Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
В наши дни, на пороге нового тысячелетия, в мире все еще много непознанного. Как и в древние времена, Непознанное пугает людей, но и влечет их. Темно...полностью>>
'Документ'
Under Islam feminism or “gender jihad” the aspiration to gender equality and social justice is understood, for understanding and embodiment of which ...полностью>>
'Документ'
2006г. Сендюкова Ольга, Нестерова Анна - «Столетняя война между Англией и Францией» - Окружной конкурс исследовательских и проектных работ по английс...полностью>>
'Документ'
Т 01.02. Углубленный курс программирования Курс рекомендуется для инженеров-программистов Программа обучения для систем ЧПУ HEIDENHAIN TNC426, TNC430,...полностью>>

Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Крім того, здійснено поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів за рахунок залучених коштів на суму 121 тис.382 грн., серед придбаного обладнання таке:

Заклад

Перелік обладнання

Сума коштів

КДНЗ№1

Холодильник

2159,00

КДНЗ№4

Музичний центр

1695,00

КДНЗ№6

Стінка дитяча

1750,00

КДНЗ№9

Комп’ютер

2575,00

КДНЗ№10

Офісна стінка

2700,00

Палас

1450,00

Ліжечка

23400,00

КДНЗ№ 14

Меблі

4400,00

КДНЗ№ 15

Музичний центр

1600,00

Телевізор

1375,00

СШ № 1

Морозильна камера та меблева стінка

6900,00

Гімназія №1

Монітор, системний блок

3720,00

Меблева стінка, кришки парт, шафи

5340,00

ЗОШ№4

Стінка

1400,00

ЗОШ№5

Музична апаратура, монітор

11780,00

ЗОШ№ 6

Морозильна камера

3299,00

ЗОШ№ 7

Стінка для наочних посібників

2500,00

ЗОШ№ 8

Комп’ютер (2шт)

5490,00

Мультимедійний проектор

4000,00

ЗОШ№ 10

Меблі

6000,00

Монітор

1200,00

Інтерактивна дошка

13800,00

Мультимедійний проектор, учнівські дошки

6400,00

Морозильна камера

2549,00

Ліцей

Системні блоки

3900,00

Загальне фінансування програми розвитку освіти міста на 2011 рік здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених коштів із урахуванням змін, внесених рішенням сесії від 15 грудня 2010 року № 15.

1.Кошти місцевого бюджету використані у такій кількості

Назва

підпрограми

Планові

показники

(тис.грн.)

Фактичне

використання (тис.грн.)

Відсоток виконання

Примітка

«Вчитель»

135,5

62,7

60,1

Не виплачується надбавка 10 % керівникам м/о та премія за сумлінну працю

«Науково-методична робота»

115,9

94,9

81,9

Не проводяться виїзні семінари керівників

«Дошкілля»

7,8

6,0

76,9

Не використані кошти на підготовку збірки занять, огляд конкурс з ОБЖ

«Обдаровані діти»

12,3

10,0

81,3

Економія коштів

«Функціонування української мови»

3,8

2,6

68,4

Економія коштів

«Медіапростір освіти»

15,2

12,3

81,1

Економія коштів

«Психологічна служба»

91

0,3

0,3

Не введені посади практичних психологів в ПНЗ, соціальних педагогів – в ЗНЗ

«Профільне навчання старшокласників»

56,5

1,4

2,5

Не виконані заходи щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (придбання мультимедіакомплексів, інтерактивних дошок)

«Позакласний час»

6,0

2,7

45

Не у повному обсязі профінансовані заходи на канікулярний час

«Позашкільна освіта»

2610

1965

75,3

Економія коштів

«Фізична культура і спорт»

17,3

11,7

67,6

Не профінансовані заходи : День українського козацтва, День здоров’я, Джура, не у повному обсязі - міська спартакіада

«Модернізація матеріально-технічної бази»

4356

1206

27,7

Кошти на проект ДНЗ виплачені за рахунок коштів управління ЖКГ

«Оздоровлення»

196,4

312,0

158,9

Підвищення цін на продукти харчування

Всього

7623,7

3507,6

46,0

ІІ. Залучені кошти:

Назва підпрограми

Планові

показники

(тис.грн)

Фактичне використання ( тис.грн.)

