Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных...полностью>>
'Документ'
Для комфортного отдыха отдыхающих с детьми на территории Дома отдыха «ПОКРОВСКОЕ» имеются специальные детские игровые площадки, отдельные места отдыха...полностью>>
'Документ'
Напишите тривиальное название вещества. Напишите уравнения реакций получения: а) кетона е гидратацией алкина б) вещества а окислением соответствующег...полностью>>
'Контрольная работа'
Специальность: 030504, Право и организация социального обеспечения, 080106 Финансы (по отраслям), 080110 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),...полностью>>

Правила користування пластиковою платіжною карткою нсмеп терміни платіжна картка Національної Системи Масових Електронних Платежів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ПЛАСТИКОВОЮ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ НСМЕП

 1. ТЕРМІНИ

  1. Платіжна картка Національної Системи Масових Електронних Платежів (НСМЕП), далі Картка, являє собою пластикову картку з убудованим мікропроцесором (мікро-комп’ютером). Картка має два платіжних інструменти: Чек і Гаманець. Платіжні інструменти Картки не залежать один від одного та використовуються кожний окремо для зберігання коштів та проведення розрахунків. Крім того, за допомогою платіжних інструментів Картки Клієнт може здійснювати доступ до свого рахунку завантаження в банку і проводити операції з ним. Використання Картки регулюється чинним законодавством України, правовими нормами Національного банку України, Договором між Банком і Клієнтом, а також цими правилами.

  2. Персональний Ідентифікаційний Номер (ПІН) – пароль (комбінація цифр, не менше 4-х та не більше 8-ми знаків), який встановлений Клієнтом і використовується при проведенні операцій з Карткою.

  3. Чек – платіжний інструмент для збереження на Картці суми коштів Клієнта в електронному вигляді і проведення безготівкових платіжних операцій у межах цих коштів. Залишок коштів Чека дублюється в банку на картковому рахунку, що дозволяє відновити суму коштів Чека при втраті Картки або при виході Картки з ладу. Для здійснення фінансової операції з використанням Чека завжди необхідно вводити ПІН доступу до коштів Чека.

  4. Гаманець – платіжний інструмент для збереження на Картці суми коштів Клієнта в електронному вигляді і проведення безготівкових платіжних операцій у межах цих коштів. При проведенні фінансової операції з коштами Гаманця, Персональний Ідентифікаційний Номер (ПІН) доступу до коштів Гаманця вводитися тільки у випадках, коли сума операції перевищує ліміт суми платежу без уведення ПІН. Стан Гаманця не дублюється в банку. У випадку втрати або виходу з ладу Картки, залишок коштів Гаманця не відновлюється і Клієнту не повертається.

  5. Рахунок завантаження – банківський поточний рахунок Клієнта. Картка є засобом доступу до рахунку в Банку. Стан рахунку завантаження не зберігається на Картці.

  6. Ліміти платіжних інструментів – обмеження, що накладаються на суми операцій із платіжними інструментами для зменшення фінансового ризику Клієнта. Ліміти встановлюються відповідно до Заяви-анкети на відкриття рахунків та одержання платіжної картки НСМЕП фізичною особою в межах значень, обумовлених Банком і НСМЕП. Ліміти платіжних інструментів можуть бути змінені по Заяві на зміну параметрів картки та лімітів платіжних інструментів картки НСМЕП Клієнта.

  7. Завантаження – це збільшення суми коштів платіжного інструмента Картки (поповнення балансу платіжного інструменту).

  8. Вилучення картки з обігу – розповсюдження інформації по всій Платіжній Системі про заборону здійснення операцій за допомогою платіжної Картки, яка вилучається з обігу.

  9. Блокування платіжної картки – припинення працездатності платіжних інструментів на Картці.

  10. Емітент – банківська установа, яка відкриває клієнтам карткові рахунки і надає їм Картки.

  11. Еквайр – банківська установа, яка проводить розрахунки з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, здійснені з Картками, і виконує операції видачі готівки з використанням Карток.

  12. Комісійні – вартість послуг Банку та НСМЕП за проведення операцій зроблених за допомогою Картки.

 2. ЛІМІТИ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Для обмеження фінансових ризиків кожна карта клієнта має набір лімітів. Кожний платіжний інструмент має свої окремі ліміти. При перевищенні ліміту операція не відбувається.

Електронний гаманець має такі ліміти:

 1. максимальна сума разового завантаження.

 2. максимальна сума балансу. Цей ліміт перевіряється при завантаженні.

 3. максимальна сума платежів за одну добу.

 4. максимальна сума видачі готівки за одну добу. При перевищені цього ліміту операція не відбувається;

 5. максимальна сума платежу без введення ПІНа. При перевищені цього ліміту картка потребує вводу ПІНу платежу для виконання операції;

 6. ліміт кількості спроб введення ПІН при завантаженні. Якщо кількість послідовних некоректних спроб введення ПІН перевищує цей ліміт, картка блокується по ПІН (5 спроб). Разблокування Картки по ПІН може бути здійснено Банком.

