Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одной из важнейших причин проводящейся в России административно-правовой реформы стало выявившееся несоответствие сложившейся в стране системы госуда...полностью>>
'Документ'
/Сергей Ачильдиев/ Сергей, старший брат, называл двадцатилетнего Левушку «пустяшным малым». И было за что: поступив в Казанский университет, Толстой ...полностью>>
'Закон'
ВЕДУЩИЙ: Сегодня в России вступает в силу жилищный кодекс, который должен стать основой государственной программы "Доступное жилье". Вместе ...полностью>>
'Документ'
В данной работе рассматривается проблемы и возможности будущего развития мониторинга в глобальных системах. Также основные аспекты для работы с сущес...полностью>>

Харківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Харківський національний університет радіоелектроніки

Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці

Шабанов-Кушнаренко

Юрій Петрович

Біобібліографічний покажчик

Харків

2007-2008

Зміст

Передмова

5

Захопленість улюбленою справою

6

Основні дати життя та діяльності Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

8

Бібліографія праць Ю. П. Шабанова-Кушнаренка в хронології

9

Дисертації, виконані під керівництвом Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

27

Публікації про Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

31

Наукова школа Шабанова-Кушнаренка Ю. П.

32

Алфавітний покажчик співавторів праць Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

33

науковий журнал має статус ВАКівського видання, у ньому публікуються статті на трьох мовах: українській, російській та англійській. 40-річний ювілей журналу співпав з 75-річчям його відповідального редактора – нині ветерана праці, заслуженого діяча науки і техніки УРСР, доктора технічних наук, професора Ю. П. Шабанова-Кушнаренка.

Сьогодні наукові розробки в області біоніки інтелекту починають давати відчутні практичні результати. Назріла необхідність промислових випробувань і підготовки серійного виробництва мозкоподібних ЕОМ, що перевершують по продуктивності комп’ютери з програмним управлінням. На практиці використовуються запропоновані біонікою інтелекту методи побудови математичних моделей механізмів інтелекту, а також методи перетворення їх у логічні та електронні мережі, що виконують роль процесора мозкоподібних ЕОМ. Освоєння таких ЕОМ створює передумови для проведення практичних розробок у сфері кіборгізації. Результати в області алгебраізації логіки, одержані під час біонічних досліджень, відкривають можливості створення математичних і електронних моделей механізмів, виявлених біологами в нейронних мережах мозку, що допоможе при протезуванні органів чуттів і руху, структур нервової системи людини.

Будучи ще досить молодою наукою, біоніка інтелекту продовжує стрімко розвиватися, завойовуючи нові позиції, і чимала заслуга в цьому Юрія Петровича Шабанова-Кушнаренка, який присвятив усе своє життя улюбленій справі.

Бібліографія праць

Шабанова-Кушнаренка Ю. П.

1957

Исследование многоканатного подъема с жестким закреплением канатов к сосудам [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. науч.-техн. конф. по прочности и износу горного оборудования. – М. : Изд. МУП СССР, 1957. – С. 60–62.

Совещание по многоканатным подъемным установкам [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Горный журнал. – М. : Углетехиздат, 1957. – № 3. – С. 78–79.

1958

Выравнивание усилий между канатами в многоканатных подъемных установках с жестким креплением канантов к сосудам [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : ХГИ, 1958. – 216 с.

Исследование работы безуравнительного многоканатного подъема [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем : сб. статей. – М. : Углетехиздат, 1958. – С. 123–152.

О распределении нагрузки между канатами безуравнительного многоканатного подъема [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Научные доклады высшей школы. Горное дело. – М. : Сов. наука, 1958. – № 3. – С. 148–155.

Особенности работы подъемных установок с движущими шкивами трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Рудничные подъемные машины / З. М. Федорова. – М. :Углетехиздат, 1958. – Гл. 13. – С. 316–327.

Применение упругой футеровки на многоканатных шкивах трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем : сб. статей. – М. : Углетехиздат, 1958. – С. 153–166.

1959

Выравнивание усилий между канатами в многоканатных подъемных установках с жестким креплением канантов к сосудам [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд. ХГИ, 1959. – 18 с.

Опыт применения на подъемной установке со шкивами трения футеровки из конвейерной ленты [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, К. А. Мосийчук // Научная и техническая информация. – М. : ЦИТИ угля, 1959. – С. 115–119.

Экспериментальное определение усилий в канатах многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Научные доклады высшей школы. Горное дело. – М. : Сов. наука, 1959. – № 1. – С. 107–114.

1960

К вопросу применения разрезных противовесов на многоканатном подъеме [Текст] / Л. П. Любченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем в горной промышленности : сб. статей. – М. : Госгортехиздат, 1960. – С. 25–33.

Новый метод испытания проволочных канатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Сталинградская промышленность. – Сталинград : ЦБТИ, 1960. – № 7. – С. 31–33.

Применение на движущих шкивах подъемных установок футеровки из прорезиненной ткани [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, К. А. Мосийчук // Уголь Украины. – К. : Гостехиздат, 1960. – № 2. – С. 19–21.

Регулирование натяжений канатов многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Многоканатный подъем в горной промышленности : сб. статей. – М. : Госгортехиздат, 1960. – С. 194–203.

1961

К вопросу о построении рациональных сечений фасонных проволок закрытых канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Сталь. – М. : Металлургиздат, 1961. – № 7. – С. 660–664.

Новый метод определения напряжений в проволочных канатах [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Заводская лаборатория. – М. : Металлургиздат, 1961. – № 2. – С. 191–194.

Обтяжка проволочных канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко, А. П. Ветров // Вопросы горной механики. – М. : Госгортехиздат, 1961. – № 12. – С. 120–134.

Принципы расчета параметров подвесных устройств для безуравнительных многоканатных подъемных установок [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Вопросы горной механики. – М. : Госгортехиздат, 1961. – № 12. – С. 152–162.

1962

Вопросы геметрического построения канатов линейного касания [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1962. – № 5.

О затухании деформации сдвига упругой футеровки шкива трения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Б. В. Меньков // Науч. тр. МГИ. – М. : Изд. МГИ, 1962. – Вып. 44. – С. 28–33.

