Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В Алтайском крае сосредоточены крупные и средние по запасам месторождения железа, меди, свинца, цинка; алюминия (добыча не осуществляется). В недрах ...полностью>>
'Урок'
прививать чувство любви к своей "малой родине", чувство гордости за великую роль Новгорода и новгородцев в истории жизни всего русского нар...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Тектонические движения и тектонические структуры земной коры. Классификация тектонических структур земной коры. Геосинклинальные области и платформы. ...полностью>>
'Документ'
Фб – это организованный рынок ценных бумаг, место, где осуществляется регулярная торговля ценными бумагами. С организационно-правовой т.зр. – это нек...полностью>>

107. Бунке А. С., Мовчан А. П. Использование искусственного интеллекта для оптимизации работы систем управления технологическими процессами Вольчин К. В., Мысак В. Ф

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3 Інноваційна діяльність

3.1 Участь у інноваційних структурах, створених на базі НТУУ “КПІ”

Співробітники теплоенергетичного факультету активно приймають участь у інноваційних структурах, створених на базі НТУУ “КПІ”. Так, МП “Термодистиляція”, яка створена на базі Відділу термодистиляції та інтенсифікації теплообміну, і Лабораторія термічних методів очистки стічних вод беруть участь у діяльності інноваційного бізнес-інкубатора “Політехцентр”.

Група під керівництвм Дикого М. О. приймає участь в інноваційній структурі створеної на базі НТУУ „КПІ” Технопарк „Київська політехніка”.

Співробітниками кафедри створено 5 інноваційних розробок.

За звітний рік забезпечено 5 впроваджень результатів розробок у виробництво. Крім того у навчальний процес впроваджено три розділи у навчальні дисципліни за результатами наукових досліджень, що виконуються на кафедрі.

Роботи, виконані на замовлення Наукового парку

Тема «Модернізація систем теплопостачання міст на основі поєднання когенераційної технології «Водолій» та теплоакумулюючого обладнання широкої номенклатури»

Науковий керівник – проф., д.т.н. Дикий М.О.

Терміни виконання: 10.2007р. – 12.2009р.

В рамках участі кафедри ТЕУ Т та АЕС в складі Наукового парку „Київська політехніка” при проведенні за ініціативою Київської міської державної адміністрації „Днів енергоефективності в м. Києві” кафедрою запропоновано пакет пропозицій щодо співпраці кафедри та структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації.

Участь в роботі наукового парку „Київська політехніка» - для участі у виставках було надано 6 зразків:

– «Зразки профілів для алюмінієвих теплових труб»,

– „Плакат – впровадження теплових труб”,

– „Плакат стенд для термовакуумних випробувань”,

– «Стільникова панель з тепловими трубами»,

– «Зразки теплових труб для системи забезпечення теплових режимів космічних апаратів»,

– «Фрагмент сотопластової конструкції для каркасу сонячної батареї»..

3.2 Загальна кількість і приклади інноваційних розробок

20 робіт, які виконувались співробітниками факультету у 2008 році, мають інноваційний характер так, як вирішують для замовників важливі задачі: створюють технології, прилади та пристрої, які поліпшують технічні показники їх підприємств. У виконанні цих робіт приймало участь 71 співробітників ТЕФ, з них 42 штатних співробітника НДЧ (з них 1 доктор наук., 17 кандидатів наук) і 23 науково-педагогічних співробітників факультету за сумісниством, та 1 докторант, 28 аспірантів, 35 студентів.

Прикладом таких розробок є:

1. Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку (студ. Камєнєв П.В.)

2. АСР процесами вентиляції і кондиціювання з повітря використанням адаптивного регулятора (студ. Степанець О.В.)

3. Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання користувачів автоматизованих мікробіологічних пристроїв (студ. Туранський М.А.)

4. Алгоритмічне і програмне забезпечення нейрорегулятора в складі системи клімат – контролю серверного приміщення (студ. Бунке О.С.)

