Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Краткое содержание'
2.1. Задачи схемотехнического моделирования. Моделирование статических режимов, моделирование во временной и частотной области, анализ чувствительнос...полностью>>
'Документ'
Торгово-промышленная палата Российской Федерации провела X Всероссийскую конференцию представителей малых и средних предприятий «Роль малого и средне...полностью>>
'Документ'
Ведь столько страхов и надежд соотносится в человеческом сознании с апокалиптическими видениями Иоанна Богослова, что каждое знаменательное событие п...полностью>>

План реалізації стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії сталого розвитку

Рівненської області «Західна Брама»

на 2011-2014 рр.

Західна Брама” - стратегія, яка пояснює, ким ми є, що ми робимо, у що ми віримо і чого ми плануємо досягти.

Ця Стратегія, на практиці буде реалізовуватися через нарощування в регіоні широкого спектру соціальних ролей та позиціонування його, як регіону високих стандартів і взірця для інших регіонів України.

Рівне – червень 2011 р.


Рівненська областьЧАСТИНА 1:

СТРАТЕГІЧНІ РАМКИ

ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії сталого розвитку
Рівненської області «Західна Брама» на 2011-2014 рр.

ПРОЕКТ документу станом на 20 червня 2011 року

Розробники:

Робочі групи обласного комітету з економічних реформ «Сталий економічний розвиток, інвестиції, міжнародна інтеграція і співпраця» та «Регіональний економічний розвиток, технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури» (склад групи у Додатку 1).

Загальний методологічний та організаційний супровід:
Проект Європейського Союзу «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні»

Перелік скорочень

КМУ

Кабінет Міністрів України

ЄК

Європейська Комісія

ЄС

Європейський Союз

ФМСУ

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні

ВВП

Валовий внутрішній продукт

Мінекономіки

Міністерство економіки

Мінфін

Міністерство фінансів

МРРБ

Міністерство регіонального розвитку та будівництва

ДСРР

Державна стратегія регіонального розвитку

АРР

Агенція регіонального розвитку

ССРЗБ

Стратегія сталого розвитку «Західна Брама»

ПСРР

Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні (проект)

План реалізації
ССРЗБ

План реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама» на 2011- 2014 рр

ЗмістЧАСТИНА 1:

СТРАТЕГІЧНІ РАМКИ

ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії сталого розвитку
Рівненської області «Західна Брама» на 2011-2014 рр. 2

Перелік скорочень 3

І. Вступ 6

Довідкова інформація та мета розробки Стратегічних рамок 6

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року (зміст, аналіз, стан впровадження на даний час) 7

Стратегічні рамки Плану реалізації ССРЗБ у 2011-2014 рр. 7

Ключові принципи: 7

Методологія та процес 8

ІІ. Стратегічна мета 10

Наступні кроки щодо операціоналізації СРР 10

Сталість і стратегічна оцінка впливу на навколишнє середовище 10

ІІІ. Аналіз типології області 11

Характеристика Рівненської області та її місце у господарському комплексі країни 11

Питома вага, % 11

IV. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Рівненської області (SWOT аналіз) 15

Результати SWOT-аналізу 15

Перелік порівняльних переваг, викликів і ризиків Рівненської області 20

Порівняльні переваги 20

Виклики 20

Ризики 21

V. Напрями, оперативні завдання та заходи 22

НАПРЯМ 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 23

НАПРЯМ 2. ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК 31

НАПРЯМ 3. СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 34

VI. Моніторинг та оцінка впливу 43

VII. Фінансування 44ЧАСТИНА 2:

ПРОГРАМИ

ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії сталого розвитку
Рівненської області «Західна Брама» на 2011-2014 рр. 46ЧАСТИНА 3:

КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ

ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії сталого розвитку
Рівненської області «Західна Брама» на 2011-2014 рр. 47

ДОДАТОК 1. Склад робочої групи із розробки Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама» на 2011-2014 рр. 48

ДОДАТОК 2. Міжрегіональні відмінності розвитку регіонів України (картографічний матеріал) 49

І. Вступ

Довідкова інформація та мета розробки Стратегічних рамок

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року була розроблена й затверджена 30.10.2006 року (розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації № 489). За період від часу її затвердження і до сьогодні середовище для впровадження Стратегії змінилося настільки, що виникла потреба у серйозному перегляді та спрямуванні її реалізації на сприяння розвитку економіки регіону, та відповідно покращення якості життя людей. Новий процес стратегування, який розпочався ще у 2008 році, знайшов своє втілення у розробці в 2010 році стратегічної концепції сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама». Ця концепція нині активно використовується органами державної влади та місцевого самоврядування як на обласному так і на районному рівнях.

