Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мария Петровна - благотворитель, помогающая одаренным ребятам из всех уголков области найти свой путь в искусство. Обворожительная женщина – но женщи...полностью>>
'Программа'
Ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà “Ôèëîñîôèÿ ïðàâà” ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì òåîðåòè÷åñêîé, ìèðîâîççðåí÷åñêîé, ìåòîäîëîãè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè þðèñòî...полностью>>
'Реферат'
Согласно Государственного образовательного стандарта высшего про­фессионального образования 2 г. «Государственные требования к мини­муму содержания и...полностью>>
'Диплом'
“Україна стане колись новою Грецією: прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля, колись прокинуться: з тільк...полностью>>

Реєстр структурних утворень політичних партій в Яготинському районі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реєстр структурних утворень політичних партій в Яготинському районі

№ п/п

Назва

Дата реєстрації і №

Адреса місцезнаходження

ПІБ керівника

Яготинська районна організація Партії регіонів

02.08.2001 р. № 1

вул. Ломоносова,37 м.Яготин Київської області

Шкирта Іван Іванович

Яготинська міська організація Всеукраїнського об’єднання "Громада"

05.02.1998 р.№2/17

вул.Гастело,7 м.Яготин Київської області

Гончар Володимир Миколайович

Ничипорівська первинна партійна організація Компартії України

20.10.1998 р. № 3/2

с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Семеняка М.К.

Яготинський місцевий осередок політичної партії Малого і середнього бізнесу України

13.03.2001 р. № 4/73

вул.Чкалова,33 м.Яготин Київської області

Ричко Олена Миколаївна

Райківщинська первинна партійна організація Народної Партії

19.06.2001 р. № 5/19

вул.Перемоги,72 с. Райківщина Яготинського району Київської області

Левченко Іван Семенович

Яготинська районна організація партії Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість"

27.08.2001 р. № 6

вул.Гастело,7 м.Яготин Київської області

Сапронайтіс Віталій Францович

Яготинська міська організація Партії Всеукраїнського об’єднання лівих "Справедливість"

15.10.2001 р. №8

вул.Гастело,7 м.Яготин Київської області

Овчар Антоніна Сергіївна

Яготинський міський осередок Української Народної Партії

17.10.2001 р. № 9

вул.Каштанова Алея,3,кв.11 м.Яготин Київської області

Шевченко Валерій Володимирович

Яготинський Північний осередок Української Народної Партії

17.10.2001 р. № 10

вул.Незалежності,122 м.Яготин Київської області

Купрій Юрій Володимирович

Засупоївський первинний осередок Української Народної Партії

17.10.2001 р. №11

с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Миколенко Катерина Миколаївна

Панфильський первинний осередок Української Народної Партії

17.10.2001 р. №12

с. Панфили Яготинського району Київської області

Пустовойтов Ярослав Володимирович

Яготинська районна організація „Жінки за майбутнє” Всеукраїнського політичного об’єднання

19.10.2001 р. №13

вул.Незалежності,110 м. Яготин Київської області

Меркотун Алла Вячеславівна

Гречанівський первинний осередок Української Народної Партії

22.10.2001 р.№14

с. Гречанівка Яготинського району Київської області

Підлісний Петро Терентійович

Осередок Черняхівського відділку Української Народної Партії

22.10.2001 р. № 15

с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Вашеня Анатолій Михайлович

Добраничівський первинний осередок Української Народної Партії

31.10.2001 р. № 16

с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Коцюбайло Дмитро Павлович

Яготинська районна організація політичної партії "Яблуко"

19.11.2001 р. № 17

провул.Щорса,30 м.Яготин Київської області

Яременко Світлана Володимирівна

Сотниківський первинний осередок Української Народної Партії

19.11.2001 р. № 18

с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Калюченко Володимир Степанович

Панфильська сільська організація "Жінки за майбутнє "Всеукраїнського політичного об’єднання

19.11.2001 р. № 19

с. Панфили Яготинського району Київської області

Ворона Лариса Володимирівна

Кулябівська сільська організація "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об"єднання

19.11.2001 р. № 20

с.Кулябівка Яготинського району Київської області

Явтушенко Галина Володимирівна

Сулимівська сільська організація "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об’єднання

19.11.2001 р. №21

с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Стародубець Валентина Олександрівна

Фарбованський первинний осередок Української Народної Партії

23.11.2001 р. № 23

с.Фарбовано Яготинського району Київської області

Савченко Сергій Іванович

Двірківщинський первинний осередок Української Народної Партії

03.12.2001 р. № 24

с. Двірківщина Яготинського району Київської області

Бондаренко Михайло Васильович

Черняхівський осередок Української Народної Партії

03.12.2001 р. № 25

с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Панченко Іван Миколайович

Капустинський первинний осередок Української Народної Партії

03.12.2001 р. №26

с. Капустинці Яготинського району Київської області

Остапенко Михайло Володимирович

Сулимівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.12.2001 р. № 27

вул.Кравченка,110 с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Кошма Григорій Миколайович

Супоївський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.12.2001 р. № 28

вул.Набережна,1 с.Супоївка Яготинського району Київської області

Бірко Мирослава Тимофіївна

Яготинський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

06.12.2001 р. № 29

вул.Незалежності,105 м.Яготин Київської області

Юхта Юрій Васильович

Двірківщинський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.12.2001 р. № 30

вул.Центральна,5 с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Перепелиця Інна Вікторівна

Червонівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.12.2001 р. №31

вул.Шкільна,1 с. Червоне Яготинського району Київської області

Пономаренко Любов Михайлівна

Лемешівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

06.12.2001 р. № 32

с.Лемешівка Яготинського району Київської області

Желіба Любов Юхимівна

Лозовоярівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

06.12.2001 р. №33

с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Пономаренко Т.В.