5. Система автоматизованого контролю турбогенератора ТВВ 320 енергоблоку №1 ТЕЦ – 6 (студ. Тарасенко Н.В.).

6. Розроблено , змонтовано і здано в експлуатацію фармацевтичній компанії "Здоров'я" (м. Харків).багатоступеневу дистиляцію для отримання води для ін'єкцій на замовлення

7. Розроблено, налагоджено і випробувано систему водопідготовки котельної продуктивністю 52 м3/год знесоленої води на ВАТ "Чорноморська Індустрія" (м. Іллічевськ).

8. Передано для пілотного випробування в NASA розроблений і виготовлений спільно з Корпорацією “Honeywell International, Inc.” (США) багатоступеневий відцентровий дистилятор.

9. Відповідно до приорітетного напрямку діяльності Технопарку „Новітні нетрадиційні технології енергозбереження та ресурсозбереження, технології ефективного використання низькосортних палив” під науковим керівництвом професора Дикого М.О. розроблено проект та бізнес-план проекту „Створення та освоєння серійного виробництва газопаротурбінних установок „Водолій” потужністю 16 – 25 МВт для виробництва механічної, електричної та теплової енергії”.

11. Розроблено контактний водонагрівач для системи теплопостачання, що забезпечує 25-30% економії палива, в порівнянні з традиційними системами..

12. Система автоматичного управління водогрійними котлами типу ПТВМ-100;

13. Система автоматичного управління паровими котлами, що працюють на відходах олійного виробництва;

14. Система автоматичного керування блоками підпитки тепломереж ТЕЦ.

15. Виконана для Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України (м. Харків, Україна). Тема розробки - „Виготовлення і поставка зразків неметалевих матеріалів БЕКС для їх конструкторсько-доводочних випробувань (КДВ)”.

16. “Розробка, виготовлення та впровадження експериментального зразку пальникового пристрою для спалювання газового та рідкого палива на основі струменево-нишової технології”

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам – Мінтопенерго України

17. «Розрахунок уточнення допустимого терміну єксплуатації корпусних деталей та роторів турбіни К-200-130, ст. № 13 Луганської ТЕС»

Наук. кер. к.т.н., доц.. Черноусенко Н.М.

Зам. ТОВ «Востокенерго”

18. „Розрахунок залишкового ресурсу роботи роторів високого та середнього тиску турбіни блоків ст. № 11, 14, 15 Луганської ТЕС»

Наук. кер. к.т.н., доц.. Черноусенко Н.М.

Зам. ТОВ “Востокенерго”.

3.3 Аналіз наукового співробітництва з промисловими підприємствами м.Києва

Для підприємств та організацій м. Києва виконувались такі роботи:

Г/д № 2008 „ Розробка та виготовлення дослідних зразків деталей для апарату гіпоксичної стимуляції ” (керівник Шульженко О.Ф.) : модифіковано конструкцію апарату „ГІПОТРОН” , що дало можливість використовувати його у складі багатофункціонального лікувально-діагностичного комплексу, який розробляється в інституті фізіології. Розроблене також програмне забезпечення, яке дозволяє діагностувати ступінь адаптації організму пацієнта до гіпоксії на клітинному рівні та визначати ефективність лікування. З використанням результатів виконаних по темі робіт опублікована 1 стаття, оформлено патент № 29442, підготовлена до захисту дипломна робота.

Г/д № 2.017 „ Розробка комплекту документації автоматизованих систем з обліку господарчої діяльності на базі програмного забезпечення „1С:Підприємство” версія 8+ клієнт – сервер” (керівник Подольський І.М.): розроблено комплект документації, необхідний для впровадження на комунальному підприємстві програмного забезпечення „1С:Підприємство” версія 8+ клієнт – сервер”.

Розроблена документація дає можливість впровадження комплексної автоматизації процесів розрахунку нарахувань по оплаті комунальних послуг, оперативної високопродуктивної обробки, обліку й нагромадження інформації про нарахування оплати й  надходження платежів від споживачів комунальних послуг.

