Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
1. Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью воинского обучения и воспитания личного...полностью>>
'Реферат'
Стройова підготовка є одним з найважливіших роз­ділів навчання і виховання допризовника. Вона дисцип­лінує майбутнього воїна, загартовує його фізично...полностью>>
'Программа'
1.Цельдисциплины– раскрыть нормативно-правовое обеспечение системы образования и реализации педагогической деятельности в ее гуманитарном аспекте на ...полностью>>
'Документ'
Администрация Иркутской области благодарит за приглашение принять участие в проекте «Не оттолкни меня» Международного благотворительного фонда «Дети ...полностью>>

Національна індикативна програма на 2011-2013 рр. Перелік скорочень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Неофіційний переклад

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Європейський інструмент сусідства

та партнерства
Україна

НАЦІОНАЛЬНА ІНДИКАТИВНА ПРОГРАМА

на 2011-2013 рр.
Перелік скорочень

ВВП

Валовий внутрішній продукт

ГО

Громадські організації

ЄІБ

Європейський інвестиційний банк

ЄПС

Європейська політика сусідства

ЗВТ

Зона вільної торгівлі

ЄІСП

Європейський інструмент сусідства і партнерства

МВФ

Міжнародний валютний фонд

МФО

Міжнародні фінансові організації

НІП

Національна індикативна програма

ПД ЄПС

План дій ЄПС

ПТО

Професійно-технічна освіта

РЕЦ

Регіональний екологічний центр (Україна)

СД

Стратегічний документ

ТАСІС

Технічна допомога країнам СНД

УПС

Угода про партнерство і співробітництво

ЦРТ

Цілі розвитку тисячоліття

ЗМІСТ

ЧАСТИНА ПЕРША: ВСТУП: СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ОГЛЯД.....................................................

4

1. Вступ...............................................................................................................................................

4

ЧАСТИНА ДРУГА: Індикативна програма на 2011-2013 роки...........................................................

9

2. Основні пріоритети та завдання...................................................................................................

9

3. Індикативний бюджет....................................................................................................................

9

4. Пріоритетні сфери .........................................................................................................................

11

4.1. Пріоритетна сфера 1: Належне управління та верховенство права

11

4.1.1. Напрямок 1.1: Правосуддя, свобода та безпека........................................................

11

4.1.2. Напрямок 1.2: Інтегроване управління кордоном.......................................................

12

4.1.3. Напрямок 1.3: Реформа державного управління та управління державними фінансами..................................................................................................................................

13

4.1.4. Напрямок 1.4: Роззброєння...........................................................................................

16

4.2. Пріоритетна сфера 2: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі) ...................................................................................................................................

16

4.2.1. Напрямок 2.1: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію.........................

16

4.2.2. Напрямок 2.2: Сприяння створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі......................................................................................................................................

17

4.3. Пріоритетна сфера 3: Сталий розвиток...........................................................................

21

4.3.1 Напрямок 3.1: Енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт.................................................................................................................................

21

4.3.2. Напрямок 3.2 Соціальний розвиток регіонів і розвиток сільської місцевості........

25

5. Виконання....................................................................................................................................

28

5.1. Програма Всеохоплюючої інституційної розбудови Східного партнерства............

31

6. Ризики та припущення.................................................................................................................

32

7. Узгодження, гармонізація та консультації ................................................................................

32

8. Додатки...........................................................................................................................................

34

8.1. Додаток 1: Стисла довідкова інформація про країну.....................................................

34

8.2. Додаток 2: Відомості щодо досягнення Цілей розвитку тисячоліття..........................

36

8.3. Показник 3: Таблиця щодо основних/неосновних напрямків розподілу коштів........

36

8.4. Додаток 4: Зведені дані про діяльність донорів.............................................................

38

8.5. Додаток 5: Консультації щодо середньострокового перегляду Стратегічного документу щодо України та складання НІП на період 2011-2013 років.............................

