Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ВЕДУЩИЙ: В бюджете на 2006 год расходы на содержание президента России, его администрации и института полпредов составят 5 миллиардов, 835 миллионов р...полностью>>
'Закон'
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российск...полностью>>
'Документ'
Руководствуясь статьей 51 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховн...полностью>>
'Инструкция'
О порядке исчисления заработной платы работников просвещения с учетом дополнений и изменений, внесенных приказом Госкомитета СССР по народному образо...полностью>>

Регіональна програма духовно-морального відродження І збереження історичної правди

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

рішення обласної ради

від 17 червня 2010 року № 1709-V

(LVIII сесія V скликання)

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

І ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ

НА 2010 – 2015 РОКИ

2010 рік

1. Загальна частина

Регіональна Програма духовно-морального відродження і збереження історичної правди на 2010–2015 роки (далі – Програма) передбачає реалізацію основних положень, закладених в Концепції «Збереження історичної правди», розробленої і прийнятої Харківською обласною радою 27 березня 2009 року (рішення № 1170-V «Про Концепцію визначення і відзначення на регіональному рівні історичних дат "Збереження історичної правди" та про звернення Харківської обласної ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Президента НАН України, Міністра освіти і науки України»).

2. Обґрунтування необхідності розроблення та ухвалення Програми

Розроблення і ухвалення цієї Програми викликане необхідністю забезпечити сталий духовно-моральний розвиток нашого суспільства та унеможливити спроби фальсифікації історичних подій в житті Харківщини і України в цілому.

Володіння історичною правдою про героїчне минуле нашої країни і велику єдність слов'янських народів повинно стати фундаментом духовно-етичного розвитку молодого покоління.

Історичним фактом є те, що саме місто Харків в СРСР було центром великої кількості передових наукових досліджень і відкриттів. У м. Харкові і Харківській області жила і творила ціла плеяда видатних діячів культури і мистецтва світового рівня. Необхідно на прикладах історії продемонструвати суспільству славну історію Харківщини, оскільки саме гордість за подвиги минулих поколінь має бути коренем дійсного патріотизму та громадянської позиції молодого покоління.

3. Цілі Програми

Програма розроблена з метою:

- планомірного унеможливлення фальсифікації історичних подій та відомостей про фактичні обставини найважливіших історичних процесів;

- забезпечення інформування населення області про історично значущі події в Україні, Радянській Україні, новітній історії України і Харківщині;

- залучення до вивчення історичних подій учнівської молоді у форматі проведення освітніх, культурних заходів (науково-практичних конференцій, семінарів, конкурсів народної творчості, фото- і художніх виставок, кінофестивалів, показів документальних фільмів);

- збереження пам'ятників історії, удосконалення архівної справи, технологій публікації історичних документів.

4. Основні завдання Програми

- активізація інтересу молоді до історичної спадщини Харківщини;

- духовно-моральне становлення молоді, формування у молодого покоління дійсного патріотизму та активної громадської позиції;

- популяризація освітніх наукових досягнень Харківщини, історичних подій і видатних осіб в житті суспільства.

Важливим завданням, яке вирішується в ході виконання Програми, є підвищення авторитету Харківської області як засновника і лідера по кількості найважливіших наукових і культурних досягнень, а м. Харкова – як центру розвитку російсько-українських відносин, в основу яких покладено ідеї непорушного братерства слов'янських народів.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на вказані цілі, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

6. Очікувані результати

Підвищення інтересу молоді до історичної спадщини Харківщини.

Духовно-моральне становлення молоді, формування у молодого покоління дійсного патріотизму та активної громадської позиції.

Підвищення науково-освітнього рівня учбових і науково-дослідних установ Харкова і Харківської області.

Утвердження Слобожанщини, як столиці слов'янської єдності.

7. Організація і контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії обласної ради: з питань науки і освіти; культури, історичної спадщини, духовності та національних меншин; молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму; забезпечення прав людини, свободи слова та інформації.

