Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Дисциплина изучается в седьмом семестре продолжительностью 15 недель. Общая трудоемкость дисциплины 60 часов, из них 30 - часов отведено на занятия в...полностью>>
'Документ'
Актуальность исследования. В течение последних десятилетий нарастают негативные явления в состоянии здоровья детей. При аномалиях развития, при забол...полностью>>
'Документ'
Широкое внедрение достижений современной компьютерной техники и информационных технологий в нашу повседневную жизнь диктует необходимость более полног...полностью>>
'Документ'
Перечень крупных и средних коммерческих организаций, подлежащих федеральному статистическому наблюдению за затратами на производство и (или) реализаци...полностью>>

Міністерство охорони здоров'я україни національна академія медичних наук україни український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи моз україни Науково-координаційне управління намн україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України Науково-координаційне управління НАМН України


РЕЄСТР

з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році


Київ-2010ВСТУП


Реєстр конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2011 році, складений відповідно до «Інструкції про порядок підготовки та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій установами Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України», затвердженої наказом МОЗ та АМН України від 07.07.2006 № 450/42 (із змінами, внесеними наказом МОЗ та НАМН України від 22.11.2010 №1018/108), на основі заявок, які надійшли від організацій-ініціаторів проведення згаданих заходів. Разом із посвідченням про реєстрацію, яке видається Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації («УкрІНТЕІ»), Реєстр є підставою для підготовки та проведення заходу, організації харчування, поселення учасників наукового форуму тощо.

Запрошення учасникам заходу від імені оргкомітету, згідно з вимогами існуючих директивних документів, є підставою для відрядження. Організатори наукового форуму формують склад оргкомітету, програму, запрошення та проект-резолюцію.

Без відома Науково-координаційного управління Президії НАМН України, Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України та Центру «Укрмедпатентінформ» категорично забороняється змінювати дати, місце та теми проведення наукових форумів, що включені до цього Реєстру.

Нагадуємо організаторам наукових форумів, що для проведення заходів, які внесені до Реєстру, накази МОЗ України та НАМН України не потрібні.

Згідно з розпорядженням МОЗ України організатори наукових форумів повинні підвести підсумок виконання рішень минулого форуму, при плануванні наукової тематики включати питання впровадження інноваційних технологій в практичній медицині.

Організація-ініціатор заходу не пізніше як у місячний термін після проведення заходу надсилає до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (04655, Київ, проспект Московський, 19, тел. (044) 428-37-22, 428-36-76), Науково-координаційного управління НАМН України (04050, Київ, вул. Герцена, 12, тел. (044) 486-88-28) та "УкрІНТЕІ" (03039, Київ, вул. Горького, 180, тел. (044) 261-00-32) звіт і матеріали заходу (програму, тези доповідей та прийняту резолюцію, в якій обов'язково відобразити впровадження інноваційних технологій в практичній медицині).

Заявки на планування наукових форумів на 2012 р. слід надсилати на адресу «Укрмедпатентінформу» та копію заявки до Науково-координаційного управління НАМН України (для установ системи НАМН України) до 1 липня 2011 року. При цьому разом із заявкою необхідно подати супровідний лист установи-організатора заходу, в якому повинні бути дані про погодження проведення заходу з місцевими органами влади, а також номер виданого «УкрІНТЕІ» посвідчення про реєстрацію наукового форуму.

Для придбання Реєстру слід звертатися до «Укрмедпатентінформу» (тел. (044) 428-37-22, 428-36-76).

"УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ" НАУКОВО-КООРДИНАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НАМН УКРАЇНИ © Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України1

2

з

4

5

6

№ п/п

Назва заходу, тема

Дата та місце проведення

Кількість учасників

Перелік країн-учасниць

Організація, відповідальна за проведення заходу (адреса, телефон оргкомітету)

Всьо го

У т.ч. іного­родні

1

2

3

4

5

6

7

З'ЇЗДИ

1.

II з'їзд

неонатологів України

20-21 квітня, м. Київ

250

200

Росія,

Білорусь,

Польща

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 236-09-61

2.

III з'їзд

токсикологів України

21-22 квітня, м. Київ

200

120

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Болгарія,

Польща,

Франція,

США

Державне підприємство «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України». Товариство токсикологів України. 03680, Київ, вул. Героїв оборони, 6. Тел/факс (044) 259-76-28

3.

II з'їзд

Української асоціації черепно-щелепно-лицевих хірургів

13 травня, м. Київ

200-250

3

100-150

Росія, Таджи­кистан, Фінляндія

Українська асоціація черепно-щелепно-лицевих хірургів. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел. (044) 483-94-93, 483-18-791

2 1

1 4

1 5

1 6

1 7

4.

III з'їзд

колопроктологів України

18-20 травня, м. Одеса

500

500

Росія, Білорусь, Казахстан, Узбекис­тан,

Молдова, Грузія, Литва, Німеччина, Австрія, Італія, Словенія, Польща, США, Франція, Велико­британія, Швеція

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація колопроктологів України».

01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел. (044) 234-82-00, 235-52-89, тел/факс (044) 253-60-28

5.

XII з'їзд

онкологів України

20-22 вересня, АР Крим, м. Судак

500

4

460

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Польща,

Німеччина

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 257-10-61, 259-01-87. Українське науково-медичне товариство онкологів11

2

3

1 4

5

6

1 7

6.

XIII з'їзд Асоціації акушерів-гінекологів України «Охорона репродуктивного здоров'я. Профілактика материнської і перинатально)' захворюваності та смертності»

21-23 вересня, м. Одеса

400

200

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Польща,

Німеччина

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація акушерів-гінекологів України».

01025, Київ, вул. Стрітенська, 7/9. Тел. (044) 272-10-11. Одеський національний медичний університет МОЗ України

7.

IV з'їзд

Українського товариства фахівців з ядерної медицини

26-27 вересня, м. Одеса

140

105

Польща, Чехія, Білорусь, Узбе­кистан, Росія, Угорщина

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 259-01-90. Українське товариство фахівців з ядерної медицини. Українське державне виробниче підприємство «Ізотоп»

8.

III з'їзд

алергологів України

27-29 вересня, м. Одеса

300

5

250

Росія, Білорусь, Казахстан, Азер­байджан

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація алергологів України». 21016, Вінниця, а/с 5957. Тел/факс (0432) 52-03-62, 57-04-46

1

1 2

1

5

1 6

1 7

11.

IV Національний з'їзд фармакологів України

10-12 жовтня, м. Київ

250

80

Росія, Нідер­ланди, Білорусь

Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України». 03680, Київ, вул. Е. Потьє, 14. Тел. (044) 456-40-22

12.

III з'їзд

сімейних лікарів України

19-21 жовтня, м. Дніпро­петровськ

350

200

Велико­британія

Українська Асоціація сімейної медицини.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 483-17-21, 483-04-35

13.

XV з'їзд

мікробіологів, епідеміологів, паразитологів України «Проблеми та еволюція епідеміологічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності»

23-25 листопада, м. Харків

300

7

200

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Киргизія,

Куба,

Франція,

Німеччина,

Чорногорія,

Словенія,

Польща

Українське науково-медичне

товариство мікробіологів,

епідеміологів, паразитологів

ім. Д.К. Заболотного.

Державна установа

«Інститут мікробіології та імунології

ім. 1.1. Мечникова НАМН України».

61057, Харків,

вул. Пушкінська, 14-16.

Тел. (057) 731-31-51,

тел/факс (057) 731-34-6911

1 2

1 з

4

1 5

1 6

7 1

КОНГРЕСИ

1.

IV Національний медичний конгрес «Людина та ліки -Україна 2011»

23-25 березня, м. Київ

5500

8

2500

Росія, США, Велико­британія, Німеччина, Австрія, Угорщина, Польща

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел. (044) 431-05-42.

ТОВ «Нью Віво Комунікейшин

Груп».

03150, Київ, вул. Боженко, 86-Е, офіс 6.

Тел/факс (044) 200-17-731

і 2

1 з

1 *

5

6

1 і \

2.

Конгрес Євро- Азіатської Асоціації дерматовенерологів

24-25 березня, м. Київ

500

450

Німеччина, Велико­британія, Литва, Латвія, Чехія, Польща, Румунія, Хорватія, Болгарія, Росія, Білорусь, Словач­чина,

Казахстан, Узбеки­стан

Всеукраїнська громадська організація

«Українська асоціація псоріазу».

04107, Київ,

вул. Нагірна, 6/31.

Тел.(044) 353-11-77

3.

XV міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених

27-29 квітня, м.

Тернопіль

200

9

150

Росія, Узбе­кистан, Польща, Казахстан

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-75-691

1 2

з

1 4 1

5

1 6

4.

Міжнародний конгрес з морської медицини

7-9 вересня, м. Одеса

350

300

42 країни -члени Міжна­родної асоціації з морської медицини (ІМНА)

Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України.

65039, Одеса, вул. Канатна, 92. Тел. (048) 728-14-51, факс (048) 728-14-52

5.

XII Національний конгрес кардіологів України, присвячений 75-річчю з дня заснування Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»

21-23 вересня, м. Київ

1500

800

Росія, Франція, Німеччина, Чехія, США, Італія, Велико­британія

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д.Стражеска»

НАМИ України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 245-66-22

6.

VII Конгрес педіатрів України

11-13 жовтня, м. Київ

500

10

200

Росія, Білорусь, Молдова, Узбеки­стан,

Німеччина

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 483-80-67. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-60-631

1 2 1

3

4

5 І

6

1 і

СИМПОЗІУМИ

1.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання лікування дітей та підлітків»

3-4 березня, м. Київ

300

245

Росія, Білорусь

Міністерство охорони здоров'я України. 01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7. Тел. (044) 253-61-94. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04209, Київ, вул. Богатирська, 30. Тел. (044) 412-16-07, 412-04-87, 483-17-21

2.

