Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
* Законы Абсолюта в нашем Мироздании гласят следующее: добро, созидание – норма жизни; зло во всех её формах и проявлениях наказуемо. Пэтому нечего ж...полностью>>
'Документ'
Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия...полностью>>
'Рассказ'
Достоевский «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот» А.П. Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч», «Вишнёвый сад» А. С. Пушки...полностью>>
'Решение'
О внесении изменений и дополнений в решение Анжеро-Судженского городского Совета народных депутатов от 30. 09.2010 №530 (с изменениями от 02.03.2011 №...полностью>>

107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Примітка: с-студент; а - аспірант

Отримані патенти, які не включені були у 2007 році:

 1. Нагрівник текучої рідини.- Патент на корисну модель № 22852, 2007, Бюл. №5 Авт. Безродний М.К., Назарова І.О., Костюк О.П.

 2. Патент на корисну модель №27809. Теплообмінна труба. Винахідники: Барабаш П. О., Голубєв О. Б., Трокоз Я. Є., Голіяд М. Н., Дейнеко А. І.. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12 листопада 2007 р. Дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 12.11.2007, Бюл. №18.

Патенти на корисні моделі, одержані за межами НТУУ «КПІ» співробітниками кафедри у 2008 р.:

1. Любчик Г.Н. та ін. Газовая горелка трубчатой камеры сгорания газотурбинной установки. Патент Российской Федерации на полезную модель № 68097 U1 от 10.11.2007, Бюл. № 30.

2. Любчик Г.Н. та ін. Многогорелочное фронтовое устройство газотурбинной установки. Патент Российской Федерации на полезную модель № 69614 U1 от 27.12.2007, Бюл. № 31.

3. Пресіч Г.О., Фіалко Н.М., Навродська Р.О. Котельна установка. - Рішення про видачу патенту №14763/1 від 17 жовтня 2008 р.

4 Абдулін М.З. Пристрій для спалювання газу. Патент України на корисну модель № 35108.

5. Патент на корисну модель №29576 „Автоматизований комплекс моніторингу фізичних параметрів виробничого середовища”, автори Думанський Ю.Д., Запорожець О.І., Лук’яненко С.О., Гагарін О.О., Глива В.А., Клапченко В.І., Краснянський Г.Ю., Левченко Л.О., Лук’янчиков А.В. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10 січня 2008 року

Позитивні рішення

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ заявки

Рішення

1

Спосіб визначення ло-кальних теплових пото-ків для стаціонарних процесів теплопередачі в трубах

Дейнеко-а,

Барабаш,

Трокоз,

Голіяд

1537

U200801091

Поз. ріш.

від

25.03.08

2

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик,

Гершуні

1557

U200803177

Поз. ріш.

від

29.05.08

3

Спосіб виготовлення те-плообмінного елемента

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

1595

U200804639

Поз. ріш.

від

05.06.08

4

Котел-утилізатор

Ніщик,

Гершуні

1619

U 200805437

Поз. ріш.

від

08.07.08

5

Теплообмінник типу «труба в трубі»

Дейнеко-а,

Голубєв,

Барабаш

1627

U 200806895

Поз. ріш.

від

24.07.08

6

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш, Леонтьєв,

Свиридонова-с

1632

U200806890

Поз. ріш.

від

23.07.08

7

Контактний теплоутилізатор

Ніщик,

Гершуні

1634

U200806889

Поз. ріш.

від

25.07.08

8

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш,

Леонтьєв,

Свиридонова-с

1636

U200806892

Поз. ріш.

від

23.07.08

9

Спосіб виробництва електричної енергії у монарній газопаровій установці

Любчик,

Дикий,

Деграгі Абубакр-а

1663

U200808735

Поз. ріш.

від

22.10.08

10

Конвективно-контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

1669

U200809128

Поз. ріш.

