Омельницького, Потоцького, Кременчуцького, Власівського та Городиського «жадного села и деревни не имеется» (див.: Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 г. – С.117).

. Астряб М.Г. Население Малороссии по ревизиям 1729 и 1764 гг. – І (по ревизии 1729 г.). – С.61-62. (обраховане лише чоловіче населення).

. Там само. – ІІ (по ревизии 1764 г.). – С.63-64. (обрахована загальна кількість чоловічого та жіночого населення).

. Миргородський та Полтавський полки, наприклад, розмежовувались вже універсалом гетьмана Д.Апостола 26.ІІІ.1728 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.58).

. В сотні Кременчуцькій в 1734 р. лічаться такі населені пункти: місто Кременчук, сільця-«деревні» (від «сіл» їх зазвичай відрізняли менші розміри та відсутність власної церкви) Скибівка, Кохнівка, Савина, Богомолівка, Піщане; в сотні Власівській – м.Власівка, село Рублівка, сільця Недогарки та Кривуші, хутір Устимовичів; в сотні Городиській – м.Городище, села Максимівка, Глобине, Пироги, Жуки, сільці Твердохлібівка, Яроші, Опришки, Бориси та слобода Пустовойтівка; в сотні Потоцькій – м.Поток та село Дмитрівка; в сотні Омельницькій – м.Омельник, містечко Манжелія, сільце Ламане; в сотні Говтвянській – м.Говтва, села Фридрівка, Хорошки, Юрки, Мануйлівка, сільця Броварки та Попівка; в сотні Остапівській – м.Остап’є, села Турбаї, Каленики, Шилівка, Зубан; в сотні Білоцерківській – м.Білоцерківка, містечко Балаклея, село Борки (див.: ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.58155. – Арк.2-3).

. З нього вийшло загалом 4 полковника: Павло Єфремович Апостол (Царенко, 1659-64; одночасно гадяцький полковник; 1672-76, втретє – 1676-83), Дем’ян Апостол (Апостоленко, Постеленко, 1666-68), Данило Апостол (1683-1727; 1727-33 – гетьман), Павло Данилович Апостол (1727-36).

. Тут і далі див.: Шевченко В.Д. Бригадир В.П.Капніст – герой Семилітньої війни // Укр. істор. журн. – 1986. – №10. – С.139-147.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2203. – Арк.2.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.1. – Спр.17.

. Див.: Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – С.95.

. Див. про це: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.607.

. Див.: Там само. – Спр.2098, 2120. Ф.Москов пошлюбив одну з представниць роду Остроградських (дочку омельницького сотника Григорія Остроградського), але з цими своїми родичами жив не дуже дружно (див.: Ділова і народнорозмовна мова ХVIII ст…. – с.330-339 (документ № 123)).

. «Краткие географические, политические и исторические известия о Малой России» 1773 р. // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. – Вип.3. – Харків, 2001. – С.303. Див. також справи про призначення підкоморіїв у полки Гетьманщини (1763 р.), присягу посадовців підкоморського суду Миргородського та Остапівського повітів (1764 р.): ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2559, 2698, 2700.

. Менш цікавилась верховна (гетьманська) влада посадою отамана, які обирались козацькою громадою ще й у ХVIII ст. (див. зокрема дозвіл І.Скоропадського на таке обрання у Вереміївці від 3.ІХ.1714 р.: Труды Черниговской Губернской Ученой Архивной Комиссии. – Вып.10. – Чернигов, 1913. – С.181-182. Про обрання його городовим отаманом Власівки в 1748 р. «по вибору всех сотне Власовской селских атаманов и козаков» лише погодженому із Миргородською полковою канцелярією повідомляє і П.Денисенко (див. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2354. – Арк.1зв.-2, а також Додаток 5).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. І.Бурляй був кременчуцьким сотником принаймні весь 1685 р. (див. підписані ним листи з 6 червня та 5 грудня 1685 р.: ІР НБУВ. – Ф.ІІ. – Спр.14480, 14483). Можливо це ще той І.Бурляй, якого згадано в 1649 р. у реєстрі Максимівської сотні. Бурляї взагалі були знаною козацько-старшинською родиною в Чигиринському полку, особливо відомий Кіндрат Бурляй – один з найближчих сподвижників Б.Хмельницького. Пізніше, відомий Гаврило Бурляй – полковник охочепіхотний, який підписав Коломацьку чолобитну 1723 р. разом із старшиною Миргородського полку (див.: Киевская старина. – 1890. – №6. – С.105). 1752 р. якійсь Іван Бурляй з сином Антоном, згаданий серед захожих (у 1750 р.) «з внутрь Малой Росии» в сільці Обоянське Переволочанської сотні (на правому березі Дніпра між Дереївкою та Мишуриним Рогом) (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.). А у 1760-х рр. згадується значковий товариш Лубенського полку Леонтій Бурлай (див.: ЦДІАК. – Ф.59. – Оп.1 (т.ІІІ-IV). – Спр.3416, 3416а, 4149).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Наступні згадки про нього датовані січнем 1696 р. (див.: ІР НБУВ. – Ф.ІІ. – Спр.14557, 14559, 14563) та 24.I.1699, 9.V.1699, 27.ІІІ.1706, 4.IV.1706 рр. (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., 163, 165) та 22.VI.1706 р. (див.: ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.442. – Арк.126-126зв.). Див. також згадку про М.Євстарієвича: Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 гг. – С.129.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С..

. Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 гг. – С.129. Гадка Г.Гаєцького (див.: Gajecky G. The Cossack Administration of the Hetmanate. – Cambridge, 1978. – Vol.2. – P.491), що він до 1716 р. встиг посотникувати в Кременчуці сумнівна, принаймні перебував тоді М.Євстарієвич на цій посаді украй недовго. Можливо уряд полкового осавула О.М.Євтарієвич займав і пізніше, адже В.Кривошея згадує на цій посаді Максимовича Омельяна Євтихієвича (у співтоваристві з Семеном Івановичем Галаганом) під 1721-1730 роками (див.: Кривошея В.В. Українська козацька старшина. – Ч.1. – С.41).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Про Леонтія Федоровича відомо, що він походив зі шляхетської сім’ї Хандогій (Хандодії) з-під «волния города» Броди (на Львівщині). Мав брата Федора, який розпочинав свою кар’єру як королівський жовнір, а згодом перейшов до козаків і жив в Черкасах (здається це не перший козак у родині – реєстр 1649 р. знає Василя Хандогія в Івангородській сотні Уманського полку, Савку Хандокгія в Краснянській сотні (Рогозне) Брацлавського полку та Миська і Івана Хандокгіїв відповідно в Уцтивицькій та Лохвицькій сотнях Миргородського полку). З військом Ю.Хмельницького брав участь у битві під Чудновом 1660 р., згодом переселився до Келеберди, де прожив кілька років, а потім під старість переселився до Кременчука, де його брат займав поважну посаду священика (вірогідно після 1706 р., оскільки в акті від 22.VI.1706 р. як священик кременчуцької Спаської церкви значиться Павло (напевне то вищезгаданий П.Максимович) (див.: ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.442. – Арк.126)). Син цього Федора по смерті батька переселився до Говтви, де «бавився» купецьким промислом (див.: ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.411. – Арк.305-305зв.). На долю ж парості спадкоємців родів Федоровичів-Хандогіїв та Євстратієвичів випав найбільший соціальний успіх. Зокрема, Леонтій Федорович (помер 1734 р.) передав парафію головної кременчуцької Успенської церкви сину Клименту (жив ще у 1745 р., 1752 р. Святоуспенським попом вже лічиться Данило Грабина), другий його син Йосип став 1743 р. першим священиком новофундованої крюківської Покровської церкви (помер 1776 р.), третій – Максим – з кременчуцьких значкових товаришів став миргородським полковим хорунжим (1735-1760 рр.), а у відставку пішов у ранзі полкового осавула (жив ще у 1761 р.). Хто з Леонтієвичів-Леонтієвих був старшим сказати важко, найвірогідніше Климент, який спадкував батьківську посаду, молодшим же, напевно, був Йосип. Максим мав сина Івана (по-батькові звався також і Максимовим), якого у 15-річному віці віддав до Миргородської полкової канцелярії «в услужіння для переписки справ». Здається це перший приклад, коли кременчуцький старшина обирав не військову чи церковну, а світсько-«інтелегентську» кар’єру. Цього свого сина М.Леонтієв оженив на дочці священика з Табурища Симеона Яковлева, посвоячившись таким чином з власівським старшинським (сотницьким) родом Майбород. Сам Іван Леонтієв-Максимов 1760 р. (вірогідно в зв’язку з виходом батька у відставку) швидко здобуває спочатку чин значкового, а невдовзі й військового товариша, залишаючись надалі представником роду Леонтієвих у вищих старшинських ешелонах Миргородського полку (див. «сказку» про його службу від 20.І.1761 р.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2206, а також Додаток 5).

. Барвинский В.А. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка 1729-1730 гг… – С.129.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Ця згадка з реєстру потоцької сотні, укладеного під керівництвом кременчуцького сотника Матвія Івановича (див.: ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.64зв). Здається саме Матвія Івановича В.Кривошея перехрестив у Якова Івановича (див.: Кривошея В. Українська козацька старшина. – Ч.1. Урядники гетьманської адміністрації: Реєстр. – К., 1997. – С.45). Нагадаю, що Федір і Максим Івановичі згадані 1722 р. у реєстрі «корогви дворянської» полковника Д.Апостола (див.: Кривошея В. Генеалогія українського козацтва… – С.257). Чи є зв’язок між цими двома Івановичами і кременчуцьким сотником Юрієм Івановичем згаданим під 1672 р. чи (що вірогідніше) з вищезгаданим Матвієм Івановичем нічого певного сказати не можна. Не можна виключати також, що батьком Матвія Івановича був кременчуцький сотник 1685 р. Іван Бурляй.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С. (згадка з 4 червня).

. Там само. – С.161.

. Там само. – С.161,164.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., .

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., , ; Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках в 1725 году // Труды ПУАК. – Вып.14. – Полтава, 1916. – С.75. Ствердився Г.Ілляшенко на сотницькій посаді не відразу, адже, як вже згадано вище, у 1720 р. її обіймав А.М.Євстратович.

. Факт того, що Г.Ілляшенко був неписьменним (див. підписи на Коломацькій чолобитній 1723 р.: Киевская Старина. – 1890. – №6 (Приложения). – С.106) може свідчити на користь припущення, що він був першим старшиною в своєму роду.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С..

. Там само. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.166. – Арк.2.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Барвинский В.А. Генеральное следствие о маєтностях Миргородского полка 1729-1730 гг. – С.144; Коломацкие челобитные // Киевская Старина. – 1890. – №6 (Приложения). – С.105-106. Вище за «кременчужанина» підписуються (знизу вгору) в 1723 р. сотники потоцький, омельницький, устивицький, остапівський, білоцерківський, яреськівський, шишацький, чорноуський, сорочинський, богачський, говтвянський, хорольський та полкової миргородської сотні; в 1730 р. – потоцький, омельницький, говтвянський, остапівський, білоцерківський, богачський, устивицький, яреськівський, шишацький, сорочинський та полкової миргородської сотні (хорольський сотник тут чомусь опинився останнім за списком, але я схиляюсь вважати це випадковістю).

. Кривошея невірно подає час сотникування Я.Гавриленка як 1747-1750-? та цілком міфічного Федоровича Гаврила як ?-1752.04-? (див.: Кривошея В. Українська козацька старшина. – Ч.1. – С.45).

. Другим був його ровесник Данило Волошин (Волошиненко) див.: ЦДІАУК. – Ф.1501. – Оп.3. – Спр.1579. Здається обидва отримали цей ранг при «виході на пенсію».

. Див.: ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само.

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.411. – Арк.305-305зв.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С..

. Кривошея В.В. Українська козацька старшина. – Ч.1. – С.43.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.12зв.

. Андриевский А.А. Материалы для истории южнорусского края в XVIII столетии… – С.66.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.6.

. Андриевский А.А. Материалы для истории южнорусского края в XVIII столетии… – С.78,81.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Андриевский А.А. Материалы для истории южнорусского края в XVIII столетии… – С.89.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.2.

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.40.

. Тут і далі див.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2187.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.. Йому вірогідно завдячує Кременчук назвою одного зі своїх передміських районів – «Череднички». Цікаво, що серед мешканців сучасного міста і досі можна натрапити на осіб на прізвище «Чередничок».

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.149зв. Загорські напевно були досить поважними людьми в Кременчуці початку XVIII ст.: в компуті 1719 р. є згадка про 4 «чоловіка» (родини) підданих Загорського (див.: Там само. – Арк.82зв.). Це найбільший з двох тогочасних «власників»(другим був священик Леонтій Федорович з 1 «чоловіком»-родиною підданих). Згодом Загорські здається проміняли військово-адміністративну кар’єру на духовну – за ревізією 1752 р. Іоанн Загорський значиться священиком у с.Богомолівці (нині Червона Знам’янка) (див.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.158).

. ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365.

. Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. (Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України). – К., 1976. – С.278 (згадка з 19.VIII.1740 р.).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С. (згадка з 14.VII.1738 р.).

. Кривошея В. Українська козацька старшина. – Ч.1. – С.45. У 1744 р. він значиться на посаді сотенного отамана (див.: ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.6).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С. (як «за сотника прав ящик козак» підписав документ 19.ІII.1752 р.).

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58142. – Арк.31зв.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., , . Дані про підданих Г.Рудя: Там само. – С.65,84-85.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.626-626зв. На жаль поза Кременчуком піддані «різних чинів та козаків» подані в ревізії 1752 р. без вказівок на персональну приналежність, отже можливо цими 17 родинами кількість підданих Гаврилових на Лівобережжі не вичерпувалась. Зокрема, відомо що за Генеральним описом 1768 р., тоді вже секунд-майор Я.Гаврилов, значиться власником двох хуторів у Омельницькій сотні (при річці Омельник та при урочищу Сухий Кагамличок) (див.: ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438. – Арк.128зв.,129).

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.166. Натомість Ф.Гаврилов представив ревізору вже згадуваний вище універсал полковника П.Апостола з 1731 р.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.; ІР НБУВ. – Ф.ІІ. – Спр.14480, 14483.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С.164, 166.

. Там само. – С.166.

. Там само. – С., ; Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках в 1725 году… – С.75. Можливо, також «Васильовичів» було троє (Фень, Іван і Терешко) і згодом вони стали зватись «Калачниками» (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.164).

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.63зв. (знак питання пов’язаний з тим, що я не маю цілковитої певності у належному прочитанні не дуже розбірливого напису).

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С., 161, 163, 164, 165.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.163, 165, .

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., 163, 164, 165; ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.6; ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365. Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. (Матеріали сотенних канцелярій і ратуш Лівобережної України). – К., 1976. – С.278. Знак питання біля 1737 р. пояснюється тим, що хоча за реєстром дворів старшинських в Кременчуці згадано саме двір «отамана городового» Д.Волошина, але сам документ підписаний отаманом городовим П.Пащенком.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.123, 124, .

. ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365; Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.; ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.158зв.

. Андреевский А.А. Материалы для истории южнорусского края… – С.87.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.1174. – Арк.2-4; згадки про нього з 1746-1747 рр. див.: Шамрай С. До історії залюднення… – С.220-221. Як довго, М.Авраменко перебував на отаманській посаді по відновленню його повноважень 13.І.1752 р. даних не маємо. У документі відносно 1764 р. М.Авраменко названий вже «значковим товаришем» з Кременчука, а не «сотенним отаманом» (див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.7зв.). Вірогідно він не перебував на посаді з 1754 р., коли став осадчим, а згодом сотником слободи Овнянки у Новослобідському козачому полку, про що згадувалось у підрозділі 3.1.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.1174. – Арк.2-4.

. ЦДІАУК. – Ф.229. – Оп.1. – Спр.106. Не виключено, він міг бути родичем відомого генерального бунчужного Дем’яна Васильовича Оболонського (мав великі маєтності в Горошині).

. ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.442. – Арк.126.

. Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках в 1725 году… – С.75.

. ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365; Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.; Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. – С.278.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.253, 255.

. ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.411. – Арк.308. (підпис на документі від 3.ХІІ.1745 р.). 22.ХІІ.1741 р. згаданий ще як кременчуцький канцелярист Яків Киселев (див.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.). Сотенні канцеляристи в Кременчуці фіксуються і пізніше у 1763 р., коли цю посаду обіймав Василь Очередко (див. : ЦДІАУК. – Ф.229. – Оп.1. – Спр.106. – Арк.18-18зв.).

. Ділова документація Гетьманщини XVIII ст… – С.135.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.229. – Оп.1. – Спр.106. – Арк.27зв.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С.; ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.158.

. Миллер Д. Пикинерия // Киевская старина. – 1899. – №12. – С.316. Напевне, це або Федір Собецький, або хтось з його синів – «Ясько та Павло» згадані за ревізією 1752 р. у Кременчуці як козаки виборні «среднегрунтовие».