Науковий симпозіум «Обгрунтування та клінічне застосування нових технологій в ревматології»

17-18 березня, м. Київ

300

100

Асоціація ревматологів України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-66-22,

тел/факс (044) 275-42-09.

Національний науковий центр

«Інститут кардіології ім. акад.

М.Д. Стражеска» НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-52-63

! 3.

Науковий симпозіум

«Артеріальна гіпертензія у підлітків

- проблеми та перспективи»

23 березня, м. Харків

150

11

70

Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України». 61153, Харків,

проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-41-47, 62-31-27, факс (0572) 62-41-1711

1 2

1 з

1 ■>

[ 5

1 6

1 ^

4.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Первинні імунодефіцити»

12

травня, м. Луцьк

300

100

Угорщина, Туреччина, Росія, Румунія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044)412-26-98

5.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Критичні стани: діагностика, надання екстреної допомоги, профілактика»

19-20 травня, м. Київ

600

200

Росія, Білорусь, Польща, США

Національна медична академія

післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044) 456-80-50.

Київська міська клінічна лікарня

швидкої медичної допомоги.

Київська міська станція швидкої

медичної допомоги.

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. Всеукраїнська Асоціація працівників швидкої, невідкладної медичної допомоги та медицини катастроф

6.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Перинатальна медицина та безпечне материнство»

19-20 травня, м. Харків

150

12

50

Росія, Білорусь, Німеччина, Ізраїль

Харківська медична академія

післядипломної освіти МОЗ України.

61176, Харків, вул. Корчагінців, 58.

Тел. (0572) 93-41-87.

Українське товариство перинатально!

медицини1

2 І

3

1 4

5

1 6

1 7

7.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасна діагностична та лікувальна ендоскопія»

26-27 травня, м. Полтава

300

250

Росія

Асоціація лікарів-ендоскопістів України. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. Тел. (044) 518-27-16, 544-66-46

8.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта»

26-27 травня, м. Харків

150

70

Австрія,

Італія,

Німеччина,

Росія,

Швейцарія

Державна установа

«Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. МЛ. Ситенка

НАМН України».

61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел/факс (057) 704-14-78, 700-11-27

9.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Стандартизація медичної допомоги з корекції вікових змін зовнішнього вигляду»

2-3 червня, м. Одеса

200

180

Росія,

Франція,

Туреччина,

Німеччина,

Білорусь,

Молдова

Одеський національний медичний

університет МОЗ України.

65026, Одеса, Валіховський провулок, 2.

Всеукраїнська громадська організація

«Українське товариство естетичної

медицини».

65026, Одеса, вул. Буніна, 10. Тел. (0482) 35-61-68, 35-61-69. Закрите акціонерне товариство «Компанія «Естет». 03110, Київ, вул. Пироговського, 19, корпус 7/14.

Тел/факс (044) 594-95-95

10.

Науковий симпозіум

з міжнародною участю

«Медичні наслідки Чорнобильської

катастрофи - чверть століття по

тому»

1-2

вересня, м. Київ

120

ІЗ

75

Росія,

Білорусь,

Чехія,

Польща,

США

Державна установа

«Науковий центр радіаційної медицини НАМН України».

04050, Київ-50, вул. Мельникова, 53. Тел. (044) 452-44-971

2

1 з

1 4

5

6

1 '

11.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні аспекти практичної неврології «Yalta NeuroSummit»

19-2D вересня, АР Крим, м. Ялта

800

600

США, Канада, Велико­британія, Німеччина, Угорщина, Чехія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Всеукраїнська громадська організація «Українська медична асоціація». 03067, Київ, вул. Гарматна, 40, оф. 35. Тел. (044) 227-56-76. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» МОН України. Закарпатський клінічний центр неврології та нейрохірургії

12.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Сучасні аспекти хірургічної ендокринології. Роль терапевта-ендокринолога»

29-30 вересня, м. Харків

100

14

50

Росія

Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». 61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел/факс (057) 700-45-39, 700-45-38, 700-45-42. Державна установа «Московський обласний науково-дослідний клінічний інститут ім. М.Ф. Володимирського». 129110, Росія, Москва, вул. Щепкіна, 61/2. Тел. (495) 681-55-85, 681-93-90, факс (495) 681-93-901

2

з 1

4

5

1 6

1 7

13.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Інноваційні технології діагностики, лікування, реабілітації та профілактики нервово-психічних розладів»

5-6 жовтня, м. Івано-Франківськ

400

200

Росія

Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України.

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

61068, Харків,

вул. Академіка Павлова, 46.

Тел. (057) 738-33-87.

Державний вищий навчальний заклад

«Івано-Франківський національний

медичний університет МОЗ України».

Тел. (0342) 22-42-95

14.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях»

6-7 жовтня, м. Тернопіль

200

15

100

Польща, Білорусь

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-59-29, 43-09-27, 52-47-251

1 2 1

3

1 4 1

5

1 6

1 7

15.

Науковий симпозіум

з міжнародною участю

«XXI століття: від анестезіології до

періоперативної медицини»

20-21 жовтня, м. Київ

300

100

Росія, Велико­британія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. 02660, Київ, вул. Братиславська, 3. Тел. (044) 518-41-57, 518-86-59. Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами. 03680, Київ,

вул. Академіка Заболотного, 21. Тел. (044) 526-14-28

16.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Інтеграція лабораторної інформації в діагностику, лікування та профілактику»

17-18

листопада, м. Київ

250

150

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Польща,

Литва

Українське товариство клінічної

лабораторної діагностики.

01015, Київ,

вул. Івана Мазепи, 23.

Тел. (044) 408-63-55

17.

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Медичні та соціальні аспекти реабілітації в неврології, психіатрії та наркології»

24-25 листопада, м. Київ

1100

16

650

Німеччина, Австрія, Росія, Казахстан

Науково-практичне товариство

неврологів, психіатрів

та наркологів України.

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

ТОВ «Нью Віво комунікейшн груп».

03150, Київ,

вул. Боженка, 86-Е, офіс 7. Тел/факс (044) 200-17-732

3

Т 4 1

5

1 6

П 7

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.

Науковр-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання торакоабдомінальної онкології»

20-21 січня, м. Київ

100

70

Росія, Узбе­кистан, Білорусь,

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 259-01-73, 257-10-61

2.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ліки - людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів»

3

березня, м. Харків

60

25

Росія, Литва, Азер­байджан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Дарвіна, 8/10. Тел.(057)700-36-34

3.

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Сучасні досягнення

та медико-соціальні аспекти

дерматокосметології»

3-4 березня, м. Київ

200

17

130

Росія, Франція

Державна установа

«Інститут дерматології та венерології

НАМН України».

61057, Харків,

вул. Чернишевська, 7/9.

Тел. (057) 706-32-00, 706-32-04.

Закрите акціонерне товариство

«Компанія «Естет».

03110, Київ, вул. Пироговського, 19,

корпус 7/14.

Тел/факс (044) 594-95-9511

1 2

1 з

« 1

5

1 6

! 7 1

4.

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Досягнення та перспективи

експериментальної і клінічної

ендокринології»

(десяті Данилевські читання)

3-4 березня, м. Харків

250

110

Росія,

Білорусь,

Болгарія

Державна установа

«Інститут проблем ендокринної

патології ім. В.Я. Данилевського

НАМН України».

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел/факс (057) 700-45-39, 700-45-38,

700-45-42.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.(057)711-41-45. Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-09

5.

Науково-практична конференція «Актуальні питання гастроентерології»

3-4 березня, м. Івано-Франківськ

250

100

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України. 76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 53-79-84

б.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки розвитку стоматологічної науки і практики»

3-4 березня, м. Полтава

150

18

50

Росія,

Білорусь,

Молдова

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-18-44, 7-30-081

1 2 I

Г 4 І

5

Г б 1

7 1

7.

Науково-практична конференція «Інтегративні підходи в діагностиці і лікуванні психічних та психосоматичних хвороб»

10

березня, м. Вінниця

420

150

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел/факс (0432) 55-07-47

8.

Науково-практична конференція «Серцево-судинні захворювання у віковому аспекті: особливості діагностики та лікування»

10-11 березня, м.

Запоріжжя

250

100

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-44, 249-88-10

9.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми стоматологічної імплантації»

10-11

березня, м. Львів

1300

19

900

Бельгія,

Білорусь,

Голландія,

Італія,

Литва,

Німеччина,

Польща,

Португалія,

Росія,

США,

Франція,

Швейцарія,

Швеція

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (032) 276-47-89. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація імплантологів України». 79045, Львів, вул. Пасічна, 36. Тел. (032) 251-20-3911

1 2 1

3

1 4 1

5 6

1 7 1

10.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку»

10-11 березня, м. Київ

200

ЗО Росія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел/факс (044) 456-72-09

11.

Науково-практична конференція «Цукровий діабет і нирки»

10-11 березня, м. Київ

120

70

Асоціація ендокринологів України.

Асоціація нефрологів України.

Державна установа

«Інститут ендокринології та обміну

речовин ім. В.П. Комісаренка

НАМН України».

04114, Київ-114,

вул. Вишгородська, 69.

Тел. (044) 430-36-94, 431-02-61.

Державна установа

«Інститут нефрології

НАМН України»

12.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку»

10-11

березня, м. Харків

200

20

70 Росія

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел. (057) 752-03-473

1 1 2

3

4 15 1 6

1 7 1

13. Науково-практична конференція

10-11

150 100 Росія,

Міністерство охорони здоров'я

з міжнародною участю

березня,

Білорусь

України.