Установка для предварительной вытяжки стальных канатов [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Бюл. Центр. ин-та информ. черной металлургии. – М. : Металлургиздат, 1962. – № 4. – С. 31–33.

1963

Безуравнительный многоканатный подъем [Текст] : монография / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко. – К. : Гостехиздат УССР, 1963. – 470 с.

Вопросы синтеза устройств фотоввода обучающих автоматов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. I респ. конф. по программированию обучения. – К. : Изд. МВССО УССР, 1963.

Определение растягивающего усилия и крутящего момента в стальном канате [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. И. Козюберда // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1963. – № 1. – С. 175–180.

Распределение усилий между канатами мно-гоканатного подъема при комбинированном их креп-лении к сосудам [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. А. Шматков // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1963. – № 8. – С. 120–128.

1964

Вопросы моделирования зрительных функций человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Г. Мурашко // Тр. 20-й Всесоюзной науч. сес., посвященной Дню радио. Секция кибернетики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1964.

1965

Влияние пробуксовки канатов по отклоняющему шкиву на распределение усилий между канатами многоканатной подъемной установки [Текст] / П. П. Нестеров, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. К. Гончаренко // Изв. вузов. Горный журнал. – М. : Госгортехиздат, 1965. – № 1. – С. 89–94.

Вопросы моделирования зрительных функций человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Д. Майстровский // Тр. 21-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1965. – С. 45–54.

Вопросы теории восприятия движущихся объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 16–28.

Вопросы теории инерции зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 3–17.

Вопросы теории иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г. Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 18–36.

Математическая модель инерции и иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачев, А. Г. Мурашко, Г .Д. Майстровский // Математические модели в биологии и бионика. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1965. – С. 3–15.

Математическая модель цветового зрения человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин // Тр. 21-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1965. – С. 54–62.

1966

Анализ реакций “медленной” адаптации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. Я. Какурин // Бионика и математическое моделирование в биологии. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1966. – Вып. 1. – С. 45–64.

Бионическая модель цветового зрения человека и некоторые вопросы теории цветного телевидения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 100–104.

Вопросы доказательности при математическом моделировании зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Д. Майстровский // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 94–98.

Вопросы моделирования адаптации слуха [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 33–35.

Вопросы моделирования слуха человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сес. НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 68–72.

Математическая модель обработки информации в глазу человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 8–18.

Математическая модель переработки информации в органе зрения человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Моделирование в биологии и медицине. – К. : Наук. думка, 1966. – Вып. 2. – С. 100–106.

Математичні моделі зору [Текст] : монографія / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Л. Рвачов, А. Г. Мурашко. – К. : Техніка, 1966. – 95 с.

Моделирование иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Г. Мурашко // Светотехника. – М., 1966. – № 12. – С. 1–5.

Моделирование однородных стационарных зрительных процессов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин, Г. Д. Майстровский // Моделирование в биологии и медицине. – К. : Наук. думка, 1966. – Вып. 2. – С. 107–116.

Модель статики адаптации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. Я. Какурин, Е. П. Путятин // Тр. науч.-техн. конф., посвященной Дню радио. Секция бионики. – Х. : Изд. ХИГМАВТ, 1966. – С. 58–59.

Эксперименты по проверке модели иррадиации зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Тр. 22-й Всесоюзной науч. сессии НТОРЭС. Секция бионики. – М. : Изд. НТОРЭС, 1966. – С. 73–79.

1967

Модель статики зрения и законы Грассмана [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика и математическое моделирование в биологии. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1967. – Вып. 2. – С. 49–89.

1968

К вопросу моделирования краевого контраста [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Я. Сердюченко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 2. – С. 117–125.

Математическое моделирование некоторых функций человеческого зрения [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К. : Изд. ИК АН УССР, 1968. – 32 c.

Моделирование динамики адаптации зрения и слуха [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко, Е. П. Путятин, М. Ф. Бондаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 1. – С. 97–106.

Моделирование статики адаптации слуха и зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко, Е. П. Путятин, М. Ф. Бондаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 1. – С. 29–38.

О задаче математического моделирования зрения человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 1. – С. 19–28.

О математическом моделировании слуховой адаптации [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. Ф. Дюбко // Биофизика. – М. : Изд. АН СССР, 1968. – Т. 13, вып. 4. – С. 694–698.

Определение вида нелинейной функции на входе модели адаптации ахроматического зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин, М. Ф. Бондаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1968. – Вып. 2. – С. 137–139.

1969

Математическое моделирование [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. П. Путятин. – Х., 1969. – 157 с.

1970

Аксиоматическое построение модели цветового зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1970. – Вып. 4. – С. 30–50.

Исследование реакций модели инерции Аллара–Луизова на периодические мелькания яркости [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. Г.Качко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1970. – Вып. 4. – С. 103–114.

Математическая модель преобразования координат в поле зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. В. Шульгин // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1970. – Вып. 3. – С. 127–128.

Модель адаптации зрения и опыты Криса [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Кибернетика и вычислительная техника. – К. : Наук. думка, 1970. – Вып. 7. – С. 64–65.

Модель статического преобразования яркости в светлоту [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Кибернетика и вычислительная техника. – К. : Наук. думка, 1970. – Вып. 7. – С. 96–100.

Об алгоритме, лежащем в основе инерции и иррадиации человеческого зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Кибернетика и вычислительная техника. – К. : Наук. думка, 1970. – Вып. 4. – С. 195–201.

О математическом моделировании узнавания [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. В. Шульгин, Б. К. Лопатченко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1970. – Вып. 3. – С. 149–152.

А. с. 289301 СССР, МПК G 01 J 3/46. Устройство для распознавания цвета [Текст] / Путятин Е. П., Пчелинов В. П., Шабанов-Кушнаренко Ю. П.; Харьковский ин-т радиоэлектроники. - № 1293243/26-25; заявл. 24.12.68, опубл. 08.12.70, Бюл. № 1. – 4 с. : ил.