41

8.6. Додаток 6: Екологічний профіль України ......................................................................

42

8.7. Додаток 7: Міграційний профіль України......................................................................

47

8.8. Додаток 8: Перелік поточних програм бюджетної підтримки......................................

59

Частина ПЕРША: Вступ: Середньостроковий огляд

1. Вступ

Стратегічний документ щодо України (СД), який стосується всієї допомоги Європейської Комісії Україні протягом 2007-2013 років, було ухвалено у 2007 році разом з багаторічною Національною індикативною програмою двосторонньої допомоги Європейської Комісії Україні в рамках Європейського інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП) на період 2007-2010 років. Прийняті річні програми дій на 2007, 2008 та 2009 роки, річна програма дій на 2010 рік перебуває на стадії підготовки. Восени 2008 року Стратегічний документ був переглянутий. За результатами перегляду було зроблено такі висновки:

 • У відносинах між ЄС та Україною відбулися суттєві зміни, які стосуються послідовного поглиблення відносин з Україною та включають: початок переговорів щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною; започаткування візового діалогу з Україною, набуття чинності Угод про спрощення візового режиму та реадмісію, поглиблення технічної та фінансової співпраці в усіх сферах та започаткування Спільної ініціативи ЄС зі співробітництва в Криму;

 • У внутрішніх відносинах політична ситуація залишалась нестабільною. Внаслідок глобального фінансово-економічного спаду різко погіршилась економічна ситуація. Проте політичне керівництво України неухильно дотримувалось своїх зобов'язань щодо поглиблення відносин з ЄС, зокрема щодо посилення політичної співпраці та економічної інтеграції. І хоча від часу "Помаранчевої революції" 2004 року швидкість проведення реформ можливо дещо зменшилась, основний напрямок програм реформування залишився незмінним.

Отже, за результатами огляду було зроблено висновок про те, що основні напрямки, викладені у Стратегічному документі, залишаються актуальними.

Події в Україні

Після "Помаранчевої революції" 2004 року Україна зробила значний поступ у дотриманні демократичних норм і прав людини: загальнонаціональні вибори були проведені у цілому відповідно до міжнародних стандартів; громадянське суспільство почало зміцнювати свої позиції та провадити активну діяльність, особливо у великих містах; серед засобів масової інформації спостерігається більше плюралізму, частково завдяки плюралізму у відносинах власності на засоби інформації. Разом з цим основні політичні сили в Україні (у тому числі лідери колишньої Помаранчевої коаліції та основної опозиційної партії) підтвердили європейський вибір України та її прихильність до курсу реформ. Проте проведенню реформ, зокрема виконанню законів України та інших нормативних актів, значно перешкоджає політична нестабільність. Політичний розкол серед керівництва України загострився, у свою чергу, через положення Конституції України, які недостатньо чітко визначають розподіл повноважень і відповідальності. Як наслідок, протягом останніх двох років темпи реформ уповільнились, і деякі основні державні інститути впродовж значних періодів часу були практично паралізовані. На ці тенденції вказувалось у Звіті Європейської Комісії про виконання Європейської політики сусідства в Україні у 2008 році, Sec (2009) 515/2. Ключовими пріоритетами у проведенні реформ залишаються: конституційна реформа; покращення у сфері дотримання принципів верховенства права (зокрема, шляхом проведення судової реформи), значне збільшення зусиль, спрямованих на протидію корупції та поліпшенню ділового та інвестиційного клімату. Українське керівництво постійно підтверджує важливість продовження реформ в усіх зазначених сферах, і, таким чином, ці пріоритети відображено у новому Порядку денному асоціації ЄС-Україна.

Хоча залишаються деякі нерозв’язані питання у сфері прав людини, наприклад, що стосується поводження з соціально-уразливими групами (у цьому документі цей термін вживається стосовно в’язнів, біженців і шукачів притулку, осіб, хворих на ВІЛ і СНІД, та інших осіб) і дотримання принципу верховенства права, Україна продовжує поступ у деяких ключових сферах, таких як реформування системи кримінального судочинства та забезпечення гендерної рівності.

