Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
Выводы специальной и общей теории относительности: время и длина в разных системах отсчета, сложение скоростей, масса объекта, движущегося со скорост...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «15» cентября 2010 года в 14 час. на заседании диссертационного совета Д 09.01.01 Казахского Национального медицинского университета...полностью>>
'Диплом'
Право собственности занимает особое место в системе граждан­ских прав: оно является основным регулятором экономических от­ношений и показателем лично...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «11» декабря 2008 г. в 11-00 часов на заседании диссертационного совета Д 502.008.02 по политическим наукам при Северо-Кавказской ак...полностью>>

Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із закон (1)

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Громадська організація, яка включена в Реєстр неприбуткових установ і організацій, планує відкрити у банку депозитний рахунок. Який порядок оподаткування буде застосований при оподаткуванні коштів як доходу у вигляді процентів за депозитним вкладом?

Відповідь: Особливості оподаткування неприбуткових установ і організацій встановлені пунктом 7.11 Закону України від 28.12.94р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, далі – Закон )

Абзацом "б” підпункту 7.11.1 п.7.11 ст.7 Закону передбачено включення до Реєстру неприбуткових установ і організацій, в тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної,освітньої та наукової діяльності.

Згідно з підпунктом 7.11.3 Закону від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "б" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді:

- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- пасивних доходів;

- коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 цієї статті;

- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Абзацом другим підпункту 7.11.13 п.7.11 ст.7 Закону визначено, що під терміном "пасивні доходи" слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. 

Таким чином, доходи від грошових коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках неприбуткових установ і організацій , внесенних в Реєстр неприбуткових установ і організацій згідно абзацу „б” підпункту 7.11.1 пункту 7.11 ст.7 Закону, є пасивними доходами та звільняються від оподаткування.

ДПІ у Дарницькому районі м. Києва


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із закон (2)

  Закон
  Благодійна організація – неприбуткова установа, основною діяльністю якої є проведення благодійної діяльності, має приміщення, частину якого керівництво вирішило здати в оренду.
 2. Верховна Рада України Податковий кодекс

  Кодекс
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.
 3. Постановою Верховної Ради України від 28 грудня 1994 року n 335/94-вр із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  (Положенню абзацу першого пункту 22.3 статті 22 цього Закону, дано офіційне тлумачення згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 13 червня 2002 року N 11-рп/2002)
 4. Постановою Верховної Ради України  від 6 квітня 1995 року n 127/95-вр) (Постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 року n 247/95-вр затверджено Правила застосування цього закон (1)

  Закон
  Закон введено в дію з 1 січня 1995 року, за винятком пункту 1.3 статті 1, абзаців третього і четвертого частини другої підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, абзацу третього частини третьої підпункту 3.
 5. Постановою Верховної Ради України  від 6 квітня 1995 року n 127/95-вр) (Постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995 року n 247/95-вр затверджено Правила застосування цього закон (2)

  Закон
  Закон введено в дію з 1 січня 1995 року, за винятком пункту 1.3 статті 1, абзаців третього і четвертого частини другої підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3, абзацу третього частини третьої підпункту 3.

Другие похожие документы..