Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення Львівської обласної ради від 0...полностью>>
'Программа'
Какую пищевую цепь называют пастбищной, а какую детритной? Приведите примеры. 8. Что такое биосфера, как она возникла и развивалась? Кто автор учения...полностью>>
'Решение'
В связи с внесением изменений в Бюджетных кодекс Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов Казанского сельского поселения в...полностью>>
'Закон'
Указом Президента Республики Казахстан от 14 июня 2011 года № 98 19 августа 2011 года назначены выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахст...полностью>>

Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №32 от 06 февраля 2009 г

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Президенту України

ЮЩЕНКУ В.А.

Секретарю РНБОУ

БОГАТИРЬОВІЙ Р.В.

Генеральному Прокурору України

Голові СБУ

Звернення

щодо загрози національній безпеці у разі прийняття

поспішної необґрунтованої Програми приватизації КМУ

Ми підтримуємо Ваші зусилля щодо найскорішого входження України до числа найрозвиненіших країн світу і підвищення добробуту всього народу України. Більш того, ми всіляко сприяємо і готові надалі сприяти Вашим благородним намірам.

Проте, ми дуже занепокоєні тим, що у найближчий час наша держава може позбутися навіть більш менш близької перспективи виходу України на міжнародні ринки з готовою конкурентноспроможною продукцією. Жодна країна світу не виходила на передові рубежі за рахунок лише власних природних ресурсів і добувних галузей економіки (особливо у кризові для держави часи). Тільки розвиток сучасних галузей виробництва за надійної державної підтримки сприяв най скорішому розвиткові всієї Держави, добробуту її народу.

Особливу стурбованість викликають у нас дії Кабінету міністрів України щодо поспішної нічим не обґрунтовані приватизації стратегічних успішно працюючих на всю державу і народ України (а не на окремих олігархів, які після приватизації виводять підприємства у офшори, не платячи податки до бюджету України ) державних підприємств.

Державний сектор економіки є головною складовою незалежності і суверенітету країни.

Доля державної власності у ВВП найбільш економічно розвинених держав становить: США - 32%, Японії – 35%, Британії – 40, Італії - 51%, Швеції – 62%, Китая – 66%.

В Україні за останні роки цей показник упав до 11%. Найбільш освічена в Європі українська нація, яка першою у світі створила комп’ютер і супутник, саме завдяки державній підтримці наукоємних галузей, за останні роки беззворотньо втратила тисячі сучасних підприємстві, науково-дослідні заклади, навіть цілі галузі промисловості. Мільйони висококваліфікованих спеціалістів зосталися без робочих місць. Наслідком неконтрольованої державою приватизації маємо тотальне зубожіння населення України, поступова втрата економічної незалежності держави.

Ці негативні процеси, нажаль, продовжують поглиблюватися.

Саме завдяки державній підтримці промисловості такі держави, як Велика Британія, США, Німеччина, Франція, Швеція, Фінляндія, Японія, Тайвань, Сінгапур, Китай – є стабільно прогресуючими флагманами світового розвитку.

Незважаючи на деякі проблеми, Україна все ще зберігає сучасні інноваційні технології, підприємства і науково-прикладні заклади, і саме завдяки збереженню державної і колективній формам власності.

Відповідно до Указу Президента України № 200/2008 (від 06.03.2008 р.)  Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації», стратегією приватизації державного майна є:

- забезпечення взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна із стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;

- визначення особливості приватизації підприємств, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку товарів, науково-дослідних (науково-технічних) установ, містоутворюючих підприємств, а також підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

- приватизація об'єктів важливих для держави галузей економіки має спиратися на програми розвитку таких галузей;

- проведення громадських слухань щодо умов приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

- обов'язкове врахування вартості об'єктів інтелектуальної власності при визначенні стартової ціни об'єктів приватизації тощо.

Ми з щирою радістю сприйняли цей державницький Указ Президента України.

