Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Книга известного западногерманского философа Х.-Г. Гада мера (р. 1900) посвящена одному из распространенных сегодня в западной мысли философских напр...полностью>>
'Документ'
В последнее время все большую популярность приобретают концепции организации работы органов государственной власти на основе информационно-коммуникац...полностью>>
'Биография'
Афганистан… Слово это болью и горечью отзывается в сердцах миллионов людей. Название этой далёкой, чужой нам страны порой звучит как стон, как молитв...полностью>>

Державний стандарт професійно-технічної освіти (3)

Главная > Державний стандарт
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДТСУ_______________

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ОСВІТА

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДТСУ_______________

(позначення стандарту)

 1. РОЗРОБЛЕНО:

Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Бортник Іван Олександрович, начальник виробничого відділу ВАТ “Будмеханізація”

Павлюк Ірина Михайлівна, старший майстер Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Павлюк Віталій Володимирович, майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

2. ВНЕСЕНО: Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації____________

/назва навчального закладу, установи, організації/

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказ Міністерства освіти і науки України

Від ___________________ № ___________

За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики

Від ___________________ № ____________

ДТСУ_______________

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ступінь професійно-технічної освіти ІI________________________

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Плановий рівень професійної кваліфікації випускника Y розряд____

Освітній рівень вступника повна середня освіта по закінченню навчання

Плановий термін навчання 80 навчальних тижнів

Загальний фонд навчального часу - 3640 годин

Кількість годин на обов’язковий компонент змісту освіти - 2800 годин

Обмеження вступника _______________немає_____________________

/за статтю/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ _________________

(позначення стандарту)

1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії

Машиніст підіймально-транспортних машин розроблений відповідно до вимог Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”

2. Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника ПТНЗ, основних засобів навчання та освітнього рівня вступника.

Завданнями стандарту є:

 • реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

 • забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість такого визнання в інших країнах;

 • збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

 • усунення змістовних та термінологічних перешкод підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.

Об’єктами стандартизації є:

 • зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту:

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії: “Машиніст підіймально-транспортних машин” має своє позначення.

Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

В загальних положення стандарту професій, які використовуються на першому ступені ПТО зазначається також, що цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту.

Зазначається також інші особливості стандарту.

3. Сфера застосування

Цей стандарт поширюються на галузь професійно-технічної освіти України (вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні навчальні заклади).

Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

4. Нормативні посилання

Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно до:

 • Закону України “Про професійно-технічну освіту”;

 • Указу Президента України від 18.09.2004-Р № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956 “Про затвердження положення про ступеневу професійну-технічну освіту”;

 • ДСТУ 1.0-03 Основні положення;

 • ДСТУ 1.2-03 Порядок розроблення державних стандартів;

 • ДСТУ 1.5-03 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.

5. Структура стандарту

До стандарту належать:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня випускника

ДСТУ _________________

/позначення стандарту/

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей випускника.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджувальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Зазначено ряд соціальних та комунікативних навичок, які забезпечать спроможність особи уміло використовувати знання, навички, що необхідні для ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати наявну інформацію для підвищення якості робіт.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є основою в структурі стандарту щодо визначення державного компоненту змісту освіти і розробляється на основі кваліфікаційної характеристики професії.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика використовується при:

 • розробці навчальних програм з теоретичних предметів та виробничого навчання;

 • розробці критеріїв кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

 • розробці моніторингу якості професійної підготовки;

 • визначенні змісту освіти при підвищенні кваліфікації та перепідготовці робітників.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є документом, що узагальнено визначає вимоги до знань та умінь, необхідних для виконання виробничих функцій.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає:

 • сферу використання випускника;

 • виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

 • основні знання необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

Сфера використання випускника.

Сфера професійного використання випускника визначається відповідно до Національного класифікатора України „Класифікатор професій” ДК 003:2005.

Випускники використовуються на підприємствах і в організаціях будівництва, транспорту, комунальних службах держави та інших сферах діяльності, де використовуються машиністи підіймально-транспортних машин.

Виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та соціальних задач діяльності.

Підготовча функція:

  • отримує документацію;

  • оглядає механізми, їх кріплення, гальмову систему, ходову частину, тягові та буферні пристрої, металоконструкції і з’єднання секції, елементи підвіски, зварні шви ходових рам ;

  • перевіряє мащення передач, підшипників, канатів, стан мастильних пристосувань, справність додаткових опор, справність приладів, пристроїв безпеки, електроапаратури, приладів, пристроїв безпеки гальм, гідросистем;

  • запускає двигун та прогріває систему;

  • випробовує роботу всіх механізмів на холостому ходу.

