Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематика курсовых работ'
Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении предприятием. Организация и последовательность работы по составлению бухгалтерской отчетности предпри...полностью>>
'Диплом'
района – глава хозяйства Лобачевский Чеслав Станиславович Минская область Крестьянское хозяйство Пакуша Игоря Александровича Молодечненского района – ...полностью>>
'Документ'
залежи и неорошаемые многолетние насаждения – всего: 013 в равнинной (необеспеченной ...полностью>>
'Документ'
В начале ХХI века человечество вступает в эру динамичных изменений, как в социальных, так и в экономических отношениях, что определяет переход общест...полностью>>

Закони маси

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Механізми впливу в масі

Одне із завдань соціальної психології полягає в тому, щоб визначити ті засоби й способи, за допомогою яких можна було б впливати на думки і поведінку людей, а, в остаточному підсумку, регулювати соціальні процеси. Тому, ще на самому початку, коли соціальна психологія тільки формувалася як самостійна наука, її центральною темою стає проблема соціальних настанов, які, як передбачається, можна цілеспрямовано виявляти, змінювати і навіть формувати. Щоправда, у сучасній соціальній психології настанови розглядаються як механізм психологічної регуляції індивідуальної поведінки. Більш докладна розмова на цю тему буде йти у підрозділі «Соціальна настанова».

Зараз же ми познайомимося з тим, як вирішувалося питання соціального впливу в психології мас, де як об'єкт впливу виступає не індивід, а маса. Зрозуміло, що й для психології мас ця проблема також була центральною.

Раніше вже говорилося, що з погляду психології мас, юрби, незважаючи на високу мобільність і імпульсивність, самі по собі у соціальних процесах відіграють пасивну роль. Вони реагують на зовнішні стимули, і, багато в чому, їх активність укладається у біхевіористську формулу поведінки З-Р, де З - стимул, а Р - реакція. (Щодо біхевіористської орієнтації у соціальній психології мова буде йти у розділі "Теоретичні й емпіричні підстави соціальної психології"). Стимулом у цьому випадку виступає вождь: він активізує і спрямовує масу.

Тард і Лебон розкрили й описали не тільки основні способи й прийоми впливу на масу, але і виявили закономірності й тенденції подальшого розвитку засобів соціального впливу. Зараз їх відкриття широко використовуються як у політичній пропаганді, так і в рекламній діяльності.

Вселяння (сугестія)

Отже, основне відкриття психології мас полягає у тому, що масу не переконують, оскільки даремно апелювати до розуму, якого в юрби немає. Тому масі вселяють, тобто звертаються до її почуттів. Емоції, як відомо, зрідка викликаються теоретичними міркуваннями. Легше всього їх збудити, якщо вразити уяву. Тому Лебон думає, що керувати масою означає управляти її уявленнями. Мова, таким чином, йде про мистецтво у будь-який спосіб вразити. І найвірніші засоби - це наочність, театралізація, яскравість, жвавість, образність, близькість дізнавання. С. Московічі (1996) виділяє три основні стратегії, що викликають емоційний відгук і використовувані для максимально ефективного впливу:

1. Театралізація.

2. Ритуал.

3. Пропаганда, або колективне вселяння.

Процес масового впливу здійснюється, зазвичай, в місцях, де може розміститися значна кількість людей - на площах, стадіонах, у палацах, соборах тощо. Ці місця відповідним чином оформляються за допомогою символів, наочних і звукових. У хід ідуть прапори, портрети, алегоричні зображення, на кшталт, серпа й молота, свастики, пісень, музики, маршів тощо. Нерідко використовуються гасла, у яких юрба прославляє саму себе й своїх вождів, наприклад: «Да здраствує радянський народ!", що можна прочитати й так: «Да здраствуємо ми!», «Слава КПРС!», лунають і інші заклики.

Окрім того, застосовуються церемоніальні, ритуальні дії: паради, демонстрації, ходи, мітинги, хореографія мас, коли створюються зображення, написи, фігури з людей. Зрештою, вихід вождя обставляється як апофеоз того, що відбувається, вища крапка екстазу.

Лебон приділяє особливу увагу ключовому моменту вселяння - пропаганді, тобто колективному впливу. При цьому він підкреслює силу слова, що, на його думку, губить більше людей, ніж пушки. Ефективність словесного впливу виняткова за своєю силою. Вона складається із трьох складових:

1. Авторитет оратора.

2. Образність, що породжують слова, ілюзії, а отже, і почуття.