Відсоток виконання

Примітка

«Вчитель»

15,3

8,1

52,9

«Науково-методична робота»

2,9

4,9

169,0

«Дошкілля»

5,3

117,0

2207

«Обдаровані діти»

6,2

15,3

246,7

«Функціонування української мови»

0,4

-

-

«Медіапростір освіти»

11,5

9,1

79,1

«Психологічна служба»

0,5

2,0

400

«Профільне навчання старшокласників»

27,2

24,2

89,0

«Позакласний час»

13

48,3

370

«Позашкільна освіта»

14

«Фізична культура і спорт»

5,2

3,7

71,2

«Модернізація матеріально-технічної бази»

121,4

«Оздоровлення»

10

5,0

50

Всього

111,5

359

322

Загальна сума на виконання програми розвитку освіти така:

Кошти місцевого бюджету

7623,7

3507,6

46,0

Залучені кошти

111,5

359

322

Всього

7735,2

3866,6

50,0

У порівнянні з 2010 роком відсоток фінансування програми розвитку освіти збільшився із 27,5 % до 50%.

Проміжний звіт про результати виконання програми розвитку освіти міста був проаналізований на колегії Управління освіти. Відзначено, що результатом системної роботи управління освіти, науково-методичного центру та навчальних закладів на виконання програми стало:

якісне поліпшення роботи з педагогічними кадрами з питань удосконалення професійної майстерності;

оновлення змісту роботи з педагогічними кадрами на етапі реформування освіти та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

залучення громадськості до питань розвитку освіти в частині організації роботи з обдарованими дітьми, формування навичок здорового способу життя, поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів;

формування системи пошуку, розвитку та стимулювання здібних дітей;

створення системи психологічної служби;

організація змістовного дозвілля учнівської молоді;

формування насиченого інформаційного освітнього простору.

Разом з тим, управління освіти , науково-методичний центр та й безпосередньо навчальні заклади визначили реальну потребу в доповненні програми розвитку освіти на 2009-2015 роки підпрограмою “Створення інтегрованого інформаційно-освітнього середовища (ІОС) ”, якою систематизовані заходи, спрямовані на залучення до інформаційно-комунікаційних технологій усіх учасників навчально-виховного процесу.

Стрімкий розвиток інформаційних та комунікаційних технологій, створення інформаційного простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до інформаційних ресурсів вимагають удосконалення діючої системи управління освітою, через що інформатизація та комп’ютеризація освітньої галузі міста стає одним із першочергових, найскладніших і найвагоміших завдань.

Крім того, зміни, що відбуваються сьогодні в суспільстві, вимагають оперативних змін і у формах роботи вчительства. З появою комп’ютерних, комунікаційних та проекційно-інтерактивних технічних засобів у навчальних закладах вчителі-предметники повинні мати достатній рівень навичок використання ІКТ, знати методику їх застосування у навчальному процесі, залучати учнів до використання ІКТ з метою навчання та самоосвіти.

Потребує негайного вирішення питання створення сучасних кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, які необхідно обладнати універсальними навчально-комп’ютерними комплексами, інтерактивними дошками та мультимедійними проекторами, комплектами відповідних меблів.

На часі створення мережевої системи підтримки навчально-виховного про­цесу та життєдіяльності закладів освіти міста – інтегрованого інформаційно-освітнього середовища (ІОС), складовою якого повинен стати Центр інформаційних технологій, який є можливість створити на базі Комп’ютерного центру.

Підпрограма буде розрахована на три роки: з січня 2012 року по грудень 2015 року. Координація заходів щодо впровадження підпрограми покладатиметься на міський науково-методичний центр,а контроль за її реалізацією – на Управління освіти Вознесенської міської ради.

Начальник Управління освіти

Вознесенської міської ради С.В.КисільоваСкачать документ

Похожие документы:

 1. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (5)

  Документ
  Заслухавши звіт начальника Відділу культури, сім'ї, молоді та спорту Вознесенської міської ради Сорокіної А.В. (додається), виконавчий комітет Вознесенської міської ради відзначає, що в 2009 році Відділом культури, сім'ї, молоді та
 2. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (2)

  Документ
  Про звіт начальника Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Вознесенської міської ради за 2010 рік та за 5 місяців 2011 року
 3. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (12)

  Документ
  З метою оперативного реагування на результати фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста, виконання рішень виконавчого комітету міської ради від 19 серпня 2006 р.
 4. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (3)

  Документ
  Про створення відділу економіки та державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців апарату Виконавчого комітету Вознесенської міської ради
 5. Вознесенська міська рада миколаївської області виконавчий комітет (1)

  Документ
  Щорічно в місті проводяться будівельні і ремонтні роботи, пов’язані з необхідністю виконання земляних робіт. В той же час, через безвідповідальність ряду керівників організацій, що ведуть земляні роботи, порушуються терміни відновлення

Другие похожие документы..