Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Рабочая программа разработана на основе ГОС по специальности 050201 – Математика с доп. спец. Информатика номер государственной регистрации на кафедре...полностью>>
'Программа'
Настоящий Порядок определяет основные принципы разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление суб...полностью>>
'Документ'
В условиях информатизации современного общества особую актуальность приобретает формирование информационной культуры личности, перед которой открывают...полностью>>
'Документ'
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студ...полностью>>

Бібліографічний покажчик (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В.Г. КОРОЛЕНКА

ЛІТЕРАТУРА

ПРО ЧЕРНІГІВСЬКУ ОБЛАСТЬ

за 2006 рік

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Чернігів – 2008

ББК 91.9

Л 64

У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2006 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань. Матеріал систематизовано за розділами, які в комплексі відображають основні питання краєзнавства. Література згрупована згідно з рекомендаціями Державної історичної бібліотеки України.

Бібліографічний опис супроводжується короткими анотаціями. Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика авторів і назв статей, іменного та географічного покажчиків.

Опис літератури здійснено відповідно існуючим державним стандартам.

Щорічник “Література про Чернігівську область за 2006 рік” може бути корисним викладачам і студентам вузів, журналістам і літераторам, бібліотечним і музейним працівникам, всім, хто вивчає історію рідного краю.

Складачі: Гонза Н.Ф., Каганова І.Я., Солонікова В.І.,

Студьонова Л.В.

Відп. за випуск: Грищенко П.В.

Комп’ютерний набір: Студьонова Л.В., Шевченко В.І.

Ризограф ОУНБ ім. В.Г. Короленка

Тираж 75 прим.

ОБЛАСТЬ У ЦІЛОМУ

1. ПРО присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка: Указ Президента України //Уряд. кур’єр. – 2006. – 10 берез. – С.2; Голос України. – 2006. – 11 берез. – С.3.

Серед лауреатів: І.В.Качуровський (прозаїк, уродженець Ніжина, мешканець Мюнхена), В.Г.Нечепа (кобзар – лірник, уродженець Носівки), А.П.Погрібний (літературознавець, уродженець с. Мочалище Бобровицького р-ну).

* * *

2. ЗНАЙ свій край: [Коротка іст. Чернігів. обл.] //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.552–555.

3. ІЩЕНКО О. Ми вже в Європі: Чернігівщина відновлює давні традиції співпраці з Європою //Чернігівщина: новини і оголошення. – 2006. – 13 квіт. – С.2.

4. ЛАУРЕАТИ Національної премії ім. Тараса Шевченка: (Наші земляки) //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.130 – 131.

5. ПОЛІТИКО – адміністративний атлас України. – К.: ДНВП; Картографія, 2006. – 120 с.

С.53, 81, 95: Чернігів. обл., Чернігів.

С.97 – 100: Перелік населених пунктів, знятих з обліку за період з 1986 до 2005 рр., в т.ч. і по Чернігів. обл.

6. СКОРОДУМСЬКА Л. “Чернігівщина багата, але про це ніхто не знає”: [Презентація Чернігів. обл. у Києві з нагоди 15-річчя незалежності України] //Чернігівщина: новини і оголошення. – 2006. – 31 серп. – С.3.

7. СКРИПНИК А. Вогні над рікою… //Київ. – 2006. – №5. – С.157 – 165.

Публіцист. нарис відомого укр. літературознавця про мандрівку Десною.

8. УСТИМЕНКО В.Є. Товариство “Чернігівське земляцтво” в м. Києві: Кроки становлення 1996 – 2006. – К., 2006. – 88 с.

9. ЧЕРНІГІВСЬКЕ земляцтво: Кроки становлення 1996 – 2006: Інформ. – аналіт. вісн. /Авт. вид. В.Устименко. – К.: Т-во “Чернігівське земляцтво”, 2006. – 89 с.: іл. – (До 10-ї річниці утворення т-ва).

10. ШЕРЕМЕТ С. Велика депресія малих міст [Чернігівщини] //Чернігів. вісн. – 2006. – 6 квіт. – С.4.

11. ЩЕРБОНОС В. Міста Чернігівщини. Європейське обличчя?: [За амер. програмою “Економ. розвиток міст”] //Чернігівщина: новини і оголошення. – 2006. – 23 листоп. – С.3.

ДЕМОГРАФІЯ

12. ВСЕГО за один месяц население Украины сократилось на 15,5 тысячи человек //Факты. – 2006. – 14 сент. – С.1.

Дані за період з 1 лип. до 1 серп. 2006 р. Чернігів. обл. серед регіонів з низьким рівнем народжуваності – 7,8 чол. на 1000 населення.