Супоївський осередок організації Селянської партії України

07.12.2001 р. №34

вул.Яготинська,5 с. Супоївка Яготинського району Київської області

Тараненко Олександр Вікторович

Яготинська районна організація Народного Руху України за Єдність

11.12.2001 р. № 35

вул.Незалежності,82а,кв.41 м.Яготин Київської області

Шаврицька Галина Анатоліївна

Панфильська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 36

с. Панфили Яготинського району Київської області

Тимченко Тетяна Миколаївна

Засупоївська первинна організація Народної Партії

21.12.2001 р. №37

с. Засупоївка Яготинського району Київської області

Пушенко Микола Петрович

Кулябівська первинна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 38

с. Кулябівка Яготинського району Київської області

Поджигун Леонід Васильович

Ничипорівська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 39

вул.Козацька,44 с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Дятленко Микола Лукич

Богданівська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 40

вул.Бондаренка,55 с.Богданівка Яготинського району Київської області

Пінчук Олександр Григорович

Черняхівська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. №41

с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Бондаренко Євген Григорович

Фарбованська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 42

вул.Піонерська,10 с. Фарбовано Яготинського району Київської області

Пономаренко Ольга Григорівна

Супоївська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 43

с. Супоївка Яготинського району Київської області

Гришко Олександр Миколайович

Сотниківська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. №44

с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Стригун Анатолій Миколайович

Червонівська первинна партійна організація Народної Партії

21.12.2001 р. № 45

с.Червоне Яготинського району Київської області

Скаленко Петро Іванович

Двірківщинська первинна партійна організація Народної Партії

24.12.2001 р. № 46

с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Шаповал Галина Олександрівна

Лемешівська первинна партійна організація Народної Партії

24.12.2001 р. № 47

с.Лемешівка Яготинського району Київської області

Борщик Олександр Михайлович

Жоравська первинна партійна організація Народної Партії

24.12.2001 р. № 48

с.Жоравка Яготинського району Київської області

Коротун Петро Григорович

Ничипорівська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. №49

с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Потапенко Лідія Василівна

Трубівщинська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. № 50

с. Трубівщина Яготинського району Київської області

Лихацький Сергій Олександрович

Сулимівська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. № 51

с. Сулимівка Яготинського району Київської області

Лучко Григорій Іванович

Лемешівська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. №52

с. Лемешівка Яготинського району Київської області

Пелихань Віктор Васильович

Гензерівська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. № 53

с.Гензерівка Яготинського району Київської області

Ситий Василь Миколайович

Двірківщинська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. № 54

с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Величко Лаврентій Миколайович

Райківщинська сільська організація Селянської партії України

24.12.2001 р. №55

с. Райківщина Яготинського району Київської області

Калініченко Ольга Григорівна

Двірківщинський осередок Яготинської районної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. № 56

с. Двірківщина Яготинського району Київської області

Бродова Валентина Григорівна

Фарбованський осередок Яготинської районної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. № 57

вул. Піонерська,28 с. Фарбовано Яготинського району Київської області

Гунченко Василь Семенович

Лозовоярівський осередок Яготинської районної партійної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. № 58

с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Марченко Валерій Петрович

Ничипорівський осередок Яготинської районної партійної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. №59

вул.Козацька,50 с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Костенко Володимир Олексійович

Панфильський осередок Яготинської районної партійної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. №60

вул.Шевченка,2 с. Панфили Яготинського району Київської області

Ковальчук Валерій Панасович

Засупоївський осередок Яготинської районної партійної організації Народного Руху України за єдність

24.12.2001 р. № 61

вул.Шевченка,6а с. Засупоївка Яготинського району Київської області

Мостовий Віктор Іванович

Первинний осередок партії "Демократичний Союз" м. Яготин

25.12.2001 р. №62

провул. Довженка,12, кв. 5 м.Яготин Київської області

Цюпцюн Вячеслав Григорович

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с.Двірківщина

25.12.2001 р. №63

вул.Центральна,17 с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Пономаренко Іван Григорович

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с.Жоравка

25.12.2001 р. № 64

вул. Полтавська,27 с.Жоравка Яготинського району Київської області

Козинець Сергій Сергійович

Сотниківський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

28.12.2001 р. № 65

с. Сотниківка Яготинського району Київської області

Нікітенко Ганна Іванівна

Ничипорівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

28.12.2001 р. № 66

с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Сахно Галина Михайлівна

Засупоївський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

28.12.2001 р. № 67

с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Алексійчук О.О.

Кулябівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об’єднаної)

28.12.2001 р. № 68

с.Кулябівка Яготинського району Київської області

Опришко Іван Іванович

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с. Сулимівка

10.01.2002 р. № 69

вул.Щорса,8 с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Виплавень Олексій Володимирович

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с. Ничипорівка

10.01.2002 р. №70

с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Декало Микола Іванович

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с.Панфили

10.01.2002 р. № 71

вул.Л.Українки,27 с.Панфили Яготинського району Київської області

Стефанович Катерина Михайлівна

Первинний осередок партії "Демократичний Союз" село Фарбоване

10.01.2002 р. № 72

с. Фарбоване Яготинського району Київської області

Рибас Любов Петрівна

Первинний осередок партії "Демократичний союз" с.Озерне

10.01.2002 р. № 73

вул.Островського,37 с.Озерне Яготинського району Київської області

Микитенко Леся Петрівна

Райківщинська сільська організація "Жінки за майбутнє" Всеукраїнського політичного об’єднання"

17.01.2002 р. № 74

с.Райківщина Яготинського району Київської області

Дика Надія Степанівна

Яготинська районна організація Всеукраїнської партії "Нова сила"

18.01.2002 р. № 75

вул.Незалежності,56 м. Яготин Київської області

Рубанчук Сергій Дмтрович

Гензерівська первинна партійна організації Народної Партії

21.01.2002 р. № 76

с. Гензерівка Яготинського району Київської області

Година Вадим Анатолійович

Капустинська первинна партійна організація Народної Партії

21.01.2002 р. №77

с. Капустинці Яготинського району Київської області

Бутенко Олександр Іванович

Яготинський міський осередок Яготинської районної організації Народного Руху України за єдність

17.01.2002 р. № 78

вул.Героїв Танкістів,24 м.Яготин Київської області

Піщенко Петро Олексійович

Яготинська районна організація Української партії Справедливість (СВІЧА)

23.01.2002 р. № 79

вул.Шевченка,204 м. Яготин Київської області

Скарнович Василь Володимирович

Яготинська районна організація Комуністичної партії України (оновленої)