«Проблеми комплексної медико-

АР Крим,

01021, Київ, вул. Грушевського 7.

психологічної реабілітації в

м. Судак

Тел. (044) 253-24-44.

умовах санаторно-курортних

Департамент медичного забезпечення

закладів осіб, що зазнали впливу

та реабілітації МВС України.

екстремальних ситуацій»

21

01024, Київ, вул. Пилипа Орлика, 18. Департамент медико-біологічного захисту МНС України. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 65014, Одеса,

провулок Лермонтовський, 6.

Тел. (048) 722-29-23.

Державна установа

«Кримський медичний університет

ім. СІ. Георгієвського МОЗ України».

95006, АР Крим, Сімферополь,

бульвар Леніна, 5/7.

Тел. (0652) 29-49-11.

Медичний реабілітаційний центр

«Сокіл» МВС України.

98002, АР Крим, Судак,

вул. Приморська, 21.

Тел. (06566) 2-10-09, 2-18-20|1

1 2 1

3

1 4 1

5 L

б

1 7

14.

Науково-практична конференція «Хронічне обструктивне захворювання легень і супутня патологія»

15

березня, м. Київ

150

90

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-27-33, факс (044) 275-21-18

15.

Науково-практична конференція «Щорічні наукові читання «Acta ЕираЮгіса»

15-16 березня, АР Крим, м.

Євпаторія

250

50

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського» МОЗ України.

95006, АР Крим, Сімферополь,

бульвар Леніна, 5/7.

Тел. (0652) 29-48-88, (06569) 6-26-11

16.

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в неврології»

15-16 березня, м. Харків

150

22

70

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

61068, Харків,

вул. Академіка Павлова, 46.

Тел. (057) 738-40-83, 738-06-24,

738-33-941

2

з

4 1

5

1 6

1 7 І

17.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2011» (для студентів)

17-18 березня, м. Вінниця

800

100

Росія, Молдова, Узбеки­стан, Польща, Болгарія, Литва

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел/факс (0432) 35-32-16, 35-93-58

18.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Телемедицина - досвід та перспективи»

23-24 березня, м. Донецьк

150

90

Польща, Бельгія, Росія

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії. 83048, Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (062) 335-14-61

19.

Науково-практична конференція «Актуальні питання наукової та практичної косметології»

24-25 березня, м.

Запоріжжя

200

зо

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (061) 764-12-44, 766-32-29

20.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування онкологічних хворих»

(для молодих вчених)

24-25 березня, м. Київ

100

23

50

Росія, Грузія

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 257-10-61, 259-01-86|1

1 2

1 з

4 1

5

1 6

1 7 1

21.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування зубощелепних аномалій. Профілактика основних стоматологічних захворювань при ортодонтичному лікуванні»

29-30 березня, м. Одеса

250

150

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Німеччина,

Ізраїль,

США

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України».

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел. (048) 728-24-60, 728-24-81, тел/факс (048) 728-24-84. Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, провулок Валіховський, 2. Тел. (048) 746-56-71, 728-54-12

22.

Науково-практична медико-фармацевтична конференція з міжнародною участю (для студентів та молодих вчених)

29-30 березня, м. Чернівці

300

100

Росія, Білорусь, Узбекис­тан

Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (050)581-12-26

23.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми Ко-інфекції туберкульоз і ВІЛ/СНІД»

29-30 березня, АР Крим, м. Ялта

100

2-І

зо

Латвія,

Білорусь,

США

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 04114, Київ, вул. Автозаводська, 68. Тел/факс (044) 430-42-461 2

з

4 1

5

1 6

1 7 1

24.

Науково-практична конференція «Вторинний остеопороз: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика»

31 березня

1 квітня, м. Львів

200

50

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67.

Тел. (044) 431-05-50,

тел/факс (044) 430-41-74.

Львівський національний медичний

університет ім. Данила Галицького

МОЗ України.

79010, вул. Пекарська, 69.

Тел. (0322) 72-26-60,

факс (0322) 76-79-73

25.

Науково-практична конференція «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (для молодих вчених та студентів)

31 березня

1 квітня, м. Харків

300

50

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 706-30-71

26.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроінфекції в практиці клініциста. Проблеми діагностики та лікування»

31 березня

1 квітня, м. Харків

350

25

150

Білорусь, Росія

Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (0572) 97-11-50. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН УкраїниIll 2

1 з 1

4 1

5

1 6

1 7

27. Науково-практична конференція

31 березня -

250

50

Бельгія,

Державна наукова установа

з міжнародною участю

1 квітня,

Польща,

«Науково-практичний центр

«Екстрена медична допомога.

м. Київ

США

профілактичної та клінічної

Європейські стандарти - 2010»

медицини» Державного управління

справами.

01014, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 254-68-54.

Український науково-практичний

центр екстреної медичної допомоги і

медицини катастроф МОЗ України

28. Науково-практична конференція

7-8

400

75

Білорусь,

Національний медичний університет

з міжнародною участю,

квітня,

Болгарія,

ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

присвячена Всесвітньому дню

м. Київ

Данія,

01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13.

здоров'я 2011

Іран,

Тел. (044) 234-45-25

Італія,

Казахстан,

Китай,

Литва,

Малайзія,

Молдова,

Норвегія,

Польща,

Росія,

США,

26

Швеція|1

2

з

4 1

5

1 6

1 7 1

29.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми захворювань шлунково-кишкового тракту»

7-8 квітня, м. Донецьк

250

50

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел/факс (0622) 57-40-74

ЗО.

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Працюємо, творимо,

презентуємо»

(для молодих вчених та

студентів)

7-8 квітня, м. Івано-Франківськ

300

100

Болгарія, Польща, Росія

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України. 76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (0342) 52-59-69

31.

Науково-практична конференція «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті, присвячена пам'яті академіка НАМН України Б.Я. Резника»

7-8 квітня, м. Одеса

250

150

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 720-24-04, 723-83-33, 716-56-36

32.

Науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства-гінекології»

7-8 квітня, м.

Тернопіль

100

27

50

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-26-9711 1 2 1

3

1 4 [

5

1 6 "

1 7 1

33. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії»

7-8 квітня, м. Харків

300

150

Росія, Азер­байджан, Кир­гизстан, Молдова, Білорусь, Велико­британія

Асоціація хірургів України.

Державна установа

«Інститут загальної та невідкладної

хірургії НАМН України».

61103, Харків, в'їзд Балакірєва, 1.

Тел. (057) 349-41-39, 349-41-05.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 372-33-44

34. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в ультразвуковій діагностиці»

8

квітня, м. Київ

150

28

120

Росія, Білорусь

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 259-03-19, 257-10-61. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел/факс (057) 711-35-56, 711-80-25. Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами. 03680, Київ,

вул. Академіка Заболотного, 21. Тел/факс (044) 259-67-481

г

з

<

5

1 6

1 7 1

35.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові технології в стоматології» (для студентів)

12 квітня, м. Полтава

150

20

Росія, Білорусь

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-77-45

36.

Науково-практична конференція «Готовність медичної галузі до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Медицина та Євро-12. Досвід, реалії, перспективи»

13 квітня, м. Львів

640

315

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (032) 260-30-66. Головне управління охорони здоров'я Львівської державної адміністрації. 79005, Львів, вул. Конопницької, 3. Тел. (032)257-60-37. Закрите акціонерне товариство «Гал-ЕКСПО».

79008, Львів, вул. Винниченка, ЗО. Тел. (032) 297-13-69

37.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні питання клінічної і лабораторної імунології, алергології та імунореабілітації»

13-14 квітня, м. Київ

150

29

60

Росія, Білорусь

Державна установа

«Інститут урології НАМН України».

Українське товариство фахівців з

імунології, алергології та

імунореабілітації.

04053, Київ,

вул. Юрія Коцюбинського, 9-А. Тел. (044) 486-54-0311

1 2

1 з 1

4

5

1 6 1

7 1

38.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новини і перспективи медичної науки» (для молодих вчених)

13-14 квітня, м. Дніпро­петровськ

250

50

Росія,

Білорусь,

Молдова

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел. (056)713-53-23

39.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини» (для молодих вчених та студентів)

(International scientific interdisciplinary conference -ISIC)

13-14 квітня, м. Харків

150

100

Росія, Білорусь, Латвія, Литва, Португалія, Нідер­ланди, Німеччина, Швейцарія, Греція, Польща, Болгарія, Румунія, Хорватія, Сербія, Чорногорія, Туреччина

Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-09, 738-10-68

40.

Науково-практична конференція «Актуальні питання сімейної медицини»

14 квітня, м. Житомир

300

зо

100

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432)67-16-531 1 2 1

3

1 4 1

5

6

1 7 1

41. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень»

14 квітня, м. Київ

150

90

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-35-41, 275-93-11, факс (044) 275-21-18

42. Науково-практична конференція «Актуальні питання дитячої кардіоревматології»

14-15 квітня, АР Крим, м.

Євпаторія

250

100

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 02660, Київ,

проспект Алішера Нової, 3.

Тел. (044) 540-96-26,

факс (044) 541-25-88.

Державна установа

«Кримський державний медичний

університет ім. С.І. Георгієвського»

МОЗ України

31Ill 2

3

4

5 1

6

1 7 1

43. Науково-практична конференція «Здоров'я та довголіття. Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина - запорука здоров'я»

14-15 квітня, м. Львів

640

315

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79059, Львів, вул. Миколайчука, 9. Тел. (032) 52-68-49. 79049, Львів,

проспект Червоної калини, 68. Тел. (032) 221-44-90. Державне підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України».

01021, Київ, вул. Грушевського, 7.

