Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Основное внимание уделяется осмыслению новых подходов к обучению в свете задач реформы школы. Для учителей....полностью>>
'Реферат'
Любое предприятие, независимо от отраслевой принадлежности, формы собственности и вида деятельности, в процессе осуществления своей хозяйственной дея...полностью>>
'Реферат'
В 1884 році виходить перший збірник оповідань Антона Павловича Чехова, позитивно оцінений критикою,- “Сказки Мельпомены”, в який ввійшли шість оповід...полностью>>
'Программа дисциплины'
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Программа дисциплины "Постконфликтный политический процесс" для направле...полностью>>

Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри» (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри»:

Версія 2.29-196 від 02.02.2012 р.

 1. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою, виправлено:

 • Визначення категорії керівника для надання підвищення – «За наявність кваліфікаційної категорії».

 • Встановлення мінімального та максимального тарифного розряду для інших.

 • У звіті за штатним розписом розрахунок надбавок та доплат для вакантних посад.

 • Перерахунок окладів у штатному розписі для типу розрахунку: «відсоток від окладу головного лікаря».

Версія 2.29-196 від 25.01.2012 р.

 1. Добавлено можливість шифрування архівних файлів створюваних при виконанні команд - «Резервування бази даних» та «Експорт інформації». За замовчуванням режим шифрування увімкнено.

 2. Реєстр кадрів: для скороченого режиму відображення працівників виправлено роботу параметру «Поновлювати кадри автоматично» з меню «Вид».

 3. Відкореговано обробку пошкоджених архівів формату 7-zip при відновленні бази даних.

 4. Еталонний довідник населених пунктів: добавлено село «Соснівка» з Конотопського району Сумської області.

 5. Звіти:

 • Універсальний звіт. Добавлено закладку «Підрозділи», щоб можна було вибирати дані за «Типом підрозділу».

 • Форма 6-ПВ. Параметр "Дата звіту" замінено на "Звітний рік".

 • «Кількість працюючих пенсіонерів»: добавлено параметр «Дата звіту», прискорено формування, виправлено алгоритм визначення віку, змінено розрахунок пенсійного віку для жінок у відповідності до Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

 • «Розподіл по віку»: добавлено параметр «Дата звіту», прискорено формування, виправлено алгоритм визначення віку

 1. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою:

 • «Настройки програми», режим «Закладки»: виправлено вимкнення закладки «Оплата праці».

 • В оплату праці добавлено можливість автоматичного надання підвищень за категорію керівникам, за диплом з відзнакою та надбавок за вислугу років лікарям. Надання відбувається при перерахунку оплати праці.

 • Перерахунок оплати праці: реалізована можливість відкриття картки працівника та рядка штатного розпису з протоколів результатів розрахунку.

 • Тарифікаційний список: добавлено настройку для відображення значень підвищення: гривні або відсотки.

 • Для зручної роботи з модулем табель та графік створена окрема роль користувача, яка дає можливість повністю обмежити доступ до персональної інформації, а саме до особової карточки працівника.

 • Довідник "Графік роботи": додана можливість заносити чергування. Реєстр "Графік роботи": реалізовано вибір чергування із довідника "Графік роботи".

Версія 2.28-196 від 05.01.2012 р.

 1. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою:

 • У довідник «Мінімальна заробітна плата» додано: розмір мінімальної заробітної плати, розмір окладу працівника 1 розряду, та розрахунок окладів тарифної сітки на 2012 рік;

Версія 2.28-196 від 04.01.2012 р.

 1. Виправлена помилка через яку на деяких комп’ютерах при виконанні команди – «Поновлення програмного комплексу» з'являлось повідомлення - «Оновлення не можливе. Версія програми “2.27” новіша за пакет оновлення» і не можливо було оновити програму. Помилка виникала у випадку, коли назва папки, в якій встановлена програма, або шлях до неї, містили кирилицю. Для виправлення даної ситуації достатньо встановить останнє оновлення програми від 04.01.2012р.

 2. Форма 6-ПВ. Виправлено розрахунок "Підвищення кваліфікації" для тих випадків коли у працівника протягом року відбулося декілька підвищень і останнє має завершитись у наступному році.

 3. Еталонний довідник "Області і міста республіканського підпорядкування": вилучено с. Заводи (Сумська область, Конотопський район) з кодом 86, що дублює запис з кодом 66.

Версія 2.28-196 від 27.12.2011 р.