29.01.2002 р. № 80

вул. І.Богуна,32 м. Яготин Київської області

Лугина Микола Якович

Осередок Партії національно-економічного розвитку України в Яготинському районі

31.05.2002 р. № 81

вул.Інтернаціоналістів,50 м.Яготин Київської області

Шамало Андрій Іванович

Яготинська районна організація Української республіканської партії "Собор"

01.08.2002 р. № 82

вул.Незалежності, 22,кв.43 м. Яготин Київської області

Бабак Валентина Миколаївна

Фарбованська сільська організація Української республіканської партії "Собор"

01.08.2002 р. № 83

вул.Вишнева,32 с. Фарбоване Яготинського району Київської області

Пилипенко Борис Петрович

Яготинська районна організація партії "Солідарність"

11.11.2002 р. №84

вул. Київська,78,кв.2 м. Яготин Київської області

Онищенко Олександр Миколайович

Яготинська районна організація партії "Союз"

12.02.2003 р. № 85

вул.Мічуріна,43,кв.2 м.Яготин Київської області

Романенко Леся Миколаївна

Яготинська районна організація політичної партії "Громадський контроль"

14.02.2003 р. № 86

вул.Незалежності,52,кв.22 м. Яготин Київської області

Вак Тетяна Василівна

Яготинська районна організація Всеукраїнської партії духовності і патріотизму

19.03.2003 р. № 87

вул.Незалежності,20,кв.29 м.Яготин Київської області

Рябченко Анатолій Миколайович

Яготинська районна організація Християнсько-Ліберальної партії України

21.03.2003 р. № 88

вул.Незалежності,58 м. Яготин Київської області

Шейко Галина Ільївна

Яготинська районна організація Соціально-екологічної партії ”Союз. Чорнобиль. Україна.”

21.03.2003 р. №89

вул. Каштанова алея,2,кв.28 м.Яготин Київської області

Царик Євген Петрович

Яготинська районна організація " політичної партії "Вперед Україно!"

21.03.2003 р. №90

вул.Пирятинська,6 м.Яготин Київської області

Косогор Олексій Іванович

Яготинська районна організація політичної партії "Молода Україна"

24.03.2003 р. № 91

вул.Грушевського,24/1 м. Яготин Київської області

Згурський Андрій Володимирович

Яготинська районна організація партії "Солідарність жінок України"

28.03.2003 р. № 92

вул.Незалежності,110,кім.303 м.Яготин Київської області

Комаренко Валентина Іванівна

Райківщинський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

31.03.2003 р. № 93

с.Райківщина Яготинського району Київської області

Пух Ірина Григорівна

Капустинський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об`єднаної)

31.03.2003 р. № 94

с. Капустинці Яготинського району Київської області

Осьмак Олексій Олександрович

Богданівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної )

31.03.2003 р. № 95

с.Богданівка Яготинського району Київської області

Криволап Віктор Григорович

Гензерівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

31.03.2003 р. № 96

с.Гензерівка Яготинського району Київської області

Кулічевська Н.І.

Годунівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об`єднаної)

31.03.2003 р. № 97

с. Годунівка Яготинського району Київської області

Прокопчук Г.І.

Жоравський первинний осередок соціал-демократичної партії України (об`єднаної)

31.03.2003 № 98

с. Жоравка Яготинського району Київської області

Кущ О.П.

Черняхівський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

31.03.2003 р. № 99

с.Черняхівка Яготинського району Київської області

Гайдай Надія Вікторівна

Фарбованський первинний осередок соціал-демократичної партії України (об`єднаної)

31.03.2003 р. №100

с. Фарбоване Яготинського району Київської області

Пінчук З.А.

Панфильський первинний осередок Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

31.03.2003 р. № 101

с.Панфили Яготинського району Київської області

Кондрашова Наталія Миколаївна

Яготинський міський осередок Яготинської районної організації Компартії України

01.04.2003 р.

вул.Котляревського, 21 м.Яготин Київської області

Полішко Микола Данилович

Фарбованська первинна партійна організація Яготинської районної організації Компартії України

01.04.2003 р. № 103

с. Фарбовано Яготинського району Київської області

Манжелій Олександр Васильович

Первинна партійна організація с.Богданівка Яготинської районної організації Компартії України

01.04.2003 р. № 104

с. Богданівка Яготинського району Київської області

Гайдай Людмила Григорівна

Лемешівська первинна партійна організація Яготинської районної організації Компартії України

01.04.2003 р. № 105

с. Лемешівка Яготинського району Київської області

Гладун Олексій Самсонович

Капустинська первинна партійна організація Яготинської районної організації Компартії України

01.04.2003 р. № 106

с.Капустинці Яготинського району Київської області

Точковий Григорій Трохимович

Яготинська міська організація партії "Реформи і порядок"

15.04.2003 р. № 107

провул.Пролетарський,11 м.Яготин Київської області

Шадловський Павло Сергійович

Яготинська районна партійна організація "Народної партії вкладників та соціального захисту"

27.05.2003 р. № 108

вул. Переяславська,71 м. Яготин Київської області

Міляр Леонтій Кашперович

Яготинська районна організація Української морської партії Київської області

27.05.2003 р. № 109

вул.Незалежності,82а,кв.16 м. Яготин Київської області

Петров Олександр Георгійович

Яготинська районна організація Християнсько-демократичної партії України

05.06.2003 р. № 110

провул.Пролетарський,11м.Яготин Київської області

Усенко Павло Олександрович

Яготинська міська первинна партійна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"

11.06.2003 р. №111

провул.Вільний,4 м.Яготин Київської області

Марченко Іван Олександрович

Черняхівська сільська партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

11.06.2003 р. № 112

вул.Вокзальна,14 с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Лебедєва Валентина Валентинівна

Ничипорівська сільська партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

11.06.2003 р. № 113

вул. Лесі Українки,1 с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Ушакова Лідія Андріївна