13. ЗНИКАЮТЬ села і селяни… //В двух словах (Прилуки). – 2006. – 13 лип.

Кількість сільського населення Чернігівщини у порівнянні з останнім Всеукр. переписом 2001 р.

14. КОСЕНКО О. Куди прямує демографічний експрес?: [По Україні і Чернігівщині] //Дем. Україна. – 2006. – 1 серп. – С.9.

15. РЕКА В. Стоїть село – невесело: Чернігівщину час оголошувати зоною демогр. катастрофи //Робітн. газ. – 2006.- 14 берез. – С.5.

16. СЕЛЯН помирає більше: Сумна статистика /Підгот. О.Луценко за матеріалами гол. упр. статистики у Чернігів. обл. //Десн. правда. – 2006. – 2 груд.

17. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. Чернігівщина втратила через міграцію понад дві з половиною тисячі мешканців //Чернігів. відом. – 2006. – 22 берез. – С. 19.

ВИДАТНІ ДІЯЧІ ОБЛАСТІ.

ЗНАТНІ УРОДЖЕНЦІ ОБЛАСТІ

18. МОРОЗЮК В. Пом’яник - 3: (Народознавча персоналія). – Івано-Франківськ: “Гостинець”, 2006. – 188 с.: іл.

С.55-56: Кавалеридзе Іван (13.04.1887 – 3.12.1978) – укр. скульптор, уродженець села Сильченкове Талалаїв. р-ну.

С.76: Куриленко Михайло (2.11.1885 – груд. 1939) – педагог, мистецтвознавець, організатор і директор (1922-1939) спілки “Гуцульське мистецтво” у Косові. Народився у Коропі.

С.120: Русова (уроджена Ліндфорс) Софія (18.2.1856 – 5.2.1940) – укр. громад. і культурна діячка. Народжена в Олешні Ріпкин. р-ну. .

С.130 – 131: Совачева Ганна (1872 – 1954) – акторка, виступала на рос. оперній сцені і в укр. театрах Києва. Народилась у Прилуках. Померла у Франції.

С.131: Совачів Василь (1876 – 1934) – військовий лікар, громад. діяч. Уродженець Прилук. Чоловік Г.Совачевої.

* * *

19. ТКАЧЕНКО М. Сповідь серця: [Пам’яті нар. арт. України В.І.Бойка (1928 – 10.05.2006), соліста укр. нар. хору ім. Г.Верьовки, уродженця Прилук] //Град Прилуки. – 2006. – 17 трав. – С.1.

20. ГОРЛАЧ Л., Іваненко Б. На сторожі істини: [Нарис про екс-гол. Верх. суду України В.Бойка, народженого в с. Крапивне Ніжин. р-ну] //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.477 – 480.

21. МІЩЕНКО Г., Онищенко В. Дослідник мистецтва із села Ліски [С.Бушак (1956), чл. НС художників, Спілки ж-стів, Спілки геологів, уродженець с. Феськівка Мен. р-ну] //Шлях перемоги. – 2006. – 18 жовт. – С.14.

22. ЛУЦЕНКО Л. Творці чарівних мелодій: До 110-ї річниці від дня народження Г.Верьовки [25.12.1895 - 21.10.1964] //Культура і життя. – 2006. – 8 лют. – С.3.

Видатний діяч муз. культури, нар. арт. УРСР, організатор, худож. керівник і диригент Держ. укр. нар. хору, який носить його ім’я, лауреат Держ. премії СРСР. Уродженець с-ща Березне Мен. р-ну.

23. КУЗЬМЕНКО Л. “Титаренки ми, з Куликівки”: [Про родинне коріння Р.М.Горбачової] //Чернігів. вісн. – 2006. – 1 черв. – С.14: фото.

24. ЕВГРАШИНА М. “Отец, когда водил меня по Выдубичским пустырям и рассказывал, где будет розарий, а где – дендрарий, представлялся мне сказочником. Но все его сказки сбылись…” //Факты. – 2006. – 31 мая. – С.6.

Бесіда з дочкою акад. М.М.Гришка, творця Київ. Ботанічного саду НАН України. До Другої світової війни працював у с. Щаснівка Бобровиц. р-ну і Чернігові.

25. ВИСОЦЬКИЙ А. Учений і педагог: [До 70-річчя від дня народження А.П.Грищенка (23.09.1936)] //Пам’ять століть. – 2006. – №2. – С.203 – 205.

Відомий укр. мовознавець, д-р філол. наук, проф. НПУ ім. М.Драгоманова, випускник НДПІ ім. М.Гоголя. Народ. у с. Мутичеві Ріпкин. р-ну.

26. 17 ГРУДНЯ 2006 року пішов з життя Арнольд Панасович Грищенко: [Некролог] //Освіта. – 2006. – 27 груд. – С.7.

