Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
написанный неизвестным автором, без всяких притязаний на оригинальность, с тремя эпиграфами трех гениальных людей, без пролога и одним анекдотом вмес...полностью>>
'Рабочая программа'
Дисциплина «Оценка и аттестация персонала» относится к дисциплинам специализации. Для эффективного овладения данной дисциплиной студенту необходимы з...полностью>>
'Документ'
Специалисты (ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, ответственные за осуществление производственного контроля) + пром...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита диссертации состоится « » 2008 года в часов на заседании совета Д 212.232.48 по защите докторских и кандидатских диссертаций при Санкт-Петербу...полностью>>

Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3.1.3. Соціальний захист

Головні цілі на 2011 рік:

Забезпечення соціальною підтримкою найбільш вразливих та незаможних верств населення шляхом поглиблення адресності при наданні державної соціальної допомоги, призначенні житлових субсидій за спрощеним порядком, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та стимулювання ефективного використання бюджетних коштів.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

  • Забезпечення надання всіх видів соціальної підтримки сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам що надають соціальні послуги.

Передбачено бюджетом (державний бюджет):

 • допомога сім’ям з дітьми – 43619 тис. грн;

 • допомога малозабезпеченим сім’ям – 2500 тис. грн;

 • допомога дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства – 6600 тис. грн;

 • допомога по догляду за інвалідами І-ІІ гр. внаслідок психічного розладу – 11,4 тис. грн;

 • державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 85 тис. грн.

  • Забезпечення відшкодування витрат за надані пільги окремим категоріям громадян, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету:

Передбачено бюджетом (місцевий бюджет):

 • пільги, що надаються населенню (інвалідам зору І-ІІ групи, учасникам бойових дій – інвалідам війни ОУН-УПА, учасникам бойових дій ОУН-УПА, реабілітованим громадянам, членам сімей «Родина репресованих» – 443, 3 тис. грн;

 • доплата до пенсії учасникам бойових дій ОУН-УПА – 80 тис. грн (місцевий бюджет);

 • компенсація фізичним особам, що надають соціальні послуги – 225, 8 тис. грн (місцевий бюджет).

  • Продовження роботи щодо організації надання територіальними центрами соціального обслуговування платних послуг.

  • Продовження наповнення Центрального банку даних з проблем інвалідності.

  • Посилення контролю за своєчасністю нарахування та виплатою усіх видів допомог, за призначенням житлових субсидій, за спрощеним порядком.

  • Удосконалення електронного обміну інформацією щодо нарахування та використання пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги між підприємствами, які надають послуги і органами праці та соціального захисту населення.

Очікувані результати у 2011 році:

 • забезпечення своєчасності виплати соціальних допомог.

3.1.4. Пенсійне забезпечення

Головні цілі на 2011 рік:

 • забезпечення своєчасності перерахунків та виплат пенсій;

 • зменшення заборгованості підприємств і організацій району перед бюджетом Пенсійного фонду України.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

 • Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед трахувальників щодо запровадження норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

 • Зменшення обсягу простроченої заборгованості за платежами до Пенсійного фонду України шляхом удосконалення механізму застосування сучасних технологій адміністрування та запобігання фактам ухилення від сплати страхових внесків, забезпечення (спільно з органами державної виконавчої служби) стягнення у примусовому порядку сум своєчасно несплаченої заборгованості зі страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та штрафних санкцій і пені за це порушення.

 • Забезпечення правильності призначення та перерахунку пенсій і своєчасної їх виплати згідно з встановленими графіками виплат.

 • Постійно проводити серед населення інформаційно-роз’яснювальну роботу про пенсійне забезпечення різних категорій громадян, в тому числі і щодо переваг добровільної участі у пенсійній системі.

Управління Пенсійного фонду України в Тисменицькому районі

Очікувані результати у 2011 році:

 • забезпечення своєчасності виплати пенсій.

3.1.5. Ринок праці та зайнятість населення

Головні цілі на 2011 рік:

 • Реалізація заходів програми зайнятості населення Тисменицького району на 2011-2012 роки.

Управління і відділи районної державної адміністрації, організації та установи, міська, селищні та сільські ради, Тисменицький районний центр зайнятості

 • Підвищення рівня зайнятості за рахунок збереження діючих та створення нових робочих місць, сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення, особливо – у сфері малого і середнього бізнесу.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління економіки районної державної адміністрації, міська, селищні та сільських ради, Тисменицький районний центр зайнятості

 • Здійснення системної професійної орієнтації молоді з метою формування професійних намірів та мотивації до вибору робітничих професій.

Відділ освіти районної державної адміністрації, Тисменицький районний центр зайнятості

 • Підвищення якості та конкурентноздатності робочої сили шляхом розгортання програм професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації населення, в тому числі безробітних, відповідно до потреб сучасного виробництва та змін у структурі економіки району.