Запорукою розвитку дійсно незалежної і суверенної держави є саме цільові програми розвитку галузей промисловості, а не лише бездумна розпродаж за безцінь (лише заради розпродажу землі) високотехнологічних підприємств з надвисокою складовою саме інтелектуальної власності.

Сучасна значно занижена Урядом вартість українських підприємств без врахування їх інтелектуальної складової – є загрозою національній безпеці України. За такого урядового підходу, наша держава може зовсім втратити всі провідні промислово-енергетичні галузі економіки України.

Саме інтелектуальна власність, яка в у розвинених державах складає до 75 відсотків є основною складовою вартості українських підприємств промисловості та енергетики.

Тому висока українська влада повинна негайно розпочати інвентаризацію і переоцінку всіх підприємств з обов’язковими розрахунками їх інтелектуальної складової.

Вважаємо, що Уряд України повинен діяти відповідно даного Указу Президента України, призупинити і переглянути своє рішення щодо передчасної, необґрунтованої приватизації стратегічних підприємств України окремою політичною групою лише заради особистої наживи за рахунок привласнення над коштовної столичної землі. Необхідно призупинити дію Постанови КМУ щодо цих підприємств привести і у подальшому проводити приватизацію у відповідності до цього стратегічного Указу Президента і нагальних потреб українського народу.

Нагадаємо, що не приватизація, а ефективне національне виробництво – є основною складовою Державного бюджету України і запорукою вирішення всіх соціальних питань.

Щоби вкінець не втратити досягнення високого наукового українського інтелекту, не втратити національного товаровиробника, і насамкінець – не втратити незалежність держави, вважаємо за необхідне звернутися до Вас, пане Президенте, з наступними пропозиціями:

1) призупинити передчасні приватизаційні дії Уряду ;

2) відповідно до Указу Президента України № 200/2008 (від 06.03.2008 р.)  створити при РНБОУ Робочу групу (за нашою участю) для визначення (розрахунків) вартості інтелектуальної складової державних підприємств (об’єктів приватизації);

3) створити при Президентові України Раду Директорів державного сектору економіки;

4) спільними зусиллями (із залученням фахівців) розробити Засади і Програму державної підтримки високотехнологічних підприємств (закладів) машинобудівної галузі (список додається) із збереженням їх діючого стану колективної і державної форми власності до виходу України на передові рубежі світового розвитку;

5) у новій редакції Конституції - закріпити єдиний принцип гарантованого державою захисту всіх форм власності, і особливо - державної. власності.

Додаток: 1)перелік підприємств (закладів) державної власності.

2) відкритий перелік членів Робочої групи при РНБОУ

Сподіваємося на Ваше порозуміння і підтримку наших ініціатив.

З повагою

Президенту Украины В. ЮЩЕНКО

Премьер-министру Украины

Голове Верховной Рады Украины

Уполномоченному ВРУ по правам человека

Генеральному прокурору Украины

Голове Службы Безопасности Украины

Представительство ООН в Украине

Посольство РФ, Посольство Беларуси,США, и др. стран

ОБРАЩЕНИЕ

Прекратить плановый Геноцид в Украине!

Миллионы украинцев, представители всех национальностей Украины стали невинными жертвами человеконенавистнической идеологии США. С 1992 г. практически каждая семья, которая живет в Украине, понесла человеческие потери. Мы являемся живые свидетелями тотального ограбления и массового уничтожения народа Украины, ощущаем на себе страшные последствия американского империализма и евро-атлантической интеграции. Генофонд коренного населения Украины - украинцев и русских - терпит необратимые потери.

Хорошо известно, что целью организаторов тотального ограбления и холодно-голодного террора является истребление нашего свободолюбивого народа. Таким нечеловеческим образом идейные вдохновители евро-атлантического "мирового господства" рассчитывают раз и навсегда избавиться от народа, способного к самостоятельному благополучному существованию и оказывать им сопротивление.