Засупоївська сільська партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

11.06.2003 р. №114

вул. Садова,56 с. Засупоївка Яготинського району Київської області

Кривокінь Тетяна Андріївна

Фарбованська сільська партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

11.06.2003 р. № 115

вул.Кутова,60 с. Фарбоване Яготинського району Київської області

Житник Світлана Анатоліївна

Богданівська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. № 116

вул Декабристів,25 с. Богданівка Яготинського районну Київської області

Бахмач Юрій Миколайович

Жоравська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. № 117

вул.Полтавська,60 с. Жоравка Яготинського району Київської області

Реготун Людмила Олександрівна

Годунівська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. № 118

с. Годунівка Яготинського району Київської області

Волчкова Наталія Миколаївна

Двірківщинська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. № 119

вул.Гагаріна,4,кв.5 с. Двірківщина Яготинського району Київської області

Шипота Микола Володимирович

Сотниківська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. №120

вул.Шкільна,1 с. Сотниківка Яготинського району Київської області

Дзюба Ольга Петрівна

Кулябівська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

05.09.2003 р. № 121

с. Кулябівка Яготинського району Київської області

Онищенко Анатолій Миколайович

Райківщинська первинна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"

24.10.2003 р. № 122

с. Райківщина Яготинського району Київської області

Оконський Володимир Ігорович

Сулимівська сільська первинна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

24.10.2003 р. № 123

с. Сулимівка Яготинського району Київської області

Сідий Іван Вікторович

Лемешівська первинна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

24.10.2003 р. №124

вул.Жовтнева,2 с. Лемешівка Яготинського району Київської області

Матушко Борис Іванович

Яготинська районна організація Партії промисловців і підприємців України

04.11.2003 р. №125

вул.Сільгосптехніки,3 м.Яготин Київської області

Любенко Ніна Миколаївна

Яготинська районна організація Політичної партії України „Партія політики ПУТІНА „(ППП)

25.11.2003 р. №126

вул.Трудових резервів,3,кв.1 м.Яготин Київської області

Попов Юрій Володимирович

Супоївська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

25.11.2003 р. № 127

вул.Сумська,4 с. Супоївка Яготинського району Київської області

Купрій Віталій Андрійович

Червонівська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

25.11.2003 р. № 128

вул.Молодіжна,7 с. Червоне Яготинського району Київської області

Мишко Валентина Дмитрівна

Черкасівська первинна партійна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

25.11.2003 р. № 129

с. Черкасівка Яготинського району Київської області

Друченко Анатолій Павлович

Яготинська районна парторганізація партії "НОВА ГЕНЕРАЦІЯ УКРАЇНИ"

12.01.2004 р. № 130

вул. Черняхівського,56 м. Яготин Київської області

Вересоцький Володимир Петрович

Яготинська районна організація Соціал-демократичної партії України (об"єднаної)

30.04.1999 р. № 1

провул.Шмідта,1 м. Яготин Київської області

Прохоренко Юрій Михайлович

Яготинська районна організація партії "Соціал-Демократичний Союз"

12.05.1999 р. № 2

вул.Шевченка,239,кв.8 м. Яготин Київської області

Дайнеко Олег Васильович

Яготинська районна організація Соціалістичної партії України

01.06.1999 р. №3

вул. Пирогова,18 м. Яготин Київської області

Коваленко Віталій Володимирович

Яготинська районна організація Народно-демократичної партії

14.07.1999 р. № 9/354

вул.Шевченка,235 м. Яготин Київської області

Чорноштан Валерій Іванович

Яготинська районна організація Народного Руху України

14.07.1999 р. № 10/444

вул.Незалежності,130,кв.40 м. Яготин Київської області

Сидоренко Ніна Олександрівна

Яготинська районна організація Народної Партії

14.07.1999 р. № 11/74

вул.Шевченка,204 м.Яготин Київської області

Осауленко Віктор Дмитрович

Яготинська районна організація Комуністичної партії України

14.07.1999 р. № 12/116/1

вул.Незаежності,110 м. Яготин Київської області

Бакум Петро Андрійович

Яготинська районна організація політичної партії Всеукраїнського об"єднання "Громада"

14.07.1999 р. №13

вул.Некрасова,11 м. Яготин Київської області

Яременко Костянтин Кирилович

Яготинська районна організація політичної партії "Демократичний союз"

05.08.1999 р. №14

вул. Шевченка,235 м.Яготин Київської області

Лозенко Микола Петрович

Яготинська районна організація Української Народної Партії

10.04.2000 р. № 18

вул.Незалежності,122 м. Яготин Київської області

Гета Надія Василівна

Яготинська районна партійна організація Української селянської демократичної партії (УСДП)

27.04.2000 р. № 19

вул.Шкільна,1 с.Червоне Яготинського району Київської області

Ліснянський Микола Іванович

Яготинська районна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”

12.07.2000 р. № 21

вул.Незалежності,67 а м.Яготин Київської області

Помазун Анатолій Анатолійович

Яготинська районна організація Селянської партії України

12.08.1999 р. № 15

вул.Незалежності,94а,кв.83 м.Яготин київської області

Василенко Юрій Миколайович

Яготинський районний осередок політичної партії Малого і середнього бізнесу України

29.03.2001 р. № 25

вул.Чкалова,33 м.Яготин Київської області

Кот Григорій Карпович

Ничипирівський первинний осередок Української Народної Партії

02.02.2004 р. № 145

с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Юхименко Олександр Володимирович

Яготинська міська в Київській області первинна організація "Всеукраїнська політична партія - Екологія та Соціальний захист"

09.03.2004 р. № 146

вул.Шевченка, 247/16 м.Яготин Київської області

Буряченко Таміла Миколаївна

Яготинська районна організація Української соціал-демократичної партії (УСДП)

14.04.2004 р. № 147

вул.Шевченка,243,кв.2 м.Яготин Київської області

Вак Володимир Іванович

Жоравський первинний осередок Української Народної Партії

28.04.2004 р. № 148

с. Жоравка Яготинського району Київської області

Кругляк Микола Якович

Яготинська районна партійна організація політичної партії "Трудова Україна"

12.05.2004 р. № 149

вул.Незалежності,32 а,кв. 69 м.Яготин Київської області

Полежака Олександр Леонідович

Лозовоярівська первинна партійна організація Народної Партії

27.05.2004 р. № 150

вул.Шевченка,4 с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Семесько Микола Олександрович

