Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Развитие системы саморегулирования должно осуществляться с учетом особенностей отраслей экономики – таково мнение большинства участников совещания по...полностью>>
'Документ'
привести чинні галузеві програми розвитку, програми з охорони навколишнього природного середовища та програми соціально економічного розвитку у відпо...полностью>>
'Программа'
- проанализировать на ряде конкретных регионов соотношение национальных интересов государств с основными глобальными, региональными проблемами и тенд...полностью>>
'Документ'
Кризисное состояние денежного обращения, проявляющееся в денежном дефиците и деформации структуры денежной массы, отрицательно влияет на функциониров...полностью>>

Економічна й соціальна рада Французької Республіки Економічна й соціальна рада – шлях до демократії майбутнього

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Економічна й соціальна рада

Французької Республіки

Економічна й соціальна рада –

шлях до демократії майбутнього

Усі демократії світу, в тому числі й французька, прагнуть нових цінностей і способів для побудови свого майбутнього, для захисту від інколи трагічних нападів і, в будь-якому разі, щоб забезпечити більш постійне й пряме виявлення народної волі.

Відійшли в минуле часи, коли досить було мати певну догму, щоб заспокоїти всі хвилювання. Ми живемо в світі, де потрібно поєднувати різноманітні відповіді, щоб забезпечувати нашим суспільствам мир, солідарність і навіть такі прості речі, як виробництво товарів і послуг, необхідних для сучасного суспільства. Забезпечувати поєднання потрібних рішень мають інституції, визначну роль серед яких відіграє Економічна й соціальна рада Республіки, тим більше що відтепер робиться все задля того, щоб регіональні Економічні й соціальні ради прямо чи непрямо залучалися до цієї роботи.

Карколомне прискорення економічних і соціальних процесів на початку ХХІ століття, глобалізація, фінансиаризація, медіатизація, протистояння, а інколи, на жаль, зіткнення культур і цивілізацій – всі ці явища справляють прямий і глибокий вплив на життя наших громадян і ще більше ускладнюють узгодження колективних і особистих інтересів.

При підготовці політичних рішень останнє слово має належати тільки народним обранцям, але саме Економічній і соціальній раді належить передавати їм перше слово – слово повсякденного життя, думку людей праці, сімей і громадських організацій. Ми виконуємо роль зв'язкової ланки між громадянами й політичною владою, щоб сприяти виробленню напрямків та допомагати громадянам сприймати рішення, які приймаються від їхнього імені.

Якість роботи, оперативність, сміливість у позиції, прагнення збагачувати знання і думки кожного через знання й думки інших – це ті риси, які роблять Економічну й соціальну раду органом французького громадянського суспільства. Він має доповнювати представницьку демократію душею, яку створює суспільна демократія на основі масової участі громадян.

Такий підхід поділяється нині чимраз ширше в світі, як про це свідчить створення нових Економічних і соціальних рад, які часто будуються за французькою моделлю. Всі разом вони утворюють міжнародну асоціацію, яка активно співпрацює з усіма міжнародними організаціями – від ООН до МБП, обстоюючи важливі для нас цінності: соціальний прогрес, боротьба з бідністю, економічний розвиток.

Члени Економічної й соціальної ради не мають інших цілей, крім виконання свого конституційного обов'язку: бути радником органів державної влади. Це шлях, яким ми маємо йти всі для забезпечення кращого добробуту всіх членів суспільства.

Жак Дермань

Законодавча база

Конституція 4 жовтня 1958 р.

Розділ ХІ. Економічна й соціальна рада

Стаття 69. На запит Уряду Економічна й соціальна рада висловлює свою думку щодо проектів законів, указів та декретів, а також щодо законодавчих пропозицій, які подаються їй на розгляд.

Економічна й соціальна рада уповноважує своїх членів викладати на парламентських зборах думку Ради щодо проектів і пропозицій, які були їй подані.

Стаття 70. Уряд має право звертатися до Економічної й соціальної ради з будь-яких проблем економічного та соціального характеру. На висновок Ради подаються плани та проекти програмних законів економічного й соціального характеру.