3. Щирість, владність, впевненість у собі і своєму праві говорити й веліти.

Демагогія

Лебон вважає, що слова, спрямовані до маси, мають бути невизначеними, незрозумілими. Наприклад, такі слова як воля, демократія, соціалізм, рівність, братерство -заворожують. І хоча в них мало змісту, а часто він і, взагалі, відсутній, проте звучать вони патетично. Зміст цих слів дуже мрійливий, а ефект значний тому, що вони спричиняють магічну дію на масу, здаються ясними.

При цьому кожному часі властиві свої «священні», магічні слова, проголошення яких саме і заворожує. Таке слово викликає образ, образ - почуття, почуття - дію. На них маса реагує безпосередньо як дитина. І хоча слова можуть бути затертими, але в певні моменти й при певних обставинах вони здатні звучати по-новому й викликати всі ті ж почуття й дії: Батьківщина-Мати, Батьківщина, Предки й Традиції, Вороги.

Для посилення впливу використовуються і спеціальні прийоми. Лебон відзначає, що все, що вражає уяву, найкращою мірою впливає на масу. Навіть, якщо судити по реакції на газетні повідомлення, то сильніше всього діють матеріали, у яких повідомляється про щось значне: злочини, катастрофи, стихійні лиха. Тому у виступах необхідно прибігати до перебільшень, ефектним прикладам і порівнянням, помітним фразам, афоризмам, утрируванню.

Окрім цього, викладені ідеї повинні бути подані спрощено, краще навіть примітивно. Маса чекає простих відповідей на всі складні питання. Тому завдання оратора пропонувати їй вирішення без усвідомлення масою самої сутності проблеми. Таким чином, формула пропаганди зводиться до того, що афористично викладена ідея «утовкмачується» у голови і запускає механізм дії. При цьому важливо, щоб у виступі втримувався мінімум інформації, але максимально використовувалися прийоми, які викликають образи і почуття. Ще один важливий момент пропаганди – це наказова манера викладу, стверджувальний тон і кількаразове повторення сказаного.

Висновок Лебона, який стосується дієвості висловлень саме у формі тверджень, підтверджується сучасними соціально-психологічними дослідженнями. Найбільш ефективно переконують рішучі, безапеляційні, короткі, позитивні (без сумнівів), енергійні -, одним словом, твердження, які вражають.

Повторення

Потрібно сказати, що Лебон першим виявив величезну роль такого прийому у формуванні переконань як повторення, і розкрив психологічний механізм його впливу на людей. Насамперед, на прикладі реклами. «Після того, як ми сто, тисячу разів прочитали, що кращий шоколад - це шоколад Х, нам починає здаватися, що ми чули це з різних сторін, і ми, зрештою, переконуємося у цьому. Прочитавши тисячі разів, що борошно Y врятувало якихось знаменитих людей від самої завзятої хвороби, ми починаємо випробовувати бажання вдатися до цього засобу як тільки занедужуємо аналогічною хворобою. Читаючи постійно в одній і тій же газеті, що А – просто негідник, а Б – дуже чесна людина, ми, зрештою, стаємо самі переконаними в цьому, зазвичай, якщо тільки не читаємо при цьому ще яку-небудь іншу газету, яка висловлює абсолютно протилежну думку. Тільки твердження й повторення в стані змагатися один з одним, тому що володіють у цьому випадку однаковою силою» (Лебон Г., 1995 а, с. 240-241).

Як бачимо, повторення перетворює твердження у настирливі ідеї. Воно охороняє людину від сумніву й інших точок зору, від інших поглядів і тверджень. Воно змушує прийняти твердження без міркування. Лебон пише, що завдяки повторенню твердження проникає у несвідоме, де беруть початок мотиви вчинків і дій. Таким чином, маса готова швидко діяти, почувши «лялькові» твердження, впроваджені повтореннями в її несвідоме, оскільки на них у неї виробився умовний рефлекс, а тому й не виникає ніяких сумнівів.

Окрім того, повторення приводить до того, що стверджувані думки починають жити самостійним життям, втрачають авторство й знаходять статус загальновідомої істини, що розуміє, тобто елемента колективних вірувань, а, отже, і автоматичних реакцій.

Повторення виконує ще одну функцію: воно надає видимість пов'язаності, сумісності певних висловів, гасел, понять. Через повторення можна досягти того, що пов'язаними у єдине ціле виявляються речі зовсім несумісні між собою. Наприклад, комунізм і патріотизм.