1971

К вопросу об аксиоматическом построении математических моделей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. С. Еремин, Е. Г. Качко и др. // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 6. – С. 70–74.

Линейная математическая модель преобразования сложных звуковых сигналов в громкость [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. С. Еремин, С. А. Усенко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 7. – С. 68–74.

Математическая модель определения классов одинаковых слов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Л. И. Якименко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 7. – С. 103–106.

Математическое моделирование классификации человеком некоторых классов зрительных картин [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. В. Шульгин, Е. П. Путятин, Б. К. Лопатченко // Управление и информационные процессы в живой природе. – М. : Наука, 1971. – С. 106–111.

Математическое описание сглаживающих свойств зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Е. Г. Качко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 5. – С. 91–102.

Математическое описание функционирования вкусового анализатора человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Ю. С. Марченко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 5. – С. 20–26.

Об одной математической модели морфологической классификации множества имен существительных русского языка [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Л. И. Якименко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1971. – Вып. 6. – С. 104–107.

А. с. 302732 СССР Устройство для выделения контуров изображения [Текст] / Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Керемжанов А. Ф. – 4 с. : ил.

1972

Аксиоматическое построение математической модели адаптации зрения [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Е. П. Путятин, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Кибернетика и вычислительная техника. – К. : Наук. думка, 1972. – Вып. 14. – С. 40–48.

К вопросу математического описания линейных психофизических систем [Текст] / Л. М. Майстровская, В. П. Пчелинов, Е. Г. Качко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 8. – С. 56–58.

Об условиях существования психофизических шкал равных расстояний [Текст] / Л. М. Майстровская, Е. Г. Качко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 8.– С. 5–9.

О некоторых бинарных отношениях [Текст] / Л. М. Майстровская, Ю. Г. Ольховский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 9. – С. 37–40.

Условия существования пороговых шкал [Текст] / Л. М. Майстровская, Ю. Г. Ольховский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1972. – Вып. 9. – С. 3–9.

1973

Введение метрики в поле зрения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. В. Шульгин, Б. К. Лопатченко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1973. – Вып. 10. – С. 58–66.

К динамике системы поддержания равновесия [Текст] / В. А. Внуков, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХГУ, 1973. – Вып. 10. – С. 99–104.

А. с. 375061 СССР Устройство для изучения статических функций человека при воздействии толчков, перпендикулярных продольной оси тела [Текст] / Гуревич Р. А., Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Тютюнник И. Ф. – 4 с. : ил.

1974

Об одном подходе к построению многомерных шкал дифференциальных порогов [Текст] / Л. М. Майстровская, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1974. – Вып. 13. – С. 149–153.

1976

Вопросы построения математической модели цветового зрения человека и ее технической реализации [Текст] / В. П. Пчелинов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Электронное математическое моделирование и оптимизация процессов. – К. : Наук. думка, 1976. – С. 104–110.

Математическое моделирование индуктивного цветового контраста [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Я. Сердюченко, В. А. Грабина // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1976. – Вып. 17. – С. 3–8.

Некоторые вопросы шкалирования громкостных интервалов в слухе [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, С. А. Усенко, С. Ю. Приходько // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1976. – Вып. 17. – С. 75–80.

Об условиях существования многомерной психофизической шкалы равноделения [Текст] / Л. М. Майстровская, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Кибернетика. – К., 1976. – № 3. – С. 146–147.

1977

Эффект сглаживания в слухе [Текст] / О. М. Абрамов, А. Я. Дрюченко, С. А. Усенко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк, 1977. – Вып. 19. – С. 31–37.

1978

Применение метода нуль-органа в лингвистике [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1978. – Вып. 21. – С. 109–112.

Применение метода нуль-органа в психофизике. 1 [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1978. – Вып. 21. – С. 3–15.

Экспериментальное исследование модели индуктивного цветового контраста [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. Я. Сердюченко, В. А. Грабина // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1978. – Вып. 20. – С. 15–23.

1979

Математическая модель склонения полных непритяжательных имен прилагательных [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, М. Ф. Бондаренко // Научно-техническая информация. Сер. 2. Информационные процессы и системы. – М. : Изд. ВИНИТИ, 1979. – № 6. – С. 10–13.

Математическое описание конечных бинарных отношений [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 51. – С. 22–29.

Математическое описание конечных логических объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 23. – С. 3–9.

Математическое описание конечных предикатов высших порядков [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 23. – С. 92–98.

Об алгебре конечных предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 50. – С. 14–20.

Об алгебре предикатов с отрицанием [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 50. – С. 21–28.

Об уравнениях теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 51. – С. 15–21.

О теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 22. – С. 3–11.

Применение метода нуль-органа в психофизике. 2 [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1979. – Вып. 22. – С. 50–60.

1980

Аналитические методы неявного задания конечных алфавитных операторов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 54. – С. 96–102.

Аналитический метод явного задания конечных алфавитных операторов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 25. – С. 3–11.

Математическое описание процесса склонения имен прилагательных [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, М. Ф. Бондаренко, В. М. Бондарев, З. Ю. Шабанова-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 24. – С. 22–27.

Моделирование булевых отношений средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 56. – С. 83–89.

Об обратимых переключательных цепях [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 56. – С. 89–96.

Об универсальной алгебре конечных предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 55. – С. 69–74.

О конечных предикатах [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 24. – С. 3–8.

О моделировании множеств средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд. ХАИ, 1980. – Вып. 4. – С. 76–80.

О переключательных цепях теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 25. – С. 11–18.

О формулах алгебры конечных предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 53. – С. 4–10.

Приложения теории интеллекта к синтезу комбинационных схем [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, М. Ф. Бондаренко, Г. Г. Четвериков, З. Ю. Шабанова-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1980. – Вып. 53. – С. 10–18.

1981

Вопросы математической теории цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 58. – С. 101–107.

Математическая логика [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Ф. Осыка, В. М. Бондарев. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1981. – 56 с.

Математическая модель морфологического отношения для окончания основных словоформ субстантивного склонения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 14 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4557.

Моделирование конечных автоматов средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 59. – С. 3–7.