Стаття 71. Склад Економічної й соціальної ради та порядок її діяльності визначаються органічним законом.

Указ від 29 грудня 1958 р. про органічний закон (витяги)

Стаття 1. Економічна й соціальна рада являє консультативний орган при органах державної влади.

Як орган, що представляє основні види економічної та соціальної діяльності, Рада сприяє співпраці різних професійних категорій між ними та забезпечує їхню участь у виробленні економічної й політичної політики Уряду.

Рада розглядає і виробляє пропозиції економічного й соціального характеру, необхідні з огляду на впровадження нових технологій.

Стаття 2. Від імені уряду прем'єр-міністр подає Економічній і соціальній раді запити на висновки чи аналіз.

Стаття 3. Економічна й соціальна рада має право за власною ініціативою привертати увагу Уряду до реформ, які можуть сприяти реалізації цілей, визначених у першій статті цього указу.

Стаття 4. Прем'єр-міністр щорічно інформує про наслідки використання висновків Економічної й соціальної ради.

Консультативний орган Республіки

Як треті конституційні збори Республіки Економічна й соціальна рада є єдиним консультативним органом, де представники всіх економічних і соціальних сил зустрічатися на рівних і вільно висловлювати з офіційної трибуни свою точку зору. Склад і порядок призначення членів Ради забезпечують її незалежність і здійснення самостійної та ефективної діяльності.

Штаб-квартирою Економічної й соціальної ради обрано Ієнський палац, який разом із іншими національними палацами являє місце де постійно утверджуються цінності діалогу, партнерства й обміну думками.

Історія

Ще за часів Генріха IV була створена Торгова рада, хоча витоками нинішньої Економічної й соціальної ради можна вважати ідейний напрямок середини ХІХ ст. на користь організованого представництва економічних і соціальних сил. Після першої світової війни робітничі профспілки активно вимагають створення такого органу, і вже в 1919 р. Леон Жуо подає проект Економічної ради праці, яка буде офіційно створена в 1925 під назвою Економічна національна рада. Згідно з конституцією IV Республіки, в 1946 р. створюється Економічна рада, головою якої призначено Леона Жуо. У 1954-1974 рр. Раду очолюватиме Еміль Рош. Конституція забезпечує Раді можливості для утвердження своєї незалежності та представницької функції при Парламенті й Уряді.

У 1958 р., відповідно до Конституції V Республіки, створюється Економічна й соціальна рада в її нинішній формі. Це – конституційний орган, що гарантує його незалежність від законодавчою й виконавчої влади; це – представницький орган, який складається переважно з представників національних соціально-професійних організацій; це також – консультативний орган, створений при інститутах державної влади.

Після Габріеля Вантежоля, який очолював Раду в 1974-1987 рр., наступні дванадцять років на посаді її голови перебував Жан Маттеолі, колишній міністр праці і колишній президент компанії "Шарбонаж де Франс".

З вересня 1999 р. головою Ради призначений Жак Дермань, колишній голова Національної ради торгівлі.

Завдання

Економічна й соціальна рада є консультативним органом загального характеру і цим відрізняється від спеціалізованих рад, таких, як, наприклад, вищі ради, і експертних адміністративних органів, як Генеральний комісаріат з планування, утворених при Уряді та окремих міністерствах.

На Економічну й соціальну раду покладені, зокрема, такі завдання:

- виступати радником Уряду та брати участь у виробленні економічної й соціальної політики;

- сприяти, завдяки своєму складові, діалогу між соціально-професійними верствами, інтереси яких, попри їхній різний характер, зближуються при виробленні пропозицій загальної користі;

- сприяти інформуванню політичних органів і громадян.

Економічна й соціальна рада має право розглядати будь-яке питання, що належить до його компетенції.

Уряд також має право подавати на розгляд Економічної й соціальної ради будь-яке питання чи акт економічного та соціального характеру, за необхідності, згідно з процедурою термінового розгляду в місячний термін. Уряд зобов'язаний консультуватися з Радою в питаннях планування та проектів програмних законів. Рада повинна також періодично готувати доповідь про економічне й соціальне становище.