Технологічна функція:

  • здійснює встановлення підіймально-транспортних машин в робоче положення;

  • проводить операції по підніманню, переміщенню та опусканню вантажів в різних умовах;

  • проводить підіймання необхідного вантажу, переміщення на будівлю чи споруду, вкладання вантажів;

  • проводить навантажувально-розвантажувальні роботи, керує та обслуговує підіймально-транспортні машини під час виконання робіт;

  • визначає по габаритах, розмірах і характеру матеріалу приблизну масу вантажу, який підлягає підйому і транспортуванню, придатність і надійність стальних канатів та канатів з інших матеріалів, а також різних вантажозахватних пристроїв, придатність до використання в автомобільних кранах паливно-мастильних матеріалів і експлуатаційних рідин;

  • виконує технічне обслуговування вузлів механізмів, агрегатів, приборів, проводить розбирання, ремонт, збирання та регулювання механізмів крана, використовує сучасні інструменти та обладнання при проведенні ремонту підіймально-транспортних машин ;

  • бере участь у визначенні складності обсягів технічного обслуговування механізмів, проводить комп’ютерну діагностику крана, управляє краном через комп’ютерну систему, бере участь у плановому технічному обслуговуванні і поточному ремонті підіймально-транспортних машин;

  • укладає дефектні відомості та оформляє дорожні документи, усуває неполадки, які виникли під час роботи крана;

  • веде облік роботи крана, використовує робочі креслення, виконує правила дорожнього руху і основи безпеки руху, застосовує передові методи роботи, організації праці і робочого місця, виконує правила безпеки праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

  • бере участь у плановому технічному обслуговуванні і поточному ремонті підіймально-транспортних машин.

Контрольна функція:

  • контролює стан та правильну експлуатацію вантажозахватних пристроїв і механізмів, змінного устаткування, правильне переміщення, кріплення та встановлення різних видів вантажів, правильність оформлення дорожніх документів, надійність стропування вантажів, якість виконання технічного обслуговування та поточного ремонту підіймально-транспортних машин .

Організаційна функція

Передбачає організацію ведення технологічних процесів відповідно до вимог безпеки праці.

  • веде фактичний облік виконаних робіт по встановлених нормах.

Основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

Випускник повинен знати:

  • будову, принцип роботи, технічні характеристики та правила експлуатації підіймально-транспортних машин ;

  • призначення та умови застосування вантажозахватних пристроїв механізмів, змінного устаткування та інших подібних приладів, що обслуговуються;

  • правила дорожнього руху;

  • правила підйому, переміщення та закріплення вантажів;

  • сорти паливних та мастильних матеріалів, що застосовуються при заправці підіймально-транспортних машин і змащенні вузлів і механізмів машин;

  • режими змащення підіймально-транспортних машин, норми витрат паливно-мастильних матеріалів;

  • способи виконання слюсарних робіт, правила використання слюсарного інструменту, розбирання, ремонт, збирання машин, причіпних механізмів, вузлів, агрегатів, будову універсальних і спеціальних пристроїв;

  • будову, принцип роботи, та технічну характеристику підіймально-транспортних машин;

  • види і способи виконання основних слюсарних операцій;

  • правила користування слюсарними інструментами;

  • технологічну послідовність розбирання ремонту і збирання машин;

  • методи виявлення і способи усунення дефектів;

  • систему і періодичність змащування обладнання;

  • правила заміни мастильних матеріалів;

  • вимоги охорони праці і правила внутрішнього розпорядку;

  • допуски і посадки, класи точності (квалітети) та параметри шорсткості (класи чистоти обробки);

  • електротехнічні матеріали та засоби їх з’єднання (зрощування), правила паяння та ізоляції проводів;

  • причини спрацювання сполучених деталей, способи їх визначення та усунення;

  • правило користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;

  • правила і порядок визначення складності і видів технічного обслуговування, планового і поточного ремонту технічних засобів, які обслуговуються;

  • правила надання першої допомоги у разі ураження електричним струмом;

  • правила протипожежної безпеки та санітарно-технічні норми;

  • правила оформлення первинних документів;

  • правила сигналізації.

ДТСУ_______________

(позначення стандарту)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Кількість годин обов’язкового компоненту

змісту освіти - 2800 годин

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

Пояснювальна записка

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників (далі типовий навчальний план) є державним документом, який визначає структуру обов’язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовки та визначається обов’язковими навчальними дисциплінами, згрупованими за видами підготовки учнів.