І, зрештою, завдяки багаторазовому повторенню яких-небудь висловлень, у людей з'являється відчуття впорядкованості, передбачуваності, зрозумілості світу. Повторення дає людині почуття надійності, сталості й упевненості.

Процес вселяння завершується й закріплюється зараженням і поширенням. Причому, чим сильнішими є ці почуття, тим швидше відбувається зараження.

У підсумку, можна сказати, що з погляду психології мас, формування переконань складається не в тому, щоб довести що-небудь, а в тому, щоб змусити діяти у відповідності зі своїми задумками й намірами.

Засоби впливу: масові комунікації

Говорячи про засоби й прийоми вселяння, не можна не згадати про Габріеля Тарде, який вперше звернув увагу на ту винятково важливу роль, що відіграє преса й у цілому засоби масової інформації (ЗМІ), впливаючи на розум і поведінку людей. Надалі, розробки Тарда слугували основою для створення теорії масових комунікацій.

Тарду належить ідея про те, що розвиток засобів комунікації від винаходу друкарства до газет і телеграфу здійснюється як розвиток все більш вдосконалених засобів масового вселяння. Одним з наслідків цього процесу стала поява у новітній історії нового феномена, якого не існувало раньше, - суспільної думки. Тард думає (як це не дивно для сучасної людини), що в середньовічній Європі не було єдиної думки, оскільки в малих співтовариствах, не об'єднаних засобами масової комунікації, існували лише одиничні або фрагментарні думки й судження, кожне з яких було по-справжньому вистражданим і зваженим. Пізніше, коли з'являються книги, а далі газети й журнали, виникає можливість тиражування ідей, думок і суджень, завдяки чому думки, які існували раніше у вигляді фрагментів, поєднуються.

Тард думає, що суспільною стає думка, висловлена якимсь індивідом, а потім у тисячу разів розтиражована, доповнена, виправлена у судженнях інших людей. Вона ніби «обкатується» й правиться доти, поки не знаходить вид сталого, загальноприйнятого погляду.

Тард пише про два етапи у розвитку комунікації. Перший завершується створенням писемності, книг і театру. Другий - появою преси й у цілому ЗМІ. Причому, кожний вид засобів комунікації формує свій тип маси. Так, усна комунікація, яка здійснюється за допомогою розмови, породжує юрби. Письмова, друкована, на думку Тарда, формує публіку. Більше того, комунікація визначає тип лідера. І, якщо в юрби - це вожді або «ватажки», як називає їх Лебон, то у публіки з'являється новий тип вождя - політик-публіцист.

Коли з'являється преса, то вона за силою й масовостю свого впливу перевершує все, що існувало до неї. Якщо усним виступом можна впливати на сотні, можливо, якнайбільше, на тисячі людей, вводячи їх у гіпнотичний транс, то за допомогою друкованого слова це можна проробляти вже з десятками мільйонів людей.

Тард пише: «...через все це різноманіття простежується щось на кшталт загального закону: це все розрив, який збільшується, між числом вождів і числом ведених: 20 ораторів або вождів gentes (пологів - панцира.) в античні часи управляли містом у 2000 громадян, між іншим, співвідношення 1 до 100. А в наш час 20 журналістів, проданих або куплених, управляють 40 мільйонами осіб; співвідношення 1 до 200 000» (Цит. по Московичи С., 1996, с. 251).

Журналісти, таким чином, на думку Тарда, це також гіпнотизери. За допомогою ЗМІ вони «омасовлюють» людей, роблять кожного членом невидимої, розпорошеної маси. Преса тиражує зразки переконань, вірувань, моди, нав'язує думки, «вселяє їх у маси». Вона тиражує й нав'язує поводження, і навіть спосіб життя. Завдяки ЗМІ думки, слова, вчинки людей стають загальними, масовими.

Драматичне підтвердження цього висновку психології мас ми знаходимо у сучасній історії, у випадках так званого "феномена Вертера". Мова йде про те, як широке висвітлення в ЗМІ випадків суїциду породжує хвилю послідовних самогубств. Поняття «феномен Вертера» ввів у соціальну психологію американський дослідник Девід Філіпс, який взяв назву із книги Йоганна фон Гете «Страждання молодого Вертера». Книга ця, де головний з Вертерів робить самогубство, мала величезний вплив на читачів. Настільки величезне, що викликала хвилю самогубств по всій Європі.

