Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Устав города Челябинска является основным нормативным правовым актом города как единого муниципального образования, принятым в соответствии с Констит...полностью>>
'Программа'
Все сдающие этот экзамен должны освоить содержание первой части Программы "Основы философии науки", а также вторую части Программы, выбирая...полностью>>
'Программа дисциплины'
Целью учебной дисциплины «Психология труда» является формирование у студентов научных представлений о наиболее существенных аспектах активности челов...полностью>>
'Документ'
На ее теле не было ничего, кроме веснушек, солнца и пары татуировок. Кити ущипнула себя за руку....полностью>>

Міністерство транспорту та зв'язку україни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 лютого 2006 року № 136

Про затвердження Випуску № 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 р. № 356 "Про затвердження Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної класифікації на 2004 - 2007 рр.", з метою створення галузевої нормативної бази з праці та враховуючи погодження Міністерства праці та соціальної політики України (лист № 10907/0/14-05/13-15 від 29.12.2005 року) наказую:

1. Затвердити Випуск № 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що додається.

2. Директору Державного департаменту автомобільного транспорту Доброходу С. О. довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій, фізичних осіб.

3. Видання та розповсюдження Випуску № 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників покласти на Державне підприємство "ДержавтотрансНДІпроект".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Кроля С. С.

 

Міністр 

В. Бондар 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 14 лютого 2006 р. № 136 
ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 69
"Автомобільний транспорт"

Книга I

Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиційних підприємств. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники та найпростіші професії.

ВСТУП

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 69 "Автомобільний транспорт", Книга I "Діяльність автотранспортних підприємств, автобусних станцій, вантажних станцій, транспортно-експедиційних підприємств" (надалі — ДКХПП) — є нормативним документом, обов'язковим для управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту всіх форм власності, який забезпечує створення та функціонування галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації. Кваліфікаційні характеристики професій працівників, наведені в ДКХПП, можуть бути використані в усіх підприємствах, установах та організаціях України, де є зазначені види робіт.

ДКХПП є однією із складових основи формування професійної системи підприємства, встановлює вимоги до професійного рівня працівників автомобільного транспорту та створює умови для зниження трудомісткості робіт і підвищення продуктивності праці в галузі.

Основу формування професійної системи кожного підприємства складають такі нормативні документи:

• Державний класифікатор професій України ДК 003-95, який визначає найменування професійних робіт, їх класифікацію і систематизацію за видами економічної діяльності, кодування;

• Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), що містить характеристики професій згідно з класифікатором ДК 003-95.

ДКХПП підготовлений з урахуванням змін вимог до змісту робіт, рівня професійних знань і обов'язків, а також кваліфікаційних вимог до персоналу у сучасних умовах господарювання і одночасно зберігає наступність, послідовність, традиції застосування та особливості побудови кваліфікаційних характеристик працівників автомобільного транспорту, які були притаманні попереднім випускам ЄТКД. Випуск 69-й враховує чинні положення законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про професійно-технічну освіту" щодо кваліфікаційних вимог до персоналу.

До галузевого випуску ДКХПП включені кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників та найпростіші професії, що є найбільш типовими для галузі автомобільного транспорту і професійні назви яких включені до Державного класифікатора професій України ДК 003-95. Назви професій, кваліфікаційні характеристики яких містить галузевий випуск ДКХПП, відповідають назвам ДК 003-95, із застосуванням термінів та слів, які лаконічно уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності працівника (примітка 2 Змін № 5 до Державних класифікаторів України, затверджених наказом Держспоживстандарту України від 13.06.2003 р. № 105, чинних від 2003-07-01).

На автомобільному транспорті мають місце професії, які є загальними для всіх видів економічної діяльності (наскрізними), наприклад: головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, економіст, юрисконсульт, двірник, сторож тощо. Кваліфікаційні характеристики з вимогами до рівня професійних знань і обов'язків для таких професій надає Випуск 1-й Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Центр продуктивності, 2005). Наведені у Випуску 1-му кваліфікаційні характеристики працівників можуть застосовуватись суб'єктами господарювання автотранспортної галузі всіх форм власності.

Також серед персоналу автомобільного транспорту мають місце професії, які не є типовими згідно з Державним класифікатором України ДК 009-96 Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009-96) для виду економічної діяльності "Автомобільний транспорт". Це такі професії, як наприклад: бляхар, електрогазозварник, газорізальник, коваль ручного кування, паяльщик, фрезерувальник, шліфувальник тощо. Кваліфікаційні характеристики з вимогами до рівня професійних знань і обов'язків для таких професій вміщують окремі видання ДКХПП за відповідними видами економічної діяльності.