За годы так называемой «розбудови української держави» с особой жестокостью и садизмом (тотальным грабежом, голодом, холодом, безработицей) уничтожено 10 миллионов жителей Украины. ООН занесла Украину в черный список вымирающих наций. Даже по их оптимистичному прогнозу население Украины к 2050 г. составит 18 миллионов.

Память о жертвах убийственного ограбления, холода, голода, безработицы, массовых эпидемий 1992 – 2007 гг. должна быть предостережением тем политическим силам, которые в настоящее время пытаются торговать государственным суверенитетом в угоду США и во имя каких-то мифических евро-атлантических (ВТО, НАТО, ЕС) преференций и геополитических выгод. Заявляем о том, что возмездие – неминуемо.

Сегодня мы отдаем дань памяти бесчисленным жертвам ужасного политического, экономического и нравственного террора, который происходит в Украине с 1992 года и призываем всех, кому дорога Украина и ее народ, во имя будущих поколений:

 1. Обратиться к Премьер-министру Украины:

а) немедленно создать Комиссию по изучению и искоренению причин геноцида народа Украины в 1992-2007 гг.

б) создать Украинскую мемориальную раду современного Геноцида, создать музей Геноцида народа Украины 1992 – 2007 гг., написать Книгу памяти о вымерших за эти годы.

2. Обратиться к Голове Верховной Рады Украины:

а) создать специальную Комиссию ВРУ по изучению массового истребления народа Украины в 1992-2007 гг.;

б) провести Парламентские слушания по проблемам массового истребления (геноцида) народа Украины в 1992-2007 гг. и немедленному принятию мер по его искоренению.

3. Обратиться к Президенту Украины с предложением быть мужественным, встать с колен и признать массовое истребление народа Украины в 1992-2007 гг. Геноцидом против украинского народа. Принять меры к пресечению этого геноцида.

4. Обратиться к Генпрокурору Украины, Председателю СБУ: возбудить уголовное дело по факту массового геноцида в Украине в 1992-2007 гг.

5. Создать Американский комитет при ВРУ по вопросам изучения тотального геноцида коренного населения США.

6. Обратиться к странам-членав ООН, к СБ ООН, к Международной комиссии юристов признать геноцидом:

а) массовое истребление народа Украины в 1992-2007 гг.;

б) тотальное истребление коренного населения США.

7. Создать свой независимый Международный Совет юристов.

8. Повсеместно начать судебные процессы по поводу нарушения прав человека в Украине, и по поводу Геноцида в Украине (и др. странах В.Европы).

И провести международный Трибунал по Геноциду в Европе.

9. Кроме того, обращаемся к ВР Крыма, Феодосийскому горсовету, Правительству Северной Осетии - увековечить память Юрия Хадарцева (активиста «ЗУБРа», который отвечал за отправку добровольцев-антинатовцев в Феодосию и погиб от рук украинских нацистов 8 июня 2006 г.)

Если мы немедленно не предпримем эти и другие меры по предотвращению нашего тотального истребления, то полный геноцид народа Украины – неминуем.

Мы не имеем права это допустить.

Приложения: 1) табл.. сокращ. числ. Насел. В Украине; 2) Осторожно, геноцид;

3) графики, иллюстрирующие геноцид.

С уважением

Председатель ВОО «ЗУБР» Е. А. МАЗУР

Генеральному Секретарю НАТО Я. Х. СХЕФФЕРУ

Президенту Украины В. ЮЩЕНКО

Премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО

Голове ВРУ А.ЯЦЕНЮКУ

Парламентам и Правительствам стран СНГ и НАТО

Посольство США в Украине

Посольство РФ в Украине

Посольство Беларуси в Украине

Представительство ООН в Украине

Представительство НАТО в Украине

СНГ, МПА, ЕЭП, ШОС, ОДКБ

ОБРАЩЕНИЕ

За роспуск НАТО и создание

новой системы коллективной безопасности

Заявляем о своей решимости совместно выступить против мирового терроризма в лице НАТО и США.

