Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ЗАО Банк «Вологжанин», именуемый в дальнейшем «Лизингодатель», в лице Председателя правления Воронцова Валерия Борисовича, действующего на основании ...полностью>>
'Документ'
Кто из левых эсеров вошел в СНК в декабре 1917 г.? СНК – совет наркомов, методом исключения можно выделить потенциальных СРов: Рыков, Луначарский, Ды...полностью>>
'Программа'
Программа «Лопотушки» составлена совместно с логопедом детского сада на 2 года обучения (старшая и подготовительная логопедическая группа детей с ОНР...полностью>>
'Доклад'
Текст доклада на русском языке должен быть направлен в Оргкомитет до 31 марта 2012 г. Объем статьи – 2–3 полные страницы формата А5 (до 4–8 тыс. знак...полностью>>

Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

У К Р А Ї Н А

ТИСМЕНИЦЬКА РАЙОННА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія 6 демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 червня 2011 року

м. Тисмениця

Про програму соціально-економічного

та культурного розвитку району на 2011 рік

Програма соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2000 № 1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 № 504-р “Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України” та відповідно до програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2011 рік.

Відповідно до Стратегічного плану економічного і соціального розвитку Тисменицького району до 2015 року, а також результатів і тенденцій розвитку району у 2010 році, існуючих проблем у програмі визначено цілі і пріоритети соціально-економічного розвитку та систему заходів щодо їх реалізації у 2011 році.

Заслухавши та обговоривши програму, розроблену на виконання ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” і ст. 17 Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, керуючись рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та функціонування об’єктів соціально-культурного призначення, районна рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік (додається).

2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування створити сприятливі умови для стабільної роботи всіх галузей економіки, подальшого розвитку підприємництва, взяти під особистий контроль стан виплати заробітної плати та пенсій, збільшення доходів бюджету, безумовне виконання заходів щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Р.Фармуса і постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та функціонування об’єктів соціально - культурного призначення (В.Сендецький).

Голова районної ради Володимир Семенів

Проект

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

ТИСМЕНИЦЬКОГО РАЙОНУ

на 2011 рік

м. Тисмениця

2011

ЗМІСТ

ВСТУП..............................................................................................

6

Частина I

Характеристика та тенденції розвитку Тисменицького району ……………………………………………………………..

7

1.

Аналіз економічного і соціального розвитку району в 2010 році………………………………………………………………….

7

2.

Цілі економічної політики на 2011 рік…………………………

16

3.

Основні показники соціально-економічного розвитку району в 2011 році ………………………………………………..

18

Частина IІ

Основні завдання, заходи та очікувані результати …….……

21

1.

Розвиток реального сектору економіки…………………….....

21

1.1

Енергоефективність та енергозбереження…………………….

21

1.2

Промисловий комплекс………………………………….............

22

1.3

Агропромисловий комплекс і розвиток села. Земельні відносини…………………………………………………………...

23

1.4

Розвиток транспортної інфраструктури. Дорожнє господарство

24

1.4.1

Транспортний комплекс …………………………………………..

24

1.4.2

Зв’язок та інформатизація…………………………………………

25

1.4.3

Дорожнє господарство…………………………………………….

25

1.5

Інвестиційна політика……………………………………………...

27

1.6

Містобудування та житлова політика…………………………….

28

1.6.1

Містобудування ……………………………………………………

28

1.6.2

Розвиток будівельної галузі……………………………………….

28

1.6.3

Житлова політика…………………………………………………..

29

1.7

Житлово-комунальне господарство………………………………

30

1.8

Регуляторна політика та розвиток підприємництва…………….

30

2.

Бюджетна та податкова політика………………………………

31

3.

Підвищення стандартів життя………………………………….

34

3.1

Соціальна сфера……………………………………………………

34

3.1.1

Доходи населення та заробітна плата…………………………….

34

3.1.2

Сфера обігу споживчих товарів і послуг. Цінова політика……..

34

3.1.3

Соціальний захист………………………………………………….

36

3.1.4

Пенсійне забезпечення…………………………………………….

