Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Настоящие Правила внутреннего документооборота и контроля Открытого акционерного общества "Аэропорт Туношна» (далее - Правила) составлены в соот...полностью>>
'Документ'
Програма фахового вступного випробування є основою для підготовки та складання іспиту для навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст» з...полностью>>
'Программа'
Одной из главных задач школы является формирование у детей общечеловеческих духовных ценностей и ориентиров. Среди них вечные нравственные нормы: доб...полностью>>
'Документ'
Одним з основних понять теорії ймовірності є випадок. Тому не дивно, що теорія ймовірності виникла як наука, що аналізує азартні ігри, вже потім стал...полностью>>

Національна індикативна програма на 2011-2013 рр. Перелік скорочень

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3. Індикативний бюджет

В рамках НІП 2011-2013 років Україні буде надано 470,05 млн. євро з коштів Європейського інструмента сусідства та партнерства (ЄІСП), в тому числі 43,37 млн. євро, виділених на реалізацію Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, та 30,79 млн. євро, призначених для реалізації Програми регіонального розвитку. Якщо Програму Всеохоплюючої інституційної розбудови не буде погоджено або відбудеться затримка в її реалізації, виділені кошти будуть повністю чи частково перерозподілені на інші програми.

Національна індикативна програма для України передбачає такі індикативні фінансові асигнування на кожну пріоритетну сферу на період 2011-2013 років:

Пріоритетні сфери

у млн. євро

%

Пріоритетна сфера 1:

Належне управління та верховенство права

94 000 − 141 000

20-30%

Пріоритетна сфера 2:

Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі)

117 500 − 164 500

25-35%

Пріоритетна сфера 3:

Сталий розвиток

211 500 − 258 527

45-55 %

Загалом індикативні асигнування ЄІСП на 2011-2013 рр.

470 050

100%

4. Пріоритетні сфери

4.1. Пріоритетна сфера 1: Належне управління та верховенство права

Забезпечення належного управління та поваги верховенства права є фундаментальними принципами у відносинах між ЄС та Україною, які визначені також як пріоритети нової Угоді про асоціацію між ЄС та Україною, щодо якої наразі проводяться переговори, та в Порядку денному асоціації. Реформи у цих сферах важливі не тільки з огляду на необхідність повного дотримання прав людини та основних свобод, але й з метою посилення заходів щодо боротьби з корупцією, поліпшення ділового та інвестиційного клімату. У цьому відношенні важливу роль у підвищенні відповідальності державних органів влади відіграє громадянське суспільство шляхом найбільшого залучення до виконання цих пріоритетних завдань. Водночас, готовність органів влади до проведення реформування системи державного управління та органів влади в значній мірі залежатиме від державної підтримки цієї реформи. Це питання вже відображено в Порядку денному асоціації ЄС-Україна, але для забезпечення найбільшого успіху йому слід приділяти пильну увагу і на політичному рівні.

4.1.1. Напрямок 1.1: Правосуддя, свобода та безпека

Порядок денний асоціації III, 2.1 II та III, (d)

Наслідки: більш ефективний і підзвітний процес прийняття рішень органами влади, забезпечення поваги прав людини, зменшення рівня корупції, яке призведе до покращення інвестиційного і ділового клімату в Україні.

Конкретна мета: сприяння процесу розроблення та проведення послідовної галузевої стратегії реформ у сфері здійснення правосуддя.

Очікувані результати:

 • підвищення ефективності системи правосуддя згідно з міжнародними стандартами;

 • підвищення рівня незалежності та чесності судової влади;

 • поліпшення ситуації щодо поваги прав людини з боку органів кримінальної юстиції, правоохоронних органів та установ пенітенціарної системи відповідно до міжнародних стандартів та кращих практик;

 • полегшення доступу до правосуддя для громадськості (у тому числі соціально уразливих груп) і суб’єктів економічної діяльності;

 • допомога у забезпеченні функціонування інституту Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики;

 • покращення управління у питаннях міграції та надання притулку;

 • покращення результатів роботи у сфері боротьби з організованою злочинністю, торгівлею людьми та наркотичними засобами;

 • ефективний захист особистих даних.

