Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У поточному році економіка міста розвивалась під впливом низки стримуючих чинників (як внутрішніх, так і зовнішніх), які мали на початку поточного ро...полностью>>
'Конспект'
Алгоритмический язык – это язык, позволяющий записать алгоритм в виде последовательности операторов, т.е. довольно сложных конструкций, что существен...полностью>>
'Лекции'
Книга «Следы богов» не могла бы быть написана без самозабвенной сердечной и неизменной любви дорогой Санты Файя, которая всегда отдает больше, чем пол...полностью>>
'Документ'
Был субботний вечер. Из углового дома, огороженного высоким забором, вышли две женщины с серпами и мешками для травы. По-видимому, они торопились заг...полностью>>

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Дніпропетровської міської ради

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Повідомлення про оприлюднення

проекту регуляторного акта –

проекту рішення Дніпропетровської міської ради

«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна»

Департаментом корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради розроблено проект регуляторного актапроект рішення Дніпропетровської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна», яким затверджується Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна та передбачається вдосконалення відносин, пов’язаних з орендною нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, нормативне регулювання та удосконалення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, застосування орендних ставок за використання комунального нерухомого майна та виконання вимог законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та на методологічних засадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами.

Розробник проекту - департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради: просп. К.Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, e-mail: dkppz@miac.dp.ua.

Проект рішення Дніпропетровської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна», аналіз регуляторного впливу зазначеного проекту регуляторного акта – проекту рішення міської ради буде оприлюднено в газеті «Наше місто» та на офіційному Інтернет порталі Дніпропетровської міської ради у мережі Інтернет: http://www.dniprorada.gov.ua/, http://www.bc.dniprorada.gov.ua/ та на сайті http://ccp.dp.ua/.

Зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дати опублікування в газеті «Наше місто». Інформація направляється письмово до департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради: 49000, м.Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75.

Телефони для довідок: 744-24-58, 744-10-67, факс 745-40-69.

Аналіз регуляторного впливу

проекту регуляторного акта - проекту рішення

Дніпропетровської міської ради

«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання.

Відповідно до законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та на методологічних засадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами виникла необхідність нормативного регулювання та удосконалення Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна.

Відповідно до п.2 статті 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» державну політику у сфері оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування, а статтею 19 цього ж Закону визначено, що Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між
відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Також передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані із орендою нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, підвищити ефективність його використання, збільшити надходження до міського бюджету від оренди комунального майна, а також врегулювати питання, пов’язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Дніпропетровська та майнові відносини між орендодавцем та орендарями.

2.Визначення цілей місцевого регулювання.

Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста є підвищення прозорості і відкритості процедури Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, застосування орендних ставок за використання комунального нерухомого майна, упорядкування процесу передачі в оренду, збереження комунального нерухомого майна та ефективне використання вільних площ, поповнення міського бюджету.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Проект рішення міської ради підготовлено з метою реалізації повноважень Дніпропетровської міської ради щодо управління комунальним нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, та затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна та орендних ставок за використання комунального нерухомого майна, на виконання вимог Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та на методологічних засадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів від 04.10.95 № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» із змінами. У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначене питання відноситься до компетенції міської ради, альтернативних способів вирішення цих питань чинним законодавством не передбачено.

4.Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.

Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Дніпропетровської міської ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна», яким пропонується затвердити:

- Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, яка містить:

- розрахунок орендної плати;

- орендні ставки за використання комунального нерухомого майна.

Крім того, пропонується врегулювати інші питання, пов’язані з орендою нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.

5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів), що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Дніпропетровська та майнові відносини між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення міської ради надає можливість:

 • затвердити більш вдосконалу Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна;

 • здійснювати економічно обгрунтований розрахунок орендної плати за використання комунального нерухомого майна, відповідно до вимог чинного законодавства;

 • використовувати затверджені орендні ставки за використання комунального нерухомого майна;

 • поповнити міський бюджет та власні обігові кошти підприємств-балансоутримувачів при формуванні міського бюджету;

 • здійснювати належний централізований контроль за справлянням орендної плати та належний облік передачі нерухомого майна (нежитлові приміщення, будівлі, споруди) в оренду;

 • упорядкувати процес передачі в оренду нерухомого майна, встановити контроль за його збереженням та ефективним використанням вільних площ;

 • створити більш сприятливі умови для потенційних орендарів вільних приміщень, що належать до комунальної власності.