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.149зв.

. Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках в 1725 году… – С.75.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С.; ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.158зв.

. Ф.229. – Оп.1. – Спр.106. – Арк.18-18зв.; Миллер Д. Пикинерия… – С.316.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С., . Вірогідно родич (син?) осавула Кременчуцького полку Семена Лисого (1661 р.).

. Там само. – С.. Він, щоправда, названий не війтом, а «бурмистром».

. Там само. – С., 163, 164.

. Там само. – С.161, 164.

. Войсковая и городовая старшина в Малороссийских полках в 1725 году… – С.75; Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.163, 165. Спокусливо угледіти його зв’язок із кременчуцьким сотником-сомківцем Михайлом Лазаренком з 1662 р.

. Там само. – С..

. Там само. – С..

. ІР НБУВ. – Ф.1. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.; Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. – С.278.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.273. – Арк.1-13; Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – Вып.5. – С.117.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Див. відомість 1752 р.: Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.41-42 (див. також Додаток 3).

. Важко сказати наскільки цьому посприяв згони населення Правобережжя 1679 та 1712 рр. У документах Києво-Слупського Пустинного чоловічого монастиря (ЦДІАУК. – Ф.131. – Оп.30. – Спр.7. – Арк.1зв-2) існує, зокрема, згадка, що в Чигирин-Діброві, Городищі, Власівці, Жовнині, Максимівці та ін. з 1665 р. від «татарского разорения малолюдно было, а в 1712-м году согнаіе тамобочніе задніпрские люде, когда в означенніе городки и села попереходили, стало біть в тих городках и селах многолюдно и козаков многое число поселилося» (див.: Крикун М. Вказ праця. – С.66).

. ЦДІАУК. – Ф.102.- Оп.3. – Спр.101. – Арк.82зв.

. Барвінський В.А. Генеральное следствие о маєтностях Миргородского полка 1729-1730 гг. – С.121-179.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Див.: ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365. Слід сказати, що 1737 р. то не кращий рік для місцевого козацтва, яке значно потерпало тоді від російсько-турецької війни 1735-1739 рр.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание. – К., 1851.– С.81-82. Див. також справу з 1760 р. про переведення в козаки Кременчуцької сотні обивателів Боченко, Яковлева та ін.: ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.3296 та справу про поповнення кількості виборних козаків Миргородського полку (липень 1762 – грудень 1763 рр.): ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2410. Вірогідно, що останні зростання цих показників почасти пов’язані з поверненням до Гетьманщини деяких козаків з «задніпрських місць» (переданих до відомства Нової Сербії). Утім, соціальна привабливість гетьманату, гадаю, виглядає безсумнівною, а відтак тужити за ним мали підстави не лише «свідомі» українські інтелектуали.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2585.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.140-157, 623-637зв.

. Пивовар А.В. Вказ. праця. – С..

. Там само. – С.112-113. З експропріацією правобережних володінь сотні на користь Нової Сербії, кількість її населення природно зменшилася (див. нижче дані 1764 р.).

. Шафонский А. Вказ. праця. – С.81-82. Для порівняння ті самі цифри по Городиській (Градизькій) сотні становлять 5.897 : 1.862 : 928; Омельницькій – 4.796 : 1.145 : 1.318; Келебердянській – 3.186 : 1.014 : 443; Власівській – 2.853 : 1.941 : 129; Потоцькій – 2.252 : 559 : 811.

. На жаль дуже докладний т.зв. Румянцівський Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр. не проводився (чи таки не зберігся?) на теренах, що відійшли до Новоросійської губернії. Утім, однією з подальших дослідницьких перспектив є опрацювання збережених матеріалів цього опису з Жовнинської та Чигирин-Дібровської сотні Лубенського полку та Голтвянської, Омельницької, Остапівської та Потоцької сотень Миргородського полку (з Полтавського полку лишилися лише матеріали, які походять з центральних сотень) (див.: Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр. Покажчик населених пунктів. – К., 1959. – С.30, 33, 35-37).

. Лазаревский А.М. Исторические очерки Полтавской Лубенщины ХVII-XVIII вв…. – С.158-192.

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.58140. – Арк.12-15зв. «Порабощенні» В.Капністом «по його тодішній полковницькій власті» «природні козаки» після усунення його з посади Миргородського полковника змогли повернути свій козацький статус. Новий раунд боротьби козаків-манжеліївців та їх колег по нещастю з с.Ламане вже проти вдови В.Капніста, яка заручившись вигідним собі судовим рішенням та підтримкою військової команди російських гренадерів тероризувала своїх опонентів, розпочався в 1766 р.

. ЦДІАУК. – Ф.269. – Оп.1. – Спр.2526.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1954.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.273. – Арк.1-13.

. Цит. за: Опыт исторического словаря о российских писателях. Приложение к факсимильному изданию (Н.Новиков. Опыт исторического словаря российских писателей. – СПб., 1772). – М., 1987. – С.44.

«Всякому городу нрав і права»

Побут, вдачу та громадянську культуру кременчужан доби Гетьманщини через обмаль існуючого та опрацьованого джерельного матеріалу реконструювати можна лише дуже поверхово. Тому обмежуся лише деякими заувагами.

Мілітаризований характер буття прикордонного краю плекав серед місцевих мешканців пієтет до військових чеснот. Вони задавали світоглядні орієнтири лицарського штибу – мужність, витривалість, зневага до смерті. Вони штовхали до пошуків «правди» на «кінці шаблі» []. А відтак, живили вони як козака-полчанина чи запорожця, так і гайдамаку-ізгоя. Найвідоміші кар’єри уродженців кременчуцької землі (або осіб, тісно пов’язаних з нею) завдячують саме «зброї» – Г.Галаган (запорожець → найманець-компанійський полковник → чигиринський, а згодом прилуцький полковник), Самусь (запорожець → богуславський полковник → наказний гетьман Правобережжя), Г.Ілляшенко (стрілецький отаман → кременчуцький сотник, засновник старшинської династії), Ф.Москов (яничар → запорожець → шишацький сотник → миргородський полковий обозний), Г.Рудь (запорожець → крилівський сотник), Г.Медвідь (запорожець → ватажок багатосотенного гайдамацького загону), дрібні ватажки та рядові гайдамаки з Кременчуччини: Марко Мамай [], Іван Стеценко [], Марко Костирчик [], Олексій Баранниченко [], Яцько Чабан (Деребенець), цілий «клан» Великих [] та ін.

«Побачити світ» місцевий уродженець також мав змогу переважно «через мушку прицілу», на черговій війні чи то як мобілізований вояк, чи то у сумнішій ролі бранця. Так, зокрема, значковий товариш Власівської сотні Павло Денисенко побачив Прибалтику (був «під Ригою») у «лифляндському поході» 1746 р. разом із 1-тисячною командою українських козаків [], значковий товариш Кременчуцької сотні Григорій Байдак Причорномор’я (1736 р. у Кримському поході, 1737 р. – Очаківському, 1738 р. – Дністровському []), а Стефан Калітенко, житель містечка Остап’є, повернувся з татарського полону в 1755 р. через Смірну, Амстердам і Кронштадт [].

Утім, в цей час горизонтальній (а іноді й вертикальній, як у звісному випадку із О.Розумовським) мобільності, принаймні у межах Російської імперії, вряди-годи сприяв уже і такий специфічний «український» фах як спів (церковний та світський). Відомо, наприклад, про виконання кременчуцьким значковим товаришем Д.Корчевським у 1751 р. завдання з пошуків співаків для гетьманського двору [].

Ні чим не прикрите право сили ще було найвірнішим «законом» і в застосуванні його не стримувались ані «слуги порядку», ані його «вороги» [Оборотною стороною такого стану речей було поширене переконання про втрату будь-якої сили юридичного акту з фізичною смертю згаданих у ньому. Так, зокрема, вимоги перегляду підданського стану тієї чи іншої людини чи цілої громади в зв’язку зі смертю власника заповнювали судові канцелярії усіх рівнів. Грала тут роль і традиційна, підтримувана релігією, середньовічна практика відпускання на волю невільників перед смертю господаря (цілком жива, наприклад, навіть у таких загальноукраїнського «пугала» як турки). ]. Повага до жінки, дитини, сивин старців, духовного сану чи власницьких прав не часто зупиняла «сильного». Прикрашання кордону шибеницями з повішеними (мазепинцями, гайдамаками ets.) було буденністю. Страхітливе саджання на палю застосовувалось на теренах Гетьманщини принаймні до 1740 р., а в землях Речі Посполитої й значно пізніше.

Рукоприкладством не гребували навіть «кращі люди», як ось кременчуцький сотник Ф.Гаврилов, який 1748 р. побив старшого від себе екс-сотника М.Чередничка. Він же відомий і нестриманістю у словах у справі із запорожцями 1745 р. Його спадкоємець Я.Гаврилов також не дуже церемонився з підлеглими, коли вирішив перетворити своїх козаків на пікінерів у 1764 р. (тут також не обійшлося без бійки і лайки). Численні приклади свавільного застосування сили дає справа Цибулевського з її бійками, наїздами, захопленням майна, нічними нападами на доми з галасом і стріляниною.

Популярне нині слово «команда» з’являється в Україні якраз у ХVIII ст., і тоді, як і сьогодні, віддана «команда» [Такою, наприклад, могла бути група наймитів, що вони, на відміну від «підданих»-залежних селян чи то інших юридично підлеглих, часто-густо зберігали архаїчний характер ближньої «дружини», членів якої з вождем в’яже особистісний зв’язок.] дозволяла її «лідеру» досягати чималих особистих результатів, «незважаючи ні на що». При цьому про їх «законність» дбалося в останню чергу і в доволі своєрідному стилі, як ось, коли вже згаданий Цибулевський вимагав від побитого ним з «підкомандними» священика підписати розписку, що мол «претензій не маю» [].

Авторитаризм був нормою здійснення керівництва, причому патріархально-військоводемократична легітимність «батьків»-сотників чи отаманів мала тенденцію до девальвації та заміни її легітимністю бюрократичною за російським зразком. Протиставлення ефективності «призначення» безпорадності «виборності» стало добрим тоном відозв із середовища старшинської аристократії. Соціальна солідарність, таким чином, одержувала удар за ударом.

Старшинська еліта все більше замикалась у собі, формуючи потужні сімейні клани, що всмоктували нерідних «потрібних людей» через псевдородинні структури (кумівство, інститут хрещених батьків, патронально-клієнтарні зв’язки []). До всіх тих, хто не потрапив до жодної категорії «спорідненості» ставились так, як згодом зауважив Великий Кобзар – «хіба хто кохає нерідних дітей».

Таким чином, соціальна база та сфера застосування (інтенсивність вияву) громадянськості, породженої Козацькою революцією та зрозумілої як співпричетність у відповідальності за «загальне благо», звужувалась, поступаючись прерогативами модерному «левіафану» – державі. Її руїнний (з усіма крайнощами неофітства) потенціал щодо інших (старих) суспільних структур був явно виразнішим за пропоноване нею ж «світле майбутнє».

Неспокій відчувався навіть у найелементарнішій і найвідпорнішій ланці суспільства – сім’ї. Кидання дружин та дітей напризволяще було настільки поширене [], що переяславський єпископ неустанно вимагав у підлеглих йому священиків, аби брали свідчення «під штрафом» у «достовірних людей» про те, що жених дружину свою не полишить [].

Церква мала чимало клопотів з двічі- та багатожонцями (див., наприклад, справу про звинувачення у багатожонстві селянина с.Уховки Крилівської протопопії з 1751 р. [] чи то справу про мешканця м.Потоки Дмитра Галагана, що взяв шлюб з Параскою Коновозівною, яка не мала свідоцтва про смерть першого чоловіка []), які бувало з’являлися цілком законно, адже татарський полон чи то тривала відсутність вістей від одного з членів подружжя бували підставою для дозволу на другий шлюб.

Татарсько-турецький полон також поставляв кадри віровідступників-потурнаків, яких, траплялось, хрестили понову (див. справу Т.Даниленка, який повернувся з полону на батьківщину до Городища та перейшов з магометанства до православного віровизнання в 1756 р. []). Утім, у ХVIII ст. офіційне православ’я (великою мірою у зв’язку з кар’єрними міркуваннями) користується помітною (зростаючою?) популярністю серед іновірців, які так чи інакше потрапляли на терени Російської імперії.

Цікавим тут є також претензія адміністрації на контроль за особистим життям підлеглих (цілком за традиційним зразком стосунків дідича та кріпаків). Відтак, за підозрою у перелюбі державний наглядач І.Цибулевський дозволив собі ув’язнити дружину козака с.Савине Кременчуцької сотні Миколи Коваленка (зганьблена козачка повісилась у буцегарні) [], а чигирин-дібровський сотник І.Болюбаш за «некоторое прегрешеніе» козачки Тетяни Брусихи відібрав її хуторець (подарований згодом зятю Болюбаша – Семену Слюзу, він став відомий як слобідка Слюзівка) [].

Взагалі людина поза межами власної оселі в селі або містечку (хутір не давав тут жодних гарантій, тому його постійними мешканцями були зазвичай лише управитель та наймити, які воліли жити у порозумінні з околичними Робін Гудами []) наражалася на постійну небезпеку (кременчуцькою сотенною канцелярією задокументований, наприклад, випадок з 1740 р., коли перехожого запорожця забили до смерті місцеві чабани, у яких він попросив тютюну []). Ті ж, хто не мав такої оселі взагалі змушені були жити фактично поза будь-яким «законом». Осіла людність відгороджувалась від «бродяг» як тільки могла, небезпідставно вважаючи їх «криміногенним середовищем». Традиційно сумною була доля вдів і сиріт, які завжди небезпечно наближалися до статусу суспільних паріїв.

Попри загальноприйняту побожність (на межі з фанатизмом) та щедрість щодо церковних інституцій (див. вище вражаючий перелік жертводавців Пивогірського монастиря або й опис дарів новозбудованій у 1743 р. Покровський церкві в Крюкові []) християнська мораль сприймалась суспільством доволі поверхово (обрядоцентрично). І церква православна не дуже-то прагнула більшого. Традиційний список основних церковних вимог торкався переважно зовнішніх проявів благочестя, побоюючись «лізти у душу» пересічного прихожанина. Ось, наприклад, перелік «посадових обов’язків» протопопів, з ордеру славної пам’яті переяславського єпископа Гервасія Лінцевського: 1) учити прихожан молитов; 2) тлумачили народу 10 заповідей; 3) вказувати, як треба хреститись (3-ма перстами); 4) дбати про порядок у церкві під час служби; 5) слідкувати, аби розбірливо промовлялась служба; 6) дбати, аби хліб та вино для причастя були відповідної якості; те саме щодо 7) якості свічок та 8) пахощів для кадил; 9) дбати аби народ не працював у святкові дні, ходив до церкви, а не відправляв язичницькі обряди («кулачні бої, коляди, купали, п’янство, ігрища, плясанія, ношні крикі, соборища, співаній на браках Ладомі ладо, волшебств» тощо); 10) слідкувати за пристойним виглядом церковного начиння [].

Канцелярія Духовної консисторії цього часу найбільше завантажена була справами або про ухиляння священиків від відправляння обов’язкових служб (як у випадку з 1755 р. зі священиком з Потоків Василем Трофімовим []), або на їх негідну поведінку (прохання 1751 р. прихожан Чигирин-Діброви про усунення місцевого священика Давида Васильєва за п’янство []), чи то відвертий кримінал (про побиття 1762 р. монаха Веніаміна намісником того самого монастиря Гедеоном [] або про спробу підлога крилівського намісника Сімеона Петрова у 1750 р. здійснену задля зменшення оподаткування [] тощо).

Серед гріхів, які сподобилися на запис у власну книгу-довідник кременчуцького пастиря О.Савича, на оригінальність претендує хіба гріх тютюнокуріння []. Цікаво, що він опинився в одній компанії з такими фундаментальними догматичними сентенціями, як гнів, що відбирає розум (із звичною альтернативою у формі смирення) та про користь тілесного «девства», а отже тут, напевне, маємо справу з індивідуально підшуканим «ворогом» (особистим переконанням) панотця з Кременчука. До честі панотця Олексія варто сказати, що слова народної пісні («Які тепер попи стали –/ Сестру з братом обвінчали») то не про нього, бо власноруч виписані схеми спорідненостей, що уможливлюють чи стають на перепоні шлюбному союзові займають більшу частину його «книги».

До позитивів культурного життя Кременчуччини у ХVIII ст. варто віднести поширення мережі освіти (щоправда, орієнтованої на застарілі схоластично-теологічні премудрості) та благочинності. Так, 1737 р. у Кременчуці фіксується існування 2 шкіл («причисна» та «спаська») та шпиталь для старців («кривих та сліпих»), в Потоках шкіл було навіть три, а у Власівці було два шпиталі []. Зростали вимоги до освіченості священиків і, із заснуванням у Переяславі семінарії у 1738 р., можливості для здобуття церковної освіти в регіоні суттєво покращали.