Сулимівська первинна партійна організація Народної Партії

27.05.2004 р. № 151

с. Сулимівка Яготинського району Київської області

Чорний Олександр Васильович

Добраничівська первинна партійна організація Народної Партії

27.05.2004 р. № 152

с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Кобець Олена Павлівна

Яготинська міська партійна організація Народної Партії

27.05.2004 р. № 153

вул.Сільгосптехніки,1 м.Яготин Київської області

Грицай Степан Степанович

Лозовоярівська первинна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

16.06.2004 р. №154

с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Сябро Любов Михайлівна

Капустинська первинна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

16.06.2004 р. № 155

вул. Гагаріна,14 с. Капустинці Яготинського району Киівської області

Герасименко Лідія Іванівна

Панфильська первинна організація Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина"

16.06.2004 р. № 156

вул.Українка,16а,кв.14 с. Панфили Яготинського району Київської області

Штакал Микола Іванович

Черняхівська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 157

с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Любко Людмила Миколаївна

Гензерівська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 158

с. Гензерівка Яготинського району Київської області

Жигун Віталій Миколайович

Лозовоярівська первинна партійна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 159

с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Гречка Любов Іванівна

Годунівська первинна партійна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 160

вул.Борщика,66 с.Годунівка Яготинського району Київської області

Гета Сергій Анатолійович

Жоравська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 161

с. Жоравка Яготинського району Київської області

Галаган Микола Федорович

Богданівська первинна партійна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 162

вул.К.Білокур ,18 с.Богданівка Яготинського району Київської області

Єна Микола Олександрович

Сулимівська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 163

с. Сулимівка Яготинського району Київської області

Литвин Тетяна Тимофіївна

Райківщинська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 164

с. Райківщина Яготинського району Київської області

Стригун Любов Дмитрівна

Супоївська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 165

с. Супоївка Яготинського району Київської області

Бурбела Вікторія Віталіївна

Сотниківська первинна організація партії промисловців і підприємців України

07.07.2004 р. № 166

вул.Миру,100 с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Коновалова Валентина Олександрівна

Яготинська районна організація партії "Відродження"

09.07.2004 р.

вул.Котовського,35 м.Яготин Київської області

Черня Андрій Миколайович

Яготинська районна організація Єдиного Центру

16.07.2004 р. № 168

вул.Пушкіна,39 м.Яготин Київської області

Ковбота Павло Іванович

Панфильська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №169

с. Панфили Яготинського району Київської області

Коваленко Анатолій Петрович

Богданівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 170

с.Богданівка Яготинського району Київської області

Романенко Людмила Олександрівна

Лозовоярівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №171

вул.Шевченка,120 с. Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Рябенко Анатолій Федорович

Фарбованська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №172

вул.Радіозаводська,6 с.Фарбовано Яготинського району Київської області

Міцкелевич Антон Болеславович

Засупоївська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 173

с. Засупоївка Яготинського району Київської області

Плохута Микола Семенович

Червонівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 174

с. Червоне Яготинського району Київської області

Скаленко Тетяна Олександрівна

Капустинська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №175

вул.Миру,18 с.Капустинці Яготинського району Київської області

Угніч Варвара Трохимівна

Жоравська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 176

с. Жоравка Яготинського району Київської області

Пархоменко Оксана Миколаївна

Добраничівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 177

с. Добраничівка Яготинського району Київської області

Шовкун Світлана Миколаївна

Кулябівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. № 178

с. Кулябівка Яготинського району Київської області

Опришко Іван Васильович

Годунівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №179

с. Годунівка Яготинського району Київської оюласті

Бойко Валентина Петрівна

Черняхівська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р.№180

с. Черняхівка Яготинського району Київської області

Мотора Олександр Павлович

Сотниківська первинна організація Селянської партії України

12.08.2004 р. №181

с. Сотниківка Яготинського району Київської області

Висовень Микола Анатолійович

Яготинська районна організації Конгресу Українських Націоналістів

01.11.2004 р.

вул.Незалежності,54 м.Яготин Київської області

Лопушанський Анатолій Леонідович

Яготинська районна партійна організація Всеукраїнської політичної партії "БРАТСТВО"

09.12.2004 р. № 183

вул.Незалежності,130,кв.60 м.Яготин Київської області

Літовченко Андрій Євгенович

Божківська первинна організація Селянської партії України

11.01.2005 р. №184

вул.Кравченка,81 с.Божки Яготинського району Київської області

Дворник Іван Михайлович

Плужнянська первинна організація Селянської партії України

11.01.2005 р.

№185

с.Плужники Яготинського району Київської області

Коркач Лідія Миколаївна

Яготинська районна організація Партії Свободи

27.01.2005 р.

№186

вул.Чкалова,4 м.Яготин Київської області

Єрещенко Петро Петрович

Яготинська міська організація Партії Свободи

27.01.2005 р.

№187

вул.Чкалова,4 м.Яготин Київської області

Єрещенко Наталія Петрівна

Яготинська районна організація партії “Народна влада”

14.02.2005 р. №188

вул.Глухівська,7 с.Супоївка Яготинського району Київської області

Клюшник Сергій Сергійович

Яготинська районна організація партії “Реформи і порядок”

18.03.2005 р. №189

провул.Пролетарський,11 м.Яготин Київської області

Усенко Надія Федорівна

Яготинська районна організація Республіканської партії України

13.04.2005 р. №190

вул.Шевченка,235 мЯготин Київської області

Чесніший Анатолій Вікторович

Яготинська міська організація Конгресу Українських Націоналістів

16.04.2005 р. №191

вул.Студентська,17 м.Яготин Київської області

Цаплій Андрій Вадимович

Яготинська районна організація політичної партії “Всеукраїнський патріотичний союз”

19.04.2005 р.