У березні 2011 року на спільному засіданні тимчасових робочих груп обласного комітету з економічних реформ «Сталий економічний розвиток, інвестиції, міжнародна інтеграція і співпраця» та «Регіональний економічний розвиток, технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури було прийнято рішення щодо розроблення, як складової Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама», нових Стратегічних рамок з метою визначення заходів із реалізації (Плану реалізації ССРЗБ) до 2014 року. Ця задача виконувалася шляхом відпрацювання методології розробки подібних документів в країнах ЄС шляхом проведення семінарів та круглих столів, на яких робочі групи та фокус-групи аналізували основні порівняльні переваги регіону, виклики та ризики для його розвитку, а також визначали напрямки й заходи для досягнення перспективних цілей.

У нинішній загальній ситуації в Україні, схожій на ситуацію в інших країнах Європи та світу, брак фінансових ресурсів та стратегічних інструментів для подолання перешкод на шляху розвитку вимагає зосередження та звуження заходів із забезпечення розвитку, що дозволить стратегічно стабілізувати основу розвитку й забезпечити ефективний розподіл фінансових ресурсів. Отже, не є неочікуваним те, що дискусія представників зацікавлених сторін регіону відобразила їхні інтереси щодо сфер діяльності, які вимагають пріоритетного прикладання зусиль:

 • Розвиток села

 • Використання транзитного потенціалу

 • Перепозиціонування регіону

У цьому сенсі Стратегічні рамки Плану реалізації ССРЗБ повинні визначити, що саме Рівненській області потрібно зробити для покращення результатів своєї діяльності на шляху сталого розвитку. Ця задача ґрунтується як на розбудові сильних сторін області, усуненні її слабких сторін, які стримують розвиток економіки та підвищення якості життя та мінімізації ризиків, які загрожують реалізації визначених цілей розвитку.

У Стратегічних рамках Плану реалізації ССРЗБ, які мають бути ухвалені у 2011 році, буде також зроблено першу спробу погляду після 2015 року – рубежу, що був установлений при розробленні вищезгаданої стратегії. У Плані реалізації ССРЗБ будуть викладені узгоджені дії, необхідні для того, щоб область була визнана конкурентоспроможним регіоном в українському контексті. Разом з тим, у ньому буде окреслено перспективу на майбутнє й визначено, що ще області треба зробити для того, щоб продовжити покращувати результати своєї діяльності.

Водночас, щоб відобразити зміни, що відбуваються в області з часом, важливо переглядати Стратегію через кожні три роки, щоб вона залишалася актуальною та продовжувала пропонувати правильні рішення. На додаток до заходів, спрямованих на вивільнення нереалізованого потенціалу конкретних галузей, КМУ продовжить підтримувати економіку, щоб допомогти у пом’якшенні наслідків економічної рецесії. Цю підтримку треба буде координувати між національним, регіональним і місцевим рівнями.

Стратегічні рамки Плану реалізації ССРЗБ розроблені з наступними цілями:

 • окреслити ключові елементи системи планування для регіону, перш за все на період до кінця 2014 року, а також із метою створення основи для впровадження Стратегії сталого розвитку на довгострокову перспективу;

 • зазначити підхід до реалізації пріоритетних заходів на виконання вимог розвитку згідно з визначеними загальними стратегічними виборами;

 • викласти сценарії розвитку, зосереджені, головним чином, на диверсифікації секторів економіки з метою уникнення ризику консервації моногалузевої моделі у містах, зокрема шляхом реалізації регіональних порівнянних переваг регіону (його сильних сторін, що мають можливість і потенціал для подальшого розвитку);

 • з точки зору зайнятості – зосередитися на додатковому розвитку щодо існуючих міст із метою сприяння сталим моделям розвитку;

 • просувати належні інструменти підвищення рівня соціального добробуту сільського населення й подолати залежність від монокультурного сільськогосподарського виробництва.

Для реалізації Стратегічних рамок на практиці усім зацікавленим сторонам розвитку регіону слід буде розглянути питання про те, як найкращим чином інтегрувати економічні завдання з екологічними й соціальними завданнями, щоб забезпечити сталість розвитку та зростання. Там, де необхідні компроміси між завданнями, їх слід базувати на аналізі витрат і вигод.

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року (зміст, аналіз, стан впровадження на даний час)

Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року була розроблена й затверджена головою обласної державної адміністрації у 2006 році. Елементи Стратегії оцінювались у відповідності до стану їх реалізації на даний момент, здійсненності завдань і заходів та їх відповідності поточній ситуації.