Показники виконання1:

 • оцінки / звіти про виконання, складені ЄС, неурядовими організаціями, ООН та Радою Європи (у тому числі, Комітетом із запобігання тортурам, нелюдському чи принизливому ставленню та покаранням Ради Європи) щодо значного поліпшення ситуації у сфері належного управління, верховенства права, дотримання прав людини та основних свобод;

 • більш часте застосування міжнародних принципів дотримання прав людини органами судової влади, кримінальної юстиції, правоохоронними органами та установами пенітенціарної системи;

 • підвищення рівня громадської довіри до судової влади та правоохоронних органів;

 • прийняття реалістичного, комплексного і прозорого річного та багаторічного бюджету для впровадження політики та реформування у сфері юстиції;

 • ефективне забезпечення виконання судових рішень відповідно до міжнародних стандартів, підтверджене наявними статистичними даними Міністерства юстиції України;

 • поліпшення доступу до правосуддя, гарантованого положеннями про безкоштовну юридичну допомогу (зокрема, для жінок і соціально уразливих груп), та поглиблення співпраці з громадянським суспільством, що надає юридичну допомогу в Україні;

 • підвищення ефективності та незалежності загальних та адміністративних судів, що призведе до збільшення довіри з боку інвестиційних і ділових кіл;

 • створення ефективних програм боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичними засобів та торгівлею людьми, які містять детальний план заходів із визначеними цілями, функціями, очікуваними результатами та показниками виконання;

 • ратифікація та ефективне виконання Конвенції ООН проти корупції;

 • виконання і ратифікація Конвенції Ради Європи "Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних" 1981 року та Додаткового протоколу до неї 2001 року, включаючи створення незалежного наглядового органу.

4.1.2. Напрямок 1.2: Інтегроване управління кордоном

Порядок денний асоціації III, 3

Наслідки: спрощення руху осіб і товарів разом із підвищенням безпеки на кордонах.

Завдання: підвищення безпеки на наземних та морських кордонах та спрощення законного переміщення осіб і товарів шляхом приведення методів і процедур управління у відповідність до європейських стандартів, а також розвитку спроможностей для ефективної боротьби із транскордонною злочинністю (у тому числі контрабанді наркотичних засобів, торгівлі людьми та нелегальній міграції).

Очікувані результати:

 • створення методологічної та правової основи для спрощення законного руху осіб і товарів (та для боротьби з транскордонною злочинністю, в тому числі з торгівлею наркотичними засобами, людьми та нелегальною міграцією);

 • наближення процедур прикордонного контролю та систем управління до відповідного acquis communautaire ЄС і найкращих міжнародних стандартів;

 • використання та утримання сучасної прикордонної інфраструктури, інформаційних систем, прикордонних пунктів та обладнання для здійснення спостереження;

 • ефективне впровадження Угоди про реадмісію ЄС-Україна;

 • покращений захист документів (біометричні паспорти).

Показники виконання:

 • створення фізичної прикордонної інфраструктури та систем на базі інформаційних технологій, а також надання Державній прикордонній службі України та Державній митній службі України відповідного обладнання для прикордонного/митного контролю і спостереження;

 • скорочення часу очікування на пунктах перетину кордону, необхідного для перевірки осіб і митного оформлення вантажів;

 • підвищення рівня обміну даними та міжвідомчої співпраці між усіма національними службами, які беруть участь в управлінні кордоном і заходах боротьби з транскордонною злочинністю;

 • підвищення показників виявлення незаконної діяльності на кордоні, зокрема що стосується незаконного переміщення наркотичних засобів і людей.

4.1.3. Напрямок 1.3: Реформа державного управління та управління державними фінансами

Порядок денний асоціації III, 2, 2.1,(I)та 2.2 та III,7

a) Реформа державного управління та державної служби

Наслідки: поліпшення відносин між громадянами та органами державної влади в результаті належного формулювання державної політики та надання державних послуг.

Завдання: підвищення ефективності державного управління та процесу розроблення політики шляхом підтримки організаційної розбудови органів державної влади, в тому числі державних підприємств, розвитку спроможностей і запровадження принципів прозорості, розвитку потенціалу та відповідальності органів державної влади.

Очікувані результати:

 • складання та виконання відповідними органами державної влади планів організаційної розбудови;

 • підвищення можливостей органів державної влади у питаннях розроблення та впровадження політики на основі внутрішньої координації, а також консультацій та партнерських відносин з усіма задіяними установами;

 • вдосконалення загальної методологічної основи управління персоналом державної служби, у тому числі, що стосується набору персоналу, професійного розвитку та оцінки результатів роботи;

 • підвищення спроможностей відділів кадрів державних органів влади щодо набору та розвитку персоналу згідно професійною компетентністю та забезпеченням рівних можливостей;

 • підвищення якості надання громадянам та підприємствам адміністративних послуг, в тому числі шляхом використання інформаційних технологій.