27. МАРОЧКО В.І. Зачарований Десною: Істор. портр. Олександра Довженка. – К.: Вид. дім “КМА”, 2006. – 285 с.: іл.

28. БОЙКО І. Художник народу //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.193.

В.Ковтун – перший нар. худож. з Чернігівщини за часів незалежної України, уродженець с. Мезин Короп. р-ну.

29. КОЦЮБИНСЬКИЙ І. “Закарбувався у пам’яті народній”: (До 85-річчя від дня народження Флоріана Коцюбинського) [24.02.1921 – 1991] //Літ. Чернігів. – 2006. – №1. – С.110 – 114.

Відомий укр. скульптор, онук письменника М.Коцюбинського.

30. ПАВЛИЧКО Д. Леонід Кучма: [Нарис про другого Президента України, уродженця с. Чайкине Новгород-Сіверського р-ну] //Літ. Україна. – 2006. – 9 листоп. – С.2.

31. ЛОПАТА В. Дорогу свою покажи мені, Господи: Автобіогр. повість //Дніпро. – 2006. – №5 – 6. – С.4 – 68.

Авт. – відомий укр. худож., лауреат Нац. премії ім. Т.Шевченка. Народ. у с. Нова Басань Бобровиц. р-ну.

32. ТУРКЕНИЧ В. Серце віддане сцені: [В.Любимова – визначна укр. співачка другої пол. ХХ ст., солістка Київ. опери, народилась в Ічні] //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.147 – 149.

33. ВОЙЦЕХІВСЬКА І. Видатний гуманітарій ХХ ст. [С.І.Маслов (1880 – 1957)] //Пам’ять століть. – 2006. – №6. – С.118 – 119: фото.

Видатний бібліограф, фольклорист, історик укр. літ., д-р філол. наук, проф., уродженець Ічні.

34. ПЕТРО Одарченко (20.08.1903-12.03.2006) //Літ. Україна. – 2006. – 6 квіт. – С.2.

Літературознавець, випускник Ніжин. Ін-ту Нар. Освіти (1926). Жив у Вашингтоні.

35. ДЕЩЕНКО В. Син деснянського краю: До 85-річчя Г.Ф.Пономаренка [7.02.1921 – 7.01.1996] //Новини Придесення. – 2006. – 4 лют.

Видатний рос. композитор, народжений у с. Моровськ Козелец. р-ну.

36. КУДРЯВЦЕВ Л. Он служил горнистом в бригаде Котовского: [До 100-річчя від дня народження Н.Г.Рахліна (10.01.1906 – 1979), нар. арт. СРСР, видатного диригента] //Правда Украины. – 2006. – 12 янв. – С. 25.

Народився і провів дитинство у м. Щорс (Сновську).

37. МЕЛЬНИК Р. Тонке чуття, глибока інтуїція [Н.Рахліна] //Культура і життя. - 2006. – 8 берез. – С.5.

38. МАТВІЙЧУК О., Струк Н. Перший український палеоботанік [О.С.Рогович (1812 - 1878)] //Пам’ять століть. – 2006. – №6. – С.126 – 127: фото.

Захистив магістерську дисертацію “Про викопних риб губерній Київської, Волинської і Чернігівської”. Написав дослідження про флору Чернігів. губ.

39. ВОЛЬФ А. Непредсказуемый [Н.Рудьковський – міністр транспорту і зв’язку України, уродженець с. Старий Биків Бобровиц. р-ну] //2000. – 2006. – №44 (нояб.). – С.Е3.

40. РАЛЬЧЕНКО І. Ім’я, повернуте із забуття //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.542 – 543.

Відомий худож. О.Савченко – Більський (23.11.1900 – 1983), уродженець Олишівки Чернігів. р-ну. Жив і помер у Франції.

41. КАПЛАН Ю. Перекрестки и встречи судьбы Валентины Сенкевич: Читаемая и почитаемая во многих странах поэтесса почти неизвестна в родном городе //2000. – 2006. - №30 (сент. – окт.). – С. С 7.

В.О.Сенкевич (1926) – представниця укр. зарубіжжя. Народ. у Києві. Дитячі та юнацькі роки пройшли в Острі. Живе у США.

42. КИСЕЛЬОВА С. Він працював на розвиток української ідеї //Вісн. Кн. палати. – 2006. – №3. – С.51 – 52.

Про С.О.Сірополка (1872 – 1959) – укр. педагога, бібліолога, уродженця Прилук.

43. ПРО присвоєння І.Сподаренку звання Герой України: Указ Президента України //Голос України. – 2006. – 25 січ. – С.2; Уряд. кур’єр. – 2006. – 24 січ. – С.2.