Моделирование переключательных функций средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 59. – С. 8–13.

Об обработке выражений последовательным методом [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 18 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4561.

О декомпозиции уравнений алгебры конечных предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 15 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4560.

О задаче математического описания склонения имен существительных [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 11 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4559.

О математическом описании алгоритмической деятельности человека [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 57. – С. 73–80.

О математическом описании выражений и действий над ними [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Вестник ХПИ. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 1. – С. 86–92.

О математическом описании естественного языка [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 27. – С. 9–13.

О моделировании алфавитных операторов средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 26. – С. 3–10.

О моделировании арифметических операций [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 26. – С. 49–53.

О моделировании конечных математических структур [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 60. – С. 86–90.

О моделировании теоретико-множественных отношений и операций [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 27. – С. 3–9.

О последовательном методе математического описания конечных объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4472.

О приборной реализации конечных алфавитных операторов в виде автоматов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 60. – С. 82–86.

О проблемах математического описания морфологических отношений [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 13 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4958.

О проблемах систематического описания морфологических отношений [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1981. – 13 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4558.

Последовательный и параллельный методы математического описания конечных объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 57. – С. 36–43.

Формальные аспекты теории цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1981. – Вып. 58. – С. 107–114.

1982

Исследование свойств предиката дифункциональности [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. В. Шляхов // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 29. – С. 3–9.

Координатная формулировка законов цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 61. – С. 79–85.

Математическая формулировка законов цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 61. – С. 73–79.

Математический анализ свойств модели цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 62. – С. 80–86.

Математическое обоснование модели цветового зрения [Текст] / Н. Г. Сарнавский., Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 62. – С. 87–92.

Моделирование булевых функций средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 63. – С. 84–90.

Начала теории интеллекта. Ч. 1. Математические средства [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 240 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3322.

Начала теории интеллекта. Ч. 2. Технические средства [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 244 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3323.

Начала теории интеллекта. Ч. 3. Проблемы и перспективы [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 210 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3324.

Об идентификации методом сравнения объектов, описываемых системой линейных функционалов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 17 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 3048.

Об идентификации методом сравнения систем, измеряющих расстояния [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 13 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 2979.

Об условиях существования линейно-функционального предиката [Текст] / Ф. Э. Ицков, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 30. – С. 3–10.

О декомпозиции модели морфологического отношения [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1982. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 3114.

О моделировании слова и преобразовании его форм [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 28. – С. 3–8.

О моделировании элементарных операций вычислительных машин средствами теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 28. – С. 68–73.

О последовательном методе математического описания конечных объектов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1982. – Вып. 64. – С. 88–95.

Предикаты n-мерной линейности и их свойства [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – М., 1982. – 15 с. – Деп. в ВИНИТИ, № 4764.

А. с. 991492 СССР, МПК G 10 L 1/02. Способ распознавания речевого сигнала [Текст] / Бондаренко М. Ф., Дрюченко А. Я., Шабанов-Кушнаренко Ю. П.; Харьковский ин-т радиоэлектроники; заявл. 14.01.81, опубл. 23.01.83, Бюл. № 3. – 4 с. : ил.

1983

Об алгебре конечных предикатов произвольного порядка [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 67. – С. 92–98.

Об идентификации методом сравнения динамических систем, описываемых интегралом свертки [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 66. – С. 16–21.

Об идентификации методом сравнения пространственных объектов, описываемых интегралом свертки [Текст] / Н. Г. Сарнавский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 65. – С. 29–36.

Об обработке выражений последовательным методом [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 68. – С. 40–47.

О решении уравнений теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1983. – Вып. 31. – С. 3–8.

1984

О бионических частотно-импульсных цифровых моделях [Текст] / З. Ю. Маленченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1984. – Вып. 32. – С. 3–6.

Основы дискретной математики [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, М. Ф. Бондаренко, А. Ф. Осыка и др. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1984. – 52 с.

Стандартные формы в конечной алгебре [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1984. – Вып. 33. – С. 3–10.

Теория интеллекта. Математические средства [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Вища шк., 1984. – 142 с.

Формальное описание первичных абстракций математики на языке конечной алгебры [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1984. – Вып. 69. – С. 48–54.

А. с. 1095167 СССР, МПК G 06 F 3/16. Устройство для синтеза речи [Текст] / Бондаренко М. Ф., Дрюченко А. Я., Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Усенко С. А.; Харьковский ин-т радиоэлектроники; заявл. 05.05.82, опубл. 30.05.84, Бюл. № 20. – 8 с. : ил.

1985

Об условиях существования сверточного семейства предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. В. Шляхов // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1985. – Вып. 34. – С. 3–10.

1986

Математическая логика [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, М. Ф. Бондаренко, А. Ф. Осыка, З. В. Дударь. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1986. – 49 с.

Теория интеллекта. Технические средства [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Вища шк., 1986. – 134 с.

А. с. 1241483 СССР, МПК 4 Н 03 М 7/00, 13/00. Модуль для преобразования кодов [Текст] / Четвериков Г. Г., Бондаренко М. Ф., Шабанов-Кушнаренко Ю. П.; Харьковский ин-т радиоэлектроники; заявл. 11.12.84, опубл. 30.06.86, Бюл. № 24. – 6 с. : ил.

1987

Об абстрактном определении алгебры конечных предикатов [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1987. – Вып. 39. – С. 3–12.

О предикатах дифункциональности [Текст] / С. Н. Герасин, Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1987. – Вып. 39. – С. 12–18.

Спецглавы конечной математики [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Г. А. Тимофеева. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1987. – 17 с.

Теория интеллекта. Проблемы и перспективы [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Вища шк., 1987. – 160 с.

1988

Изоморфизм алгебр идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1988. – 13 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2280.

Методические указания к самостоятельной работе по курсу «Основы дискретной математики» [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1988. – 33 с.

Об аксиоматическом введении понятия множества [Текст] / Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 41. – С. 6–12.

Об алгебре наборов логических констант [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1988. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1132.