В останні роки цікавого нам тут періоду розпочинають свої кар’єри перші світські інтелектуали родом з Кременчуччини – вже згаданий вище Іполит Богданович (23.ХІІ.1743 – 6.І.1802) та дядько і небіж Яків (бл.1735 – після 1793) та Федір (1734 – після 1791) Козельські. Усі вони були пов’язані своїми кар’єрами з Колегією іноземних справ та таким новим явищем в українсько-російській культурі, як Петербурзька «колонія малоросіян», і стали відомі (перший як предтеча російського літературного сентименталізму, другий як політичний теоретик і один з розробників Проекту Нового Уложенія 1767 р., третій – як поет та мемуарист) вже в погетьманські часи [].

До кременчуцьких особливостей можна віднести і більшу, порівняно з околицею, відкритість міста до російських впливів. Вигоди статусу імперських офіцерів (не конче росіян, як от у випадку з новосербами), які з 1720-х рр. стають невід’ємною частиною міського буття (а престиж прикордонників на турецькому та польському кордонах, де зосереджувались зовнішньополітичні інтереси тогочасної імперії був доволі високим), спокушали козацьку старшину, яка разом з підлеглими козаками була сильно інтегрована у виконання прикордонних служб. Авторитет російського київського генерал-губернатора, у веденні якого знаходилась прикордонна служба на Україні, в Кременчуці був відчутніший за владні можливості миргородського полковника (особливо по Апостолах) та гетьмана (якого подовгу взагалі не існувало).

Значення міста як транзитного пункту також в’язало його з інтересами центрального уряду (регулярної армії) та російського бізнесу (перший «прописаний» у Кременчуці «великоросійський купець» – «Дімітрій Сіліванов» – зафіксований ревізією 1752 р. []). На роль молодших партнерів останнього могли розраховувати не здатні на серйозну конкуренцію у цій сфері кременчуцькі купці та міщани. Відтак, бізнес-площадка Кременчука, що в новоросійський період буде фактично змонополізована російським купецтвом, готувалась протягом усього ХVIII ст.

Примітки

. Зворушлива любов до зброї, достоту лицарського штибу, засвідчена й речовими пам’ятками, як ось порохівницею-натрускою кременчужанина Івана Скиби (можливо подарунок якомусь Стефану чи навпаки Скибин трофей). Зроблена з кістки вона містить на боках надписи «Сія натруска раба Божія Іоанна Скібі жітеля Кременчуцкаго 1760 года» та «Спаси Господи раба свого Стефана» (див.: Жданович Я.Н. Отдел «Малороссия» на выставке «Ломоносов и Елизаветинское время» // Труды Черниговской Губернской Ученой Архивной Комыссии. – Вып.11. – Чернигов, 1915. – С.145-146. На той час ця пам’ятка належала до колекції музею при Імператорському Харківському університеті).

. Гайдамацький рух на Україні в ХVIII ст… – С.172-176.

. Там само. – С.122.

. Там само. – С.303.

. Андриевский А.А. Материалы для истории южнорусского края… – С.369. Родом з Поток, переселився на правий берег у Кам’янку (Кам’яні Потоки).

. Андриевский А.А. Материалы для истории южнорусского края… – С.87,249-250, … Грицько Великий лічиться сотенним отаманом у Власівці у 1726 р. (ІР НБУВ. – Ф.61. – №1581).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2354. – Арк.1зв. (див. також Додаток 5).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2218. – Арк.1. (див. також Додаток 5).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.1519.

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.1. – Спр.2363. – Арк.1-1зв.

. Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – Вып.5. – С.116.

. Цікаво, що навіть православні священики-іммігранти проходили процедуру «усиновлення» архієреєм. Так, священик Іоанн Левицький з «Чигиринської губернії Польської області» с.Лубенець (рукопокладений у 1748 р. молдавським Гушським єпископом Ієрофеєм) 1752 р. виїхав на територію Російської імперії, де в містечку Цибулеві присягнув на вірність імператриці, а потім був «всиновлений» Київським митрополитом Арсенієм Могилянським як панотець церкви в с.Дмитрівка (на правобережній Кременчуччині). Звідси він 1756 р. перебрався в слободу Добрянка під Єлисаветградом і 1758 р. знову проходив процедуру «всиновлення» вже Переяславським єпископом (див.: Беднов В.А. Сведения об архиве Екатеринославской духовной консистории // Летопись Екатеринославской Ученой Архивной Комиссии. – Вып.IV. – Екатеринослав, 1908. – С.322-323).

. Приложения // Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 гг.). – С.XXІV-XXV. І це при збереженні традиційної соціальної дискримінації байстрюків – дітей не народжених «від правого ложа».

. Там само. – С.XXVII-XXVIII.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1. – Спр.2041.

. Там само. – Спр.2513.

. Там само. – Спр.2869.

. Андриевский А.А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – Вып.5. – С.113-114.

. Земельные захваты Болюбашей // Лазаревский А.М. Очерки, заметки и документы по истории Малороссии. – Ч.1. – К., 1892. – С.119.

. Яскравий матеріал щодо стосунків хуторян на Гетьманщині з світом криміналу подав М.Горбань у студії про одіозну постать ХVIII ст. – Павла Мацапуру, який уславився як вбивця-людожер (див.: Горбань М. Розбійник Мацапура (побутово-історичний нарис) // Схід-Захід. –Харків, 1999. – С.174-193).

. Ділова і народно-розмовна мова ХVIII ст. – С.277-279 (документ №101). Мотивом для чабанів було щось на кшталт ходять тут всякі, а потім кожухи та харчі пропадають.

. Николайчик Ф. Новый источник о козацком восстании 1625 г… – С.67. Тут згадані Євангеліє 1743 р. (за 7 руб.) подароване Мартином Куркою з дружиною Марією; срібний дискос і «звездиця» 30.І.1744 р. подароване Романом Назаренко з дружиною Євдокією; срібне підніжжя напрестольного хреста – дар від 9.V.1747 р. Василя Малька.

. Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 гг.). – С.ХХІХ-ХХХ.

. ЦДІАУК. – Ф.127. – Оп.1020. – Спр.2668.

. Там само. – Спр.1868.

. Там само. – Спр.3417.

. Там само. – Спр.1752.

. Ось що, він виписав для себе з латиномовної книги «Мир со богом»: «Аз де при чувстве обоняния, место есть вспомянути и мерзкое употребление табака, юже многими образи сущи а употребляєма мозок потрачает. А кроме иных вредов души и тела, и к раждежению телесному блудному преклоняет: чего безчинное употребление немалии есть Богу Мерзкий Грех» (див.: ІР НБУВ. – Ф.V. – Спр.739. – С.2).

. ІР НБУВ. – Ф.І. – Спр.54477, 544478. – Арк.78-123, 326-365. За ревізією 1752 р. бачимо ті самі школу і шпиталь при Успенській церкві та школу при Преображенській (Спаській) церкві (див.: ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.158).

. Див. про них: Павловський И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины ХVIII века. – Полтава, 1912. – С.20-21; 90-91; 91 (відповідно).

. ЦДІАУК. – Ф.51. – Оп.3. – Спр.19350. – Арк.624.

Післямова

Середина ХVI століття… Середина XVIII століття… Колись Данте написав «Свій вік земний здолавши до половини…». Для Кременчука окреслені тут хронологічні межі й є маркерами цієї першої половини власного історичного існування. За цей час він довів свою життєздатність і, як то кажуть, міцно зіп’явся на ноги. Він дізнався, що йому можна, а чого ні у світі, який тоді лише збирався в дорогу непевними шляхами модернізації. Він став Домом (і разом з тим «керменчиком»-цитаделлю), що обіцяв захист і затишок людям, які погоджувались зробити його Своїм.

Щеплення кременчуцького немовляти європейськими структурами соціальної організації, здійснене за посередництвом шляхетської демократії з імперсько-універсалістськими амбіціями – Речі Посполитої, лишило по собі специфічні мрії та ідеали. З річпосполитьської колиски вихлюпнута, козацька дитина марила «золотими вільностями» та забажала стати «народом». Утім, пошуки «справжньої» Речі Посполитої як істинної «справи народу» зазвичай відбувалися в межах, заданих реаліями держави ренесансних Сарматів. З цим, вірогідно, пов’язана і пізніша відносна лояльність кременчужан до використання російським урядом «європейських» кадрів (німці, новосерби та ін.) на місцевих теренах.

Народжений на цивілізаційному кордоні Кременчук та Кременчуччина міряли свій історичний час «війнами», здобували права «через шаблю». Культ українського козацтва мав тут свої численні вівтарі та «священні місця». Кременчужани, як мало хто інший, готові були віддавати серця і душі Козацькій революції середини ХVII ст. і тяжко пережили невдачу державотворчих змагань Українського гетьманату. Руїну Кременчука осені 1663 р. можна співставити хіба з руїною осені 1943 р. – найжахливішого епізоду з минулої «другої половини» історії міста, від якого сьогодні лічать його «дні народження».

Борсаючись у міграційних хвилях та демографічних катаклізмах кінця ХVII – XVIII ст. Кременчуччина тим не менш не розсипалася під тиском колонізаційних проектів Російської держави (грузинські поселення, ландміліцькі полки Української лінії, Новосербія тощо). Місцева козацько-старшинська еліта, хоча і не без втрат та застосування певної мімікрії (наприклад, перехід у пікінери), зберегла свої панівні позиції в краї (згодом «по зубах» їй виявиться навіть монументальний «новоросійський проект», хоча сам міський Кременчук цілком уже ніколи не буде достоту «малоросійським» [Під Малоросією маємо тут терени екс-Гетьманщини, об’єднані на початку ХІХ ст. під берлом малоросійського генерал-губернатора]).

Відносна готовність Кременчуччини співпрацювати з Російською державою (порівняна хіба з практиками Слобідської України), особливо помітна щоправда вже у XVIII ст. (коли зникає «чигиринська» альтернатива), зумовлена, зрештою, прикордонним статусом краю. Адже, Росія не зробила помилки Речі Посполитої та не відмовлялася від наступальної програми на півдні України, такої милої серцю більшості українців, а особливо мешканцям її південного прикордоння (з кременчужанами в тому числі).

На кінець ХVII – середину XVIII ст. на лівобережній Кременчуччині практично завершується «містерія називання» – коли «олюднюються», здобуваючи свої імена нові осади та інші місця, позначені присутністю людини [Ці імена наразі лишаються чи не єдиним нагадуванням про козацьку добу на Кременчуччині, хоча часто-густо пам’ять про зв’язок одного з другим вже цілком затерта. Офіційного вшанування на міському кременчуцькому рівні досьогодні сподобилася хіба Куруківська битва 1625 р. (в околицях Крюкова встановлено пам’ятний знак). Назви вулиць Кременчука на честь Б.Хмельницького, П.Сагайдачного, І.Богуна та провулка Д.Нечая, то власне трансляція загальнонаціональних, а не місцевих культів. Чи можна за такий прийняти назву «Козачий», яку гордо несуть один провулок та один тупик у місті, я сказати не можу. Навіть якщо це справді так, ситуацію із вшануванням козацької спадщини в Кременчуці інакше як незадовільною і не назвеш.]. На пізніше освоєному Правобережжі цей процес, щоправда, протривав аж до кінця ХVIII ст. Загалом можна сказати, що на середину ХVIII ст. кременчужани вже вийшли далеко за мури своїх первісних фортець-факторій, налагодили багатогалузеве сільське господарство, включились до досить широкої мережі торговельних обмінів та культурних контактів.

Воюючи та приймаючи біженців, Кременчуччина мала відносно обмежені можливості для духовного розвитку. Його осереддям лишалася майже виключно церква. Козацька революція подарувала православній ієрархії монополію на опікування душами в кордонах Українського гетьманату. Відтак, київська (могилянська) версія православного проекту «вселенської церкви» [Термін «вселенська церква» вжито за А.Дж.Тойнбі.] здобула чудовий експериментальний майданчик, де можна було виключити втручання конкурентів. Згасання ж політичного проекту Українського гетьманату протягом ХVIII ст. надало православ’ю численні кадри з кола небезталанних представників козацько-старшинської еліти.

З часом кількісні показники обернулися якістю та експансіоністськими замірами (на Кременчуччині це виявилось, зокрема, в успішному протистоянні останньому уніатському наступу ХVIII ст. на Правобережжі, який відбувався за підтримки річпосполитських властей). Рівень контролю церкви над життям мирян (т.зв. конфесіоналізація) саме у цей час сягнув своєї вершини, майже усунута була задавнена конкуренція із пережитками язичницьких вірувань. Отже, якщо колись й існувало те, що сьогодні мають за ідеал українського церковного життя (і подекуди навіть прагнуть відродити), то шукати цей православний Едем варто у практиках другої половини ХVII – середини XVIII століть.

У цей час усталюється й церковна мережа на Кременчуччині. У ній і надалі вкрай важливе значення мають монастирі. Пивогір’я (Пивогородиський монастир) лишалося фактично головним сакральним центром краю, але вже не таким самотнім. Адже у ХVIII ст. йому починають товаришувати: на правобережній Кременчуччині гроно невеличких монастирів Чигиринщини (найвідоміший – Мотронинський), а на південній Кременчуччині – так само невеликий Сокільський (Сокологірський) монастир.

Церквобудівний бум, особливо помітний по всій Кременчуччині у середині XVIII ст. супроводжувався й помітними позитивними зрушеннями в освіті духовенства, а подекуди і поспільства. Адже школа та шпиталь були звичайними супутниками нових церков.

На середину ХVIII ст. зміцнились позиції й породженої державою місцевої світської бюрократії. Козацьким канцеляристам довелося стати останньої хвилею інтелектуалів старої України, яким під силу було навіть підкорення імперської столиці – Петербурга. Вони ж великою мірою змогли для земляків пером захистити, те що не вдалося відстояти шаблею.

Насамкінець завважу, як часто нині світ при розв’язанні сучасних проблем людини і суспільства є схильним шукати натхнення у «досвіді дитинства». Отже, й нова оповідь, за старим добрим Лівієвим гаслом – ab urbe condita, від заснування міста, дозволить комусь і сьогодні пережити й усвідомити досвід унікальності або й пересічності краю, що з «українної» околиці, зрештою, перетворився на частину центру сучасної України. І нехай цей досвід кременчуцької юні звільнить когось від обмежень невігластва та порадує розширенням кордонів самопізнання.

Додатки

1. Міські привілеї з Кременчуччини (XVII ст.)

Крилів (1616 р.)

