Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Памятка'
Учащиеся старших классов, заместители директоров учебных заведений по воспитательной работе, заместитель заведующей межпоселенческой библиотеки Искит...полностью>>
'Учебные пособия'
2. Не подлежит оглашению. Военные агенты Российской империи в Европе и на Балканах, 1900 – 1914. М., ИВИ РАН. 1 . 419 с.; 2-е изд. испр. и доп. М.: Р...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Рекомендовано УМО по университетскому политехническому образованию в качестве учебно-методического пособия для слушателей курсов повышения квалификац...полностью>>
'Документ'
1-й ведущий: На Руси когда-то встарь,Жил-был мудрый государь.Строго правил он страноюИ семьёй своей родною.А в семье три взрослых сынаДля волненья ест...полностью>>

Національний гірничий університет створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв рефера т

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТВОРЕННЯ та впровадження КОМПЛЕКСУ обладнання

для ЖИВЛЕННЯ, управління Й ЗАХИСТу ТЕХНОЛОГІЧНИХ

СИСТЕМ ГІРНИЧИХ ВИРОБНИЦТВ

р е ф е р а т

Претенденти:

Вареник

Євген Олександрович

кандидат технічних наук, директор Українського науково - дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту рудникового і вибухозахищеного електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом (УкрНДІВЕ)

Випанасенко

Станіслав Іванович

доктор технічних наук, професор кафедри систем електропостачання Національного гірничого університету

Дзюбан

Віталій Серафимович

доктор технічних наук, професор, перший заступник директора дирекції стратегії поставок електротехнічної продукції ЗАТ "Донецьк – сталь - металургійний завод"

Омельченко

Олександр Миколайович

перший заступник директора УкрНДІВЕ

Савицький

Володимир Миколайович

кандидат технічних наук, заступник директора УкрНДІВЕ з наукової роботи - завідувач відділу

Соболєв

Валерій Вікторович

доктор технічних наук, професор кафедри будівництва і геомеханіки Національного гірничого університету

Чернов

Ігор Якович

кандидат технічних наук, завідувач відділу УкрНДІВЕ

Шкрабець

Федір Павлович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

електричних машин Національного гірничого університету

м. Дніпропетровськ, 2010

Видобуток копалин і їх переробка – галузь гірничої справи, що досягла нині високого технологічного рівня і здійснює істотний вплив на розвиток важкої індустрії й економіки країни в цілому. Вибухозахищене і рудникове електроустаткування повинне забезпечити безпеку застосування електроенергії і високу надійність у специфічних умовах підземних підприємств гірничовидобувних галузей промисловості (шахт, рудників), а також підприємств хімічної, нафтової, газової й інших галузей народного господарства, що мають вибухонебезпечну атмосферу.

Підвищення продуктивності праці в гірничовидобувних галузях промисловості супроводжується безперервним нарощуванням енергооснащеності, рівня механізації і автоматизації технологічних процесів, що приводить до швидкого росту потужностей добувних, прохідницьких і транспортних гірничих машин. Для збільшення потужності і продуктивності гірничих машин і механізмів необхідно підвищувати напругу живлення цих машин. Підприємства вугільної і деяких інших галузей гірничовидобувної промисловості перейшли на живлення технологічного устаткування напругою 660 В і зараз проводять роботи з масового переводу систем електропостачання на наступну ступінь напруги – 1140 В.

Представлена робота спрямована на вирішення надзвичайно важливої наукової проблеми з метою створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги живлення (660, 1140, 6000 В) в дільничних і розподільчих мережах за рахунок використання нових принципів діагностики, освоєння виробництва на підприємствах України та впровадження нового покоління вибухозахищених електротехнічних виробів для живлення, управління і захисту гірничих машин і комплексів.