Тел. (044) 253-60-24.

Головне управління охорони здоров'я

Львівської державної адміністрації.

79005, Львів, вул. Конопницької, 3.

Тел. (032) 257-60-37.

Закрите акціонерне товариство

«Гал-ЕКСПО».

79008, Львів, вул. Винниченка, 30. Тел. (032) 297-13-69

44. Науково-практична конференція «Роль середнього медичного персоналу в паліативній допомозі»

14-15 квітня, м.

Тернопіль

100

32

50

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-09-27||

2

І з 1

4 1

5

І б

! 7 1

45.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб»

14-15 квітня, м. Вінниця

300

50

Росія

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 57-05-72, факс (0432) 50-94-91

46.

Науково-практична конференція

«Сучасні можливості

стоматології»

(для молодих вчених та

студентів)

14-15 квітня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642)58-11-56

47.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти раціонального харчування»

14-15 квітня, м. Київ

300

100

Росія,

Бельгія,

Швейцарія

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут харчування». 01042, Київ, вул. Чигоріна, 18. Тел. (044) 284-51-21

48.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Молоді вчені в розбудові санаторно-курортної справи» (для молодих вчених)

14-15 квітня, м. Одеса

100

33

50

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Польща,

Казахстан

Міністерство охорони здоров'я України.

01021, Київ, вул. Грушевського 7. Тел. (044) 253-24-44. Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України. 65014, Одеса,

провулок Лермонтовський, 6. Тел. (048) 722-29-23h 1 2

3

« !

5

1 6

1 7

49. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нові напрямки діагностики та лікування дітей з ендокринною патологією»

14-15 квітня, м.

Тернопіль

150

100

Росія, Казахстан

Український науково-практичний

центр ендокринної хірургії,

трансплантації ендокринних органів і

тканин МОЗ України.

01021, Київ, Кловський узвіз, 13-А.

Тел. (044) 236-69-05,

тел/факс (044) 238-76-65

50. Науково-практична конференція «Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти»

14-15 квітня, м. Київ

300

150

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація кардіологів України».

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-66-22,

тел/факс (044) 275-42-09.

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-53-87

34|1

I 2

3

1 4 1

5

1 6

1 і 1

51.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Щорічні терапевтичні читання: нові технології та міждисциплінарні питання у загальнотерапевтичній практиці»

14-15 квітня, м. Харків

250

зо

Росія

Державна установа

«Інститут терапії

ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків,

проспект Постишева, 2-А.

Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32,

373-90-03, 373-90-09.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України

52.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату»

14-15 квітня, м. Київ

400

300

Росія,

Білорусь,

Польща

Державна установа

«Інститут травматології та ортопедії

НАМН України».

01054, Київ-54, вул. Воровського, 27. Тел. (044) 486-79-44

53.

Науково-практична конференція «Здобутки і перспективи сучасної хірургії» (для молодих вчених)

14-15 квітня, м. Дніпро­петровськ

60

35

40

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел. (056) 796-96-8311

! 2

з

4 1

5

1 6

7 1

54.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теоретичної, клінічної, профілактичної медицини, стоматології та фармації» (для молодих вчених)

14-15 квітня, м. Донецьк

350

50

Росія,

Польща,

Казахстан,

Канада,

Німеччина,

Угорщина,

Білорусь

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

Студентське наукове товариство. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (062) 295-91-43

55.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної діабетології»

14-15 квітня, м. Одеса

200

120

Ірландія, Греція, Нідер­ланди, Німеччина, Велико­британія, Польща, Росія, Грузія, Білорусь

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 272-62-52

56.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Мультидисциплінарний підхід в лікуванні психічних і поведінкових розладів»

20-21 квітня, м. Вінниця

200-300

36

зо

Росія, Молдова

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35-75-19, 52-32-861

1 2

з

* 1

5

1 6

1 7 1

57.

Науково-практична конференція «Актуальні питання внутрішньої медицини»

21-22 квітня, м. Чернівці

200

100

Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (03722) 3-32-62

58.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи діагностики і лікування психічних та соматичних розладів психогенного походження»

21-22 квітня, м. Харків

160

90

Білорусь, Росія

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел.(057)343-41-44

59.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології у діагностиці та лікуванні внутрішньої патології та кістково-м'язової системи»

21-22 квітня, м. Одеса

150

40

Росія, Молдова

Одеський національний медичний

університет МОЗ України.

65082, Одеса,

Валіховський провулок, 2.

Тел. (0482) 42-82-63, (048) 718-58-79,

716-56-36

60.

Науково-практична конференція «X Київський курс по коронарним реваскуляризаціям»

21-22 квітня, м. Київ

100

-17

50

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-87-4411

2 1

3

1 « 1

5

1 6

1 7

61.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ангіологія і судинна хірургія сьогодні», присвячена пам'яті засновника судинної хірургії України професора 1.1. Сухарева

21-22 квітня, м. Київ

200

150

Росія,

Білорусь,

Польща,

Молдова,

Австрія

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. О.О. Шалімова НАМН України». 03680, Київ,

вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 497-50-65, 454-20-28

62.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні напрямки нейрогеріатрії»

27-28 квітня, АР Крим, м. Судак

1500

1200

Росія, Білорусь, Азер­байджан, Грузія, Франція, Іспанія, Німеччина

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-57, тел/факс (044) 430-40-27

63.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої онкології»

28-29 квітня, м. Київ

200

3S

150

Росія, Білорусь, Польща, Італія, Велико­британія

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 259-01-85, 257-10-611

1 2

1 з

1 * 1

5

1 б

1 ' 1

64.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Азаровські читання. Нейроофтальмологія. Патологія сітківки»

28-29 квітня, АР Крим, м. Судак

250

50

Росія, Білорусь

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського» МОЗ України.

95006, АР Крим, Сімферополь,

бульвар Леніна, 5/7.

Тел. (0652) 37-37-83, 24-77-83

65.

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Молодь медицини

майбутнього»,

(для молодих вчених та

студентів)

28-29 квітня, м. Одеса

600

290

Росія, Білорусь, Польща, США

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 728-54-22, 716-56-36

66.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Хірургія XXI століття» (шості Скліфосовські читання)

28-29 квітня, м. Полтава

250

100

Росія, Молдова

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-68-74, 2-76-32

67.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Удосконалення етапів лабораторної діагностики»

28-29 квітня, м. Київ

200

39

100

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Польща,

Литва

Українське товариство клінічної

лабораторної діагностики.

01015, Київ,

вул. Івана Мазепи, 23.

Тел. (044) 408-63-5511

1 2

1 з

4 1

5

1 6

7

68.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Реабілітація дітей із захворюваннями і пошкодженнями хребта»

28-29 квітня, АР Крим, м.

Євпаторія

200

80

Росія,

Білорусь,

Узбекистан

Державна установа

«Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка

НАМН України».

61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел/факс (057) 704-14-78, 700-11-27. Головний дитячий санаторій «Орлятко» МОЗ України. 97400, АР Крим, Євпаторія, вул. Маяковського, 3. Тел/факс (06569) 3-02-59

69.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології у експериментальній медицині та біології»

5-6 травня, м. Полтава

120

60

Росія

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-69-66, 7-44-11

70.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія хворих з супутніми захворюваннями. Регіональна анестезія. Лікування болю»

5-6 травня, м. Київ

200

40

100

Росія, Велико­британія, Польща, Німеччина

Асоціація анестезіологів України. 01133, Київ,

провулок Лабораторний, 14-20. Тел. (044) 529-24-72, 361-13-12||

1 2

з

4 1

5

1 6

1 7 1

71.

Науково-практична конференція «Актуальні питання діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу»

12 травня, м. Київ

120

70

Державна установа

«Національний інститут фтизіатрії

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

НАМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел. (044) 275-41-33,

факс (044) 275-21-18

72.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Креативні напрямки у діагностиці, патогенезі та лікуванні внутрішніх хвороб»

12-13 травня, м.

Запоріжжя

300

100

Росія,

Казахстан,

Грузія

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (061)701-41-90

73.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медицини праці та промислової екології»

12-13 травня, м. Донецьк

120

41

50

Білорусь,

Росія,

Польща

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (0622) 94-33-88. Комунальна лікувально-профілактична установа «Обласна клінічна лікарня професійних захворювань». 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104. Тел/факс (062) 294-12-85|1

1 2

з

<

5

1 6

1 7 II

74.

Науково-практична конференція

з міжнародною участю

«Сучасні аспекти медицини і

фармації - 2011»

(для молодих вчених та

студентів)

12-13 травня, м.

Запоріжжя

300

50

Росія

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 24-64-70, 34-27-41

75.

Навчально-наукова конференція «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації»

12-13 травня, м.

Тернопіль

250

150

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-72-69

76.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми онкоморфології»

12-13 травня, м. Харків

100

60

Росія,

Греція,

Італія,

Іспанія,

ОАЕ,

Індія

Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 707-73-33

42[1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1

77.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Новітні технології в сучасній кардіології»

12-13 травня, м. Одеса

120

20

Росія,

Білорусь,

Ізраїль,

Австрія,

Німеччина,

Чехія,

Литва

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Одеська обласна клінічна лікарня. 65025, Одеса,

вул. Академіка Заболотного, 26. Тел. (048) 750-01-15, 750-01-13, 716-56-36

78.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Діагностика і лікування хронічних захворювань ЛОР-органів»

16-17 травня, м. Одеса

500

450

Росія,

Білорусь,

Молдова

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 483-12-82, тел/факс (044) 483-15-80

79.

Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених

17 травня, м. Вінниця

250

43

70

Росія,

Молдова,

Білорусь,

Польща,

Вірменія,

Грузія

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35-32-16, 56-28-8911

1 2

1 з

4 1

5

1 6

1 7 1

80.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «YouthNanoBioTech-2011. Молодіжний форум 3 нанобіотехнологій»

17-18 травня, м. Київ

150

50

Білорусь,

Литва,

Німеччина,

Польща,

Росія,

Швеція

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-60-63

81.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні погляди на клініку та лікування екзогенних психічних розладів»

17-18 травня, м. Луганськ

200

150

Росія, Молдова

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 33-03-08

82.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бібліотечно-інформаційна інфраструктура медичної (фармацевтичної") галузі України: традиційний та інноваційний шляхи розвитку»

18-19 травня, м. Харків

70

50

Росія, Латвія, Білорусь, Узбекистан

Національна наукова медична бібліотека України. 01033, Київ, вул. Толстого, 7. Тел. (044) 234-51-97, 234-82-11. Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53. Тел. (057) 265-88-91, 267-87-87

83.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання акушерства, гінекології та перинатології»

18-19 травня, АР Крим, м. Судак

650

и

250

Росія, Білорусь

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського» МОЗ України.

95006, АР Крим, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 69-04-74Il 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1

84. Науково-практична конференція «Актуальні питання поліклінічної неврології»

18-19 травня, м. Київ

200

50

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

01014, Київ, вул. Верхня, 5. Тел. (044) 254-68-10. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

85. Науково-практична конференція «Сучасні напрямки діагностики та лікування в ревматології»

19 травня, м. Луганськ

300

100

Луганський державний медичний

університет МОЗ України.

91045, Луганськ, квартал 50-річчя

Оборони Луганська, 1-Г.

Тел. (0642) 77-05-37.

Державна установа

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска

НАМН України».

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5

15||

2 !

3

4

5

1 6

1 7 1

86.

Науково-практична конференція «Клінічні та експериментальні аспекти гематології та трансфузіології»

19 травня, м. Львів

150

70

Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України». 79044, Львів,

вул. Генерала Чупринки, 45. Тел/факс (0322) 37-95-17

87.

Науково-практична конференція «Внесок молодих спеціалістів в розвиток медичної науки і практики», присвячена Дню науки

19 травня, м. Харків

100

15

Державна установа

«Інститут терапії

ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків,

проспект Постишева, 2-А.

Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32,

373-90-15.

Харківський національний медичний університет МОЗ України

88.

Науково-практична конференція «Вірусні гепатити у практиці лікарів-інтерністів: епідеміологія, діагностика, лікування та профілактика», присвячена Міжнародному Дню боротьби з гепатитом

19 травня, м. Київ

700

46

200

Росія,

Білорусь,

Казахстан

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України.

04073, Київ, вул. Фрунзе, 107. Тел. (044)417-21-96. ТОВ «Нью Віво комунікейшн груп». 03150, Київ,

вул. Боженка, 86-Е, офіс 7. Тел/факс (044) 200-17-731

1 2

з

4

5

1 6

1 7 1

89.

Науково-практична конференція «Управління якістю в фармації»

19 травня, м. Харків

50

20

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 68-09-60

90.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування і санаторно-курортної реабілітації захворювань внутрішніх органів»

19-20 травня, Дніпро­петровська, обл., с.

Орлівщина

220

70

Росія

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Санаторій «Новомосковський». 51215, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Лісна, 32. Тел. (05693) 5-21-41

91.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми хірургічної гастроентерології»

19-20 травня, м. Донецьк

150

100

Росія, Азер­байджан

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел/факс (0622) 23-27-38, 95-55-63

92.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної морфології»,

присвячена 75-річчю з дня народження професора М.С. Скрипнікова

19-20 травня, м. Полтава

150

47

60

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 7-24-84, 7-42-151 1 1 2 1

3

1 4 1

5

1 6

7 1

93. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни»

19-20, травня, м. Львів

150

60

США, Німеччина, Польща, Білорусь

Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України.

79005, Львів, вул. Зелена, 12. Тел. (0322) 76-30-67

94. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної хірургії»

19-20 травня, м. Київ

300

200

Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Польща, Узбе­кистан

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України». 03680, Київ,

вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 497-50-65, 408-59-88

481 П 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1

95. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне право України: законодавче забезпечення царини охорони здоров'я (генезис, міжнародні стандарти, тенденції розвитку й удосконалення)»

19-20 травня, м. Одеса

300 300

Росія,

Грузія,

Чехія,

Франція,

Польща,

Молдова,

Білорусь,

Вірменія,

Македонія

Всеукраїнська громадська організація

«Фундація медичного права та

біоетики України».

79000, Львів, вул. Рибна, 3, офіс 19.

Тел. (0322) 27-28-01.

Міністерство охорони здоров'я

України, Юридичне управління.

01601, Київ,

вул. Грушевського, 7.

Тел. (044) 253-73-77, 253-38-71

96. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології»

25 травня, м. Київ

120 40

Росія, Молдова

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 03057, Київ, проспект Перемоги, 34. Тел. (044) 454-49-24

49И 1 2

3

4 1 5 1 6

1 7 1

97. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Радіаційна безпека персоналу та пацієнтів при рентгенодіагностиці»

25-26 травня, м. Харків

120 100 Білорусь, Росія

Міністерство охорони здоров'я України.

01021, Київ, вул. Грушевського, 7.

Тел. (044) 253-61-94.

Державний комітет ядерного

регулювання України

(Держатомрегулювання).

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11.

Тел. (044) 254-33-75.

Державна установа

«Інститут медичної радіології

ім. С.П. Григор'єва НАМН України».

61024, Харків, вул. Пушкінська, 82.

Тел. (057) 704-10-62, 704-10-64.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 707-73-80.

Головне управління охорони здоров'я

Харківської обласної державної

адміністрації.

61022, Харків, Держпром,

9 під'їзд, 5 поверх.

Тел. (057) 705-10-85

501 1 2 3 1 4 1 5 6 7 1

98.

Науково-практична конференція «Клінічні аспекти імунологічних порушень у хворих з бронхо-легеневими захворюваннями та їх імунокорекція»

26 травня, м. Київ

200

50

Державна установа

«Національний інститут фтизіатрії

і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

НАМН України».

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10.

Тел. (044) 275-05-41,

факс (044) 275-21-18

99.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти травматології та ортопедії»

26-27 травня, м. Донецьк

100

80

Росія, Білорусь

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії. 83048, Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (062) 311-05-08, 311-40-14, 335-14-61

100.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в хірургії раку шлунково-кишкового тракту»

26-27 травня, м. Київ

300

51

200

Росія,

Білорусь,

Німеччина

Національний інститут раку МОЗ України.

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43. Тел/факс (044) 259-01-70, 259-01-76, 257-10-6111

1 2 1

3

1 < 1

5

1 6

1 7 1

101.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтервенційні та медикаментозні підходи до ведення хворих з порушеннями ритму серця»

26-27 травня, м. Київ

600

300

Росія, Чехія, США

Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України. 03680, Київ,

вул. Народного ополчення, 5. Тел. (044) 249-70-08

102.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до діагностики та лікування афективних розладів»

26-27 травня, м. Харків

300

150

Росія, Польща

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

61068, Харків,

вул. Академіка Павлова, 46.

Тел. (057) 738-40-83, 738-32-25

103.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Філатовські читання», присвячена 75-річчю з дня заснування ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

26-27 травня, м. Одеса

500

52

350

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Грузія,

Польща,

Єгипет,

Німеччина,

Італія

Державна установа

«Інститут очних хвороб і тканинної

терапії ім. В.П. Філатова

НАМН України».

65061, Одеса,

Французький бульвар, 49/51. Тел. (048) 776-04-35, 760-37-69, (0482) 63-63-161

2 1

3

1 4 1

5

6

1 7 1

104.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання андрології та урології»

26-27 травня, м. Київ

200

50

Польща, Молдова, Росія, Ізраїль

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

01014, Київ, вул. Верхня, 5. Тел. (044) 254-68-31, 254-62-21. Українська асоціація андрології та сексуальної медицини

105.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психічні розлади, пов'язані із стресом: експертні, психіатричні, психологічні, психотерапевтичні та правові аспекти»

26-27 травня, м. Львів

160

60

Австрія, Італія, Литва, Польща, Росія, Словач­чина, США, Швеція

Львівський національний медичний

університет ім. Данила Галицького

МОЗ України.

79021, Львів,

вул. Кульпарківська, 95.

Тел. (0322) 64-65-73.

Комунальний заклад

«Львівська обласна

психіатрична лікарня»

Тел. (0322) 92-06-40, 64-66-63

5311

1 2

3

4

5

6

1 7 1

106.

Науково-практична конференція «Актуальні питання формування здорового способу життя та використання оздоровчих технологій»

26-27 травня, м. Херсон

200

зо

Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України». 02099, Київ,

провулок Волго-Донський, 3.

Тел.(044)576-41-19,

факс (044)576-41-20.

Український центр наукової медичної

інформації та патентно-ліцензійної

роботи МОЗ України.

04655, Київ,

проспект Московський, 19. Тел/факс (044) 428-36-76, тел. (044) 428-37-22. Херсонський обласний центр здоров'я та спортивної медицини. 73005, Херсон-5, вул. Перекопська, 169. Тел. (0552) 35-50-27

М1 1

2

3

1 4 1

5

1 6

7 7 1

107.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська школа ендокринології»

1-2 червня, м. Харків

210

95

Росія, Білорусь, Молдова, Азер­байджан, Албанія

Державна установа

«Інститут проблем ендокринної

патології ім. В.Я. Данилевського

НАМН України».

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел/факс (057) 700-45-39, 700-45-38,

700-45-42.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057)711-41-45. Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-09

108.