 1. Скореговано розрахунок таблиць 1104 и 1105 форми 20:

 • В таблиці 1104 враховуються посади та фіз.особи з підрозділів в яких:

 1. у полі «Бюджет/госпрозрахунок» встановлено – «госпрозрахунок»;

 2. у полі «Врах.в формі 20 т.1100, 1101» встановлено в – «Ні».

 • В таблиці 1105 враховуються лише посади - «лікар-нарколог» та відповідні фіз.особи з підрозділів в яких:

 1. у полі «Бюджет/госпрозрахунок» встановлене – «госпрозрахунок»;

 2. у полі «Врах.в формі 20 т.1100, 1101» встановлене в – «Ні»;

 3. у полі «Тип підрозділу» - «Наркологічний кабінет».

 1. Скореговано визначення атестаційної категорії для лікарів, які закінчили інтернатуру за спеціальностями:

 • анестезіологія та інтенсивна терапія (для інтернів),

 • внутрішні хвороби (для інтернів),

 • клінічна онкологія (для інтернів),

 • лабораторна діагностика (для інтернів),

 • пульмонологія та фтизіатрія (для інтернів)

Якщо лікар після закінчення інтернатури за однією з вищеназваних спеціальностей був атестований за цією ж спеціальністю з присвоєнням звання «лікар-спеціаліст» та працює за відповідною лікарською спеціальністю: анестезіологія, терапія, онкологія, клінічна лабораторна діагностика, фтизіатрія; то в усіх звітах і вибірках його буде враховано як фізичну особу відповідної спеціальності, що має атестацію – «лікар-спеціаліст» .

 1. По всім формам, звітам, меню, інструкціям назву "Штатний розклад" замінено на "Штатний розпис".

 2. Настройки програми: Керувати відображенням вкладок для особової картки може лише користувач SYSDBA, або користувач з правами POWERADMIN.

 3. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою:

   1. доданий звіт форма №5-ПН "Звіт про прийнятих працівників";

   2. актуалізовано довідник мінімальної заробітної плати на 2012 рік;

   3. в довіднику видів оплати скореговано формулу розрахунку рядка 301 «за тривалість безперервної роботи».

Версія 2.28-196 від 15.12.2011 р.

 1. Виправлена ​​помилка - поява в довіднику областей дублюючих записів з великими (більше 10000) кодами. Дублюючі записи могли з'явитися тільки на етапі об'єднання різних баз даних, наприклад, при зборі об'єднаної бази даних на рівні області або міста. Помилка виявлялась у випадку, якщо в базу даних оновлену до версії 2.28 за допомогою команди - «Імпорт інформації» додавалися дані з інших баз із файлів експорту, які були створені в програмах версії 2.27 або більш ранніх версіях. При роботі з програмою на рівні ЛПЗ дана помилка з'явитися не могла.

 2. Універсальний звіт: у закладку "Сімейний стан" добавлені поля: "Кількість дітей (син, дочка)" та "Кількість дітей (син, дочка, онук, онука)" для можливості підрахунку кількості дітей.

 3. Назву типу підрозділу "Сільська амбулаторія" змінено на "Сільська лікарська амбулаторія", що відповідає наказу МОЗ України №385.

 4. Форма 20 табл. 1100, скореговано виключення із фізичних осіб лікарів з вищою немедичною освітою для спеціальностей «бактеріолог» та «генетик лабораторний», рядки 74 та 78 колонка 5.

 5. Форма 17 табл. 1000, враховано наступні спеціальності:

   • анестезіологія та інтенсивна терапія (для інтернів);

   • клінічна онкологія (для інтернів);

   • лабораторна діагностика (для інтернів);

   • пульмонологія та фтизіатрія (для інтернів).

 1. Форма 40 табл. 7 та табл. 8, враховано спеціальність «мікробіологія і вірусологія» (65).

 2. Форма 6-ПВ. Змінено розрахунок пенсійного віку для жінок у відповідності до Закону "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

 3. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою:

   • при підрахунку підвищень "у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці" та "інші підвищення, пункт 2.4.6" враховуються значення "за завідування, старшинство", "інші підвищення, передбачені пунктом 2.2".

Версія 2.28-196 від 02.12.2011 р.

 1. Форма 20 таблиця 1100. Посаду "завідувач ФАПу (ФП)" враховано в рядку 110 «Усього посад (підсумок рядків 1, 92-94, 106-109)».

 2. Форма 20 таблиця 1104. Посаду "завідувач ФАПу (ФП)" враховано в рядку 6 «Середній медперсонал».