від

9.10.08

Примітка: с-студент; а-аспірант

4 Міжнародне наукове співробітництво

Результати держбюджетних робіт, що зв’язані з фундаментальними дослідженнями дозволяють створити наукові і технологічні основи для нових перспективних розробок, які успішно застосовуються при виконанні господарчих договорів, у зовнішньоекономічній діяльності. Так, наприклад, на кафедрі АЕС та ІТФ вже років вісім підтримуються сталі стосунки з Німецьким дослідницьким інститутом аеро-космонавтики, /DLR, м. Берлін/ , з Науково-дослідним інститутом середнього Заходу, Національним відділенням лабораторії відновлюваних джерел енергії, США (керівник – провідний науковий співробітник Батуркін В.М.), з провідними інститутами Росії (1 договір, керівник – старший науковий співробітник Рассамакін Б.М.). Продовжується наукове співробітництво з ЦСКБ „Прогрес” (м. Самара, Росія), з НВО Прикладної механіки (м. Красноярськ, Росія), з НВО ім. С.А. Лавочкіна (м. Москва, Росія), з Новосибірським Інститутом хімії твердого тіла і механохімії РАН (м. Новосибірськ, Росія).

Виграний міжнародний конкурс ІНТАС з проектом “Удосконалена канавкова теплова труба для системи терморегулювання космічного супутника” разом з 4 закордонними партнерами - ІТМО (Білорусь), Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'Aerotechnique (Франція), EUROHEATPIPE (Бельгія), CNES (Франція). Термін виконання проекту: січень 2007 р. – грудень 2008 р.

Проведена підготовча робота та подані офіційні пропозиції на участь у тендері для постачання теплових труб для німецького супутника ТЕТ (для фірми Astro- und Feinwerktechnik Adlershof GmbH, квітень 2008) та на науково-дослідну роботу по вдосконаленню побутового холодильника (для фірми LG-Electronics, липень 2008 р.).

Продовжується співпраця з Інститутом аерокосмічних систем (Берлін, Німеччина) по обробці телеметричних даних, що поступають з мікросупутника BIRD, для якого в НТУУ «КПІ» була розроблена та виготовлена система терморегулювання. По цій роботі планується підготувати проспект довідника по темі «Двофазні системи теплового контролю для космічного наукового приладобудування».

Заключено міжнародний договір про наукове співробітництво з Ташкентським Державним технічним університетом ім. Абу Рахмана Беруні (Узбекистан).

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ракетно-космический центр «Центральное специальное конструкторское бюро - Прогресс» (м. Самара, Росія) – «Впровадження програмного забезпечення для розрахунку теплових характеристик теплових труб та термоплат з тепловими трубами для космічних апаратів, супроводження програмного забезпечення» (керівник – старший науковий співробітник Рассамакін Б.М.).

Договір № 15/3.096 Росія, Зам. ЗАО “Модис” «Дослідження моделей, розробка конструкторської документації та випробування дослідного зразка довго факельного дифузійно-стабілізаторного пальника на природному газі потужністю 16 кВт (1,6 м3/с)» Наук. кер.– доц., к.т.н. Бутовський Л.С.

Співробітництво з Корпорацією “Honeywell International, Inc.” (США), по розробці метода регенерації води з рідких відходів системи життєзабезпечення космічних станцій.

Співробітництво з німецькою фірмою WINGAS, по впровадженню технології «Водолій».

5 Аналіз наукового співробітництва ФАКУЛЬТЕТУ з НАН України

Факультет плідно працює на енергетичну галузь України у співдружності з багатьма інститутами НАН України, які сьогодні очолюють вихованці факультету:

– академік НАН У Долинський А.А. ( директор Інституту технічної теплофізики НАН У, засновник наукової школи по розробці теплофізичних технологій переробки матеріалів та сировини з метою поліпшення їх якості).

– академік НАН У Найдек Володимир Леонідович (директор Фізико-технологічного інституту матеріалів і сплавів, засновник наукової школи моделювання та керування технологічними процесами виробництва високоякісних металів та сплавів.

В різних інститутах НАН України працюють багато відомих вчених в галузі теплотехніки. Це чл. Кор. НАН У, заслужений діяч науки та техніки України, зав. відділу малої енергетики ІТТФ НАН У Фіалко Наталія Михайлівна; Шрайбер Олександр Аврамович, Медовар Леонід Борисович, Сігал Ісаак Якович, та багато інших.

