Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Система интегрированного обучения ( цель этой системы – дети, независимо от состояния здоровья, должны учиться все вместе , принимать друг друга таким...полностью>>
'Документ'
Как-то один мудрец, умирая, созвал дочерей и на смертном одре сказал им: «Я беден и ничего не могу оставить вам в наследство, кроме доброго совета: б...полностью>>
'Документ'
методик расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, используемых в 2009 году при нормировании и определении величин выбросов вредных (загрязня...полностью>>
'Литература'
Развитие взаимоотношений с Содружеством Независимых Государств занимает важное место во внешнеполитической деятельности российского правительства. В ...полностью>>

Василенко А. О. Літопис історії становлення І розвитку народних музеїв України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Список використаних джерел

 1. Дем'ян Г. Історико-етнографічна діяльність першого бойківського музею // Архіви України. - 1970. - № 5. –С.34.

 2. Василенко А. О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України. - К.: Наукова думка, 1974. -339с.

 3. Гавдяк М. Із наших обласних музеїв // Наша Батьківщина. - 1938. -№3. –С.32.

 4. Грабовецький В. Народні музеї Львівщини. - Л.: Книжно-журнальне видавництво, 1962. -32с.

 5. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. - К.: Вища школа, 1990. -48с.

 6. Меньшов Д. П. Старо-Киевская и Печерская крепости. К.: Вища школа, 1913. -23с.

 7. Папкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. - К.: Наукова думка, 2003. -432с.

 8. Погорелова А. Музейна справа: орієнтири розвитку // Українська культура. -1996. -№2. –С.34.

 9. Рибаков М. О. Невідомі та маловідомі сторінки історії Києва. Київ: КИЙ, 1997.

 10. Ситкарева О. В. Киевская крепость ХVIII–ХІХ вв. К. , 1997.

 11. Теодорович А. Ю. Основні напрямки діяльності музеїв історико-краєзнавчого профілю // Трибуна. - 1999. - № 9-10.

 12. Трегубова Т. А. К истории развития Печерска в Киеве // Строительство и архитектура. 1979 – №6.

 13. Шмелев В.Г. Музей под откытым небом. - К.: Наукова думка, 1983.

 14. Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в західній Україні в кінці XIX - І пол. 40-х pp. XX століття. Джерела і література (на матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей): Автореф. дис. ...канд. істор. наук. - Дніпропетровськ, 1997. - 19 с.

 15. Филипчак І. Про музейництво і наші музеї // Життя і знання. - 1935.- № 6.

 16. Музеї Карпатського регіону. - Л.: Центр Європи, 2004. - 63 с

 17. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. - К.: Задруга, 1999. - 130 с.

 18. Музейний фонд України // Урядовий кур'єр. - 1992. - 7 серпня.

 19. Україна: Путівник / Підг. і упоряд. О. Зінкевич і В. Гула. - К.: Смолоскип, 1993.

 20. Географічна енциклопедія України: У 3 т. - К.: Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1993.

 21. .uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Історія культури україни (2)

  Документ
  ББК 63.3(4УКР)-7я7 Б78. Рецензенти: А. М. Гордієнко, д-р іст. наук, проф. В. І. Кучер, д-р іст. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 28.
 2. Історія культури україни (1)

  Документ
  ББК 63.3(4УКР)-7я7 Б78. Рецензенти: А. М. Гордієнко, д-р іст. наук, проф. В. І. Кучер, д-р іст. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 10 від 28.
 3. України Любові Богдан Використані також світлини Юрія Безкровного І Віктора Гіржова Культурний центр України в Москві. М.: Олма медіа Групп, 2008. стор. Ця книга

  Книга
  Ця книга виходить до 15-річчя створення Культурного центру України в Москві. В ній систематизовано й узагальнено інформацію про роботу Культурного центру за сім років XXI століття.
 4. Бібліографознавство україни

  Документ
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій, рецензії, видані в 1996-2 роках з питань бібліографознавства.
 5. Верховну Раду України (1, Ст. 75). Як показує досвід держав розвиненої демократії, доводять вчені з конституційного права (2, с. 315) представницька форма реалізації закон

  Закон
  Актуальність теми дослідження. Конституція України 1996 р., “спираючись на багатовікову історію українського державотворення”, проголосила єдиним органом законодавчої влади в Україні парламент – Верховну Раду України (1, Ст.

Другие похожие документы..