Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов начального общего образования нового поколения. Системно-деятельностный подход нац...полностью>>
'Рассказ'
режиссер-постановщик: Алексей Круглов (Москва) Автор идеи: Ольга Скепнер (Казань) ноября 1 ....полностью>>
'Документ'
Культура всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечест...полностью>>
'Документ'
С 7 по 28 мая в Голландии прошел чемпионат мира по стоклеточным шашкам среди мужчин. 20 шашистов по круговой системе боролись за звание чемпиона мира...полностью>>

Iii етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 2009-2010 рр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Завдання

III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії 2009-2010 рр.

9 клас

Теоретичний тур

 1. Охарактеризуйте розміщення населення, у тому числі міського та сільського, по території України. Під впливом яких факторів сформувалась сучасна картина розселення населення?

(12 балів)

Відповідь. Населення розміщене по території України вкрай нерівномірно. Найбільша густота населення має місце в Донбасі (особливо в Донецькій області), Дніпропетровській області та західних регіонах (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області). Значно менші показники – на Херсонщині, Чернігівщині, Волині.

Найбільша концентрація міського населення спостерігається в Донбасі та Придніпров’ї, які відрізняються високим рівнем урбанізації (визначається часткою міського населення, великих міст, агломерацій), а також у столичному регіоні (м. Київ). Найменш урбанізованою є західна Україна, де в п’ятьох областях взагалі сільське населення переважає над сільським. Саме тут густота сільського населення є найбільшою.

Сучасна картина розселення населення в Україні склалася під впливом багатьох факторів, серед яких слід зазначити такі:

  • природні, переважно – ресурсні (йдеться про агрокліматичні, водні та земельні ресурси, що вплинули на розміщення сільського населення, мінерально-сировинні, як, наприклад, у Донбасі, що стало передумовою розвитку промисловості і подальшого зростання чисельності населення, зокрема – міського);

  • історико-географічні – історичні особливості заселення й господарського освоєння території України, перебування окремих регіонів або їх частин у складі різних держав;

  • економічні – розвиток господарських комплексів та різна їх спеціалізація (промисловість, як відомо, сприяє концентрації населення, а сільське господарство вимагає, навпаки, його деконцентрації);

  • політичні – політика держави у сфері розселення; економічна політика (індустріалізації) тощо.

  • демографічні (природний та механічний рух населення). Їх вплив особливо відчутний в останні роки, що характеризуються тотальною депопуляцією населення та значними міграційними втратами, які, у свою чергу, зумовлюють зменшення густоти населення в багатьох областях, районах, містах, інших поселеннях тощо.

Критерії оцінки. Характеристика загальної географічної картини розселення в Україні, у т.ч. міського та сільського розселення – 6 балів; характеристика факторів розселення – 6 балів. Усього – 12 балів.

 1. Визначте, які економічні, соціальні, екологічні проблеми пов’язані з функціонуванням вугільної промисловості в Україні. Які аргументи існують, на Ваш погляд, на користь розвитку цієї галузі в нашій державі? (12 балів)

Вугільна промисловість у нашій країні – проблемна галузь.

До економічних проблем галузі належать – висока собівартість вугілля, що видобувається, технічна й технологічна відсталість галузі, складні гірничо-геологічні умови видобутку вугілля (на глибинах понад 1000 м) тощо. Висока собівартість українського вугілля порівняно з його ціною на ринку робить нерентабельними більшість вугільних підприємств. Ця галузь постійно потребує значних фінансових вливань на освоєння нових лав, ремонт обладнання, забезпечення безпеки роботи шахтарів і т.п. У такому вигляді вугільна промисловість є тягарем для економіки України.

Соціальні проблеми галузі пов’язані із фізично важкими та небезпечними для життя умовами праці, які негативно впливають на стан здоров’я шахтарів, зумовлюють поширення професійних захворювань, зростання рівня інвалідизації населення. У вугільній галузі й досі зберігаються значні заборгованості із заробітної плати. Закриття вугільних шахт супроводжується зростанням безробіття, що знижує рівень життя населення, змушує його мігрувати тощо.

Екологічні проблеми – забруднення ґрунтів, підземних вод, повітря, відчуження значних за площею територій під терикони, підтоплення тощо.

