Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита диссертации состоится « » 2010 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 203.005.02 при Федеральном государственном учреждении «Всерос...полностью>>
'Сказка'
НЕКОТОРЫЕ БАЗОВЫЕ ОТЕЛИБАРСЕЛОНА Цепочка отели Catalonia3-4*, цепочка отелей Husa 3-4*, Barcelona Montjuic 3*, Expo 4*, Santa Marta 2*, Auto Hogar 2* ...полностью>>
'Документ'
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:Автор, название, год издания, издательство, аннотация. 1. Крупин В.Н. Русские святые — М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003Важност...полностью>>
'Документ'
2.3 Методические разработки инновационных методов обучения (сборники ситуационных задач, видеолекций, «рабочие тетради», задания для тренингов, деловы...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 29.11.2011 № 326

м. Вознесенськ

Про схвалення щорічного проміжного звіту про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки

Заслухавши щорічний проміжний звіт начальника Управління освіти Вознесенської міської ради Кисільової С.В. про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки, схвалений експертною групою, керуючись п.п.1 п «а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.Схвалити щорічний проміжний звіт про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки (додається).

2.Щорічний проміжний звіт про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки винести на розгляд та затвердження чергової сесії Вознесенської міської ради.

Міський голова Ю.І.Гержов

Додаток

СХВАЛЕНО

Рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29.11.2011 №326

Щорічний

проміжний звіт про хід виконання програми розвитку освіти міста Вознесенська

на 2009-2015 роки

Освіта сьогодення не стоїть на місці, вона має цілеспрямований напрямок на особистісно орієнтоване реформування змісту освіти, технологій, форм і методів організації навчально-виховного процесу на усіх рівнях неперервної освіти. Саме тому, як показують результати роботи освітньої галузі міста, міська громада доцільно визначила пріоритети не просто удосконалення системи освіти міста, а її функціонування в режимі розвитку. Метою програми розвитку освіти міста Вознесенська на 2009-2015 роки є:

створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти міста відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави.

формування позитивного іміджу освіти та перспектив її розвитку.

створення прозорої, відкритої системи, яка успішно взаємодіє з державними та громадськими організаціями для блага кожної дитини.

створення реальних умов для творчої самореалізації особистості кожного учасника навчально-виховного процесу.

Програма була затверджена рішенням № 4 ХІ сесії У скликання від 30.12. 2008 року, зміни та доповнення до програми внесені рішенням сесії від 15 грудня 2010 року № 15.

До складу Програми входять підпрограми

Програма розвитку складається із 13 підпрограм, до її складу входять такі як:

«Вчитель»;

«Науково-методична робота»;

«Дошкілля»;

«Обдарована дитина»;

«Функціонування української мови»;

«Медіапростір освіти»;

«Психологічна служба»;

«Профільне навчання старшокласників»;

«Позакласний час»;

«Позашкільна освіта»;

«Фізична культура і спорт»;

«Оздоровлення»;

«Модернізація матеріально-технічної бази»

Чільне місце в системі освіти посідає підпрограма «Вчитель», яка практично реалізується у тісній взаємодії з підпрограмою «Науково-методична робота». Ці підпрограми надали можливість створити умови для індивідуалізації та диференціації навчання педагогічних працівників, переходу на особистісно орієнтовані педаго­гічні технології.

Проаналізовано стан кадрового потенціалу навчальних закладів міста та визначено потребу в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до 2012 р.Станом на 15 листопада 2011 року маємо якісний склад педагогічних працівників за результатами атестаціїтакий:

в дошкільних навчальних закладах:

Всього

педпра-

цівників

З них:

Мають звання

Нагороджені

Спеціалістів

вищої

категорії

Спеціалістів І

категорії

%

Спеціалістів ІІ

категорії

Спеціалістів

Відповідають займаній

посаді

Вихователь -

методист

Старший

вихователь

%

Почесною грамотою

МОН

Знаком «Відмінник

Освіти України»

108

7

9

14.8

2

5

85

28

1

26.8

-

2

в позашкільних навчальних закладах - 28 чоловік;

в загальноосвітніх школах:

Всього

педпра-

цівників

З них:

Мають звання

Нагороджені

Спеціалістів

вищої

категорії

Спеціалістів І

категорії

%

Спеціалістів ІІ

категорії

Спеціалістів

Вчитель-методист

Старший

вчитель

%

Почесною грамотою

МОН

Знаком Відмінник

Освіти України»

338

154

70

66,2%

33

81

16

66

24%

68

41

З метою залучення випускників шкіл до професії вчителя в кожному закладі розроблена система профорієнтацій, яка включає окремий розділ «Профорієнтація, спрямована на вибір педагогічної професії». До роботи залучаються психологи, класні керівники та вчителі – предметники. 11 листопада в місті був проведений «Ярмарок професій» за участю представників 15 вищих навчальних закладів, де значна увага приділялася професії вчителя. За результатами проведених заходів 23випускника2011 року вступили до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (найбільшу кількість дали ЗОШ № 5, 10).

Управління освіти опікується питаннями залучення молодих спеціалістів до роботи в навчальних закладах й формує замовлення на підготовку педагогічних працівників. Так на початок 2011-2012 н.р. в школи міста були працевлаштовані 12 випускників вищих навчальних закладів, а також 2 молодих спеціалісти, які ще навчаються заочно. Педагогічну практику на базі закладів нашого міста в 2011 році пройшли 17 студентів.

Протягом року функціонувала Школа кадрового резерву керівних кадрів, в якій пройшли навчання 50 педагогів навчально-виховних закладів міста. На засіданнях розглядалися кадрові, юридичні, методичні питання, проводилися тренінги та семінари практичного спрямування.

З метою забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійного та методичного рівня педагогів, піднесення рівня їх компетентності приділялась увага творчому зростанню ділових якостей новопризначених заступників директорів. Діяла «Методична майстерня молодого завуча». Провідне місце в роботі було відведено індивідуальній роботі; забезпечувався системний підхід до практики втілення інновацій у роботу заступників з вчителями.

Вчителі міста проходять курсову перепідготовку відповідно до плану МОІППО. За 2011 рік виконано план по курсовій перепідготовці на 100%, складено план на 2012 рік. Забезпечується виконання багатоваріативних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників через денну(137 вчителів), заочну(8вчителів), дистанційну (2 вчителя) форми навчання.

Забезпечувалась участь педагогів міста в різноманітних обласних семінарах на базі МОІППО та в інших містах області - 105 вчителів взяли участь у роботі різноманітних методичних заходів та у 22 фахових конкурсах.

Організована діяльність 59 міських методичних угруповань, в місті успішно діють:

26 міських методичних об’єднань,

8 творчих груп,

3 динамічних груп,

2 проблемних груп,

3 постійно діючих семінари,

8 міських методичних шкіл,

3 міських опорних школи,

2 майстер-класа,

2 методичних дискусійних клуба,

2 консультпункти,

клуб юних журналістів

Забезпечувалося проведення дослідно-експериментальної діяльності за напрямками:

впровадження інтегрованого курсу «Мистецтво» на базі Вознесенської гімназії в рамках Всеукраїнського експерименту

апробація експериментальних підручників:

«Основи здоров'я» - 10 вчителів

«Біологія» - 9 вчителів

«Фізика» - 10 вчителів

«Інформатика» – 13 вчителів

Крім того, функціонують педагогічні студії вчителів-майстрів з предметів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Щупак І.В.,ЗОШ № 8), використання ІКТ в навчально-виховному процесі в ході викладання української мови (Крахмаленко І.В.,ліцей «Інсайт»).

Забезпечено проведення та участь педагогів міста у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року - 2011». У міському етапі конкурсу взяли участь 21 вчитель. У обласному етапі представниками міста були вчителі ЗОШ № 3(світова література), СШ № 1 ( початкові класи), ЗОШ 8 (образотворче мистецтво, хімія).

Проведено конкурс на кращу ігротеку та класну кімнату для перших класів, перемогу в якому здобули : 1 місце – ЗОШ № 8, 2 місце – ЗОШ №5, 3 місце – ЗОШ № 1,2.