37

3.1.5

Ринок праці та зайнятість населення……………………………..

37

3.2

Гуманітарна сфера…………………………………………………

39

3.2.1

Охорона здоров’я, материнства та дитинства……………………

39

3.2.2

Освіта ………………………………………………………………

41

3.2.3

Культура……………………………………………………………

43

3.2.4

Фізична культура і спорт…………………………………………..

44

4.

Охорона навколишнього природного середовища…………..

45

Додатки ……..……………………………………………………

47

Таблиця 1

Показники розвитку промисловості ……………………………

47

Таблиця 2

Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції (за всіма категоріями господарств) ………………………………

48

Таблиця 3

Показники розвитку зв’язку ………………………………………

48

Таблиця 4

Основні фінансові показники …………………………………….

49

Таблиця 5

Показники здоров`я населення …………………………………...

50

Таблиця 6

Мережа лікарняних закладів ……………………………………..

51

Таблиця 7

Показники розвитку освіти ………………………………………

52

Таблиця 8

Основні показники розвитку культури ………………………….

53

Додаток 2

Перелік районних цільових програм,фінансування яких буде здійснюватися з районного бюджету в 2011 році. …………….

54

Додаток 3

Перелік вільних земельних ділянок на території Тисменицького району станом на 01.06.2011 року. …………………………………

60

ВСТУП

Програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2011 рік (далі – Програма) розроблено управлінням економіки районної державної адміністрації разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад за участю підприємств, установ і організацій.

Програма базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку району за попередні періоди, визначенні основних чинників, які стимулюють його розвиток, вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування району задля втілення єдиної державної політики розвитку України.

Програму розроблено відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”; постанов Кабінету Міністрів України від: 26.04.2003 № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, 21.07.2006 № 1001 “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 № 1794-р “Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”, інших нормативно-правових актів.

Окремим додатком до Програми включені пропозиції щодо обсягів фінансування у 2011 році районних цільових програм.

Фінансування заходів районних цільових програм здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей районного бюджету.

Організацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація (її структурні підрозділи) спільно з виконавчими комітетами міської, селищних та сільських рад за участю підприємств, установ і організацій, які брали участь у розробці відповідних її розділів.

Частина І. Характеристика та тенденції розвитку Тисменицького району

1. Аналіз економічного і соціального розвитку району в 2010 році

За показниками комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку районів та міст області за I квартал 2011 року район займає 10 місце (I квартал 2010 року – 5 місце, I півріччя 2010 року – 14 місце, 9 місяців 2010 року – 16 місце, за 2010 рік – 19 місце).

Сектор промислового виробництва (35 підприємств)

 • Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за 2010 рік склав 949,4 тис. грн, що складає 99,0 відсотків до відповідного періоду минулого року.

 • Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за 2010 рік склав 11 417,2 грн (по області – 9 514,1 грн).

Промислове виробництво за окремими видами діяльності

 • Хімічна та нафтохімічна (3 підприємства). Обсяги реалізації промислової продукції галузі за 2010 рік зросли порівняно з 2009 роком на 7,7 відсотка.

 • Легка промисловість (8 підприємств). Обсяги реалізації промислової продукції галузі за 2010 рік порівняно з 2009 роком склали 82,9 відсотків.

 • Виробництво харчових продуктів, напоїв (7 підприємств). Обсяги реалізації продукції галузі за 2010 рік порівняно з 2009 роком зросли на 42,5 відсотків.

 • Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (2 підприємства).

Обсяги реалізації промислової продукції за 2010 рік порівняно з 2009 роком склали 95,5 відсотків.

 • Виробництво готових металевих виробів (3 підприємства).

Обсяги реалізації промислової продукції за 2010 рік порівняно з 2009 роком становили 86,5 відсотків.

 • Виробництво машин та устаткування (2 підприємства).

Обсяги реалізації промислової продукції за 2010 рік порівняно з 2009 роком становили 77,1 відсотка.

 • Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (4 підприємства).