Відділ освіти районної державної адміністрації, Тисменицький районний центр зайнятості

 • Розширення співпраці з роботодавцями, зокрема, щодо:

- проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи з роботодав­цями з метою збереження трудового потенціалу;

- вивчення та прогнозування у професійно-кваліфікаційному розрізі поточної та перспективної потреби підприємств, установ та організацій району в робітничих кадрах і фахівцях з вищою освітою;

- здійснення професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця;

- подальший розвиток системи професійного навчання безробітних громадян безпосередньо на виробництві.

Тисменицький районний центр зайнятості, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

 • Підвищення рівня зайнятості соціально вразливих верств населення:

- сприяння працевлаштуванню осіб, що потребують додаткових соціальних гарантій, підвищення ефективності механізму бронювання робочих місць для даної категорії громадян;

- посилення економічного стимулювання роботодавців на створення нових робочих місць для працевлаштування безробітних, особливо - з числа неконкурентноздатних осіб, за рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- сприяння працевлаштуванню молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, шляхом забезпечення її першим робочим місцем через надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів державного бюджету.

Тисменицький районний центр зайнятості

 • Залучення незайнятих громадян до тимчасової зайнятості – участі у громадських роботах; розширення видів та обсягів громадських робіт.

Тисменицький районний центр зайнятості,

міська, селищні та сільські ради

Очікувані результати у 2011 році:

 • створення щонайменше 1450 нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності;

 • залучення до участі в оплачуваних громадських роботах 700 осіб; направлення на професійне навчання 415 осіб;

 • скорочення рівня зареєстрованого безробіття - до 1,66 відсотків;

 • надання дотацій роботодавцям для створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних – 150 роботодавцям на суму 2589,2 тис.грн.;

 • сприяння розвитку підприємництва та самостійній зайнятості населення – 40 особам на суму 436,0 тис. грн.;

 • сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці – 10 осіб.

3.2. Гуманітарна сфера

3.2.1. Охорона здоров’я, материнства та дитинства

Головні цілі на 2011 рік:

 • поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного та справед­ливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг належної якості;

 • впровадження в практику поліклінік і лікарських амбулаторій статистичної програми «Поліклініка»;

 • ремонт медичних закладів сільських територій, придбання новітнього діагностичного обладнання для системи охорони здоров’я району, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

Лисецька центральна районна лікарня

Назва заходу

Передбачений обсяг фінансування,

тис. грн

Капітальний ремонт теплотраси (теплопостачання, водопостачання)

230,0

Придбання автомобіля

59,2

Ремонт господарського приміщення (пральні)

70,0

Закупівля медикаментів

800,0

Закупівля продуктів харчування

600,0

Придбання обладнання всього,

в тому числі

- дефібрилятор (1шт.)

- дихальний апарат для новонароджених (1 шт.)

- апарат ЕКГ (2 шт.)

- пульсоксиметр (1 шт.)

280,0

32,0

220,0

20,0

8,0

Всього

2039,2

Тисменицька міська лікарня

Назва заходу

Передбачений обсяг фінансування,

тис. грн

Капітальний ремонт Чорнолізької лікарської амбулаторії

240,0 (районний бюджет)

200,0 (обласний бюджет)

Закупівля медикаментів

605,0

Закупівля продуктів харчування

195,0

Придбання обладнання, в тому числі:

 • гемоглобінометр

 • холодильник 2 шт.

 • рентгенологічна трубка графічна

 • апарат УЗТ

 • апарат КФК -3

 • рентгенівська трубка до флюорографа

 • автомобіль

150,0

7,6

4,8

20,0

20,0

17,6

20,0

60,0

Всього

1390,0 (в тому числі 200 тис. грн обласний бюджет)

Єзупільська міська лікарня

Назва заходу

Передбачений обсяг фінансування,

тис. грн.

Закупівля медикаментів

83,8

Закупівля продуктів харчування

65,0

Всього

148,8

 • створення пункту швидкої допомоги на базі сільської амбулаторії с. Ямниця Тисменицького району;

 • удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, особливо жителям села:

- першочергове укомплектування кадрами закладів охорони здоров’я, розташованих у сільській місцевості;

- забезпечення амбулаторій обладнанням та автотранспортом;

- укомплектування вакантних посад лікарів у амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини.

Очікувані результати у 2011 році:

 • зниження рівня смертності дітей першого року життя до 10,0 проміле;

 • зниження рівнів захворювання населення: загальної за всіма видами патології – до 9083,2 на 10 тис. нас. (на 0,2 відс.), на туберкульоз до 190,8 на 100 тис. населення (на 1,5 відс.) та онкопатологію до 274,3 на 100 тис. населення (на 1,7 відс.);

 • стабілізація показників первинного виходу населення на інвалідність;

 • підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень І-ІІ стадії візуальних локалізацій на 0,5 відсотків;

 • зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу на 0,5 відсотка.

3.2.2. Освіта

Головні цілі на 2011 рік:

 • Забезпечення рівного доступу до якісної загальної середньої освіти.