Висновки, доповіді й дослідження, виконані Радою, подаються Прем'єр-міністрові. Таким чином Уряд інформується про позицію соціально-професійних організацій щодо визначних питань економічної й соціальної політики.

Висновки Ради доводяться до відома обох палат Парламенту, які мають право заслуховувати доповідачів Ради на комісіях, а також, згідно з Конституцією, на відкритих засіданнях.

Рада підтримує стосунки з 30 регіональними економічними й соціальними радами й комітетами країни, Європейським економічним і соціальним комітетом, розташованим у Брюсселі, та з шістдесятьма економічними й соціальними радами та подібними органами різних країн світу.

Члени Економічної й соціальної ради

Економічна й соціальна рада складається з 231 членів, з числа яких створюються вісімнадцять галузевих груп на п'ятирічний термін повноважень членів Ради.

163 члени Ради призначаються соціально-професійними організаціями:

- 69 членів Ради від профспілкових організацій, що представляють працівників державного і приватного сектора;

- 65 членів Ради від професійних організацій, що представляють приватні, промислові, торгові, ремісницькі та сільськогосподарські підприємства, а також вільні професії;

- 19 членів Ради від кооперативних організацій та організацій взаємодопомоги;

- 10 членів Ради від об'єднань сімей.

68 членів Ради призначаються Урядом:

- 17 членів Ради призначаються за поданням консультативних органів, компетентних у питаннях представників державних підприємств (10), діяльності громадських об'єднань (5) і громадян, що мешкають за кордоном (2);

- 9 членів Ради призначаються за узгодженням із найбільш представницькими професійними організаціями заморських департаментів і територій;

- 2 члени Ради призначаються від сектора заощаджень та житлового забезпечення;

- 40 авторитетних спеціалістів з економічних, соціальних, наукових та культурних питань призначаються декретом Ради міністрів

Окрім 231 членів Ради в ній працюють 72 члени секцій, які призначаються на дворічний термін експертами при відповідних секціях.

Президія Економічної й соціальної ради

Керівництво Економічною й соціальною радою здійснюється Головою, двома квесторами та генеральним секретарем.

Голова Економічної й соціальної ради обирається загальними зборами терміном на два з половиною року. Оперативне керівництво Радою здійснюється Президією під головуванням Голови, який визначає порядок денний засідань Президії. Голова також скликає пленарні засідання Ради.

Президія обирається загальними зборами на термін два з половиною року і є керівним органом Ради. Президія складається з Голови і вісімнадцяти членів – по одному від кожної представницької групи.

Генеральний секретар Ради призначається Урядом за поданням Президії. Генеральний секретар бере участь у засіданнях Президії, організує під керівництвом Голови роботу секцій та здійснює керівництво роботою 149 працівників апарату, які забезпечують діяльність секцій.

Робочі органи

Економічна й соціальна рада функціонує за принципами, близькими до палат Парламенту, на цілорічній основі.

- Пленум Соціальної й економічної ради складається з усіх 231 її членів. Рада збирається на пленарні засідання двічі на місяць для затвердження висновків, які ухвалюються на підставі доповідей, що подаються секціями. Порядок денний пленарного засідання затверджується Президією. У пленарних засіданнях Ради та в загальному обговоренні питань на них беруть участь міністри, за запитами яких розглядаються висновки Ради.

- 9 постійних секцій забезпечують проведення аналізу та готують проекти висновків Ради, як правило, на основі доповіді, з таких питань:

Соціальні питання

Праця

Регіональна економіка та розвиток території

Умови життя

Фінанси

Зовнішні стосунки

Виробнича діяльність, наукові дослідження та технології

Сільське господарство та виробництво продуктів харчування

Загальні економічні питання та економічна кон'юнктура.

До складу секції входять 27-29 членів Ради і 8 "членів секції". Засідання секцій відбуваються за зачиненими дверима, і на них, за потреби, запрошуються спеціалісти з питань, які розглядаються.

Окрім роботи в режимі пленарних засідань та на секціях, Рада може утворювати інші робочі органи.

Так, у 2000 р. Президія утворила Делегацію з прав жінок та рівних можливостей чоловіків і жінок, а в 2001 р. була утворена Делегація з питань Європейського Союзу.