Україна належить до країн Східної Європи, які найбільше постраждали від глобальної фінансово-економічної кризи. Ця криза особливо серйозно вплинула на промисловість, наприклад, сталеливарну галузь (вироби якої складають найбільшу статтю експорту України), а також викликала раптове зменшення доступу до міжнародних ринків капіталу. Підтримання надходжень від експорту на відповідному рівні має для довгострокового розвитку України вирішальне значення. Обсяги торгівлі України з ЄС складають близько 30%, а з країнами СНД – близько 40%. Україна має розвинену чорну металургію, підприємства якої виробляють чавун, сталь і сталеві труби, а також хімічну промисловість, до виробів якої належать мінеральні добрива та сірчана кислота. Україна також виробляє у великих обсягах зерно, насіння соняшника та цукровий буряк.

Для подолання фінансово-економічної кризи у листопаді 2008 року МВФ підписав з Україною Угоду "стендбай", яка передбачала виділення 16,4 млрд. доларів США. Угода включала низку умов щодо проведення реформ, у тому числі у системі пенсійного та соціального забезпечення з метою зменшення дефіциту бюджету України відповідно до погоджених показників. І хоча з квітня 2009 року стали з’являтись деякі попередні ознаки стабілізації, в цілому скорочення ВВП у 2009 році прогнозується до 14%.

Соціальні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні у довготерміновій перспективі ще невідомі. Проте очевидно, що криза значно впливає на зайнятість у промислово-розвинутому східному регіоні країни, де різко збільшилась кількість звільнень, а на багатьох підприємствах запроваджено режим неповного робочого дня. Ймовірно, криза також вплине на соціально незахищені верстви населення та жінок через зменшення кількості робочих місць, розміру пенсій та соціальних виплат, витрат на соціальну сферу та охорону здоров’я в результаті заходів, спрямованих на виконання встановлених показників бюджетного дефіциту України. Також очікується зменшення обсягів грошових переказів в Україну від громадян України, які працюють за кордоном, пов'язані із зменшенням кількості українських робочих, зайнятих головним чином у будівельній промисловості, в результаті скорочення попиту на будівельні роботи в регіоні та збільшення конкуренції з боку місцевих робітників на меншу кількість робочих місць. Прогнози щодо відсотку українських громадян, які внаслідок кризи вирішать повернутись додому з роботи за кордоном, також відсутні.

Розвиток відносин між ЄС та Україною

Після схвалення Стратегічного документу на 2007-13 роки відносини між ЄС та Україною активізувались. До основного напрямку в цій сфері належить проведення переговорів щодо нової Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Угода про асоціацію передбачає значне розширення відносин між ЄС та Україною в усіх сферах співробітництва, а також створення першої в регіоні поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ). Переговори щодо створення ЗВТ стали можливими після вступу України до СОТ у травні 2008 року.

Водночас, ЄС та Україна провели переговори з широкого кола питань з метою укладення Порядку денного асоціації, який наразі прийшов на зміну Плану дій ЄС-Україна (набув чинності у 2005 році), крім частини, яка стосується питань правосуддя, свободи та безпеки. Порядок денний асоціації має на меті підготовку до і сприяння процесові набуття чинності Угоди про асоціацію після завершення переговорів. Документ має практичний, конкретний та гнучкий характер, що передбачає періодичний перегляд визначених ним пріоритетів співпраці.