 7. ліміт кількості спроб введення ПІН платежу та видачі готівки. Якщо кількість послідовних некоректних спроб введення ПІН перевищує цей ліміт, картка блокується по ПІН (5 спроб). Разблокування Картки по ПІН може бути здійснено Банком.

Електронний чек має такі ліміти:

 1. максимальна сума разового завантаження.

 2. максимальна сума балансу. Цей ліміт перевіряється при завантаженні;

 3. максимальна сума платежів за одну добу.

 4. максимальна сума видачі готівки за одну добу.

 5. максимальна сума разового платежу.

 6. максимальна сума разової видачі готівки.

 7. ліміт кількості спроб введення ПІН при завантаженні. Якщо кількість послідовних некоректних спроб введення ПІН перевищує цей ліміт, картка блокується по ПІН (5 спроб). Разблокування Картки по ПІН може бути здійснено Банком;

 8. ліміт кількості спроб введення ПІН платежу та видачі готівки. Якщо кількість послідовних некоректних спроб введення ПІНу перевищує цей ліміт, картка блокується по ПІН (5 спроб). Разблокування Картки по ПІН може бути здійснено Банком.

 1. ОДЕРЖАННЯ КАРТКИ

  1. У заяві-анкеті Клієнт проставляє дату і час (години та хвилини) одержання картки.

  2. При одержанні Картки Клієнт зобов'язаний перевірити баланс Картки і змінити для платіжних інструментів Картки ПІН завантаження і ПІН платежу та видачі готівки, попередньо встановлені Банком.

  3. При одержанні Картки Клієнт зобов'язаний визначити ключову фразу, що необхідна для вилучення Картки з обігу за бажанням Клієнта.

 2. КОРИСТУВАННЯ КАРТКОЮ

  1. Здійснення операцій за платіжними картками НСМЕП у тих місцях, де відсутній логотип НСМЕП, не допускається.

  2. Клієнт може змінювати ПІН самостійно на будь-якому термінальному пристрої НСМЕП.

  3. За допомогою платіжних інструментів Картки Клієнт має можливість здійснювати наступні фінансові операції: одержання готівки з балансу платіжного інструменту, безготівкова оплата товарів та послуг, зарахування коштів на платіжний інструмент Картки шляхом внесення готівки (завантаження платіжного інструмента Картки готівкою).

  4. При проведенні фінансової операції з платіжним інструментом Картки, баланс відповідного платіжного інструмента зменьшується або збільшується на суму операції.

  5. Використовуючи платіжний інструмент Картки, Клієнт може виконувати наступні фінансові операції з рахунком завантаження: одержання готівки з рахунку завантаження, безготівкова оплата товарів або послуг з рахунку завантаження, безготівкове переведення коштів з рахунку завантаження на рахунок одержувача (із указівкою реквізитів - МФО і рахунку одержувача), безготівкове переведення коштів з рахунку завантаження на платіжний інструмент Картки (завантаження платіжного інструмента Картки засобами з рахунку завантаження).

  6. Операції з рахунком завантаження та операції завантаження платіжних інструментів Картки можуть здійснюватися тільки на термінальних пристроях, що мають прямий зв’язок з Банком.

  7. За обслуговування операцій завантаження та видачі готівки Клієнт сплачує комісійні згідно з тарифами банка-еквайра.

  8. Сума комісійних за обслуговування операцій завантаження та видачі готівки на термінальних пристроях інших банків може відрізнятися від встановлених Банком тарифів.

  9. При проведенні фінансової операції за допомогою Картки, сума операції обмежується лімітами Картки і лімітами торгівельної установи, у якій здійснюється операція.

  10. Клієнт набором ПІН автоматично підтверджує правильність будь-яких зроблених їм дій і дає Банку право на проведення відповідних операцій із рахунками Клієнта.

  11. При проведенні фінансової операції за допомогою Картки, Клієнт зобов'язаний одержати паперовий чек, на якому повинні бути зазначені: тип і сума операції, реквізити обслуговуючої організації, номер Картки, використовуваний платіжний інструмент, а також цифровий підпис. У випадку втрати або виходу з ладу Картки або устаткування, паперовий чек є підставою для рішення розбіжностей і підставою для відновлення інформації про операцію.

  12. Еквайр має право самостійно встановлювати перелік послуг, які він надає держателям Карток (в касах банку, у торговців).

  13. Торговці не мають права відмовляти держателям платіжних карток в обслуговуванні Карток повністю чи частково в межах гарантованого еквайром переліку послуг. Виняток становлять технічні причини (несправність устаткування, відсутність зв’язку) та обмеження емітента Картки.