Аналітичні розвідки та пропозиції Економічної й соціальної ради, призначені в першу чергу для Уряду, доступні також і для всіх громадян, оскільки висновки, доповіді й дослідження Ради публікуються в офіційних виданнях.

Докладні відомості про діяльність і заходи Ради викладені на сайті www.ces.fr.

Організації, представлені в Економічній і соціальній раді

Група "Сільське господарство"

Постійні збори сільськогосподарських палат.

Організація молодих сільгоспвиробників.

Національна конфедерація профспілок сімейних господарств.

Селянська конфедерація.

Організація сільської координації – Національна спілка.

Національна федерація сільськогосподарського кредиту.

Національна федерація взаємодопомоги сільгоспвиробників.

Національна федерація профспілок сільгоспвиробників.

Національна спілка самостійних профспілок сільського господарства і агропромислового комплексу.

Група "Ремісництво"

Постійні збори палат ремесел.

Національна конфедерація ремісництва, ремесел і послуг.

Конфедерація ремісників і малих будівельних підприємств.

Генеральна конфедерація роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

Реміснича професійна спілка.

Група "Об'єднання"

Національна рада громадських об'єднань.

Група Демократичної французької конфедерації праці

Демократична французька конфедерація праці.

Група Французької конфедерації управлінсько-адміністративного персоналу

Загальна французька конфедерація управлінсько-адміністративного персоналу.

Група Французької конфедерації трудящих християн

Французька конфедерація трудящих християн.

Група Загальної конфедерації праці

Загальна конфедерація праці.

Група Загальної конфедерації праці – Форс уврієр

Загальна конфедерації праці – Форс уврієр.

Група Кооперації

Кооперація Франції.

Загальна конфедерація робітничих виробничих кооперативних товариств.

Національна федерація споживчих кооперативів.

Національна федерація житлових кооперативних товариств соціального житла.

Група приватних підприємств

Збори французьких торгово-промислових палат.

Центр молодих підприємців.

Загальна конфедерація малих і середніх підприємств.

Рух підприємств Франції.

Група державних підприємств

Вища рада державного сектора.

Група громадян, що мешкають за межами Франції, заощаджень і житла

Збори французів, що мешкають за кордоном.

Група взаємного страхування

Національна федерація товариств взаємного страхування.

Група вільних професій

Національна спілка об'єднань вільних професій.

Група Національної спілки об'єднань сімей

Національна спілка об'єднань сімей.

Група Національного союзу самостійних профспілок

Національний союз самостійних профспілок.

Єдина профспілкова федерація.

Матеріальні ресурси

Бюджет Ради

Бюджет Економічної й соціальної ради щорічно затверджується Парламентом згідно з Законом про бюджет за розділом служб Прем'єр-міністра. На 2005 р. кошторис Ради склав 33,08 млн. євро.

Близько двох третин коштів призначені для оплати праці членів Ради, їхніх транспортних витрат та для відрахування у фонд пенсійного забезпечення. Решта коштів використовуються для оплати праці апарату Ради, на поточні витрати та на утримання Сієнського палацу.

Члени Економічної й соціальної ради

Розмір оплати праці 231 членів Ради визначається декретом. Зазначена винагорода оподатковується за загальними нормами оподаткування заробітної плати, за винятком представницьких витрат. Членам Ради виділяються також кошти на транспортні витрати.

72 члени секцій отримують місячну платню, а також компенсацію за витрати на проїзд до Ради для участі в засіданнях.

Персонал

У Раді працюють 149 працівників апарату, а також близько двадцяти спеціалізованих працівників за контрактом (стенотипістки, секретарі зі складання аналітичних доповідей тощо) для забезпечення проведення двомісячних пленарних засідань.

На 31 грудня 2005 р. в складі персоналу апарату Економічної й соціальної ради налічувалося 48 % жінок і 52 % чоловіків.

Ієнський палац – штаб-квартира Ради

З метою підтримання в належному стані Ієнського палацу Економічна й соціальна рада забезпечує проведення необхідних робіт з його утримання та облаштування.