З обліку комунальних платежів розроблені і передані замовнику наступні документи:

  - інструкція користувача;

  - інструкція програміста;

  - програма й методика випробувань

З обліку господарчої діяльності розроблені і передані замовнику наступні документи:

  - інструкція користувача;

  - інструкція програміста;

  - сценарії тестування систем фінансового контролю.

Кафедра АТЕП тісно співпрацює з рядом підприємств міста Києва. Серед них Київські ТЕЦ – 5, ТЕЦ – 6, Київський інститут автоматики, ТОВ «Терма – нова», ТОВ «Комп`ютерна група України», Державне НВП «АСУ Термо».

Приклади впровадження вагомих результатів, наукових розробок: «Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку», що виконана з участю студента Камєнєва П.В.

«Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання», яке було розроблене і впроваджене студ. Туранським М.А.

В рамках виконання роботи за г/д № 15/3.091 з Мінпаливоенерго України на Київській ТЕЦ-6 на котлі ДЕ-10 встановлено та виконуються випробування дослідного зразка пальникового пристрою струменево-нишового типу, впровадження якого дозволить підвищити коефіцієнт корисної дії котла, зменшити витрати газу та знизити витрати витрати енергії на власні потреби.

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам – Мінтопенерго України

Для ТЕЦ-5 (м. Київ) проведено обстеження та аналіз роботи системи подачі циркуляційної води і розроблена методика розрахунку коефіцієнта корисної дії циркуляційних насосів ТЕЦ, що дозволить розробити рекомендації з оптимізації роботи циркуляційних насосів та зменшити витрати коштів станції на власні потреби.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Київська ТЕЦ-5.

Для об’єктів Київтрансгазу розроблені економічні та екологічні пальники струменево-нишового типу, які впроваджуються на підігрівачах газу типу ПТПГ-30, ПГ-10, ПГА-10, ПГА-5 для газотурбінних установок різної потужності.

Наук.кер.– доц., к.т.н. Абдулін М.З.

Зам. Київтрансгаз України

“Розробка комплексу енергозберігаючих техкічних рішень для підвищення економічності устаткування енергоблоків ТЕС”

Наук. кер. чл..кор. НАН У, д.т.н., проф.. Фіалко Н.М.

Зам. – Міносвіти і науки України

“Розробка комплексу енергозберігаючих техкічних рішень для підвищення економічності устаткування енергоблоків ТЕС”

Наук.кер.– чл..кор. НАН У, проф., д.т.н. Фіалко Н.М.

Зам. – Міносвіти і науки України

Для підприємств та організацій України виконувались роботи.

1. Результати дослідження подовження терміну експлуатації турбіни К-200-130 впроваджені на блоках ст. № 6,3,5,9,7,8,4 КТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО», м. Курахово, Донецької області (акт про впровадження від 28.03.08 та справка ДонОРГРЕС про застосування результатів науково-дослідної роботи №301-01/5H від 28.02.08) та на блоках ст. № 11,13,14,15 ЛТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО» (акт про впровадження від 22.09.2008).

2. Для Трипільської ТЕС (м. Нова Українка) розроблений проект модернізації котла ТПП-210А з подачею вугільного пилу з високою концентрацією (під тиском), що дозволить розширити діапазон режимів ефективної роботи котла та приведе до зиження викидів токсичних оксидів азоту в навколишнє середовище.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Трипільська ТЕЦ

3. Для камер згоряння газотурбінних установок розроблений, виготовлений та випробуваний експериментальний зразок пальникового пристрою для спалювання газу на основі трубчастої технології.

Наук.кер.– проф..д.т.н. Любчик Г.М.

Зам. Київгаз України

4. Для Кураховської ТЕС проведено розрахункове уточнення можливості подовження ресурсу метала корпусних деталей та роторів турбоустановок К-200-130-3 , що дасть можливість збільшити термін експлуатації парових турбін.

Наук.кер.– доц.,к.т.н.Черноусенко О.Ю.