Науково-практична конференція «Невідкладні стани в кардіології»

2-3 червня, м. Київ

250

55

100

Всеукраїнська громадська організація

«Асоціація кардіологів України».

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-66-22,

тел/факс (044) 275-42-09.

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-1511

1 2

з

4 1 5

1 6

1 7 1

109.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні напрямки та досягнення психіатрії, психотерапії, психології»

2-3 червня, АР Крим, м. Сімферо­поль

150 100

Росія, Білорусь, Чехія, Німеччина

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського» МОЗ України.

95006, АР Крим, Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 27. Тел. (0652) 25-53-80

ПО.

Навчально-наукова конференція «Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»

2-3 червня, м.

Тернопіль

70 50

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 43-11-33

111.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров'я та довголіття»

2-3 червня, м. Київ

350 300

Росія,

Білорусь,

Польща

Державне підприємство «Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини МОЗ України».

01021, вул. М. Грушевського, 7. Тел. (044) 253-61-94, 253-60-24. Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України». Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини»

561

2 !

3

L 4

5

1 6

1 7 1

112.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Епігенетичні хвороби»

2-3 червня, м. Харків

200

50

Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, США, Велико­британія, Данія, Німеччина, Болгарія

Харківський національний медичний університет МОЗ України, Український інститут клінічної генетики Харківського національного медичного університету МОЗ України.

61022, Харків, проспект Правди, 13. Тел. (057) 705-16-74, 700-32-47

ИЗ.

Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування артеріальної гіпертензії»

9-10 червня, м. Київ

200

100

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-41

5711

2

з

4

5

1 6

7 1

114.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Карпатські читання»

9-10 червня, м. Ужгород

600

200

Росія, Чехія, Велико­британія, Німеччина

Ужгородський національний університет МОН України. Закарпатський обласний клінічний центр неврології та нейрохірургії. Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація боротьби з інсультом». 02222, Київ, а/с 77. Тел. (044) 530-54-89, (067) 465-56-61

115.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні методи лікування навколо- та внутрішньо-суглобових ушкоджень»

16-17 червня, м. Одеса

350

250

Молдова, Росія, Білорусь, Німеччина, Велико­британія, США

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 720-11-59, 720-15-25, 716-56-36

116.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання нейрохірургії, судинної нейрохірургії, нейроонкології, хірургії хребта та спинного мозку»

16-17 червня, м. Київ

200

5S

150

Німеччина,

Бельгія,

Данія,

Польща,

Італія,

Росія,

Індія,

Корея,

Японія

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (067) 232-17-71. Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами. 03680, Київ,

вул. Академіка Заболотного, 21. Тел. (044) 259-68-94|> 1

2

з

4 1

5

1 6

1 7 1

117.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне право як складова частина національної безпеки України: від поліцейської хімії до фармацевтичного законодавства, соціальної, доказової і судової фармації»

16-17 червня, м. Харків

150

10

Росія, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61057, Харків, вул. Повстання, 17. Тел. (057) 732-89-53. Харківська обласна рада. Головне управління МВС України в Харківській області

118.

Науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної терапії»

17 червня, АР Крим, м. Сімферо­поль

150

20

Державна установа

«Інститут терапії

ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків,

проспект Постишева, 2-А.

Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32

Міністерство охорони здоров'я

АР Крим.

95005, АР Крим, Сімферополь, проспект Кірова, 13. Тел. (0652) 54-44-87

5911

2

І з

4 1

5

6

1 7

119.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

ЗО червня

1 липня, м. Івано-Франківськ

200

60

150

Білорусь, Росія

Українське товариство радіаційних онкологів.

61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел. (057) 704-10-77. Державна установа «Інститут медичної радіології ім. СП. Григор'єва НАМН України». 61024, Харків, вул. Пушкінська, 82. Тел. (057) 704-10-62, 704-10-64. Державна установа

«Національний інститут раку МОЗ України».

03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43.

Тел. (044) 259-01-95,

факс (044) 259-02-73.

Національна медична академія

післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9.

Тел. (044)483-06-05.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 707-73-80.

Управління охорони здоров'я

Івано-Франківської обласної державної

адміністрації.

76004, Івано-Франківськ,

вул. Грушевського, 21.

Тел. (0342)55-20-14,

факс (0342)55-19-01.

Івано-Франківський обласний онкологічний диспансер.

76000, Івано-Франківськ, вул. Медична, 17. Тел. (0342) 50-22-691

2

1 з

4 1

5

1 6

7 1

120.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»

8-9 вересня, м. Дніпро­петровськ

150

75

Росія, Німеччина

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України. 49044, Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 9. Тел. (0562) 27-17-85

121.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання пульмонології: обмін досвідом та перспективи розвитку»

8-9 вересня, м. Чернівці

120

40

Білорусь, Польща

Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (0372) 55-37-54, 52-58-87. Головне управління охорони здоров'я Чернівецької державної адміністрації. Тел. (0372) 55-05-73

122.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми гастроентерології та абдомінальної хірургії», присвячена пам'яті почесного громадянина Хмельниччини професора - хірурга М.П. Чорнобрового

15

вересня, м. Хмельни­цький

300

100

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

21018, Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 67-16-53

123.

Науково-практична конференція «Сучасні проблеми охорони психічного здоров'я населення України»

15-16 вересня, м. Київ

100

61

70

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел. (044) 468-32-15|1

2

3

4 1 5

І 6

7 1

124.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні принципи лікування нейроонкологічних захворювань. Перспективи розвитку функціональної нейрохірургії»

15-16 вересня, АР Крим, м. Ялта

300 270

Росія, Білорусь, Вірменія, Грузія, Азер­байджан, Японія, Німеччина, Ізраїль

Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Українська асоціація нейрохірургів. 04050, Київ,

вул. Платона Майбороди, 32.

Тел. (044) 483-91-98.

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

61068, Харків,

вул. Академіка Павлова, 46

125.

Науково-практична конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки» (сьомі Марзєєвські читання)

15-16 вересня, м. Київ

200 100

Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України». 02094, Київ, вул. Попудренка, 50. Тел/факс (044) 559-90-90

126.

Науково-практична конференція «Актуальні питання вертеброневрології»

15-16 вересня, м. Харків

100 50

62

Державна установа

«Інститут неврології, психіатрії та

наркології НАМН України».

61068, Харків,

вул. Академіка Павлова, 46.

Тел. (057) 738-40-83, 738-06-24,

738-33-94|1

2

з

4 Г

5

6

! 7 1

127.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Цукровий діабет як міждисциплінарна проблема: стандарти діагностики і лікування з позиції доказовості»

16

вересня, м. Харків

180

50

Росія,

Білорусь,

Польща

Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-09

128.

Науково-практична конференція «Доказова внутрішня медицина: стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб»

21

вересня, м. Вінниця

300

45

Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова

МОЗ України.

21030, Вінниця,

вул. Хмельницьке шосе, 96.

Тел. (0432) 43-95-65

129.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Функціональна діагностика в неврології»

22-23 вересня, м. Харків

150

63

100

Росія

Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація клінічних нейрофізіологів». 91045, Луганськ, квартал 50-річчя

Оборони Луганська, 14, офіс 201. Тел. (0642) 55-39-53, тел/факс (0642) 77-07-4611

2 1

3

1 4 1

5

1 6

1 7 1

130.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вроджених вад серця»

22-23 вересня, м. Київ

300

250

США,

Данія,

Німеччина,

Франція,

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Казахстан

Державна установа «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України. 01135, Київ, вул. Чорновола, 28/1. Тел. (044) 284-03-11

131.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «IV Український гастроентерологічний тиждень»

22-23 вересня, м. Київ

1000

800

Росія,

Білорусь,

Німеччина

Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України». 49074, Дніпропетровськ, проспект газети «Правда», 96. Тел. (0562) 27-00-84. Українська асоціація гастроентерологів. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України

641 1 2

з

* 1

5

1 6

1 7 1

132. Науково-практична конференція «Актуальні питання хірургії і анестезіології» (для молодих вчених)

22-23 вересня, м. Харків

150

50

Асоціація хірургів України.

Державна установа

«Інститут загальної та невідкладної

хірургії НАМН України».

61103, Харків, в'їзд Балакірєва, 1.

Тел. (057) 349-41-39, 349-41-05.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України.

61022, Харків, проспект Леніна, 4.

Тел. (057) 372-33-44

133. Науково-практична конференція «Нові діагностичні і лікувальні технології в клінічній інфектології»

22-23 вересня, м. Рівне

130

100

Асоціація інфекціоністів України. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-47-25. Головне управління охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації

134. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний стан медико-соціальної експертизи, профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів»

22-23 вересня, м. Дніпро­петровськ

200

65

100

Росія, Білорусь

Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. 49027, Дніпропетровськ, провулок Радянський, 1-А, Тел. (056) 744-86-2611 1

2

! з

«

5

1 6

1 7

135.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Назальний поліпоз»

26-27 вересня, м. Київ

400

350

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Німеччина,

Туреччина

Українське наукове медичне товариство оториноларингологів. Державна установа «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України». 03057, Київ, вул. Зоологічна, 3. Тел. (044) 483-12-82, тел/факс (044) 483-15-80

136.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нейроендокринні і імунні процеси в нормі та патології: від теорії до практики»

27-28 вересня, м.

Запоріжжя

200

50

Росія

Запорізький державний медичний університет МОЗ України. 69035, Запоріжжя, проспект Маяковського, 26. Тел. (0612) 24-64-70, 34-35-61

661

2

з

<

5

6

1-7 1

137.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медичної реабілітації, курортології та фізіотерапії в санаторному лікуванні дорослих та дітей»

28-29 вересня, АР Крим, м.