Кропітка робота творчого колективу була спрямована на створення комплексу обладнання з особливими характеристиками. Вирішувалась проблема уніфікації обладнання з розширенням сфери його практичного застосування не тільки в технологіях гірничого виробництва (видобувні, прохідницькі роботи, транспортування), але і в системах енергозабезпечення інших підприємств з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем. Насамперед це стосується підприємств хімічної промисловості, видобутку та транспортування газу, нафти і т.п. В умовах підвищеної напруги живлення електроприймачів технологічних систем (660, 1140, 6000 В) застосовані принципово нові технічні рішення конструктивного виконання дугогасильних камер, що значно (на порядок) збільшило термін служби комутаційного обладнання. Розширились і отримали новий зміст функції систем управління та захисту. Були змінені принципи функціонування таких систем, що привело до створення та використання нових способів та методів управління, захисту на стадіях розподілу та перетворення енергії. Це дозволило значно підвищити рівень безпеки експлуатації технологічних систем, покращити показники їх енергоефективності.

Створення комплексів гірничого обладнання стало можливим завдяки проведенню широкого спектру наукових досліджень. Основу роботи складають відкриті авторами нові явища динаміки високошвидкісних селективних фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері, обумовлених об’ємними і поверхневими процесами у нерівноважній низькотемпературній плазмі газового розряду, які сприяли визначенню та забезпеченню показників експлуатаційної надійності, необхідного рівня безпеки, продуктивності і енергоефективності гірничого обладнання, систем живлення при застосуванні підвищеної напруги живлення (660, 1140, 6000 В) в складних умовах небезпечних виробництв, що реалізується шляхом використання нових наукоємних технологій діагностики устаткування, його енергозабезпечення та управління виробничими процесами.

Викладене дає підстави вважати, що виконана робота відповідає вимогам сьогодення. Вона спрямована на вирішення надзвичайно важливої для держави проблеми створення, освоєння серійного виробництва на вітчизняних підприємствах та впровадження комплексу вибухозахищеного обладнання нового покоління для живлення, управління і захисту технологічних систем гірничорудних та інших виробництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем.

Використовуючи теоретичні розробки наукових шкіл Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ) та Українського науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту рудникового і вибухозахищеного електрообладнання (м. Донецьк), спираючись на досвід розробок і виробничий потенціал УкрНДІВЕ разом з рядом підприємств України, розроблено і забезпечено створення і широке використання в шахтах і рудниках вибухозахищеного електрообладнання в системах підземного електропостачання і транспорту, яке за своїми технічними характеристиками перевищує світовий рівень. Виконана робота має також загальнодержавне значення, так як створена наукова база, прийнятна для вирішення аналогічних проблем у інших галузях господарства, насамперед у металургії, хімічній промисловості, на підприємствах видобутку та транспортування нафти, газу і т.п., тобто там, де є потреба підвищення напруги живлення, надійного захисту персоналу та обладнання.

Зміст та основні результати роботи

Робота складається із вступу, шести розділів, висновків, списку основних публікацій авторів, додатків (окремий том).

У вступі обґрунтована актуальність досліджень і сформульована наукова задача, наведені суттєві наукові і практичні результати роботи, їх впровадження.

Перший розділ містить узагальнення й аналіз стану проблем, пов'язаних з умовами експлуатації вибухозахищеного рудникового електроустаткування і систем підземного електропостачання. Наведені результати досліджень процесів всередині захисних оболонок вибухобезпечних і рудникових електричних апаратів. Було встановлено, що в результаті дії дуги в навколишньому середовищі утворюються окисли азоту, які, з’єднуючись з вологою, утворюють пари азотної й азотистої кислот, що осідають на елементах електроустаткування і обумовлюють їх швидке руйнування. Викладені основні напрямки робіт, що дозволили ефективно вирішити ці проблеми:

- дослідження причин прискореного руйнування ізоляційних матеріалів і покриття металевих деталей вибухозахищених апаратів управління при напрузі 660 В і більше та розробка методів і засобів усунення вказаних негативних наслідків;

- створення апаратів та систем контролю і захисту від дії струмів витоку, струмів коротких замикань і інших аварійних режимів з метою забезпечення умов електро-, вибухо-, і пожежобезпеки при експлуатації рудникових електроустановок і мереж напругою до 1200 В;

- дослідження перехідних та усталених процесів при складних видах пошкоджень в електричних мережах і створення селективного захисту від несиметричних ушкоджень підземних розподільчих мереж напругою 6 кВ;

- обґрунтування і реалізація нового безпечного способу організації підземного електровозного транспорту на основі безконтактної передачі енергії.