№ 192

вул.Комарова,1а с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Сингай Микола Петрович

Супоївська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

16.05.2005 р. №193

вул.Яготинська,16 с.Супоївка Яготинського району Київської області

Прачова Світлана Францівна

Засупоївська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

25.05.2005 р. №194

вул.Садова,2 с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Савельєва Тетяна Миколаївна

Сотниківська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

25.05.2005 р. №195

вул.Миру,100 с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Коновалова Валентина Олександрівна

Яготинська районна в Київській області організація Всеукраїнської партії трудящих

26.05.2005 р. №196

вул.Рильського,23 м. Яготин Київської області

Довгорук Юрій Олександрович

Шевченківська сільська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №197

вул.Шевченка,8 с.Шевченкове Яготинського району Київської області

Овчарик Лідія Анатоліївна

Кулябівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №198

вул.Миру,63 с.Кулябівка Яготинського району Київської області

Мохнатко Леся Іванівна

Дзюбівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №199

вул Жовтнева,36 с.Дзюбівка Яготинського району Київської області

Федосенко Алік Миколайович

Супоївська сільська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №200

с.Супоївка Яготинського району Київської області

Легенький Анатолій Васильович

Райківщинська сільська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №201

вул.Першотравнева,8 с.Райківщина Яготинського району Київської області

Косогор Григорій Миколайович

Яготинська міська організація Української соціал-демократичної партії

31.05.2005 р. №202

вул.Набережна,31 мЯготин

Кулікова Наталія Василівна

Яготинська районна організація Київської обласної територіальної організації Української Консервативної партії

14.07.2005 р. №203

вул.Поштова,61 м.Яготин Київської області

Чорноштан Тамара Миколаївна

Яготинська районна організація Партії розбудови , правозахисту недержавних організацій України – “Партії правозахисту”

15.07.2005 р. №204

вул.Декабристів,2а мЯготин Київської області

Овчар Антоніна Сергіївна

Червонівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

18.07.2005 р. №205

вул.Молодіжна,1 с.Червоне Яготинського району Київської області

Косогор Галина Іванівна

Лемешівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

18.07.2005 р. №206

вул.Центральна,45 с.Лемешівка Яготинського району Київської області

Матушко Катерина Трохимівна

Лозовоярівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

18.07.2005 р. №207

вул.Шевченка,69 с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Квартич Катерина Сергіївна

Годунівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

18.07.2005 р. №208

вул.Перемоги,3 с.Годунівка Яготинського району Київської області

Шапарець Анатолій Федорович

Жоравська сільська організація Української соціал-демократичної партії

18.07.2005 р. №209

вул.Полтавська,13 с.Жоравка Яготинського району Київської області

Пархоменко Віктор Олексійович

Яготинська районна організація партії “Єдина Україна”

27.07.2005 р. №210

провул.Довженка,1а,кв.6 м.Яготин Київської області

Кузьменко Валентина Василівна

Яготинська районна організація політичної партії “Третя Сила”

27.07.2005 р. №211

провул.Степовий,11 м.Яготин Київської області

Глиняний Євгеній Іванович

Панфильска сільська організація Української соціал-демократичної партії

10.08.2005 р. №212

вул.Франка,17 с.Панфили Яготинського району Київської області

Скляр Михайло Іванович

Засупоївська сільська організація Української соціал-демократичної партії

10.08.2005 р. №213

вул.Садова,16 с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Головата Марія Григорівна

Капустинська сільська організація Української соціал-демократичної партії

10.08.2005 р. №214

вул.Гагаріна,18 с.Капустинці Яготинського району Київської області

Петренко Михайло Васильович

Ничипорівська сільська організація Української соціал-демократичної партії

10.08.2005 р. №215

вул.Котляревського,78 с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Бітковська Людмила Миколаївна

Яготинська районна організація Політичної партії “Держава”

18.08.2005 р. №216

вул.Чкалова,48 м.Яготин Київської області

Єрьоменко Євгеній Євлампійович

Яготинська районна партійна організація Української партії “Зелена планета”

06.09.2005 р. №217

вул.Толбухіна,88 м.Яготин Київської області

Колесник Ніна Іванівна

Яготинська районна організація Політичної партії «Наша Україна»

19.09.2005 р. №218

вул.Незалежності,54 м.Яготин Київської області

Яценко Сергій Володимирович

Фарбованська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

03.10.2005 р. №219

с.Фарбовано Яготинського району Київської області

Климчук Галина Миколаївна

Ничипорівська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

03.10.2005 р. №220

вул.Козацька,1 с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Лугина Н.М.

Яготинська районна організація політичної партії „Совість України”

03.10.2005 р. №221

вул.Незалежності,32а,кв13 м.Яготин Київської області

Пушенко Оксана Іванівна

Добраничівська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

11.10.2005 р. №222

вул.Поліська,3 с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Євенок Олена Володимирівна

Плужнянська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

11.10.2005 р. №223

вул.Польова,13 с.Плужники Яготинського району Київської області

Пасіка Максим Іванович

Первинний осередок в селі Трубівщина Яготинської районної організації Конгресу Українських Націоналістів

17.10.2005 р. №224

с.Трубівщина Яготинського району Київської області

Юрченко Людмила Костянтинівна

Яготинська районна організація Партії захисників Вітчизни

31.10.2005 р. № 225

провул.Шевченка,5 м.Яготин Київської області

Анатієнко Олексій Іванович

Капустинська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

31.10.2005 р. №226

вул.Поліська,3 с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Євенок Юрій Іванович

Черняхівська сільська організація Конгресу Українських Націоналістів

31.10.2005 р. №227

вул. Гагаріна,4 с.Черняхівка Яготинського району Київської області

Скрипка Анатолій Володимирович

Сулимівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

28.11.2005 р. №228

вул.Запорізька,93 с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Аврамов Сергій В’ячеславович

Фарбованська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

28.11.2005 р. №229

вул.Молодіжна,20 с.Фарбовано Яготинського району Київської області

Остапенко Віра Миколаївна

Лемешівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

28.11.2005 р. №230

вул.Гагаріна,25 с.Лемешівка Яготинського району Київської області

Хижняк Тетяна Олександрівна

Панфильська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

28.11.2005 р. №231

вул.Л.Українки,16,кв.1 с.Панфили Яготинського району Київської області

Мережний Олег Миколайович

Яготинська районна організація громадської партії “ПОРА”

30.11.2005 р. №232

вул.Шевченка,204 м.Яготин Київської області

Лапеєв Юрій Олександрович

Трубівщинська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

07.12.2005 р. №233

с.Трубівщина Яготинського району Київської області

Дараган Людмила Олексіївна

Супоївська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

07.12.2005 р. №234

вул.Ковпака,6 с.Супоївка Яготинського району Київської області

Богомаз Світлана Миколаївна

Яготинська районна партійна організація Політичної партії «Сильна Україна»