Одним із пріоритетних напрямків роботи науково-методичного центру визначено роботу з молодими спеціалістами, їх працює в школах міста 32. Методисти науково-методичного центру проводили навчально-методичні консультації як в закладах освіти, так і при МНМЦ. Результативно працювали«Школи молодого вчителя» І-го, ІІ-го та ІІІ-го курсу при науково-методичному центрі. Через різноманітні активні форми методичної роботи підвищили свій професійний рівень: І курс – 11 педагогів; ІІ курс – 12 педагогів; ІІІ курс - 9 вчителів. Крім того, молоді вчителі проходять дворічне стажування при Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Особливого значення надається роботі з керівними кадрами. Системно проводяться юридичні семінари, інструктивні наради, семінари для заступників директорів з навчально-виховної роботи ,директорів шкіл, завідуючих ДНЗ.В 2011 р. усі керівники навчальних закладів пройшли навчання за програмою «Інтел» та отримали сертифікати про володіння інформаційно - комунікаційними технологіями.

Протягом року активно удосконалювалася методична система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів та керівних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі за програмами:

Інтел. навчання для майбутнього» - 60 вчителів

Microsoft«Партнерство в навчанні» - 27 вчителів

створення єдиного інформаційного простору «Інтершкола»(ЗОШ№5)

Була забезпечена участь педагогів міста в Інтернет – конференціях. На базі міського МНВК “Комп’ютерний центр” продовжена робота щодо створення єдиної інформаційної бази методичного забезпечення з різних предметів, користуватися якою можуть вчителі-предметники шкіл міста. На сьогоднішній день вже створено банк таких уроків для вчителів інформатики (6796 методичних одиниць), математики (3046 методичних одиниць), фізики (1295 методичних одиниць), хімії (3865 методичних одиниць), історії (1205 методичних одиниць) та української мови (897 методичних одиниць).

Науково-методичний центр став центром надання інформаційних послуг:

отримано навчальної літератури на суму 145041,35 грн. в переліку - підручники, художня література, науково-популярна література, програми, методична література, дидактична література, енциклопедії, посібники, довідники, словники;

забезпечено школи міста електронними педагогічними програмними засобами навчального призначення, всього 47 одиниць.

проведено виставку – презентацію педагогічних досягнень освітян міста в рамках серпневої конференції педагогічних працівників.

Відпрацьована система морального та матеріального стимулювання педагогічної праці. За результатами міського етапу конкурсу «Вчитель року – 2011» виплачені премії :

за І місце – 1700 грн.

за ІІ місце – 1400грн.

за ІІІ місце – 1198грн.

За результатами 2010-2011 н.р. нагороджені педагогічні працівники премією Миколаївської облради:

в номінації «Загальна середня освіта» - 2 чол.; «Дошкільна освіта» - 1 чол.;

«Позашкільна освіта» -1 чол. ; «керівник навчального закладу» -1 чол.

Грамотою Управління освіти Вознесенської міської ради –23 педпрацівники;

Подякою Управління освіти Вознесенської міської ради – 1 педпрацівник;

Грамотою Виконавчого комітету Вознесенської міської ради – 21 особа;

Грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації – 16 педпрацівників;

Почесною грамотою МОН- 1 працівник;

Нагрудним знаком «Відмінник освіти і науки України» - 1 працівник;

До Книги пошани Управління освіти внесено імена кращих медпрацівників і забезпечена виплата їм грошової премії в розмірі по 1000грн. в номінаціях:

«Управлінська діяльність»;

«Загальна середня освіта»;

«Дошкільна освіта»;

«Позашкільна освіта» .

На фестивалі «Твоє майбутнє, Вознесенськ» відзначено грамотами Управління освіти Вознесенської міської ради та грошовими преміями у розмірі 100 грн. вчителів, які мали переможців обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Досягнення у професійній діяльності вчителів міста висвітлюється в місцевих та обласних засобах масової інформації. Передовий досвід освітян міста презентувався в друкованій продукції на міській та обласній виставці в рамках проведення серпневої конференції педагогічних працівників. Кожен навчальний заклад узагальнює результати своєї роботи щодо реалізації проблемного питання в методичних збірках.