Зам. ТОВ „Востокенерго”

На кафедрі ТПТ:

1. Співробітництво ДП „Трансгаз України” по впровадженню технології «Водолій».

2. ОАО «Квазар» Проектирование, поставка оборудования и ввод в эксплуатацию системы деминерализации воды для увеличения производительности до 45 м3/ч. Подготовка воды для разбавления сокового концентрата. Производительность – 15 м3/ч.

3.4 Приклади впровадження результатів наукових розробок у виробництво

В 2008 р. були впроваджені слідуючі розробки:

1. Алгоритми та програмне забезпечення для систем управління котлами, що працюють на відходах олійного виробництва, впроваджені на ТЕЦ ЗАО „Кіровоградолія”

2. Розроблено , змонтовано і здано в експлуатацію фармацевтичній компанії "Здоров'я" (м. Харків).багатоступеневу дистиляцію для отримання води для ін'єкцій на замовлення

3. Розроблено, налагоджено і випробувано систему водопідготовки котельної продуктивністю 52 м3/год знесоленої води на ВАТ "Чорноморська Індустрія" (м. Іллічевськ)

4. Під керівництвом Дикого М. О. розроблена та впроваджена в серійну експлуатацію газопаротурбінна установка „Водолій” на компресорній станції „Ставищанська” газопроводу „Уренгой-Ужгород”. Зменшено витрати природного газу на потреби газоперекачувального агрегату на 1500 м3/годину.

5. В м. Олександрія Кіровоградської обл. запроектовані , змонтовані та запущені в експлуатацію три квартальних котельні на базі контактних водонагрівачів, що дають 25% економії палива, в порівнянні з традиційними системами.

6. Приклади впровадження вагомих результатів, наукових розробок: «Програмно – технічний комплекс для системи припливно – витяжної вентиляції житлового будинку», що виконана з участю студента Камєнєва П.В.

7. «Програмне забезпечення мікро – WEB – сервера в системі дистанційного навчання», яке було розроблене і впроваджене студ. Туранським М.А.

8. Результати дослідження подовження терміну експлуатації турбіни К-200-130 впроваджені на блоках ст. № 6,3,5,9,7,8,4 КТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО», м. Курахово, Донецької області (акт про впровадження від 28.03.08 та справка ДонОРГРЕС про застосування результатів науково-дослідної роботи №301-01/5H від 28.02.08) та на блоках ст. № 11,13,14,15 ЛТЕС ТОВ «СХІДЕНЕРГО» (акт про впровадження від 22.09.2008).

9. Для Трипільської ТЕС (м. Нова Українка) розроблений проект модернізації котла ТПП-210А з подачею вугільного пилу з високою концентрацією (під тиском), що дозволить розширити діапазон режимів ефективної роботи котла та приведе до зиження викидів токсичних оксидів азоту в навколишнє середовище.

Наук.кер.– проф., д.т.н. Кєсова Л.О.

Зам. Трипільська ТЕЦ

10. Для камер згоряння газотурбінних установок розроблений, виготовлений та випробуваний експериментальний зразок пальникового пристрою для спалювання газу на основі трубчастої технології.

Наук.кер.– проф..д.т.н. Любчик Г.М.

Зам. Київгаз України

11. Для Кураховської ТЕС проведено розрахункове уточнення можливості подовження ресурсу метала корпусних деталей та роторів турбоустановок К-200-130-3 , що дасть можливість збільшити термін експлуатації парових турбін.

Наук.кер.– доц.,к.т.н.Черноусенко О.Ю.