Об изоморфизме алгебр конечных предикатов [Текст] / Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 40. – С. 15–18.

О решении булевых уравнений [Текст] / Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 40. – С. 9–15.

О решении уравнений алгебры конечных предикатов [Текст] / Г. А. Тимофеева, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. Ю. Шубин // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 86. – С. 13–18.

Основы дискретной математики [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. Бондаренко, А. Ф. Осыка, Г. А. Тимофеева, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд. ХИРЭ, 1988. – 33 с.

Содержательные интерпретации алгебры идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1988. – 15 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2283.

Теоретические аспекты нормализации образов [Текст] / Е. П. Путятин, Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Вища шк., 1988. – Вып. 85. – С. 9–16.

Числовая интерпретация алгебры идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1988. – 15 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 2282.

1989

Об алгебре идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1989. – 18 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 136.

Некоторые свойства предикатов порядка [Текст] / Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Вища шк., 1989. – Вып. 42. – С. 22–29.

Частичный порядок в алгебре идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1989. – 12 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 131.

1990

Метод и задачи [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1988. – 226 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 1743.

Об алгебре идей / В. П. Кольцов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Основа, 1990. – Вып. 94. – С. 79–87.

О книге А. В. Луизова «Цвет и свет» [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Светотехника. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – № 4. – С. 30-31.

О логической алгебре [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1990. – 15 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 524.

О неполных и полных логических пространствах [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1990. – 16 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 525.

О проблемах теории интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1990. – Вып. 44. – С. 3–10.

О содержательной интерпретации алгебры идей [Текст] / В. П. Кольцов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1990. – Вып. 45. – С. 10–17.

О частичном порядке в алгебре идей [Текст] / В. П. Кольцов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Основа, 1990. – Вып. 94. – С. 87–92.

О числовой интерпретации алгебры идей [Текст] / В. П. Кольцов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Основа, 1990. – Вып. 95. – С. 69–75.

Характеристические свойства линейных предикатов в гильбертовых пространствах [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. В. Шляхов // Докл. АН УССР. Сер А. Физ.-мат. и техн. науки. – 1990. – № 11. – С. 71–74.

1991

Логическая алгебра [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1991. – Вып. 46. – С. 3–10.

Математические модели межморфемных связей на множестве полисемантических производящих основ и словообразовательных суффиксов [Текст] / В. И. Булкин, Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. В. Шаронова // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1991. – Вып. 47. – С. 3–8.

Неполные и полные логические алгебры [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1991. – Вып. 46. – С. 10–17.

О декомпозиции алгебры конечных предикатов [Текст] / А. В. Кольцов, Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Основа, 1991. – Вып. 47. – С. 36–42.

О решении уравнений с бинарными предикатами [Текст] / Д. В. Данник, Д. Э. Ситников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1991. – 8 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 469.

Theory of Intellect [Текст] / Yu. P. Shabanov-Kushnarenko // Pattern Recognition and Image Analisis. – USA : Allen Press, Inc.,1991. – Vol. 1, № 2. – P. 267.

Development of Intelligence Theory for Systems of Semantic Image Processing [Текст] / Yu. P. Shabanov-Kushnarenko, N. V. Sharonova // Pattern Recognition and Image Analisis. – USA : Allen Press, Inc., 1991. – Vol. 2, № 2. – P. 220–222.

1992

Компараторная идентификация динамических объектов [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. В. Шляхов. – К., 1992. – 212 с. – Деп. в УкрИНТЭИ, № 1250 .

Математические модели зрения. Ч. 1. [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1992. – 162 с. – Деп. в УкрИНТЭИ, № 1521.

Математические модели зрения. Ч. 2. [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1992. – 136 с. – Деп. в УкрИНТЭИ, № 1522.

Об основных свойствах предиката эквивалентности и его использовании в теории интеллекта [Текст] / Ф. Э. Ицков, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. В. Шаронова // Методы анализа и синтеза. – Северодонецк: Изд. ХИРЭ, 1992. – С. 22–27.

О представлении общих видов классов бинарных предикатов с помощью свободного предикатного параметра [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. – К., 1992. – 14 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 138.

О решении параметрических уравнений с двумя переменными [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. – К., 1992. – 15 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 134.

Умножение и отрицание в алгебре идей [Текст] / М. Ю. Дюкарев, А. В. Кольцов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Основа, 1992. – Вып. 98. – С. 10–17.

Формальное описание типов, графов, маршрутов и связности на языке алгебры идей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. – К., 1992. – 17 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 1488.

1993

Компараторная идентификация лингвистических объектов [Текст] : монография / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, Н. В. Шаронова. – К. : Изд. Ин-та системных исслед. образования Украины, 1993. – 114 с.

Использование алгебры идей для формального представления понятий теории графов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. – К., 1993. – 15 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 159.

Использование алгебры конечных предикатов в формальном представлении графов и семантических сетей [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. – К., 1993. – 13 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 160.

1994

Об операторах подстановки на множестве конечных предикатов. Сообщение 2. [Текст] / Д. Э. Ситников, П. Э. Ситникова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1994. – 11 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 9278.

О теории обобщенных пространств [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, А. Ф. Командин, И. Г. Самуйлик. – К., 1994. – 15 с. – Деп. в ГНТБ Украины, № 430.

1995

Алгебра подстановочных операций и ее применение в автоматизированных информационных системах [Текст] : монография / П. Э. Ситникова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1992. – 99 с. – Деп. в ГНТБ Украины.

1996

Методы записи отношений и отображений в виде формул алгебры предикатов [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1996. – 17 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 198.

Об асинхронных частотно-импульсных кодах звуков [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1996. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 141.

Об усиленном обобщенном законе Тальбота [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1996. – 14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 146.

О синхронных частотно-импульсных кодах звуков [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – К., 1996. – 16 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 145.

О теории обобщенных пространств [Текст] : монография / А. Ф. Командин, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, И. Ю. Шубин. – К., 1996. – 185 с. – Деп. в УкрНИИНТИ, № 958.

1997

О логических пространствах [Текст] / Н. А. Гвоздинская, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, З. В. Дударь, С. А. Пославский // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1997. – Вып. 106. – С. 21–30.