Головний висновок – як головний регіональний документ із планування, Стратегія визначає надто широкий спектр пріоритетних напрямів і побажань. У цьому сенсі в ній також не зазначені фінансові та інші ресурси, необхідні для її реалізації. Тому підхід до підготовки більш цілеспрямованої другої частини впровадження Стратегії був зрозумілим.

Стратегічні рамки Плану реалізації ССРЗБ у 2011-2014 рр.

Процес розроблення Стратегічних рамок Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама» на період 2011-2014 рр. розпочався навесні 2011 року, включав проведення ряду семінарів і здійснювався за методологію та принципами, які широко визнані у державах-членах ЄС та країнах-кандидатах на вступ до ЄС.

Ключові принципи:

    • Партнерство ­– невід’ємна складова забезпечення сталості та вимог прискореного змінення економічних умов шляхом застосування дуже динамічних інструментів планування. Сутність стратегічного розвитку будується за допомогою низки консультацій, спрямованих на досягнення консенсусу, та обґрунтованих очікувань громади щодо органів влади. З цієї причини усі відповідні зацікавлені сторони, такі як представники влади, освітніх закладів, об’єднань підприємців, торговельних палат, відповідних підприємств, громадянського суспільства тощо, були запрошені до участі у прийнятті рішень і у розробленні стратегічних напрямків.

    • Принцип співпричетності та спільної участі головних дійових осіб із органів влади, громадських організацій та приватного сектора забезпечує широкий суспільний консенсус, а також чітку громадську підтримку стратегій та програм. Усі заходи розроблені у спосіб, який забезпечує захист від сильного впливу окремих суб’єктів процесу та заохочує залучення усіх представників зацікавлених сторін, які приймають рішення: представників влади, експертів, представників неурядових організацій, підприємців тощо.

    • Сталість. Головне питання щодо сталості стосується розумного балансу та узгодженості елементів планування (завдань, заходів, програм), що підтримується шляхом застосування всіх зазначених тут принципів. Інший важливий елемент, який підтримує сталість, ґрунтується на розвитку порівняльних переваг, посилюваних шляхом застосування стратегії «максі-міні» (вирішення проблем), яка випливає зі SWOT-аналізу (розвиток можливостей, які зменшують слабкі сторони та проблеми). Крім того, використовується матриця слабких сторін і загроз, яка дозволяє визначити синергію цих двох елементів з точки зору високого ризику для сталості відповідної цілі (управління ризиками).

    • Інтеграція забезпечувалася у двох аспектах:

   • Інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні, у географічному розрізі та за змістом. Зрештою це означає, що будь-яка регіональна мета повинна спричинити вплив на місцевому рівні. Інтеграція досягається шляхом активної участі всіх регіональних зацікавлених сторін.

   • Інтеграція як багатовимірний підхід до розвитку пріоритетних секторів і сфер втручання, котрі взаємно підтримують одне одного й рішуче заперечують конфлікти чи негативні впливи. Отже, в цьому сенсі, інтеграція забезпечує концентрацію на сумісності та синергії заходів.

    • Новаторство застосовується як принцип у процесі визначення завдань, означаючи, головним чином, якнайефективніше використання наявних ресурсів.

Методологія та процес

Підхід:

 1. Процес визначення Стратегічних рамок реалізації СРР здійснювався Робочої групою до якої увійшли ключові зацікавлені сторони у розвитку області.

 2. Часові рамки Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Рівненської області «Західна Брама» були визначені в рамках уточнення подальшого впровадження Стратегії на 2011-2013 рр. Обрані часові рамки співпадають із потенційним періодом фінансового планування та, ймовірно, створення установ і фінансових механізмів для реалізації СРР.

 3. Відсутність національних рамок для визначення головних державних пріоритетів, інвестицій і правової, організаційної та фінансової підтримки спонукала відповідальних осіб Рівненської області звернутися до пріоритетів на наступні 3 роки, які б підняли регіональну економіку та витягнули область із застою. Тому Основа впровадження спрямована на сталий розвиток на базі порівнянних переваг і розв’язання головних проблем секторів.

 4. У процесі розробки документу використовувалась методологія та принципи, які застосовуються у ЄС.

Процес:

Документ розроблявся у тісній співпраці робочої групи із групою експертів проекту ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні». Для забезпечення високої якості документу використовувалися наступні засоби:

 • глобальний підхід до управління (ГПУ) для визначення стратегічних цілей та завдань;

 • синергія, взаємодоповнюваність і обумовленість (для розбудови до пріоритетних сфер);

 • сітка взаємозв’язків для кожного елемента стратегії (внутрішнє збалансування та узгодженість).