З метою координації і забезпечення реалізації Програми спільним розпорядженням голови обласної ради і голови обласної державної адміністрації створюється відповідна робоча група.

Робоча група у ході реалізації Програми:

- розглядає плани реалізації заходів Програми у встановлені терміни, аналізує надану виконавцями статистичну і аналітичну інформацію;

- надає організаційну допомогу установам науки, освіти, культури і мистецтва, що беруть участь у виконанні Програми;

- вносить пропозиції щодо змін термінів виконання заходів, сприяє вирішенню поточних питань, що виникають в ході реалізації Програми.

8. Заходи Програми

8.1. Науково-практичні конференції

п/п

Заходи

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечення

8.1.1.

Міжнародна науково-практична конференція "II Світова війна.
Уроки і значення для України"

2010-2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

щорічно по

30 тис. грн.

8.1.2.

Міжнародна науково-практична конференція "Підручники і навчальні посібники: проблеми і рішення" (Секції: "Навчальні посібники для дошкільників",
"Шкільний підручник»,
"Підручники для вищої школи»)

2011 р.

2013 р.

2015 р.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

30 тис. грн.

30 тис. грн.

30 тис. грн.

8.1.3.

Науково-практична конференція "Архіви та їх роль у збереженні
історичної правди: сучасні технології публікації даних і документів"

2011 р.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації

30 тис. грн.

8.1.4.

Семінар для викладачів загальноосвітніх навчальних закладів і вузів «Проблеми збереження історичної правди в практиці освіти»

2010-2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

щорічно по

10 тис. грн.

8.1.5.

Молодіжна історико-краєзнавча конференція «Військове минуле рідного краю»

2010-2015 рр.

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з Російським національно-культурним товариством Харківської області,

Харківською міською організацією ветеранів України та Харківським національним університетом
ім. В.Н. Каразіна

щорічно по

20 тис. грн.

8.2. Історико-культурні заходи

п/п

Заходи

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечення

8.2.1.

Організація освітньої, наукової та культурної співпраці Харківської, Ленінградської та Московської областей: обмін делегаціями, робочі поїздки тощо

2011-2015 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації; Головне управління зовнішньоекономічних зв'язків та міжнародних відносин обласної державної адміністрації;

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

8.2.2.

Святкування Дня дружби і єднання слов'ян

2010-2015 рр.,

24 червня

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації; Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

щорічно по

10 тис. грн.

8.2.3.

Святкування 630-річчя з дня Куликовської битви

2010 р.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, установи культури Харківської області

30 тис. грн.

8.2.4.

Проведення музичного фестивалю, присвяченого творчості П.І. Чайковського (до 170-річчя з дня народження)

2010 р.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, установи культури Харківської області

80 тис. грн.

8.2.5.

Місячник військового кіно: проведення кінофестивалю «Правда про Перемоги» з показом фільмів у населених пунктах Харківської області (для ветеранів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів перегляд безкоштовний)

2010-2015 рр.,

липень-серпень

Установи культури Харківської області спільно з Харківською обласною державною телерадіокомпанією

щорічно по

50 тис. грн.

8.2.6.

Сприяння у постановці драматичного спектаклю по п'єсі Івана Перепеляка «В обіймах ангелів. Григорій Сковорода», присвяченого дню народження
Г.С. Сковороди і 75-річчю створення Харківської обласної організації Національного союзу письменників України

2010 р.,

грудень

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації спільно з Харківською обласною організацією Національного союзу письменників України

200 тис.грн.

8.2.7.

Молодіжний фестиваль віршів і пісень про Велику Вітчизняну війну «Катюша»

2010-2015 рр.,

травень

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,

Управління культури і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський український культурний центр „Юність”»

30 тис. грн.

8.2.8.

Здійснення заходів щодо відновлення садиби князів Святополк-Мирських (м. Люботин). Створення Музею міської садиби XVIII століття

2010-2015 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

спільно з Люботинською міською радою

1500 тис. грн.

8.2.9.