Зам. ТОВ „Востокенерго”

3.5 Патентно – ліцензійна діяльність

У 2008 році подано 12 заявок на винаходи, отримано 26 патентів, з них 5 за межами НТУУ “КПІ” :

Заявки

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ заявки

Рішення

1

Спосіб визначення ло-кальних теплових пото-ків для стаціонарних процесів теплопередачі в трубах

Дейнеко-а,

Барабаш,

Трокоз,

Голіяд

1537

U200801091

2

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик,

Гершуні

1557

U200803177

3

Спосіб виготовлення те-плообмінного елемента

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

1595

U200804639

4

Котел-утилізатор

Ніщик,

Гершуні

1619

U 200805437

5

Теплообмінник типу «труба в трубі»

Дейнеко-а,

Голубєв,

Барабаш

1627

U 200806895

6

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш, Леонтьєв,

Свиридонова-с

1632

U200806890

7

Контактний теплоутилізатор

Ніщик,

Гершуні

1634

U200806889

8

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш,

Леонтьєв,

Свиридонова-с

1636

U200806892

9

Спосіб виробництва електричної енергії у монарній газопаровій установці

Любчик,

Дикий,

Реграгі Абубакр-а

1663

U200808735

10

Конвективно-контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

1669

U200809128

11

Спосіб контролю герметичності теплової труби

Ніщик

Гершуні

1730

12

Контурна теплова труба

Батуркін

Жук

Савіна

Наумова-а

1741

Примітка: с-студент; а-аспірант

Патенти

Стан на 23.10.08

п/п

Назва

Автори

№ КПІ

№ патенту

1

2

3

4

5

1

Каструля енергоекономічна

Барабаш,

Свиридонова-с,

5

28549

2

Спосіб діагностики адаптаційної здатності організму людини

Шульженко,

Демченко,

Гаркава,

Сахарук

30

29442

3

Герметичний мікроелектронний блок

Батуркін,

Ніколаєнко,

Галяутдінов,

Владіміров,

Савіна

40

29528

4

Утилізатор

Ніщик,

Гершуні,

Письменний

41

29277

5

Спосіб волочіння труб

Барабаш,

Голубєв,

Дейнеко-а

44

29665

6

Спосіб виготовлення теплообмінних труб з внутрішнім оребренням

Безродний,

Барабаш,

Голубєв,

Трокоз

64

30469

7

Теплообмінна труба

Барабаш,

Голубєв,

Горін,

Трокоз

65

30513

8

«Двері»

Барабаш,

Свиридонова-с

66

30510

9

Контактний тепломасообмінник

Малкін,

Фуртат,

Приймак,

Заяць

87

31200

10

Спосіб визначення контактного термічного опору

Ніщик,

Руденко

109

31544

11

Осьовий вентилятор для сушильних камер

Фрідріхсон,

Хмельов

126

32214

12

Спосіб визначення локальних теплових потоків для стаціонарного процесу теплопередачі в трубах

Дейнеко-а

Барабаш

Троком

Голіяд

140

32751

13

Теплообмінний блок теплоутилізатора

Ніщик

Гершуні

160

34409

14

Спосіб виготовлення теплообмінного елемента

Ніщик

Гершуні

Письменний

185

34956

15

Котел-утилізатор

Ніщик

Гершуні

216

35577

16

Контактний теплоутилізатор

Ніщик

Гершуні

223

36103

17

Компенсатор пульсацій тиску

Барабаш

Леонтьєв

Свиридонова-с

224

36104

18

Самоочисний плівковий конденсатор

Барабаш

Леонтьєв

Свиридонова-с

225

36105

19

Теплообмінник типу “труба в трубі”

Дейнеко

Голубєв

Барабаш

227

36108Скачать документ

Похожие документы:

 1. 00 Фән һәм мәдәниятнең гомуми мәсьәләләре Общие вопросы науки и культуры (1)

  Документ
  7148. Бәдретдинов Х. “Партизаннар” эзеннән сәяхәтчеләр атлый : [Р. Фәхретдинне искә алып] / Х. Бәдретдинов Мәгърифәт. – 2010. – 2 июль (№ 26). – 2 б.
 2. Программа XXX v II студенческой научной конференции Краснодар 2010

  Программа
  Заседания секций XXXVII студенческой научной конфе-ренции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место прове-дения указаны в Программе конференции);
 3. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.

Другие похожие документы..