Zikhimont Treti etc. Oznaimuiem sim listom naszym wszem wobec i każdomu zosobna, komu to wiedati należit. Dał nam sprawu wielmożny Jan Danilowicz, woiewoda Ruski, starosta nasz Bełski, Korsuński y Czyhirinski, iż powietie Czyhirinskom w woiewodztwie Kijewskom meży rekoiu Dnieprom i Tiasminom iest uroczyscze, Kryłow nazwanoie, na szlaku tatarskom, khdy tot nepriiatel Kriża Swiatoho Tatarin zwykł w panstwa naszyie wchoditi, i koronie, także panstwom naszim prilehłym szkody czyniti. Na kotorom miestcie iestlibychmo miesto naszoie założit roskazali i pozwolili, miełoby to byti z dobrym Reczipospolitoie, i z pokoiem tamtoi Ukrainy, i z pożytkom skarbu naszoho. My to uważiwszy, iż osażaniem miesta panstwa naszyie ozdobu majut i poddanyie naszyie w pokoiu żyti budut, a obywatelom tamtoi Ukrainy wsiakoho dobroho poradku i pożytku życzeczy miłostiwie na osażenie i fundowanie tam miesta pozwolilieśmo. Jakoż sim listom naszim pozwolaiem i zakładaiem tam miesto naszoie Kriłow tum sposobom: że obywatelem tego miesta, kotoryie tam osiadut, daiem słobodu i wolnost ot wsiakich czynszow i podatkow pienięznych, ot diesietin i koladok, bydła, pasiek i inszych podatkow, myt y ceł w panstwach naszych, z kuplami wsiakimi ieduczi do wyistia tridciati let ot dati toho listu naszoho – a ktomu ot poborow i czopowoho wolnych czynim mieszczan kriłowskich do czotyroch hodow ot dati toho listu naszoho. A khruntow i pol nad rekoiu Dnieprom na Bełobereżu i na Zboinom i na Piunom za Dnieprom pozwoiaiem obywatelow toho miesta Kriłowa użiwati tak, iako innye mista ukrainnyie, także futory obapol reki Dniepra aż pod Kremienczuk czasy wiecznymi mieti i wszelakiie pożitki sobie wynaydowaty tak na Dniepru, iako i nad Dnieprom, młyny, stawy na rekach wkoło Kriłowa wolno im budet sypati, i pożytki na siebie oboroczati. Ktomu pereiezd czerez Dniepr pod miestom tymże mieszczanom nadaiem. Do toho tymże mieszczanom i obywatelem miesta Kriłowa nadaiem Prawo Maideburskoie, kotoroho oni w tom miestie prereczonom wowsich członkach i artikułach ieho użiwati i ich w reczach welikich y małych zawżdy na wsi potomnyie czasy raditi i suditi sia tak sami meżi soboiu, iako też i z hostmi, ludmi priiezdczymi ni peredkim innym, odno pered woitom, abo pered burmistrow i radoiu miestkoiu onoho miesta maiut i powinni budut wowsiem priikładom iako w miestach naszych hołownych obyczay prawa pospolitoho zachowuiet. A my moc i władnost zupołnuiu otom burmistrom tamosznym i radie miestkoi daiem wsie sprawy, szto ich wradom prawnie poradkom zwykłym należati budet, tak meży mieszczany tamosznymi, iako i meży hostmi, kupcy pryiezdczymi, sprawedliwost słusznuiu w owsich sprawach miestkich sudowych i w reczach krwawych prawom maideborskim, szto komu z nich prawnie należit czyniti, suditi, zdawati, karati, ktomu dopuszczaiem wtom miestie Kriłowie wodle zwyczaiu prawa maideburskoho Ratusz, do kotoroho wazhowoie i woskobnoie nadaiem, iatki i łazniu zbudowati i wtom sia prikładom i poradkom innych upriwilejowanych miest sprawowati pozwolaiem tymże mieszczanom kriłowskim pry uradzie i za wiedomostiu starosty Gzyhirinskoho tepereszneho i potom buduczych, czotyry osoby meży soboiu na woitowstwo miestkoie obirati i ich starostie swoiemu podati, kotory odnoho z nich na toie woitowstwo stwierditi maiet. Także dozwoliliesmo i sim listom naszim dozwolaiem w tom miestie iarmarki i torhi ustawiti, to iest na każdy tyżlen, to iest torh odin w piatnicu, a druhi w nedelu, a iarmarki, odin w den preczystoi Bogarodiczy, a druhi w den swietoho Michaiła Archanieła, a treti na nowoie leto, kotoryie ustawiwszy po wsich miestiech, miesteczkach naszych, także też kniazskich, panskich, duchownych i swieckich każut wyklikati i to wsiem oznaimiti. Daiuczy też wolnost w tom miestie mieszczaniom korczmy wolnyie mieti, nie płateczi z nich kapczyznu do skarbu naszoho i żadnych powinnosci nepołniaczi, wino, med, piwo, horełku, i inszyie wsiakiie trunki ku pitiu, i reczi w domiech hostinnych zu żywnosti potrebnyie derżati i szynkowati, także handel wsiakymi towary i kuplami tam w miestie tom howati. A na iarmarki y torhi wolno budet do toho miesta wsim obywatelem panstw naszych i czużoziemskim kupcom z towary wsiakimi zwykłymi priiezdżaiuczy torhowati, prodawati, i kupowati, płateczi myto torhowoie ot wsiakich towarow swoich po zwykłomu obuczaiu, iako sia w inszych takowych miestach zachowuiet. I khdy sia trafit w iamarki y torhi ludei priiezdnych suditi, tohdy meży ludmi sprawiedliwost słusznaia czynena byti maiet takowaia, kotoraiaby zwyczaiu y prawu pospolitomu protiwno w niwczom ne była, prikładom używania słusznoho takowoie wolnosti inszych obywatelei panstw naszych. To odnak waruiem, aby kozaki ludi swawolnyie i biehunowie tam nebywali, i nie mieszkali, także żydowie aby w tom miestie domow swoich niemiewali, i zadnych handlew nie wieli wiecznymi czasy. A budut powinni tyie mieszczanie naszi korolewskiie protiw niepriatelowi kazdomu naszomu i koronnomu pri staroste swoim zawzdy stawati i zwierchnosty ieho iako pod czasom pokoiu, tak i woiny newyłamowatysia. I na to dalieśmo sei nasz list z podpisom ruki naszoi i pod peczatiu koronnoiu. Pisan w Warszawie dnia misięca Iunia roku tysieza szestsut szestnadcatoho panowania korolewstw naszych polskoho dwadciat dewiatoho, a szwedzkoho dwadciat treteho roku. Sigizmundus Rex.

Див.: Стороженко М. Осадження м.Крилова // Записки Історично-Філологічного Відділу Української академії Наук. – Кн.І. – К., 1919. – С.117-119.

Переклад:

Жигмонт Третій і т.д. Повідомляємо цим листом нашим всім взагалі та кожному особисто, кому те знати належить. Дав нам справу [себто поставив перед королем питання] вельможний Ян Данилович, воєвода руський, староста наш белзський, корсунський та чигиринський, що в повіті чигиринському в Київському воєводстві між рікою Дніпром і Тясмином є урочище, Крилів назване, на шляху татарському, де той неприятель Хреста Святого Татарин звик до держави нашої входити, і короні [тобто Короні Польській], [а] також державам нашим прилеглим шкоди чинити. На котрому місці якби місто наше заложити наказали і дозволили, мало б те бути для добра Речі Посполитої, і для спокою тамтешньої України, і з користю для скарбу нашого. Ми те завваживши, що осаджене місто стане оздобою нашої держави і піддані наші у спокою жити будуть, і обивателям тамтешньої України всякого доброго порядку і пожитку зичачи, милостиво на осадження та фундування там міста дозволили. Відтак цим листом нашим дозволяємо та закладаємо там місто наше Крилів таким способом: що обивателям того міста, котрі там осядуть, даємо слободу і вільність від всіляких чиншів та податків грошових, від десятин та колядок [святковий збір на старосту або воєводу.], худоби, пасік та інших податків, мит і зборів в державах наших, з куплями [покупками] всілякими їдучих до скінчення тридцяти років від дати цього листа нашого – а до того ж від поборів і чопового [збір за шинкування.] звільняємо міщан Крилівських на чотири роки від дати цього листа нашого. А ґрунтів та полів над рікою Дніпром на Білобережжі і на Збойном і на Півном [Пивами] за Дніпром дозволяємо обивателям того міста Крилова використовувати так, як [і] інші міста українні, також хутори обабіч ріки Дніпра аж під Кременчук на вічні часи мати і всілякі пожитки собі знаходити так на Дніпрі, як і понад Дніпром, млини, ставки на річках довкола Крилова вільно їм буде насипати [мова про греблі для млинів та ставків], і пожитки на себе [на свій прибуток] обертати, До того [ж] тим же міщанам і обивателям міста Крилова надаємо Право Магдебурзьке, котрого вони в тому місті означеному в усіх частинах і статтях його вживати і їх [ним] у справах великих і малих завжди на усі подальші часи радити і судитися так самі поміж собою, як також і з гостями, людьми приїжджими ні перед ким іншим, єдино перед війтом, або перед бурмістром і радою міською оного міста мають і повинні будуть у всьому прикладом яко в містах наших головних звичаї права посполитого зберігаються. А ми міць і владність цілковиту в тому бурмістрам тамтешнім і раді міській даємо всі справи, що їх урядуванню правничому звичайним порядком належати будуть, так між міщанами тамтешніми, яко і між гостями, купцями приїжджими, справедливість слушну в усіх справах міських судових і в речах кривавих правом магдебурзьким, що кому з них по праву належить чинити, судити, надавати, карати, до того [ж] допускаємо в тому місті Крилові згідно звичаю права магдебурзького Ратушу, до якої вагове і войскобійне надаємо, ятки і лазню збудувати і в тому прикладом і порядком інших упривілейованих міст поводитись дозволяємо тим же міщанам криловським при уряді і за відомом старости Чигиринського теперішнього і потім будучих, чотири особи між собою на війтівство міське обирати і їх старості своєму подати, котрий одного з них на те війтівство ствердити має. Також дозволили ми і цим листом нашим дозволяємо в тому місті ярмарки і торги встановити, тобто на кожен тиждень, тобто торг один в п’ятницю, а другий в неділю, а ярмарки, один в день Пречистої Богородиці, а другий в день святого Михайла Архангела, а третій на новий рік, котрі встановивши по всіх містах, містечках наших, також теж князівських, панських, духовних і світських казати викликати і те всім оголосити. Даючи також вільність в тому місті міщанам корчми вільні мати, не платячи з них капщизни [податок на корчми. ] до скарбу нашого і жодних повинностей не виконуючи, вино, мед, пиво, горілки і інші всілякі трунки для пиття, і речи в домах гостинних для харчування потрібні тримати і шинкувати, також гендель всілякими товарами і куплями там у місті тому зберігати. А на ярмарки і торги вільно буде до того міста всім обивателям держав наших і чужоземним купцям з товарами всілякими звичними приїжджаючи торгувати, продавати і купувати платячи мито торгове від усіляких товарів своїх за звичним звичаєм, яко в інших такових містах зберігається [прийнято]. І коли випаде під час ярмарків і торгів людей приїжджих судити, тоді між людьми справедливість слушна чинена бути має така, котра би звичаю і праву посполитому противна ні в чому не була, прикладом вживання слушного такої вільності іншими обивателями держав наших. Те однак застерігаємо, аби козаки люди свавільні і втікачі там не бували, і не мешкали, також євреї аби в тому місті домів своїх не мали, і жодних гендлів [торгівлі] не вели на вічні часи. А будуть повинні ті міщани наші королівські проти неприятеля кожного нашого і коронного при старості своєму завжди ставати і з-під зверхності його як під час миру, так і війни не виламуватись [не виходити]. І на те дали ми цей наш лист з підписами руки нашої і під печаттю коронною. Писан у Варшаві дня місяця червня року тисяча шестисот шістнадцятого панування королівств наших польського двадцять дев’ятого, а шведського двадцять третього року. Sigizmundus Rex [Сигізмунд Король].

Чигирин-Діброва (1636 р.)

Іеремій Михаил Корибутов князь Вишневецкий и прочая. Обявляю симъ моимъ листом, кому бы о том ведать надлежало, яко мещане мои чигириндубровскіе просили мене, чтоб им права и вольности так яко и з ним городам моим і ведлугъ листу привилегію им данною асегновал, чтоб повиность виседевши двадцать лет на свободе отдавать и отправлять имели чего для желанія и прошенія ихъ удовлетворя, сим листом и привилегіем данним обещал я податей и повинностей никаких съ нихъ невзимать поколь дасть Господь Бог, что мещане чигириндубровскіе по симъ листу моего двадцать лет на свободе виседять, а виседевши свободу, мещане имеют и должни будуть давать чинш на всякий годъ, так богатшый яко и убогшый по сознанію наместника моего либо и того, которій по повеленію моему будет чинш вибирать, к тому ж даби мещане ведали, что до их майдебурского права надлежит, а что за приход наместникове моему тамошнему имеет быть: первое всякій суд наместнику моему оставляю, войта и бурмистра, яко в инших городахъ моихъ от суда неотдаляя которий грош третей должен ити тож позволяю мещаном моим иметь воскобойню с ледовнею и бровар всякіе одумершіе спадки на близких кревних надлежат имеют а уряд мой никакого препятствія чинит имъ в томъ не будеть. Коли бы которые мещане к городу поддатись хотели а праву майдебургскому не надлежат хотели и тое въ ихъ воле будетъ. Во время ярмарку от воза по два гроши бурмистрамъ і войту надлежать имеет, а более ничего. Чтож надлежатиметь въ городе к изберанію войта і всякихъ урядниковъ къ соберанію поборовъ для градскихъ нуждъ и висланію отъ нихъ щетовъ того мещане без наместника моего даби ничего отправоват не важились. А кто бы тому противился смерть казненя быть имеет. Тож дозволяется и меди ситить, пива на шинк варить отдавши доход орендарскій тоесть капезини (tojest kapeczyzny) [Тут мається на увазі вже знайома нам за Крилівським привілеєм капщизна.] золотой полский еденъ, а что принадлежить къ продажи горелокъ то шинкарь на христини з веселля горелки простой кварте мещаномъ продавать по два гроши литовскіе а двойной кварту по грошей литовских (dobrzey zas akawitey kwarte po groszy litewski), а кварта и гарнец такой мери быть должни, как в городе моемъ Лубняхъ, гребле подчинять, мещане всегда должни будут, а если би убитокъ какой в замедлиніи млиновъ за ихъ нераденіемъ былъ, то наградить повинни будуть. А хтобы къ подчинки гребель, баркановъ [Тут напевно мова про «паркани».], валовъ в защищеныи и карауле города и крепости, також і в инних повинностяхъ ослушним былъ, на таковихъ десять копъ литовскихъ полагаю к обороне города и крепости все цеховіе надлежат имеютъ так же и жиди, смотреть тщателно имеют дабы покой такъ з соседи, яко и с пограничними людми, а іменно з Москвою нарушимъ не был такъ, что никакимъ московскимъ защити не было такъ же граници их пустошени не были, о чемъ змовитись імеють съ наместникомъ моимъ тамошнимъ наблюдая того, дабы козаки бродящіе люди самоволно за граници общого владенія з маєтности моей Чигириндуброви не входили без ведома наместника тамошнего («żeby kozacy hultaię ludzie swawolne za granicę iz Panstva obec z Maietnosci mey Chehryn Dubrowy nieztorgali bez wiadomosci namiesnika mego tamecznego») а кто бы дерзнул за границу для нарушенія покоя ввойти, абизбы пойман таковій смертію казнен быть имеетъ. Позволяя тож оним мещанам моим канунъ два рази в рокъ употреблять и на свою ползу обратить; один кануня на рождество Х-во руское кадок три, другій канун на Козму Деміана также кадок три, а воск до церкви отдавать імеют, а что в сем листе выше и ниже написано и упомянуто, то все сим листомъ и привилегіемъ моимъ подданимъ моимъ Чигириндубровскимъ им самом и їх потомком вечними часи утверждаю. Для лучшей верности сей мой лист рукою подписалъ с приложеніем печати моей имъ дать повелел; деялося в Пиратине 20 дня мця марта 1636 года.

В подлинном подписано Михал. (место печати).

С подлиннымъ полскимъ привилегіемъ свидетельствовалъ писар Дмитро Белостоцкий» [У коментарях О.Лазаревського є така примітка: «Перевод с польского, вместе с копией оригинала, был прислан в 1749 г. Лубенским полковником в генеральную канцелярию, когда последняя собирала сведения о городах и местечках в Малороссии и о юридическом быте их населенія. «Лист» Вишневецкого был прислан в копии польского оригинала с русским переводом, который здесь и приведен. «Материалы для истор. городск. посел. в Малороссии», ркп. наш. б-ки».].

Див.: Ткаченко М. Нарис історії Кременчуччини до початку XVIII ст. // Записки історично-філологічного відділу ВУАН. – Кн.24. – К., 1929. – С.67-68.

Кременчук (1659 р.)

W Imie Panskie Amen. Na wieczna rzeczy ninieyszey pamiątkę

MY Ian KAZIMIERZ

z Bozey laski Krol Polski Wielkie Xiąze Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie, Inflant., Smolenskie, Czern. a Szwedzki, Gotski, Wandalski dziedziezny Krol.

Wszem wobec, y Kazdemu z osobna, komu to wiedziec bedzie nalezalo. Na prozbę y supplikę, do Nas wniesiąną, tak swoim, iako y calego Miasta Naszego Krzemienczuka Obywatelow imieniem. Slachetnuch Kuryla Andrzeiowicza, Pulkownika Zaporoskiego, Krzysztopha Luki Janowicza, Ławryna Sawenka, Waska Truszenka, Leonty Bulda, Łarka Bulda, Sawa Woloszyna, Tymosza Chmary, Dmitra Jakimowicza, Wasila Kostelasa, ktorzy do Nas z oddaniem wiernego poddanstwa na Seym teraznieyszy stawili się: i myslilismy onymze wniesioney do Nas prozbie dosyc uczynic, y poządaniu ich wygodze. Naprzod tedy zachowniąc onychze przy dawnych prawach y wolnosciach Obywatelow Miasta Naszego Krzemienczuka, tych wszytkich ktorzy są wznysz z imion y przezwisk mianowani, powagą Seymu teraznieyszego iako ludzi tych, ktorzy za Dostoienstwo Nasze y calosc Rzeczypospolitey przeciw Kazdemu nieprzyiacielowi woiuią od wszelakich poborow, y podatkow, ktoreby na toz Miasto Nasze Krzemienczuk wlozone byly, cale uwalniamy nic niezachowuiąc do nich pretensyey względem tychze podatkow wszelakiego Stanu ludziom. Do tego ze poddanstwo Nam wierne toz Miasto Nasze Krzemienczuk psierzeczone oddaie, dla tegoz Kupcow tegoz Miasta, tak na miyscu zoctaiących, iako y gdziekolwiek przez Panstwa Nasze, z towarami iadących od wszelakich cel, y myt, takze innych podatkow, ktore by kolwiek kto od ich towarow pretendowal brac, uwalniamy. Do tego toz miasto Nasze Krzemienczuk nazwaną aby do lepszego przychodzilo mienia, y poratowania, od wszytkich woysk Naszych Koronnego, Wielkiego Xiestwa Litews., Cudzoziemskiego, y Wielkiego Xięstwa Ruskiego zaciągu, stacyi, stanowick, noclegow, przechodow, pokarmow, zabiegow, iednania, podwod, tudziesz, kiedy tegoz Miasta Naszego Krzemienczuka obywatelom na woynę isc przynidzie pozostaiące ich zony, y domy, od wszelakiego takze zolnierskiego uciązenia, y od wszelkich nakazow do iakieykolwiek roboty, iako to do sypania grobel y innych podobnych, ninieyszym Przywileiem Naszym obywatelow tegoz miasta uwalniamy chcac to miec po wszytkich poddanych Panstw Naszych, aby przy tey wolnosci ktora iest Miastu przerzeczonemu od Nas dana, onegoz obywatelow gdy tego bedzic potrzeba zachowali. Ktory to Przywiley Nasz reka, Nasza, podpisawszy pięczęcią Koronna, stwierdzic roskazalismy. Dan w Warszawie na Seymie walnym Generalnym dnia IV Mca Czerwca Roku Panskiego MDCLIX Panowania Krolestw Naszych Polskiego XI A Szwedzkiego XII Roku.