Показники виконання:

 • затвердження стратегії та плану проведення комплексної реформи державного управління;

 • наявність та впровадження норм і правил (посібників, методологій, процедур) щодо формування та реалізації політики, включаючи моніторинг і оцінку, відповідно до принципів координації та партнерства;

 • затвердження і виконання плану управління персоналом, включаючи питання професійної компетентності, впровадження стратегій забезпечення рівності та професійної підготовки у державній службі, впровадження єдиної інформаційної служби для управління персоналом державної служби;

 • наявність стратегії та плану проведення комплексної реформи державної служби;

 • функціональність реформованих адміністративних структур (наявність правової бази, необхідного персоналу, процедур);

 • наявність електронного реєстру адміністративних послуг в Інтернеті, які надаються за принципом "єдиного вікна", внутрішній обмін документацією між задіяними органами державної влади;

 • якість і кількість адміністративних послуг, що надаються через Інтернет або за принципом "єдиного вікна".

b) Управління державними фінансами

Порядок денний асоціації, III, 2.2/ III. 7

Наслідки: ефективне використання державних коштів завдяки збільшенню прозорості бюджетного планування і підвищенню відповідальності установ, що здійснюють планування та управління державними фінансами.

Завдання: підвищення спроможностей органів державної влади щодо розроблення та координації державної політики та її відображення у бюджетних рішеннях.

Очікувані результати:

 • підвищення спроможностей щодо складання бюджету, орієнтованого на досягнення конкретних цілей, вдосконалення навичок узгодження витратної частини бюджету з цілями програм – розроблення відповідних механізмів і рівень їхньої реалізації на практиці у процесі розроблення та виконання бюджету;

 • наявність комплексної правової бази, що забезпечує єдність Державного бюджету, у тому числі щодо його виконання та контролю;

 • покращення інституційних спроможностей систем фінансового управління та контролю, а також системи внутрішнього аудиту;

 • підвищення рівню прозорості та відповідальності у державних видаткам, у тому числі що стосується державних закупівель (також у відповідності до зобов’язань, передбачених для поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі);

 • співробітництво з відповідними установами ЄС під час проведення перевірок на місцях щодо управління та контролю за коштами ЄС.

Показники виконання:

 • підвищення відповідності затвердженого Державного бюджету з цілями, визначеними у програмами галузевого розвитку;

 • прийняття законодавства, що відповідає нормам ЄС, необхідного для підтримки процесу складання та виконання бюджету;

 • виконання бюджету та здійснення процедур контролю відповідно до фінансового і бюджетного acquis ЄС (з точки зору органів влади та їх спроможностей);

 • зміцнення дисципліни виконання бюджету, чіткий та прозорий порядок роботи державного органу влади який відповідає за виконання бюджету, зменшення кількості судових справ, пов’язаних з виконання бюджету (у тому числі що стосується державних закупівель) та посилення парламентського нагляду за плануванням і виконанням бюджету, а також підвищення ролі громадянського суспільства у здійсненні моніторингу планування і виконання бюджету.

c) Оподаткування

Наслідки: покращення економічних відносин, торгівлі, інвестиційних умов та конкуренції завдяки розвитку належного управління у сфері оподаткування, у тому числі поступового наближення системи оподаткування та податкових органів до міжнародних і європейських структур і стандартів.

Завдання: вдосконалення законодавства та підсилення спроможностей податкових органів у розбудові принципів верховенства права та належного управління у сфері оподаткування.

Очікувані результати:

 • розроблення комплексного стратегічного плану для Державної податкової адміністрації, у тому числі щодо законодавства, процедур, ресурсів та ІТ-підтримки;

 • вдосконалення і розвиток системи оподаткування та податкових органів і поступове наближення до принципів належного управління у сфері оподаткування та Кодексу поведінки щодо оподаткування підприємств;

 • покращення норм порядності у податкових органах.

Показники виконання:

 • розроблення та виконання довгострокової стратегії для Державної податкової адміністрації;

 • вирішення проблеми з відшкодуванням ПДВ на постійній основі;

 • податковий контроль й аудиту більше цілеспрямовані та базуються на оцінці ризиків;

 • вжиття заходів, спрямованих на гармонізацію політики щодо підакцизних товарів;

 • впровадження високих стандартів порядності у системі податкових органів.