Кафедра ТПТ Спільно з працівниками інституту газу НАН України ведуться роботи по створенню систем зрошення насадки контактних тепломасообмінних апаратів та дослідження впливу якості зрошування на інтенсивність процесів тепломасообміну. Спільно з працівниками інституту надтвердих матеріалів НАН України проводиться розробка технології оребрення внутрішньої поверхні теплообмінних труб ( коефіцієнт поздовжнього оребрення 2-3). Кафедра АТЕП має тісні наукові та виробничі зв`язки з Київенерго, Київською ТЕЦ – 6, Київським інстітутом автоматики (КІА), який має подвійне підпорядкування: Мінпромполітики та НАНУ, а також з інститутом ФТПМС НАНУ, керівник – академік Найдик В.Л., та Харківським НДІ КА Міненерго.

У звітному році продовжувалось наукове співробітництво кафедри АПЕПС з Національним медичним університетом України ім. О.О. Богомольця та інститутом геронтології АМН України по вивченню ефективності застосування гіпокситерапії (апарат ГІПОТРОН) при лікуванні хвороб системи дихання та серцево-судинної системи. Отримані результати опубліковані у фахових виданнях, оформлено заявку на корисну модель.

Заключені договори про науково-технічне співробітництво та виконуються спільні роботи з ЗАТ “Софтлайн” та Інститутом Кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

На кафедрі ТПТ ведеться співробітництво:

 • Спільно з працівниками інституту газу НАН України ведуться роботи по створенню систем зрошення насадки контактних тепломасообмінних апаратів та дослідження впливу якості зрошування на інтенсивність процесів тепломасообміну.

 • Спільно з працівниками інституту надтвердих матеріалів НАН України проводиться розробка технології оребрення внутрішньої поверхні теплообмінних труб (коефіцієнт поздовжнього оребрення 2-3).

На кафедрі ТЕУТ та АЕС:

5.1. Виконання робіт з г/д № 15/3.091 “Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразку пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології” (Зам – Мінтопенерго України) проводиться під керівництвом чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М. та з безпосереднім залученням наукових співробітників відділу „Малої енергетики” Інституту технічної теплофізики НАН У.

5.2. Роботи в рамках д/б № 2015-ф „ Скорочення витрат природного газу на основі технологій заміщення альтернативними паливами та термодинамічного форсування енергоустановок” (Зам. МОН України) виконуються у співпраці з співробітниками Інституту газу НАН У (Наук. кер. д.т.н., проф.. Любчик Г.М.).

5.3. Роботи в рамках д/б № 2148-п „Розробка технологій приготування ультра тонкого вугільного пилу та сумісного спалювання низькосортного вугілля з природним газом” (Зам. МОН України) виконуються і співпраці з співробітниками Інституту вугільних енерготехнологій МОН-НАН У. Наук.кер.– чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М.

На кафедрі АЕС та ІТФ ведеться наукове співробітництво з :

- Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна Національної академії наук України,

- Інститутом технічної теплофізики НАН У,

- ДКБ „Південне” (м. Дніпропетровськ, Україна).

З метою забезпечення розвитку наукових досліджень в галузі розробки новітніх технологій в енергетиці, підготовки та перепідготовки науково-інженерних кадрів і подальшого розвитку співпраці між підрозділами НАН У та вищими навчальними закладами МОН України створено на базі Інституту гідромеханіки НАН У і НТУУ «КПІ» спільну навчально-наукову лабораторію «Енергетичні технології сталого розвитку суспільства» подвійного підпорядкування.

6 Публікації

Монографії:

1. Носовский А.В., Богорад В.И., Васильченко В.Н., Ключников А.А., Литвинская Т.В., Слепченко А.Ю. Радиационная безопасность и защита на атомных электрических станциях: Монография. Под ред. А.В. Носовского. – Х.: Оберіг, 2008. – 356 с. – (Серия «Безопасность атомных станций»).

2. Кесова Л.А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций / изд. «Типография «Бизнесполиграф», Киев. – 2008.– 104 стр.

3. Енергозбереження в будівництві/Під загальною редакцією Піщаленко Ю.О., Савенко В.І., Бондарева О.С.. Гріняєва Л.В. і др.//Савенко В.І., Фіалко Н.М., Дорошенко В.О. та ін Вид. УАН ТОВ «НВП «ВІР».-К., 2008.- 200 с.

4. Безродный М.К., Минаковский В.М. Электрофизические характеристики объектов сушки. — Киев: Факт, 2008. — 160 с.

