Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Результаты исследования: в ходе анализа внесены предложения по совершенствованию экономического механизма управления прибылью в условиях рыночной эко...полностью>>
'Лекция'
МОЗЖЕЧОК - является центральным органом равновесия и координации движений. Различают серое и белое вещество мозжечка. Серое вещество представлено кор...полностью>>
'Документ'
Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, испо...полностью>>
'Статья'
Участвуя, уже не первый год в Фестивале педагогических идей “Открытый урок”, и анализируя и обобщая весь конкурсный материал, пришла к выводу, что воз...полностью>>

Управління освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Управління освіти Кременчуцької міської ради

Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16

Правовиховна робота:

від планування до аналізу

Кременчук-2008

ЗМІСТ

Стор.

Передмова ..............................................................................................5

Формування правової освіти учнів.......................................................7

Опис системи правової освіти та виховання .....................................16

Робота школи з важковиховуваними учнями.....................................22

Правовиховна робота в школі з питань

профілактики правопорушень..............................................................24

Погляд вчителів освітньої галузі “Суспільствознавство”

на особливості правового виховання учнів.......................................28

Додатки.................................................................................................32

ПЕРЕДМОВА

Мислити, творити, діяти

Ці три слова є своєрідним професійним кредо педагогічного та учнівського колективів упродовж 33 років.

У вересні 1974 року двері 16 школи гостинно розчинилися перед першими учнями. Тоді ще ніхто не знав, що в майбутньому школа дасть багатьох призерів олімпіад, стане рідною домівкою і джерелом ґрунтовних і глибоких знань для сотень дітей.

З 1991 року школу очолює Олексій Васильович Довбня, Директор з великої літери, депутат Крюківської районної ради 4 скликань, заступник голови Полтавського крайового козацтва з питань освіти та науки.

З чого починали? Із забезпечення можливості для всіх членів педагогічного та учнівського колективів висувати ідеї, пропонувати проекти, розробляти шляхи їх реалізації.

За ці роки педагогічний колектив виробив власний творчий почерк. Завдяки творчій ініціативі педагогів та їхній професійній компетентності в школі створені всі умови для захоплюючої інтелектуально-творчої діяльності школярів, надання їм можливості компетентного вибору життєвого шляху.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Указом Президента України “Про національну програму правової освіти населення” від 18.10.01 № 992 затверджена програма правової освіти населення, якою за принципом систематичності і безперервності передбачено поширення і одержання юридичних знань громадянами, у першу чергу – молоддю.

Правова освіти населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами правових знань та навичок, необхідних для реалізації ними своїх прав і свобод, а також покладених на них обов’язків.

Правова освіти є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Правова освіта має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Обсяг і зміст обов’язкового курсу з правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів визначається потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина.

У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється різнопланова позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, систематично проводяться семінари, лекції, конференції, “круглі столи”, брейн-ринги з правової тематики, до участі у яких залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці у галузі

права.

Народна мудрість говорить: “Якщо твої плани розраховані на рік – сій жито, якщо на десятиріччя – сади дерева, якщо на віки – виховуй дітей”. Майбутнє нашої держави значною мірою залежить від виховання молоді, важливе значення у якому відводиться правовій освітньо-виховній діяльності. Питання про правову освіту школярів є особливо актуальним у зв’язку з необхідністю виховання громадян як активних учасників формування правової держави та їх законослухняності; забезпечення кожного правовою інформацією щодо чинного законодавства і практики його застосування; профілактики правопорушень, що скоюються на ґрунті правового нігілізму та аморальності; формування правової культури європейського типу, яка дасть змогу громадянам інтегруватися у європейський і світовий правовий простір для реалізації своїх приватних і публічних інтересів.

Тому укладачі даного збірника сподіваються на те, що він буде корисним як педагогам у підготовці правоосвітніх та правовиховних заходів, так і учням та їхнім батькам.

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

“Усі міркування щодо того, що діти бувають різні, не мають сенсу. Дитина має потребу у вашій допомозі – вважайте це над завданням.

Чим “важча” дитина тим більше любові в неї потрібно вкласти...”

Ель Тат

Педагогічний колектив ЗОШ № 16 працює над реалізацією проблеми: виховання гуманіста, патріота, громадянина України в умовах особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу; впровадження і розробка особистісно зорієнтованої технології виховання на основі цільових творчих програм класних керівників.