Отношения как объекты формульного описания [Текст] / З. В. Дударь, Р. В. Мельникова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1997. – № 1. – С. 115–119.

1998

О действиях с линейными логическими операторами [Текст] / Н. А. Гвоздинская, З. В. Дударь, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – № 3. – С. 128–130.

О лингвистической алгебре [Текст] / А. В. Баталин, З. В. Дударь, А. В. Стороженко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – № 4. – С. 101–109.

О логических матрицах [Текст] / Н. А. Гвоздинская, З. В. Дударь, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 48. – С. 12–22.

О математическом описании смысла текстов естественного языка [Текст] / Н. А. Гвоздинская, З. В. Дударь, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 48. – С. 141–149.

О прикладной алгебре предикатных операций [Текст] / З. В. Дударь, Н. С. Кравец, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 49. – С. 14–22.

О системном анализе информационных процессов [Текст] / А. В. Баталин, А. Д. Тевяшев, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – № 3. – С. 102–110.

О теории натурального ряда [Текст] / А. В. Баталин, З. В. Дударь, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 107. – С. 145–155.

О теории сглаживания ощущений [Текст] / Е. Б. Барданов, С. Ф. Коряк, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 107. – С. 165–172.

Отображения как объекты формульного описания [Текст] / З. В. Дударь, И. Г. Самуйлик, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – № 1. – С. 56–60.

О фундаментальной алгебре предикатных операций [Текст] / З. В. Дударь, Н. С. Кравец, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 49. – С. 3–13.

Тексты естественного языка как формулы лингвистической алгебры [Текст] / З. В. Дударь, А. В. Рассадникова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – Вып. 107. – С. 135–144.

Частотно-импульсное кодирование звуковых сигналов [Текст] / Е. Б. Барданов, С. Ф. Коряк, З. Ю. Маленченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1998. – № 2. – С. 97–107.

Пат. 24287А Україна, МПК 6 Н 03 М 3/00. Спосіб кодування звуку [Текст] / Бондаренко М. Ф., Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Чікіна В. О., Єрохін А. Л.; Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки; заявл. 08.04.97, опубл. 30.10.98, Бюл. № 5. – 10 с. : іл.

Пат. 24588А Україна, МПК H 03 M 7/00, H 03 M 13/00. Модуль для цифрової обробки текстової інформації [Текст] / Шабанов-Кушнаренко Ю. П., Чікіна В. О., Журавок О. В.; Харківський держ. техн. ун-т радіоелектроніки; заявл. 24.06.97; опубл. 30.10.98, Бюл. № 5. – 12 с. : іл.

1999

Идентификация категории количества. I [Текст] / А. В. Баталин, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – № 1. – С. 95–104.

Интроспекция как эвристическое средство теории интеллекта [Текст] / Д. О. Колесников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – Вып. 50. – С. 60–65.

Об обобщенных пространствах [Текст] / З. В. Дударь, С. А. Пославский, А. В. Пронюк, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – Вып. 109. – С. 179–188.

О матрицах линейных логических операторов [Текст] / Н. А. Гвоздинская, З. В. Дударь, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – Вып. 50. – С. 25–29.

О природе субъективных состояний [Текст] / Д. О. Колесников, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – Вып. 50. – С. 30–39.

Схемная реализация морфологии русского языка на примере имен прилагательных [Текст] / Е. В. Журавок, В. А. Чикина, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 1999. – Вып. 51. – С. 44–48.

2000

Идентификация начальных логических понятий [Текст] / Д. О. Колесников, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2000. – Вып. 52. – С. 9–18.

Информатизация и проблема бессмертия. I [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2000. – № 1. – С. 106–118.

Информатизация и проблема бессмертия. II [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2000. – № 3. – С. 117–130.

Компараторная идентификация алгебраических систем [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, В. В. Шляхов // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2000. – Вып. 113. – С. 107–123.

2001

Алгебраизация логики как катализатор информатизации [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2001. – № 4. – С. 10–11.

Идентификация категории количества. 2 [Текст] / А. В. Баталин, С. А. Пославский, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2001. – № 2. – С. 136–148.

Обработка частотно-импульсных кодов звуков [Текст] / З. Ю. Маленченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко // АСУ и приборы автоматики. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2001. – Вып. 117. – С. 138–154.

Формализация морфологических закономерностей для полных непритяжательных имен прилагательных [Текст] / В. А. Чикина, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Проблемы бионики. - Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2001. – Вып. 54. – С. 15–18.

2002

Гласные звуки в теории и эксперименте [Текст] / М. Ф. Бондаренко, А. Я. Дрюченко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2002. – 348 с.

О физико-математическом описании смысла текстов естественного языка [Текст] / З. В. Дударь, С. А. Пославский, А. В. Ситникова, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2002. – № 2. – С. 105–115.

Проблема искусственного интеллекта [Текст] / Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХТУРЭ, 2002. – № 3. – С. 100–106.

2004

Модели языка [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2004. – № 1. – С. 27–37.

Об алгебре предикатов [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2004. – № 1. – С. 15–26.

О бионике интеллекта [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2004. – № 1. – С. 3–14.

2005

Алгебра предикатов и предикатных операций [Текст] / М. Ф. Бондаренко, З. В. Дударь, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2005. – № 1. – С. 80–86.

О модифицированных категориях [Текст] / М. Ф. Бондаренко, З. В. Дударь, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко и др. // Радиоэлектроника и информатика. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2005. – № 1. – С. 87–99.

2006

Ідентифікація людини за параметрами мовних сигналів (проблеми та шляхи їх вирішення) [Текст] / М. Ф. Бондаренко, О. Я. Дрюченко, С. Ф. Коряк, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Компанія СМІТ, 2006. – 259 с.

Модели цветового зрения [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2006. – № 1. – С. 27–41.

О бионике интеллекта [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2006. – № 1. – С. 3–5.

2007

Модель динамики адаптации органов чувств [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ. – 2007. – № 2. – С. 15–20.

Модель сглаживания в зрении [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2007. – № 1. – С. 33–47.