Підручники з грифом МОН

1. Фіалко Н.М., Пішта М.І., Муравйов В.Ю. Збірник задач з молекулярної фізики.-Київ, НАУ,2008.-60с.

2. Варламов Г. Б., Любчик Г. М. , Маляренко В. А. Теплоенергетика та екологія. Підручник. – Х.. :»Видавництво САГА», 2008. – 234с.

Навчальні посібники:

1. Мінаковський В. М. Теплотехнологічні процеси та установки. Посібник.- Київ: ВПЦ «Політехніка», 2008. – 160с.

2. Боженко М.Ф., Сало В.П.. Енергозбереження в теплопостачанні. Навч. посібник.- К.: НТУУ «КПІ», 2008. - 268 с. (15,58 д.а.).

3. Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний посібник / Н.В. Караєва, Р.В. Коран, Т.А Коцко та ін. / З заг. Ред. І.В. Недіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 384 с.

4. Голышев Л.К. Прикладной системный анализ и проектирование компьютерных информационных систем; Уч. пособие /. – ГП «Информационно-аналитическое агентство» К.: 2008. – 316 с.

Методичні вказівки:

1. Боженко М.Ф. Методичні вказівки до виконання курсової роботи і курсового проекту з дисципліни «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти» для студентів спеціальності «Теплоенергетика» спецфакультету МІПО. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 64 с.

2. Анцев Б. В., Леонтьєв Г. Г., Фуртат І. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв» Розділ «Системи газопостачання» для студентів денної та заочної форм навчання та слухачів МІПО спеціальності «Теплоенергетика». – К.: Політехніка, 2008. – 63 с.

3. Соціально-економічні проблеми управління станом довкілля. Аналіз екологічного ризику: метод. вказівки до визначення дисципліни для студ. спец. „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”/ Уклад.: Н.В. Караєва, І.В. Середа – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 52с.

Опубліковані статті:

 1. Kazachkov I.V. Dynamics of the droplet on a superheated surface// J. of Enhanced Heat Transfer. 2008 (accepted for publication).

 2. Казачков И.В., Казачкова Е.И. Метод численного решения нестационарных уравнений гидродинамики и теплообмена// Энергетика.- 2007.- № 2.- С. 65-71.

 3. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Моделирование удержания топлива внутри контейнмента во время тяжелых аварий на АЭС// Ядерная и радиационная безопасность.- 2006.- № 4.- С. 45-60.

 4. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Удержание кориума в контейнменте в тяжелых авариях на АЭС// Энергетика.- 2007.- № 2.- С. 13-21.

 5. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Модели внедрения расплава кориума в подреакторное пространство с водой// Ядерная и радиационная безопасность.- 2007.- № 4.- С. 48-61.

 6. Али Хассан Могаддам, И.В. Казачков. Математическое моделирование проникания струй расплава в бассейн с водой// Енергетика: економіка, технології, екологія - 2008.- № 1

 7. Казачков И.В., Могаддам Али Хасан. Моделирование теплогидравлических процессов при тяжелых авариях на АЭС.- Киев.- 2008.- 172с.

 8. I.V. Kazachkov. The new method for numerical solution of the non-stationary NSE// Int. Journal Numerical methods in fluid flow.- 2008. presented.

 9. I.V. Kazachkov. Modeling of a jet penetration into the pool of other liquid// Int. Journal of Engineering Mathematics.- 2008.- presented.

 10. Письменний Є.М., Багрій П.І., Рогачов В.А., Терех О.М. Узагальнений метод розрахунку конвективного теплообміну поперечно-омиваних шахових пучків труб плоско-овального профілю з неповним оребренням // Восточноевропейский журнал передовых технологий.- 2008. - №2/3 (32).- С. 44-47.

 11. Письменний Є.М., Багрій П.І., Терех О.М., Бурлей В.Д. Узагальнений метод розрахунку аеродинамічного опору поперечно-омиваних шахових пакетів труб плоско-овального профілю з неповним оребренням //Восточноевропейский журнал передовых технологий.- 2008. - №3/5 (38).- С. 57-61.

 12. Терех А.М., Багрий П.И., Литвиненко Н.Н., Николаенко Ю.Е., Семеняко А.В.. Испытания опытного образца модуля воздушного охладителя//Промышленная теплотехника. – 2008.- Т.30.- №2.- С. 13-20.