Jankazimierzkrol

[М.П.]

Pan Ignacy Bykowski

Podkomorzy Chelminski

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawe. – Zespoły miejskie. Dokument pergamentowy №7154.*

Переклад:

В Ім’я Господнє Амінь. На вічно справи нинішньої пам’ятку

МИ Ян Казимир

з Божої ласки Король Польський, Великий Князь Литовський, Руський, Прусський, Мазовецький, Жмудський, Інфляндський, Смоленський, Чернігівський і Шведський, Готський, Вандальський дідичний Король.

Всім взагалі і кожному особисто, кому те відати буде належати. На прохання і супліку до Нас подану, так своїм, яко і цілого Міста Нашого Кременчука Обивателів іменем. Шляхетних Курила Андрієвича, Полковника Запорізького, Кшиштофа Луки Яновича, Лавріна Савченка, Васька Трушенка, Леонтія Булди, Ларка Булди, Сави Волошина, Тимоша Хмари, Дмитра Якимовича, Василя Костеласа, котрі до Нас із відданням вірного підданства на Сейм нинішній ставилися [себто прибували]: і мислили оним же за поданим до Нас проханням досить вчинити [задовольнити] до жаданої ними вигоді. Насамперед тоді зберігати оних же при давніх правах і вільностях Обивателів Міста Нашого Кременчука, тих всіх котрі суть вище з імен і прізвищ перелічені, повагою Сейму нинішнього яко людей тих, котрі за Гідність нашу і цілість Речі Посполитої проти кожного неприятеля воюють від всіляких поборів і податків, котрі б на те Місто Наше Кременчук накладені були, цілком звільняємо ніякої не маючи до них претензії щодо тих же податків всілякого Стану людей. Оскільки підданство Нам вірне Місто Наше Кременчук вище означене віддає то купців того Міста, так на місті залишаючихся, яко і деінде через Держави Наші, з товарами їдучих від усіляких цел [митні збори] і мит, також [і] інших податків, котрі б будь-хто від їх товарів претендував брати, звільняємо. До того ж те місто Наше Кременчук назване аби [до] ліпшого приходило стану, і порятунок [мало] від усіх військ Наших – Коронного, Великого Князівства Литовського, Чужоземського і Великого Князівства Руського затягу [набору], стацій, становиськ, ночівель, переходів, покормів, забігів, єднання, возів також, коли того ж Міста Нашого Кременчука обивателям на війну йти прийде, залишеним ними жінкам і домам від усілякого також жовнірського обтяження і від усіх примушень до будь-якої роботи, яко то до насипання гребель й інших подібних, нинішнім Привілеєм Нашим обивателів того міста звільняємо, вимагаючи від усіх підданих Держав Наших, аби при тій вільності, котра є Місту вищеозначеному від Нас надана, оного ж обивателів, коли до того буде потреба, зберігали. Котрій то Привілей Наш рукою Нашою, Ми, підписавши, печаттю Коронною ствердити наказали. Дан у Варшаві на Сеймі вальному Генеральному дня ІV Місяця Червня Року Божого MDCLIX [1659] Панування Королівств Наших Польського ХІ а Шведського ХІІ року.

Ян Казимир король

[М.П.]

Пан Ігнатій Биковський

Підкоморій Хелмінський

2. Акти на надання та купівлю маєтностей кременчуцьких (17 – 18 ст.)

1. Oblata Privilegii Capitaneatus Krzemenecensis

Joannes III dei gratia Rex Poloniae etc. Significamus etc. oblatas esse ad acta presentie Metricas Regni Cancellariae Maioris infrascriptas papyraceas manu Nostra Regia subscriptas et Sigillo Regni Cancellariae eiusdem Maioris communitas, sanas, salvas, illaesas, omnique suspicionis nota carentes, continentes in se Privilegium super Capitaneatum Krzemenciesem in Palatiatu Kiioviensi existentem generoso Romano Ipohorski Lenkievicz succamerario Mozyriensi a Nobis benigne collatum. Quarum quidem Literarum tenor est de verbo ad verbum, qui sequitur talis. Ioannes Tertius dei gratia Rex Poloniae, Magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, etc. Significamus presentibus literis Nostris quorum interest universis et singulis. Eos pr[a]ecipue viros gratia Nostra Regia condonamus, quorum merita non solum Nobis, sed et Reipublicae sunt manifesta. Sic enim et distributiva justitia suadet, et Nostrum Iudicium disponit. Quare cum generosi Romani Jpohorski Lenkievicz Succamerarii districtus Mozyriensis tam in toga quam in sago perspectas habemus virtutes animique dotes, facile in eam devenimus mentem, ut eidem Capitaneatum Krzemienczucinsis in Palatinatu et districtu Kiioviensi post decessum generosi Stanislai Jaskulski ad Nostram dispositionem devolutum daremus et conferremus; prout praesentibus literis Nostris damus et conferimus cum omnibus attinentiis, aedificiis, agris aratis et integris, campis, pratis, subditis et eorum censibus, stagnis, piscinis, lacubus, sylvis, fluviis, molis, tabernis, emolentis, nullis exceptis proventibus, cum omnibus pertinentiis et attinentiis, non aliter ac supra maioratus generosus Stanislaus Jaskulski tenuerit et ei fructi ficaverit, idem generosus Romanus Jpohorski Lenkievicz Succamerarius districtus Mozyriernsis tam possesionem quam fructus et emolumenta ad ultimum vite sue decessum percipiet praestolantes idem de Nobis et serenissimis Successoribus Nostris, quia Nos nominatum Generosum Romanum Jpohorski Lenkievicz Succamerarium districtus Mozyriernsis a pacifica possessione praemissi Capitaneatus Krzemienecesis et ad illum omnibus attinentiis non alienabimus et alienari potestatem nemini concedemus, sed eundem integre et inviolate iure ad vitalitio fovebimus, quod et serenissimi Successores Nostri affirmare et roborare non denegabunt. In quorum fidem has literas manu Nostra subsriptas Sigillo Regni communiri iussimus. Datum Varsaviae die XV. Mensis Februarii A. [Anno] domini MDCLXXXIX [1689]. Regni vero Nostri XV. A.[Anno] Joannes Rex. Locus Sigilli Maioris Cancellariae Regni. Adalbertus Stanislaus Chroscinski Serenissimae Regiae Maestatis Secretarius. Quas quidem supra insertas Literas Privilegii, Nos ad Acta presentia suscipi iis inseri et ex iisdem fideliter de verbo ad verbum de promptas Parti postulanti authentice extradi permisimus. In cuius Rei fidem etc. Actum et datum Varsaviae ut supra.

[знак підпису]

*Induct(…) – приписано на полі іншим почерком біля передостаннього рядка.

AGAD. – Metryka Koronna. – Ks.376. – S.1b.

Переклад:

Надання Привілею Старости Кременчуцького

Ян Третій милістю Божою король польський і т.д. Зазначаємо і т.д., що це надання має бути внесене до актів нинішніх Коронної метрики Головної Канцелярії за нижченаписаним папірусом рукою Нашою Королівською підписаним і запечатаним Великою Королівської канцелярії печаткою як Великої спільноти цілий, недоторканий, неушкоджений, всякої підозри позбавлений знак, пов’язаний з цим Привілеєм на Староство Кременчуцьке, у Воєводстві Київському розташоване, уродзоному Романові Іпогорському-Ленкевичу, підкоморію Мозирському перед Нами добре заслуженому. І змісту цього листа від слова до слова надалі дотримувалися б. Ян Третій милістю Божою король польський, великий князь литовський, руський, прусський, мазовецький, самогитський і т.д. зазначаємо [про це] означеним листом Нашим усім взагалі і кожному осібно. Його особливу мужність милістю Нашою королівською обдаровуємо, що є не єдино Нашою винагородою, але і Речі Посполитої суть маніфестом. Так чинити отож пропонуємо тим, хто дотримується правосуддя і Нашим Судом керується. Тому, оскільки уродзоний Роман Іпогорський-Ленкевич, підкоморій Мозирський так під час миру, як і війни добре знаний, до того ж чеснотами природними обдарований, охоче на нього звернемо намір, щоб те саме Староство Кременчуцьке у Воєводстві Київському, яке, після смерті уродзоного Станіслава Яскульського, спало на Наш розсуд давати і спрямовувати; зважаючи на нинішній лист Наш надаємо і спрямовуємо з усіма просторами, спорудами, полями обробленими і необробленими, степами, луками, підданими і їх майном, заплавами, ставками, озерами, лісами, річками, греблями, корчмами, млинами, не виключаючи врожаїв, разом з усіма приналежностями і просторами, не інакше як попередній майорат уродзоний Станіслав Яскульський тримав і йому був би корисним, той самий уродзоний Роман Іпогорський-Ленкевич, підкоморій Мозирський так володіння, як і користі та вигоди до кінця життя своєю смертю тримати сподівається ті самі з Нами та найсвітлішим Заступником Нашим [тобто Богом], оскільки Ми вищейменованого Уродзоного Романа Іпогорського-Ленкевича, підкоморія Мозирського, від мирного володіння вищезгаданим Староством Кременчуцьким і до нього усіма приналежностями не відсторонюємо, то й відсторонювати [його] силою ніхто хай не важиться, але вищейменованого цілком та недоторкано правом на життя охороняємо, яке й найсвітліший Заступник Наш ствердити та скріпити не відмовиться. Задля вірності цей лист рукою Нашою підписаний Печаткою Королівською скріпити наказуємо. Дан у Варшаві дня 15 місяця лютого року божого 1689. Королювання Нашого 15 року Ян Король. Запечатане Великою Печаткою Канцелярії Коронної. Адальберт Станіслав Хросцинський, Ясновельможний Королівський Секретар. Вищезгаданий вкладений Лист Привілею, Ми до Актів нинішніх включили разом з іншими і з так само вірно від слова до слова з готовністю до Частини прохань насправді спрямували. В якій Справі [все] вірно і т.д. Зроблене і видане у Варшаві, як вищезгадано.

2. Ея Имп. [Імператорської] Вел. [Величності] Войска Зап.[Запорізького] Полковник Миргородский Павло Апостол.

Об’являем [сім] нашим універсалом пану атаману городовому Кременчуцкому з товариством і війту с посполством и же Сотник Кременчуцкий пан Гаврило Илляшенко чрез суплуку свою просил нашого Респекту наказу на людей своих тих 25 человека котории по милости любезнейшего отца нашего ясне велможного Его милости Пана Гетмана и кавалера еще за полковничества Его Ясне Велможности надании [і] послушает Его. [Як] Прето ми прозбу Его за слушную у себе Принявши ознаймуем Вам что [з] Респекту знатних Его всегдашних служб прежде бивших и нине к тим 25 человекам еще пять человека прибавляем. Ітого стало тридцять человек; которие аби послушенство всякое к Его Домови отдавали позланическо [подданическо?] грозно приказуем от вас же жадного в том неделалося к перепони командирско упоминаем. Дан в Кременчуке при отходу нашем з командою вдом. Року 1731 17 марта.

ЦДІАУК. – Ф.1632. – Оп.1. – Спр.166. – Арк.2.

3. Року 1706 мца іюня 22 д.

Я Тимофей Ігнатович писарь Кременчуцкій чиню відомо сим моим писанням каждому суду і права і где тилко будет показанно знак писма сего же що далем лісок і зовемое Коропье озеро з лукою і з нивам до того належачим за певную суму за золотих тридцять отцу Захарию священику Потоцкому і се лист подаю жеби тот ґрунт у вечность отцу Захарію і наследником его, даби его не турбовал от родичов моих близких і далеких ніхто, а при той моей доброволной продажи бил отец Павел священик Кременчуцкий Спаскій на що для лепшой віры і певности упросилем уряду городового Кременчуцкого Его милости Пна Максима Евстратиевича сотника Кременчуцкого о притисненням печати городовой.

ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.442(ч.І). – Арк.126.

4. Року 1711 мца мая 28 д.

Я Марія жена Леонтиева жителка кременчуцкая з сином своим старшим Василем Леонтиевичем чиним ведомо сим нашим ветчистим писаніем где ли оное показанно будет, иж [що.] по смерты мужа моего Леонтия, продалем грунт мой зуполной [спільної.] працы моей нажитой, тоесть млин стоячий на реке Псле на гребле Потоцкой три ставилсу з валилом и зо всеми належитими речамы, пану Хвеску Лиходею Тимченку значному жителеві Потоцкому за певную сумму за чотири ста золотих з десятма золотимы лічби литовской; которий грунт мною доброволне проданий, даючи ему пану Хвеску в довічное владеніе; и варую [обумовлюю.] тож иж би за оного нікто не важился з дітей моих и кревних моих его пана Хвеска турбоваты, так теж и спомежников тоей греблі жадного утиску в том грунті чинити не важился, але волно ему пану Хвеску оним як хотіты довічне владнуті и на свой пожиток обертаты; неще ля ліпшой віри и певносты подаю сие мое писаніе пану Хвеску под стверженія печаты городовой Потоцкой и при подпису врядових особ и людей зацних жителей потоцких, Семен Різниченко наказной сотник потоцкий, Грицко Довбня атаман городовий; Василь Крамаренко, Демян Довженко і иних людий зацних на той час било немало.

М.П.

Іван Германов [писар сотенний потоцький] рукою

ЦДІАУК. – Ф.57. – Оп.1. – Спр.438(ч.ІІІ). – Арк.880-880зв.

3. Реєстри і компути козацьких сотень (середина 17 – перша чверть 18 ст.)

В дужках подані варіанти прочитання слів щодо яких немає певності. Давня літера «ять» передається через сучасну «і». Тверді знаки («ъ») переважно наприкінці слів прибрані. Додана нумерація прізвищ.