У другому розділі наведені результати досліджень та оцінки параметрів утворення пожежо-, вибухонебезпечних та агресивних середовищ в підземних виробках шахт і рудників та їх вплив на мікроклімат у вибухозахищених оболонках на основі теорії квантової механіки. Вперше розроблена модель розрахунку електронних молекулярних термів з урахуванням екранування ядерних потенціалів електронними остовами зв'язаних електронів. Особлива увага приділялася розробці методики розрахунків рівнів коливально-збуджених станів молекул газу. Ці роботи є дуже важливими при дослідженнях хімічних реакцій, що протікають у повітрі під час електричного розряду в газах.

Відкрита нова закономірність розвитку високошвидкісних фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері, обумовлена об'ємними і поверхневими процесами у нерівноважній низькотемпературній плазмі газового розряду, що супроводжуються руйнуванням молекул та утворенням нових сполук під впливом електричного поля точкових зарядів як каталізаторів хімічних процесів. Оскільки осередки плазми під час розряду виникають не тільки у газі, а і на металевих поверхнях катоду, вирішувалося питання відносно сценарію поверхневих хімічних реакцій. Встановлено, що для розриву хімічного зв'язку необхідною і достатньою умовою є наявність точкового заряду, дія електричного поля якого зменшує енергію зв'язку молекули. На певній відстані молекули до заряду (при більшому зближенні) відбувається розрив хімічного зв'язку. Результати вивчення суті відзначених явищ і розробки методів усунення негативних наслідків стали відкриттям для вітчизняних і закордонних фахівців з питань гірничого електроустаткування і започаткували основний напрям створення комутаційних апаратів з гасінням дуги в замкнутому об’ємі (в герметизованій дугогасильній камері).

Третій розділ присвячений обґрунтуванню перспективного напрямку розвитку рудникових вибухобезпечних комплектних трансформаторних підстанцій (КТП), що дозволяє створити КТП підвищеної одиничної потужності в обмежених габаритних розмірах, обумовлених перетином гірничих виробок і вимогами до їхнього транспортування без подальшого підвищення рівня напруги РУВН і РУНН. Запропонована удосконалена схема КТП з двома автоматичними вимикачами.

Установлено залежності основних параметрів сухих вибухобезпечних пересувних підстанцій від їхньої потужності, які з урахуванням застосування методу геометричної подоби були використані при створенні підстанцій КТПВ потужністю до 1600 кВ•А. Запропоновано спосіб і пристрій випереджального теплового захисту КТП, розроблена методика розрахунку надійності підстанції із пристроєм випереджального теплового захисту обмотки трансформатора, що дозволяє оцінити рівень безпеки застосування КТП у вибухонебезпечних середовищах.

Результати досліджень і пошуку раціональних рішень використані при створенні й впровадженні підстанцій КТПВ-1000/6 і КТПВ-1250/6, які по основних технічних характеристиках відповідають вимогам електропостачання високопродуктивних ділянок вугільних шахт.

Четвертий розділ відображає наукову базу, нові принципи і технічні рішення, на основі яких була вирішена проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок на напругу до 1140 В. У ньому наведені результати теоретичних і експериментальних досліджень сталих і перехідних процесів у зазначених електроустановках, силових мережах і колах засобів захисного відключення з нелінійними елементами і з різним характером навантаження. Ці дослідження лягли в основу обґрунтування ряду принципово нових положень, що визначили подальший розвиток засобів захисту і дозволили сформувати основні вимоги, на базі яких авторами розроблені державні і міждержавні стандарти на засоби захисту від аварійних режимів рудникових електроустановок. Завдяки встановленим закономірностям створені засоби, що забезпечують надійний і ефективний захист людей і підземних електроустановок, вирішені складні науково-технічні проблеми, пов'язані з помилковим спрацьовуванням засобів захисту і катастрофічно низькою надійністю низьковольтної апаратури.

Проведені теоретичні та експериментальні дослідження, на основі яких вирішені проблеми підвищення надійності й безпеки систем електропостачання підземних гірничих машин і транспорту за рахунок створення та організації серійного виробництва нових серій вибухозахищеного і рудникового електроустаткування із сучасними технічними характеристиками: засобів захисту від струмів витоку і максимального струму в підземних мережах напругою 660 і 1140 В; пускачів серії ПРВІ і ПВР-Р і автоматичних вимикачів серії АВ, електромагнітних та вакуумних контакторів, реверсорів, роз'єднувачів на струми до 400 А; комплектних апаратів управління та захисту технологічними комплексами, вибухозахищених трансформаторних підстанцій серій ТСВП і КТПВ із вторинною напругою 660 і 1140 В на потужність до 1000 кВА.