Обсяги реалізованих послуг за 2010 рік порівняно з 2009 роком збільшились на 50,0 відсотків.

Інвестиції в основний капітал (39 підприємств)

Підприємствами та організаціями усіх форм власності за 9 місяців 2010 року освоєно 186,9 млн грн інвестицій (по області – 4262,4 млн грн).

Вагому частку з них (92,0 відсотки) склали інвестиції в основний капітал, обсяг яких порівняно з відповідним періодом минулого року зріс на 30,2 відсотка.

Переважало інвестування будівництва житла, де освоєно 117,6 млн грн капіталовкладень (у 2,3 раза більше порівняно з 2009 роком).

У розрахунку на одну особу освоєно 2,2 тис грн інвестицій, що відповідає 6 місцю серед міст та районів області.

Прямі іноземні інвестиції (29 підприємств)

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку району іноземними інвесторами, склав на 01 січня 2011 року 31,8 млн дол США, з них у 2010 році – 11,4 млн дол США.

Чистий приріст іноземного капіталу, порівняно з обсягом на початок року, склав 45,7 відсотків. За даним показником район посів 4 місце серед міст та районів області.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу припадає 382,2 дол. США, що зріс на 45,8 відсотка до відповідного періоду минулого року.

За 2010 рік інвестиції надійшли з 16 країн світу. В інвестуванні підприємств району пріоритетне місце належить країнам Європейського Союзу, частка вкладень яких становить 99,3 відсотки загального обсягу. Основними серед них є партнери з Німеччини та Кіпру, якими забезпечено відповідно 38,6 відсотка і 35,7 відсотка усіх надходжень.

Для інвесторів привабливими залишаються підприємства промисловості та сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг, де зосереджено відповідно 54,8 відсотка і 43,8 відсотка капіталу.

Частка іноземних інвестицій району становить 5,9 відсотка загальнообласного показника.

На одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування припадає 381,3 дол. США (по області – 393,6 дол. США).

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоторговельний оборот району за 2010 рік склав 103 422,3 тис. дол США, що становить 128,5 відсотка порівнянні з 2009 роком. Експорт товарів становив 52 130,5 тис. дол США (7,3 відсотка більше), імпорт – 51 291,8 тис. дол США (60,9 відсотка більше).

Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 40 країн світу.

Фіскальний блок

Протягом 2010 року до бюджетів усіх рівнів Державною податковою інспекцією у Тисменицькому районі зібрано 62 958,8 тис. грн податків і зборів, що на 8 131,1 тис. грн менше, ніж за 2009 рік.

У 2010 році до місцевого бюджету (платежі після розмежування) поступило 40 233,1 тис. грн податків і зборів, при плановому завданні 38 080,4 тис. грн, або 105,7 відсотка.

Податковий борг станом на 01 січня 2011 року склав 3 394,1 тис. грн (36 суб’єктів господарювання). За підприємствами, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство, рахується 45,8 відсотка (1 543,6 тис. грн) від загальної суми податкового боргу.

Протягом 2010 року проведено 54 перевірки (31 позапланова), за результатами яких донараховано узгоджених податкових зобов’язань на суму 2058,0 тис. грн.

Бюджетна політика

За 2010 рік до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло доходів (без врахування трансфертів) у сумі 28 835,0 тис. грн, що становить 91,5 відсотка або недоодержано 2663,9 тис. грн до плану на рік, доведеного Міністерством фінансів України та 92,0 відсотки (-2508,5 тис грн) до уточненого річного плану, що зумовлено зниженням надходжень у порівнянні з 2009 роком податку з доходів фізичних осіб на 927,2 тис. грн або на 4,6 відсотка (у тому числі по основних платниках: ВАТ “Івано-Франківськцемент” на 3479,9 тис. грн, ДП “Ямниця” ВАТ “Івано-Франківськцемент” – 123,7 тис. грн, ПАТ “Тисменицягаз” – на 68,1 тис. грн у зв'язку із скороченням обсягів виробництва та робочих місць).

У порівнянні з 2009 роком доходи загального фонду зросли на 302,4 тис. грн або на 1,1 відсотка.