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів розробляють та затверджують робочі навчальні плани, в яких відображаються зміни у галузі виробництва та особливості професійної підготовки в даному регіоні.

В типовому навчальному плані визначається співвідношення між гуманітарними, загально-технічними, професійно-теоретичними дисциплінами та професійно-практичною підготовкою, яка залежить від наукоємкості та складності професії, співвідношення у даному навчальному плані між теоретичною та практичною підготовками становить 46 та 54 відсотки.

Враховуючи те, що машиніст підіймально-транспортних машин повинен мати посвідчення водія автотранспортних засобів категорії “С” і вміти керувати транспортними засобами, в навчальному плані передбачена програма для підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії “С”.

За межами навчального часу 60 годин відводиться на вправи по водінню і управлінню машинами, які проводяться індивідуально з кожним учнем в дні теоретичного навчання. Лабораторно-практичні роботи по будові, основах експлуатації і технічному обслуговуванню машин в обсязі 140 годин проводяться за рахунок часу, відведеного на виробниче навчання.

Години на консультації та проведення екзаменів включені в обсяг часу на навчальну дисципліну.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться кваліфікаційною комісією після закінчення першого семестру навчання; форма – кваліфікаційна пробна робота.

Після завершення курсу теоретичного навчання проводяться екзамени по будові, основах експлуатації і технічному обслуговування машин; правилах дорожнього руху, основах керування автомобілем і безпеці руху; основах галузевої економіки, екології і права.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією. Термін проведення атестації визначається в робочих навчальних планах; форма – пробна кваліфікаційна робота.

Підсумкова /вихідна/ державна кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання; форма - пробна кваліфікаційна робота і державний кваліфікаційний екзамен, або дипломна робота /захист/.

ДСТУ _____________________

/позначення стандарту/

Структура обов’язкового компоненту

змісту освіти

п/п

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та види навчальних робіт

Обсяги навчального часу

І

Гуманітарні навчальні дисципліни

1.1

Основи підприємницького успіху

40

1.2

Фізична культура і здоров’я

100*

1.3

Основи галузевої економіки, екології і права

70

Всього годин

210

ІІ

Природничо-математичні дисципліни

2.1

Інформаційні технології в системі управління підіймально-транспортних машин

70

Всього годин

70

ІІІ

Загально-технічні навчальні дисципліни

3.1

Матеріалознавство

50

3.2

Технічне креслення, допуски і технічні виміри

70

3.3

Охорона праці

30

3.4

Електротехніка

50

Всього годин

200

ІV

Професійно-теоретичні навчальні дисципліни

4.1

Будова, основи експлуатації і технічного обслуговування та ремонт підіймально-транспортних машин

210

4.2

Будова автомобіля

80

4.2

Правила дорожнього руху основи керування автомобілем і безпека руху

110

4.3

Основи керування автомобілем, безпека руху та професійна етика і культура водіння

70

4.3

Слюсарна справа

50

4.4

Технологія виконання робіт ПТМ

40

4.5

Дисципліна за вибором

40

Всього годин

600

V

Професійна-практична підготовка

5.1

Виробниче навчання по слюсарній справі

100

5.2

Практичне водіння автомобілів **

60

5.3

Управління підіймально-транспортними машинами ***

60

5.4

Виробниче навчання з ремонту та обслуговуванню підіймально-транспортних машин

1060

5.5

Виробнича практика з практичного управління підіймально-транспортними машинами

490

Всього годин

1650

VІ

Контроль знань, екзамени

70

VІІ

Всього на обов’язковий компонент змісту освіти

2800Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний стандарт професійно-технічної освіти (1)

  Державний стандарт
  Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації
 2. Державний стандарт професійно-технічної освіти (2)

  Державний стандарт
  Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника професійно-технічного навчального закладу, основних засобів навчання, кваліфікації
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7219: 2011

  Державний стандарт
  ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 травня 2011 р. № 469 за погодженням з Міністерством соціальної політики України.
 4. Цільова програма розвитку професійно-технічної освіти Херсонщини на 2011-2015 роки текст програми та заходи розміщені на офіційному сайті управління освіти І науки обласної державної адміністрації

  Документ
  текст програми та заходи розміщені на офіційному сайті управління освіти і науки обласної державної адміністрації (www.uon.ks.ua) та обласної ради (www.
 5. Міністерство освіти І науки україни навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в закарпатській області каталог інноваційних проектів педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Закарпатської області

  Документ
  Суб’єкти інноваційної діяльності: методисти НМЦ ПТО у Закарпатській області, викладачі та майстри виробничого навчання ПТНЗ, учні професійно-технічних навчальних закладів

Другие похожие документы..