Проект ЄС «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» у цьому процесі діяв, головним чином, як надавач технічної допомоги у формі тренінгів і методологічного супроводу процесу. Постійні консультації, що проводилися між членами робочих груп, зміцнили їхню прихильність і забезпечили консенсус щодо головних елементів стратегії, завдань та ключових пріоритетів розвитку.

Процедурні принципи:

На додаток до принципів, визначених для встановлення елементів Основи впровадження (партнерство, співпричетність, інтеграція), у даному процесі застосовувалися також такі принципи:

 1. субсидіарність – визначення стратегічних завдань відбувається знизу – з місцевих потреб (потреб громад), але охоплює регіональні ресурси розвитку;

 2. широке залучення, цей принцип був впроваджений в усіх процесах. Він передбачає зобов’язання діяти задля досягнення спільних цілей, високий рівень взаємної довіри, спільну відповідальність і підзвітність учасників процесу;

 3. поетапний та консультативний підхід – групам стратегічного планування надавалися всі результати, дані аналізу та технічні матеріали попередніх етапів для обговорення наступного етапу.

ІІ. Стратегічна мета

Після перегляду Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області до 2015 року, було рекомендовано відкоригувати її довгострокову мету. Зокрема, необхідно визначити загальну мету, яка б була спрямована на те, що можна досягти до 2015 року і дала основні напрямки для Плану реалізації ССРЗБ на 2011-2014 роки. 
Пропонується наступна стратегічна мета Плану реалізації СРР: 

Підняти рівень економічного та соціального розвитку регіону до середнього по Україні в наслідок використання усіх наявних ресурсів, потенціалу розвитку та інституційної спроможності для забезпечення конкурентоспроможності регіону і покращення якості життя людей.

Наступні кроки щодо операціоналізації СРР

Наступним кроком після затвердження Стратегічних рамок Плану реалізації ССРЗБ є мобілізація регіональних проектів, спрямованих на реалізацію конкретних завдань.

Зібрані проекти аналізуються відповідно до визначених критеріїв і групуються у тематичні програми з огляду на потенційну синергію і доповнюваність згрупованих проектів. 

План реалізації ССРЗБ узгоджується із запланованими фінансовими ресурсами та інституційним потенціалом реалізації проектів. Ця робота виконується членами робочої групи та професійною фокус-групою, яка також розробляє стратегічну оцінки екологічного впливу і контролює внутрішню узгодженість дерева стратегічних цілей. Індикатори реалізації проектів узгоджуються з Планом реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, а їх моніторинг здійснюється відповідно до встановлених процедур.

Сталість і стратегічна оцінка впливу на навколишнє середовище

Принципи сталого розвитку інтегровані в усі компоненти цієї стратегії. Хоча стратегія спрямована на використання основних економічних можливостей, наявних в області, в ній також розглядається питання про те, як у найкращий спосіб сприяти соціальному включенню та доступності, а також досягти широкого спектру екологічних переваг.

Готуючи цю Стратегічну основу впровадження, робоча група постійно приділяла увагу впливу напрямків і сфер втручання на навколишнє середовище. У цьому відношенні Основа впровадження веде до заходів із впровадження, котрі зберігають природні, культурні та історичні здобутки, забезпечуючи сталий розвиток.

Головна мета Стратегічної основи впровадження Стратегії сталого розвитку Рівненської області – забезпечити, щоб зусилля з прискорення економічного зростання та збільшення капітальних інвестицій в область ішли пліч-о-пліч із зусиллями з пом’якшення негативного впливу зростання на навколишнє середовище і з створення регіону, який дбає про якість життя нинішнього та майбутніх поколінь.

Стратегія призначена для всієї області, але особливий наголос зроблений на тому, щоб показати, як вона працює в сільських районах і підтримує полюси зростання.

ІІІ. Аналіз типології області

Характеристика Рівненської області та її місце у господарському комплексі країни

Рівненська область як адміністративно-територіальна одиниця у складі України утворена 4 грудня 1939 року. Область розташована в північно-західній частині України. Регіон межує з Волинською, Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською та Львівською областями. На півночі Рівненщини проходить державний кордон з Республікою Білорусь, зокрема з Брестською та Гомельською областями.

Область знаходиться на перетині автомобільних та залізничних шляхів, що сполучають Європу з Азією та Балтійське море з Чорним морем. Відстань від кордону Рівненської області до кордону з ЄС становить лише 100 км (1,5 год. їзди автомобілем). Відстань до Києва, столиці України, - 250 км (3 год. їзди).