1. кінець 1649 р. (т.зв. Зборівський реєстр)

СОТНЯ КРЄМЕНЧУЦКАЯ

1. Андрушко Супрунєнко

2. Куц Тисчєнко

3. Микита Лупинєнко

4. Павєл Юхнєнко

5. Григогєй Раз

6. Дємко Лукъянєнко

7. Остап Гладчєнко

8. Микита Жылєнко

9. Григорєй Мошєнєц

10. Иван Дячєнко

11. Яким Коломыєц

12. Иван Хмара

13. Яцко Якимович

14. Курило Канєвєц

15. Антон Моисиєнко

16. Яков Ковалєнко

17. Гаврило Буток

18. Сава Жылєнко

19. Фєдор Григорєвич

20. Фєдор Смола

21. Васко (Ясько) Трушєнко

22. Матвей Билоуско

23. Гришко Олєксєнко

24. Стєфан Цырулик

25. Павєл Савчєнко

26. Игнат Шумский

27. Калєник Данилович

28. Антон Кудра

29. Сємєн Нєздоймишапка

30. Гавриш Криницкий

31. Богдан Кганджа

32. Мартин Гирич (Чирич)

33. Ярєма Яцкович

34. Богдан Стєпанєнко

35. Яцко Василєнко

36. Пєтро Василєнко

37. Конон Кганджа

38. Грицко Бєзкишкий

39. Илъко Білоцєрковєц

40. Павєл Домчєнко

41. Лучка Шарапєнко

42. Томаш Цырулик

43. Максим Кабанєнко

44. Грицко Лукъянєнко

45. Адам Хвєсєнко

46. Стєпан Сємєнєнко

47. Ониско Шулжєнко

48. Илъяш Казимєрєнко

49. Гаврило Бут

50. Иван Санчєнко

51. Грицко Стрилник

52. Олешко Горбанєнко

53. Марко Грицєнко

54. Конон Стєпанович

55. Иван Барчанин

56. Устим Цєлуйко

57. Мартин Рашковский

58. Васко Дунай

59. Васко Тригуб

60. Донєц Гаврилєнко

61. Борис Стєпанович

62. Иванашко Волошын

63. Иван Соломаха

64. Иван Кляча

65. Михайло Волочаєнко

66. Сємєн Волошын

67. Омєлян Ясчєнко

68. Микита Лєвчєнко

69. Миско Котляр

70. Грицко Ясчєнко

71. Мартин Хирный

72. Максим Тєрєшчєнко

73. Иван Божєнко

74. Иван Данилович

75. Михайло Сидорєнко

76. Микита Бучанинєнко

77. Павєл Рымар

78. Иван Курганский

79. Васил Антонєнко

80. Иван Сранчєнко

81. Костя Проскурнєнко

82. Васил Никонєнко

83. Корній Вавнячєнко

84. Стєпан Сухомлын

85. Лаврин Тимчєнко (Тисченко)

86. Иван Костєнко

87. Яцко Хвєдорєнко

88. Миско Дєсчєнко

89. Дмитро Момот

90. Михайло Сємєнєнко

91. Хвєдор Мартинєнко

92. Минуйло Сємєнєнко

93. Иванєц Самаршчєнко

94. Фєдор Хоролский

95. Иван Лєнко

96. Данило Карпєнко

97. Тимуш Масличєнко

98. Костя Бут

99. Лєско Нєдилъка

100. Иван Чорномазєнко

101. Стєпан Лєвчєнко

102. Микита Стєпанєнко

103. Пилип Хижняк

104. Гришко Мануйлєнко

105. Лєвко Булда

106. Данило Доминский

107. Аврам Козловский

108. Иван Личко

109. Иван Комнацкий

110. Фєско Товстый

111. Михайло Кохонєнко (Коханенко)

112. Стєпан Стєблєвєц

113. Роман Смолєнко

114. Сєнко Иванєнко

115. Олєшко Лазарєнко

116. Фєско Уласєнко

117. Максим Ковалєнко

118. Михайло Криловєц

119. Клим Лупинкин зятъ

120. Сємєн Клєкутчєнко

121. Стас Янович

122. Роман Горбанєнко

123. Андрушко Юркович

124. Ювъко (Іовко) Васчєнко

125. Фєско Васчєнко

126. Фєдор Стризкий

127. Илько Мазкачєнко

128. Хома Карпєнко

129. Сємєн Дємянєнко

130. Васил Шчєрбинєнко

131. Андрушко Коханєнко

132. Ермола Филєнко

133. Панас Кондратєнко

134. Юрко Якубєнко

135. Максим Гулясчый (Гулясчий)

136. Иван Матвієнко

137. Савка Макгурєнко

138. Лаврин Синонос

139. Евхим Юсчєнко (Ясченко)

140. Мартин Дацєнко

141. Пилип Зєзуля

142. Клим Гарасимєнко

143. Гарасим Пєсотчєнко

144. Опанас Шчєрбан

145. Василєй Криловєц

146. Михайло Криловєц

147. Филон Юсчєнко

148. Антон Тобола

149. Иван Сипчєнко

150. Лукъян Боздручєнко

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995. – С.51-53.

2. Року 1712 апреля 5 д.

Реестр мне упомят[ому] сотнику потоцкому по указу Вашему панскому ревизовании товариства козацкого Кременчуцкого конного и пішого, много винайм..я з оружам

Конние

1. Яцко Могила

2. Грицко Кандиба

3. Максим Шолох

4. Тишко Кириченко

5. Семен Назаренко

6. Роман Богомоленко

7. Кондрат Сивоконко

8. Хвенъ

9. Иван Стешенко (Стеценко?)

10. Васил Леонтиев [Інакше «Василь Леонтієвич» див. акт продажу 28.V.1711 р. млина на р.Псел.]

11. Леско Мірний

12. Илко Могиленко

13. Корній Голійченко

14. Петро Стрилченко

15. Іван Евтушенко

16. Ігнат Куценко

17. Яцко Василенко

18. Грицко Ляленко два брати

19. Грицко Ляленко

20. Грицко Даценко

21. Грицко Босого зять

22. Грицко Раборученко

23. Улас Олефіренко

24. Яков Писмененко

25. Пархом Пороваенко

26. Грицко Порованов (Поровайов) зять

27. Андрій Истик

28. Иван Таранец

29. Андрушко Мундренко

30. Паско Карпенко

31. Макар Троценко

32. Корній Троценко

33. Семен Шовкуненко

34. Иван Прудій

35. Тимош Келембет

36. Педорина Стеценко

37. Ониско Білашенко

38. Хома Бурдуженко

39. Лаврін Поцибав зять

40. Микита Василенко

41. Дмитро Василенко

42. Васил Федоренко

43. Михайло Федоренко

44. Хвеско Цвелешенко

45. Стецко Цвелешенко

46. Грицко Боженко

47. Василь Мироненко

48. Хведор Иващенко

49. Васко Бондаренко

50. Сидор Клименко

51. Данилейков Кирило

52. Еско Лисан

53. Демян Солонинчишин зять

54. Хвеско Ратушенко

55. Андрій Келебердяненко

56. Яцко Поященко

57. Клим Воленко

58. Степан Бабенко

59. Еско Литвиненко

60. Павло Соляниченко

61. Хведор Соляниченко

62. Василь Діденко

63. Леско Кадій

64. Лаврін Белоgрад

65. Грицко Лупина

66. Еско Войченко

67. Терешко Тритузненко

68. Грицко Стадниченко

69. Процик

70. Корній

71. Олексій Ерченко

72. Яков Хвилоненко

73. Степан Шапар

74. Леско Кобеляченко

75. Хведор Дядя

76. Григор Волох

77. Назар Хведай

78. Иван Ревецкий

79. Дацко Хвесенко [і]

80. Андрій Хвесенко

81. Паско Голубенко

82. Максим Ерченко

83. Процко Поцибаенко

84. Иван Степаненко

85. Пилип Шовкуненко

86. Микита Иващенко

87. Иван Наснуйний

88. Савка Вергуненко

89. Петро Гриценко

90. Грицко Куценко

91. Андрій Дяденко

92. Кузма Курченко

93. Яцко Кадигроб

94. Яков Келембет

95. Гаврило Данилейченко

96. Стецко Мокрий

97. Василь Марененко

98. Олексій Золотаренко

99. Улас Довгаленко

100. Марко Довгаленко

101. Хвеско Токаренко

102. Микита Мищенко

103. Иван Калачниченко

104. Андрій Левченко

105. Матвій Левченко и

106. Дмитро [Левченко?]

107. Иван Кохненко

108. Василь Кохненко

109. Максим

110. Стецко [і]

111. Иван Бакаенки

112. Игнат Середенко

113. Процик Шапочниченко

114. Іван Куценко

115. Тимошъ и

116. Грицко Демяненки

117. Матвій Трохименко

118. Данило Волошиненко

119. Кирило Мартиненко

120. Матвій [і]

121. Микита Мирилченки

122. Грицко Білоконь

123. Матвей Остраняченко

124. Иван Скибенко

125. Олексій Сокирка

126. Василь Клочко (Корчко?)

127. Хвеско Волочаенко

128. Гараско [і]

129. Назар Починки

130. Степан Харко

131. Хвеско Багдуленко

132. Васил […]енко

133. Пилип Рибалченко

134. Грицко Бердниченко

Товариство пішае з оружам

1. Прокоп Неводниченко

2. Петро Нечипоренко

3. Алексій Ворона

ЦДІАУК. – Ф.102 (Миргородська полкова канцелярія). – Оп.3. – Спр.101. – Арк.41-42.

3. Року 1713

[Реєстр першого з двох стрелецьких куренів полковника Д.Апостола, основу якого складали кременчужани.]

Стрельцы куреня Его милости [миргородського полковника]

1. Гаврило Ілляшенко, отаман

2. Миско Кожарка

3. Ярема Плечко

4. Яцко Могиленко

5. Грицко Колодяжний

6. Савка Цимбалистий

7. Федор Голенко

8. Стецко Терещенко

9. Рома Резниченко

10. Ігнат Пугач

11. Федор Шулга

12. Гарасим Тищенко

13. Ониско Бут

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.13зв.

4. Року 1715 ноября 12 дня

[Сотник Матвій Іванович в реєстрі не показаний, оскільки сам на той час проводив реєстр потоцької сотні. Взгалі складно сказати наскільки повним був данний реєстр, але, порівнючи його з іншими матеріалами, можна твердити, що він охоплював переважну більшість козаків.]

Реестр мне сотнику потоцкому Андрею Федорову упомянутому. Много [ли] козаков Кременчуцких зреведовали [зревізували – Д.В.] по указу добродей мого з оружем добрим и з конней [кіньми – Д.В.],

во первих

1. Максим Шолох

2. Семен Шовкун (Щовкун)

3. Роман Постулначенко

4. Андрій Мудренко

5. Данило Волощенко

6. Грицко Білоконь

7. Андрій Левченко

8. Василь Хведоренко

9. Грицко Доценко

10. Хведор Стеценко

11. Иван Истик

12. Андрій Дяденко

13. Кузма Курченко

14. Пилип Шовкун

15. Игнат Куценко

16. Хведор Соляниченко

17. Михайло Федоренко

18. Грицко Кандиба

19. Грицко Беруниченко

20. Олексей Сокирченко

21. Грицко Лялюк

22. Назар Дмитренко

23. Наум Марененко

24. Никита Иваненко

25. Антон Дяденко

26. Степан Бабенко

27. Лаврен Покибай (Поцибай?)

28. Грицко Ряборученко (Ряборутченко)

29. Илко Могиленко

30. Хведор Рева

31. Ярема Колісник

32. Яцко Воленко (Голенко)

33. Грицко Ониский

34. Яцко Поященко

35. Сема Кондратенко

36. Терешко Тритузненко

37. Паско Голубченко

38. Андрій Муженко

39. Яцко Кадиграб

40. Леско Мірний

41. Пилип Писмененко

42. Стецко Миренко

43. Іван Таранець

44. Тишко Іващенко

45. Тимко Соляник

46. Васил Ролощин

47. Макар Троценко

48. Стецко Мокрий

49. Андрушко Пориваенко

50. Іван Калениченко

51. Васко Мелников атаман

52. Іван Скиба

53. Назар Ревенко

54. Тимош Іваненко

55. Матвій Миренко

56. Іван Остряниця

57. Хведор Богданенко

58. Васил Мироненко

59. Педко Губаренко

60. Павло Граменко

61. Тишко Курка

62. Павло Соляниченко

63. Грицко Бейдур

64. Гарасим Дяденко

65. Семен Мелекало

66. Матвей Левченко

67. Ігнат Найдун

68. Хвеско Волочаенко

69. Кондрат Волик

70. Лаврін Яковов зять

71. Васил Юрченко (Єрченко)

72. Юрко Коротич

73. Дацко Богуш

74. Лаврен Ткаченко

75. Омеля Колодяжного зять

76. Грицко Демяненко

77. Василь Білоус

78. Хведор Коваль

79. Грицко Босенков зять

80. Грицко Качконоженко

81. Корній Голенко (Голінко)

82. Гараско Починок

83. Василь Арендаренко

84. Роман Богомоленко

85. Левко Булах

86. Артюх Миколенко

87. Павло Ничипоренко

88. […] Кандиба

89. Яков Келембет

90. Мартин Келембет

91. Михайло Лобой

Реестр козаков кременчуцких, что москалей годуют, а меют оружа доброе и кони

1. Семен Даценко

2. Ярема Костира

3. Васко Бондаренко

4. Іван Стещенко (Стеценко)

5. Терешко Калачниченко

6. Игнат Калита

7. Яско Могиленко

8. Нестер Куценко

9. Еско Бойко

10. Іван Ревенко

11. Василь Волошин

12. Грицко Боженко

13. Андрій Пелещенко

14. Кирило Данилейченко

15. Гаврило Данилейченко

16. Михайло Мокренченко

17. Павло Келебердяник

18. Грицко Ляленко

19. Кузма Бутенко

20. Омелко Самуйленко

21. Іван Антоненко

22. Дмитро Левченко

23. Савка Кожениченков зять

24. Іван Шовкунов зять

25. Тимош Келембет

26. Іван Затинацкий

27. Васил Клочко

28. Матвій Левченко

29. Процик Евко (Івко)

30. Олекса Евко (Івко)

31. Корней Евко (Івко)

32. Дацко Хвесенко

33. Леско Кобеляцкий

34. Тимош Демяненко

35. Максим Єрченко

36. Грицко Шаблій

37. Пилип Рибалченко

38. Хведор Хелещик

39. Матвей Коротичев зять

40. Максим Бакаенко

41. Іван Бакаенко

42. Грицко Кащчич

43. Федор Куриленко

44. Грицко Семененко

45. Іван Середенко

46. Васил Кохно

47. Іван Кохно

48. Семен Демяненко

49. Грицко Шолох

50. Матвей Трофименко

51. Юрий Венчанний

52. Хведор Шапаренко (Щапаренко)

53. Іван Гулий

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.63-64.

5. Компункт 1719 р.

Сотня Омельницкая

В городку Манжелейке конного товариства 80, а пешего 20;

посполитих виборних людей 40, а убогства 100.

Тоей же сотне в городку Омелнику коннего товариства 100, а пешего 80;

посполитих людей виборних – 180, а убогства 50.

Под паном Сотником у подданстве человека посполитих 1.

Ітого в сотне Омельницкой козаков конних, пеших и самого убожества 280, а посполитих людей заможнейших и убогства – 350 [насправді – 371! – Д.В.].

В той же то Омельницкой сотне стрельцов четвертой роти господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова раций 74, а порций 26; а особливе в той же сотне роти второй Толстого [Василь Федорович Толстой резидував з основною частиною роти в Говтві] раций 91, а порции дванадцять.

Сотня Потоцкая

В сотне Потоцкой конного товариства 90, а пешего убожества 72.

Там же посполитих можнейших 45, а убогства 41.

Под паном Сотником человека 7 и тие драгун контентов(уют).

Под Фесуном человека 5 и тие провиянт и фураж дают.

Ітого в сотне Потоцкой товариства конного и пешего з убожеством 182 [насправді 162! – Д.В.].

А посполитих людей заможнейших и убогства – 98.

В той же то Потоцкой сотне стрельцов четвертой роты господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова раций 33, а порций 1.

Сотня Кременчуцкая

В сотне Кременчуцкой конного товариства «95», а пешего «45».

Такоже посполитих людей з заможнейших 41, а убогства 19.

Цехових людей убогства – 53.

Ітого во всей Сотне конного и пешего товариства – 140.

А посполитих людей из цеховыми – 23 [Насправді загальне число 113, але не виключаю, що 23 – це ті, що залишилися після розкладки податків].

У подданстве:

У отца Леонтия человека «1» ?

? сие в число общее не писанны

У Загорского человека «4» ?

В той же то Кременчуцкой сотне стоящой четвертой роти господина ротмистра Стефана Диомитриевича Антонова: раций 43; порций 33.

Сотня Власовская

Конного товариства 101, пеших 8, а вдов 2.

Посполитих виборнейших людей, що имеют по паре волов 100.

А подлейших котрим имеют по коню или по ослу 90.

А убогства,что нечего не имеют 56.

Ремесников всех человека 60 и тие компанейцов месячное дают мене

Под старшиною:

У пана Сотника на Кагамлице заможніших людей 18.

А убогства человека 13 и тие в драгун континтують

У Устима человека 7 и тие контентують драгун; у атамана 2 и тие драгун континтують.

Итого ув Уласовской сотне козаков пеших и конних обретается 114 [насправді 111! – Д.В.].

А посполитих людей з убожеством и подданством и з ремесниками 376 [насправді 346! – Д.В.].

В той же то Уласовской сотне стрельцов третей роты господина ротмистра Алексея Романовича Хвостова раций 41 (47?), а порций 34.

Там же ув Уласовце особливе четвертой роти раций 2, а порций 2.

Сотня Городиская

Конного товариства 180, а пешого убогства 150, а особливе в Михайла Котрименка у подданстве товариства 17; и……. драгун конних щитаемо всех и брано и конних и пеших и якие у подданстве зостает 380.

В той же то сотне городиской в самом месте и на футорах мужиков поданих чернецких обретается человека двесте.

Кроме Максимовки над которою до сих час стоит караул итого ради в ней числит людей не допущено.

В той же сотне Городиской стоящой третей роти господина ротмистра Алексея Романовича Хвостова на козаках раций 86 а порций 13; а на мужиках раций 36, а порций 33.

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.82-83.

6. Компут 1722 р.