Основні завдання та заходи на 2011 рік:

у галузі дошкільної освіти:

 • Реконструкція роздягалки для футболістів під дитячий садок на 40 місць в с. Старі Кривотули Тисменицького району (кошторисна вартість проекту – 4879,696 тис. грн, за умови фінансування з державного та обласного бюджетів).

Старокривотульська сільська рада

 • Продовження капітального ремонту дитячого садка в с. Вільшаниця Тисменицького району (обласний бюджет – 200,0 тис.грн, районний бюджет – 50,0 тис.грн).

Вільшаницька сільська рада

 • Реорганізація Павлівської ЗОШ І-ІІІ ст. у навчально-виховний комплекс.

Павлівська сільська рада,

відділ освіти районної державної адміністрації

 • Реконструкція приміщення у с. Тарновиця під дитячий навчальний заклад.

Новокривотульська сільська рада

у галузі загальної середньої освіти:

 • Формування освітнього округу з центром в селищі Єзупіль (Поберезька, Рошнівська, Вільшаницька, Клубовецька ЗОШ І-ІІІ ст., Стриганецька, Довгівська ЗОШ І-ІІ ст.), а також забезпечення спільної участі шкіл у плануванні розвитку освітнього процесу на своїй території.

 • Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблями відповідно до підпрограми “Розвитку загальної середньої освіти на 2011- 2015 роки”.

 • Подальше запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті шляхом підключення всіх ЗОШ І-ІІІ ст. до мережі Інтернет, забезпечення їх мультимедійними класами та збільшення загальноосвітніх шкіл І-ІІ ст., які будуть забезпечені сучасним комп’ютерним обладнанням та підключення їх до мережі Інтернет.

 • Забезпечення підвозом до місця навчання і додому 100 відсотків дітей,

які проживають за межею пішохідної доступності.

 • Продовження роботи з впровадження енергозберігаючих технологій щодо заміни старих дерев’яних вікон на металопластикові (енергозберігаючі).

Відділ освіти районної державної адміністрації

у галузі позашкільної освіти:

 • збереження мережі позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічної бази;

 • забезпечення позашкільних навчальних закладів відповідно до їх освітніх потреб програмно-методичним супроводом.

Відділ освіти районної державної адміністрації

Очікувані результати у 2011 році:

 • збільшення на 3 відсотки охоплення дітей дошкільного віку суспільним дошкільним вихованням (до 38 відсотків);

 • підключення ЗОШ І-ІІІ ст. до мережі Інтернет (до 100 відсотків) та забезпечення їх мультимедійними комплексами (до 50 відсотків);

 • забезпечення підвозом до місця навчання і додому 100 відсотків дітей, які проживають за межею пішохідної доступності.

Основні заходи для розвитку галузі освіти на 2011 рік:

Назва заходу

Передбачений обсяг фінансування,

тис. грн

Капітальний ремонт даху Тисменицька ЗОШ I- III ступенів

200,0

Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі всього,

в тому числі у розрізі шкіл:

Березівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Загвіздянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Підліська ЗОШ І-ІІІ ст.

Підпечерівська ЗОШ І-ІІІ ст. )

Поберезька ЗОШ І-ІІІ ст. (8 шт.)

Радчанська ЗОШ І-ІІІ ст. (8 шт.)

Рошнівська ЗОШ І-ІІІ ст. (6 шт.)

Довгівська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Драгомирчанська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Козинська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Колодіївська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Милуванська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Одаївська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Пшеничниківська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Підлузька ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Стебницька ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Стриганецька ЗОШ І-ІІІ ст. (6 шт.)

Сілецька ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

Тязівська ЗОШ І-ІІ ст. (6 шт.)

290,0

14,0

20,0

14,0

20,0

20,0

20,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Придбання обладнання для кабінетів природничого циклу

149,4

Харчування учнів

1200,0

Підвіз учнів

688,8

Закупівля вугілля

155,0

Закупівля будматеріалів

245,0

Закупівля обладнання для котелень

40,0

Придбання обладнання для шкіл

18,5

Всього

2986,7

3.2.3. Культура

Головні цілі на 2011 рік:

Забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, забезпечення гармонійного розвитку людини, охорона культурної спадщини, збереження мережі та кадрів закладів культури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (1)

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 1 статті 178, статті 209 Земельного кодексу України, статті 8 Закону України “Про охорону земель”, враховуючи розпорядження
 2. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (8)

  Документ
  Затвердити районну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх до 2016 року (додається).
 3. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (2)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши програму підтримки сільськогосподарських кооперативів у Тисменицькому районі на період до 2015 року, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 23.
 4. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (7)

  Документ
  Відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про місцеве самоврядування
 5. Укра ї н а тисменицька районна рада івано-франківської області (6)

  Документ
  Розглянувши та обговоривши комплексну програму підтримки розвитку сільського господарства Тисменицького району на 2011÷2015 роки, відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 15.

Другие похожие документы..