 13. Письменний Є.М., Багрій П.І., Терех О.М. Узагальнений метод розрахунку конвективного теплообміну поперечно-омиваних шахових пучків труб плоскоовального профілю з неповним оребренням // Энергосберегающие технологии и оборудование. 2/3 (32). 2008. с.44-47.

 14. Баранюк О.В. Дослідження течії в міжреберних каналах поверхонь з пластинчато-розрізним оребренням методами числового моделювання / О.В. Баранюк, Є.М. Письменний, О.В. Семенко // Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». – 2008. - №6.

 15. Носовский А.В. Журналу «Ядерная и радиационная безопасность» - десять лет. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.1, с. 3 - 5.

 16. Носовський А.В. Досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і питання нормування опромінення. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.2, с. 69 - 72.

 17. Кілочицька Т.П., Борозенець Г.П., Кондратьєв С.М., Носовський А.В., Смишляєва С.П., Скляренко В.Д. Нормативне регулювання безпеки зняття з експлуатації атомних станцій. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 19 - 21.

 18. Двоеглазов А.М., Медведев В.И., Носовский А.В. Опыт лицензирования в Украине ХОЯТ сухого типа Запорожской АЭС. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 45 - 50.

 19. Носовський А.В. Підвищення ролі освіти при реалізації ядерної стратегії України. – Ядерна та радіаційна безпека. К., 2008, Т.11, вип.3, с. 57 - 60.

 20. Гершуни А.Н., Нищик А.П. Исследование моделей систем поверхностного охлаждения и тепловой защиты испарительно-конденсационного типа // Промышленная теплотехника.-2008.-Т. 30.-№ 2.-С.64-70.

 21. Гершуни А.Н., Нищик А.П., Письменный Е.Н. Системы тепловой защиты конструкций и энергооборудования машзалов //В сб.: Сборник научных трудов СНИЯЭиП. Севастополь: СНИЯЭиП.-2008. Нищик А.П., Илькович В.В. (магістрант) Пассивные системы теплоотвода для отработанного ядерного топлива//Деп. в ДНТБ України, № 19-Ук 2008, 14 стор., 2008.

 22. Рассамакин Б.М., Рогачёв В.А., Хайрнасов С.М., Хоминич В.И., Гринюк И.Е. Термовакуумные испытания оптико-электронніх приборов космического апарата МС-2-8. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре.- №4, 2008, с. 42-46.

 23. Бєгун В.В., Широков С.В. «Разработка учебного курса для вузов «Культура безопасности на ядерних объектах Украины». Журнал “Ядерная и радиационная безопасность”, 2008 г., № 3

 24. Бєгун В.В., Бикова О.В., Осипенко С.І., Єременко С.А. Є науки потрібні, а є життєвонеобхідні. Журнал «Надзвичайна ситуація», №5, 2008 р.

 25. Бєгун В.В., Лисюк М.О. До питання розвитку методичного інструментарію в нагляді за безпекою., Реферований журнал “Проблема охорони праці в Україні”, вип.14, 2008 р.

 26. Бегун В.В. Государственный надзор за пожарной безопасностью на основе методологии определения рисков. Будівництво та безпека. №6, 2008 р.

 27. Бегун В.В. Безопасность жилища, оценки, нормы, возможность и необходимость отражения в ценах. Будівництво та безпека. №7, 2008 р.

 28. Бєгун В.В., Бикова О.В., Осипенко С.І., Єременко С.А. Про питання необхідності коригування програм навчальних дисциплін з безпеки. Безпека життєдіяльності №7-8, 2008 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 00 Фән һәм мәдәниятнең гомуми мәсьәләләре Общие вопросы науки и культуры (1)

  Документ
  7148. Бәдретдинов Х. “Партизаннар” эзеннән сәяхәтчеләр атлый : [Р. Фәхретдинне искә алып] / Х. Бәдретдинов Мәгърифәт. – 2010. – 2 июль (№ 26). – 2 б.
 2. Программа XXX v II студенческой научной конференции Краснодар 2010

  Программа
  Заседания секций XXXVII студенческой научной конфе-ренции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место прове-дения указаны в Программе конференции);
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..