П’ятий розділ включає відомості про дослідження процесів у мережах живлення, аналіз їх закономірностей, розробку методів і засобів захисту підземних розподільчих мереж напругою 6 кВ шахт і рудників, де до останнього часу не вдавалося забезпечити селективний контроль і відключення пошкоджених елементів. В результаті одночасно виходило з ладу безліч коштовного електрообладнання, виникали тривалі простої ділянок шахт і навіть пожежі.

Авторами проведені комплексні великомасштабні дослідження перехідних процесів у розподільчих мережах напругою 6 кВ при однофазних замиканнях на землю, а також при інших можливих аварійних режимах роботи мережі. В результаті були удосконалені режими роботи систем контролю і перетворювання первинних аварійних сигналів і синтезовані системи селективного захисту. Встановлені причини виходу з ладу всіх раніше створених апаратів захисту. Тільки системний аналіз, а також розроблений метод структурного синтезу, що максимізує відношення сигнал/перешкода, дозволив розробити надійний селективний захист від однофазних замикань на землю типу БНЗ.

У шостому розділі викладені теоретичні обґрунтування і реалізація нового способу організації підземного електровозного транспорту. Оскільки всі спроби створити працездатні засоби захисту в шахтних контактних електричних мережах не дали позитивного результату, були проведені роботи по впровадженню на вугільних шахтах безконтактної передачі енергії електровозам. Сам принцип індуктивної (безконтактної) передачі енергії на підвищених частотах став основою для вирішення задач безпеки. Покриття ізоляцією провідників тягової мережі є дієвим струмообмежуючим засобом, що вирішує проблему безпеки в нормальних режимах роботи електроустаткування. Показано, що необхідні заходи безпеки реалізуються завдяки конструктивним і режимним рішенням, що стосуються електричних кіл тягової підстанції.

Розроблено оригінальний метод підвищення енергетичних показників тягового перетворювача частоти у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії. Шляхом застосування методу малого параметру визначені закономірності зміни струму витоку тягової мережі під впливом зовнішніх факторів. Це дозволило оцінити силу струму, виходячи із конструктивних особливостей системи транспорту, режимів її роботи.

У сьомому розділі наведені основні результаті розвитку роботи у 2009 році.

Виконано теоретичне обґрунтування й розроблені спосіб селективного контролю параметрів ізоляції електричної мережі на основі накладення на мережу бі-частотних оперативних сигналів і спосіб непрямого визначення повних проводимостей ізоляції фаз, заснованого на штучній зміні величини напруги зсуву нейтрали шляхом послідовного включення додаткових активних проводимостей.

Обгрунтувані раціональні типорозмірі шахтних КТП на відрізку шкали потужностей 630...2500 кВ·А. Завершена модернізація пристроїв керування і захисту, комутаційних апаратів (РВД-6А) і прийняти технічні рішення забезпечують можливість в найкоротший термін організувати серійне виробництво на заводах України (ВЕЗ УкрНДІВЕ, ЗАТ ТЕТЗ-інвест (м. Торез) і ВО «Полярон» (м. Львів)) дозволить заощадити більше 300 млн. грн.

Розроблено систему гнучкого цифрового захисту від аварійних режимів для шахтних мереж напругою до 1200 В. Як базовий прийнятий варіант реалізації захисту на основі способу універсальної гнучкості побудови структури, що дозволяє реалізувати параметричну адаптацію, засновану на інформації про зміну параметрів об'єкта, що захищається, і параметрів перехідного процесу, так і самоорганізація захистів до топології об'єкта і умов застосування.

Створено комплекс технічних засобів для дистанційного управління, контролю стану та технічної діагностики очисних комбайнів з винесеною системою подачі у виробках вугільних шахт. Дослідний зразок комплектного пристрою управління КУУВ-ВСП, виготовлений ВАТ "Донецький энергозавод", успішно пройшов приймальні випробування в умовах шахти «Дніпровська» ДП «Павлоградвугілля» і почалось серійне виробництво.