Товариство ветеранів Економічної й соціальної ради

Ця організація, створена в 1975 р., яка, згідно зі своїм статутом, об'єднує колишніх членів Ради, членів секцій та членів їхніх сімей, має на меті "підтримувати дружні стосунки між колишніми членами Ради та забезпечувати їм і членам їхніх родин матеріальну й моральну підтримку".

Товариство проводить численні зустрічі своїх членів з нагоди різноманітних заходів. До складу Товариства входять понад 660 членів. Товариство видає довідник, який періодично оновлюється. Члени Товариства мають змогу бути в курсі діяльності Економічної й соціальної ради, підтримуючи й підсилюючи в такий спосіб стосунки, які зав'язалися у них між собою під час активної роботи в Раді. Кожен з членів Товариства, діючи за власною ініціативою та за допомогою документації, яка їм надається, може, таким чином, сприяти розширенню географії розповсюдження відомостей про роботу Економічної й соціальної ради. Товариство обирає правління раз на три роки. Правління Товариства складається з тридцяти членів, які представляють всі групи Економічної й соціальної ради. Правління Товариства обирає зі свого складу президію.

Форуми Економічної й соціальної ради

З метою розширення аналітичних можливостей Економічної й соціальної ради, збагачення конкретним досвідом національного і міжнародного масштабу, сприяння виробленню та розповсюдженню результатів досліджень і конструктивних пропозицій забезпечується діалог з широкими колами французьких та іноземних спеціалістів і керівників.

Громадські дебати

У 1993 р. за підтримки партнерів Економічної й соціальної ради були започатковані Ієнські форуми. Вони проводяться у амфітеатрі Ради і мають на меті обговорення важливих для суспільства питань до і після вироблення висновків, доповідей і досліджень Ради. Такі заходи утверджують роль Ієнського палацу як визначного осередку громадських дебатів.

Партнери Ради

Відповідно до питань, що стають предметом громадського обговорення до форумів залучаються великі підприємства, як от "Аеропорти Парижа", АОН, "Депозитно-позикова каса", "Електрісіте де Франс", Ернст енд Янг", "Франсез де Же", "Газ де Франс", Пошта, Управління паризького громадського транспорту, "Тоталь", Спілка металургійної промисловості та ін.

Форуми, проведені в Ієнському палаці

2000 р.:

- "Майбутнє повсякденного життя з розвитком електронної торгівлі".

- "Здоров'я і місто: боротьба проти шкідливого впливу на екологію міст".

- "Сільське господарство: від одного світу до іншого".

2001 р.:

- "Перспективи світової енергетики".

- "Міста і нові технології: Інтернет як публічний простір і явище в публічному просторі".

- "Етика і сталий розвиток: нові вимоги й нові можливості для підприємств".

2002 р.:

- "Малі підприємства: крихкі, але необхідні".

- "Яка велика інфраструктура потрібна завтрашній Європі?".

- "Наука і свідомість: чого можна вимагати від фармацевтичної промисловості?".

2003 р.:

- "Енергоносії для сталого розвитку".

- "Сім'я й суспільство: нові стосунки".

- "Європейська космічна політика".

- "Підприємства та місцеві громади і розвиток".

2004 р.:

- "Спорт, правила і суспільство".

- "Завтрашній день народних промислів".

- "Школа, навчання, зайнятість: нові умови".

- "Слабкі чи потужні дрібні акціонери?".

- "Правильне використання чи розбазарювання морських багатств?".

- "Економіка й суспільство в світлі принципу перестороги".

2005 р.:

- "Потрібні рішення для житлового сектора".

- Залізничні, повітряні вокзали та майданчики обслуговування: майбутні полюси торгівлі".

- "Місцеві громади як нові актори енергетики".

- "Зайнятість управлінських кадрів: ринок у процесі змін?".

- "Бажані межі фінансової прозорості".

Аналіз перспектив розвитку

Започатковані з 2000 р. "Бієнале майбутнього" спрямовані на аналіз викликів, що поставатимуть перед економічним керівництвом країни та суспільством, на дослідження тих практичних і політичних заходів, які вже нині відкривають шлях у майбутнє, тих важливих питань, які потребують якнайшвидшого розв'язання.