Зважаючи на викладене вище, 69-й випуск ДКХПП "Автомобільний транспорт" не включає перелік всіх професій працівників автомобільного транспорту, які містить Угода між Міністерством транспорту та зв'язку України і профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту по підгалузі автомобільного транспорту, а вміщує перелік типових професій працівників галузі (згідно з класифікацією за КВЕД ДК 009-96) з їх кваліфікаційними характеристиками.

До книги II ДКХПП випуску 69-го "Автомобільний транспорт", яка буде видана у подальшому окремим виданням, будуть включені професійні назви робіт з їх кваліфікаційними характеристиками працівників станцій технічного огляду та обслуговування автомобілів, спеціалізованих центрів з обслуговування автомобілів, станцій діагностики автомобілів.

ДКХПП складається з двох розділів.

Розділ I - "Професії керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців".

Розділ II - "Професії робітників та найпростіші професії".

У кваліфікаційних характеристиках наведений перелік основних робіт, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з розподілу і кооперації праці, що склалися у галузі. Конкретний перелік посадових обов'язків працівників визначається посадовими інструкціями, які розробляються і затверджуються на підприємствах у встановленому порядку. Під час розроблення посадових інструкцій ураховуються конкретні завдання та обов'язки працівника, допускається уточнення переліку робіт, властивих відповідній посаді в даних організаційно-технічних умовах.

В ДКХПП не включені кваліфікаційні характеристики посад старших і провідних спеціалістів та службовців, оскільки їх посадові обов'язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників 69-го випуску розроблені за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлені відповідно до складності робіт, які виконують робітники автомобільного транспорту. У зв'язку із галузевою специфікою робіт на підприємствах автомобільного транспорту доцільно використовувати тільки ті розряди професій, для яких у галузі існують відповідні види робіт. Тому розряди для окремих професій робітників, які рекомендуються для використання випуском 69-м, не охоплюють весь діапазон існуючих розрядів.

Робітник більш високої кваліфікації, крім робіт, які містить кваліфікаційна характеристика, повинен мати знання та навики для виконання всіх робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками робітників більш низької кваліфікації цієї ж професії.

У процесі вдосконалення організації праці, впровадження технічних засобів можливе розширення кола обов'язків працівника, порівняно з встановленою кваліфікаційною характеристикою (тобто суміщення). У цих випадках працівнику може бути доручене виконання обов'язків, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників інших посад, споріднених за складом робіт, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації. змінювання посадового найменування.

Поряд із вимогами, які викладені у відповідних розділах кваліфікаційних характеристик, усі працівники автомобільного транспорту повинні знати та дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

Суб'єкти господарювання, що надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, а також з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на таксі відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 р. № 527, зареєстрованих Міністерством юстиції України 11.03.99 р. за № 157/3450, зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, що встановлений чинним законодавством, з отриманням відповідних документів.*

____________
* Цей абзац є витягом з Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затв. наказом Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України 18.12.2003 р. № 136/985.

Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) під час тарифікації робіт на підприємствах усіх галузей економіки, де є зазначені в цьому випуску види робіт.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам провадиться власником або уповноваженим ним органом згідно з тарифно-кваліфікаційним довідником за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Кваліфікаційні розряди підвищуються насамперед робітникам, які успішно виконують встановлені норми праці і сумлінно ставляться до своїх трудових обов'язків. Право на підвищення розряду мають робітники, які успішно виконують роботи більш високого розряду не менш як три місяці і склали кваліфікаційний екзамен. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції, робітникові може бути знижено кваліфікацію на один розряд. Поновлення розряду провадиться в загальному порядку, але не раніше ніж через три місяці після його зниження.**

____________
** Цей абзац є витягом із Кодексу законів про працю України, редакція від 2005.03.03, ст. 96 "Тарифна система оплати праці".

У разі потреби підприємства, установи, організації автомобільного транспорту можуть подавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього випуску ДКХПП до Державного підприємства "ДержавтотрансНДІпроект", котрий на підставі обгрунтування підготує проекти відповідних змін чи доповнень для погодження та затвердження їх у встановленому порядку.

Порядок застосування кваліфікаційних характеристик, внесення змін і доповнень викладений в Загальних положеннях Випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

РОЗДІЛ I
Кваліфікаційні характеристики

КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності автотранспортного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання договірних зобов'язань щодо надання транспортних послуг, удосконалення процесу перевезень, зростання обсягів транспортної роботи та прибутку підприємства. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділів з метою задоволення потреб споживачів у якісних і безпечних транспортних послугах. Організовує фінансово-економічну та виробничо-господарську діяльність підприємства на основі положень нормативно-правових актів, застосовуючи науково обґрунтовані методичні підходи, маркетингові дослідження. Стимулює підвищення продуктивності праці працівників підприємства, ефективності перевізного процесу та ремонтного виробництва на основі запровадження сучасних технологій організації праці, виробництва й управління. Аналізує результати роботи підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професіональних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; податкове та екологічне законодавство; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування і досвід завоювання позицій на ринках транспортних послуг; основи економіки, організації перевезень та ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

2. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов'язки. Керує згідно з чинним законодавством усіма видами діяльності транспортно-експедиційного підприємства. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов'язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Направляє діяльність персоналу на забезпечення своєчасного виконання договорів транспортної експедиції, організацію перевезень вантажів, їх експедиційне обслуговування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки та видачі вантажів, а також виконання інших умов, обумовлених договором. Забезпечує можливість ефективного використання автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів і обладнання. Аналізує результати роботи транспортно-експедиційного підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Стимулює підвищення продуктивності праці всіх працюючих, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів, що входять до складу транспортно-експедиційного підприємства, дотриманням працівниками виробничої і трудової дисципліни, вимог охорони праці, безпечного ведення робіт, протипожежних заходів. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Сприяє найкращому використанню знань і досвіду працівників, створенню безпечних умов для їхньої праці. Здійснює заходи щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Несе відповідальність за дотримання законів та нормативно-правових актів, а також вимог та положень міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту, забезпечує дотримання вимог законодавства про охорону праці та навколишнього середовища. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності транспортно-експедиційного підприємства; податкове та екологічне законодавство; основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; технологію організації транспортно-експедиційного обслуговування; можливості ефективного використання автотранспортних засобів, наявних технологічних процесів; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; основи економіки, організації вантажних автомобільних перевезень та транспортно-експедиційного обслуговування; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

3. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдання та обов'язки. Визначає і координує діяльність служби експлуатації підприємства з метою забезпечення перевізного процесу. Вживає заходів для своєчасного виконання підприємством договірних зобов'язань щодо якісних та безпечних перевезень пасажирів та вантажів. Організовує вивчення ринку транспортних послуг та потреб споживачів, виявляючи характер, обсяги і напрямки транспортних потоків. Керує підготовкою комплекту документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинним законодавством. Забезпечує представництво інтересів підприємства при проведенні конкурсу щодо визначення перевізника для обслуговування автобусних маршрутів. За результатами конкурсу забезпечує укладання і контролює виконання договору перевезень. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень. Організовує впровадження сучасних форм організації праці водіїв. Організовує контроль за станом дорожньої документації, обліком і витратами автомобільного палива. Керує діяльністю структурних підрозділів служби експлуатації підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни.

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; у випадку здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів, в т. ч. небезпечних; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; можливості ефективного використання автотранспортних засобів та виробничих потужностей; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; організацію процесу перевезень і праці водіїв та інших працівників служби експлуатації; основи економіки, організації перевезень, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.

4. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов'язки. Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрямки технічного розвитку підприємства, шляхи його реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння. Організовує роботу технічної служби з метою забезпечення технічної готовності рухомого складу підприємства. Забезпечує ефективність роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, високу їх якість. Керує розробкою та реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів, контролює їх виконання. Організовує роботу з удосконалення організації і проведення технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах. Забезпечує своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій. Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, раціоналізації робочих місць. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створення сприятливих і безпечних умов праці. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічної служби, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Керує діяльністю технічної служби підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах. Несе відповідальність за результати та ефективність діяльності технічної служби.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; технологію виконання технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики автотранспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, обладнання і устаткування; правила технічної експлуатації автотранспортних засобів; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування; основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 5 років.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство транспорту та зв'язку україни наказ від 31 серпня 2005 року n 507 Про затвердження Інструкції з руху поїздів І маневрової роботи на залізницях України

  Документ
  З метою розкриття і точного трактування основних положень Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.
 2. Наказ Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20 травня 2008 року n 281/171/578/155 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Наказ Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України,Міністерства транспорту та зв'язку України,Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 року N 281/171/578/155
 3. Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 01 грудня 2008 року n 1454 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2006 № 789, та пункту 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.
 4. Офесор, почесний працівник Міністерства транспорту та зв’язку України, начальник державної установи «Держгідрографія» Міністерства транспорту та зв’язку України

  Документ
  «РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОЛЕКЦІЇ МОРСЬКИХ НАВІГАЦІЙНИХ КАРТ І ОКЕАНОГРАФІЧНОГО АТЛАСУ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ З МЕТОЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРЕПЛАВСТВА,
 5. Міністерство транспорту та зв'язку україни державна адміністрація автомобільного транспорту

  Документ
  По-перше, стосовно того, чи обов'язково отримання транспортних послуг має підтверджуватися товарно-транспортною накладною, повідомляємо: у листі Держкомпідприємництва від 08.

Другие похожие документы..