 3. Форма 6ПВ. Змінився принцип формування рядка 12020, тепер не враховується поле "Неповний робочий день/тиждень" на закладці посади. В даному рядку враховуються лише ті працівники в яких сума ставок по "основному місцю роботи" менше 1.

 4. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою: виправлено розрахунок окладу для 1-7 тарифного розряду та додано значення мінімальної заробітної плати на 2012 рік.

Версія 2.28-196 від 30.11.2011 р.

 1. Виправлена помилка при виконанні команди «Поновлення програмного комплексу», що призводила до повідомлення «Оновлення не відбулося. Закрийте всі програми, перезавантажте Windows та повторіть оновлення».

Версія 2.28-196 від 29.11.2011 р.

 1. Оновлено наступні еталонні довідники:

   • "Області і міста республіканського підпорядкування": додаткове поле для виправлення сортування записів «АР Крим» та «Луганська»;

   • "Населений пункт": добавлені та виправлені деякі значення по Луганській, Одеській та Сумській областям;

   • "Навчальний заклад: інститут, училище та інш."

 1. Звіти:

   • При формуванні по розрізам добавлено можливість відображення пустих даних, наприклад в розрізі областей показувати і ті області які не потрапили до звіту.

   • Форма 20 таблиця 1100. В зв'язку з реорганізацією структури медичних закладів змінено облік посади "завідувач ФАПу (ФП)". В залежності від спеціальності посада враховується в медичних сестрах, акушерках, фельдшерах або в іншому медичному персоналі.

   • Форма 20 таблиця 1101: не враховувався параметр "Бюджет/госпрозрах."

   • Універсальний звіт. Закладка по штатному розкладу: добавлено можливість відображати підпорядковані та залежні підрозділи. Закладка «Військовий облік»: виправлено «Наявність СО МП».

   • Поліпшено друк оперативних звітів.

   • Виправлено: друк форми П-2 з фото у скороченому режимі реєстру кадрів.

   • У звіті “Штатний розклад” додано розрахунок підсумків за типом персоналу з поділом “інших” на професіоналів, фахівців та інших.

   • Форма 6ПВ: Виправлена помилка друку рядків 12060 та 12160.

   • Особові документи: для молодших спеціалістів з медичною освітою додано окремий атестаційний лист.

 1. Особова картка:

   • На закладці «Паспортні дані» для тимчасово працюючих співробітників виводиться інформацію - до якої дати співробітник прийнятий.

   • Закладка «Атестація»: в полі зі списком категорій виводяться всі категорії для всіх типів мед персоналу (з усіх посад), які є у даного співробітника.

   • Виправлені помилки при роботі з записами трудової книжки.

   • Виправлена помилка, яка не дозволяла зберегти запис про освіту з навчальним закладом, що містить апостроф. (Видавало попередження що навчальний заклад повинен вибиратися з довідника).

 1. Виправлена помилка "Неверное целое значение", що з'являлася при оновленні баз із 195-ї версії.

 2. Виправлено відновлення бази в мережевому режимі, якщо під час оновлення або еталонування виникла помилка.

 3. Вікно «Про програму»: добавлена інформація про контакти з розробниками з питань технічного супроводу.

 4. Довідник "Області і міста республіканського підпорядкування" вилучено зі списку "Перекодування довідників".

 5. Вилучені поля для введення у штатному розкладі окладів за категорією для "лікарів-інтернів".

 6. В меню "Допомога" додані пункти для відкриття різних посібників користувача.

 7. Версія з розширеними можливостями за додатковою угодою:

   • Новий реєстр “Графік роботи”, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни. Реєстр дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні дні та добові чергування. Все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.). Також існує можливість автоматичного формування на основі даного реєстру форми П-5 (Табель обліку використання робочого часу) , як для окремого підрозділу, так і медичної установи вцілому.

   • Виправлені помилки при формуванні звітів з оплати праці.

   • Додана можливість введення оплати праці тимчасово відсутнім працівникам.

   • Додано контроль на введення початкового стажу.

   • Видалення записів про оплату праці через штатний розклад.

   • В "Оплаті праці" додано можливість розраховувати значення у "штатному розкладі" та "тарифікаційному списку" за тимчасово відсутнім працівником. Розрахунок залежить від настройки програми "Розрахунок окладів вакантних посад для тимчасово вільних".

   • Додано вид наказу на відрядження, що дає можливість створювати відповідні накази.