Відзначення Дня Георгіївських кавалерів за участю слухачів Військового університету, членів військово-патріотичних товариств, учнівської молоді

Щорічно, грудень

Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації спільно з Чугуївською міською радою

щорічно по

40 тис. грн.

8.3. Заходи щодо охорони пам'ятників історії

п/п

Заходи

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечення

8.3.1.

Зведення пам'ятників, пам'ятних знаків, присвячених подіям і героям Великої Вітчизняної війни:

- битві за Харків (Барвінківський казан);

- битві підрозділу Героя Радянського Союзу В.П. Петрищева

на висоті 201.7;

- зведення пам'ятника Герою Радянського Союзу В.С. Гризодубовій

2010-2015 рр.

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації; управління культури і туризму обласної державної адміністрації; органи місцевого самоврядування відповідних територій

Обсяги фінансування визначаються відповідно до календарних планів будівництва

8.3.2.

Зведення пам'ятників і пам'ятних знаків на місцях видатних історичних подій в Харківській області:

- до 900 роковин (1111 р.) битви об'єднаних військ російських князів
проти половців під Ізюмом під командуванням Володимира Мономаха;

- відкриття пам'ятного знаку учасникові Цусимської битви в м. Люботині (до дня пам'яті князів Святополк-Мирських 8.08.2010 р.);

- до роковин спільної перемоги російської армії і слобідських козаків над шведським військом під смт Краснокутськом

2010-2015 рр.

Управління капітального будівництва обласної державної адміністрації; управління культури і туризму обласної державної адміністрації; органи місцевого самоврядування відповідних територій

Обсяг фінансування визначається відповідно до календарних планів будівництва

8.3.3.

Розробка концепції створення Меморіалів в районних центрах Харківської області з метою увічнення значущих історичних подій

2010-2012 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації;

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

8.3.4.

Проведення реставраційно-відновлювальних робіт на меморіалах і пам'ятниках, присвячених Великій Вітчизняній війні й упорядковування місць поховань радянських воїнів

2010-2015 рр.

Управління

капітального будівництва; Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації;

управління культури і туризму обласної державної адміністрації

Фінансування відповідно до кошторису за наслідками експертизи стану пам'ятників і місць поховань

8.4. Заходи щодо розвитку музейної і бібліотечної справи

п/п

Заходи,

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечен

ня

8.4.1

Розробка Концепції розвитку музейної справи на Харківщині

2011 р.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

8.4.2.

Підтримка та розповсюдження журналу «Слов'янин» через систему бібліотек області

2010-2015 рр.,

періодичність - 6 випусків на рік

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації;

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

щорічно по

50 тис. грн.

8.4.3.

Проведення пересувних фотовиставок "Історія перемог" («Дух-переможець»);

"Харків'яни – Герої Великої Вітчизняної війни"

2010-2015 рр.,

серпень

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації; Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

щорічно по

75 тис. грн.

8.4.4.

Проведення на базі бібліотек гуманітарних вузів семінарів, присвячених знаменним датам в історії Харківщини і видатним харків'янам (згідно з Календарем знаменних дат)

2010-2015 рр.,

вересень - травень

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації; управління культури і туризму обласної державної адміністрації

8.4.5.

Сприяння у присвоєнні Музею Радянсько-Чехословацької дружби (с. Соколово Зміївського району) статусу міжнародного музею

2010 - 2012 рр.

Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації

100 тис. грн.

8.5. Просвітницькі заходи із залученням засобів масової інформації

п/п

Заходи,

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечення

8.5.1.

Конкурс на кращі журналістські дослідження під девізом «Історична правда – подарунок нащадкам» (згідно з Календарем знаменних дат)

2010-2015 рр.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації;

Головне управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації;
Харківська обласна рада

щорічно по

30 тис. грн.

8.5.2.

Створення серії короткометражних фільмів "Минуле – поряд, вдивися!", присвячених історичним особистостям – ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам локальних війн, громадянам, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на конкурсній основі)

2010 – 2015 рр.