Д. Філіпс, вивчаючи статистику самогубств у США з 1947 по 1968 роки, виявив, що після публікацій на сторінках газет розповіді про самогубство протягом наступних двох місяців, випадків самогубств відбувалося на 58 більше, ніж, зазвичай. Р. Чалдіні у цьому зв'язку відзначає, що кожне повідомлення про самогубство вбивало 58 чоловік, які могли б продовжувати жити (Чалдини Р., 1999).

Філіпс встановив також, що тенденція зростання самогубств, головним чином, у тому регіоні, де вихідний випадок самогубства широко висвітлювався у пресі. Причому, є така закономірність: чим ширшим був розголос самогубства, тим більшим було число наступних послідовних самогубств. Варто підкреслити, саме наслідувальний характер самогубств, оскільки самогубства після публікацій, здебільшого, робили люди, які були хоч у чомусь схожі із самогубцем, про яке повідомлялося в ЗМІ, - за віком, станом, соціальним походженням. Таким чином, на підставі відкритого ним "феномена Вертера", Філіпс виявив сумну тенденцію: після публікації інформації про самогубство певні люди, схожі на самогубця, вбивають самих себе лише на тій підставі, що починають вважати ідею самогубства цілком «законною», «нормальною», оскільки так чинять інші, такі ж як і він. Тут ми зайвий раз бачимо підтвердження як закону наслідування Г. Тарда, так і спільного з Лебоном висновку щодо величезного негативного впливу ЗМІ.

Такий же ефект одночасно винятково негативного й сильного впливу ЗМІ на зростання агресивності, насильства, жорстокості, злочинності в суспільстві. Д. Філіпс виявив в іншому великомасштабному дослідженні (але про це більш докладно мова буде йти у розділі «Соціальна агресія»).

У підсумку діяльності саме засобів масової комунікації виникли, говорячи сучасною мовою, масова культура й масове суспільство. Тарда, отже, можна також вважати родоначальником і теорії масової культури.

Якщо в малих співтовариствах минулого, згідно Тарда, голоси й думки зважувалися, то в масовому суспільстві голоси підраховуються. Преса, таким чином, призвела до влади кількості, до влади маси, до ослаблення впливу інтелекту.

У механізмах впливу на юрбу й публіку є істотні розходження. У зібраній юрбі здійснюється фізичне вселяння. Тут основну роль відіграє фізична близькість (контакт) людей: очей, тіл, звуків голосу, подихів, порушень, переданих за всіма, як вербальними, так і невербальними, каналами комунікації. Одним словом, у юрбі відбувається фізичне, у буквальному значенні, зараження.

ЗМІ використовують чисто психологічні, ментальні засоби впливу, створюючи загальні почуття, думки й думки на відстані. І хоча сенсорне зараження в юрбі йде інтенсивніше, ніж ментальне у публіки, з часом суспільна думка публіки може виявитися стійкішою, ніж настрій юрби. Хоча, з іншого боку, Тард особливо підкреслює, що думки публіки також є досить рухливими і мінливими. На підставі цього, він першим висловив думку про необхідність і можливість дослідження й діагностики суспільної думки.

Одним з факторів, які сприяють сугестивності публіки, є те, що читача (і, додамо, слухача й глядача) надихає і заворожує сам факт того, що одночасно разом з ним читають, слухають або дивляться сотні тисяч або мільйони інших людей, хоча він не бачить і не відчуває присутності тих, хто разом з ним піддається впливу ЗМІ.

Окрім того, у масовому суспільстві індивіда зачіпає можливість дотримуватися такого ж «як у всіх» думки, тобто не мати свого власного. Досить згадати, як ми у суперечках найбільш вагомим вважаємо аргумент, що висловлюємося не від себе особисто, повідомляємо не свою думку, а заявляємо «від імені». Якщо є підтримка думки від оточуючих, то людина вірить у свою абсолютну правоту - адже так уважають всі. Цього достатньо, щоб почувати повну впевненість і вважати себе носієм істини в останній інстанції. Ще раз нагадаємо слова Г. Лебона: у масі перемагає не істина, а більшість.

Важливо відзначити, що ЗМІ формують у споживачів своєї продукції (публіки - за Тардом) звичку або залежність, подібну до наркотичної. Початок цьому процесу поклала преса. Пізніше, з появою радіо і телебачення (а сьогодні з повною підставою можна говорити й про Інтернет), процес формування залежності публіки від ЗМІ пішов більш інтенсивно й став більш ефективним. Сучасні ЗМІ також формують свої маси, але маси особливого роду. Члени цих мас роз'єднані, вони не утворюють фізичних юрб і їх зв'язок є чисто психологічним. Тому такі маси не можна назвати психологічними.