   • Створення записів про відрядження працівника. Записи додаються в особовій картці на закладці "Відрядження". Друк посвідчення про відрядження.

   • Деякі виправлення в звіті по непрацездатності.

   • Деякі виправлення та поліпшення в формі П5 (Табель обліку використання робочого часу).

   • Виправлено формування оперативного звіту: «Списки з кваліфікації». При наявності декількох кваліфікацій з однією спеціальністю вибирається лише остання. Додана настройка, що дозволяє відображати лише останній запис при наявності декількох кваліфікацій з однією спеціальністю. Виправлено помилку невірного співставлення кваліфікації із спеціальністю посади.

Версія 2.27-196 від 19.09.2011 р.

 1. Оновлено еталонний довідник "Навчальний заклад: інститут, училище та інш.".

 2. Оновлено еталонний довідник "Тип підрозділу", добавлено: «Амбулаторія», «Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини», «Сільська амбулаторія», «Фельдшерський (фельдшерсько-акушерський) пункт».

 3. Звіти: виправлено сортування при формуванні в розрізі область, група, територія.

 4. Закладка "Тимчасова непрацездатність": виправлено алгоритм аналізу перетинів періодів дат.

 5. У «Звіт з непрацездатності» додані параметри для формування звіту.

 6. Нова перевірка при збереженні рядка штатного розкладу: для типу розрахунку «тарифна сітка» перевіряються внесені за категоріями оклади на відповідність тарифній сітці.

 7. У штатному розкладі, для посади з типом медперсоналу «інші» додані поля мінімального та максимального тарифного розряду, які використовуються для підрахунку окладу для вакантних посад.

 8. Форма П-5: виправлено тривалість відпустки, коли святковий день попадає на час відпустки.

 9. Закладка «Оплата праці» в особовій карточці: фільтр за посадою призводив до помилки; після скасування фільтру не оновлювався список потенційних доплат зі штатного розкладу.

 10. Протокол з розрахунку оплати праці: в старому значенні помилково обрізалась дробова частина.

 11. Новий еталонний довідник «Відмінки», що використовується при формуванні тексту наказів.

 12. У наказах з оплати праці додано можливість відмінювати вид оплати.

 13. Виправлено підрахунок значень колонки «Оклад + Підвищення» тарифікаційного списку.

Версія 2.26-196 від 16.08.2011 р.

 1. Оперативні звіти:

  • Виправлена помилка невірного відбору підрозділів, тобто надлишкова ієрархічність у разі наявності в базі декількох закладів;

  • Виправлені деякі орфографічні помилки.

 1. Форма П-5: виправлено розривання рядків, що стосуються одного працівника, на окремі аркуші під час друку документа MS Excel.

 2. Універсальний звіт:

  • Виправлено відбір інформації по однакових довідниках з різних закладок;

  • Оптимізовано друк.

 1. Нове поле «Робочі дні» у непрацездатності працівника.

 2. Звіт з непрацездатності.

 3. Виправлена помилка при підрахунку підвищення за кваліфікаційну категорію у тарифікаційному списку.

Версія 2.26-196 від 01.08.2011 р.

 1. Деякі зміни у формі П-5:

 • Додана можливість формування для медичного закладу в цілому (назва підрозділів друкується в табелі);

 • До звіту потрапляють посади з наступними видами працевлаштування: основне місце роботи, сумісництво, сумісництво зовнішнє;

 • Додано друк типу сумісництва і розміру ставки;

 • Кількість відпрацьованих годин розраховується відповідно до розміру ставки.

 1. В меню «Сервіс» додана команда «Перекодування текстових назв мед.навч.закладів», що виконує пошук назв медичних навчальних закладів, які занесені не з довідника, а текстом в закладці «Освіта» особових карток працівників. Якщо знайдена назва буде співпадати із назвою медичного закладу в довіднику, то вона буде перекодована на відповідний код, у протилежному випадку — у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та інш.» буде створено запис під додатковим кодом, що відповідає знайденій назві навчального закладу. По завершенню даної операції потрібно всі додані записи, перекодувати на еталонні за допомогою команди «Перекодування та корегування довідників».

Версія 2.26-196 від 21.07.2011 р.

 1. Виправлена помилка при формуванні звіту з оплати праці.

Версія 2.26-196 від 19.07.2011 р.

 1. У вікні приведення довідників до еталонного вигляду додана кнопка, що дозволяє еталонувати усі довідники, а не лише обрані.