08.12.2005 р. №235

вул.Пушкіна,37 м. Яготин Київської області

Гончаренко Наталія Віталіївна

Двірківщинська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №236

вул.Двірківщинська,8 с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Ващеня Ольга Костянтинівна

Кулябівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №237

вул.Миру,55 с.Кулябівка Яготинського району Київської області

Дорошенко Надія Василівна

Годунівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №238

вул.Борщика,9 с.Годунівка Яготинського району Київської області

Бубка Любов Антонівна

Райківщинська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №239

вул.Перемоги,12 с.Райківщина Яготинського району Київської області

Пархоцький Олександр Анатолійович

Сотниківська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №240

вул.Пролетарська,32 с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Наказний Григорій Дмитрович

Гензерівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №241

вул.Шкільна,26 с.Гензерівка Яготинського району Київської області

Година Вадим Анатолійович

Червонівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №242

вул.Набережна,23 с.Червоне Яготинського району Київської області

Мурга Валерій Альбертович

Черняхівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р.

№243

вул.Жовтнева,57 с.Черняхівка Яготинського району Київської області

Гудим Галина Анатоліївна

Ничипорівська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №244

вул.Котляревського,15 с.Ничипорівка Яготинського району Київської області

Євтін Олег Олександрович

Жоравська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №245

вул.Шкільна,79 с.Жоравка Яготинського району Київської області

Гордієнко Лариса Сергіївна

Засупоївська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

08.12.2005 р. №246

вул.Молодіжна,11 с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Стрічан Микола Григорович

Яготинська міська організація Громадянської партії “ПОРА”

14.12.2005 р. №247

провул.Довженка,1а ,кв.6 м.Яготин Київської області

Кузьменко Євгеній Сергійович

Яготинська районна організація Партії Пенсіонерів України Київської області

20.12.2005 р. №248

вул.Ветеранів,6,кв.6 м.Яготин Київської області

Немченко Олена Олексіївна

Капустинська сільська організація Політичної партії “Народний Союз Наша Україна”

23.12.2005 р. №249

вул.Миру,10 с.Капустинці Яготинського району Київської області

Козуб Любов Іванівна

Яготинська міська організація Християнсько-демократичної партії України

23.12.2005 р. №250

вул.Незалежності,30 ,кв.2 м.Яготин Київської області

Усенко Олександр Павлович

Яготинська районна організація Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу”

27.12.2005 р.

№ 251

вул.Незалежності,118 м.Яготин Київської області

Козирєв Григорій Павлович

Яготинська міська організація Всеукраїнської Чорнобильської Народної Партії “За добробут та соціальний захист народу”

27.12.2005 р.

№ 252

вул.Незалежності,118 м.Яготин Київської області

Козирєв Григорій Павлович

Яготинська районна організація Партії Християнсько-Демократичний Союз

06.01.2006 р. №253

вул.Чкалова,33 м. Яготин Київської області

Ричко Олександр Миколайович

Яготинська міська організація Партії Християнсько-Демократичний Союз

12.01.2006 р. № 254

вул.Ціолковського,25 м. Яготин Київської області

Скальський Володимир Миколайович

Лозовоярівська сільська організація Політичної партії „Народний Союз Наша Україна”

20.01.2006 року

№255

вул. Коцюбинського, 102 с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Валько Тамара Анатоліївна

Добраничівська сільська організація Політичної партії „Народний Союз Наша Україна”

20.01.2006 р.

№ 256

вул. Озерна,43 с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Шекеня Іван Іванович

Богданівська сільська організація Політичної партії „Народний Союз Наша Україна”

20.01.2006 р.

№257

вул..Пролетарська, 3 с.Богданівка Яготинського району Київської області

Романенко Ірина Володимирівна

Яготинська міська організація Партії Зелених України

01.02.2006 р.

№258

вул.Бранця,12 м. Яготин Київської області

Головатий Володимир Іванович

Яготинська районна організація Партії Зелених України

01.02.2006 р.

№259

провул.Переяслівський,5 м.Яготин Київської області

Царенко Людмила Михайлівна

Яготинська районна партійна організація Української Партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю

01.02.2006 р.

№260

вул. Шевченка,243, кв.1 м.Яготин Київської області

Семенченко Олександр Іванович

Яготинська районна організація Ліберальної партії України

03.02.2006 р.

№261

провул.Говорова.27,кв.40 м.Яготин Київської області

Калюжний Володимир Дмитрович

Яготинська міська організація Політичної партії „Наша Україна”

16.03.2006 р.

