Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Предприятия и учреждения: виды и правовой статус. Виды и правовой статус общественных объединений Нормативные акты управления: виды и порядок приняти...полностью>>
'Конспект'
Международный Институт Социологии – старейшее профессиональное объединение социологов. Идея возникновения его принадлежит Рене Вормсу (1893). Российс...полностью>>
'Документ'
Организация изготовления и распространения открыток с поздравлением к 65 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг...полностью>>
'Документ'
Для каждого вида готовой продукции предлагается эффективный, отвечающий самым требовательным запросам производителей, ассортимент от лучших мировых и...полностью>>

З конкурсних торгів (3)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Головне управління житлово-комунального

господарства і паливно-енергетичного комплексу

Київської обласної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ від 01.08.2011 №17

ГОЛОВА КОМІТЕТУ

З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

/ Г.М. Корякіна/

м.п. ( підпис )

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю 34.10.4 Автомобілі вантажні

(сміттєзбирачі) – 2 лоти

м. Київ – 2011р.

Зміст документації конкурсних торгів

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Джерело фінансування

4. Інформація про предмет закупівлі

5. Процедура закупівлі

6. Недискримінація учасників

7. Повноваження учасників

8. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

9. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Кваліфікаційні критерії до учасників

3. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

6. Конфіденційність

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Розділ 7 Додатки документації конкурсних торгів

Додаток №1 Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

Додаток № 2 Пропозиція конкурсних торгів

Додаток № 3.1 Відомості про учасника (для фізичної особи)

Додаток № 3.2 Відомості про учасника (для юридичної особи)

Додаток № 4 Дані про обладнання

Додаток №5 Довідка про наявність обладнання та матеріально - технічної бази

Додаток №6 Довідка про кваліфікацію і досвід керівників та ІТР підприємства

Додаток № 7Відомості про виконання аналогічних договорів

Додаток №8 Зразок доручення

Додаток №9 Зразок підписання загального конверту пропозиції конкурсних торгів

Розділ I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами та доповненнями) від 01.06.2010 №2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

Повне найменування

Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації

Місцезнаходження

Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,6

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Папроцька Ірина Володимирівна секретар комітету з конкурсних торгів (044) 279-27-21, факс – (044) 278- 14-67,

e-mail irina.paprotskaya@.ua

3.Джерело фінансування

Керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI  (далі – Закон), відповідними нормативно-правовими актами чинного законодавства України Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) планує за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, в межах наданих асигнувань, здійснити закупівлю товарів зазначених у.п.4 розділу 1 документації конкурсних торгів згідно з Договорами, які будуть укладені за результатами цих конкурсних торгів (далі - Договір).

4. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмету закупівлі.

Код 34.10.4 Автомобілі вантажні (сміттєзбирачі) – 2 лоти

ЛОТ 1: Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 16-18МZ 533702 на базі шасі МАЗ 533702-240 (або еквівалент) – 1 одиниця

Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 22-24,7 MZ 6303 на базі шасі МАЗ 630303-245 (або еквівалент) – 2 одиниці

Автомобіль з навантажувально-розвантажувальним механізмом МПР-4 на шасі МАЗ-437041-280 (або еквівалент) в комплекті з контейнерами (2 одиниці) – 1 одиниця

ЛОТ 2 Автомобіль бортовий ISUZU NQR71P з краном UNIC UR-V 343 (або еквівалент) – 1 одиниця

Вид предмета закупівлі

Товари

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

ЛОТ 1 і ЛОТ 2 Київська область м. Бровари

ЛОТ 1 – 4 одиниці:

Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 16-18 MZ 533702 на базі шасі МАЗ 533702-240 (або еквівалент) – 1 одиниці

Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 22-24,7 MZ 6303 на базі шасі МАЗ 630303-245 (або еквівалент) – 2 одиниці;

Автомобіль з навантажувально-розвантажувальним механізмом МПР-4 на шасі МАЗ-437041-280 (або еквівалент).

-1 одиниця та контейнер – 2 одиниці

ЛОТ 2 – 1 одиниця

Автомобіль бортовий ISUZU NQR71P з краном UNIC UR-V 343 (або еквівалент) – 1 одиниця

Строк поставки товарів, (надання послуг, виконання робіт

IV квартал 2011 р.

5 Процедура закупівлі

Відкриті торги

6. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

7.Повноваження учасників

До участі у конкурсних торгах запрошуються усі фізичні особи, в тому числі фізичні особи - підприємці, юридичні особи (резидент або нерезидент), які письмово підтвердили намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних торгів (далі - Пропозиція).

Учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям, визначеним ст.16 Закону та вимогам ст.17 Закону

Для участі у процедурі закупівлі Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

(а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

(б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

(в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

(г) наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо:

(а) він має незаперечні докази того, що Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури закупівлі;

(б) Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

(в) виявлено факт участі Учасника у змові;

змова - домовленість між двома чи кількома Учасниками процедури закупівлі, спрямована на встановлення ціни пропозиції конкурсних торгів на штучних або неконкурентних рівнях з відома або без відома Замовника;

(г) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

(д) службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

(е) Пропозиція подана Учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

- юридична особа, яка здійснює контроль над Учасником процедури закупівлі, або контролюється таким Учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким Учасником процедури закупівлі;

- фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над Учасником процедури закупівлі;

- службова (посадова) особа Учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені Учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім'ї такої службової (посадової) особи;

- члени сім'ї посадової (службової) особи Замовника, які здійснюють контроль над Учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені Учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу Учасника процедури закупівлі, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого Учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), яка становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу Учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу Учасника процедури закупівлі (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належить такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

Членами сім'ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із пов'язаною особою і ведення з нею спільного господарства;

(є) Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення Договору про закупівлю;

(ж) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів Учасника, у разі якщо:

(а) Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

(б) Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, Пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону.

8. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких)повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня.

9. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Документи Пропозиції, які готуватимуться безпосередньо Учасником, та вся кореспонденція яка надсилатиметься Учасником до Замовника, повинні бути викладені українською мовою.

Якщо до складу Пропозиції входитимуть документи, які за своїм походженням були складені на іншій, ніж українська мова та російська мова, вони обов’язково мають супроводжуватися перекладом на українську мову.

Розділ ІІ Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Можливі вимоги Учасника з приводу будь-якого роз'яснення та уточнення Документів повинні бути надiслані Замовнику у формі листа (далi - у письмовій формі) за адресою: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик,6, телефон (044) 279-27-21, факс – (044) 278- 14-67

Дійсними визнаються тільки ті заяви, запити та повідомлення, які були подані у письмовій формі та на адресу, що визначена Замовником вище .

Якщо від Учасника буде передано інформацію в інших формах, ніж письмова, зміст такої інформації обов’язково повинен бути письмово підтверджений Учасником.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів.

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується довіреністю (Додаток №8),, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. У разі, якщо підпис документів здійснює керівник підприємства, він повинен надати копію наказу про призначення його керівником, виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління та інш.

Пропозиція має бути без поправок, дописок тощо у будь-якому місці, за винятком необхідних виправлень помилок, зроблених Учасником. У останньому випадку такі виправлення мають бути засвідчено підписом уповноваженої посадової особи Учасника.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеного у документації конкурсних торгів лота).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. Конверт повинен бути оформлений згідно із додатком № 9 до документації конкурсних торгів

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів для повернення Пропозиції нерозкритою, якщо вона запізниться;

- маркування:

На конкурсні торги із закупівлі ________________” та "Не розпечатувати до «__» ________ 2011 р. до _____ год.;

Якщо конверт не буде запечатаний та помічений відповідно до вищезазначених вимог, Замовник не несе ніякої відповідальності у випадку втрати цього конверту або його розкриття раніше чи пізніше визначеного строку.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та наданням його Пропозиції. Замовник не несе при цьому ніякої вiдповiдальностi, а також не компенсує витрати Учасника, незалежно від характеру проведення торгів та результатів розгляду Пропозицій.

Учасник самостійно відповідає за наявність у нього усіх ліцензій, необхідних і достатніх для виконання цієї закупівлі, якщо це передбачено чинним законодавством України.

2.Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність заборгованості за кредитами) .

3. Зміст пропозиції конкурсних торгів

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені у встановленому порядку

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

* відповідно дати розкриття визначеної оголошенням про проведення процедури закупівлі

Вважається, що Учасник розгляне всі інструкції, форми, умови та специфікації, які входять до складу Документів. Відмова від надання інформації, яка вимагається Документами, чи від виконання «Особливих умов», що можуть бути приведені в Специфікаціях цих Документів, призводить до відхилення Пропозиції, а вся відповідальність за це покладається на самого Учасника.

Замовник не несе ніякої відповідальності за неаутентичність тексту одержаних Учасником копій Документів порівняно з їх оригіналом.