Управління у справах преси і інформації обласної державної адміністрації спільно з Харківською обласною державною телерадіокомпанією

щорічно по

50 тис. грн.

8.5.3.

Створення серії просвітницьких теле-, радіопрограм з історії Харківщини і популяризації заходів, що проводяться в рамках Програми (на конкурсній основі)

2010 – 2015 рр.

Управління у справах преси і інформації обласної державної адміністрації спільно з Харківською обласною державною телерадіокомпанією

щорічно по

50 тис. грн.

8.6. Заходи із залученням учнів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів

п/п

Заходи,

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечення

8.6.1.

Проведення конкурсу серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних закладів та вузів на кращу роботу на тему "Героїчне минуле Харківщини" (XVII - XX сторіччя), робота секції «історичне краєзнавство» територіального відділення Малої академії наук України

2010 – 2015 рр.,

жовтень

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти”

щорічно по 30 тис. грн.

8.6.2.

Проведення серед учнів загальноосвітніх, професійно-технічних закладів та вузів конкурсів творчих робіт, присвячених 200-річчю Вітчизняної війни 1812 року і Бородінській битві

2012 р.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

20 тис. грн.

8.6.3.

Проведення конкурсів студентських дослідницьких робіт на теми:

«Видатні харків'яни»,

«Знаменні події Харківщини»,

«Пам'ятні місця Харківщини»,

«Письменники і поети Харківщини», «Учені Харківщини»,

«Мистецтво Харківщини» із наступним виданням робіт переможців

2010-2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

щорічно по 10 тис. грн.

8.6.4.

Проведення тематичних екскурсій по рідному краю для учнів 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області з метою вивчення історичних подій на Харківщині

2011- 2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з Харківською обласною станцією юних туристів

щорічно по 100 тис. грн.

8.6.5.

Проведення круглих столів у вузах під девізом: "Перша столиця – столиця історичної правди" з використанням технології медіа-конференції для спілкування із зарубіжними знавцями історії і учасниками подій

2011- 2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

щорічно по

20 тис. грн.

8.6.6.

Проведення серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів конференцій і круглих столів, присвячених 360-річчю Переяславської ради

2014 р.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

20 тис. грн.

8.6.7.

Проведення на базі загальноосвітніх навчальних закладів і вузів літературних вечорів, присвячених видатним подіям і діячам в області культури відповідно до Календаря знаменних дат

2010 – 2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації

8.6.8.

Проведення на базі загальноосвітніх навчальних закладів вечорів історії, присвячених 70-им роковинам Берлінської наступальної операції

2015 р., квітень

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації; міські та районні відділи освіти

8.6.9.

Проведення на базі Харківського планетарію ювілейних читань, присвячених значущим подіям вітчизняної космонавтики відповідно до Календаря знаменних дат; «Гагарінські читання» - на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського та меморіального музею-квартири сім’ї Гризодубових

2010 – 2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з Харківським планетарієм, Національним аерокосмічним університетом
ім. М.Є. Жуковського та меморіальним музеєм-квартирою сім’ї Гризодубових

8.6.10.

Проведення на базі Харківського національного медичного університету ювілейних читань, присвячених 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова

2010 р., грудень

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з Харківським національним медичним університетом

8.6.11.

Проведення конкурсу серед школярів, присвяченого 360-річчю заснування міста Харкова

2014 р.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації; КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»; районні (міські) відділи (управління) освіти

20 тис. грн.

8.6.12.

Проведення учнями загальноосвітніх навчальних закладів області пошукової роботи «Ветерани ВОВ – визволителі Харківщини»

2010 – 2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Головне управління у справах у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

8.6.13

Семінар-тренінг молодих громадських діячів Харківської області

2011 р.

Головне управління з питань внутрішньої політики, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи обласної державної адміністрації

30 тис. грн.

8.6.14

Утворення Центру патріотичного виховання молоді

2010 – 2011 рр.

Головне управління у справах у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

30 тис. грн.