Незважаючи на наявність багатьох проблем, відмовлятися від вугільної промисловості недоцільно з багатьох причин. Головними серед них є такі: 1) Україна погано забезпечена іншими видами палива; 2) вугільна промисловість є базовою для розвитку інших галузей економіки – теплоенергетики, металургійної та хімічної промисловості, транспорту, освіти (гірничі технікуми); 3) ця галузь складає господарську спеціалізацію великої кількості міст і селищ, саме від неї залежить наповнення місцевих бюджетів і зайнятість працівників.

Критерії оцінки. За визначення трьох типів проблем – 6 балів (по 2 бали за кожний), за аргументацію з приводу доцільності розвитку вугільної промисловості. – 6 балів. Усього – 12 балів.

 1. Відомо, що гідросфера – це компонент географічної оболонки, а вода є неодмінним компонентом будь-якого природного комплексу. Поясніть, яку роль відіграє вода: а) у географічній оболонці взагалі; б) в утворенні та перетворенні природних комплексів.

Відповідь. Вода – необхідний компонент будь-якого природного комплексу, вона бере участь, окрім власне кругообігу води, у всіх кругообігах речовини та енергії. Текуча вода є чинником багатьох екзогенних процесів, зокрема, ерозійних, а підземна – карстових, зсувних тощо.

Роль води в утворенні та перетворенні природних комплексів можна розглянути на прикладі такого природного комплексу, як ліс. Якщо вирубати дерева, перерветься потік речовини (води) у кругообігу, що зумовлювала цілісність природного комплексу. Підземна вода, яку раніше «відкачували» дерева, почне накопичуватися у верхніх горизонтах гірських порід та ґрунті. Відбуватиметься заболочування. Колишній природний комплекс – ліс – перетвориться на принципово новий – болото.

Критерії оцінки: за відповідь на запитання а) – 6 балів; на запитання б) – 6 балів. Усього – 12 балів.

Практичний тур

 1. Визначте час сходу, заходу сонця та тривалість дня, якщо горизонтальний кут сходу сонця становив 120°. (5 балів)

Розв’язання задачі

Кутова швидкість осьового обертання Землі дорівнює 15° за годину, така ж швидкість видимого руху сонця на небосхилі.

Горизонтальний кут (тобто, азимут) сходу сонця дорівнює 120°. Азимут – це кут між напрямом на північ (там сонце перебуває під горизонтом у полуніч) та напрямом на світило.

Відтак, сонце від полуночі пройшло під горизонтом 120°; тобто, цей шлях воно подолало за 8 годин (120°:15°).

Точка заходу лежить симетрично щодо точки сходу, тобто, горизонтальний кут заходу сонця становить 240° (360° – 120°). У часі це буде: 240° : 15° = 16 годин.

Залишається вирахувати тривалість дня: 16 год. – 8 год. = 8 год.

Або ж можна розмірковувати так: якщо від полуночі до сходу сонця пройшло 8 годин, то й від заходу до полуночі також буде 8 годин. Тобто, сонце зайшло за горизонт о 16 годині (24 год. – 8 год.).

Відповідь: сонце зійшло о 8 годині ранку, зайшло щ 16 годині, день тривав 8 годин.

Критерії оцінки задачі:

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі);

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє;

3 бали – зроблено спробу розв’язати задачу, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі;

4 бали – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності в записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат;

5 балів – задача розв’язана правильно, супроводжуються докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

 1. Українська класифікація адміністративно-територіальних утворень виділяє три категорії населених пунктів: міста, селища міського типу, сільські поселення. На рис. 1 схематично зображено критерії, за якими виділено ці категорії населених пунктів. Як називаються ці критерії? Визначте значення граничних величин Х1 та Х2 критерію Х. Чим можна пояснити той факт, що значна кількість населених пунктів в Україні не відповідає зазначеним критеріям?

Рис. 1 (5 балів)

Відповідь. При виділенні трьох категорій населених пунктів керуються двома основними ознаками:

 • перша – чисельність населення, або людність поселення (на схемі це критерій Х). Для міст мінімальна визначена людність становить 10 тис. осіб (величина Х2), для селищ міського типу – 2 тис. осіб (величина Х1).