Входячи з проблемного питання, вимог правової освіти та виховання, які спрямовані на те, щоб підвищити виховну профілактичну роль у попередженні аморальних антисуспільних проявів учнів у шкільному учнівському колективі, у школі склалася певна система, яка передбачає цілеспрямовану, планову, взаємопов’язану, керовану діяльність її частин – від директора до бібліотекаря і медперсоналу.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей важковиховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікро соціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог. Спільно з заступником директора практичний психолог надає цільову допомогу класним керівникам з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрямки вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім’ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи (додаток 1).

Робота практичного психолога проводиться відповідно до запитів класних керівників за такими напрямками:

 1. Діагностика за методиками:

- акцентуація характеру у підлітків за С.У.Підмазіним – розпізнавання типів і виявлення причин акцентуації характеру;

- психотипи за Айзенком;

- самооцінка психічних станів за Айзенком;

- методика Люшера-Еткінда: визначення області конфліктних відносин;

- малюнок сім’ї: вивчення стосунків в сім’ї учнів молодшого шкільного віку;

- малюнок неіснуючої тварини: виявлення особистісних особливостей.

2. Бесіди з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні рекомендації по відношенню до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям.

3. Проведення корекційної роботи під час індивідуальних консультацій з важкими підлітками.

4. Профілактика девіантної поведінки (зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речовинами) – в курсі уроків ОБЖ за новими методиками (в курсі превентивної освіти).

Щороку в школі проводиться педагогічний консиліум у 5 класах на тему: “Індивідуально-психологічні та вікові особливості особистості”.

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівського самоврядування є адміністрація школи. Адміністрація школи контролює результати роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної бібліотеки, медичного персоналу.

З цією метою:

 • видано накази по школі:

- “Про заборону тютюнопаління” від 31.08.06 р. № 129;

- “Про відвідування учнями школи” від 27.10.06 р. № 198;

- “Про стан і заходи щодо поліпшення роботи з попередження правопорушень” від 14.11.06 р. № 208;

- “Про прояви жорстокості серед учнівської молоді” від 14.11.06 р. № 209;

- “Про стан відвідування учнями школи” від 04.12.06 р. № 229;

- “Про стан профілактики злочинності, правопорушень і бездоглядності серед учнів” від 25.01.07 р. № 20;

- “Про підсумки проведення операцій “Дзвінок”, “Урок” від 13.02.07 р. № 36;

- “Про стан правовиховної роботи за І семестр” від 14.02.07 р. № 38;

- “Про роботу з профілактики правопорушень серед учнів школи” від 02.04.07 р. № 63

- “Про стан роботи Штабу з профілактики правопорушень серед учнів” від 14.04.07 р. № 79;

- “Про стан право виховної роботи в школі за ІІ семестр” від 23.04.07 р. № 82;

- “Про стан виховної роботи в школі за 2006 – 2007 н.р.” від 15.05.07 р. № 104;

- “Про призначення відповідального щодо обліку дітей” від 03.08.07 р. № 140-а;

- “Про заборону тютюнопаління” від 27.08.07 р. № 143;

- “Про створення Штабу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх” від 27.08.07 р. № 144;

- “Про покладання обов’язків громадського інспектора з охорони дитинства” від 29.08.07 р. № 150;

- “Про покладання обов’язків громадських вихователів” від 03.09.07 р. № 175;

- “Про проведення громадського огляду умов утримання, виховання і навчання неповнолітніх, які залишилися без батьківського піклування” від 07.09.07 р. № 182;

- “Про підсумки громадського огляду умов утримання, виховання, оздоровлення та працевлаштування неповнолітніх, які позбавлені батьківського піклування” від 24.09.07 р. № 209;

 • проводено наради при директорові:

- Про виконання Обласної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 р. (від 20.04.01 р.), розділ ІІ – “Профілактика бездоглядності та правопорушень серед учнівської молоді” (листопад 2006 р.).

- Результативність проведення операцій “Дзвінок”. “Фільтр” згідно з вимогами Статуту школи (січень 2007 р.).

- Про роботу класних керівників з учнями, схильними до правопорушень та дітьми пільгових категорій (лютий 2007 р.).

- Виконання класними керівниками 7 класів “Положення про класного керівника” (березень 2007 р.).

- Про результативність контролю за виконанням наказу від 16.05.06 р. № 59 “Пров відвідування учнями школи” (квітень 20007 р.)

- Стан роботи з дітьми особливих категорій (травень 2007 р.)

- Про організацію право виховної роботи у 2007 – 2008 н.р. (серпень 2007 р.).

 • працюють методичні об’єднання класних керівників з обміну досвідом з питання “Про завдання, підходи та форми і методи діяльності класного керівника в організації правового виховання учнів”.

