Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Джами, Абдурахман Иур ад-дин ибн Ахмад (1414-1492 гг.) - персидский философ и писатель. Писал на фарси. Родился в семье влиятельного духовного лица б...полностью>>
'Документ'
Находка, ул. Ремесленная 35. Тел: 8 (4 3) 70-98-0 , 8 (95 0) 80 -5 , 8 (4 3 ) 70 -707, Email: zakaz@, rancho 5@ Сайт: www....полностью>>
'Доклад'
При формировании концепции развития школы наш коллектив определил приоритетными решение проблем исходя из необходимости реализации стратегии модерниз...полностью>>
'Документ'
Феномен Елисаветграда состоит, пожалуй, в том, что ни один уездный город Российской империи на рубеже 19-20 веков не дал миру столько выдающихся личн...полностью>>

«Про освіту» (2)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт про роботу відділу освіти за 2010 рік

У 2009-2010 навчальному році відділ освіти Тарутинської райдержадміністрації здійснював свою роботу відповідно до Положення про відділ освіти, річного, квартального планів роботи, спрямовував роботу методичного кабінету, педколективів шкіл, дошкільних закладів на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України, указів Президента стосовно розвитку освітньої галузі, тощо.

В районі створюються належні умови для здобуття дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, ведеться робота щодо зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази освітніх установ.

Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти….» передбачають неперервність і наступність у єдиній системі освіти між усіма ланками, визначають пріоритетну роль дошкільної освіти як обов’язкової її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття.

В районі функціонували 35 ДНЗ, із них у складі НВК- 26. Дітей дошкільного віку – 3558. Для всіх дітей у всіх населених пунктах крім Березине, с. Жовтневе Петрівської-ІІ с/р, створені умови для відвідування дитячих садків за бажанням батьків. Охоплення дошкільною освітою складає близько 70% віком від 3-х до 6-ти років. Майже всі діти віком від 5-ти до 6-ти років відвідують ДНЗ, але в селах Петрівської-ІІ с/р, Березине, Бородіно не виконується закон «Про дошкільну освіту», так як не всі п’ятирічки відвідують ДНЗ. Але в с.Петрівка-ІІ для дітей дошкільного віку створена група з метою охоплення п»ятирічок дошкільною освітою. У смт. Бородіно діти дошкільного віку охоплені соціально-педагогічним патронатом.

В цьому році відкриті дошкільні навчальні заклади в с. Ганнівка (філія НВКс. Височанське на 18 дітей), в с. Підгірне( на 40 дітей), в с. Євгенівка(38 дітей), проведені великі роботи по зміцненню матеріально-технічної бази дитячого садка в НВК с.Надрічне, реконструкційні роботи в дитячому садку с. М-Ярославець-ІІ. Провідною діяльністю в житті дитини дошкільного віку залишається гра, за допомогою якої необхідно формувати у дітей передумови навчальної діяльності. На виконання Закону України «Про мови» 100% дітей ДНЗ навчаються державною мовою.

Харчування дітей в ДНЗ здійснюється відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», вимогам Постанови КМУ від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Фактична вартість харчування в день в дошкільних закладах становить 8,58 грн., в деяких д/с за рахунок батьківської плати вона перевищує цю цифру. Це ДНЗ у сс. Слободка, Надрічне, Красне, Тарутине та інші.

Середній показник виконання натуральних норм харчування дітей у ДНЗ складає – 90%.

Матеріально-технічне оснащення ДНЗ потребує ще покращення. По садочках не вистачає іграшок, меблів, літератури, посібників і т.д. У новому навчальному році для дошкільних навчальних закладів придбано іграшки на суму 49 тис.грн. Цілий ряд ДНЗ працюють творчо, вирішують усі вище зазначені питання. Це такі ДНЗ: смт.Тарутине «Топольок», Надрічне, Олександрівка, Серпневе, Красне, В-Долина, Богданівка, Слободка, Підгірне, Малоярославець-

ІІ.

На 2010-2011 н.р. перед дошкільною освітою поставлені слідуючі задачі:

 • забезпечення 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку;

 • створення умов в 95% населених пунктах щодо відвідування дітьми ДНЗ;

 • зміцнення зв’язку між родиною, закладами освіти, громадськістю;

 • поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ;

 • створення необхідних умов в ДНЗ для організації фізкультурно-оздоровчої

 • роботи;

 • поліпшення кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів

 • фахівцями.

В 2009-2010 навчальному році в районі функціонували 34 загальноосвітніх заклади, в яких навчалось 5300 учнів; НВК “ЗОШ І-ІІІ ст - д/з” – 16, в них навчалось 2743 учні, НВК “ЗОШ І-ІІ ст – д/з” – 7, в них навчалось 388 учнів, 1 НВК “ЗОШ І ст. - д/з”. У 6 ЗОШ І-ІІІ ст. навчалось – 1836 учнів; 4 ЗОШ І-ІІ ст. – 333 учні. Навчально-виховний процес здійснювали 755педпрацівників.

В усіх школах району навчання здійснюється в одну зміну. Державна мова викладання у 16 загальноосвітніх школах (1648 учнів). Всього державною мовою навчалось у 2009-2010 н.р.- 4469 учнів(1-9класи),російською-739 учнів. Як предмет, вивчали російську мову в українських класах -3301 учень за рахунок голин варіативної складової робочих навчальних планів.