До інших основних подій у сфері двосторонніх відносин належить затвердження у 2007 році Плану дій ЄС-Україна у сфері правосуддя, свободи та безпеки, набуття чинності Угод про спрощення візового режиму та реадмісію, а також початок у жовтні 2008 року візового діалогу з Україною з метою впровадження у довгостроковій перспективі безвізового режиму на короткочасні поїздки до країн ЄС. Разом з цим продовжуються переговори щодо приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство, і відбувається поглиблення відносин між ЄС та Україною в енергетиці на основі Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо співробітництва в енергетичній галузі. 23 березня 2009 року Європейська Комісія та Уряд України провели спільну Міжнародну інвестиційну конференцію щодо модернізації газотранзитної системи України. Спільна заява, підписана за результатами конференції, містить низку зобов’язань щодо проведення реформ в рамках більш широкого кола домовленостей досягнутих в контексті співпраці ЄС з Україною в енергетичній галузі. Наприкінці 2007 року також було розпочато переговори ЄС з Україною щодо угоди про спільний авіаційний простір з метою поступової інтеграції України до єдиного авіаційного ринку ЄС.

Діалог між ЄС та Україною з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості відзначено підписанням Меморандуму про порозуміння (18 жовтня 2006 року), проведенням регулярних зустрічей високого рівня та діяльністю робочих груп з технічних питань. Також започатковано діалог між компетентними органами України та службами ЄС з питань безпеки харчових продуктів і доступу продовольчих товарів до ринків ЄС та України.

Двостороння Угода про наукове і технологічне співробітництво між Європейським Співтовариством, зараз ЄС, та Україною діє з 2003 року. У 2004 році строк Угоди було подовжено на п’ять років, і зараз знову подовжується на наступні п’ять років. У червні 2009 року, Україна подала офіційне прохання щодо приєднання до 7-ої Рамкової програми ЄС з розвитку наукових досліджень і технологій, виходячи з принципу відкритості програм ЄС для країн ЄПС.

На Україну також бере участь у "Чорноморській синергії" – ініціативі регіонального співробітництва, що охоплює п’ять східних країн ЄПС, а також Російську Федерацію і Туреччину. "Чорноморська синергія" – це ініціатива ЄС, що залучає до участі країни морського басейну, і спрямована на вирішення проблем, які вимагають спільних зусиль країн регіону. Реалізація "Чорноморської синергії" передбачає, зокрема, створення партнерств у певних галузях, наприклад, партнерство з охорони навколишнього середовища незабаром розпочне свою роботу. На сьогоднішній день також розглядаються інші галузі та спільні проекти.

І, нарешті, у травні 2009 року в Празі було започатковано "Східне партнерство", яке створює можливості для поглиблення відносин між ЄС і шістьма сусідніми країнами на схід від ЄС, у тому числі і Україною, а також між цими країнами. Україна висловила зацікавленість взяти участь у програмі Всеохоплюючої інституційної розбудови та нових ініціативах-флагманах "Східного партнерства".

У сфері технічного та фінансового співробітництва наразі виконується близько 400 програм і проектів фінансованих в рамках останніх програм ТАСІС і ЄІСП, які продовжують сприяти розвитку в основних стратегічних сферах, визначених УПС та Планом дій ЄС-Україна. У 2007 році із введенням ЄІСП ЄС перейшов на використання галузевого підходу, який впроваджується головним чином через бюджетну підтримку (складає близько 70% фінансування за національними програмами) у кількох сферах (енергетика, в т.ч. енергоефективність, усунення технічних бар'єрів у торгівлі, охорона навколишнього середовища, транспорт), обумовлену зобов’язаннями у проведенні ключових реформ в галузі. Решту коштів виділено на покращення спроможностей та інституційного розвитку органів влади за допомогою проектів Twinning та технічної допомоги, у відповідності до Ключової стратегії ЄС щодо технічного співробітництва (EU Backbone Strategy). Підтримка, яку надає ЄС з питань адаптації законодавства та реформування системи державного управління, посилюється завдяки Інструменту технічної допомоги та обміну інформацією (TAIEX) та Програмі вдосконалення державного управління (SIGMA) фінансованих в рамках Міжрегіональної програми ЄІСП. Східна регіональна програма ЄІСП, яка має на меті підтримку регіонального співробітництва, надаватиме більшу підтримку багатостороннім заходам, спрямованим на реалізацію "Східного партнерства". Значні кошти також надаються за допомогою Інструменту співробітництва в галузі ядерної безпеки та інших тематичних бюджетних ліній, зокрема Європейського інструменту з демократії та прав людини, програми підтримки навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, інвестування у людські ресурси, програми Міграція і надання притулку. Крім того, продовжується реалізація програм Темпус та Ерасмус Мундус як ключових інструментів підтримки реформи вищої освіти та міжнародної мобільності викладачів і студентів в Україні. В усіх заходах, спрямованих на протидію ВІЛ/СНІД, ЄС надає підтримку через Світовий фонд (Раунд 6). Нарешті, у відповідь на фінансово-економічну кризу Європейська Комісія розглядає комплекс заходів макрофінансової допомоги для України.