Сотня Кременчуцкая

1. Павло Загорский Сотник Наказний

2. Степан Стадниченко Хорунжий

3. Терешко Василенко

4. Андушко Керебердянский

5. Іван Тараненко

6. Іван Горб в стрелцах

7. Василь Волошиненко

8. Петро Збаразкий

9. Левко Каракуця

10. Грицко Лелюк

11. Семен Лелекало

12. Семен Костиренко

13. Кондрат Безпаленко

14. Василь Даниленко

15. Стецко Колісниченко

16. Алексей Сокирка

17. Василь Горуха

18. Іван Алексіенко

19. Пилип Матвіенко

20. Хведорь Губаренко

21. Яцко Пасинок

22. Антон Хведоренко

23. Омелко Запорожец

24. Савка Клименко

25. Тимко Соляник

26. Грицко Андріенко

27. Максим Гарасименко

28. Гаврило Кандибенко

29. Іван Гарасименко

30. Іван Ігнатенко

31. Максим Мироненко

32. Роман Лащенко

33. Семен Шовкун

34. Яков Келембет

35. Тимуш Келембет

36. Пархом Лисенко

37. Степан Кулиниченко

38. Стецко Баранченко

39. Пилип Писмененко

40. Наум Марененко

41. Кондрат Артюшенко

42. Грицко Лещенко

43. Леско Кобеляцкий

44. Наум Остряниця

45. Кирило Даниленко

46. Андрей Микитенко

47. Яцко Шеремет

48. Грицко Сахненко

49. Демян Уласенко

50. Микола Диченко

51. Паско Голубь

52. Павло Грама

53. Петро Вовченко

54. Гаврило Данилейко

55. Василь Федоренко

56. Грицко Кащич

57. Іван Федоренко

58. Василь Павленко

59. Дмитро Бордюженко

60. Яцко Бакаенко

61. Кирило Сніжко

62. Кондрат Максименко

63. Мойсій Истиченко

64. Іван Остряниця

65. Никита Могиленко

66. … …

67. … …

[66 і 67 прізвища розібрати, здається, неможливо, але для більшого числа прізвищ місця немає, отже цифра «70» то невірний підрахунок]

«70»

ЦДІАУК. – Ф.102. – Оп.3. – Спр.101. – Арк.149зв.-150зв.

4. Ревізії 1752 р.

коликое число в оной Сотне на 752 год … дворов … козачих и в оних дворах хат и бездворних

1752 году августа « »д.

Перечневая табель коликое число полку миргородского сотні Кременчуцкой имеется козаков выборних, одноконних, и подпоможчиков, дворов и в дворах хат, також и особо стоящих бездворних хат, и в хатах семей и подсуседков козачих в одних дворах, а в особих хатах живучих, конних і піших, а особливо владельческих старшинских і других воинского звания людей и поповских жилих и приезжих дворов, явствует … же сего 1752 году августа д. [Для зручності «табель» розбита тут на 5 блоків.]

(1) Дворах

(2) В дворах хат

(3) В всех хатах семей

(4) Бездворних хат

Козаков виборних

Місцевість

среднего промисла бавячихся и среднегрунтових

малого промисла бавячихся и малогрунтових

нищетние

итого виборних

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

в городе Кременчуке

6

7

11

5

6

6

5

6

6

16

19

23

в деревне Криушах

1

4

4

6

15

17

3

5

6

10

24

27

в селе Богомоловце

2

8

8

6

15

16

5

12

12

13

35

36

в деревне Кохновке

5

13

14

1

1

2

6

14

16

в селе Крукове

2

7

7

12

34

35

1

2

2

15

43

44

в деревне Білецковке

3

11

11

8

22

23

5

13

14

16

46

48

в деревне Усиковке

2

4

4

2

4

5

4

8

9

Итого

14

37

41

44

109

115

22

43

47

80

189

203

Козаков одноконных

Місцевість

среднего промисла бавячихся и средне­грунтових

малого промисла бавячихся и мало­грунтових

нищетние

крайне нищетние

итого одноконных

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

в городе Кременчуке

1

1

1

1

1

2

7

8

9

9

10

12

в деревне Криушах

2

4

5

7

15

17

9

19

22

в селе Богомоловце

3

6

6

8

15

17

11

21

23

в деревне Кохновке

3

5

6

16

37

38

19

42

44

в селе Крукове

2

4

4

10

18

21

2

3

3

14

25

28

в деревне Білецковке

2

4

4

9

19

20

11

23

24

в деревне Усиковке

2

4

4

2

4

4

Итого

1

1

1

13

24

27

59

116

126

2

3

3

75

144

157

Козаков подпоможчиков

Місцевість

среднего промисла бавячихся и средне­грунтових

малого промисла бавячихся и мало­грунтових

нищетние

крайне нищетние

итого подпоможчиков

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

(1)

(2)

(4)

(3)

в городе Кременчуке

1

1

1

1

1

1

9

13

15

17

21

28

53

28

36

28

70

в деревне Криушах

1

2

2

9

11

13

7

16

4

21

17

29

4

36

в селе Богомоловце

11

19

23

10

11

16

29

21

30

16

52

в деревне Кохновке

2

2

2

16

24

28

11

18

22

40

29

44

22

70

в селе Крукове

2

3

3

15

23

26

14

21

22

45

31

47

22

74

в деревне Білецковке

1

1

1

5

8

8

3

4

10

15

9

13

10

24

в деревне Усиковке

3

3

3

6

7

3

3

6

10

Итого

1

1

1

7

9

9

68

101

116

62

91

108

210

138

202

108

336

Всего козачих

Місцевість

Дворів

Хат

Сімей

в городе Кременчуке

53

93

105

в деревне Криушах

36

76

85

в селе Богомоловце

45

102

111

в деревне Кохновке

54

122

130

в селе Крукове

60

137

146

в деревне Білецковке

36

92

96

в деревне Усиковке

9

21

23

Итого

293

643

696

Місцевість

Подсуседков козачих в одних дворах а в особливих хатах живучих

Старшинских, владельческих и других воинского звания людей и поповских жилих и приезжих дворов

конних

пеших

в городе Кременчуке

2

2

17

в деревне Криушах

1

2

в селе Богомоловце

1

7

в деревне Кохновке

1

4

в селе Крукове

6

4

5

в деревне Білецковке

3

9

2

в деревне Усиковке

3

1

Итого

17

29

24

Сотник остаповский Федор Базилевский

Сотни Кременчуцкой

дворов

хат

семей

лошад.

волов

местечка Кременчука

козаки виборные среднегрунтовые и среднего промисла

Федор Собецкий з синами Яском и Павлом

1

1

3

Яков Каран (Гарань?) з синами Данилом и Иваном

2

2

3

Данило Волошин з синами Гарасимом и Лукяном

1

2

3

Матвей Чередничок з сином Данилом

2

2

2

Ітого козаков выборних среднегрунтових

6

7

11

Того ж города Кременчука козаки виборние малогрунтовные и малого промисла

Іван Кирилов

1

1

1

Прокоп Орловский

1

1

1

Василь Кардаш з сином Матвіем и зятем Юском

2

3

3

Омелко Відмич

1

1

1

Ітого козаков выборних малогрунтових

5

6

6

Того ж города Кременчука козаки виборние нищетние

Максим Некраса з братом Лазарем

2

2

2

2

5

Федор Передерій

1

1

1

1

Грицко Ктиторенко з братом Василем

1

2

2

2

Іван Соляниченко

1

1

1

2

2

Ітого козаков виборних нищетних

5

6

6

7

7

Того ж города Кременчука козаки одноконние среднегрунтовие и среднего промисла

Остап Скиба

1

1

1

Ітого козаков одноконних среднегрунтових

1

1

1

Того ж города Кременчука козаки одноконние малогрунтовие и малого промисла

Іван Пропийсвита з сином Іваном

1

1

2

Ітого козаков одноконних малогрунтових

1

1

2

Того ж города Кременчука козаки одноконние нищетние

Афанасий Оболонский

1

1

1

2

Іван Байдак

1

1

1

1

2

Данило Шибіка (Шибека)

1

1

1

4

Стефан Нерадка з сином Матвіем

1

1

2

2

Федор Перемітник з сином Кузмою

1

2

2

2

2

Іван Рашавский

1

1

1

5

Сидор Уш

1

1

1

2

Ітого козаков одноконих нищетних

7

8

9

18

4

Того ж города Кременчука козаки подпомочники среднегрунтовие и среднего промисла

Яков Лещенко

1

1

1

Ітого козаков подпомочников среднегрунтових

1

1

1

Того ж города Кременчука козаки подпомочники малогрунтовие и малого промисла

Удова Тетяна Протопопенкова

1

1

1

Ітого козаков подпомочников малогрунтових

1

1

1

Того ж города Кременчука подпомочники нищетние

Федор Рабуха

1

1

1

1

Мусій Нейло з братами Омелком и Трофимом

1

3

3

6

Стефан Лисенко з братом Іваном

1

2

2

1

2

Левко Рабуха

1

1

1

2

2

Юско Котляр з сином Іваном

1

1

2

1

Іван Вовковский

1

1

1

2

Роман Авраменко з братом Андріем

1

2

2

4

Удова Параска Чередниченкова з сином Грицком

1

1

2

2

4

Василь Юрченко

1

1

1

1

2

Ітого козаков подпомочних нищетних

9

13

15

10

20

Того ж города Кременчука козаки подпомочники крайненищетние

Удова Маря Горбиха

1

1

Василь Кібалник

1

1

1

1

Тарас Павлов

1

1

1

1

Остап Кащич

1

1

Удова Зеновия Гула з сином Силою

1

1

Микита Штехван з сином Гаврилом и зятем Степаном Ткачем

1

3

3

1

2

Яков Московець

1

1

1

1

2

Іван Харченко

1

1

1

1

Яким Сранченко

1

1

1

Гарасим Тищенко

1

1

Удова Оришка Луциха з сином Леском

1

1

2

1

Удова Горпина Загорска

1

1

Удова Феска Зозулиха

1

1

Микита Чумак

1

1

1

Удова Феска Ушиха з сином Иваном

1

1

2

Максим Ступка

1

1

1

1

2

Сидор Барский

1

1

1

Данило Шулга з зятем Грицком Лимаром

2

2

2

Грицко Калита

1

1

Савка Стрілець

1

1

Михайла Пащенко

1

1

1

Леско Оказалий (Окозалий)

1

1

2

Кондрат Пилипенко з братом Іваном

1

2

2

1

Дмитро Чижиченко

1

1

1

Степан Геленский (Зеленський?)

1

1

Іван Фурса

1

1

1

1

Іван Кухар

1

1

1

1

Удова Настя Данилейчиха

1

1

Андрій Чумак

1

1

1

1

Андрій Циган

1

1

1

1

Хведор Храпач

1

1

1

Олекса Штехван

1

1

Матвій Пащенко

1

1

1

Клим Істиченко

1

1

Яцко Яцина з зятем Ониском Мартиненком

2

2

Семен Лихман з синами Андріем и Степаном

1

2

3

1

1

Максим Штонпель

1

1

1

1

Удова Горпина Борадавчиха

1

1

1

Удова Маря Бурачка

1

1

Васил Токар з сином Данилом

1

2

Назар Гибало

1

1

1

Григорий Іванов

1

1

1

Удова Катра Протопопенкова

1

1

Ітого козаков подпомочних крайненищетних
(*) [В документі загальна цифра передана двумя числами «21» та «28» ( один під одним), так само передані показники і двух наступних стовбців (24 і 29) та (12 і 13). Напевно таким чином позначені окремо мешканці дворів та бездвірних хат.]

17

49 (*)

53

25

8

Козачие подсусідки жителствующие в одних дворах

козака Івана Байдака

Максим Година

1

1

1

Каленик Шабатуренко

1

1

1

козака Данила Чередниченка

Іван Лопатка

1

1

козака Омелка Відмича

Матвій Похожай

1

1

Ітого подсуседков

тяглих

2

2

1

1

пеших

2

2

Тоей же Сотне Кременчуцкой деревні Криушов

козаки виборние среднегрунтовие и среднего промисла

Грицко Трохименко з братами Петром, Грицком и Алексіем

1

4

4

Ітого козаков виборних среднегрунтових

1

4

4

Той же деревні Криушов козаки виборние малогрунтовние и малого промисла

Тимош Левченко з братом Семеном

1

2

2

Грицко Лобойко з братами Федором и Устимом

и зятем Антоном Шаповалом

1

4

4

Яков Кадигроб з синами Андріем и Тимошем и сином его Иваном

2

3

4

Яков Калачник з сином Семеном, зятем Іваном Шаповаленком и братом Петром

1

3

4

Юско Ничипоренко з племіником Лукяном Келеберданенком и зятем его Степаном

1

3

3

Ітого козаков виборних малогрунтових

6

15

17

Тоей же деревни Криушов козаки виборние нищетние

Матвій Книш з братами Андріем и Василем

1

3

3

2

5

Хома Бурдюг з сином Алексіем

1

1

2

4

4

Яцко Нога

1

1

1

3

1

Ітого козаков виборних нищетних

3

5

6

9

10

Тоей же деревні Криушов козаки одноконие малогрунтовие и малого промисла

Василь Поцибай з зятем Марком Компанійцем и племінником Павлом

1

2

3

Омелко Мудрий з свояком Матвіем Пітуленком

1

2

2

Ітого козаков одноконних малогрунтових

2

4

5

Тоей же деревні Криушов козаки одноконние нищетние

Федор Малахатка з сином Гарасимом

1

2

2

1

2

Федор Лихман з сином Грицком, удовою дочкою Оришкою и зятем Павлом Мележком

1

4

4

1

3

Федор Мерний з сином Алексіем и Федором

1

2

3

2

1

Антон Безклинский

1

1

1

2

4

Федор Гава з братами Терешком и Максимом

1

3

3

2

4

Семен Німченко з братами Мусіем и Яковом

1

2

3

3

8

Мусій Буценко

1

1

1

2

4

Ітого козаков одноконних нищетних
(*) [В оригіналі помилково «24».]

7

15

17

13

26 (*)

Тоей же Сотні Кременчуцкой деревни Криушов козаки подпоможчники малогрунтовие [и] малого промисла

Ілко Поцибаенко з зятем Дмитром

1

2

2

2

4

Ітого козаков подпоможчников малогрунтових

1

2

2

2

4

Тоей же деревни Криушов козаки подпоможчики нищетние

Гаврило Левченко

1

1

1

1

5

Корній Шолох з племіником Назаром

1

2

2

2

Кирило Лихман з сином Петром

1

1

2

1

3

Микита Бурдюг

1

1

1

2

4

Гарасим Каракуця з свояком Семеном

1

2

2

2

Іван Демяненко

1

1

1

2

Яцко Ревенко

1

1

1

2

Михайло Келебердяненко

1

1

1

4

Федор Ломонос з зятем Прокопом

1

1

2

4

Ітого козаков подпоможчников нищетних

9

11

13

6

26

Тоей же деревне Криушов козаки подпоможчники крайне нищетние

Павло Цвелех з братом Максимом

1

2

2

1

2

Матвей Цвелешенко

1

1

1

Андрей Шепеленко

1

1

1

4

Яцко Божий з братом Федором и сином его Василем

1

3

3

4

Каленик Демяненко з зятем Іваном Маяцким

1

2

2

1

Іван Сивокінь з свояком Леском Нестеренком

1

2

2

1

Омелко Білик

1

1

2

Савка Матюша з братом Иваном

1

2

2

1

4

Яцко Келебердяненко з зятем Прокопом Костенком

2

2

Мартин Копиця з братами Василем, Яковом и Василем и дяком Іваном Листопадом

1

4

5

1

1

Ітого козаков подпомочников крайненищетних
(*) [В оригіналі знову тут і в наступних стовбцях бачимо запис загальної цифри двома числами: 16 і 4; 17 і 4; 5 і -; 15 і 3.]