Таким чином, нові результати розвивають науково-технічні ідеї, на яких засновані засоби та апарати раніше наведені у роботі, що забезпечує високий рівень безпеки застосування електроенергії на підприємствах паливо-енергетичного комплексу, надійність та ефективність приводів гірничих машин та комплексів.

У додатках представлені результати реалізації створеної наукової бази та довідка про їх економічну ефективність. Дано опис розроблених під керівництвом і за участю авторів електричних схем і конструкцій нових серій вибухозахищеного і рудникового електроустаткування:

– комплектних розподільчих пристроїв з апаратами захисту, керування і системної автоматики на напругу 6 кВ (КРУВ-6А, КРУВ-6Б, КРУВ-6У, УК-6, КРУРН-6) з трьома видами виконання: ввідні, секційні і фідерні;

– вибухозахищених трансформаторних підстанцій серій ТСВП і КТПВ із вторинною напругою 660 і 1140 В на потужності до 1250 кВА з відповідними засобами захисту;

– пускачів серії ПВІ і ПВР-Р (на струми від 25 до 400 А), автоматичних вимикачів серії АВ (на струми 250 і 400 А), електромагнітних і вакуумних контакторів, реверсорів, роз'єднувачів (на струми до 400 А) на напругу до 1140 В;

– комплектних апаратів управління та захисту технологічними комплексами (СУВ-350АВ, КУУВК-500), станцій управління двошвидкісними електродвигунами конвеєрів (КСД-27);

– засобів захисту від струмів витоку і максимального струму в підземних мережах напругою 660 і 1140 В (АЗАК, АЗПБ, АЗУР-1М, АЗУР-2, АЗУР-3, АЗУР-4; УМЗ, ПМЗ, БКЗ-3МК; БУ, БДУ, БДУ-4).

Це устаткування повсюдно застосовується в шахтах України і країн СНД, складаючи основу систем електропостачання гірничих машин і транспорту. При цьому проблема полягала не тільки в створенні наукової бази і необхідних видів вибухозахищеного і рудникового електроустаткування із сучасними технічними характеристиками, але й в організації їх серійного виробництва, що за обсягом задовольняє потреби народного господарства України і поставляється за кордон.

В И С Н О В К И

Основні наукові результати роботи:

1. Відкрито нове явище руйнування хімічних зв’язків молекул у полі точкового електричного заряду, на підставі якого запропоновано фізичний механізм каталітичної дії точкового заряду та розроблено квантову динаміку елементарних актів, що відображають фізико-хімічні особливості високошвидкісних реакцій в рудниковій атмосфері, обумовлених об’ємними та поверхневими процесами у нерівноважній низькотемпературній плазмі газового розряду; дано теоретичне обґрунтування фізичного механізму впливу точкових зарядів нерівноважної низькотемпературної і вторинної плазми у проміжку між електродами на стійкість хімічних зв’язків молекул, що дозволило вирішити проблему негативного впливу дугогасильних процесів в вибухозахищених оболонках і на порядок підвищити надійність роботи шахтних та рудникових апаратів захисту та управління технологічними комплексами.

2. Вперше у світовій практиці були встановлені фізичні явища, визначені їх якісні та кількісні параметри, які приводили до катастрофічно швидкого руйнування апаратів управління і захисту на 660 та 1140 В. Ці дослідження стали відкриттям для фахівців усього світу і визначили шляхи подальшого удосконалення вибухозахищених та рудникових електричних апаратів на напругу вище 500 В. Були створені комутаційні апарати з герметизованими і з вакуумними дугогасильними камерами, термін служби яких 5-6 і більше років. Виробництво таких апаратів в Україні налагоджено на Торезькому електротехнічному заводі та підприємстві „Полярон” м. Львів.

3. Обґрунтовано перспективний напрямок розвитку рудничних вибухобезпечних пересувних трансформаторних підстанцій, що дозволяє створити КТП підвищеної одиничної потужності в обмежених габаритних розмірах, обумовлених перетином гірничих виробок і вимогами до їхнього транспортування без подальшого підвищення рівня напруги РУВН і РУНН. Відпрацьовані принципи розробки й удосконалювання вибухобезпечних КТП покладені в основу створення КТП потужністю до 1600 кВ•А.