4.1.4. Напрямок 1.4: Роззброєння

Наслідки: виконання зобов’язань України, взятих в рамках приєднання до Конвенції про заборону застосування, складування, виробництва і передачі протипіхотних мін та їх знищення ("Оттавська конвенція")

Завдання: надання Україні підтримки в зусиллях, спрямованих на знищення запасів протипіхотних мін шляхом постачання обладнання для їх знищення;

Очікувані результати:

 • покращення процедур та спроможностей для знищення протипіхотних мін;

 • знищення усіх запасів протипіхотних мін у відповідності до положень Статті 4 "Оттавської конвенції";

Показники виконання:

 • державні та експертні звіти щодо виконання "Оттавської конвенції";

 • звіти міжнародних неурядових організацій щодо моніторингу виконання вимог "Оттавської конвенції"

4.2. Пріоритетна сфера 2: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі)

Значна адаптація регуляторних актів, передбачена Угодою, особливо що стосується галузевої співпраці та доступу до ринків, вимагатиме серйозних заходів з розбудови спроможностей, а саме в питаннях планування, координації, регулювання, нагляду та виконання законодавства.

4.2.1. Напрямок 2.1: Сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію

Порядок денний асоціації має на меті сприяти набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Документ складається з низки пріоритетів для дій, пов’язаних з зобов’язаннями, які виникнуть після набрання чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

До них відносяться зобов’язання, що стосуються перенесення та виконання норм міжнародного законодавства та законодавства ЄС у низці галузей – охорони здоров’я, транспорті, енергетиці, навколишнього середовища, сільському господарстві. тощо2.

Наслідки: поступове виконання зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію між ЄС та Україною.

Завдання: надання допомоги у виконанні пріоритетів для дій, визначених Угодою про асоціацію між ЄС та Україною, виходячи із загальної мети підготовки до та сприяння набранню чинності Угоди про асоціацію між ЄС та Україною (у тому числі щодо участі України в програмах ЄС відповідно до положень Угоди).

Очікувані результати: краща підготовленість українських партнерів до виконання зобов’язань, взятих у пріоритетних сферах і визначених Порядком денним асоціації.

Показники: основним джерелом показників у цій сфері буде періодична оцінка та перегляд Порядку денного асоціації.

4.2.2. Напрямок 2.2: Сприяння створенню поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Порядок денний асоціації III, 5

Сприяння розвитку торгівлі між ЄС та Україною залишається одним з головних пріоритетів у відносинах між ЄС та Україною, що було підтверджено вступом України до СОТ у травні 2008 року й початком переговорів щодо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною зі створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ), яка складає невід’ємну частину Угоди. ЗВТ дозволить розвивати торгівельні відносини між ЄС та Україною на стабільній та передбачуваній основі. Процес регуляторного наближення у сферах, які охоплюються Угодою, дозволить суттєво активізувати торгівлю товарами та послугами, а також інвестиційні відносини між двома економіками та отримати відповідні переваги завдяки ефекту масштабу. Необхідно докласти значних зусиль, зокрема, у сфері технічного регулювання, конкурентної політики, державних закупівель, санітарних і фітосанітарних заходів, фінансових послуг, статистики, митних процедур і сприяння торгівлі. В цілому сприяння торгівлі між ЄС та Україною повинне зробити свій внесок у поступове зменшення бідності та соціального "виключення" в країні.

a) Сприяння процесу регуляторного наближення у сферах, які охоплюються поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі

Наслідки: розвиток торгівлі та інвестицій між ЄС та Україною

Завдання:

У сфері технічного регулювання: сприяння процесу наближення технічних регламентів промислових товарів, стандартів і оцінки відповідності процедур та інституційної інфраструктури забезпечення якості; підтримка створення в Україні функціонуючих систем та установ забезпечення якості з метою підвищення економічної ефективності, сприяння інноваціям та торгівлі між ЄС та Україною;

У сфері конкурентної політики: сприяння прийняттю і підтримки виконання загального законодавства у сфері конкуренції та правил застосування, які дозволять ефективно вирішувати питання щодо укладання монопольних угод, зловживання домінуючим становищем, злиття з метою уникнення конкуренції та надання державної підтримки;

У сфері державних закупівель: досягнення взаємного доступу до ринків та створення ефективної системи державних закупівель, заснованої на принципах управління державними закупівлями, у тому числі принципах прозорості, забезпечення недискримінації і рівних можливостей на всіх рівнях (національному, регіональному та місцевому, включаючи також сектор комунальних послуг);

Сприяння процесу регуляторного наближення української системи державних закупівель до відповідних правил законодавства ЄС у сфері закупівель;

Сприяння необхідним інституційним реформам, у тому числі у створенні незалежного органу і механізму контролю.