7

20 (*)

21

5

18

Козачие подсуседки жителствующие в одних дворах

козака Якова Кадигроба

Иван Антоненко

1

1

1

козака Омелка Мудрого

Омелко Доля

1

1

козака Юска Ничипоренка

Грицко Милостивий

1

1

Ітого подсуседков

тяглих

1

1

1

пеших

2

2

Тоей же сотні Кременчуцкой села Богомоловки

козаки виборние среднегрунтовие и среднего промисла

Антон Крупа з братами Михайлом, Яковом, Василем и Панасом

1

5

5

Василь Бейзул з братами Андріем и Яковом

1

3

3

Ітого козаков виборних среднегрунтових

2

8

8

Того ж села Богомоловки козаки виборние малогрунтовие и малого промисла

Гаврило Волочай з братами Семеном и Федором и удовою тіткою Марею Бочихою

1

4

4

Федор Шамрай з братом Калеником и невесткою Настею

1

3

3

Терешко Калачник з синами Андріем и Панасом и племіником Яковом Сіренком

2

4

4

Тимко Курка з синами Нестором и Гаврилом

1

2

3

Іван Качконіг з братом Матвіем

1

2

2

Ітого козаков виборних малогрунтових

6

15

16

Того ж села Богомоловки козаки виборние нищетние

Грицко Арандаренко з братом Петром и мачухою Евдокиею

1

3

3

4

8

Павло Самойленко з братами Семеном и Василем

1

3

3

2

10

Іван Кардаш з удовою сестрою Оришкою

1

2

2

2

2

Федор Грищенко з братом Семеном

1

2

2

2

4

Іван Попенченко з братом Алексіем

1

2

2

4

4

Ітого козаков виборних нищетних

5

12

12

14

28

Того ж села Богомоловки козаки одноконние малогрунтовие и малого промисла

Омелко Товмач

1

1

1

Мартин Волочай з сином Андріем и братом Грицком

1

3

3

Федор Лелюк з племеником Ониском

1

2

2

Ітого козаков одноконних малогрунтових

3

6

6

Того ж села Богомоловки козаки одноконние нищетние

Федор Кобиляцкий з сином Данилом

1

1

2

1

2

Грицко Писмений

1

1

1

3

6

Грицко Василаненко

1

1

1

2

4

Михайло Кобиляцкого зять з племіником Ігнатом

1

2

2

1

2

Данило Вовк з зятем Трофимом

1

2

2

1

4

Василь Даниленко з братом Андріем, Павлом и Яцком

1

3

4

4

4

Антон Кокейло (Кокойло?) з племяником Петром

1

2

2

2

2

Іван Богомол з братами Іваном і Кондратом

1

3

3

1

Ітого козаков одноконних нищетних

8

15

17

15

24

Того ж села Богомоловки козаки подпомочние нищетние

Удова Маря Раборучиха

1

1

1

1

2

Андрій Донець

1

1

1

2

Ясько Гуцлій з зятем Зінцом Пояском

1

2

2

3

6

Гаврило Марченко з сином Макаром и племіником Якимом Скражинским

1

3

3

1

6

Удова Христя Колісничка з зятем Семеном Горбенком

1

2

2

2

4

Василь Плизнюк (Близнюк?) з братом Іваном

1

1

2

1

3

Гаврило Петренко з зятем Омелком

1

2

2

2

3

Леско Самойленко з сином Данилом

1

1

2

3

2

Мартин Поясок з синами Корніем и Лазорем

1

2

3

1

3

Трохим Коркіщенко з братами Федором и Василем

1

3

3

2

Тимош Пишний з зятем Ониском

1

1

2

1

4

Ітого козаков попоможчников нищетних

11

19

23

17

35

Того ж села Богомоловки козаки подпоможчники крайне нищетние

Іван Олефір

1

1

1

2

Ілко Олефіренко

1

1

2

Сидор Педорина

1

1

1

2

Іван Корніенко з зятем Семеном Заїкою (Зайком)

1

1

2

1

Семен Іваненко

1

1

Григорий Писмений

1

1

1

1

Семен Вовченко

1

1

1

2

Іван Писмений

1

1

1

1

Іван Кривонос

1

1

1

1

Динис Босенко

1

1

1

Мойсій Чорнобрівченко

1

1

Матвій Власенко

1

1

1

2

Удова Параска Босенчиха

1

1

Иван Свердленко

1

1

1

2

Павло Хмаренко

1

1

2

Петро Громак

1

1

Трохим Покотило

1

1

Юско Хмаришин зять з племіником Дмитром

1

2

2

1

Яков Рабченко

1

1

2

Грицко Орищенко

1

1

Роман Данилейко

1

1

2

Корній Попенченко

1

1

1

1

2

Тимош Сліпченко

1

1

1

2

Назар Сема

1

1

2

Семен Кузуб

1

1

2

Мусій Луценко з сином Грицком

1

2

2

Ітого козаком подпоможчиков крайненищетних
(*) [В оригіналі знову тут і в наступних стовбцях бачимо запис загальної цифри двома числами: 11 і 16; 12 і 17; 2 і 3; 14 і 17. Причому останні цифри помилкові (загальна сума 32, а не 31)]

10

27 (*)

29

5

32

Козачие подсусідки жительствующие в одних дворах

козака Грицка Волочая

Алексій Квокша

1

1

козака Терентия Калачника

удова Хвеска Григорівна

1

1

Максим Тертичниченко

1

1

2

козака Федора Лелюка

Леско Тригубенко

1

1

козака Антона Крупи

Хома Расний

1

1

Леско Овсіенко

1

1

козака Леска Самойленка

Панас Паливода

1

1

козака Данила Шамрая

Матвей Шамрай

1

1

Ітого подсусідков

тяглих

1

1

2

пеших

7

7

Тоей же Сотне Кременчуцкой деревни Кохновки

козаки виборние малогрунтовие и малого промисла

Яков Проценко з братами Иваном и Иваном

1

2

3

Мусій Терещенко з братом Яковом

1

2

2

Гаврило Ювко (Івко?) з братом Грицком

1

2

2

Федор Тютюник з сином Грицком

1

2

2

Іван Бутко з зятем Іваном и шуринами Павлом, Иваном и Яковом Середенками

1

5

5

Ітого козаков виборних малограмотних

5

13

14

Тоей же деревні Кохновки козаки виборние нищетние

Кондрат Артюх з зятем Семеном

1

1

2

2

3

Ітого козаков виборних нищетних

1

1

2

2

3

Тоей же деревни Кохновки козаки одноконние малогрунтовие и малого промисла

Удова Тетяна Мокра з сином Кондратом

1

2

2

Михайло Бакай з братами Герасимом и Грицком

1

2

3

Василь Мацина

1

1

1

Ітого козаков одноконних малогрунтових

3

5

6

Тоей же деревні Кохновки козаки одноконние нищетние

Данило Костенко з братом Максимом

1

2

2

1

3

Іван Нестеренко з зятем Василем Заїчиненком (Зайчиненком) и Андріем Ляшенком

1

3

3

3

6

Прокоп Воленко з братом Романом

1

2

2

1

4

Дмитро Драпіка (Дряпека) з братом Федором и зятем Хомою Ковалем

1

3

3

1

4

Іван Костирка з братами Семеном и Романом и сином его Іваном

1

4

4

4

6

Степан Пітулка (Петулка) з братом Калеником

1

2

2

2

4

Прокоп Кокойло

1

1

1

3

4

Андрей Роменко з братом Іваном

1

2

2

2

2

Михайло Пузенко з тещею Настею

1

2

2

3

3

Микита Затинацкий з братом Грицком и зятем Иваном

1

3

3

1

6

Федор Коба з братом Данилом

1

2

2

1

4

Яким Лашко з племениками Семеном и Матвіем

1

2

2

2

4

Назар Цвелех з братом Василем и зятем Василем Слюсаренко

1

3

3

1

4

Іван Олексіенко з сином Стефаном и зятем Семеном Мациною

1

2

3

3

2

Петро Пилипенко з братами Яцком и Павлом

1

3

3

2

4

Степан Оникій

1

1

1

2

4

Ітого козаков одноконних нищетних

16

37

38

32

64

Тоей же деревні Кохновки козаки подпоможчники малорунтовие и малого промисла

Іван Пащенко

1

1

1

Данило Ювко (Івко?)

1

1

1

Ітого козаков подпоможчников малогрунтових

2

2

2

Тоей же деревні Кохновки козаки подпоможчники нищетние

Данило Келембет з братом Яковом

1

1

2

1

2

Гаврило Рабуха з сином Стефаном

1

2

2

1

2

Василь Панченко

1

1

1

2

2

Тимош Мандренко з зятем Грицком Куценком

1

1

2

2

2

Іван Марениченко з братом Андріем

1

2

2

1

2

Грицко Литовченко з братом Федором

1

2

2

3

Федор Педорина з удовою братовою Фескою и зятем Семеном

1

3

3

3

4

Михайло Даценко з братом Терешком

1

2

2

1

4

Лукян Лень

1

1

1

1

2

Данило Гавеля

1

1

1

1

2

Роман Ющенко з сином Іваном

1

2

2

2

4

Василь Сидоренко

1

1

1

1

Іван Гриценко з удовою сестрою Ганною

1

2

2

2

Грицко Павленко з сином Яковом

1

1

2

Петро Кохно з зятем Трофимом

1

1

2

3

Панко Бакай

1

1

1

2

Ітого козаков подпоможчних нищетних

16

24

28

15

37

Тоей же деревні Кохновки козаки подпоможчники крайненищетние

Грицко Малій

1

1

1

1

2

Андрій Дрізд

1

1

1

Федор Малій

1

1

1

2

Грицко Коваль з братом Иваном

1

2

2

1

2

Микола Коваль

1

1

1

Петро Івашиненко

1

1

1

2

Іван Могила

1

1

2

Іван Малій

1

1

Петро Иляшенко з синами Тимошем, Андріем и зятем Андріем Подгорненком

1

4

4

6

Іван Комисаренко

1

1

1

Яков Федоренченко

1

1

1

1

1

Удова Пріска Кахниха

1

1

Макар Бовкуненко

1

1

1

Корній Шаблій з братом Ігнатом

1

2

2

2

2

Удова Евдокия Кравченкова

1

1

Максим Громак

1

1

Прокоп Левченко з братом Миколою

1

2

2

1

2

Семен Горущенко

1

1

1

Василь Коваль

1

1

1

Василь Булах

1

1

2

Сергій Булахов зять

1

1

2

Іван Назаренко

1

1

1

1

2

Удова Пазка Прокопиха

1

1

Петро Сокирка

1

1

2

Удова Маря Чорноволиха

1

1

Омелко Посувайло з зятем Іваном

1

2

2

1?

1

Яцко Лень

1

1

1

2

Кузма Колісниченко

1

1

2

Іван Левченко

1

1

2

Микита Кохно

1

1

Удова Гана Каленичка

1

1

Роман Бакаенко

1

1

1

Василь Лесенко

1

1

1

3

… …

1

1

Ітого козаков подпоможчиков крайненищетних
(*) [В оригіналі тут і в наступних стовбцях явно помилкові дані: -; 22; 22; 6; 16]

11 (*)

41

41

14

41

козаки подсусідки живствующие в одних дворах

козака Левка Рабухи

Леско Литвин Хоменко

1

1

козака Кондрата Артюха

Яков Литвин

1

1

козака Федора Педорини

Грицко Сидоренко

1

1

козака Михайла Пузя

Федор Кривий Мірочник

1

1

козака Федора Тютюника

Яков Калита

1

1

1

Ітого подсуседков

тяглих

1

1

1

пеших

4

4

села Крукова

[Матеріали по Крукову та іншим правобережним поселенням Кременчуцької сотні (Білецьківка, Усиківка тощо) наводяться за виданням: Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах середини ХVIII століття. – К., 2003. – ]

козаки виборние среднегрунтовие и среднего промисла

Петро Вовк з братом Яковом и племянником Корнеем Губою

1

3

3

Микита Пугач з братом Панасом, зятем Антоном и племянником Павлом Босенком

1

4

4

Итого козаков виборних среднегрунтових

2

7

7

козаки виборние малогрунтовие и малого промисла

Кузьма Курка з синами Ильком и Стефаном, Федором и Стефаном и зятем Тимошем Проходою

1

6

6

*

*

Игнат Курило з братом Иваном и зятем Василем Кохном

1

3

3

*

*

Яков Куць з братом Дмитром

1

2

2

*

*

Данило Плужник з братом Данилом

1

2

2

*

*

Мартин Курка

1

1

1

*

*

Федор Сибера з синами Тимошем и Савкою

1

2

3

*

*

Василь Мерний з сином Яковом и племенником Андреем и зятем Кузьмою Павленком

1

4

4

*

*

Феско Бабенко з братами Василем, Кирилом и зятем Аврамом

1

4

4

*

*

Василь Валько з пасмениками Иваном и Федором

1

3

3

*

*

Иван Лелюк з братом Иваном

1

2

2

*

*

удови Уляна и Наталка Лелючки и зятем Матвеем Шаповалом

1

3

3

*

*

Михайло Исай з сином Корнеем

1

2

2

*

*

Итого козаков виборних малогрунтових

12

34

35

*

*

козаки виборние нищетние

Ярема Гуренко з зятем Федором

1

2

2

3

15

Итого козаков виборних нищетних

1

2

2

3

15

козаки одноконние малогрунтовие и малого промисла

Максим Симонов з зятем Семеном

1

2

2

*

*

Омелько Давиденко з братом Ильком

1

2

2

*

*

Итого козаков одноконних малогрунтових

2

4

4

*

*

козаки одноконние нищетние

Иван Полежай

1

1

1

1

10

Павло Основа

1

1

1

3

20

Улас Коваль з синами Иваном и Николою

1

3

3

1

6

Стефан Рашевский з зятем Сидором

1

2

2

1

14

Стефан Пасечниченко з братом Федором

1

2

2

2

4

Стефан Писмений з сином Наумом

1

1

2

3

4

Федор Соляник з братом Остапом

1

2

2

3

4

Гаврило Кандыба з сином Гарасимом и зятем Яковом

1

2

3

1

4

удова Феска Куциха з синами Иваном и Корнеем и зятем Дмитром

1

3

4

1

2

Яков Залезняк

1

1

1

2

4

Итого козаков одноконних нищетних

10

18

21

18

72

козаки одноконние крайненищетние

Карпо Мироненко

1

1

1

1

2

Стецко Зубалей з зятем Семеном

1

2

2

1

2

Итого козаков одноконних крайненищетних

2

3

3

2

4

козаки подпоможчики малогрунтовие

Яким Стефаненко

1

1

1

*

*

удова Параска Артюшка з сином Кузьмою

1

2

2

*

*

Итого козаков подпоможчиков малогрунтових

2

3

3

*

*

козаки подпоможчики нищетние

Алексей Омельницкий з зятем Андреем

1

2

2

4

Микола Запорожец

1

1

1

6

Василь Романченко

1

1

1

1

4

Стефан Лелекало з сином Лукьяном

1

1

2

2

2

Иван Дорошенко

1

1

1

1

4

Клим Шашуба з братом Сергеем

1

2

2

3

4

Иван Руденко з братом Демяном и зятем Семеном Фашеенком

1

2

3

3

Максим Мироненко з зятем Стефаном Юрченком

1

2

2

2

4

Павло Мелешко з сином Иваном

1

2

2

1

6

Левко Гавеля з удовою сестрою Горпиною

1

2

2

2

2

удова Тетяна Стадничка з сином Василем

1

1

2

6

Яким Кандиба з тестем Корнеем Плюкалом и сином Кирилом

1

3

3

6

Яков Соляник

1

1

1

2

Максим Коваль

1

1

1

1

4

Иван Худяй

1

1

1

1

2

Итого козаков подпоможчиков нищетних

15

23

26

16

57

козаки подпоможчики крайненищетние

Семен Попадка з сином Левком

1

2

2

1

2

удова Марина Нестрижиха

1

1

2

Федор Переметник з сином Антоном

1

2

2

2

Василь Назаренко

1

1

1

2

Роман Ляшко

1

1

1

4

Антон Дзигар

1

1

2

Стефан Григораш

1

1

2

Александер Великий

1

1

1

4

Стецко Кибка з братом Лукьяном

1

2

2

2

2

Василь Тума

1

1

1

Иван Коротич

1

1

1

1

Федор Дядя

1

1

1

2

Семен Гайдар

1

1

Данило Редька

1

1

1

2

Стефан Спис

1

1

Грицко Скрипник

1

1

2

Захарий Шаламай

1

1

Антон Белан

1

1

2

Яким Кграма з братом Иваном

1

2

2

4

Мартин Оробец

1

1

1

Мартин Морозов зять

1

1

1

4

удова Гапка Горбиха

1

1

Филип Замирутенко

1

1

1

1

6

Василь Швец

1

1

1

Костя Волевач з зятем Игнатом

1

2

2

4

Яцко Стрижак з братом Ничипором

1

1

2

3

Павло Педич

1

1

2

Илько Кравец

1

1

Кирило Сибера

1

1

2

Петро Лейба

1

1

1

Кирило Коротич

1

1

2

Микита Калейда

1

1

Иван Зайка з сином Василем и зятем Хомою

1

2

3

1

2

Семен Махометенко

1

1

Павло Шаблей

1

1

2

Иван Белий

1

1

1

Демко Завгородний

1

1

1

2

Итого козаков подпоможчиков крайненищетних
(*) [У варіанті надрукованому Пивоваром (Пивовар А.В. Вказ. праця. – С.52) помилково (?) вказано «14».]

15 (*)

43

45

21

54

козачие подсуседки жительствующие в едних дворах

козака Петра Вовка

Феско Воленко

1

1

2

удова Анна Волиха

1

1

2

Остап Ткач

1

1

1

Микита Дядя

1

1

2

козака Данила Плечка

Михайло Гуржий

1

1

2

козака Степана Лелекала

Грицко Кучма