44. КОЛЕСНИК С. Журналістика як спосіб життя: Провіднику “Сільських вістей” І.Сподаренку – 75 //Україна молода. – 2006. – 24 січ. – С. 9.

І.Сподаренко – уродженець Стольного Мен. р-ну.

45. ОТЕЦ американской механики: Степан Прокофьевич Тимошенко [23.12.1878 – 29.05.1972]: Истор. мозаика //Киев. ведом. – 2006. – 2 нояб. – С. 8 – 9.

Видатний вчений-механік народ. у с. Шпотовка Конотоп. пов. Чернігів. губ. (тепер Сумська обл.). Помер у Німеччині.

46. ЧЕРНИГОВСКИЕ корни американского мультимиллионера //Объявления + Семь дней. – 2006. – 26 апр. – С. 4.

Йдеться про Гарольда Уїлленса, народженого 1914 р. у Чернігові.

47. ДЬОМІН М. Витончений колорит палітри Сергія Шишка: До 95-річчя митця //Вітчизна. – 2006. – №5 – 6. – С.174 – 176.

С.Ф.Шишко (25.06.1911 – 1997) – нар. худож. України. Народ. у Чернігові.

48. ЗОЛОТНИЦЬКА Р. Забутий українець [О.М.Щербина (1.03.1874-7.01.1934)] //Укр. культура. – 2006. – №5 – 6. – С. 44 – 45.

Вчений у галузі філософії, психології, педагог. Перший у Росії незрячий професор. Народ. у Прилуках.

49. МИТЬКЕВИЧ О. Відомий учений із світовим ім’ям народився в с. Дрімайлівка [Куликів. р-ну] //Поліська правда.- 2006. – 4 листоп.

Про М.Й.Ядренка (16.04.1932 – 2004) – видатного математика сучасності.

ПАМ’ЯТНИКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

50. АДРУГ А. Від давнини до сьогодення: [Пам’ятки мистецтва на Чернігівщині світового значення] //Літ. Чернігів.- 2006. – №3. – С.161 – 163.

51. ЗОЛОТЕ кільце Сіверщини //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.554 – 561.

Чернігів – Любеч – Ніжин – Новгород-Сіверський – Прилуки: істор. події і пам’ятки.

52. ІЩЕНКО О. “Славу предків не осоромимо…”: До питання про збереження історико-архітектурної спадщини Чернігова //Чернігівщина: новини і оголошення. – 2006. – 23 лют. – С.2.

53. ЛУЦЕНКО В.О. Під золотими куполами /Розмову [з гол. правління ВАТ “Чернігівреставрація”] вів М.Магула //Десн. правда. – 2006. – 2 груд.

Започатковано як обл. наук. – реставраційна майстерня у лип. 1960 р.

54. МУСІЙ О. Плугом по пам’ятках //Гарт. – 2006. – 10 листоп. – С.7.

Про археол. пам’ятки держ. значення Чернігів. обл., які розпайовуються й арендуються як звичайна земля.

55. ОНИЩЕНКО Н. На пагорбі пам’яті: Відкрито Меморіал Героям Крут //Десн. правда. – 2006. – 26 серп., 29 серп.

56. ПАВЛЕНКО С. Яблонська повернулася до Седнева //Голос України. – 2006. – 1 черв. – С.4.

Про відкриття у Седневі, де вона створила талановиті полотна, пам’ятника Т.Н.Яблонській (24.02.1917 – 2005) - нар. худож. СРСР, УРСР, лауреату премії ім. Т.Г.Шевченка, Герою України.

57. ПЕТРАНІВСЬКИЙ В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посібн. /За ред. Ф.Д.Заставного. – К.: Вид-во “Знання”, 2006. – 575 с.: іл.

С.354 – 357: Оборонно-сакральні ансамблі древнього Чернігова. Густинський монастир.

58. ПО П. “Чернігів Стародавній” і сьогоднішній: [Стан пам’ятників історії та архіт.] //Чернігів. відом. – 2006. – 22 лют. – С.26.

59. ПРО надання згоди на передачу до державної власності пам’ятки архітектури “Палац Кирила Розумовського” [у Батурині]: Рішення Чернігів. облради від 24 січ. 2006 р. //Десн. правда. – 2006. – 2 лют. – С.6.

60. САПОН В. Хай схиляється в жалобі тут калина…: [Про відкриття пам’ятного знаку жертвам голодомору 1932-1933 рр. в с. Сергіївка Прилуц. р-ну за участю Президента України В.Ющенка] //Десн. правда. – 2006. – 28 листоп.

61. СТЕЖЕРИНСЬКИЙ А. “Богдан” відзначає свій ювілей: [До 50-річчя спорудження пам’ятника Б.Хмельницькому у Чернігові] //Чернігів. відом. – 2006. – 19 квіт. – С.18.