6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Прийняття зазначеного проекту рішення міської ради та затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна та орендних ставок надасть можливість міській раді більш ефективно контролювати надання в оренду нерухомого майна підприємствам і організаціям, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, а також:

 • здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду (правильність визначення орендних ставок, зобов’язання щодо поліпшень тощо);

 • більш ефективно використовувати плату за оренду комунального нерухомого майна;

 • контролювати надходження до міського бюджету грошових коштів від оренди комунального нерухомого майна та планувати надходження до міського бюджету на майбутні періоди;

- збільшити надходження коштів до міського бюджету;

- зробити прозорим та відкритим процес передачі в оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності.

Ведення Реєстру договорів оренди та Реєстру об’єктів комунального нерухомого майна (будівель з визначенням у них кількості та площ приміщень, споруд та окремих приміщень), які можуть бути передані в оренду, створить підприємцям більш сприятливі умови, щодо отримання повної інформації про об’єкти оренди.

Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:

- збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста та збільшення кількості укладених договорів оренди - станом на 22.12.11 департамент корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради є орендодавцем по 1503 діючим договорам оренди комунального нерухомого майна. По іншим договорам оренди продовжується процес укладення договорів оренди відповідно до Законів України «Про оренду державного та комунального майна» та чинного законодавства, на підставі нової незалежної оцінки і орендних ставок, затверджених міською радою та укладення договорів оренди на вільні приміщення, які передаються в оренду на конкурсних засадах;

- збільшення надходження коштів до міського бюджету, про що свідчить проведений аналіз надходжень коштів до міського бюджету від оренди за попередні роки:

Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів у 2010 році у зрівнянні з 2007 роком збільшилося на 55,7%.

Надходження орендної плати до міського бюджету за оренду комунального нерухомого майна та цілісних майнових комплексів у 2011 року (станом на 22.12.11) – 14789,8 тис.грн.

7.Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта довгостроковий, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності прийняття зазначеного проекту рішення міської ради слід вважити:

 1. Надходження орендної плати:

- до міського бюджету;

- на поповнення власних обігових коштів балансоутримувачів об’єктів оренди.

 1. Кількість об’єктів, переданих в оренду:

- бюджетним організаціям;

- підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.

 1. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта.

Зазначене рішення міської ради буде поширюватись на виконавчі органи Дніпропетровської міської ради, підприємства, установи, організації комунальної власності територіальної громади міста та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

- відстеження динаміки зростання надходжень за надане в оренду нерухоме майно, що належить до комунальної власності;

- опитування орендодавців про неузгодженість прийнятого регуляторного акта існуючим умовам надання в оренду комунального нерухомого майна;

- відстеження за змінами в чинному законодавстві;

- кількість об’єктів, переданих в оренду.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватись до початку набуття його чинності.

Повторне відстеження планується здійснити через рік, після набуття чинності регуляторного акта, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з дня виконання заходів з повторного відстеження з метою подальшого удосконалення законодавства з питань оренди комунального майна.

Перший заступник

міського голови А.Ф.КрупськийСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.
 2. І. Стан нормативно-правового регулювання реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні

  Документ
  Аналіз існуючого стану реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні та нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері
 3. Проект налогового кодекса украины (2)

  Кодекс
  Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
 4. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року №2131-vi „Про прийнятя за основу проекту закон

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 5. Проект налогового кодекса украины (1)

  Кодекс
  РОЗДІЛ ІХ. РЕНТНА ПЛАТА ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ МАГІСТРАЛЬНИМИ НАФТОПРОВОДАМИ ТА НАФТОПРОДУКТОВОДАМИ, ТРАНЗИТНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА АМІАКУ ТЕРИТОРІЄЮ УКРАЇНИ 312

Другие похожие документы..