Модель статики адаптации органов чувств [Текст] / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2007. – № 2. – С. 3–14.

Реляционные алгебры и алгебры предикатов [Текст] / А. А. Иванилов, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Х. : Технологический центр, 2007. – № 4 (28). – С. 43–48.

Теория интеллекта [Текст] : учеб. / М. Ф. Бондаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко. – Х. : Изд-во СМИТ, 2007. – 576 с.

2008

Идентификация объектов, описываемых числовыми системами [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 2. – С. 26–35.

Компараторная идентификация цветового зрения человека [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 2. – С. 3–13.

Модель инерции зрения [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта . – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 1. – С. 3–12.

Модель иррадиации зрения [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 1. – С. 13–22.

Модель краевого контраста зрения [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 1. – С. 23–29.

Об общей теории компараторной идентификации [Текст] / М. Ф. Бондаренко, С. Ю. Шабанов-Кушнаренко, Ю. П. Шабанов-Кушнаренко // Бионика интеллекта. – Х. : Изд-во ХНУРЭ, 2008. – № 2. – С. 14–25.

Дисертації, виконані під керівництвом

проф. Шабанова-Кушнаренка Ю. П.

Бондаренко, М. Ф. Математические модели адаптации зрения и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / М. Ф. Бондаренко ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1969. – 158 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-149.

Брусенцев, В. А. Алгебро-логические модели формализации семантики предложений и их применение в информационных системах искуственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук: 05.13.23 / В. А. Брусенцев ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2003. – 228 с. : ил. – Библиогр.: с. 148-159.

Бузницкая, Э. М. Математические модели грамматической обработки единиц текста естественного языка и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Э. М. Бузницкая ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1978. – 180 с. – Библиогр.: с. 152-160.

Вечирская, И. Д. Линейные логические преобразования и их применение в искусственном интеллекте [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / И. Д. Вечирская ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2007. – 160 с. – Библиогр.: с. 152-160.

Гарбузов, Б. Ю. Приближенные методы решения лингвистических уравнений и их применение в информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / Б. Ю. Гарбузов ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1989. – 230 с. : ил. – Библиогр.: с. 183-196.

Гвоздинская, Н. А. Предикатные модели логических пространств в системах представления знаний [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Н. А. Гвоздинская ; ХГТУРЭ. – Х. : ХТУРЭ, 1999. – 189 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-154.

Голян, В. В. Методы автоматизированного проектирования аппаратных подсистем интерфейса ввода-вывода электронных вычислительных машин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / В. В. Голян ; ХНУРЭ. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – 144 с. – Библиогр.: с. 123-133.

Данник, Д. В. Методы решения лингвистических уравнений и их применение в информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / Д. В. Данник ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1992. – 153 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-153.

Дюбко, Г. Ф. Математические модели адаптации слуха и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Г. Ф. Дюбко ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1969. – 153 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-134.

Жданов, А. И. Исследование особенностей моделирования нелинейных плазменных колебаний с помощью электронных вычислительных машин [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / А. И. Жданов ; Физико-технический ин-т. – Х. : ФТИ, 1971. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 150-152.

Калекина, Т. Г. Математические модели фонетической обработки русских текстов и их использование в системах речевого ответа [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01; 05.25.05 / Т. Г. Калекина ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1986. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-168.

Калиниченко, О. В. Алгебра идей как аппарат формализации семантики естественного языка в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / О. В. Калиниченко ; Харьковский национальный университет радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2004. – 156 с. : ил. – Библиогр.: с. 149-156.

Качко, Е. Г. Математические модели сглаживающих свойств зрительного анализатора и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Е. Г. Качко ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1976. – 137 с. : ил. – Библиогр.: с. 129-135.

Козяев, Л. Л. Методы формализации и модели морфологических структур и их применение в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Л. Л. Козяев ; Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2005. – 150 с. : ил. – Библиогр.: с. 136-150.

Колесников, Д. О. Предикатные модели логико-математических понятий и их применение в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Д. О. Колесников ; Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-134.

Командин, А. Ф. Обобщенные пространства и их применение для автоматической обработки тестов естественного языка [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.04 / А. Ф. Командин ; ХГТУРЭ. – Х. : ХТУРЭ, 1995. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 135-142.

Кравец, Н. С. Алгебры предикатных операций и их применение в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Н. С. Кравец ; Харьковский технический университет радиоэлектроники. – Х. : ХТУРЭ, 2000. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 160-164.

Кузьмина, О. И. Элементы синтеза моделей непрерывных и дискретных производств в АСУ ТП [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / О. И. Кузьмина ; МВССО УССР ; Харьковский институт радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1974. – 204 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-165.

Лазаренко, О. В. Математические модели префиксального словообразования и их использование в системах автоматической обработки текстов на русском языке [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / О. В. Лазаренко ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1984. – 213 с. : ил. – Библиогр.: с. 160-174.

Лещинский, В. А. Модели бинарных логических сетей и их применение в искусственном интеллекте [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / В. А. Лещинский ; ХНУРЭ. – Х. : ХНУРЭ, 2006. – 157 с. – Библиогр.: с. 142-156.

Ловицкий, В. А. Математическая модель переработки человеком словесной информации и ее технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / В. А. Ловицкий ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1969. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-219.

Майстровская, Л. М. Математические модели сенсорных систем и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Л. М. Майстровская ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1976. – 168 с. : ил. – Библиогр.: с. 146-154.

Печенежский, А. Н. Разработка методов, алгоритмов и технических средств системы автоматизации резонансных испытаний конструкций бортовой аппаратуры [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / А. Н. Печенежский ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1986. – 223 с. : ил. – Библиогр.: с. 142-150.

Походенко, В. А. Линейные предикаты и их применение в системах машинной обработки визуальной информации [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / В. А. Походенко ; Харьковский гос. техн. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХТУРЭ, 1998. – 181 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-174.

Пронюк, А. В. Метод многослойной декомпозиции предикатов и его применение в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / А. В. Пронюк ; Харьковский техн. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХТУРЭ, 2004. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-162.