 • друга – характер зайнятості населення (критерій У). Міські поселення відрізняються від сільських тим, що більша частина населення в них зайнята в несільськогосподарських видах діяльності (за вимогою законодавства для міст і селищ міського типу 2/3 їх населення повинні складати робітники, службовці й члени їхніх сімей).

За час, який минув після отримання поселенням у законодавчому порядку певного статусу (наприклад, міста, або селища міського типу), відбулися зміни в чисельності населення (у більшості поселень у пострадянські часи спостерігається зменшення людності внаслідок природних або механічних втрат) та в характері зайнятості (через зміни у господарських комплексах, банкрутство або ліквідацію деяких підприємств тощо). Тому значна кількість населених пунктів перестала відповідати визначеним критеріям.

3. У 2007 р. в Україні було проведено акцію „Сім чудес України”. За результатами Інтернет-опитування й опитування експертів було визначено відповідні об’єкти-переможці – найпопулярніші пам’ятки історії та архітектури держави. Наведіть у таблиці назви цих об’єктів, регіон та місце розташування, коротку характеристику. Які об’єкти (природного чи антропогенного походження) ви б віднесли до „Семи чудес Луганської області”? Де вони знаходяться та в чому їх унікальність?

Відповідь:

Назва українського „дива”

Регіон розміщення

Коротка характеристика об’єкта (коли і як виник, або створений, місце розташування: місто, річка і т. ін., історичне значення тощо.

Заповідник „Кам'янець”

Хмельницька область

Це унікальний містобудівний комплекс міста Кам'янець-Подільський. Архітектура Старого міста – заповідника зберегла зразки культур різних народів та релігій. Багата містобудівна, архітектурна, історична спадщини Старого міста поєднується з живописним ландшафтом каньйону р. Смотрич. Перлиною Старого міста є Стара фортеця, яка стала візитною карткою Кам'янця-Подільського, його символом.

Києво-Печерська Лавра

м. Київ

Пам’ятка історії та архітектури часів Київської Русі (заснований у ХI ст.). В одинадцятому столітті монастир (з ХII ст. – Лавра) став центром розповсюдження і затвердження християнства в Київській Русі. На території Лаври поховано багато видатних людей; зберігаються цінні музейні експонати (стародруковані книги, гравюри, вишивки тощо)

Парк „Софіївка”

м. Умань

Черкаської області

Уманський (м. Умань) дендрологічний парк „Софіївка” є шедевром і зразком світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX ст. Був створений у романтичному стилі польським магнатом С. Потоцьким на честь своєї дружини-красуні. Алеями парку бродили Олександр Пушкін і Тарас Шевченко та багато інших видатних людей.

Заповідник „Софія Київська”

м. Київ

Софійський собор (знаходиться в історичному центрі м. Києва) – всесвітньо відома пам’ятка архітектури і монументального живопису ХI століття.

Упродовж сторіч Софія Київська була головною святинею Русі-України - „митрополією руською”. Собор, як головний храм держави, відігравав роль духовного, політичного та культурного центру. Будівничим Cв. Софії літописці називають великого київського князя Ярослава Мудрого.

Херсонес Таврійський

м. Севастополь

Руїни Херсонесу – пам’ятка архітектури та містобудівництва. Місто Херсонес було засноване древньогрецькими колоністами більше ніж 2500 тисячі років тому на південно-західному узбережжі Криму. Руїни Херсонеса та його округа насичені пам'ятками, які в унікальному стані збереглися до сьогодення й є надбанням світової цивілізації, адже історія Херсонеса – це частина історії Древньої Греції, Древнього Риму та Візантії.

Хотинська фортеця

Чернівецька область

Історико-архітектурний комплекс в одному з найстаріших (понад 1000 років) міст України –. Хотині Фортеця, заснована в ХI ст. Володимиром Великим. Пам’ятка фортечного будівництва, у різні часи відігравала велике оборонне значення в історії України, в середні віки стала наймогутнішим вузлом османської оборони на сході Європи.

Заповідник „Хортиця”

Запорізька область

Острів „Хортиця” пов'язаний з історією українського козацтва. На острові діє Музей історії запорізького козацтва. Історична винятковість поєднується на Хортиці з природною, адже це найбільший острів на Дніпрі, унікальність якого в рідкісному поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів (які в мініатюрі представляють усі ландшафтні зони України) та пам’яток геології.

