Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Через пять лет я буду господином мира. Осталась одна Россия , но я раздавлю ее. С этими словами Наполеон и его 600-тысячная армия перешли российскую г...полностью>>
'Документ'
А.П. Чехов. Пьесы: "Вишнёвый сад", "Три сестры", "Чайка" повести и рассказы: "Дуэль", "Дама с собачкой&qu...полностью>>
'Программа'
Основные типы и устройство теплообменных аппаратов. Теплообменники с плавающей головкой, с линзовым компенсатором, с U-образными трубками, типа "...полностью>>
'Документ'
Основним завданням району у 2012 році є відновлення сталого економічного зростання, створення умов для надходження вітчизняних та іноземних інвестиці...полностью>>

Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад працівників мзс україни, представництв мзс україни на території україни директор департаменту завдання, обов'язки та повноваження

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ МЗС УКРАЇНИ,

ПРЕДСТАВНИЦТВ МЗС УКРАЇНИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ

Завдання, обов'язки та повноваження.

Здійснює керівництво роботою, пов’язаною з виконанням основних завдань у сфері зовнішньої політики України.

Здійснює керівництво діяльністю департаменту, керівників підпорядкованих структурних підрозділів, своїх заступників.

Забезпечує у межах своєї компетенції ефективне виконання покладених на департамент завдань щодо реалізації зовнішньої політики України.

Розподіляє в установленому порядку обов'язки між керівниками підпорядкованих структурних підрозділів та контролює їх роботу.

Здійснює моніторинг та аналіз стану і тенденцій розвитку зовнішньої політики України у відповідній сфері, виконання міжнародних актів, проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту.

Забезпечує розроблення проектів міжнародних актів, нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.

Вносить пропозиції щодо проведення офіційних візитів, зустрічей, консультацій, забезпечує їх організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення у межах компетенції департаменту.

Організовує підготовку звітів та планів роботи департаменту, у межах своєї компетенції забезпечує підготовку зведених відгуків на звіти закордонних дипломатичних установ України.

У межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій до планів ротації працівників дипломатичної служби.

Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, вносить пропозиції щодо проведення цієї роботи.

Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід у відповідній сфері.

Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію зовнішньої політики України у відповідній сфері.

Забезпечує взаємодію департаменту з іншими структурними підрозділами МЗС України, представництвами МЗС України на території України, а також у межах своєї компетенції з іншими державними органами України, закордонними дипломатичними установами України та дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями.

Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису департаменту, положення про департамент, структури та штатного розпису структурних підрозділів, які входять до складу департаменту та положень про них.

Вносить пропозиції щодо призначення та звільнення з посад працівників департаменту.

Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності департаменту.

Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту.

Має право.

За дорученням керівництва МЗС України представляти міністерство в інших органах державної влади України та іноземних держав, делегаціях України, міжнародних інституціях, дипломатичних представництвах та консульських установ іноземних держав з питань, що належать до компетенції департаменту.

Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.

Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів МЗС України, закордонних дипломатичних установ України, представництв МЗС України на території України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

У процесі виконання покладених на департамент завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати (вести) ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

За дорученням керівництва МЗС України здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються його компетенції.

Повинен знати.

Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.

Засади зовнішньої політики України.

Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.

Сучасні методи управління персоналом.

Методи проведення міжнародних переговорів.

Форми та методи роботи із засобами масової інформації.

Правила протоколу та ділового етикету.

Правила охорони праці та протипожежного захисту.

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Вільне володіння державною та іноземними мовами.

Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.

Стан здоров’я, який дозволяє направлення у довготермінові відрядження.

Як правило, післядипломна освіта за спеціальністю "зовнішня політика" (магістр зовнішньої політики) у Дипломатичній академії України при МЗС України або відповідні курси підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ

Завдання, обов'язки та повноваження.

Здійснює керівництво діяльністю департаменту в межах делегованих у встановленому порядку повноважень.

У разі тимчасової відсутності (відрядження, хвороба тощо) директора департаменту виконує його обов’язки.

Забезпечує координацію та регулювання окремого напряму діяльності щодо реалізації зовнішньої політики України.

Аналізує, у межах наданих повноважень, стан та тенденції розвитку відповідної сфери зовнішньої політики України, що стосується діяльності департаменту.

Бере участь у розробці проектів міжнародних договорів, нормативно-правових актів з питань, що стосуються діяльності департаменту.

Вносить пропозиції щодо проведення офіційних візитів, зустрічей, консультацій, забезпечує їх організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення у межах компетенції департаменту.

Організовує підготовку звітів та планів роботи департаменту, у межах своєї компетенції забезпечує підготовку зведених відгуків на звіти закордонних дипломатичних установ України.

У межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій до планів ротації працівників дипломатичної служби.

Визначає, у межах своєї компетенції, потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва та вносить відповідні пропозиції директору департаменту щодо проведення цієї роботи.

Вивчає та ефективно використовує міжнародний досвід у відповідній сфері.

Здійснює, у межах наданих повноважень, організаційну роботу, спрямовану на реалізацію зовнішньої політики України у відповідній сфері.

У межах наданих у встановленому порядку повноважень забезпечує взаємодію департаменту з іншими структурними підрозділами МЗС України, представництвами МЗС України на території України, а також у межах своєї компетенції з іншими державними органами України, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями.

Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності департаменту.

Забезпечує дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту.

Виконує інші доручення директора департаменту, керівництва МЗС України.

Має право.

За дорученням керівництва МЗС України представляти міністерство в інших органах державної влади України та іноземних держав, делегаціях України, міжнародних інституціях, дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав з питань, що належать до компетенції департаменту.

Залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його повноважень.

Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів МЗС України, закордонних дипломатичних установ України, представництв МЗС України на території України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

У процесі виконання покладених на департамент завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати (вести) ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

За дорученням керівництва МЗС України здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються компетенції департаменту.

Повинен знати.

Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.

Засади зовнішньої політики України.

Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.

Сучасні методи управління персоналом.

Методи проведення міжнародних переговорів.

Форми та методи роботи із засобами масової інформації.

Правила протоколу та ділового етикету.

Правила охорони праці та протипожежного захисту.

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Вільне володіння державною та іноземними мовами.

Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.

Стан здоров’я, який дозволяє направлення у довготермінові відрядження.

Як правило, післядипломна освіта за спеціальністю "зовнішня політика" (магістр зовнішньої політики) у Дипломатичній академії України при МЗС України або відповідні курси підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ –

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ

Завдання, обов'язки та повноваження.

Здійснює керівництво діяльністю департаменту у межах делегованих у встановленому порядку повноважень та відділу у складі департаменту; розподіляє обов'язки між працівниками відділу та контролює їх роботу.

У разі тимчасової відсутності (відрядження, хвороба) директора департаменту (якщо немає заступника директора департаменту) виконує його обов’язки.

Забезпечує виконання покладених на відділ у складі департаменту завдань щодо участі у реалізації зовнішньої політики України у відповідній сфері.

Бере участь у розробці проектів міжнародних договорів, нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу у складі департаменту.

Регулює роботу відділу у складі департаменту щодо його ефективної взаємодії з іншими структурними підрозділами МЗС України, представництвами МЗС України на території України, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами, організаціями, з питань, що стосуються діяльності відділу у складі департаменту.

Аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньої політики України за напрямом, який знаходиться в межах компетенції відділу у складі департаменту.

Вносить пропозиції щодо проведення офіційних візитів, зустрічей, консультацій, забезпечує їх організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення у межах компетенції відділу у складі департаменту.

Організовує підготовку звітів та планів роботи відділу у складі департаменту, у межах своєї компетенції забезпечує підготовку зведених відгуків на звіти закордонних дипломатичних установ України.

У межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій до планів ротації працівників дипломатичної служби.

Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу у складі департаменту звернень від органів виконавчої влади, закордонних дипломатичних установ України, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу у складі департаменту, а також готує проекти відповідних рішень.

Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу у складі департаменту.

Подає пропозиції директору департаменту про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу у складі департаменту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Забезпечує захист державної таємниці за напрямами діяльності відділу у складі департаменту, дотримання законодавства України з питань, що належать до компетенції департаменту, та дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань дипломатичної, державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Виконує інші доручення директора департаменту.

Має право.

За дорученням керівництва МЗС України представляти міністерство в інших органах державної влади, делегаціях України, дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, а також департамент, у межах повноважень, у структурних підрозділах міністерства, інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції департаменту.

Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування України, закордонних дипломатичних установ України, представництв МЗС України на території України, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

У процесі виконання покладених на відділ у складі департаменту завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати (вести) ділове листування з органами виконавчої влади, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями.

У встановленому порядку готувати проекти запитів на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу у складі департаменту.

Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу у складі департаменту з питань, що стосуються його повноважень.

Повинен знати.

Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.

Засади зовнішньої політики України.

Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.

Сучасні методи управління персоналом.

Методи проведення міжнародних переговорів.

Форми та методи роботи із засобами масової інформації.

Правила протоколу та ділового етикету.

Правила охорони праці та протипожежного захисту.

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Вільне володіння державною та іноземними мовами.

Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.

Стан здоров’я, який дозволяє направлення у довготермінові відрядження.

Як правило, післядипломна освіта за спеціальністю "зовнішня політика" (магістр зовнішньої політики) у Дипломатичній академії України при МЗС України або відповідні курси підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.