Євпаторія

150

100

Росія,

Білорусь,

Молдова

Всеукраїнська асоціація

фізіотерапевтів та курортологів.

01033, Київ-33,

вул. Шота Руставелі, № 39/41,

офіс 809-811.

Тел. (044) 289- 65-57,

289-66-50, 289-63-61,

факс (044) 289-70-41.

Закрите акціонерне товариство

«Укрпрофоздоровниця».

Дочірнє підприємство

«Клінічний санаторій «Примор'я».

Державна установа

«Український науково-дослідний

інститут дитячої курортології та

фізіотерапії» МОЗ України.

97412, АР Крим,

Євпаторія, вул. Маяковського, 6.

Тел. (06569) 6-16-74, 3-04-35,

факс (06569) 6-31-28.

Державна установа

«Кримський державний медичний

університет ім. С.І. Георгієвського

МОЗ України».

95006, Сімферополь,

бульвар Леніна, 5/7

6711

2

з

4

5

І 6

7 Г

138.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання)

28-29 вересня, м. Дніпро­петровськ

800

500

Росія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 02660, Київ,

проспект Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26, факс (044) 541-25-88. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

139.

Науково-практична конференція

«Актуальні питання клінічної

медицини»

(для молодих вчених)

29 вересня, м.

Запоріжжя

150

60

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (0612) 24-09-03

140.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційна система управління охороною здоров'я: галузь, регіон, лікарня»

29 вересня, м. Київ

500

200

Польща, Німеччина, Велико­британія, Канада, Росія

Всеукраїнська громадська організація

«Всеукраїнська Асоціація Головних

Лікарів України».

01014, Київ, вул. Верхня, 5.

Тел. (044) 284-79-93.

Компанія «Conference House».

Тел. (044) 541-18-38

681 2

з 1

4

5

1 6

7 1

41. Науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології»

29-30 вересня, м. Луганськ

250

200

Державна установа

«Інститут очних хвороб і тканинної

терапії ім. В.П. Філатова

НАМН України».

65061, Одеса,

Французький бульвар, 49/51. Тел. (048) 776-04-35, 760-37-69, (0482) 63-63-16.

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 57-04-74, 57-04-28

142. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні аспекти ортодонтії»

29-30 вересня, м. Одеса

250

210

Росія, Білорусь, Німеччина, Велико­британія, США

Громадська організація «Асоціація ортодонтів України». Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 03057, Київ, вул. Зоологічна, 1. Тел. (044) 483-99-85

143. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невідкладні стани в психіатрії та неврології»

29-30 вересня, АР Крим, м.

Євпаторія, м. Сімфе­рополь

100

69

60

Росія, Білорусь, Чехія, Німеччина

Державна установа «Кримський державний медичний університет ім. СІ. Георгієвського» МОЗ України.

95006, АР Крим, Сімферополь, вул. Р. Люксембург, 27. Тел. (0652) 25-53-8011

2 1

3

1 4 1

5

1 6

і 1

144.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення в нефрології, діалізі, трансплантації нирки»

29-30 вересня, м. Одеса

100

70

Росія,

Білорусь,

Молдова,

Італія,

Нідерланди

Українська асоціація нефрологів. Державна установа «Інститут нефрології НАМН України».

04050, Київ, вул. Дегтярівська, 17-В. Тел. (044) 455-93-77, факс (044) 455-93-87. Національний нирковий фонд

145.

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 200-річчю з дня народження В.О. Караваєва

Третя декада вересня, м. Київ

500

200

Росія, Білорусь, Німеччина, Естонія

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-60-63

146.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досвід створення університетських клінік»

6-7 жовтня, м. Одеса

200

70

150

Росія, Білорусь

Міністерство охорони здоров'я України.

01601, Київ, вул. М. Грушевського, 7.

Тел. (044) 253-61-94.

Одеський національний медичний

університет МОЗ України.

65082, Одеса,

Валіховський провулок, 2.

Тел. (048) 723-33-24,

факс (048) 723-22-15Il 1 2

1 з

4 1

5

1 <>

1 7 1

147. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медичне право і медична етика: виклики сьогодення»

6-7 жовтня, м. Донецьк

300

250

Польща, Македонія, Росія, Латвія, Таджики­стан, Молдова, Казахстан, Киргизстан, Білорусь

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16.

83001, Донецьк,

вул. Університетська, 24.

Тел. (062) 335-00-54

148. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інноваційні технології в стоматології та клінічній медицині», присвячена 90-річчю ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

6-7 жовтня, м. Полтава

450

150

Росія, Узбе­кистан, Молдова, Латвія, Грузія

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України.

36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-14-50

149. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до відновлюваної терапії та реабілітації хворих з внутрішньою професійною патологією»

6-7 жовтня, м.

Запоріжжя

250

71

50

Росія

Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 69096, Запоріжжя, бульвар Вінтера, 20. Тел. (061)701-41-9011

1 2

3

1 4 1

5

1 6

1 7

150.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання кардіоневрології в геріатрії»

6-7 жовтня, м. Київ

250

45

Росія, Білорусь

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 428-19-91, 428-19-90, 431 -05-35, 431 -05-40, 431 -05-47, тел/факс (044) 426-86-83

151.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні дослідження в ортопедії та травматології»

6-7 жовтня, м. Харків

250

100

Росія,

Білорусь,

Узбекистан

Державна установа

«Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка

НАМН України».

61024, Харків, вул. Пушкінська, 80. Тел/факс (057) 704-14-78, 700-11-27

152.

Науково-практична конференція для лікарів-ендокринологів України з навчання хворих на цукровий діабет самоконтролю

6-7 жовтня, м.

Миргород

50

50

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94, 431-02-04, 431-02-61 1

153.

Науково-практична конференція «Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці»

6-7 жовтня, м. Львів

50

72

20

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України.

79010, Львів, вул. Пекарська, 69.1

і 2

3

1 4 1

5

6

1 7 1

154.

Науково-практична конференція «Коферменте у медичній практиці», присвячена 100-річчю з дня народження професора Савицького І.В.

6-7 жовтня, м. Одеса

150

50

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 717-35-10, 716-56-36

155.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики в ангіології»

10-11 жовтня, м. Київ

500

300

Росія,

Білорусь,

Молдова

Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. О.О. Шалімова НАМН України». 03680, Київ,

вул. Героїв Севастополя, 30. Тел. (044) 497-50-65, 454-20-51. Українська Асоціація фахівців з ультразвукової діагностики. 03037, Київ,

Червонозоряний проспект, 17

156.

Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика і ведення загострення бронхіальної астми»

11

жовтня, м. Київ

150

73

90

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-27-33, факс (044) 275-21-1811

2

з

4

5

6

1 7 1

157.

Науково-практична конференція «Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі» (читання, присвячені пам'яті академіка Л.В. Громашевського)

13-14 жовтня, м. Київ

200

110

Державна установа

«Інститут епідеміології та

інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського

НАМН України».

03038, Київ, вул. М. Амосова, 5.

Тел. (044) 275-37-11.

Асоціація інфекціоністів України.

Тернопільський державний медичний

університет ім. І.Я. Горбачевського

МОЗ України.

46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. Тел. (0352) 52-47-25

158.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми»

13-14 жовтня, АР Крим, м. Алушта

300

74

200

Росія,

Фінляндія,

Естонія,

Литва,

Латвія,

Польща,

Чехія,

Угорщина

Українська асоціація спортивної

травматології, хірургії коліна та

артроскопії.

Державна установа

«Інститут травматології та ортопедії

НАМН України».

01054, Київ-54, вул. Воровського, 27. Тел. (050) 310-47-13, (095) 085-23-391

і 2 1

3

1 4 1

5

1 6

1 7 1

159.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Комплексний підхід в дентальній імплантації»

13-14 жовтня, м. Одеса

200

150

Молдова, Литва, Чехія, Росія, Німеччина, Ізраїль, Вірменія, Азербайд­жан

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Тел. (048) 722-22-67, 716-56-36

160.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нанотехнології у фармації та медицині»

13-14 жовтня, м. Харків

100

40

Росія, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. Тел. (057) 706-30-73, (0572) 67-91-84

161.

Науково-практична конференція «Хірургічне лікування туберкульозу та супутніх захворювань легень в умовах сьогодення»

14

жовтня, м. Київ

100

75

80

Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України». 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-04-02, 275-57-00, факс (044) 275-21-18Ill 2 1

3

1 4 1

5

1 6

7 1

162. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Медична наука і клінічна практика на Харківщині: минуле, сьогодення, майбутнє», присвячена 150-річчю Харківського медичного товариства

20 жовтня, м. Харків

180

20

Росія

Державна установа

«Інститут терапії

ім. Л.Т. Малої НАМН України».

61039, Харків,

проспект Постишева, 2-А.

Тел. (057) 370-28-18, 373-90-32,

373-90-03, 373-90-09.

Харківський національний медичний

університет МОЗ України

163. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики та лікування аневризм аорти, її гілок та серця»

20-21 жовтня, м. Київ

450

76

250

Росія, Білорусь, Австрія, Німеччина, Узбекис­тан

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, вул. Шовковична, 39/1. Тел. (044) 255-15-60. Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. акад. М.М. Амосова НАМН України». Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантологи ім. акад. О.О. Шалімова НАМН України». Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва11

1 2

1 з 1

4 1

5

1 6

1 7 1

164.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми нейроендокринології»

20-21 жовтня, м. Луганськ

300

200

Росія

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 77-05-09

165.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Бабенківські читання», присвячена пам'яті академіка Г.О. Бабенка

20-21 жовтня, м. Івано-Франківськ

150

70

Росія, Білорусь

Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України. 76018, Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2. Тел. (03422) 3-13-22

166.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клініки, профілактики ВІЛ-інфекції і захворювань з парентеральним шляхом передачі»

20-21 жовтня, м. Харків

200

77

40

Росія, Білорусь

Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел/факс (0572) 97-50-1811

2

з

4

5

1 б

1 7 1

167.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень»

20-21 жовтня, м. Київ

600

300

Росія, Німеччина

Асоціація ревматологів України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-66-22,

тел/факс (044) 275-42-09.