Пропозиція, що має бути підготовлена Учасником, повинна містити наступне:

Відомості про Учасника торгів, якщо Учасник юридична особа:

- реєстр документів (Додаток1)

- відомості про Учасника, складені за встановленою у Документах формою;(додаток 3.2)

- заяву - пропозицію, складену за встановленою у цих Документах формою;(Додаток 2)

- завірену копію статуту підприємства або іншого установчого документу;

- оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців не більше ніж 10-ти денної давнини відносно дати розкриття пропозицій*

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- копія протоколу або іншого документу про обрання керівника

- довідка з Пенсійного фонду про відсутність заборгованості перед фондом. Довідка має бути видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття .

- копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податків

- оригінал довідки від банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок, з зазначенням всіх банківських реквізитів

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки податкової інспекції про відсутність податкового боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів до бюджету). Довідка має бути видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки від регіонального Агентства з питань банкрутства по місцю реєстрації підприємства або з іншого уповноваженого органу, про те, що проти підприємства не було порушено провадження у справі про банкрутство. Довідка має бути видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття

- копію документу, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір (виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника Учасника(Додаток8)).

У разі обмеження повноваження керівника установчими документами, в частині підписання Договору на визначену суму, надати відповідне рішення, що дозволяє йому підписувати договір на суму, яка зазначена в пропозиції конкурсних торгів;

- копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім осіб, що є нерезидентами України);

- копії форм фінансової звітності (квартальні) Ф№1, Ф№2, за 2009 рік та 2010, 2011 роки

- звіт про рух грошових коштів, за 2009 - 2010 роки, завірені «живим підписом» керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства;

Сертифікат управління якістю ISO 9001.

-документи, передбачені п.7 , розд.ІІІ документації конкурсних торгів

- Відомості про Учасника торгів, якщо Учасник фізична особа:

-реєстр документів (Додаток1)

-відомості про Учасника, складені за встановленою у Документах формою;(Додаток 3.1)

-заяву - пропозицію, складену за встановленою у цих Документах формою;(Додаток 3.2)

-копію паспорту та ідентифікаційного номеру;

-довідку про відсутність судимості

-копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної особи;

копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

- оригінал довідки від банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок, з зазначенням всіх банківських реквізитів

- оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку;

-копію декларацій про доходи за останній звітний період, завірені «живим підписом» керівника і печаткою підприємства (у разі наявності);

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки податкової інспекції про відсутність податкового боргу з податків і зборів (обов’язкових платежів до бюджету). Довідка має бути видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття

- оригінал (або нотаріально завірена копія) довідки від регіонального Агентства з питань банкрутства по місцю реєстрації підприємства або з іншого уповноваженого органу, про те, що проти підприємства не було порушено провадження у справі про банкрутство. Довідка має бути видана не раніше ніж за 10 днів відносно дати розкриття

- копію документу, який підтверджує повноваження особи, уповноваженої підписувати договір, доручення керівника Учасника (Додаток 8).

оригінал або нотаріально завірена копія Довідка з інформаційного центру МВС України про те, що фізичну особу, яка є учасником. Не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

документи, передбачені п.7 , розд.ІІІ документації конкурсних торгів

Пропозиція не повинна містити документів, зміст яких може бути розцінений Замовником як моральний тиск з метою одержання вигідних для Учасника результатів торгів (наприклад, погроз щодо можливого оскарження невигідних для Учасника рішень Замовника, копій рішень уповноважених органів чи судів щодо задоволення скарг за результатами інших торгів тощо).

4. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Строк протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, або погодитись з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником., а саме:

- дані про обладнання за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів (Додаток4)

- довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для реалізації та перевезення техніки (Додаток5) ;

- довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (Додаток 6);

- довідка про виконання аналогічних договорів за 2009 – 2010 роки в т.ч за зовнішньо-економічними контрактами (у разі виконання таких)(Додаток7)

- копію сертифікатів на запропонований товар або на його складові (або лист-підтвердження від Учасника про те, що дане обладнання не підлягає сертифікації);

Проект договору про закупівлю

Колір автомобіля, нанесення логотипу, номеру, напису, тощо з наступним ламінуванням за узгодженням з Замовником

Учасник на відповідне звернення Замовника має забезпечити на строк до 4 місяців безоплатне зберігання товару

Гарантійні вимоги до товару:

 • Гарантія на спец обладнання не менше 13 місяців.

