Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы внедрения инноваций в деятельность коммерческих банков. Авторами рассмотрено содержание и классификации банко...полностью>>
'Программа-минимум'
Настоящая программа разработана Московским государственным лингвистическим университетом под общей редакцией академика РАО, доктора педагогических нау...полностью>>
'Рабочая программа'
Курс «Информатика и ИКТ» является общеобразовательным курсом базового уровня, изучаемым в 10-11 классах. Согласно ФК БУП от 2004 года базовый курс ор...полностью>>
'Реферат'
Научный менеджмент стал зарождаться в период с XXVII по XIX век. Этот период явился последней и самой крупной вехой в развитии донаучного менеджмента,...полностью>>

А. М. Тема V

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

25  Олексишин А.М.

ТЕМА VІ. “Електронні таблиці”

уроку

Тема уроку

1

Заг.хар.теми. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Призначення i функцiї ЕТ. Координати комірок. Введення i редагування iнформацiї в ЕТ. Форматування таблиць.

2

Практична робота № 11. "Введення, редагування та форматування табличної інформації".

3

Введення формул до ЕТ. Робота з аркушами. Опрацювання табличної iн­формацiї.

4

Практична робота № 12. "Опрацю­вання табличної інформації".

5

Використання логічних формул і операцій при опрацюванні табличних даних.

6

Практична робота № 13. “Опрацювання ЕТ за допомогою логічних операцій”.

7

Дiлова графiка. Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з ЕТ..

8

Практична робота № 14. "Побудова дiаграм i графiкiв при роботi з табличним процесором".

9

Використання простого та розширеного фільтрів при впорядкуванні даних. Консолідація даних. Зведені таблиці

10

Тематичне оцінювання учнів з теми № 6.

Учні повинні знати:

 • призначення електронних таблиць;

 • основні функції систем опрацювання електронних таблиць;

 • розміщення інформації в електронних таблицях;

 • правила роботи в середовищі табличного процесора;

 • основні операції над даними, що містяться в електронних таблицях;

 • правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях;

 • правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора;

 • принципи групування даних у середовищі табличного процесора.

Учні повинні вміти:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;

 • зчитувати до середовища табличного процесора табличну інформацію, що зберігається на зовнішніх носіях;

 • вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць;

 • виконувати основні операції над об’єктами табличного процесора;

 • використовувати операції та функції програми опрацювання електронних таблиць:

 • зберігати табличну інформацію на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації;

 • впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані;

 • фільтрувати дані, що зберігаються в електронних таблицях;

 • виконувати аналіз даних, що зберігаються в електронних таблицях;

 • здійснювати групування табличних даних.

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 11 КЛАСІ № 1 (41) ( тема VІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ. Загальна характеристика теми. Програми опрацювання електронних таблиць (ЕТ). Призначення i функцiї ЕТ. Координати комірок. Введення i редагування iнформацiї в ЕТ. Форматування таблиць.

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття електронна таблиця. Ознайомити учнів з програмами опрацювання ЕТ, правилами введення та редагування інформації в ЕТ, способами форматування ЕТ. Навчити створювати прості ЕТ та форматувати їх.

Розвиваюча. Розвивати практичні навички роботи з ПК, мишею та клавіатурою. Розвивати зацікавленість до предмета, бажання вчитися. Розвивати логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої професії, уміння об’єктивно оцінювати себе та інших.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу, програма для опрацювання ЕТ.

НАГЛЯДНІСТЬ: Демонстраційні ЕТ.

ЛІТЕРАТУРА: “Електронні таблиці Excel”, урок-1. (ст.5)

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті ПЕОМ.

Поточний інструктаж з техніки безпеки в кабінеті з підписами учнів.

ІІІ. Характеристика теми.

Коротка характеристика нової теми. Висвітлення її ролі у курсі інформатики та в різних видах професійної діяльності людини. Доведення важливості теми конкретними практичними прикладами (демонстраційні ЕТ).

ІV. Актуалізація нової теми.

1. Навіщо людям потрібно оформляти інформацію у вигляді таблиць?

2. Чим незручні паперові таблиці при роботі з числами?

3. Якими за розмірами можуть бути таблиці?

4. В яких сферах діяльності людини можуть використовуватися таблиці?

V. Вивчення нової теми.

1. Що таке, їх призначення і функції ЕТ.

2. Програми опрацювання ЕТ.

3. Інтерфейс програми для опрацювання ЕТ.

4. Введення даних та адреса комірки.

5. Типи даних у комірках.

6. Редагування інформації в комірках.

7. Вставляння листів, знищення листів, перейменування листів.

8. Форматування ЕТ:

 • Зміна ширини стовпців.

 • Копіювання даних.

 • Виділення та знищення діапазону даних.

 • Копіювання протягуванням.

 • Вирівнювання даних у комірках.

 • Зміна шрифтів, кольорів, фону та стилю даних у комірках.

 • Добавляння стовпців та рядків.

(Демонстрація дій вчителем)

VІ. Практична робота на ПК по закріпленню вивченого.

1. Учні створюють ЕТ вказаного виду та прикрашають її.

Прізвище

Клас

Телефон

Вулиця

Будинок

1

....

5

VІІ. Аналіз та підсумки уроку.

1. Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, про що планували.

2. Робиться аналіз вивченого матеріалу.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов “Інформатика” (частина 2)

Ст. 5-28 прочитати. Конспект.

Підготуватися до практичної роботи № 11 "Введення, редагування та форматування табличної інформації".