4. Розроблені нові способи, методи та технічні рішення, які дозволили вперше у світовій практиці створити системи захисту від струму витоку для мереж напругою 1140 В, що забезпечує: ефективне зниження значень струму витоку за рахунок автоматичного настроювання компенсуючих дроселів; автоматичне відключення джерела і закорочування на землю фази мережі з ушкодженою ізоляцією при перевищенні струмом витоку припустимого значення. Слід відзначити, що створений рівень безпеки вищий досягнутого за кордоном.

5. Вперше у світовій практиці проведені теоретичні та експериментальні дослідження перехідних процесів у підземних електричних мережах та приладах захисту, пов'язані з порушеннями ізоляції і комутаційними операціями. Результати цієї роботи склали наукову основу для синтезу засобів і систем захисту підземних електричних мереж та електроустаткування. Ці дослідження привели до кардинального перегляду вимог до технічних характеристик та методів забезпечення ефективної і надійної роботи систем захисту людей при їх прямому контакті із струмопроводом при наявності високих рівнів напруги (660 і 1140 В).

6. Розроблені нові принципи самоконтролю працездатності засобів захисту, дистанційного керування і каналів зв'язку, які практично гарантують неможливість експлуатації пошкоджених електричних мереж та обладнання і виключають помилкові спрацювання засобів захисту.

7. Розвинуто теорію перехідних та усталених процесів при складних видах несиметричних пошкоджень в електричних мережах з різними режимами роботи нейтралі; розроблено математичні моделі, що дозволяють оцінити вплив параметрів ізоляції, режиму заземлення нейтралі та перехідного опору у точці замикання на значення аварійного струму, струму і напруги нульової послідовності при однофазних та подвійних замиканнях на землю; встановлені закономірності електромагнітних процесів у підземних розподільчих електричних мережах напругою 6 кВ, їх якісні і кількісні характеристики, які стали науковою основою для створення нових ефективних засобів селективного захисту від замикань на землю та від струмів коротких замикань.

8. Розроблені наукові основи створення безконтактних систем живлення рудникового електротранспорту, що дозволяють кардинально вирішити проблему безпеки експлуатації рудникових електровозів. Обґрунтована структура та здійснена оптимізація параметрів джерела живлення тягової мережі – тиристорного перетворювача частоти. Шляхом використання принципів аналізу нелінійних електричних кіл методом малого параметру визначені закономірності зміни струму витоку тягової мережі під впливом зовнішніх факторів, зумовлених варіацією напруги та температури навколишнього середовища.

Практична значимість роботи полягає у наступному:

1. Народне господарство України отримало і цілком забезпечується комплексом високоефективного рудникового вибухозахищеного електроустаткування вітчизняного виробництва на напругу 6/10 кВ, 1140 і 660 В, що включає високовольтні КРУ, потужні трансформаторні підстанції, низьковольтну апаратуру: автоматичні вимикачі серії АВ, пускачі нових серій, комплектні пристрої (станції) управління. Завдяки цьому комплексу вирішена проблема створення надійної і безвідмовної підземної системи електропостачання шахт вугільної, гірничорудної і інших гірничодобувних галузей промисловості. Це дало можливість зокрема вугільній промисловості повсюдно перейти на підвищену напругу 660 і 1140 В і створити передумови для переводу на ці напруги систем електропостачання інших галузей промисловості, а також сільського господарства.

2. Вирішені проблеми ліквідації негативного впливу дугогасильних процесів в оболонках вибухозахищених та рудникових апаратів на їх надійність методами погашення електричної дуги у герметизованих та вакуумних камерах. Це дозволило на порядок підвищити надійність роботи шахтних та рудникових апаратів управління та захисту при високих рівнях напруги (660 та 1140 B). Такого типу апарати вперше створені в Україні та їх принципи побудови використовуються у світовій практиці.

3. Вперше у світовій практиці створені універсальні високонадійні апарати захисту персоналу від враження електричним струмом при напрузі до 1140 В та укомплектовані ними пересувні трансформаторні підстанції потужністю від 100 до 1250 кВА, що дозволило гарантувати безпеку людей при їх прямому контакті з фазами мереж. Про ефективність запропонованих методів та технічних засобів захисту свідчить той факт, що в Україні та інших країнах СНД протягом 10 років не було зареєстровано жодного випадку враження людини електричним струмом, незважаючи на високий рівень напруги 1140 В.