Перша бієнале, проведена в жовтні 2000 р. на тему "Повсякденне життя: від звичної практики до бажаного рівня" на основі доповіді Жан-Поля Байі "Прогнозування, дискусії, публічні рішення", підтвердила визначну роль Економічної й соціальної ради в широкому громадському обговоренні важливих питань нового століття.

У листопаді 2002 р. була організована друга "Бієнале майбутнього" на тему "Періоди життя: особистий шлях і колективна відповідальність".

Вересень 2001 р. – грудень 2005 р.

Висновки, доповіді, аналізи

При надходженні запитів від Прем'єр-міністра (урядові запити) або в разі власної ініціативи Ради питання, що потребують вироблення висновків, доповідей та аналізів розподіляються Президією Економічної й соціальної ради між однією чи кількома секціями та іншими робочими структурами. Зміст питання, що розглядається, викладається в повідомленні про запит, з яким можна ознайомитися на сайті www.ces.fr.

Матеріали, що обговорюються вміщуються не пізніше дати пленарного засідання на сайт www.ces.fr разом із докладною узагальнюючою запискою.

Висновки, доповіді, а також, за потреби, аналізи публікуються в Офіційній газеті в десятиденний термін після їхнього прийняття в серії "Висновки й доповіді Економічної й соціальної ради". Ці документи вміщуються також на сайті www.ces.fr.

2001 р. (вересень – грудень)

"П'ять тисяч "рідкісних" хвороб: шок генетики". – Аналіз. Бертран Барато. У Франції від 3 до 4 млн. осіб вражені тією чи іншою "рідкісною" хворобою. Попри значний прогрес генетики, ці люди продовжують залишатися поза межами системи охорони здоров'я. Непевність діагностики, недостатність інформації, майже повна відсутність методів лікування, недостатнє санітарне й соціальне забезпечення ведуть до нестерпного становища людей. Рада відкриває шляхи вироблення відповідної стратегії на національному, європейському й міжнародному рівні.

"Регіоналізація залізничного сполучення". – Жак Шовіно. 1 січня 2002 р. завершується процес "регіоналізації залізничного сполучення". Його успіх залежить від мобілізації всіх зацікавлених сторін. Регіони повинні підтримувати розвиток змішаної транспортної системи та налагоджувати транспортні послуги відповідно до потреб і розвитку території. Громадяни мають діяти через місцеві представницькі органи. Держава повинна гарантувати узгодженість політики розвитку залізничного транспорту, а СНСФ проводити децентралізацію та підвищувати якість своїх послуг. У висновку робляться пропозиції щодо успішного завершення реформи та сприяння на європейському рівні дискусії, що супроводжує глибокі зміни на залізничному транспорті.

"Участь Економічної й соціальної ради в національній дискусії щодо майбутнього Європейського Союзу". – Аннетт Вієвіорка. Усвідомлюючи всю важливість питання, Економічна й соціальна рада повністю долучається до дискусії про майбутнє Союзу. Пропозиції Ради спрямовані не лише на зміцнення загальноєвропейського проекту шляхом справжнього залучення громадян до дискусії, але мають також на меті спрямувати позицію Франції на питання, які розглядатимуться в період до міжурядової конференції 2004 р.

"Багатосторонні торгові переговори СОТ: питання агропромислового комплексу". – Жан-Марі Раульт. Чергові міжнародні переговори повинні враховувати стурбованість суспільства щодо санітарної безпеки, наскрізного контролю та якості харчових продуктів, а також навколишнього середовища та ролі сільського господарства. Економічна й соціальна рада (ЕСР) схвально ставиться до організованого розвитку торгівлі та запровадження механізмів регулювання. Рада привертає увагу учасників переговорів у СОТ до довгострокових наслідків зобов'язань, які беруться при цьому.