  14. Торговець не має права встановлювати торговельні надбавки за обслуговування Карток порівняно з готівковими платежами.

  15. У разі відмови держателя картки від покупки торговець зобов’язаний повернути йому кошти готівкою.

  16. Еквайри і торговці не мають права вилучати Картки держателів.

  17. Еквайри і торговці не мають права вимагати у держателя Картки для самостійного проведення фінансової операції.

  18. Картка може бути вилучена з обігу у наступних випадках: завершився строк дії Картки, за бажанням Клієнта, з ініціативи Банку.

 3. ВТРАТА КАРТКИ АБО ЇЇ НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Клієнт зобов'язаний вживати заходів до запобігання втрати (крадіжки) Картки і розголошення ПІН та ключової фрази.

  2. У випадку фізичного ушкодження або виходу з ладу Картки, виявлення втрати Картки, одержання інформації про незаконне використання Картки Клієнт зобов'язаний негайно інформувати про своє бажання вилучити картку з обігу.

  3. Контактні телефони: /0542/ 659815.

  4. Для вилучення Картки з обігу Клієнту необхідно повідомити працівнику Банку реквізити Картки і ключову фразу, що була встановлена Клієнтом при одержанні Картки, а також причину, по якій Клієнт бажає вилучити Картку з обігу.

  5. У випадку збігу ключової фрази, повідомленої Клієнтом, із ключовою фразою, зазначеною Клієнтом при одержанні Картки, Банк зобов'язаний почати процедуру вилучення Картки з обігу.

  6. Будь-яке усне звернення Клієнта повинно бути підтверджене протягом 3 днів письмовою заявою на адресу Банка, у якому повинні бути докладно викладені обставини втрати Картки та/або ПІН або відому Клієнту інформацію про їх незаконне використання, а так само куди і коли Клієнт заявив про те що трапилось.

  7. Клієнт відповідає і розраховується за операції, зроблені Карткою протягом 3 днів, після дня початку процедури вилучення Картки з обігу.

  8. В разі вилучення Картки банкоматом Картка повертається Клієнту за письмовою заявою.

 4. ЗАВЕРШЕННЯ ДІЇ КАРТКИ

  1. Картка є дійсною до останнього дня терміна дії Картки.

  2. При наставанні дати закінчення терміна дії Картки проведення операцій буде неможливе.

  3. При наставанні дати закінчення терміна дії Картки Банк автоматично починає процедуру вилучення Картки з обігу.

 5. ВИЛУЧЕННЯ КАРТКИ З ОБІГУ І ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКУ КОШТІВ ПЛАТІЖНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

  1. На початку процедури вилучення Картки з обігу, операції з Карткою, що вимагають доступу до Банка, забороняються відразу, операції з Карткою, що здійснюються без зв’язку з Банком, забороняються не пізніше, ніж через 3 дні після дня початку процедури вилучення Картки з обігу.

  2. При спробі проведення операції, що вже заборонена, Картка буде блокована.

  3. При одержанні Банком інформації про блокування Картки протягом 3 днів після початку процедури вилучення Картки з обігу, здійснюється автоматичне перерахування залишків платіжних інструментів Картки на рахунок завантаження Клієнта і Карта вважається вилученою з обігу.

  4. По завершенню 3 днів з початку процедури вилучення Картки з обігу при відсутності інформації про блокування Картки, Картка вважається вилученою з обігу і на рахунок завантаження повертається тільки залишок карткового рахунку.

  5. Після повернення коштів з Картки на рахунок завантаження, кошти використовуються Клієнтом відповідно до договору на обслуговування поточного рахунку, який використовується як рахунок завантаження.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила користування пластиковою платіжною карткою нсмеп терміни > Платіжна картка Національної Системи Масових Електронних Платежів (нсмеп), далі

  Документ
  1.1. Платіжна картка Національної Системи Масових Електронних Платежів (НСМЕП), далі Картка, являє собою пластикову карту з убудованим мікропроцесором (мікрокомп’ютером).
 2. Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 )

  Закон
  Затвердити Тимчасове положення про Національну систему масових електронних платежів (додається). . Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) після державної реєстрації довести цю постанову до відома територіальних управлінь Національного
 3. 1. Організація системи управління

  Документ
  У структур­них підроз­ділах і оди­ницях, тери­торіальних управлін­нях, спеці­алізованих підприємст­вах, нав­чальних за­кладах На­ціональ­ного банку України
 4. Аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «маркетинг-дайджест»

  Документ
  У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів «МАРКЕТИНГ-ДАЙДЖЕСТ».
 5. Ват акціонерний банк «Укргазбанк» (2)

  Документ
  Довідка про проведену роботу щодо отримання в письмовій формі підтверджень залишків особових рахунків за всіма рахунками юридичних осіб за станом на 01.

Другие похожие документы..