Цветные революции в постсоветских странах финансируемые Конгрессом США, военная агрессия НАТО на Балканах привели к социальной дестабилизации, тотальному обнищанию и вымиранию наших народов. Где ступает нога НАТО и США – там война, террор, геноцид коренных народов, разрушение государственности, колонизация.

В последнее время США (переживающие глобальный кризис), не встречая достойного сопротивления против своего военного террора, особенно обнаглели и активно устанавливают свои военные базы и комплексы ПРО по всей Европе, не считаясь с мнением европейских народов. Параллельно с этим уничтожая национальные вооруженные силы наших стран, и подготавливая внутренние фашиствующие колонны.

Идет активная подготовка тотальной военной агрессии США в Европе. Подтверждением тому является и недавняя высадка многотысячного НАТОвского контингента на границе Сербии и Косово с целью подавлять освободительное сопротивление сербов.

Очевидно, что таким образом США и НАТО хотят замедлить необратимый процесс своего собственного глобального крушения.

Пентагон и руководство НАТО все активнее заявляют о необходимости радикального реформирования Альянса.

Апрельский саммит НАТО в Бухаресте может стать знаковым событием для существующей ныне системы международной безопасности, кризис основных институтов которой очевиден.

В докладе ряда генералов Пентагона и НАТО переданном руководству Альянса 22 января 2008 г. формулируются предложения о допустимости проведения военных операций и упреждающих ядерных ударов без согласия ООН (ясно, что против народов, которые будут сопротивляться их «новому мировому порядку»). И это реальная угроза нашим народам. Напомним, США это делали в 40-е годы прошлого столетия в Японии, в 90-е - в Югославии, и уже в начале нового столетия – в Ираке. США и НАТО уже разработаны планы военной агрессии против Ирана, Беларуси, России.

Фактически НАТО и США приступают к демонтажу соглашений по нераспространению ядерного оружия и к плановому разрушению международного права.

Во имя будущих поколений, во имя мира в Европе, мы не имеем права равнодушно наблюдать и принимать как норму эти угрозы для всего человечества.

От имени миролюбивых сил мы заявляем и требуем:

- немедленно прекратить всякое сотрудничество с НАТО, денонсировать все международные договоренности Украины с НАТО, остановить процесс вступления Украины в НАТО;

- прекратить процесс вмешательства структур НАТО и США во внутренние дела Украины;

- объявить вне закона и распустить НАТО, как международную террористическую организацию;

- приступить к созданию новой Международной системы коллективной безопасности на базе Организации Договора о коллективной безопасности.

НЕТ – НАТО в Украине! СОХРАНИМ МИР В ЕВРОПЕ!

Мазур Елена, Всеукраинское объединение «За Украину, Беларусь и Россию»

Лавриненко Николай, Славянский комитет Украины

Ромащенко Виль, Европейский форум мира

Юрковский Анатолий, Союз офицеров Украины

Буйко Георгий, Антифашистский комитет Украины

Председатель Союза Православных Братств Украины (СПБУ) В. Лукьяник

Председатель Союза Православных Братств Украины

Днепропетровской области

Г. Литвинов __________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Запорожской области

Ю. Панченко _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Закарпатской области

Я. Пичик _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Сумской области

В. Леонидов _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Черновецкой области

М. Манкиш _________

Председатель Всеукраинской общ. организвции «За Русь Святую и веру Православную»

С. Бабанин _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

г. Днепропетровска

В. Шеремета _________

Зам. Председателя Союза Православных Братств Украины

Запорожкой области

Г. Басан _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

г. Запорожье

А. Кобко _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

г. Кривого Рога

К. Попов _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Львовской области

В. Монжар _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

АРК Крым

Н. Голыш _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Одесской области

В. Макагон _________

Председатель Союза Православных Братств Украины

Харьковской области

Н. Шевелева _________

Общественная организация «Русский Мир» г. Киев В. Плошкин

Русская община «Китеж» г. Бровары А .Щербакова

Русская община «Святогор» г. Кременчуг И. Лежнина

Русская община «Русская мысль» г. Киев С. Горлов

Общественная организация «За единую Русь» г. Мелитополь Г.Фомин

Объединение православных журналистов г. Одессы Анатолий Новиков

Братство Преподобного Лаврентия Черниговского Евгений Ищенко г. Николаев

Духовный патриотический союз «Малороссия» Руслан Запорожский г. Одесса

Войско Верных Козаков Черноморских им. гетьмана Богдана Хмельницкого, атаман Олег Дрямин г. Одесса