"Динаміка економічно активного населення і зайнятість: перспективне управління віковими групами до 2010 р.". – Бертран Контро. Наприкінці десятиліття перед країною постане проблема масового виходу на пенсію людей покоління "буму народжуваності". Ця несприятлива перспектива ускладнюється низьким рівнем зайнятості працівників віком старше 55 років. Зворотна зміна двадцятип'ятирічної практики дочасного виходу на пенсію може відбуватися тільки поступово, шляхом глибоких змін умов зайнятості та праці людей у другій половині їхнього трудового життя. На основі прогнозного аналізу 22 регіонів Франції на 2010 р. ЕСР пропонує важелі для подолання розшарування, пов'язаного з віком, використання здібностей кожного і запровадження нового підходу до соціальних періодів життя.

"Двадцять років Комітету гігієни, безпеки та поліпшення умов праці". – Жерар Філош. Комітет гігієни, безпеки, та поліпшення умов праці став основним органом запобігання професійним ризикам на виробництві щодо дедалі зростаючої кількості ризиків (азбест, захист людей, які не палять, сексуальні домагання). З огляду на розширення завдань Комітету, очевидною є обмеженість засобів, що він їх має в своєму розпорядженні для виконання всіх обов'язків, які покладаються на нього законодавцем. Необхідний новий широкий аналіз для вироблення новаторських рішень з урахуванням нових вимог.

"Санітарна безпека харчових продуктів: найважливіше питання" – Жільбер Капп. Чи небезпечно стало харчуватися? Як примирити французів з їхніми харчами? Економічна й соціальна рада аналізує причини тривоги громадян і подає пропозиції, які передбачають активнішу участь суспільства у визначенні завтрашньої моделі харчування.

"Багатосторонні торгові переговори: сфера послуг". – Франсуа Ельре. Послуги в усій своїй різноманітності є однією з головних складових світової економічної діяльності. Генеральна угода про торгівлю послугами структурує цей вид торгівлі на міжнародному рівні в рамках СОТ. Франція має незаперечні переваги. Тож Рада вважає, що Франція повинна продовжувати переговори, започатковані в Дохі, в наступальному дусі.

"Кон'юнктура в другому півріччі 2001 р." – Постійний запит. – Едуард Салюстро. Якими є економічні й соціальні наслідки подій 11 вересня 2001 р. у США? Як подолати уповільнення економічного зростання в Європі та у Франції, запобігти можливому ризику спаду та підготувати стрибок у зростання? З огляду на здебільшого нові умови, у висновку даються пропозиції на користь більш сміливої підтримки споживання та інвестицій, для зростання, зайнятості та соціальної згуртованості.

"Доступ до відпочинку для молодих дорослих 18-25 років". Урядове доручення. – Монік Мітрані. З шести мільйонів молодих людей 18-25 років тільки шість із десяти виїжджають на відпочинок щороку, тобто набагато менше ніж у суміжних вікових категоріях. Чому в цієї вікової групи менший доступ до відпочинку, ніж у середньому по всьому населенню? Як заохочувати їх чи як допомагати найменш забезпеченим із них мати відпочинок, цей час, визнаний необхідним для побудови їхньої особистості?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Посольство турецької республіки в україні

  Документ
  В збірнику наукових праць подано матеріали науково-практичної конференції “Освіта і наука в Туреччині”, що відбулася 24 квітня 2008 р. в Київському національному лінгвістичному університеті.
 2. Україна на шляху до Європи

  Книга
  В. І. Головчєпісо, доктор політичних наук, професор: В. В. Лизанчук, доктор філологічних наук, професор; В. В. Різуп, доктор філологічних наук, професор; І.
 3. Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 030401 «Міжнародне право» Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  Документ
  Дана дисципліна “Загальна історія держави і права” є обов’язковою фундаментальною дисципліною, котру вивчають у всіх вищих юридичних навчальних закладах та на всіх юридичних факультетах.
 4. І. В. Діяк українська національна ідея шлях до Великої України І. В. Діяк українська національна ідея. Шлях до Великої України. Наукове видання. Київ 2005 Книга

  Книга
  Книга присвячена темі української нації та національної ідеї. Вона містить детальний науковий огляд проблеми історії та формування нації, її еволюційного розвитку, а також відображає спектр існуючих думок щодо української національної ідеї.
 5. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.

Другие похожие документы..