Було презентовано педагогічний досвід освітян міста на всеукраїнських та міжнародних виставка-презентаціях. Так, з 2 по 4березня навчальні заклади взяли участь у ІІ Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011». Від нашого міста були заявлені Управління освіти, науково-методичний центр, Вознесенська гімназія №1, міжшкільний навчально-виробничий комбінат «Комп’ютерний центр», дошкільний навчальний заклад №14. На огляд педагогічної та наукової громадськості вони представили власний передовий досвід, педагогічні технології, навчальні програми, методичні матеріали. Всі розробки, які запропонували наші навчальні заклади, отримали схвалення науковців, за що і були відзначені Дипломами Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, Академії педагогічних наук України за активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти. За самостійні дослідження та досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій міжшкільний навчально-виробничий комбінат «Комп'ютерний центр» був нагороджений Срібною медаллю.

З 18 по 20 жовтня 2011 року освітяни міста взяли участь у ІІІ Всеукраїнській виставці – презентації «Інноватика в сучасній освіті»:

у номінації «Упровадження інновацій міськими, районними відділами освіти, методичними кабінетами (центрами) при підвищенні професійної майстерності педагогічних кадрів»: науково-методичний центр Вознесенської міської ради

представив роботу «Неперервне професійне вдосконалення педагогічних кадрів в умовах науково-методичного центру», Вознесенська спеціалізована початкова школа №1- «Створення умов для постійного професійного зростання вчителів англійської мови початкової ланки для формування умінь міжособистісного спілкування іноземною мовою молодших школярів»;

у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі»: Вознесенська гімназія №1 надала досвід «Оптимізація навчально-виховного процесу в умовах профільного навчання шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та засобів мультимедіа», Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 - «Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі як засіб активізації пізнавальної активності учнів»;

у номінації «Інноватика у навчальних закладах різних рівнів (досвід, проекти, програми, технології» Вознесенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 презентувала досвід «Школа, що дарує здоров'я»;

у номінації «Інновації у діяльності позашкільних закладів освіти» був виставлений МНВК «Комп'ютерний центр з роботою «Формування ключових компетенцій особистості учня в рамках проекту ПРООН «Соціальна інтеграція та розвиток громадянської відповідальності молоді в Україні»,»

За результатами конкурсного відбору всі представлені установи нагороджені Почесними дипломами Академії Педагогічних наук України, а Вознесенська гімназія нагороджена Бронзовою медаллю.

Проводиться спільна робота з ветеранами педагогічної праці. Голови первинних ветеранських організацій вивчають умови проживання, складають банк даних про стан здоров’я кожного пенсіонера, проводиться закладами привітання до свят, надання матеріальної допомоги , ветеранів запрошують на вогники та святкові урочистості (найактивніші організації ЗОШ № 8 та ДНЗ №15).

Між адміністраціями і профспілковими організаціями усіх закладів укладено колективні договори, якими передбачена матеріальна й моральна підтримка ветеранів, надання працюючим пенсіонерам додаткової відпустки. За рахунок коштів профспілкової організації виписано газету «Ветеран» для пенсіонерів.

Члени ветеранських організацій беруть активну участь у житті міської ветеранської організації, активно співпрацюють зі своїми колегами, виконують велику роботу з патріотичного виховання молоді. В кожному навчальному закладі створено банк даних про ветеранів Великої Вітчизняної війни, закріплено за ними членів учнівських волонтерських та пошукових загонів. Традиційно проводяться зустрічі поколінь - учнів з ветеранами та людьми похилого віку.

В 2011 році на квартирному обліку перебувають 28 педагогічних працівників. Отримав квартиру – 1 вчитель. Молоді спеціалісти , які не забезпечені власним житлом, стають на квартирний облік та, у разі потреби, забезпечуються гуртожитком. Проводиться роз’яснювальна робота щодо отримання молодими спеціалістами кредитів для будівництва (придбання) доступного житла за державної підтримки.

Система роботи з педагогічними кадрами передбачає участь у моніторингових дослідженнях навчально-виховного процесу. В 2011 році школи міста були залучені до таких вивчень:

моніторингове дослідження якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів;

анкетування директорів ЗНЗ щодо рівня оснащеності закладів технічними засобами навчання;

анкетування учителів ЗНЗ з питання інформаційно-комунікаційних технологій;

моніторингове дослідження ефективності організації профільного навчання;

моніторинг рівня володіння вчителями – предметниками ІКТ;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

  Документ
  Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

  Документ
  Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

  Документ
  Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення

Другие похожие документы..