62. СТЕФАНЮК О. Пам’ятник – не тільки пам’ять //Робітн. газ. – 2006. – 15 берез.

У Ніжині відкрито пам’ятник ніжинському огірку.

63. ТРОСТЯНЕЦЬ. – Чернігів, 2006. – [Буклет].

64. ЧЕРНІГІВСЬКІ старожитності: Матеріали наук. конф. “Архітектурні та археологічні старожитності Чернігово-Сіверської землі” /Відп. за вип.: С.Черняков, А.Доценко та ін.; ред. А.Доценко. – Чернігів, 2006. – (НАІЗ “Чернігів стародавній”).

До зб. увійшли доп. та повідомл., виголошені на наук. конф. 22-23 верес. 2005 р. і присвячені пам’яткам архіт. Чернігова, Остра, Глухова, археол. дослідженням в Чернігові і Шестовиці, Батурині і Глухові, с. Мощонка Городнян. р-ну, пам’яткам Чернігів. Єлецького монастиря, діяльності Д.Туптала, про Катерининську церкву у Чернігові, Старогородську божницю в Острі, старообрядницький рух на Чернігово-Сіверщині, Чернігівські печери, П’ятницьку церкву в Чернігові тощо.

65. ЩЕРБОНОС В. Курорт для корів [у приватному сільськогосподарському підприємстві “Піськівське” Бахмацького р-ну] //Гарт. – 2006. – 14 лип. – С.7.

Тут встановлено пам’ятник корові.

66. ЯСНОВСЬКА Л. До історії дослідження Старогородської божниці в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. [в Острі] //Сіверян. літопис. – 2006. – №6. – С.46 – 49.

КРАЄЗНАВСТВО

67. ДЕМЯ’НЧУК Г.С., Дем’янчук Б.Г., Дем’янчук А.Г. Українське краєзнавство: Стор. історії /Наук. ред.: М.М.Дубина, М.І.Головащук. - К.: Вид. центр “Просвіта”, 2006.-296 с.

Розкриваються основні віхи розвитку укр. краєзнавства – від перших осередків і гуртків ІІ пол. ХVІІІ ст. до Всеукр. спілки краєзнавців, яка почала діяти з 1990 р., в т.ч.:

С.121,161: Остер (збереження пам’яток культури, музей).

С.42, 161: Прилуки (нарис “Описание города Прилуки” А.Мещерського, музей).

С.104, 161, 182: Сосниця (описи поселення, музей та Ю.Виноградський).

С.36 – 37, 41, 63, 72, 90, 103, 104, 105, 117, 121, 153, 160, 164, 167, 168, 171, 174, 180, 184, 220: Чернігів (розвиток істор. та літ. краєзнавства в ХІХ-ХХ ст.).

С.34, 36, 41, 49, 54, 71, 72, 74, 85, 90, 104: Чернігів. губ. (краєзнавчі дослідження).

С.8, 14, 29, 81, 85, 90, 114, 164, 176: Чернігівщина (історико-краєзнавче вивчення краю).

68. УРИВАЛКІН О.М. Історичне краєзнавство: Навч. посібн. – К.: КНТ, 2006. – 296 с.

Кн. знайомить з джерелами вивчення минулого, основними етапами історії Чернігово-Сіверщини.

ПЕРСОНАЛІЇ

69. КОЛЯСТРУК О. Релігійний аспект у науковій діяльності і приватному житті професора історії М.М.Бережкова [1950 – 1935] //Сіверян. літопис. – 2006. – №5. – С.91 – 95.

Організатор і активний діяч Ніжин. наук. т-ва краєзнавців.

70. КІЧА В. Пам’яті кращого історика і людини [Г.Ф.Гайдая – краєзнавця і музейного працівника з Прилук] //Рідний берег. – 2006. – 25 трав. – С.3.

71. РУДЕНОК В. Один з перших чернігівських краєзнавців [М.Є.Марков (1760 – 13.08.1819] //Чернігів. відом. – 2006. – 2 серп. – С.17.

72. ПРОВОЗІН В. Чи врятує краса світ? Так, але це та краса, що в серці /Зап. Г.Незабудка [бесіду з краєзнавцем із Новгорода-Сіверського, головою Рос. культурного центру в Україні, нагородженого 2004 р. Президентом Росії В.Путіним орденом “Дружби”] //Сіверський край. – 2006. – 29 лип.

73. ЧУПРИНА М. Справа всього життя: [Про відомого у Чернігові краєзнавця В.Руденка (20.01.1954)] //Чернігів. відом.- 2006. – 4 жовт. – С.18.

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ.

АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ

74. БАЛАБКО О. Мальви у вічному місті: Стежками українців у світах: Есеї, нариси, зарисовки. – К.: Фенікс, 2006. – 148 с.: іл.

Авт. – відомий укр. журналіст, народжений на Чернігівщині 1955 р.

75. ВІСНИК студентського наукового товариства [НДУ ім. М.Гоголя] /Редкол.: О.В.Мельничук, Г.В.Самойленко, І.В.Марисова та ін. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2006. – 76 с.

Із змісту: Кроха Н. Роль і значення земств у культурно-освітній і меценатській діяльності: (На матеріалах губ. земства Чернігівщини другої пол. ХІХ – поч.. ХХ ст.), с.31 – 34. Коломієць С.М. Організації есерів-максималістів на Чернігівщині (1904-1917 рр.), с.47 – 50. Тучина Н.О. Тимчасова Ніжинська управа у вересні-грудні 1941 року: становлення кадрового складу та організаційні структури, с.51 – 53. Дубовик О.С. Національна структура населення Ніжинського округу у 20-х роках ХХ століття, с.53 – 55. Насєка В.М. Ю.В.Вульф як основоположник вітчизняної кристалографії, с.71 – 73.

Ю.В.Вульф (22.06.1863 – 25.12.1925) народився у Ніжині.

76. ДМИТРЕНКО Н. Місто з чорною ознакою: Кілька замальовок до істор. портр. Чернігова //Без цензури. – 2006. – №49 (груд.). – С.14.

77. ІСТОРІЯ українського селянства: Нариси в 2-х т. Т.1. /Авт. колектив: О.В.Андрощук, В.К.Баран, А.В.Блануца та ін.- К.: Наук. думка, 2006. – 631 с.

У томі висвітлюється доба Київ. Русі, визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, Укр. революція поч. ХХ ст.

С.73, 75, 76, 77, 78, 148, 176, 177, 194, 195, 199, 214, 245 – 246, 256, 260, 262, 298, 334, 340, 354, 365, 370, 391, 393, 405, 477, 483, 486, 489: Чернігів. губ. (с. Володькова Дівиця Ніжин. пов. 1904 р. Козелецьке повітове земство. 1916 р.).

Між с.160 – 161: В.Штернберг. Ярмарка в Ічні. 1836. Комори і стодоли 18 ст. в селі Козельці Чернігів. губ. Листівка. Поч. ХХ ст.

Т.2. – 2006. – 620 с.

Охоплюється рад. період в історії укр. селянства. У контексті – факти з життя селян Чернігівщини.

78. КОВАЛЕНКО Л. Тут нуртує історія давня: [Любеч] //Собори наших душ: Чернігів. земляцтву 10 років: Календар 2006. – К., 2006. – С.432 – 434.

79. ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся: Вип. 31. Проблеми розвитку філології, історії та культури: (До 200-річчя Ніжин. вищої шк.) /Редкол.: відп. ред. і упоряд. Г.В.Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2006. – 248 с.

Із змісту: Пащенко В.М. Комбінаторні модифікації у системі консонантизму діалектної мікросистеми м. Прилуки Чернігівської області, с.26 – 37. Розанов Л.М. Євген Гребінка як фундатор української та російської літератур, с.37 – 43. И.Г.Кулжинский в восприятии и оценке гоголеведов, с. 63 – 71. Забарний О. Національно-патріотичні мотиви поезії літстудійців Гоголівського вузу кінця 60-х – початку 70-х років ХХ століття, с.126 – 132. Дудченко Г.М. Справа ніжинських “вільнодумців”: історіограф. аналіз проблеми: (Дорев. історіографія), с.133 – 141. Дудченко Г.М., Дубовик О.С. Політика українізації та динаміка етнічної структури студентства Ніжинської вищої школи в 20-х рр. ХХ ст., с.143 – 145. Баранкова Н.О. Діяльність студентів і викладачів Ніжинського інституту народної освіти в процесі українізації, с.145 – 150. Бєлкіна Н.І. Професор педагогіки – професор Михайло Іванович Демков, с.170 – 174. Дудка Р.А. Проблеми античної культури в працях ніжинських учених кінця ХІХ – початку ХХ століття, с.174 – 182. Ніжинський інститут і національно-культурне будівництво Чернігівщини 20-30-х рр., с.182 – 188. Павленко Л.А. Євген Рихлик і Ніжинська вища школа, с.189 – 196. Шевченко А.Ю. Історіографія життя та наукової діяльності М.Н.Петровського, с.196 – 204. Самойленко О.Г. В.Харлампович та Л.Окіншевич і Ніжинська вища школа у 20-30-х рр.: до проблеми взаємин, с.205 – 213. Нікітін Ю.О., Нікітін М.Ю. Маловідома стаття М.О.Макаренка, с.214 – 216. Макаренко М. Свинцеві печатки великокняжого періоду в Україні, с.216 – 231. Самійленко С.Г. Джерельна база вивчення розвитку культури Ніжина у 1654-1764 рр., с.231 – 244.

80. ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся: Вип. 32. Сучасні тенденції вивчення спадщини М.Гоголя та проблеми історії, культури, мистецтва Полісся ХVІІ-ХХ ст. /Редкол.: відп. ред. і упоряд. Г.В.Самойленко. – Ніжин, 2006. – 265 с. – (НДУ ім. М.Гоголя).

Із змісту: Ісаєнко К.П. Бібліографічно-видавничий доробок П.Куліша у рецепції російської критики (на матеріалі відгуків та рецензій ХІХ-ХХ ст.), с.54 – 62. Ростовська О.В. Ніжинська вища школа в період демократичних процесів 1917 року, с.112 – 115. Шевченко В.М., Герасименко О.В. З історії формування фондів фундаментальної бібліотеки Ніжинського Державного університету ім. М.Гоголя (дорадянський період), с.143 – 156. Самойленко Г.В., Самойленко С.Г. Культура Чернігівщини другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст. Архітектура, с.157 – 194. Коваленко О.О. Григорій Милорадович і Чернігівська губернська вчена архівна комісія, с.194 – 202. Шевченко А.Ю. Історіографія життя та наукової діяльності М.Н.Петровського, с.203 – 210. Кондратов В.Ф. М.Н.Петровський і Ніжинська вища школа: штрихи до портрету вченого, с.210 – 213. Луняк Є.М. Ніжинська вища школа в роки великого розгрому української історичної науки на початку 1930-х років, с.214 – 217. Зеленская Л.И. Слово о дорогом друге [заслуженной артистке Киргизии Л.М.Циндрик (5.03.1945 – 21.10.1995) из Куликовки], с. 218 – 230.

81. ЛІТЕРАТУРА та культура Полісся: Вип. 33. Північне Полісся в історико-культурному контексті /Відп. ред. та упоряд. Г.В.Самойленко. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2006. – 265 с.

Із змісту: Нікітін Ю.О. Проблема ефективності міського самоврядування і її зв’язок з розвитком освіти на прикладі міст Чернігівської губернії у 70-80-х рр. ХІХ ст., с.64 – 71. Самойленко О.Г. Розвиток історичної освіти й академічної науки зарубіжних країн в оцінках вчених Ніжинської вищої школи в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст., с.82 – 90. Сагач О.М. До історії становлення земської медичної служби на Чернігівщині, с.91 – 97. Шевченко В.М. Земля та господарі на Чернігівщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., с.107 – 111. Самойленко Г.В., Самойленко С.Г. Розвиток освіти на Чернігівщині у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст., с.131 – 155. Самойленко Г.В., Самойленко С.Г. Розвиток декоративно-ужиткового мистецтва на Чернігівщині у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст., с.156 – 187. Будуар М.М. Простір і час садибної культури України ХІХ сторіччя (на матеріалі Полтавщини і Чернігівщини), с.188 – 197. Дмитренко Н.М. Пам’ятко-охоронна робота окружних музеїв Чернігівщини у 20-х рр. ХХ ст., с.198 – 213. Зеленська Л.І. Николай Гербель: (Арх. док. Петербург 1854-1881 гг.), с.214 – 241.

82. МАЩЕНКО С.Любов до мудрості і віра: Вибр. ст. з історії вітчизн. філософії та релігії. – Чернігів: РВК “Десн. правда”, 2006. – 176 с.

Філософські та релігійні традиції Чернігово-Сіверщини.

83. МИХАЙЛЕНКО В. Короп історичний: Популярні нариси. – Ніжин: ТОВ “Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. – 120 с. – (Короп. ЦБ).

84. НІЖИНСЬКА старовина: Ніжинознавчі студії №2: Наук. істор.-культурол. зб. Вип. 2(5) /Редкол.: О.Б.Коваленко (гол. ред. ради), О.Г.Астаф’єв та ін. – Ніжин: ТОВ “Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. – 192 с.: іл.

Вміщено ст. за розд.: До 200-річчя Ніжинської вищої школи. Ніжин археологічний та літописний. Хроніка козацької доби. Пам’ятки. Соціальна історія Ніжинщини. Культурне життя. Видатні ніжинці. Архівні знахідки. Ніжинознавча спадщина. Краєзнавча мозаїка.