 2. Звіт ”Підвищення кваліфікації“: надана можливість формувати звіт по людям, якщо включити параметр «По кількості лікарів» (раніше формувався по курсам).

 3. Додаткові можливості.

   • Звіти: додана форма П-5 "Табель обліку використання робочого часу".

   • Оперативні звіти: додано звіт "Списки з кваліфікації";

   • Додано новий вид розрахунку посадового окладу: "відсоток від окладу головного бухгалтера".

   • У тарифікаційному списку додана можливість формування підсумків по кожному підрозділу враховуючи тип медперсоналу працівників. Додано нові значення у довідник "Тип персоналу": "професіонали", "фахівці".

   • Змінено довідник мінімальних заробітних плат, та враховані оклади тарифної сітки, відповідно до постанови КМУ №524 від 11.05.2011р.

   • Змінено розрахунок окладів вакантних посад для іншого персоналу з урахуванням середнього арифметичного серед непустих значень.

   • У звіті з оплати праці "Тарифікаційний список" для тимчасово працюючих робітників вказується основний працівник.

Версія 2.25-196 від 10.06.2011 р.

Додані звіти по розрахунку стажу на певну дату, зміни стажу за заданий період, та звіт по зміні стажу "для надбавки за вислугу років (ПКМУ №1418, 910)" на задану дату.

Особова картка:

   • закладка "Кваліфікація": додана перевірка на перетин дат проходження курсів;

   • на закладці «Атестація» додано можливість заповнення та перегляду інформації щодо кваліфікації;

   • закладка «Відпустки»: додано можливість друку форми П-3 (розпорядження про надання відпустки).

   • в закладці освіта поле "Назва інституту" тепер випадаючий список з можливістю занесення нової назви.

Еталонний довідник "Населений пункт": у селищ міського типу ознака "село" замінена на "місто".

Зміни у довіднику "Навчальний заклад: інститут, училище та інш.": додані записи. Для осіб, що закінчили ”Курси медичних сестер Союзу товариств Червоного Хреста“ та ”Школи (курси) медичних сестер“ внесені відповідні узагальнені записи без указання їх географічної ознаки.

В мережевій версії після оновлення одного робочого місця, інші оновлюються автоматично.

В меню "сервіс" додана команда: "Перекодування текстових назв мед.навч.закладів", що переносить медичні навчальні заклади, які занесені в особових картках працівників як текст, в довідник – «Навчальний заклад: інститут, училище та інш.» на додаткові коди.

Форма П2: додано нову настройку "Вставити перед адресою назву області та району".

Універсальний звіт, штатний розклад: виправлено одночасний вибір посад/спеціальностей із загального блоку та з даних для форм 20, 40 та 46.

Форма 6-ПВ: виправлено – якщо при увімкненій опції "режим довільного вибору закладів" вибраний лише один заклад, то під час друку, у шапці форми не виводилась інформація про медичний заклад.

Звіт "Списки з атестації": виправлено формування звіту з параметрами за замовчуванням.

Версія 2.25-196 від 19.05.2011 р.

 1. Універсальний звіт, закладка «Мед.заклад»: добавлені ознака і тип населеного пункту.

 2. Довідник «Тип підрозділу»: «Не враховувати в формі 20 табл.1100» перекодоване на «-».

 3. Нова форма звіту за штатним розкладом.

 4.  Змінені параметри перевірки реєстрів: додана можливість включити/виключити вивід в протокол помилок по звільненим працівниках.

 5. Назви медичних навчальних закладів, що були введені в закладці - "Освіта" в текстовому форматі, додані в довідник навчальних закладів з додатковими кодами.

 6. Довідник "Навчальний заклад: інститут, училище тощо": при перекодуванні у карточці працівників змінюється текстова назва навчального закладу.

 7. Додано обрізання кінцевих пробілів у текстових полях при збереженні запису.

 8. Довідник «Категорії, пенсії»: під час приведення до еталонного вигляду додано перекодування старого значення «пенсія пільгова» на нове «пенсія за віком пільгова» (код 24).

 9. Особова карточка: виправлено двоцифрове введення року в датах народження, видачі паспорта, прийому на роботу, заповнення форми П2.

 10. Додано пошук телефонних номерів, що не коректно заповнені, та перевірку на правильність формату під час занесення.

 11. Додана перевірка кількості записів у основних реєстрах під час корегування бази.

 12. Зміни у довіднику "Навчальний заклад: інститут, училище та інш.": додані записи.