Главный редактор «Украина Шенгенская» Олег Зарубин

Сербская община г. Днепропетровска Драган Станоевич

Братство Царя Мученика Николая II, Александр Родионов г. Одесса

Клуб Любителей журнала «Русский Дом» г. Киев М. Саунин

Крымское отделение ММФ «Прорыв» г. Симферополь Надежда Полякова

«Российская община» г. Евпатория АР Крым Павел Маленев

Центр здорового образа жизни Национального горного университета

Общественная организация «Здоровая нация» г. Днепропетровск

Благотворительный фонд «Милосердие и здоровье» г. Днепропетровск

Русская община г. Днепропетровска Ю.Истомин

Адреса для рассылки:

1. Штаб-квартира НАТО: t/

NATO Headquarters
Blvd Leopold III
1110 Brussels, Belgium

NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer
natodoc@t

2. Адрес штаб-квартиры ООН:

United Nations Headquarters,

First Avenue at 46-th Street, New York, NY, 10017, USA

/russian Tel:  (212) 963-2486, Fax: (212) 963-3301

Е-почта ООН в Украине: registry@.ua .ua/ua/

Е-почта ООН в России:  info@ /

3. ШОС - Шанхайская организация сотрудничества: участники: РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Наблюдатели: Пакистан, Иран, Индия, Монголия.

Индекс: 100600 Телефон: 86-10-65329807/65329836
Факс: 86-10-65329808/65329237 E-mail: sco@

4. ОДКБ - Государства члены Организации Договора
о коллективной безопасности (страны ШОС)

Адрес:103012, Москва, ул. Варварка, 7
Телефон (факс): (495)625-7620, (495)606-9771
E-mail:  odkb@

Адреса основных НАТОвских гнёзд в Киеве:

1. Центр иформации и документации НАТО в Украине находится в здании Института международных отношений в Києве по ул. Мельникова, 36/1 ( уже целых десять лет на условиях бесплатного пользования, Расп. КМУ от 5 мая 1997 г. N 248-р).

2. Офис связей НАТО в Украине: 03049 ул. Курская, 13-а (на территории Минобороны) . Тел.: 38 044 461 94 05, 461 94 00.

E-mail:maigre@nloukraine.org http://www.nceai.gov.ua/ua.phtml

3. Посольство США в Украине: 01901 Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 10 . Код країни: 380 Код міста: 44 Телефон: 490-4000 Факс: 490-4085

http://web.usembassy.kiev.ua/ kyivwebmaster@state.gov

Рассылка по Украине:

1. Президент України Ющенко Віктор Андрійович

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11

тел. 255-7333 Web: www.president.gov.ua

2. Прем'єр-міністр України: 226-2289226-3263

01008 Київ, вул. М.Грушевського, 12/2

тел. 256-6333, 253-1663 Web: www.kmu.gov.ua

3. Голова Верховної Ради України:

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5 Web: www.vru.gov.ua

4. Міністерство закордонних справ: 01033, Київ, Михайлівська площа, 1

5. Представництво ООН в Україні: 01021, Київ, Кловський узвіз, 1

6. Посольство РФ: 03049, Київ, Повітрофлотський пр., 27. Тел. 244 09 61, 246 34 69

