Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Контрольные вопросы'
Валовой туристский продукт и методы его расчета. Разработка тура. Качество туристского продукта....полностью>>
'Закон'
В 1970-ом году В.Леонтьев, цитируя президента эконометрического общества Ф.Х.Хана в выступлении перед Американской экономической ассоциацией, отмечал...полностью>>
'Рабочая программа'
Целью преподавания дисциплины “Администрирование в информационных системах ” является обучение студентов методам использования современных средств ад...полностью>>
'Документ'
) 3 место по футболу в соревнованиях «Местные» ( 00 г.) (г. Королев) 5 Балахонская Ольга Вадимовна 1989 11-1 кандидат в мастера спорта (большой теннис...полностью>>

Правила прийому до Міжрегіональної Академії управління персоналом в 2012р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Правила прийому до Міжрегіональної Академії управління персоналом в 2012р. Провадження освітньої діяльності у Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АВ

№ 586166 від 11.08.2011р.,

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959, 1222/19960.

1. Загальні положення

1.1. Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах: Полтавська філія (див. додаток 1).

1.2. До вищого навчального закладу Міжрегіональна Академія управління персоналом приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до вищого навчального закладу Міжрегіональна Академія управління персоналом на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

2.5. Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним

терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень

кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.6. Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця див. додаток 3), або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

2.7. Вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення на навчання та передбачених законодавством випадках.

3. Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у вищому навчальному закладі Міжрегіональна

Академія управління персоналом здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 10.00 год. по 17.00 год.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

базової/повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

12.09.2012

13.02.2013

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

10.10.2012

13.03.2013

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

-

31 липня 2012 року

10.10.2012

13.03.2013

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21–31 липня 2012 року

13.10.2012-

18.10.2012

16.03.2013-

22.03.2013

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

3

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - 12 год. 01.08.2012 р.; другий - 12 год. 05. 08.2012 р.; третій - 12 год. 08.08.2012 р.

19.10.2012

23.03.2013

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

22.10.2012

25.03.2013

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий навчальний

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

01.11.2012

03.06.2013

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

29.11.2012

28.06.2013

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21–31 липня 2012 року

01.12.2012-

06.12.2012

29.06.2013-

03.07.2013

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - 12 год. 01.08.2012 р.; другий - 12 год. 05. 08.2012 р.; третій - 12 год. 08.08.2012 р.

07.12.2012

05.07.2013

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

10.12.2012

08.07.2013

заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо – кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

12.09.2012

13.02.2013

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року

10.10.2012

13.03.2013

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

21–31 липня 2012 року

13.10.2012-

18.10.2012

16.03.2013-

22.03.2013

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - 12 год. 01.08.2012 р.; другий - 12 год. 05. 08.2012 р.; третій - 12 год. 08.08.2012 р.

19.10.2012

23.03.2013

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

22.10.2012

25.03.2013

4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить вищий навчальний заклад Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

4

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу до вищого навчального закладу

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)

рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для денної форми навчання), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або

2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти- інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Міжрегіональна Академія управління персоналом.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Міжрегіональна Академія управління персоналом:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

5

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (1)

  Документ
  Аннотация. В докладе рассматривается вопрос стимулирования инновационного процесса на промышленных предприятиях Украины с примером использования положительного опыта США и Японии.
 4. Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності

  Документ
  Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних
 5. Нас, українців, роз єднує різне

  Документ
  Якщо ти хочеш у цій книжці знайти наукові істини, тоді полиш її і візьми якусь іншу, наукову, книжку. Якщо ти не любиш своїх родичів, і твоє серце байдуже до цього клаптя землі, по якому ступали твої дитячі ноги, тоді передай цю книжку

Другие похожие документы..