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 275-52-63.

168.

Науково-практична конференція «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини» (англійською мовою) (для молодих вчених та студентів)

27-28 жовтня, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 70-41-44, факс (0642) 53-20-36

169.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання гематології та трансфузіології», присвячена 75-річчю ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»

27-28 жовтня, м. Київ

200

78

150

Росія, Білорусь, Казахстан, Польща

Державна установа «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 04060, Київ, вул. М. Берлинського, 12. Тел. (044) 440-27-441 1 2

1 з

4

5

1 б

1 7 1

170. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кістково-м'язова система та вік»

27-28 жовтня, м. Луганськ

250

100

Росія,

Білорусь,

Литва,

Грузія,

Молдова,

Казахстан

Державна установа «Інститут геронтології НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-50, тел/факс (044) 430-41-74. Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 63-02-55, 53-03-45

171. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Гармонія гормонів - основа здоров'я жінки»

27-28 жовтня, м. Київ

300

79

150

Росія,

Білорусь,

Польща

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України». 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 483-80-67, 279-21-56[ 1

2 1

3

1 * 1

5

6

1 7 1

172.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті»

27-28 жовтня, м. Харків

220

80

90

Росія, Білорусь, Азер­байджан

Державна установа

«Інститут проблем ендокринної

патології ім. В.Я. Данилевського

НАМН України».

61002, Харків, вул. Артема, 10.

Тел/факс (057) 700-45-39, 700-45-38,

700-45-42.

Державна установа

«Інститут охорони здоров'я дітей та

підлітків НАМН України».

61153, Харків,

проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-31-48. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. 61176, Харків, вул. Корчагінців, 58. Тел. (057)711-41-45. Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 705-07-091

2

3

4

5

6

7 1

173.

Науково-практична конференція «Оптимізація методів променевої діагностики в онкопрактиці»

27-28 жовтня, м. Одеса

100

Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, Валіховський провулок, 2. Міська клінічна лікарня №11. 65006, вул. Академіка Воробйова, 5. Тел. (048) 720-14-26, тел/факс (048) 720-01-44, 716-56-36

174.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології в діагностиці та лікуванні гастроентерологічних хворих»

3-4 листопада, м. Дніпро­петровськ

1000

600

Росія, Білорусь, Німеччина, Казахстан

Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України». 49074, Дніпропетровськ, проспект газети «Правда», 96. Тел. (0562) 27-00-84. Українська асоціація гастроентерологів. Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України

8111

2

3

4 1

5

1 б

1 7 1

175.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Тенденція розвитку стоматологічної допомоги населенню України в світлі сучасних організаційних та технологічних стандартів»

3-4 листопада, м. Одеса

250

150

Росія,

Білорусь,

Німеччина,

Ізраїль,

США

Державна установа «Інститут стоматології НАМН України».

65026, Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Тел. (048) 728-24-60, 728-24-81, тел/факс (048) 728-24-84. Одеський національний медичний університет МОЗ України. 65082, Одеса, провулок Валіховський, 2. Тел. (048) 746-56-71, 728-54-12. Асоціація стоматологів України. 04050, Київ, вул. Пимоненка, 10-А

176.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інсульт. Експертні питання»

3-4 листопада, м. Київ

1500

а

200

Росія, Молдова, Білорусь, Казахстан, Узбекис­тан, Чехія, США, Німеччина

Національна медична академія

післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України.

Всеукраїнська громадська організація

«Українська асоціація боротьби

з інсультом».

02222, Київ, а/с 77.

Тел. (044) 530-54-89, (067) 465-56-611

2

3

4 1

5

1 6

1 7 1

177.

Науково-практична конференція «Мультифокальний атеросклероз: епідеміологія, діагностика, лікування»

8

листопада, м. Київ

250

100

Національний науковий центр

«Інститут кардіології

ім. акад. М.Д. Стражеска»

НАМН України.

03680, Київ-151,

вул. Народного ополчення, 5.

Тел. (044) 249-70-29

178.

Науково-практична конференція «Сучасні засоби дослідження в морфології»

10-11 листопада, м. Луганськ

100

50

Луганський державний медичний університет МОЗ України. 91045, Луганськ, квартал 50-річчя Оборони Луганська, 1-Г. Тел. (0642) 63-02-55, факс (0642) 53-20-36

179.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Здоров'я працюючих»

10-11 листопада, м. Донецьк

150

100

Росія,

Білорусь,

Казахстан

Державне підприємство Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України. 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104-В. Тел/факс (062) 385-92-80

8311

1 2

1 з 1

< 1

5

1 6

1 7 1

180.

Науково-практична конференція «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи»

10-11

листопада, м. Житомир

300

150

Комунальний вищий навчальний

заклад «Житомирський інститут

медсестринства».

10002, Житомир,

вул. Велика Бердичівська, 46/15.

Тел/факс (0412) 37-30-15

181.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Невиношування вагітності і проблеми виходжування дітей з малою масою тіла»

10-11 листопада, м. Київ

500

300

Росія, Грузія

Державна установа

«Інститут педіатрії, акушерства і

гінекології НАМН України».

Асоціація неонатологів України.

04050, Київ, вул. Мануїльського, 8.

Тел. (044) 483-80-67, 484-40-64,

483-62-20

182.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання медичної мікології»

11

листопада, м. Чернівці

70

зо

Росія

Буковинський державний медичний університет МОЗ України. 58002, Чернівці, Театральна площа, 2. Тел. (03722) 3-52-54

183.

Науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього Дня діабету

14

листопада, м. Київ

120

Ы

60

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94, 431-02-04, 431-02-6111

2

з

4 1

5

! 6

І 7 1

184.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Якість життя як критерій оцінки стану здоров'я дітей та підлітків»

16-17 листопада, м. Харків

250

70

Росія

Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, Харків, проспект Леніна, 4. Тел. (057) 707-73-20, 707-72-06. Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України» 61153, Харків,

проспект 50-річчя ВЛКСМ, 52-А. Тел. (0572) 62-60-12, 62-31-27, 62-91-04,

факс (0572) 62-41-17. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України

185.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії»

17-18 листопада, м. Київ

150

50

Росія, США, Франція

Український науково-практичний

центр ендокринної хірургії,

трансплантації ендокринних органів і

тканин МОЗ України.

01021, Київ, Кловський узвіз, 13-А.

Тел. (044) 564-09-20,

тел/факс (044) 560-75-46

186.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дні гастроентерології в Україні»

17-18

листопада, м. Київ

400

85

200

Німеччина,

Росія,

Фінляндія

Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство терапевтів». 01030, Київ,

бульвар Т. Шевченка, 17. Тел. (044) 234-29-02, 234-29-1211

2

1 з

4 1

5

1 6

1 7

187.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»

21-22 листопада, м. Харків

60

ЗО

Росія, Грузія, Білорусь, Азер­байджан, Казахстан, Таджи­кистан, Туркме-ністан, Узбе­кистан

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-91-51, 67-88-52

188.

Науково-практична конференція «Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних уражень: дійсність та перспективи розвитку»

22

листопада, м. Донецьк

250

50

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України.

83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (062) 387-50-28, 385-05-17

189.

Науково-практична конференція «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-інфекцій»

23-24 листопада, м. Київ

100

86

50

Державна установа

«Інститут урології НАМН України».

Українське товариство фахівців з

імунології, алергології та

імунореабілітації.

04053, Київ,

вул. Юрія Коцюбинського, 9-А. Тел. (044) 486-54-0311 1

2

1 з

4 1

5

1 б

1 7 1

190.

Науково-практична конференція «Сучасні мініінвазивні технології в хірургії та гінекології»

24-25 листопада, м. Київ

150

50

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.

01014, Київ, вул. Верхня, 5. Тел. (044) 285-94-38, 254-62-21. Українська асоціація хірургів

191.

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»

24-25 листопада, м. Київ

700

300

Росія,

Білорусь,

Франція,

Польща,

Німеччина

Державна установа

«Інститут епідеміології та

інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського

НАМН України».

Тел. (044) 275-37-11, 273-33-65.

Головний військово-медичний

клінічний центр «Головний

військовий клінічний госпіталь».

01133, Київ, вул. Госпітальна, 18.

Тел. (044) 521-84-54, 521-84-26

87Ill 2

з

4

5

1 б

1 7 —1

192. Науково-практична конференція «Сучасні методи діагностики та лікування ускладнень цукрового діабету»

24-25 листопада, м. Київ

110

70

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України».

04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94, 431-02-04, 431-02-61

193. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Біофармацевтичні особливості створення лікарських препаратів в аспекті їх медичного застосування» (Інтернет-конференція)

28

листопада, м. Харків

100

30

Росія, Білорусь

Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61168, Харків, вул. Блюхера, 4. Тел. (0572) 67-91-84

Скачать документ

Похожие документы:

 1. М.І. Пирогова Міністерство охорони здоров’я України Реорганізація методики післядиплом

  Диплом
  Медична сфера, безумовно потребує реформування. Відповідно до реорганізації в практичній охороні здоров’я виникає необхідність реорганізації післядипломної освіти лікарів.
 2. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (1)

  Документ
  Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг.
 3. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 4. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 5. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.

Другие похожие документы..