Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проводимые экономические реформы в стране изменили ситуацию и в области животноводства. Сформированные формы собственности привели к изменению технол...полностью>>
'Документ'
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования, проводятся на основани...полностью>>
'Документ'
Сантьяго - Огненная Земля и Магелланов пролив - Ледники и фьорды чилийской Патагонии - парк Торрес дель Пайне - круиз по озерам- пустыня Атакама - ге...полностью>>
'Документ'
Банк выдает таможенные гарантии различных видов, используемых для обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с действующим законодательств...полностью>>

Управління якістю (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 5

до наказу ДПС України

від 30.11.11 № 187

Система управління якістю

ДСТУ ISO 9001: 2009


.

( + ) Контрольний екземпляр

( ) Робочий екземпляр

СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

„Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”

САП04

Варіант № 1

Київ 2011

Зміст

Стор.

1. Призначення та сфера застосування 3

2. Скорочення 3

3. Нормативні документи 3

4. Відповідальність і повноваження 3

5. Вимоги до надання адміністративної послуги 3

6. Опис процесу надання адміністративної послуги 4

Додаток А Листок реєстрації змін 7

Додаток Б Листок ознайомлення 8

1. Призначення та сфера застосування

Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання” (далі – адміністративна послуга).

2. Скорочення

У цьому стандарті використовують такі скорочення:

ДПА –

Державна податкова адміністрація

ДПС –

Державна податкова служба

СПД −

суб’єкт підприємницької діяльності

3. Нормативні документи

3.1. Закон України „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP.

3.2. Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру, затверджений наказом ДПА України від 28.05.02 № 251, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.08.02 за № 670/6958.

4. Відповідальність і повноваження

  1. Відповідальними за надання адміністративної послуги є Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПС України (далі – Департамент) або його регіональні управління.

  2. Відповідальними за організацію процесу надання адміністративної послуги є директор Департаменту або керівники його регіональних управлінь.

  3. Відповідальними за моніторинг і аналіз процесу надання адміністративної послуги є Департамент або його регіональні управління.

5. Вимоги до надання адміністративної послуги

  1. Платність надання адміністративної послуги.

Чинним законодавством оплату за надання адміністративної послуги не передбачено.

  1. Терміни надання адміністративної послуги.

Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого було подано заяву про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника.

Довідка про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного реєстру – протягом семи календарних днів від дати подання заяви.

5.3. Споживачі адміністративної послуги – суб’єкти господарювання.

6. Опис процесу надання адміністративної послуги

6.1. Вхідним документом для надання споживачу адміністративної послуги є заява суб’єкта господарювання.

Для внесення місць зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру – заява Департаменту.

Для внесення місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру – заява до регіонального управління Департаменту за місцезнаходженням місця зберігання.

До заяви додаються такі документи:

нотаріально посвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності тощо).

6.2. Блок-схему процесу „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання” представлено на рис. 1.

Заява із резолюцією керівництва та начальника відділу розглядається виконавцем, який перевіряє додані до заяви документи на відповідність чинному законодавству.

Довідка видається Департаментом або його регіональним управлінням, до якого була подана заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру, уповноваженому представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) або надсилається рекомендованим листом на адресу заявника.

У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності) або характеристик місця зберігання орган державної податкової служби, який вносив місце зберігання до Єдиного реєстру, на підставі заяви суб'єкта підприємницької діяльності протягом семи календарних днів вносить зміни до Єдиного реєстру та видає СПД довідку, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.


Реєстрація заяви та супровідних документів


Розгляд заяви та супровідних документів


Так

Доопрацьовані

документи


Ні


Підготовка довідки про внесення місця зберігання, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання


Рис. 1. Блок-схема процесу „Видача довідок про внесення місця зберігання оптових та роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання”.

6.3. Вихідні дані процесу


Назва
документа


Форма документа

Особа, відповідальна
за формування документа

Періодичність формування (заповнення) документа

Місце і термін зберігання копії документа

Довідка про внесення місця зберігання

Форма, затверджена дод. 3 до наказу ДПА України від 28.05.02

№ 251

Уповноважена особа Департаменту або його регіонального управління

У разі надходження заяви

Відповідно до номенклатури справ

Споживач адміністративної послуги

6.4. Показник, за яким оцінюють результативність процесу: співвідношення кількості довідок, підготовлених у терміни згідно із затвердженими часовими проміжками, до загальної кількості підготовлених довідок (Кдов. місць зберігання ) у відсотках.

Критерієм результативності процесу є Кдов. місць зберігання = 100 % .

Додаток А Листок реєстрації змін

Номер зміни

Дата введення

Номери сторінок

Підпис відповідальної особи

Змінених

Замінених

Анульованих

Введених

1

2

3

4

5

6

7

Додаток Б Листок ознайомлення

з\п

Посада

Підпис

П.І.Б.

Дата

1

2

3

4

5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Управління якістю (11)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування
 2. Управління якістю (1)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)” (далі −
 3. Управління якістю (12)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” (далі − адміністративна послуга).
 4. Управління якістю (5)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість” (далі − адміністративна послуга).
 5. Управління якістю (2)

  Документ
  Цей стандарт містить відповідно до чинних нормативно-правових актів інформацію про процедуру надання адміністративної послуги „Прийняття рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників на облік у спеціалізовані

Другие похожие документы..