З метою здобуття учнями повної загальної середньої освіти при 6 денних школах були створені вечірні класи, в яких навчалось 199 учнів. Отримали атестат про повну загальну середню освіту 64 учні.

Протягом 2009 – 2010 навчального року з метою визначення ефективності роботи загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних стандартів, результативності навчально-виховного процесу, аналізу потенційних можливостей та ступеня іх реалізації було проведено атестаційну експертизу ЗОШ І-ІІІ ст. смт.Березине, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - д/з» с.Євгенівка, ЗОШ І-ІІ ст. с.Нове Тарутине. За наслідками атестації навчальним закладам було встановлено рівень освітньої діяльності (достатній), право видачі документа про освіту державного зразка.

На початок 2009-2010 навчального року у 34 загальноосвітніх навчальних закладах було охоплено навчанням 5300 учнів.

Протягом навчального року до навчальних закладів прибуло 145 учнів, вибуло – 188 учнів. На кінець навчального року в школах району нараховуються 5257учнів. Рівень навчальних досягнень учнів перших класів оцінений вербально ( 473учні). Знання учнів 2-11 класів оцінювались за 12-бальною системою. Навчальні досягнення учнів на кінець навчального року слідуючі: із 4761учнів 2-11 класів досягли:

Початкового рівня – 377 учнів, 7 %;

Середнього рівня – 2074 учні, 44%;

Достатнього рівня – 1843 учні, 39%;

Високого рівня – 467 учнів, 10 %.

Досягли достатнього та високого рівнів навчання 2310 учнів. Якість знань учнів складає - 49 %.

Високої якості знань досягли учні: НВК с.Перемога(61%, директор Плукчі М.С.), НВК смт Серпневе ( 57%, Кирма Г.Г.), НВК с.Надрічне (56 %, директор Капталан Т.П.), НВК с.Євгенівка (52%, директор Папурова М.М.), ЗОШ І-ІІІ ст..-ліцей смт Тарутине ( 51%,директор Ткаченко О.В.), НВК с. Рівне ( 50%, директор Гайдаржи М.І.). НВК с.Малоярославець-І (61%, директор Рєул Г.І.), НВК с.М-Ярославець-ІІ (57%, Гербалі П.Д.), НВК с.Червоне (63 % директор Іванова З.К..), НВК с.Слободка (59%, директор Табакар М.Д.), НВК с.Єлизаветівка (62%, директор Беріл К.І.), НВК с. Ламбрівка ( 56 %, директор Поживатенко Т.В.). Низькою є якість знань у: ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Бородіно( 40 %, директор Мілошева М.І.), НВК с. Богданівка ( 41%, директор Міхальчан В.Б.), НВК с.В-Долина ( 41%, директор Деренжи В.В.), НВК с. Підгірне (43 %, директор Торлак Т.Д.), ЗОШ І-ІІст.с.Ганнівка ( директор Гребенчуков І.С.)

У 9, 11 класах з 1 по 18 червня проводилась державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до наказу МОН України від 15.12.2009 року № 1/9- 879 « Про підготовку до проведення державної підсумкової атестації у 2009-2010 навчальному році.

На кінець навчального року в 9 класах нараховувалось 548 учнів. Складали державну підсумкову атестацію 547 учнів. Звільнено від атестації 1 учень за станом здоров’я згідно довідок ВКК ЦРЛ смт Тарутине, рішення педради школи, заяви батьків.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9 класів.

з/п

предмет

Кількість атестованих учнів

Початковий рівень

1-3 б.

Середній

рівень

4-6 б.

Достатній рівень

7-9 б.

Високий

рівень

10-12б.

Відсоток якості знань (%)

учні

%

учні

%

учні

%

учні

%

1

Українська мова

547

55

10

179

33

186

34

127

23

57

2

Алгебра та початки аналізу

547

15

3

256

47

193

35

83

15

50

3

Географія

547

15

3

221

41

189

35

126

22

57

4

Біологія

547

15

3

206

38

177

32

149

27

59

5

Російська мова

122

2

5

42

33

40

31

38

30

61

6

Історія України

7

Українська література

82

1

2

33

40

30

36

18

22

58

8

правознавство

9

Німецька мова

19

4

21

6

32

9

47

-

-

47

10

Англійська мова

43

-

-

15

34

14

33

14

33

66

11

Зарубіжна література

10

3

30

6

60

-

-

1

10

10

12

Болгарська мова

28

1

4

6

21

13

46

8

29

75

На кінець 2009-2010 навчального року в 11 класах налічувалось – 314 учнів, складали державну підсумкову атестацію 312 учнів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. «Про освіту» (3)

  Закон
  основних нормативно-правових актів та інших офіційних документів, що регламентують питання безпеки життєдіяльності, дорожньої безпеки, охорони праці, пожежної безпеки,
 2. «Про освіту» (1)

  Кодекс
  ПРО ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ГОСПОДАРЧИМИ ДОГОВОРАМИ, ЗАЛУЧЕННЯ ВИКОНАВЦІВ І ОПЛАТУ ЇХ РОБОТИ
 3. Законодавство України про освіту

  Закон
  Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Законодавство України про освіту Законодавство України про освіту базується на Конституції України ( ) і складається з цього Закону, інших актів законодавства України.
 4. Закон про освіту

  Закон
  Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.
 5. Законів України «Про освіту»

  Закон
  У 2010-2011 навчальному році робота відділу освіти Первомайської райдержадміністрації спрямовувалась на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» та чинних

Другие похожие документы..