До спеціального фонду надійшло 6879,8 тис. грн, що становило 208,7 відсотка (+3583,8 тис. грн) до плану на рік, доведеного Міністерством фінансів України та 138,9 відсотка (+1926,7 тис. грн) до уточненого річного плану. В порівнянні з попереднім роком доходи спеціального фонду знизились на 381,8 тис. грн., або на 5,3 відсотка, за рахунок зменшення надходжень від продажу землі несільськогосподарського призначення на 1529,3 тис. грн.

Районний бюджет по загальному фонду (без урахування трансфертів) виконано на 79,9 відсотка: при плані 17021,5 тис. грн фактично надійшло 13596,3 тис. грн.

Бюджет району за видатками загального фонду за 2010 рік виконаний на 96,2 відсотка до уточнених призначень. При уточненому плані на 2010 рік 208248,7 тис. грн касові видатки склали 200 230,1 тис. грн.

Районний бюджет за видатками загального фонду виконано на 96,5 відсотка: при уточненому плані на 2010 рік 178 839,5 тис. грн фактично використано 172 525,5 тис. грн.

У 2010 році в районі діяло 18 програм, які фінансувалися з районного бюджету. Виконання заходів програм профінансовано на 98,2 відсотка від запланованих (691,01 тис. грн).

Ринок праці

Звітний період характеризується зменшенням рівня безробіття. Станом на 01.01.2011 рівень фіксованого безробіття у районі зменшився і становив 1,65 відсотка до 1,9 відсотка станом на 01.01.2010.

З початку 2010 року у всіх сферах економічної діяльності створено 1418 нових робочих місць, що склало 101,3 відсотка до річного завдання.

Протягом 2010 року з метою отримання різних послуг до Тисменицького районного центру зайнятості звернулось 1939 незайнятих громадян. Всього на обліку перебувало 2927 осіб.

Станом на 01.01.2011 на обліку перебувало 870 незайнятих громадян. Працевлаштовано за сприяння центру в звітному періоді 1125 осіб, з них 572 – робітники, 307 – службовці, 246 – без професії. Питома вага працевлаштованих у загальній чисельності тих, що перебували на обліку, складає 38,4 відсотка. Це на 8,6 відсотка більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

Програмою зайнятості передбачалось залучити до участі в оплачуваних громадських роботах у 2010 році 420 незайнятих громадян. Фактично протягом 2010 року на громадських роботах працювали 833 особи, завдання виконано на 198,3 відсотка. На оплату праці за виконані громадські роботи використано 480,0 тис. грн.

З початку року одноразову допомогу для започаткування власної справи отримали 25 осіб (прогнозовані дані на 2010 рік - 20 осіб). На ці цілі використано з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 216,4 тис. грн.

Одним із пріоритетних напрямків сприяння у працевлаштуванні є надання дотації роботодавцям. Протягом звітного періоду шляхом надання дотацій було працевлаштовано 195 осіб, використано 1042,04 тис. грн.

З початку року за направленням районного центру зайнятості навчалось 410 осіб, що на 216 осіб більше, ніж минулого року. Сума коштів, використаних для проведення навчання безробітних громадян, становить 286,8 тис. грн.

Заробітна плата

Загальна сума невиплаченої заробітної плати найманим працівникам підприємств, організацій станом на 01 січня 2011 року склала 1230,2 тис. грн, у тому числі на економічно активних підприємствах району – 1144,1 тис. грн, або 93,0 відсотка, решта – на підприємствах, які призупинили діяльність у 2009 році та попередніх роках.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника, зайнятого в економіці, у січні-вересні 2010 року становила 1630,0 грн, що складає 86,4 відсотка до середнього рівня в регіоні (1886,0 грн).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 178, статті 209 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи розпорядження
 2. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (8)

  Документ
  Затвердити районну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року (додається).
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (2)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 23.
 4. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (7)

  Документ
  Відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про місцеве самоврядування
 5. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (6)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011÷2015 роки, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15.

Другие похожие документы..