4. Результати досліджень використані при створенні рудникових вибухобезпечних пересувних трансформаторних підстанцій КТПВ-1000/6, КТПВ-1250/6 і КТПВ-1600/6 в обмежених габаритних розмірах, які по основних технічних характеристиках відповідають вимогам електропостачання високопродуктивних ділянок вугільних шахт.

5. Розроблені, освоєні серійно і повсюдно застосовуються на шахтах різних гірничодобувних галузей промисловості рудникові вибухозахищені апарати мають такі переваги: широка номенклатура виконань; високий рівень вибухозахисту; блочність конструкцій; ефективні засоби керування і захисту і їх іскробезпека. Нові технічні рішення по конструкціях і електричних схемах, високі значення механічної, електричної зносостійкості і комутаційної здатності, застосування спеціальних дуговологостійких матеріалів забезпечують високі показники і ресурси розробленої апаратури.

За 2009 рік в плані розвитку роботи виконано теоретичне обґрунтування й розроблені спосіб селективного контролю параметрів ізоляції електричної мережі на основі накладення на мережу бі-частотних оперативних сигналів і спосіб непрямого визначення повних проводимостей ізоляції фаз, заснованого на штучній зміні величини напруги зсуву нейтрали шляхом послідовного включення додаткових активних проводимостей. Обґрунтовані раціональні типорозмірі шахтних КТП на відрізку шкали потужностей 630...2500 кВ•А; реалізована модернізація комплектних розподільчих пристроїв РВД-6А; розроблено комплекс технічних засобів для дистанційного управління, контролю стану та технічної діагностики очисних комбайнів з винесеною системою подачі у виробках вугільних шахт.

Економічний ефект від впровадження у виробництво розробок за останні 5 років складає понад 250 млн грн, в тому числі у 2009 р. – 45 млн. грн. На вітчизняних заводах-виробниках вибухозахищеного та рудникового електрообладнання створені нові робочі місця. Високий технічний рівень, патентна чистота, відповідність розробок вимогам діючих державних та міждержавних стандартів забезпечили конкурентоспроможність цієї продукції на міжнародному ринку.

Оригінальність всіх розробок підтверджується 110 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами, в тому числі провідних у даній області країн (США, Англії, Німеччині, Франції, Росії), до яких в повній мірі відноситься визначення „створено вперше у світовій практиці”. Результати виконаних досліджень відображені в понад 190 опублікованих роботах, в тому числі у 23 монографіях, доповідались на багаточисельних вітчизняних і міжнародних конференціях і інших зібраннях вчених і фахівців. За результатами роботи захищено 4 докторські і 9 кандидатських дисертацій. Створена техніка демонструвалась на міжнародних виставках Вугілля-95, 98, 2000, Вугілля-Майнінг-2002 - 2008 рр. у м. Донецьку, а також на виставках у Новокузнецьку та Кемерово (Росія), Ганновері (ФРН), Пловдиві (Болгарія), Мехіко (Мексика) та інших, де дістала високу оцінку фахівців і одержала чисельні нагороди.

______________________Є.О.Вареник

______________________С.І.Випанасенко

______________________ В.С.Дзюбан

______________________ О.М.Омельченко

______________________ В.М.Савицький

_____________________ В.В.Соболєв

_____________________ І.Я.Чернов

_____________________ Ф.П.ШкрабецьСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 2. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області

  Документ
  У своєму розвитку людство досягло того рівня, коли оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але ще не навчилося достатньою мірою ощадливо та раціонально ним користуватися.
 3. Міжнародної науково-технічної конференції Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості

  Документ
  Оргкомітет конференції звертається до учасників конференції з проханням потурбуватись заздалегідь щодо бронювання місць у готелях та придбання квитків на зворотний від’їзд.
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 5. Охорони навколишнього природного середовища україни Державне управління охорони навколишнього природного середовища

  Документ
  Подана характеристика стану навколишнього природного середовища в 2006 р. Відображено динаміку показників за 2004-2006 роки. У матеріалах використані дані Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській

Другие похожие документы..