Щодо подій на міжнародному рівні – в 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про заборону застосування, складування, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення ("Оттавська конвенція") та зобов’язалась знищити запаси протипіхотних мін до 2010 року. З низки технічних причин це зобов’язання не буде виконано у визначений термін. Незважаючи на це, Україна неухильно дотримується своїх зобов’язань щодо знищення запасів протипіхотних мін. Україна отримувала підтримку від ЄС в минулому і розглядає подальшу допомогу від ЄС для завершення цього процесу як питання першочергового значення.

Частина друга: Індикативна програма на 2011-2013 роки

2. Основні пріоритети та завдання

Виходячи з вищенаведеного, нова Індикативна програма на період 2011-2013 років складатиметься з таких компонентів:

Пріоритетна сфера 1: Належне управління та верховенство права

Напрямок 1: Правосуддя, свобода та безпека

Напрямок 2: Інтегроване управління кордоном

Напрямок 3: Реформа державного управління та управління державними фінансами

Напрямок 4: Роззброєння

Пріоритетна сфера 2: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі)

Напрямок 1: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію

Напрямок 2: Сприяння створенню ЗВТ

Пріоритетна сфера 3: Сталий розвиток

Напрямок 1: Енергетика, навколишнє середовище та зміна клімату, транспорт

Напрямок 2: Регіональний розвиток і розвиток сільської місцевості

З огляду на широке співробітництво між країною-партнером та ЄС, що ґрунтується на засадах зовнішньополітичної ініціативи "Східного партнерства", існуючі та можливі у майбутньому договірні відносини, НІП ЄІСП охоплює відносно широке коло сфер співробітництва. Допомога у передбачених НІП пріоритетних сферах буде надаватись протягом дії програми у 2011-2013 роках. Проте індикативний характер цієї програми забезпечує певну гнучкість у реалізації окремих напрямків. Процес підготовки річних програм дій дає можливість проведення оцінки доцільності та своєчасності реалізації заходів того чи іншого напрямку, а також адаптація запропонованих заходів до змін у стратегії ЄС і змін у відповідній галузі. У цьому процесі найбільшу увагу слід приділяти виконанню напрямків, які мають ключове значення для поглиблення відносин з ЄС в контексті "Східного партнерства" та підтримки реформ.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Індикативна програма на 2007-2010 рр. Зміст

  Документ
  Цей документ забезпечує стратегічні рамки для допомоги ЄС для транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, згідно з Інструментом європейського сусідства і партнерства на 2007-2013 роки, разом з Індикативною
 2. For over 50 years the Common Agricultural Policy (cap) has been a cornerstone of eu policy relating to farming and the rural areas

  Документ
  For over 50 years the Common Agricultural Policy (CAP) has been a cornerstone of EU policy relating to farming and the rural areas. Proposed by the European Commission in 1960, it aimed to provide a harmonized framework to maintain
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Європейський союз (5)

  Документ
  3.1.1. АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ: Результати візиту Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Молдови в контексті прагматизації української зовнішньої політики 34
 5. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності

Другие похожие документы..