Путятин, Е. П. Математические модели нормализации зрительных картин и их технические приложения [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук / Е. П. Путятин ; МВССО УССР ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1973. – 375 с. : ил. – Библиогр.: с. 316-343.

Ротин, И. М. Линейные и билинейные логические операторы и их применение в автоматизированных информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / И. М. Ротин ; Харьковский техн. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХТУРЭ, 1994. – 163 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-161.

Сердюченко, В. Я. Математические модели краевого контраста и индуктивных свойств зрения человека и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / В. Я. Сердюченко ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1973. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 173-179.

Ситников, Д. Э. Методы решения уравнений алгебры конечных предикатов с параметрами и их применение в информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.25.05 / Д. Э. Ситников ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1991. – 178 с. : ил. – Библиогр.: с. 167-177.

Ситникова, П. Э. Алгебра подстановочных операций и ее применение в автоматизированных информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / П. Э. Ситникова ; Харьковский гос. техн. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХТУРЭ, 1995. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-141.

Соловьева, Е. А. Исследование и моделирование процессов морфологической классификации глагольных форм [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / Е. А. Соловьева ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1976. – 286 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-195.

Тимофеева, Г. А. Математические модели фонематического анализа звучащей речи и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 / Г. А. Тимофеева ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1985. – 153 с. : ил. – Библиогр.: с. 144-153.

Тищенко, В. В. Математические модели вибрационной чувствительности и их технические приложения [Текст] : дис. ... канд. техн. наук / В. В. Тищенко ; МВССО УССР ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1972. – 196 с. – Библиогр.: с. 187-194.

Чикина, В. А. Математические модели парадигматических отношений и их применение для автоматической обработки русских текстов [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01; 05.25.05 / В. А. Чикина ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1986. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-163.

Шрестха, С. Н. Количественные оценки фоносемантических характеристик текстов естественного языка и их применение в системах искусственного интеллекта [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / С. Н. Шрестха ; Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2004. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-132.

Шубин, И. Ю. Методы минимизации формул алгебры конечных предикатов и их применение в автоматизированных информационных системах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.11 / И. Ю. Шубин ; Харьковский ин-т радиоэлектроники. – Х. : ХИРЭ, 1990. – 148 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-147.

Публікації про Ю. П. Шабанова-Кушнаренка

 1. Бондаренко, М. Наши юбиляры [Текст] / М. Бондаренко // Бионика интеллекта. – 2007. – № 1. – С. 3-4.

 2. Грузин, В. Шлях за горизонт [Текст] / В. Грузин // Рад. Україна. – 1968. – 28 груд.

 3. Сафронов, В. ЕОМ: «Говоріть, я розумію!» [Текст] / В. Сафронов // Веч. Харків. – 1982. – 28 квіт.

 4. Улеченность любимым делом [Текст] // Квант.2007. – № 5 (190). – С. 4.

Наукова школа

Бондарев В. М.

Бондаренко М. Ф.

Булкин В. И.

Гвоздинская Н. А.

Герасин С. Н.

Данник Д. В.

Дрюченко А. Я.

Дударь З. В.

Дюбко Г. Ф.

Качко Е. Г.

Колесников Д. О.

Командин А. Ф.

Коряк С. Ф.

Кравец Н. С.

Лопатченко Б. К.

Майстровская Л. М.

Маленченко З. Ю.

Марченко Ю. С.

Мельникова Р. В.

Мурашко А. Г.

Осыка А. Ф.

Пронюк А. В.

Путятин Е. П.

Пчелинов В. П.

Сердюченко В. Я.

Ситников Д. Э.

Ситникова П. Э.

Стороженко А. В.

Тимофеева Г. А.

Усенко С. А.

Шабанов-Кушнаренко С. Ю.

Шаронова Н. В.

Шляхов В. В.

Шульгин И. В.

Четвериков Г. Г.

Чикина В. А.

Якименко Л. И.

Майстровский Г. Д.

28, 29-32, 36, 43

Маленченко З. Ю.

152, 229, 244

Маникин В. В.

253

Марченко Ю. С.

68, 73

Мельникова Р. В.

217

Меньков Б. В.

20

Мосийчук К. А.

9, 13

Мурашко А. Г.

26, 29-32, 41, 42

Нестеров П. П.

2, 5, 15-17, 19, 21, 22, 24, 27

Ольховский Ю. Г.

74, 75

Осыка А. Ф.

109, 159, 173

Пославский С. А.

216, 218, 220, 224, 225, 232, 234, 235, 238, 243, 247

Приходько С. Ю.

82

Процай Н. Т.

252

Пронюк А. В.

234

Путятин Е. П.

33, 35, 43, 44, 49, 50, 53, 54, 62, 71, 175

Пчелинов В. П.

62, 72, 80

Рассадникова А. В.

228

Рвачев В. Л.

29-32, 41

Самуйлик И. Г.

209, 226

Сарнавский Н. Г.

108, 128-133, 148

Сердюченко В. Я.

47, 81, 87

Ситников А. В.

247

Ситников Д. Э.

163, 168, 170, 171, 175, 178, 191, 193, 194, 208

Ситникова П. Э.

210

Стороженко А. В.

219

Тевяшев А. Д.

223

Тимофеева Г. А.

164, 172, 173

Тютюнник И. Ф.

78

Усенко С. А.

64, 82, 84, 157

Шабанов-Кушнаренко З. Ю.

99, 107

Шабанов-Кушнаренко С. Ю.

244, 258, 262-267

Шаронова Н. В.

191, 196, 200, 205

Шляхов В. В.

129, 158, 189, 197, 241

Шматков Н. А.

25

Шубин И. Ю.

172, 215

Шульгин И. В.

57, 61, 66, 76

Черкашин В. В.

252

Четвериков Г. Г.

107, 161

Чикина В. А.

230, 231, 237, 245, 252

Якименко Л. И.

65, 69

33
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81

  Документ
  Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/ Упорядники: Т.
 2. Ніверситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215

  Документ
  Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / упоряд.

Другие похожие документы..