У сфері санітарних і фітосанітарних заходів: сприяння створенню в Україні систем контролю у сфері санітарних і фітосанітарних заходів та запровадженню реформ щодо адаптації законодавства, розбудови спроможностей та виконання заходів.

У сфері послуг: сприяння адаптації правової бази і регуляторного режиму України з існуючим і майбутнім acquis communautaire у тих галузях сфери послуг, в яких наближення має найбільший потенціал з точки зору сприяння взаємній торгівлі, зокрема у таких ключових сферах як фінансові послуги, транспорт, поштові та кур’єрські послуги, телекомунікаційні послуги, а також в енергетичному секторі.

У сфері митних дій: адаптація законодавства та процедур України з відповідним acquis communautaire та підвищення ефективності роботи митних органів для сприяння законній торгівлі.

Очікувані результати:

Технічне регулювання: доопрацювання положень законодавства України, які регулюють обіг промислових товарів відповідно до законодавства ЄС;

Створення систем ринкового нагляду в різних секторах економіки відповідно до практики у країнах ЄС;

Розбудова незалежного Національного органу з питань стандартизації та метрологічних служб з метою усунення можливостей втручання в їхню діяльність з боку державних органів;

Розвиток ринку послуг з оцінки відповідності для приватного сектора;

Міжнародне визнання Національного агентства з акредитації України.

Конкурентна політика: затвердження принципів, які використовуються для оцінки порушень антимонопольного законодавства, зокрема концентрації та розрахунку штрафних санкцій;

Публікація рішень органу захисту конкуренції протягом розумно короткого строку;

Впровадження ефективної системи контролю за наданням державної підтримки щодо товарів і послуг та заборона державних преференцій, які призводить до спотворення торгівельних відносин між Україною та ЄС;

Збільшення рівня прозорості державної підтримки, яка надається на різних рівнях урядування.

Державні закупівлі: поступове взаємне відкриття ринків державних закупівель з огляду на адаптацію законодавства до законодавства ЄС у сфері закупівель, інституційну реформу та їх виконання;

Участь європейських компаній в державних закупівлях в Україні і навпаки;

Прийняття та виконання Україною нормативно-правової бази, яке відповідає acquis ЄС у сфері закупівель, у тому числі правил, які забезпечують незалежну та неупереджену систему;

Санітарні та фітосанітарні заходи: подальше доопрацювання законодавства України щодо санітарних і фітосанітарних заходів та відповідної регуляторної бази щодо положень, які регулюють здоров’я тварин, поводження з тваринами, здоров’я рослин відповідно до acquis ЄС;

Створення механізмів раннього попередження в секторах, на які поширюються санітарні та фітосанітарні заходи відповідно до практики ЄС;

Збільшення функціональної та фінансової незалежності компетентного органу з питань санітарних і фітосанітарних заходів, його адміністративних можливостей та повноважень щодо забезпечення виконання прийнятих норм;

Підготовка комплексної стратегії впровадження частини ЗВТ, що стосується санітарних і фітосанітарних заходів, охоплюючи усі перетворення щодо законодавчого наближення, розбудови спроможностей та виконання.

Послуги: Розроблення ефективнішої нормативно-правової бази для регулювання ринків і здійснення нагляду, у відповідності до законодавства ЄС, зокрема, що стосується адміністративних спроможностей, повноважень щодо забезпечення виконання прийнятих рішень та незалежності регулюючих органів у відповідних секторах;

Наближення законодавства України до існуючого та майбутнього законодавства ЄС у відповідних сферах, а також повне його впровадження та дотримання;

Розроблення процедури надання дозволів та ліцензій, еквівалентних до таких, що існують в ЄС, і дотримання загального принципу недискримінації.

Поглиблення співпраці між наглядовими органами України та ЄС, а також з відповідними міжнародними організаціями (наприклад, Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), зокрема, що стосується обміну інформацією та розкриття інформації у сфері фінансових послуг.