Серед об’єктів-претендентів на статус регіонального „дива” у Луганській області можуть бути названі: комплекс споруд Деркульського кінного заводу; пам’ятник „Борцям революції”, будинок-музей В.І. Даля, найстаріша в області церква у м. Олександрівську, музей „Молода гвардія”, Троїцький соборний храм у смт Біловодськ тощо.

Критерії оцінювання:

 • 1 бал за правильне визначення регіонів;

 • по 1 балу за достовірну характеристику дива. Усього – 7 балів.

 • за відповідь по Луганській області – 2 бали .

Загальна кількість балів – 10 балів.

Тести (14 балів)

Виконайте тестові завдання, указавши варіант однієї, на Вашу думку, правильної відповіді на кожне з 14 завдань. За правильну відповідь – 1 бал.

 1. Яка з країн НЕ є сусідом другого порядку для України:

а) Албанія; б) Литва; в) Німеччина; г) Китай?

 1. До складу якого історико-етнографічного регіону України входить Вінницька область:

а) Полісся; б) Поділля; в) Середня Наддніпрянщина; г) Галичина?

 1. Крім українців, корінними народами в Україні є:

а) росіяни; б) кримські татари; в) білоруси; г) євреї?

 1. Найдовший (після Російської Федерації) кордон Україна має з:

а) Польщею; б) Білоруссю; в) Молдовою; г) Румунією?

 1. Який з процесів є демографічним:

а) розселення; б) урбанізація; в) асиміляція; г) депопуляція?

 1. Найдовша річка, яка повністю знаходиться в межах України:

а) Дніпро; б) Прип’ять; в) Сіверський Донець; г) Південний Буг?

 1. Яке з понять характеризує процес штучного відновлення порушених земель:

а) меліорація; б) агрохімізація; в) ресурсозбереження; г) рекультивація?

 1. Передостанньою до складу України ввійшла територія:

а) Північної Буковини; б) Південної Бессарабії; в) Криму; г) Закарпаття?

 1. Продовжите речення: „Трудові ресурси – це …..”:

а) населення в працездатному віці; в) усе населення, крім пенсіонерів;

б )населення, здатне до трудової діяльності; г) населення, що працює?

 1. Укажіть, яке з міст не є річковим портом України:

а) Миколаїв; б) Одеса; в) Херсон; г)Ізмаїл?

 1. Кому з перелічених учених належить ідея про зональне розташування ґрунтів:

а) Д. Анучин; б) С. Рудницький; в) В. Докучаєв; г) В. Вернадський?

 1. Яке з тверджень є вірним: „Мусон – це вітер, який дує…”:

а) улітку з моря на сушу, а взимку – навпаки; в) цілий рік з суші на море;

б) улітку з суші на море, а взимку навпаки; г) цілий рік з моря на сушу?

 1. Укажіть картографічну проекцію, у якій меридіани – прямі лінії, що виходять з однієї точки, а паралелі – дуги концентричних кіл.

а) азимутальна; б) циліндрична; в) конічна; г) поліконічна.

 1. Укажіть другу за висотою гору Кримських гір:

а) Роман-Кош; б) Ай-Петрі; в) Демір-Капу; г) Зейтін-Кош.

Розподіл балів за блоками:

теоретичний – 36;

практичний – 20;

тестовий – 14.

Загальна кількість балів – 70.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Завдання ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад

  Документ
  Стереж т¸ кореш к, трубач м, обреч нный, царевич м, лапш вый, зайч нок, горяч , ш к, беч вка, огорч нный, братц м, мальч нка, сундуч к, ш рох, галч нок, борщ вый, зрач к, отц м, трущ бы.
 2. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного (1)

  Методичні рекомендації
  Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи загальної середньої освіти в 2010/2011 н.
 3. Навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв) Звіт-доповідь (2)

  Документ
  Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази на­вчального закладу. Залучення додаткових джерел фінансування навчально­го закладу та їх раціональне використання .
 4. Індивідуальні звіти працівників нмц координації методичної роботи іппо кvgу імені Б/L/Грінченка

  Документ
  - МО вчителів гімназії № 136 Дніпровського району. Тема досвіду: «Система роботи МО вчителів щодо впровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови, зарубіжної літератури».
 5. Педагогічна бібліографія (3)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко.– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – Вип.

Другие похожие документы..