 13. Створюючи наказ з картки працівника (наказ по посадах, відпустках та інші) є можливість обрати вже існуючий пункт наказу.

 14. При виконанні друку у документ Word, активною стає перша сторінка (курсор переведений на початок документу)

 15. Створено нові еталонні довідники «Текст наказу» та «Текст підстави в наказі» (які використовуються як допоміжні при редагуванні пунктів наказу).

 16. Виправлені помилки по вакантним посадам, що виникали при формуванні звітів з оплати праці.

 17. Створено нові накази за формами П-1 та П-4 (від 5 грудня 2008 р. N 489), щодо прийняття та звільнення працівника з роботи. (меню Реєстру кадрів – «Документи» – «Особові документи» – «Наказ на прийняття» («Наказ на звільнення»).

 18. Штатний розклад: додано перевірку на відсутність підрозділу при занесенні нового рядка.

 19. Додані перевірки відповідності кваліфікації та атестації:

 • Не заповнена закладка "Кваліфікація"

 • У закладці "Кваліфікація" не внесено навчання в інтернатурі

 • У закладці "Кваліфікація" не внесено запис що відповідає атестації на звання "лікар (провізор)-спеціаліст" за спеціальністю "..." від (дата наказу)

 • У закладці "Кваліфікація" внесено два або більше записів з видом підготовки: інтернатура, магістратура або спеціалізація за спеціальністю “...”

 • У закладці "Кваліфікація" не внесено запис що відповідає атестації на категорію "..." за спеціальністю "..." від (дата наказу)

 • Не заповнена закладка "Атестація"

 • У закладці "Атестація" не внесено запис про присвоєння звання "лікар (провізор)-спеціаліст" по спеціальності “...” після закінчення інтернатури або спеціалізації

 • У закладці "Атестація" не внесено запис про присвоєння категорії за спеціальністю “...” на протязі одного року після закінчення ПАЦ

 • Відсутня атестація за спеціальністю основної посади (...)

 • Відсутня діюча атестація за спеціальністю основної посади (...)

 1. В штатному розкладі виправлена помилка, коли не відображаються значення окладів головного лікаря.

 2. При розрахунку в оплаті праці для посади «логопед» категорія, а відповідно і оклад береться так само, як і для «біологів».

 3. «Тарифікаційний список»: виправлено відображення ставок при використанні настройки «Враховувати всі види сумісництв».

 4. Для посад з типом медперсоналу "інші" виправлено розрахунок окладів вакантних посад.

 5. Новий вид підвищення в довіднику «Вид оплати праці» – «за завідування, старшинство»

Версія 2.24-196 від 24.03.2011 р.

 1. Виправлено розшифровку статистичних звітів в разі, коли не вибрана установа.

 2. Посада помічника ентомолога наказом МОЗ України від 25.12.92 №195 ”Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю“ віднесена до розділу ІІІ ”Посади середнього медичного персоналу“. У зв’язку із допущеною помилкою в версії 2.24-196 від 18.03.2011 р., в еталонному довіднику посад: для «помічника-ентомолога» змінено тип медперсоналу на – «середній медперсонал», а спеціальність на «медико-профілактична справа», освіта – «-», так як на цих посадах можуть працювати особи з медичною та, відповідно до наказу МОЗ №195, і з немедичною освітою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміни, що увійшли до програми «Медичні кадри» (2)

  Документ
  У довідник «Мінімальна заробітна плата» додано: розмір мінімальної заробітної плати, розмір окладу працівника 1 розряду, та розрахунок окладів тарифної сітки на 2012 рік;
 2. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 3. Ї над сучасними шкільними підручниками з історії України, що була організована за ініціативою Українського інституту національної пам’яті 19-21 жовтня 2007 року

  Документ
  Збірник містить запис дискусії над сучасними шкільними підручниками з історії України, що була організована за ініціативою Українського інституту національної пам’яті 19-21 жовтня 2007 року; доповнюють цей текст кілька статей, написаних
 4. Верховна Рада України постановляє: Внести зміни до закон

  Закон
  Внести зміни до Закону України „Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2001 р., N 15, ст. 73), виклавши його в такій редакції:
 5. Верховна Рада Українипостановля є: Внести зміни до закон

  Закон
  Внести зміни до Закону України “Про страхування” (Відомості Верховної Ради України, 1996 , № 18, ст. 78 із наступними змінами), виклавши його в такій редакції:

Другие похожие документы..