Автомобілі мають бути оснащені

 • Проблисковим маячком.

 • Вогнегасником.

 • Пластиковим ящиком для вогнегасника.

Термін гарантійного обслуговування згідно ТУ виробника,

Учасник має забезпечити сервісне обслуговування та післягарантійне обслуговування.

 • Навчання персоналу Замовника.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Згідно з додатком 10

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

Замовник може продовжити строк надання Пропозицій, відповідно до розділу 2 п.1 конкурсної документації. В цьому випадку строк дії всіх прав і обов’язків Замовника та Учасників має бути продовжений з урахуванням нової кінцевої дати надання Пропозицій.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

Місце подання пропозицій конкурсних торгів

01001. м. Київ, вул. Хрещатик, 6 к.517 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

16 вересня 2011 до 10-00 годин. Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозицій конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Київ, вул. Хрещатик,6 к.520 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Київської обласної державної адміністрації

16 вересня 2011 року о 11год. 30 хв за київським часом

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата 16 вересня 2011 року. Час об 11 год. 30 хв.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджуються Дорученням (завірене). Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота).

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону. України.

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Критерієм оцінки є ціна.

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найбільш економічно вигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл = (ЦMIN ОБЧИСЛ )*100, де

Б обчисл– обчислювальна кількість балів;

ЦMIN - найнижча ціна;

ЦОБЧИСЛ – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “ціна ”

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних |дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

 • при розходженні між сумами, вказаними літрами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

 • при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Ціна пропозиції учасника.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає ціну товару згідно технічних вимог Замовника, згідно якої Учасник передбачає поставити товар Замовнику.

Учасник визначає ціну товару, який він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені (витрати на страхування та інші витрати). До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість окремих робіт не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні пропозиції конкурсних торгів.

Ціна пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та інших документів пов’язаних із поданням ціни пропозиції конкурсних торгів та самостійно несе всі витрати за їх отримання.

Витрати учасника пов’язані з підготовкою та поданням ціни пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються замовником (в тому числі у разі відміни торгів чи визнані торгів такими, що не відбулися). Зазначені витрати сплачуються учасником.

Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника щодо товару, що не відповідає вимогам Документації конкурсних торгів буде відхилена Замовником.

Відмова в участі у процедурі закупівлі

Замовник приймає рішення про відмову учаснику, в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям визначених у документації конкурсних торгів;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) наявні підставі, зазначені у ст.17 та частині 7 ст.28 Закону;

4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів;

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону України

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів.

Відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Міністерству економіки України та усім |учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю

1.Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні Договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством

Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв'язку з участю в конкурсних торгах та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель», наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010№925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти».

Учасник постачає Замовникові товар 34.10.4 Автомобілі вантажні (сміттєзбирачі)

ЛОТ 1 Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 16-18 MZ 533702 на базі шасі МАЗ 533702-240 (або еквівалент) – 1 одиниця

Сміттєвоз ВЛІВ МЕДІУМ 22-24,7 MZ 6303 на базі шасі МАЗ 630303-245 (або еквівалент) – 2 одиниці;

Автомобіль з навантажувально-розвантажувальним механізмом МПР-4 на шасі МАЗ-437041-280 (або еквівалент).

-1 одиниця та контейнер – 2 одиниці

ЛОТ 2 Автомобіль бортовий ISUZU NQR71P з краном UNIC UR-V 343 (або еквівалент) – 1 одиниця

а Замовник сплачує за отримай товар за цінами та у термін, які зазначені у специфікації до Договору або у додатку, і є його невід'ємною частиною.

Ціна договору – найбільш економічно вигідна за результатами оцінки.

Кількість товару: ЛОТ1 – 4 одиниці ЛОТ 2 – 1 одиниця Якість товару повинна відповідати вимогам чинного законодавства, відповідним нормативним документам, ТУ виробника.

Платіжні зобов’язання виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань)

Місцем поставки товарів:

ЛОТ1 і ЛОТ 2 – Київська область м. Бровари .

Розрахунки за поставлений Товар здійснюються протягом 15 днів після поставки Постачальником товару на адресу визначену Замовником на підставі видаткової накладної, акту приймання передачі.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по договору «Замовник» та «Учасник» несуть відповідальність згідно до вимог чинного законодавства.

Підставою для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, передбачених договором, є форс-мажорні обставини.