Територія області – 20,1 тис.кв. кілометрів (3,3 відс. території України) простягається із заходу на схід на 130 кілометрів, з півночі на південь – на 210 кілометрів.

Область поділена на 16 районів, 11 міст, у тому числі 4 – обласного значення (Рівне, Дубно, Кузнецовськ, Острог), 16 селищ міського типу, 338 сільських рад, 1000 сільських населених пунктів. Станом на 1 січня 2010 року проживало 1151,6 тис., або 2,5% від загальної кількості населення в Україні. На кожний квадратний кілометр території припадало 57 осіб (в Україні – 76).

Населення області станом на 1 січня 2010 року становило
1151,6 тис.осіб (2,5 відс. населення України), у тому числі 47,8 відс. – міського та 52,2 відс. сільського населення. Щільність населення – 57 осіб на 1 кв. кілометр.

Провідне місце в економіці області займають промисловість та сільське господарство. В промисловому комплексі області діє 313 підприємств різних форм власності, з чисельністю працюючих 47,9 тис. чоловік. Частка області в  промисловості України в обсязі реалізованої продукції становить 1,3 відс.

Серед регіонів України промисловість області виділяється виробництвом електроенергії, мінеральних добрив, деревостружкових плит, високоякісної фанери, цементу, будівельних матеріалів, скловиробів, силових вимикачів, нетканих матеріалів, кондитерських виробів, сірників тощо.

На промислових підприємствах в 2010 році порівняно з відповідним періодом 2009 року обсяг випуску продукції збільшився на 29,6 відсотка (по Україні – на 11 відсотка).

 Нарощування обсягів виробництва забезпечено на підприємствах добувної – на 33,8 відсотка, легкої – на 9,8 відсотка, хімічної – на 1,3 раза, деревообробної промисловості – на 13,1 відсотка, металургійного виробництва – на 44,7 відсотка, машинобудування – на 28,6 відсотка,  з виробництва та розподілення електроенергії, газу, води – на 34 відсотки.

 Структура виробництва за обсягом реалізованої продукції (робіт, послуг) та основними видами промислової діяльності за 2010 рік. в % до загального обсягу:

  

Кількість підприємств, що знаходяться на самостійному балансі, одиниць (станом на 01.01.2011 року)

313

Галузева структура промисловості по обсягах реалізованої продукції за видами економічної діяльності

Питома вага, %

Промисловість

100

Добувна промисловість

2,9

Переробна промисловість 

62,4

з неї:

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

17,7

легка промисловість        

0,4

оброблення  деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

8,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність     

0,5

хімічна і нафтохімічна промисловість     

16,6

виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів, скловиробів)      

12,2

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів        

2,1

машинобудування  

4,9

Інші

1,1

Виробництво та розподілення електроенергії, газу, води

33,6

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Середньостроковий план реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року «Західна брама» І. Swot матриця Рівненської області

  Документ
  сприятливої кон‘юнктури ринку на продукцію місцевих виробників (зокрема хімічної промисловості, сільського господарства, харчової та деревообробної промисловості, виробництва будівельних матеріалів та скловиробів, машинобудування).
 2. В. С. Титяневич братська могила військовополонених (іст.). Вул. Дзержинського, Північно-західна частина міста, західна частина парку культури І відпочинку. Поховано близько 15 тисяч військовополонених, які помер

  Книга
  2. БРАТСЬКА МОГИЛА ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ (іст.). Вул.Дзержинського, 4. Північно-західна частина міста, західна частина парку культури і відпочинку. Поховано близько 15 тисяч військовополонених, які померли від голоду і хвороб та розстріляні
 3. Програма маркетингу та промоції м. Рівного на 2010-2012 роки Рівне 2009

  Документ
  Однією із важливих глобальних тенденцій є посилення конкуренції за ресурси та фактори виробництва, яка може бути як міждержавною, міжрегіональною, так і здійснюватись між окремими містами.
 4. К. Й. Кілінська доктор географічних наук, (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

  Документ
  Теоретичні та прикладні аспекти рекреаційного природокористування в Україні: монографія / К. Кілінська, В. Руденко, Н. Аніпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та ін.
 5. Annual Report — version 2001. 07. 06. 13. 55

  Документ
  Відкрите суспільство — це суспільство, яке базується на визнанні того факту, що ніхто не має монополії на істину, що різні люди мають різні погляди та інтереси і що існує потреба в установах, які б захищали права усіх людей і давали

Другие похожие документы..