85. ПЕНСЬКИЙ А. Нариси історії Козелеччини //Новини Придесення. – 2006. – 4 берез., 11 берез., 18 берез., 24 берез., 1 квіт., 8 квіт., 15 квіт., 22 квіт., 29 квіт., 6 трав., 13 трав., 20 трав., 27 трав., 3 черв., 10 черв., 17 черв., 24 черв., 1 лип.

86. ПОНОМАР О.П. Ніжин – місто творців: Авторський маршрут. – Ніжин: ТОВ “Вид-во “Аспект-Поліграф”, 2006. – (Буклет).

87. РУДЕНОК В.Я. Путівник по Чернігову. - Чернігів: РВК “Десн. правда”, 2006.- 64 с. – (Укр., рос. та англ. мовами).

88. САВЕРСЬКА-ЛИХОШВА В.В. Ними пишається Варвинщина: (Або п’ятнадцять визначних жінок району). – Чернігів, 2006. – 48 с.

89. САПОН В. Чернігів древній і сучасний. – 2 – е вид. – Чернігів: РВК “Десн. правда”, 2006. – 64 с.

90. СКАРБНИЦЯ української культури: Зб. наук. праць. Вип. 7 /Редкол.: О.Б.Коваленко (гол.), С.Л.Лаєвський та ін. – Чернігів, 2006. – 212 с.: іл – (ЧІМ ім. В.Тарновського).

Зміст: Сергєєва С. Чернігівщина у 1919 році, с.3 – 22. Журавльова Т. Радіо і телебачення на Чернігівщині (1920 – 2005 роки), с.23 – 41. Самохіна Н. Родина Лизогубів та її внесок у розвиток культури, с.42 – 58. Горобець С. Родинний архів Шихуцьких: структура та іменний покажчик, с.59 – 94. Козлов А. Былая слава: (Родословная Харитоненко), с. 95 – 105. До питання про місце П.О.Куліша в історії Кирило-Мефодіївського товариства, с.106 – 109. Демченко Т., Кулінська С. Зі степів Оренбурзьких – на Вкраїну: [Листування І.Шрага з Я.Самотнім], с.110 – 118. Царенок А. Варлаам Денисов – архієпископ Чернігівський, с.119 – 125. Тарасенко О. До історії чернігівської періодики 60-х рр. ХІХ століття: Лист Леоніда Глібова до архієпископа Філарета (Гумілевського) з приводу видання “Черниговского листка”, с.126 – 128. Реліквії Леоніда Глібова в Чернігівському історичному музеї імені В.В.Тарновського: Каталог /Підгот. до друку Г.П.Арендар, І.М.Ситий, с.129 – 151. Арендар Г., Пуцко В. Дерев’яні різьблені хрести ХVІІ-ХVІІІ століть в Чернігові, с.152 – 159. Пуцко В. Мистецтво у середньовічному Любечі, с.160 – 166. Коваленко О., Ясновська Л. Неопублікована студія Юрія Виноградського про давньоруські старожитності Чернігова, с.167 – 171. Лихачова С. Повоєнна історія Чернігівського історичного музею у спогадах О.Д.Повод, с.172 – 190. Чернявская Н. Лучшие годы моей трудовой деятельности, с. 191 – 196. Лаєвський С. Перші на Першому (до перемоги Чернігівського історичного музею імені В.В.Тарновського на І Всеукраїнському музейному фестивалі), с.197 – 207.

91. У ПЛИНІ часу: Істор. довідка [про поселення на Щорській землі]: До 15-ї річниці незалежності України /Щорс. ЦРБ ім. 40-річчя Перемоги. – Щорс, 2006. – 64 с.

92. УКРАЇНСЬКИЙ вимір: Зб. матеріалів з України та діаспори. Вип. 5. /Редкол.: С.Пономаревський (відп. ред. та упоряд.), В.Бабенко, М.Тимошик та ін. – Ніжин, 2006. – 223 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Бібліографічний покажчик (3)

  Документ
  У щорічнику “Література про Чернігівську область за 2007 рік” вміщено бібліографічний опис книг і статей з різноманітних за змістом періодичних видань.
 2. Бібліографічний покажчик (1)

  Документ
  І 66 Інновації – шлях до розвитку (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: Н. О. Рибакова. – Х.: ХНАМГ, 2010.
 3. Бібліографічний покажчик (4)

  Документ
  Г 73 Готельний бізнес: стратегія розвитку (2 – 2009 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міського госп-ва; уклад.: О.Ф.Сергієнко. – Х.
 4. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Книги І книжники. Літопис минулого І сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Книги і книжники. Літопис минулого і сьогодення Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки.
 5. Освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009

  Диплом
  Синявський В. В., канд. пед. наук, ст. н. сп., ст. наук. співробітник відділу психології профорієнтації та психології особистості Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України

Другие похожие документы..