№262

провул.Яблуневий,27 м. Яготин Київської області

Яценко Сергій Володимирович

Яготинська районна партійна організація Аграрної партії України

17.04.2007 р. № 263

вул..Згурівська,2 м.Яготин Київської області

Перетятько Валерій Петрович

Двірківщанська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р.№264

вул. Гагаріна,3.кв.7 с.Двірківщина Яготинського району Київської області

Красюк Василь Миколайович

Супоївська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р. № 265

вул. Молодіжна,22а с.Супоївка Яготинського району Київської області

Іваніщенко Наталія Михайлівна

Фарбованська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р.№266

вул.Першотравнева, 74 с.Фарбоване Яготинського району Київської області

Микитенко Наталія Федорівна

Сулимівська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р.№ 267

вул. Кравченка,122 с.Сулимівка Яготинського району Київської області

Сухенко Сергій Володимирович

Трубівщанська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р.№ 268

вул.Козацька, 22 с.Трубівщина Яготинського району Київської області

Дараган Оксана Олександрівна

Жоравська сільська організація Єдиного Центру

23.10.2008 р.№ 269

вул.Полтавська,30 с.Жоравка Яготинського району Київської області

Ткаченко Марина Вікторівна

Капустинська сільська організація Єдиного Центру

27.10.2008 р.№ 270

вул. Музейна,16 с.Капустинці Яготинського району Київської області

Шовкун Світлана Миколаївна

Годунівська сільська організація Єдиного Центру

27.10.2008 р.№271

вул. Перемоги,53 с.Годунівка Яготинського району Київської області

Бойко Валентина Петрівна

Панфильська сільська організація Єдиного Центру

27.10.2008 р.№272

вул. Центральна,115 с.Панфили Яготинського району Київської області

Лисак Надія Миколаївна

Червонівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№273

вул. Челюскінців,7 с.Червоне Яготинського району Київської області

Білоус Ольга Іванівна

Лемешівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№274

вул. І.Мазепи,12 с.Лемешівка Яготинського району Київської області

Білоус Лідія Олександрівна

Лозовоярівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№275

вул. Шкільна,27 с.Лозовий Яр Яготинського району Київської області

Кирик Наталія Анатоліївна

Гензерівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р. № 276

вул. Козацька,25 с. Гензерівка Яготинського району Київської області

Цимбал Григорій Іванович

Кулябівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№277

вул. Миру,96 с.Кулябівка Яготинського району Київської області

Федоренко Лідія Михайлівна

Сотниківська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№278

вул. Миру,100 с.Сотниківка Яготинського району Київської області

Чепіль Галина Василівна

Черняхівська сільська організація Єдиного Центру

05.12.2008 р.№279

вул. Шкільна,10 с.Черняхівка Яготинського району Київської області

Булан Ольга Олександрівна

Богданівська сільська організація Єдиного Центру

26.01.2009 р.№280

провул.Бондаренка,4 с.Богданівка Яготинського району Київської області

Тонконіг Олена Анатоліївна

Райківщинська сільська організація Єдиного Центру

03.02.2009 р.№281

вул..Освіти,28 с.Райківщина Яготинського району Київської області

Чесак Ганна Григорівна

Засупоївська сільська організація Єдиного Центру

10.03.2009 р. №282

вул..Молодіжна,19 с.Засупоївка Яготинського району Київської області

Тарасенко Лариса Андріївна

Добраничівська сільська організація Єдиного Центру

18.03.2009 р. № 283

вул..Поліська,14 с.Добраничівка Яготинського району Київської області

Гончаренко Руслана Михайлівна

Ничипорівська сільська організація Єдиного Центру

19.05.2009 р. № 284

вул.. А.Бобира,23 с. Ничипорівка Яготинського району Київської області

Шейко Валентина Миколаївна

Яготинська міська крайова організація Політичної партії «Велика Україна»

03.07.2009 р. № 285

вул. Незалежності,59,кв.1 м. Яготин Київської області

Антоненко Валентин Миколайович

Яготинська районна партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

13.07.2009 р. №286

вул.Шевченка,28 м. Яготин Київської області

Лещенко Микола Іванович

Яготинська районна організація Політичної партії «Українська платформа»

04.08.2009 р. № 287

вул. Пирятинська,1 м. Яготин Київської області

Перець Сергій Васильович

286

Яготинська районна організація Політичної партії «Європейська партія України»

25.12.2009 р. №288

вул.Пирятинська,9 м.Яготин Київської області

Олійник Ярослав Анатолійович

287

Яготинська районна організація Політичної Партії «Фронт Змін»

05.02.2010 р. №289

провул.Переяслівський, 5 м.Яготин Київської області

Борисенко Григорій Іванович

288

Яготинська міська партійна організація Політичної партії «Сильна Україна»

11.02.2010 р. №290

вул.Пушкіна,37 м. Яготин Київської області

Бабак Валерій Іванович

289

Яготинська районна організація Політичної партії «За Україну!»

26.02.2010 р.№291

вул.Шевченка,269 м.Яготин Київської області

Гета Василь Панасович

290

Яготинська районна Київської області організація Політичної партії «Союз Лівих Сил»

30.03.2010 р.№292

вул.Незалежності,32а,кв.59 м.Яготин Київської області

Лучин Сергій Миколайович

291

Яготинська міська Київської області організація Політичної партії «Союз Лівих Сил»

30.03.2010 р.№293

вул.Незалежності,32а,кв.59 м.Яготин Київської області

Вільгоцький Олег Валерійович

292

Яготинська районна партійна організація Політичної партії «Всеукраїнська партія «Дітей війни»

26.04.2010 р.№294

вул.Ломоносова,2 м.Яготин Київської області

Сабуров Геннадій Георгійович

293

Яготинська районна партійна організація політичної партії «Нова політика»

04.06.2010 р. № 295

вул М.Рильського,23 б м.Яготин Київської області

Малюга Олександр Вікторович

294

Міська партійна організація політичної партії «Нова політика» в м. Яготин

27.08.2010 р. №296

вул.Боженка,1 м. Яготин Київської області

Басанець Микола Михайлович

295

Яготинська районна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»

06.09.2010 р. № 297

вул.Незалежності,130,кв.21 м.Яготин Київської області

Загазей Володимир Іванович

296

Яготинська міська організація Єдиного Центру

13.09.2010 р. №298

вул.Незалежності,67а м.Яготин Київської області

Максименко Лариса Миколаївна

297

Яготинська міська партійна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

17.09.2010 р. № 299

вул.Пирятинська,8 м.Яготин Київської області

Лисенко Сергій ВікторовичСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програми співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних утворень політичних партій, інститутів громадянського суспільства у Київській області на 2010-2012 роки

  Документ
  У 2011 році в рамках реалізації Програми співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних утворень політичних партій, інститутів громадянського суспільства у Київській області на 2010-2012
 2. Довідка про підсумки діяльності Головного управління юстиції у Київській області, територіальних органів юстиції за 2011 рік та завдання на 2012 рік Загальні питання

  Документ
  Робота Головного управління юстиції у Київській області (далі – Управління) здійснювалась у відповідності до пріоритетів Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України, Державної виконавчої служби України, Головного
 3. Ті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на засіданні обласної мкмр та хід виконання рекомендацій, прийнятих на засіданнях Всеукраїнської мкмр

  Документ
  Діяльність обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, відомості про кількість проведених засідань та рекомендацій, що були розглянуті протягом року, виконано рекомендацій, які були прийняті на
 4. Громадські ради в цифрах загальнонаціональний звіт із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади

  Документ
  Додаток 1. Постанова КМ України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" № 996 від 3 листопада 2010 року…… 66
 5. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2009 році

  Документ
  1.Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах

Другие похожие документы..