http://www.mfa.gov.ua/russia/ru/,   gc_ru@list.ru

7. Посольство Республіки Білорусь: 01901, Київ, вул.. М. Коцюбинського, 3

Тел. 537 52 05, ф. 537 52 13

.ua/ E-mail: inbox@.ua

РС: Рассылку обычной бумажной почтой необходимо делать с уведомлением

Президенту Украины В. ЮЩЕНКО

Премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО

Голове ВРУ А.ЯЦЕНЮКУ

Парламентам и Правительствам стран СНГ и НАТО

Посольство США в Украине

Посольство РФ в Украине

Посольство Беларуси в Украине

Генеральному Секретарю НАТО Я. Х. СХЕФФЕРУ

Представительство ООН в Украине

Представительство НАТО, НАТО в Украине

СНГ, МПА, ЕЭП, ШОС, ОДКБ

ОБРАЩЕНИЕ

За роспуск НАТО и создание

новой системы коллективной безопасности

Заявляем о своей решимости совместно выступить против мирового терроризма в лице НАТО и США.

Цветные революции в постсоветских странах финансируемые Конгрессом США, военная агрессия НАТО на Балканах привели к социальной дестабилизации, тотальному обнищанию и вымиранию наших народов. Где ступает нога НАТО и США – там война, террор, геноцид коренных народов, разрушение государственности, колонизация.

В последнее время США (переживающие глобальный кризис), не встречая достойного сопротивления против своего военного террора, особенно обнаглели и активно устанавливают свои военные базы и комплексы ПРО по всей Европе, не считаясь с мнением европейских народов. Параллельно с этим уничтожая национальные вооруженные силы наших стран, и подготавливая внутренние фашиствующие колонны.

Идет активная подготовка тотальной военной агрессии США в Европе. Подтверждением тому является и недавняя высадка многотысячного НАТОвского контингента на границе Сербии и Косово с целью подавлять освободительное сопротивление сербов.

Очевидно, что таким образом США и НАТО хотят замедлить необратимый процесс своего собственного глобального крушения.

Пентагон и руководство НАТО все активнее заявляют о необходимости радикального реформирования Альянса.

Апрельский саммит НАТО в Бухаресте может стать знаковым событием для существующей ныне системы международной безопасности, кризис основных институтов которой очевиден.

В докладе ряда генералов Пентагона и НАТО переданном руководству Альянса 22 января 2008 г. формулируются предложения о допустимости проведения военных операций и упреждающих ядерных ударов без согласия ООН (ясно, что против народов, которые будут сопротивляться их «новому мировому порядку»). И это реальная угроза нашим народам. Напомним, США это делали в 40-е годы прошлого столетия в Японии, в 90-е - в Югославии, и уже в начале нового столетия – в Ираке. США и НАТО уже разработаны планы военной агрессии против Ирана, Беларуси, России.

Фактически НАТО и США приступают к демонтажу соглашений по нераспространению ядерного оружия и к плановому разрушению международного права.

Во имя будущих поколений, во имя мира в Европе, мы не имеем права равнодушно наблюдать и принимать как норму эти угрозы для всего человечества.

От имени миролюбивых сил мы заявляем и требуем:

- немедленно прекратить всякое сотрудничество с НАТО, денонсировать все международные договоренности Украины с НАТО, остановить процесс вступления Украины в НАТО;

- прекратить процесс вмешательства структур НАТО и США во внутренние дела Украины;

- объявить вне закона и распустить НАТО, как международную террористическую организацию;

- приступить к созданию новой Международной системы коллективной безопасности на базе Организации Договора о коллективной безопасности.

НЕТ – НАТО в Украине! СОХРАНИМ МИР В ЕВРОПЕ!

Мазур Елена, Всеукраинское объединение «За Украину, Беларусь и Россию»

Лавриненко Николай, Славянский комитет Украины

Ромащенко Виль, Европейский форум мира

Юрковский Анатолий, Союз офицеров Украины

Буйко Георгий, Антифашистский комитет Украины

Адреса для рассылки:

1. Штаб-квартира НАТО: t/

NATO Headquarters
Blvd Leopold III
1110 Brussels, Belgium

NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer
natodoc@t

2. Адрес штаб-квартиры ООН:

United Nations Headquarters,

First Avenue at 46-th Street, New York, NY, 10017, USA

/russian Tel:  (212) 963-2486, Fax: (212) 963-3301

Е-почта ООН в Украине: registry@.ua .ua/ua/

Е-почта ООН в России:  info@ /

3. ШОС - Шанхайская организация сотрудничества: участники: РФ, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. Наблюдатели: Пакистан, Иран, Индия, Монголия.