Сприяння митним діям та торгівлі: впровадження сучасних міжнародних і європейських стандартів та інструментів, зокрема, розроблених Всесвітньою митною організацією (ВМО) та Світовою організацією торгівлі (СОТ) у сфері митниці та торгівлі;

надання достовірних відомостей щодо зовнішньої торгівлі на основі міжнародної методології; полегшення та спрощення процедур митного оформлення і контролю на основі аналізу ризиків; підвищення норм порядності в митних органах.

Показники виконання

Технічне регулювання: рівень адаптації нормативно-правової бази України, а також доказової бази (стандартів) до законодавства ЄС у сфері стандартизації, ринкового нагляду, метрології і законодавчої метрології, оцінки відповідності та акредитації;

Міжнародне визнання нових чи реформованих органів;

Розширення участі приватного сектора у діяльності, пов’язаної з діяльності інфраструктури забезпечення якості, у такій як стандартизація та оцінка відповідності.

Конкурентна політика: забезпечення більшої узгодженості антимонопольного законодавства та практики в Україні з такими ЄС;

Підвищення інституційних та адміністративних можливостей органу захисту конкуренції;

Підвищення прозорості та забезпечення більш передбачуваної практики дотримання законодавства на основі справедливих і недискримінаційних процедур.

Державні закупівлі: наближення законодавства України щодо закупівель з acquis ЄС у сфері державних закупівель;

Значне розширення участі компаній з ЄС у тендерних заходах, що проводяться в Україні, та навпаки.

Санітарні та фітосанітарні заходи: більша узгодженість нормативно-правової бази України у сфері санітарних і фітосанітарних заходів з відповідним acquis ЄС: підвищення інституційних та адміністративних спроможностей компетентних органів, відповідальних за впровадження санітарних і фітосанітарних заходів;

Послуги: у сфері фінансових послуг – позитивна оцінка ЄС відповідності українських регулюючих органів та органів нагляду принципам міжнародних фінансових організацій.

Підвищення рівня відповідності нормам ЄС у суміжних секторах; зокрема, щодо розміру основного капіталу та стандартів управління ризиками учасниками ринку фінансових послуг; адекватних стандартів безпеки у транспорті; зменшення кількості послуг, які передбачають отримання ліцензій та дозволів;

Консолідація ринку відповідних послуг.

Сприяння митних дій та торгівлі: розроблення довгострокової стратегії для Державної митної служби, у тому числі з питань транзиту, наближення адміністративних інструкцій та виконавчих положень Митного кодексу України до положень законодавства ЄС і найкращих міжнародних стандартів, включаючи Митні прототипи (customs’ blueprints);

Приведення митного контролю оцінки вартості у повну відповідність до стандартів СОТ і впровадження сучасної Гармонізованої системи.

Забезпечення високих стандартів порядності в митних органах.

Зменшення кількості засобів фізичного контролю, зокрема, на кордоні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Індикативна програма на 2007-2010 рр. Зміст

  Документ
  Цей документ забезпечує стратегічні рамки для допомоги ЄС для транскордонного співробітництва на зовнішніх кордонах Європейського Союзу, згідно з Інструментом європейського сусідства і партнерства на 2007-2013 роки, разом з Індикативною
 2. For over 50 years the Common Agricultural Policy (cap) has been a cornerstone of eu policy relating to farming and the rural areas

  Документ
  For over 50 years the Common Agricultural Policy (CAP) has been a cornerstone of EU policy relating to farming and the rural areas. Proposed by the European Commission in 1960, it aimed to provide a harmonized framework to maintain
 3. Національна академія державного управління при президентові україни одеський інститут державного управління матеріали з підготовки слухачів до державного екзамену зі спеціальності

  Документ
  Рекомендовано до друку науково-методичною радою Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. Протокол № 1 від 03 жовтня 2011 р.
 4. Європейський союз (5)

  Документ
  3.1.1. АНАЛІЗ ТЕМИ ТИЖНЯ: Результати візиту Міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка до Молдови в контексті прагматизації української зовнішньої політики 34
 5. Програма реформ та інфраструктура їх реалізації. Соціальна політика. Державні фінанси

  Документ
  Традиційно консорціум незалежних аналітичних центрів здійснює моніторинг діяльності нової влади та оцінює результати її роботи. Такий моніторинг є комплексним аналізом кроків різних гілок влади та їх оцінкою з точки зору відповідності

Другие похожие документы..