НАЧАЛЬНИК САМОСТІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

(САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ)

Завдання, обов'язки та повноваження.

Здійснює керівництво діяльністю самостійного управління (самостійного відділу), розподіляє обов'язки між працівниками, контролює їх роботу.

Забезпечує ефективне виконання покладених на самостійне управління (самостійний відділ) завдань щодо реалізації зовнішньої політики України у відповідній сфері.

Розподіляє в установленому порядку обов'язки між заступником начальника управління, керівниками підрозділів у складі самостійного управління (самостійного відділу), формує та погоджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників самостійного управління (самостійного відділу).

Організовує розробку проектів міжнародних договорів, нормативно-правових актів, що належать до компетенції управління (самостійного відділу).

Здійснює аналіз стану і тенденції розвитку відповідної сфери зовнішньої політики України.

Вносить пропозиції щодо проведення офіційних візитів, зустрічей, консультацій, забезпечує їх організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення у межах компетенції управління (самостійного відділу).

Організовує підготовку звітів та планів роботи управління (самостійного відділу), у межах своєї компетенції забезпечує підготовку зведених відгуків на звіти закордонних дипломатичних установ України.

У межах своєї компетенції бере участь у підготовці пропозицій до планів ротації працівників дипломатичної служби.

Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками самостійного управління (самостійного відділу) звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності управління (самостійного відділу), а також розробляє за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва МЗС України.

Планує, регулює та контролює ефективну взаємодію самостійного управління (самостійного відділу) з структурними підрозділами МЗС України, представництвами МЗС України на території України, органами виконавчої влади, закордонними дипломатичними установами України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями при розв'язанні питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу).

Виконує за дорученням керівництва МЗС України завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів та розпоряджень.

Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву МЗС України про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників самостійного управління (самостійного відділу), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.

Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

Забезпечує захист державних таємниць у напрямах діяльності самостійного управління (самостійного відділу) у відповідності з чинним законодавством.

Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань дипломатичної, державної служби та боротьби з корупцією.

Має право.

За дорученням керівництва МЗС України представляти Міністерство в інших органах виконавчої влади, делегаціях України, дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав з питань, що належать до компетенції управління (самостійного відділу).

Вносити (готувати) керівництву МЗС України у встановленому порядку проект запиту на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу); вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи управління (самостійного відділу), МЗС України та дипломатичної, державної служби в цілому.

У процесі виконання покладених на управління (самостійний відділ) завдань, у межах наданих повноважень забезпечувати (вести) ділове листування з органами виконавчої влади, закордонними дипломатичними установами України, представництвами МЗС України на території України, дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу), вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції.

Повинен знати.

Конституцію України, закони України, інші нормативно-правові акти з питань дипломатичної, державної служби та зовнішньополітичної діяльності України, а також міжнародні договори України.

Засади зовнішньої політики України.

Порядок підготовки та внесення законодавчих та інших нормативно-правових актів України, а також міжнародних договорів України.

Сучасні методи управління персоналом.

Методи проведення міжнародних переговорів.

Форми та методи роботи із засобами масової інформації.

Правила протоколу та ділового етикету.

Правила охорони праці та протипожежного захисту.

Основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Вільне володіння державною та іноземними мовами.

Як правило, стаж роботи за фахом на дипломатичній, державній службі на керівних посадах не менше 3 років чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Досвід роботи у закордонних дипломатичних установах України на дипломатичних посадах.

Стан здоров’я, який дозволяє направлення у довготермінові відрядження.

Як правило, післядипломна освіта за спеціальністю "зовнішня політика" (магістр зовнішньої політики) у Дипломатичній академії України при МЗС України або відповідні курси підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби Дипломатичної академії України при МЗС України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. Вид друге, перероб. І доп. Одеса: Юридична література, 2002. 312 с Навчально-методичний посібник

  Навчально-методичний посібник
  Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. — Вид. друге, перероб. і доп. — Одеса: Юридична література, 2002.
 2. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського
 3. Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (3)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи заяву депутата Тернопільської міської ради Швайки Володимира Дмитровича,
 4. Ініціативи та програми Європейського Союзу для підтримки розвитку транскордонного співробітництва 25 Ініціатива interreg (1990-1999) 25

  Документ
  У монографії на основі аналізу діяльності єврорегіонів на внутрішніх та зовнішніх кордонах ЄС, кордонах країн Центрально-Східної і Північної Європи та України дається оцінка перспективам розвитку таких міжтериторіальних утворень за
 5. М. Ф. Лесів Про усунення порушень у сфері земельного закон

  Закон
  З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, Земельним кодексом України, протоколом Духовної

Другие похожие документы..