Индекс: 100600 Телефон: 86-10-65329807/65329836
Факс: 86-10-65329808/65329237 E-mail: sco@

4. ОДКБ - Государства члены Организации Договора
о коллективной безопасности (страны ШОС)

Адрес:103012, Москва, ул. Варварка, 7
Телефон (факс): (495)625-7620, (495)606-9771
E-mail:  odkb@

Адреса основных НАТОвских гнёзд в Киеве:

1. Центр иформации и документации НАТО в Украине находится в здании Института международных отношений в Києве по ул. Мельникова, 36/1 ( уже целых десять лет на условиях бесплатного пользования, Расп. КМУ от 5 мая 1997 г. N 248-р).

2. Офис связей НАТО в Украине: 03049 ул. Курская, 13-а (на территории Минобороны) . Тел.: 38 044 461 94 05, 461 94 00.

E-mail:maigre@nloukraine.org http://www.nceai.gov.ua/ua.phtml

3. Посольство США в Украине: 01901 Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 10 . Код країни: 380 Код міста: 44 Телефон: 490-4000 Факс: 490-4085

http://web.usembassy.kiev.ua/ kyivwebmaster@state.gov

Рассылка по Украине:

1. Президент України Ющенко Віктор Андрійович

01220 м. Київ, вул. Банкова, 11

тел. 255-7333 Web: www.president.gov.ua

2. Прем'єр-міністр України: 226-2289226-3263

01008 Київ, вул. М.Грушевського, 12/2

тел. 256-6333, 253-1663 Web: www.kmu.gov.ua

3. Голова Верховної Ради України:

01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 5 Web: www.vru.gov.ua

4. Міністерство закордонних справ: 01033, Київ, Михайлівська площа, 1

5. Представництво ООН в Україні: 01021, Київ, Кловський узвіз, 1

6. Посольство РФ: 03049, Київ, Повітрофлотський пр., 27. Тел. 244 09 61, 246 34 69

http://www.mfa.gov.ua/russia/ru/,   gc_ru@list.ru

7. Посольство Республіки Білорусь: 01901, Київ, вул.. М. Коцюбинського, 3

Тел. 537 52 05, ф. 537 52 13

.ua/ E-mail: inbox@belembassy.org.ua

РС: Рассылку обычной бумажной почтой необходимо делать с уведомлением

Президенту України

ЮЩЕНКУ В.А.

Прем’єр-міністру України

ТИМОШЕНКО Ю.В.

Голові фракції ПР у ВРУ

ЯНУКОВИЧУ В.Ф.

Голові фракції КПУ у ВРУ

СИМОНЕНКУ П.М.

Голові фракції БЛ у ВРУ

ЛИТВИНУ В.М.

Посольства РФ, РБ, США …

Представництво СНД, ЄЕП, ШОС, ОДКБСкачать документ

Похожие документы:

 1. Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №30 от 05 февраля 2009 г

  Документ
  1–й вопрос: Считает ли т. Лещешин, что «Манифест Коммунистической партии» написанный Марксом и Энгельсом, безнадежно устарел и назрела необходимость вооружить пролетариат принципиально новым документом, вобравшим в себя опыт полутора
 2. Столица будущего www stbudg ucoz ru спецвыпуск №42 от 26 июня 2009 г. Новости из колумбии

  Документ
  Colombia Support NetworkFriday 17 April 2009The Colombia Support Network (CSN) has been deeply concerned about the terrible massacre of seven persons of the Peace Community of San José de Apartadó in February 2005 ever since this

Другие похожие документы..