8.6.15

Проведення засідань «круглих столів», інформаційно–розважальних заходів для молоді в рамках обласної акції «Шляхами Перемоги»

2010 – 2015 рр.

Головне управління у справах у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

щорічно по

35 тис. грн.

8.7. Інформаційно-видавничі проекти в рамках Програми

п/п

Заходи,

найменування

Терміни

Виконавці

Фінансове забезпечен

ня

8.7.1.

Проведення роботи з визначення переліку видатних дат та історичних подій для створення Календаря знаменних дат

2010 -2015 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації, Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з ОКЗ «Харківський історичний музей», ОКЗ «Харківська обласна наукова бібліотека», Харківським національним університетом
ім. В.Н. Каразіна

щорічно по

50 тис. грн.

8.7.2.

Створення і підтримка інформаційного порталу „Основні дати і події Харківської області” як інформаційної основи для організації заходів та видавничих проектів в рамках даної Програми

2010 – 2015 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

щорічно по

50 тис. грн.

8.7.3.

Видання та розповсюдження в закладах освіти, науки і культури Календаря знаменних дат (знаменні дати з історії Харківщини)

2011 – 2015 рр.

Головне управління культури і туризму обласної державної адміністрації спільно з ОКЗ «Харківський історичний музей», Харківською державною науковою бібліотекою ім. В.Г. Короленка, ОКЗ «Харківська обласна наукова бібліотека», ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для юнацтва»

щорічно по

150 тис. грн.

8.7.4.

Перевидання навчального посібника "Харківщина – мій рідний край" для першокласників м. Харкова і Харківської області

2011-2015 рр.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»; районні (міські) відділи (управління) освіти

щорічно по
500 тис. грн.

8.7.5.

Перевидання підручника "Харківщинознавство" з картографічними додатками для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

2011р.

Головне управління освіти і науки обласної державної адміністрації спільно з КЗ «Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти»

500 тис. грн.

8.7.6.

Видання довідника по заснуванню населених пунктів Харківської області

2011 р.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

65 тис. грн.

8.7.7.

Видання фотоальбому "Губернське місто Харків і його мешканці у фотографіях та ілюстраціях"

2011 – 2012 рр.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

70 тис. грн.

8.7.8.

Видання документів, пов'язаних із заснуванням Харкова "Старовинні скарби Харкова"

2013 р.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

70 тис. грн.

8.7.9.

Видання книг-спогадів харків’ян про Велику Вітчизняну війну

2010-2015 рр.

Управління у справах преси та інформації обласної державної адміністрації

щорічно по

50 тис. грн.

8.7.10.

Проведення роботи щодо оновлення сайту „Обласна книга пам’яті Харківської області”, пошукової роботи та забезпечення його інформаційної підтримки

2010-2015 рр.

Управління культури і туризму обласної державної адміністрації

щорічно по

36 тис. грн.

Заступник голови

обласної ради В.КазаковаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Виконання Регіональної програми духовного розвитку Черкащини

  Документ
  Забезпечити участь і практичну діяльність широких верств населення області у відзначенні державних, народно-релігійних свят та історичних подій у житті України.
 2. Духовно-моральний культурологічний курс в сучасній українській школі: досягнення, проблеми І перспективи филип (Осадченко)

  Документ
  ФИЛИП (Осадченко),Архієпископ Полтавський і Миргородський,Голова Місіонерського відділу при Священному СинодіУкраїнської Православної Церкви,Ректор Полтавської Місіонерської Духовної Семінарії,
 3. В україні політико-правові аспекти та регіональні особливості

  Документ
  Виборчий процес-2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / Укл. Романюк А.С., Скочиляс Л.С. – Львів: ЦПД ЛНУ ім.І.Франка, 2006.
 4. Регіональний науковий юридичний альманах молодих дослідників українська державність та право на рубежі сторіч

  Документ
  У 455 Регіональний науковий юридичний альманах „Українська державність та право на рубежі сторіч”. Випуск І. / За заг. ред. проф., докт. юрид. наук, Оборотова Ю.
 5. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34

Другие похожие документы..