Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Программа курса «Научное творчество и организация НИРС» разработана в рамках психологического компонента Государственных требований по дополнительной...полностью>>
'Реферат'
Изучение конфликтов является одним из главных заданий политологии, а управление ими принадлежит к важнейшим условиям обеспечения социально-политичной...полностью>>
'Доклад'
Кафедра русской словесности и межкультурной коммуникации – самая молодая в Институте. Она создана на базе объединения двух кафедр: риторики и культур...полностью>>
'Документ'
НА ТЕРРИТОРИИ бывшего СССР и славяноязычных стран Европы МГТУ им. Н. Э.Баумана – единственный университет, в котором созданы особая система обучения ...полностью>>

European Credit Transfer System (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)"

ЧЕРНІВЦІ, 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра кореляційної оптики

Кафедра оптики і спектроскопії

Кафедра загальної фізики

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті

I курс

II курс

III курс

IV курс

V курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання

Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напрям „Гідротехніка (водні ресурси)

ДИСЦИПЛІНИ

Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Філософія

Історія української культури

Психологія

Фізичне виховання

Українська мова

Іноземна мова (за проф.спрямуванням)

Економічна теорія

Правознавство

Історія України

Релігієзнавство

Політологія

Соціологія

Фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни

Гідравлічні і аеродинамічні машини

Охорона праці

Вибіркові навчальні дисципліни. Професійно орієнтовані дисципліни

Технології очищення вод

Воднотехнічні вишукування

Міські інженерні мережі

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

Водовідведення

Основи гідрохімії і гідробіології

Регіональний моніторнг якості води

Прикладні питання регіонального водокористування в Україні

Насосні і повітродувні станції

Небезпечні гідролог. явища та інженерні методи захисту від них

Гідрографія України

Водопостачання

Водно-ресурсний потенціал регіонів України

Дисципліни вільного вибору студентів

Геоінформаційні системи у водопост.і водовідведенні

Насосні станції для водопостачання

Гідроекологія річок

Сан-технічне обладнання будов

Регулювання запасів підземних вод

Маркетинг

Еколого-географічна експертиза використання води

Цикл природничо-наукової підготовки. Дисципліни нормативної частини

Вища математика

Техніка користування ЕОМ

Фізика

Хімія

Теоретична механіка

Основи екології

БЖД

Метрологія і стандартизація

Математичні методи розв'язання інженерних задач

Основи системного аналізу

Геологія та гідрогеологія

Дисципліни професійної та практичної підготовки. Дисципліни нормативної частини

Інженерне геодезія та практикум

Технічна механіка рідини і газу

Опір матеріалів та будівельна механіка

Будівельне матеріалознавсво

Будівельна техніка

Інженерна гідрологія

Механіка грунтів, основи і фундаменти

Водопостачання і водовідведення

Нарисна геометрія, інженерна та машина графіка

Електротехніка

Архітектура і будівельні конструкції

Організація і технологія заготівельних, будівельних і монтажних робіт

Водні ресурси, їх використання та охорона

Гідротехнічні споруди

Основи гідромеліорації

Експлуатація водногосподарських об "єктів

Економіка водного господарства

Блок дисциплін для підготовки спеціаліста

Цивільна оборона

Охорона праці в галузі

Організація і економіка будівеьного виробництва в галузі

Основи комплексного проектування систем водопост.та водовід

Системи водовідведення промислових підприємств

Системи водопостачання промислових підприємств

Основи водного законодавства і юрнидичні аспекти водокоритс.

Регіональне використання і охорона водних ресурсів

Новітні методи, технології і автоматизації водопост.та водовід

Інтелектуальна власність

Екологічні проблеми водопостачання та водовідведення

Загальний опис

Структура та організація факультету

Адреса

58012, м. Чернівці,

вул. Коцюбинського, 2,

географічний факультет.

clg-geog@chnu.edu.ua

Деканат

Декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор

Руденко Валерій Петрович

584862

523286

Заступник декана з навчально-методичної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Цепенда Михайло Володимирович

