Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Задача'
Марка, это не только запатентованный знак, она не имидж и не реклама. Она является результатом специфической ежедневной деятельности фирмы. Каким резу...полностью>>
'Пояснительная записка'
Согласно Уставу основным видом деятельности организации является производство мяса и мясопродуктов. Кроме того , в состав выручки по обычным видам дея...полностью>>
'Документ'
Нашествие монголо-татар было воспринято русскими людьми как Божье наказание за грехи и предтеча Страшного суда и конца света. В свое время якобы Алекс...полностью>>
'Публичный отчет'
Зав. кафедрой «Высокопроизводительные вычислительные технологии и системы», д.ф.-м.н., профессор, руководитель тематического направления «Компьютерное...полностью>>

Тематичний план з курсу " Бухгалтерський облік " для студентів III курсу, спеціальність 030. 507 (МР), 030. 504 (ЕП), 030. 503 (МЕ) денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.

Зав. кафедри_______Блакита Г.В.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу “ Бухгалтерський облік

для студентів III курсу, спеціальність 6.030.507 (МР), 6.030.504 (ЕП), 6.030.503 (МЕ)

денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік

№ п/п

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

З них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

СРС

Для аудит орної роботи

Для СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сутність бухгалтерського обліку та його функції

8

2

2

-

4

Т

Р

2

Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку

10

2

2

-

6

УО

КТ

ІЗ,Д

3

Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку

22

2

2

-

18

Т

ПО

ІЗ

ПР

4

Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку

20

4

4

-

12

УО

ІЗ

УО

Модульний контроль1

2

2

5

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку

12

2

2

-

8

ПО

ІЗ

СЗ

6

Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку

12

2

2

-

8

УО,КТ

ІЗ

7

Система бухгалтерського обліку на підприємстві

18

4

4

-

10

ПР. ІЗ.

УО

8

Бухгалтерський облік основних господарських процесів

54

10

10

-

34

УО,КТ

ІЗ

Підсумковий контроль

2

2

І/П

РАЗОМ

162

28

28

-

104

Доцент Балахонова О.В.

Асистент Шилова Т.С.

Затверджено

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.

Зав. кафедри_______Блакита Г.В.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу “ Бухгалтерський облік

для студентів IV курсу, спеціальність 6.140.101 (ГРС)

денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік

№ п/п

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

З них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

СРС

Для аудит орної роботи

Для СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сутність бухгалтерського обліку та його функції

6

2

-

-

4

Т

Р

2

Предмет, об’єкти та принципи бухгалтерського обліку

10

2

2

-

6

УО

КТ

ІЗ,Д

3

Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку

14

2

4

-

8

Т

ПО

ІЗ

ПР

4

Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтерського обліку

18

4

4

-

10

УО

ІЗ

УО

Модульний контроль1

2

2

5

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку

14

2

2

-

10

ПО

ІЗ

СЗ

6

Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку

12

2

2

-

8

УО,КТ

ІЗ

7

Система бухгалтерського обліку на підприємстві

14

2

4

-

8

ПР. ІЗ.

УО

8

Бухгалтерський облік основних господарських процесів

20

4

4

-

12

УО,КТ

ІЗ

Підсумковий контроль

2

2

З

РАЗОМ

108

20

22

-

66

Доцент Балахонова О.В.

Затверджено

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку

Протокол № 17 від 29.09. 2011 р.

Зав. кафедри_______Блакита Г.В.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з курсу “ Бухгалтерський облік

для студентів IV курсу, спеціальність 6.030.601 (МТІ)

денної форми навчання на 2011-2012 навчальний рік

№ п/п

Модулі/Теми

Кількість годин

Форми навчання

Всього

З них

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

СРС

Для аудит орної роботи

Для СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Особливості туристичної діяльності та облік її витрат

8

2

2

-

4

Т

Р

2

Форми реалізації туристичних послуг та облік доходів і фінансових результатів підприємства

10

2

2

-

6

УО

КТ

ІЗ,Д

3

Фінансова звітність підприємства

16

4

4

-

8

Т

ПО

ІЗ

ПР

4

Бухгалтерський облік діяльності туристичного готелю

14

2

2

-

10

УО

ІЗ

УО

Модульний контроль1

2

2

5

Бухгалтерський облік транспортних туристичних послуг

14

-

4

-

10

ПО

ІЗ

СЗ

6

Облік продуктів, товарів і тари в коморах ресторанного господарства

14

4

2

-

8

УО,КТ

ІЗ

7

Облік надходження на виробництво сировини і відпуску готової продукції

16

4

4

-

8

ПР. ІЗ.

УО

8

Одлік руху товарів у буфетах

12

2

2

8

УО,КТ

ІЗ

Підсумковий контроль

2

-

2

І/П

РАЗОМ

108

20

22

-

66

Доцент Балахонова О.В.

Асистент Шилова Т.С.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Усач Б. Ф. Аудит: Навч посіб. К.: Знання-Прес, 2002

    Документ
    У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, національних нормативів аудиту.
  2. Закону України "Податковий Кодекс України" (5)

    Закон
    1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею183 цього розділу;

Другие похожие документы..