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 2 (42) ( тема VІ )

( 2 год. на тиждень.)

ТЕМА УРОКУ. Практична робота № 11

"Введення, редагування та форматування табличної інформації".

МЕТА УРОКУ:

Навчальна. Закріпити навички роботи учнів по роботі з ЕТ та програмою для роботи з ЕТ. Перевірити та оцінити практичні уміння учнів вводити та редагувати інформацію в ЕТ, форматувати інформацію в ЕТ за вказаним зразком.

Розвиваюча. Розвивати творчі здібності учнів, практичні навички роботи з ЕОМ, клавіатурою та мишею. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна. Виховувати впевненість у собі, самостійність та відповідальність.

ОБЛАДНАННЯ: Комп’ютери класу. Необхідне програмне забезпечення.

НАГЛЯДНІСТЬ: Папки із практичними завданнями для 10 кл.

ХІД УРОКУ.

І. Вступна частина.

1. Оголошення теми та мети уроку, його ролі в даній темі та курсі інформатики в цілому.

2. Постановка перед дітьми цілі та розкриття методів її досягнення на уроці.

ІІ. Актуалізація теми уроку.

1. Інструктаж з Т.Б.

2. Пояснення принципів проведення практичної роботи та оцінювання результатів.

3. Актуалізація ролі даного уроку в темі та курсі інформатики 10 кл.

ІІІ. Проведення практичної роботи.

Практична робота №11 із збірника практичних робіт по інформатиці для 10 кл.

(автор Бройченко А.Г.)

ІV. Підведення підсумків уроку.

Підводяться підсумки практичної роботи, оголошуються та ставляться в журнал оцінки.

V. Аналіз та підсумки уроку.

Аналізуємо, чи досягнуто поставлену на початку уроку мету. Чи навчилися того, що планували.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. Повторити матеріал з конспекту.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10–11

ТЕМА. Введення, редагування табличної інформації.

МЕТА. Поглибити знання та практичні навички роботи з електронною таблицею. Удосконалити навички створення ЕТ, заповнення її даними та редагування табличних даних. Показати вміння зберігати створену ЕТ на дискеті.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ 1: Створити ЕТ вказаного зразка. (Використовуйте копіювання та авто заповнення комірок таблиці). Зробити видимими всі лінії ЕТ. Зафарбувати фон заголовків стовпців сірим кольором. Виділіть рядки вихідних днів червоним кольором.

Січень

Лютий

Березень

Понеділок

6

13

20

27

3

10

17

24

3

10

17

24

31

Вівторок

7

14

21

28

4

11

18

25

4

11

18

25

Середа

1

8

15

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

Четвер

2

9

16

23

30

6

13

20

27

6

13

20

27

П’ятниця

3

10

17

24

31

7

14

21

28

7

14

21

28

Субота

4

11

18

25

1

8

15

22

1

8

15

22

29

Неділя

5

12

19

26

2

9

16

23

2

9

16

23

30

ЗАВДАННЯ 2: зберегти створену ЕТ в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “1”. (Наприклад: Іванов-1).

ЗАВДАННЯ 3: Створити через 2 рядки нижче ще одну таблицю такого виду. Високосні роки зробіть крупнішим шрифтом, курсивом, жирним та синім кольором.

Звичайний

Звичайний

Звичайний

Високосний

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ЗАВДАННЯ 4: зберегти створену ЕТ з двома таблицями в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “2”. (Наприклад: Іванов-2).

ЗАВДАННЯ 5: скопіюйте першу таблицю нижче декілька разів та зробіть календар на рік. Зберегти створену ЕТ з таблицями в папку “10-А(Б)” під своїм прізвищем із індексом “3”. (Наприклад: Іванов-3).

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В 10 КЛАСІ № 3 (43) ( тема VІ )

( 2 год. на тиждень.)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Темы рефератов «Педагогика» для аспирантов. Новаторство и инновации в педагогическом процессе

  Темы рефератов
  Виды обучения. (Объяснительно-иллюстративное, проблемное и программированное). Педагогическое прогнозирование. Причины, характер и путь преодоления затруднения в образовательной деятельности педагога.
 2. Темы дипломных работ по «Международному частному праву» 2008-2009 уч год

  Диплом
  11.Международная организация как субъект частно-правового отношения. 1 . Транснациональные компании как субъекты международного частного права.
 3. Тема: Кожна людина – цікавий світ Рекомендований вік: 8кл. Вчитель: Левченко В. В

  Документ
  Вчитель: Сьогодні на нашому уроці моральності ми будемо вчитися шукати своє місце в житті, жити по законах совісті, справедливості, поважаючи права кожної людини, вчитися толерантно ставитися до індивідуальних особливостей і відмінностей між людьми.
 4. Темы рефератов pr: многообразие определений и понятий. Причины возникновения «паблик рилейшнз». История развития со в мире

  Темы рефератов
  Функции специалиста по СО. Профессиональные требования к специалисту по СО. Виды рабочих мероприятий в СО.
 5. Тема: Об’єктивна сторона злочину

  Документ
  Злочин, як будь-який акт вольової поведінки людини, являє собою психофізичну єдність зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психічної) сторін діяння. Зовнішня сторона – це прояв людської поведінки в об’єктивній дійсності, що виражається
 6. Тема урока: География машиностроения. Обобщающее повторение. Цель урока

  Урок
  Учащиеся работают в течение урока письменно и устно. Для письменных заданий они заранее подготавливают лист учёта знаний, который заполняется постепенно и сдается в конце урока.

Другие похожие документы..