584862

Заступник декана з навчально-виховної роботи

доцент, кандидат географічний наук

Заячук Мирослав Дмитрович

584855

Заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків

доцент, кандидат географічний наук

Бучко Жанна Іванівна

584862

Заступник декана з навчально-організаційної роботи та по заочному відділенню

доцент, кандидат географічний наук

Греков Сергій Анатолійович

584855

Методист

Ракова Галина Олександрівна

584862

Секретарі

Долинська Тетяна Володимирівна

Одинська Леся Миколаївна

Герман Елла Олегівна

584855

584855

584855

Кафедри

Кафедра географії України та регіоналістики

Джаман Василь Олексійович

Завідувач кафедри професор

584847

Пашенчук Людмила Андріївна

асистент

584847

Греков Сергій Анатолійович

доцент

584847

Заячук Мирослав Дмитрович

доцент

584847

Колядинський Павло Валентинович

аспірант

584847

Костащук Іван Іванович

доцент

584847

Заблотовська Наталія Василівна

аспірант

584847

Любківська Людмила Валеріївна

асистент

584847

Печенюк Олег Олександрович

асистент

584847

Печенюк Віталій Олегович

аспірант

584847

Чашкова Галина Іванівна

зав. лабораторією

584847

Кафедра географії та менеджменту туризму

Явкін В’ячеслав Григорович

Завідувач кафедри доцент

584795

Бучко Жанна Іванівна

доцент

584795

Король Олександр Дмитрович

доцент

584795

Савранчук Лариса Арефіївна

доцент

584795

Кирпушко Ярослав Васильович

к.геог.н., асистент

584795

Бойко Ірина Дмитрівна

асистент

584795

Круль Галина Ярославівна

доцент

584795

Іванунік Віталій Олександрович

асистент

584795

Морар Тетяна Теофілівна

зав. лабораторією

584795

Брик Степан Дмитрович

аспірант

584795

Красовська Олена Юріївна

аспірант

584795

Ясенчук Василь Іванович

асистент

584795

Заячук Оксана Григорівна

аспірант

584795

Кібич Анна Дмитрівна

асистент

584795

Антал Андрій Юрійович

лаборант

584795

Фостій Віра Вікторівна

асистент

584795

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями

Сухий Петро Олексійович

Завідувач кафедри доцент

584852

Березка Ігор Степанович

асистент

584852

Білокриницький Сергій Миколайович

доцент

584852

Дутчак Світлана Вікторівна

к.геог.н., асистент

584852

Крупела Леонтій Миколайович

асистент

584852

Ранський Микола Петрович

асистент

584852

Скрипник Ярослав Петрович

доцент

584852

Федоруца Олександр Миколайович

асистент

584852

Дайка Наталія Аніфатіївна

лаборант

584852

Картографічна лабораторія

Кострюков Федір Миколайович

зав.лабораторією

584852

Мінаєва Світлана Валентинівна

пров.фахівець

584852

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Ющенко Юрій Сергійович

Завідувач кафедри професор

584803

Беднарчик Любов Ігорівна

асистент

584803

Бурмакіна Любов В’ячеславівна

лаборант

584803

Гончар Олеся Миколаївна

асистент

584803

Григорійчук Віталій Васильович

асистент

584803

Костенюк Людмила Володимирівна

асистент

584803

Кирилюк Андрій Олександрович

к.геог.н., асистент

584803

Кирилюк Мирослав Іванович

професор

584803

Кирилюк Олена Володимирівна

аспірант

584803

Ніколаєв Андрій Миколайович

асистент

584803

Опеченик Віталій Миколайович

асистент

584803

Паланичко Ольга Вікторівна

аспірант

584803

Пасічник Микола Дмитрович

асистент

584803

Сівак Володимир Карлович

к.геог.н., доцент

584803

Цапу Валеріан Федорович

доцент

584803

Шевчук Юрій Федорович

асистент

584803

Шевчук Антон Юрійович

асистент

584803

Яковлєва Тамара Павлівна

зав. лабораторією

584803

Агєєва Олександра Володимирівна

лаборант

584803

Полюга Наталія Василівна

лаборант

584803

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Руденко Валерій Петрович

Завідувач кафедри

професор

584854

Бурка Володимир Йосипович

доцент

584854

Бурка Йосип Андрійович

доцент

584854

Брижак Петро Михайлович

викладач

584854

Вацеба Володимир Ярославович

доцент

584854

Гостюк Михайло Троянович

доцент

584854

Грицку Вероніка Степанівна

доцент

584854

Григор’єва Галина Володимирівна

аспірант

584854

Данілова Ольга Миколаївна

доцент

584854

Кібич Ірина Володимирівна

доцент

584854

Константинова Любов Григорівна

с.н.с.

584854

Лапушняк Мирослава Дмитрівна

методист

584854

Мельник Антон Анатолійович

асистент

584854

Наконечний Костянтин Петрович

к.геогр.н., асистент

584854

Настюк Микола Григорович

асистент

584854

Рибчук Євген Октавіанович

м.н.с.

584854

Олексійчук Тетяна Володимирівна

асистент

584854

Паламарюк Марія Юріївна

асистент

584854

Соловей Тетяна Василівна

доцент

584854

Худіковська Валентина Анатоліївна

асистент

584854

Чубрей Олександра Степанівна

доцент

584854

Цепенда Михайло Володимирович

доцент

584854

Цепенда Микола Михайлович

аспірант

584854

Шелест Оксана Богданівна

зав. лабораторією

584854

Ячнюк Марина Олександрівна

аспірант

584854

Баран Лівія Вікторівна

лаборант

584854

Лабораторія оцінки природно-ресурсного потенціалу

Бучко Нестор Дмитрович

фахівець

584854

Міжкафедральна навчальна лабораторія

Руснак Наталія Сергіївна

старший лаборант

584854

Яворський Ярослав Мар’янович

м.н.с.

584854

Комп’ютерний клас

Худіковська Валентина Анатоліївна

лаборант

584854

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Круль Володимир Петрович

Завідувач кафедри

професор

584853

Гуцуляк Василь Миколайович

професор

584853

Дутчак Микола Васильович

доцент

584853

Дячук Аліна Іванівна

фахівець ІІ категорії

584853

Киналь Ольга Володимирівна

доцент

584853

Кирилюк Сергій Миколайович

к.геогр.н., асистент

584853

Косарєва Олеся Миколаївна

асистент

584853

Проскурняк Мирослав Михайлович

доцент

584853

Рідуш Богдан Тарасович

доцент

584853

Танасюк Михайло Васильович

аспірант

584853

Ходан Галина Дмитрівна

аспірант

584853

Холявчук Дарія Іванівна

аспірант

584853

Чернега Петро Іванович

доцент

584853

Чобан Алла Федорівна

зав.лаб.

584853

Ковальчук Ірина Петрівна

фахівець ІІ категорії

584853

Грунтово-геохімічна лабораторія

Михайленко Лариса Олександрівна

лаборант

584852Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. European credit transfer system (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 3. European credit transfer system (10)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. European credit transfer system (7)

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно і вищу освіту. Країна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті
 5. European credit transfer system (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 6. European credit transfer system (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..