Форми і методи просвітницької та профілактичної роботи починаються від найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей.

Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток “Я” кожного учня. Другий рік класні керівники працюють над впровадженням цільових творчих програм. Цільові творчі програми спрямовані на виховання в учнів знань певних законів, норм поведінки, своїх обов’язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і покарання за порушення закону.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування. Класні керівники, працюючи за цільовими творчими програмами, постійно урізноманітнюють форми і методи проведення годин спілкування.

Величезне значення має вивчення законів Конституції під час уроків “Основи держави і права України”. У курсі основ здоров’я вивчаються розділи “Профілактика куріння тютюну і зловживання алкоголем”, “СНІД – основні проблеми та шляхи запобігання захворюванню”.

Під час проведення уроку ОБЖ на тему “Зловживання алкоголем” вчителі дуже ефективно наводять аргументи психологічного порядку. Наприклад, розвінчують уявлення підлітків про те, що вживання алкоголю – це ознака дорослості і незалежності. Навпаки, основна ознака дорослості – відповідальність, і доросла людина не буде шкодити своєму здоров’ю, оскільки вона відповідально ставиться до свого життя.

При вивченні тем, що стосуються зловживання алкоголем, застосовуються рольові ігри “Умій сказати – “Ні”, “Заважає, не заважає”, “Випивка перед танцями”, розв’язування психологічних задач, проведення анкет.

Вивчаючи розділ “Профілактика зловживання забороненими психотропними речовинами”, учням розкривають значення терміну “наркоманія”, негативний вплив вживання наркотичних речовин і подальшої наркотичної залежності. Учителі використовують тести про наркозалежність, таблиці із завданнями, за допомогою яких учні висловлюють свою думку з приводу вживання речовин і знань про наслідки їх систематичного вживання. Однією з активних форм з’ясування знань учнів є створення певних ситуацій.

Робота з правової освіти і виховання систематично аналізується і видається наказ по школі.

План виховної роботи вміщує місячник “Формування правової культури. Профілактика правопорушень та злочинів”, що передбачає, в якому напрямі працюватиме педагогічний колектив школи.

Однією з головних фігур у роботі з важковиховуваними учнями є заступник директора з виховної роботи, який організовує, методично озброює, координує роботу з ними не лише в межах школи, а й працює в тісному зв’язку з оперативним уповноваженим кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

У педагогічному колективі накопичено певну інформацію про кількість учнів школи, схильних до різних видів порушень за чотири роки. Напрацьована певна схема діагностики причин скоєння правопорушень. Ведеться статистичний та графічний облік скоєних учнями правопорушень.

Наказом по школі створено Штаб з профілактики правопорушень. На засіданнях Штабу розглядають різні питання правовиховної роботи, заслуховують звіти класних керівників, учнів, які перебувають на обліку в кримінальній міліції.

Тематика засідань Штабу з профілактики правопорушень

п/п

Тематика засідань

Дата

І засідання

1.

Аналіз роботи Штабу з профілактики правопорушень серед підлітків за минулий навчальний рік

заст. директора

вересень

2.

Затвердження плану роботи на поточний навчальний рік

заст. директора

3.

Психологічні аспекти в роботі з „важкими” підлітками.

практичний психолог

4.

Постановка учнів, схильних до правопорушень, на облік і закріплення громадських вихователів

заст. директора

5.

Аналіз працевлаштування „важких” підлітків.

заст. директора

ІІ засідання

1.

Виконання Національної програми „Діти України” та Обласної програми “Виховання учнівської молоді на період 2002 – 2012 р.р.”

заст. директора

листопад

2.

Аналіз зайнятості учнів, схильних до правопорушень, у позаурочний час.

заст. директора

3.

Вивчення нормативно-правових документів. „Кримінальний кодекс України”.

заст. директора

4.

Заслухати підлітків, які порушують Статут школи, Правила внутрішнього розпорядку.

громад. вихователі

5.

Рекомендації шкільного психолога щодо роботи з „важкими” підлітками.

практичний психолог

6.

Про проведення Декади правознавства.

заст. директора

ІІІ засідання

1.

Аналіз роботи з профілактики правопорушень та злочинності за І семестр.

заст. директора

лютий

2.

Проведення рейду в мікрорайоні школи „Увага – підліток!”

заст. директора

3.

Інформація про роботу з учнями, які перебувають на внутрішкільному обліку та на обліку КМСН.

громад. вихователі

4.

Бесіда з сім’ями соціального ризику та учнями, схильними до правопорушень

громад. вихователі

5.

Про криміногенний стан у місті.