Сторона, яка внаслідок форс-мажорних обставин не може виконати зобов’язання за цим договором, зобов’язана письмово повідомити про це іншу сторону протягом 10 днів. Несвоєчасне повідомлення про наявність обставин, які перешкоджають виконанню договірних зобов’язань, не звільняє відповідну сторону від відповідальності.

«Замовник» не несе відповідальності за Договором у разі відсутності належного фінансування або припинення фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

У разі невиконання «Учасником» умов договору, «Замовник» має право розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши про це письмово «Учасник».

Термін дії договору встановлюється з моменту підписання та діє до 31 грудня 2011 року.

Будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю в процедурі закупівлі та укладанням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню Учаснику

Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами Договору ціни Договору про закупівлю.

У разі якщо Сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник вчинив фактичні дії щодо виконання Договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до п. 5 Процедура оскарження , а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених п.1 Терміни укладання договору

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

 • Забезпечення виконання договору про закупівлю вноситься учасником – переможцем не пізніше дати укладання договору про закупівлю, у формі неустойки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за кожен день затримки, страхової гарантії на суму 4,9% від загальної (кошторисної) вартості Договору.

Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не може перевищувати 5% вартості договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником – переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсним у випадках, передбачених частинами першою та другою ст. 30, частиною третьою ст.31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі. Але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.

Якщо учасник конкурсних торгів, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, відмовляється від внесення забезпечення виконання Договору. Замовник акцептує тендерну пропозицію іншого Учасника, термін дії якої ще не минув.

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення виконання Договору здійснюється за рахунок коштів учасника

5.Процедура оскарження

Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель.

Подання скарги до органу оскарження не потребує попереднього звернення до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі.

У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі Замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Направлення звернення Замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, Замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення Замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію Замовника, що порушує права чи законні інтереси суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до моменту укладення Договору про закупівлю. Скарги, які стосуються документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Скарги щодо укладених Договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку.

Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує 3 днів після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та Замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.

При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження надсилає копію скарги Замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі.

У будь-якому випадку укладення Договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Орган оскарження має право за власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі Державне казначейство України, редакцію державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, Замовника та суб'єкта оскарження.

Якщо Замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, Замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та надати документальне підтвердження. Після усунення порушень та отримання органом оскарження документального підтвердження про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення процедури закупівлі.

За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

- прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення процедури закупівлі (в тому числі порушення порядку публікації, оприлюднення або неопублікування, неоприлюднення інформації про державні закупівлі, передбаченої Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати Замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-які дискримінаційні умови або, у разі неможливості виправити допущені порушення, відмінити процедуру закупівлі;

- у випадках, передбачених законами України, передавати рішення, документи та матеріали щодо здійснення закупівель до правоохоронних, контролюючих та інших органів.

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов'язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюються у письмовій формі та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

- висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

- у разі коли скаргу не задоволене, - підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволене повністю або частково, - зобов'язання усунення Замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії Замовника.

Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його прийняття надсилає суб'єкту оскарження, Замовнику, Державному казначейству України та редакції державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

6. Конфіденційність

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої Учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конкурсних торгів для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів до участі у процедурі відкритих торгів (1)

  Конкурс
  Інженерні послуги (74.20.3) (послуги з розробки техніко-економічного обґрунтування комплексів з переробки твердих побутових відходів в містах Києві, Харкові,
 2. Конкурсних торгів для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів до участі у процедурі відкритих торгів (2)

  Конкурс
  Інженерні послуги (74.20.3) (послуги з розробки техніко-економічного обґрунтування системи комплексів з переробки твердих побутових відходів, як складової Національного проекту "Чисте місто") (4 лоти)
 3. Конкурсних торгів для процедури закупівлі відкриті торги

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289‑VI (далі Закону № 2289‑VI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях,
 4. Конкурсних торгів (2)

  Конкурс
  (виготовлення та розміщення відеосюжетів, виготовлення та розміщення відео матеріалів у форматі «Гість студії», виготовлення та розміщення інформаційних сюжетів,
 5. Конкурсних торгів (1)

  Конкурс
  Державне підприємство „Український державний центр радіочастот”, враховуючи звернення учасника торгів, не заперечує проти внесення Вашим підприємством забезпечення пропозиції конкурсних торгів за предметом закупівлі „Послуги з технічного
 6. З конкурсних торгів (1)

  Конкурс
  Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (2289-VI) зі змінами та доповненнями (далі - Закон).

Другие похожие документы..