вчителі суспільствознавства

6.

Вивчення нормативно-правових документів.„Державна програма боротьби із злочинністю”.

вчителі суспільствознавства

7.

Заслухати учнів та батьків, які порушують ст. 35, ст. 54 Закону України „По освіту”.

громад. вихователі

8.

Результати операцій „Урок”, „Дзвінок”.

учнівське самоврядування

ІV засідання

1.

Аналіз роботи по профілактиці правопорушень за навчальний рік.

заст. директора

травень

2.

Інформація про організацію літнього відпочинку учнів, схильних до правопорушень та залучення до громадських робіт під час літніх канікул.

громад. вихователі

3.

Про підсумки рейду „Увага – підліток!”

учнівське самоврядування

4.

Про сучасні тенденції соціально-правової освіти молоді.

юрист

У школі створено певну структуру органів учнівського самоврядування, четвертий рік діє шкільна Координаційна рада. Її члени організовують і контролюють чергування учнів по школі, виконання учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи, наказів МОН “Про заборону тютюнопаління”, “Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу”. Члени Центру дисципліни й порядку контролюють відвідування уроків, ведуть журнал контролю (додаток 2 ). На початку жовтня 2007 року члени шкільного учнівського самоврядування прийняли рішення щодо забезпечення належних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Виконання рішення аналізується на учнівських класних зборах щочверті, а також лідери класів звітують на засіданні Координаційної ради по підсумках виконання рішень.

Рішенням шкільного учнівського самоврядування запроваджено інформування батьків про негативні вчинки учнів та лист-подяку за виховання дітей.

На засіданнях Центру дисципліни й порядку шкільної Координаційної ради заслуховуються порушники дисципліни, невстигаючі учні, які порушили виконання Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку.

Традиційними заходами, що сприяють попередженню правопорушень у школі стали збори батьків тих учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку, проведення декади правознавства, зустрічі з представниками правоохоронних органів; зустрічі з лікарями.

У рамках місячника пропаганди правових знань проходив конкурс учнівських творів на правову тематику, гра “Дебати” та інше.

Заходи місячника пропаганди правових знань

п/п

Назва заходу

Зустріч з представниками кримінальної міліції.

Відкриті уроки з курсу “Основи правознавства”, “Громадянська освіта”

“Зрізи знань” щодо володіння учнями знань з правознавства

Оформлення стінної газети “Юридичний всеобуч”

Брейн-ринг юних правознавців.

Бесіди “Профілактика шкідливих звичок школярів”.

Перегляд та обговорення фільму “Наркотики, алкоголь як соціальне зло”.

Конкурс юних юристів.

Тести “Чому я продовжую палити?”

Виставка малюнків, плакатів на антиалкогольну, антиникотинову тематику “Бережіть здоров’я змолоду”.

Вікторина “Права дитини”

Радіопередача до Дня Толерантності

Викладка науково-популярної літератури “Як позбутися шкідливих звичок”.

Операції “Дзвінок”, “Фільтр”.

Урок-диспут на тему “Захист дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, недопущення глуму, жорстокого, брутального поводження, посягання на її гідність”

Рейди в мікрорайоні школи “Увага – підліток!” (проводить батьківський патруль спільно з представниками Ради громадськості мікрорайону № 5).

Радіопередача до дня прийняття Конвенції про права дитини

Брейн-ринг “Які права мені потрібні в школі”

Радіопередача до Дня боротьби зі СНІДом

Зустріч з представниками міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді

Бесіда з батьками

„Правова відповідальність батьків за виховання дітей”

“Підліткова злочинність: джерела, характер і особливості”

Конкурс правознавців

Відвідування сімей за місцем проживання. Акція „Сім’я”.

Засідання Штабу з попередження правопорушень.

Зустріч психолога з контингентом учнів, схильних до правопорушень. Індивідуальний аналіз особливостей (впровадження проекту „Рівний – рівному”.

Класні години:

- „Правила поведінки в суспільстві”

- „Твоє життя в твоїх руках”

- „Профілактика куріння”

_ „СНІД – загроза людства”

- „Правова освіченість – показник громадської свідомості”

Радіопередача до Міжнародного Дня прав людини

Підведення підсумків місячника правової освіти (спецвипуск радіопередачі).Скачать документ

Похожие документы:

 1. 16. 01. 11 історія (8-11 кл.) Полтавська гімназія № 9

  Документ
  15.01.11–16.01.11 – хімія (8–11 кл.) – Полтавська загальноосвітня школа № 38, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 2. Полтавська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки

  Документ
  Відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..