Людина масового суспільства втратила здатність і потребу виробляти свою думку, формувати власні настанови. Вона очікує, коли це за неї й для неї це зроблять інші. Потім готові думки, судження, стандарти й навіть «купольні» емоції, бажання й потреби здобуваються ними за допомогою ЗМІ так само, як здобуваються і інші споживчі товари. Причому, індивід сприймає й використовує їх як свої власні думки, думки, настанови, почуття, потреби.

Тим самим, ЗМІ стають володарями «розумів», джерелом думок, які виражаються потім як масова думка. Тому, вважає Тард, спочатку влада володіє ЗМІ, але потім ЗМІ починають володіти владою. У масовому суспільстві, таким чином, ЗМІ починають поступово займати місце традиційних вождів. Ось як характеризує цю ситуацію Г. Лебон: «Газети керують суспільною думкою в Сполучених Штатах, але самі знаходяться під керівництвом декількох фінансистів, які женуть журналістику зі своїх контор. Могутність їх є сильнішою могутності найлютіших тиранів, тому що, по-перше, вона є безйменною, і, по-друге, тому що вони керуються тільки особистими інтересами, далекими інтересами країни» (Лебон Г., 1995, с. 115). Як приклад подібного впливу преси, Лебон увазує на те, що газети, сформувавши потрібну їм суспільну думку, змусили уряд США розпочати наприкінці XІХ століття війну з Іспанією.

У цьому зв'язку Г. Тард висловлює цікаву думку, яка всупереч широко розповсюдженому переконанню, нібито розвиток ЗМІ призводить до посилення демократичних тенденцій у суспільстві, відбувається зворотній процес. А саме: зростає вплив і влада самих ЗМІ. І, як наслідок, іде наростання тоталітаризму, відбувається поляризація впливу.

Справа в тому, що ЗМІ не дають публіці можливості встановлення діалогічних відносин. Вони здійснюють односпрямований вплив на споживача, слухача, глядача. І, отже, ті, хто володіє засобами комунікації, або ті, хто в них працює, ті й диктують свої думки, настанови, думки всім споживачам інформації, які не мають змоги висловлювати свої думки, сперечатися. Вони приречені на пасивне сприйняття чужих думок і думок. З цього приводу Тард зауважує, що публіка лише іноді впливає на журналіста, у той час як сам він впливає на неї постійно. В результаті посилюється не демократія, а тиранія ЗМІ.

До того ж, журналісти нав'язують публіці далеко не кращі зразки думок і моралі. За допомогою ЗМІ вони руйнують традиції, псують вдачі, ламають розумний пристрій суспільства. Завдяки їх діяльності культивуються людські пристрасті: заздрість, жадібність, порочность, і тиражуються продажність, вульгарність, зверхність, сурогатність.

Окрім того, розвиток ЗМІ і їх монополізація призводить до масштабності наслідування й конформізму. Відповідно до закону наслідування, вождь-лідер копіюється тепер уже в десятках і сотнях мільйонів зразків. Виникає монополія авторитету, яка концентрується у вузькому колі осіб, а, зрештою, - в особі одного головного вождя.

Ще наприкінці XІХ століття Тард пророчив, що завдяки розвитку ЗМІ в майбутньому відбудеться небачених масштабів персоніфікація авторитету й влади, внаслідок чого з'являться такі дивовижні тиранічні вожді, у порівнянні з якими зблякнуть найграндіозніші деспоти минулого - Цезар, Наполеон тощо. Як відомо, в XX столітті це пророцтво Г. Тарда неодноразово знайшло своє трагічне підтвердження.

Панування ЗМІ приводить до того, що неймовірно збільшується влада вождів, коли авторитет концентрується на одному полюсі, а преклоніння - на іншому. Зрозуміло, що подібний розвиток подій не носить фатального характеру. «Протиотрутою» від тоталітарних тенденцій є демонополізація й конкуренція ЗМІ. Монополія ж на інформацію завжди приводить до таких результатів, які пророчив Тард і які людство пережило в ХХ столітті.

Вище ми вже говорили, що Тард, аналізуючи розвиток ЗМІ, стверджує, які з'являються вожді нового типу - публіцисти. С. Московичі пише із цього приводу, що це такий тип політика, якому потрібна лише телегенічность і представницький голос. Все інше: мова, «упакування» або імідж тощо зроблять для нього куплені журналісти- лакеї й інша обслуга (Московичи С., 1996).

До проблеми масової поведінки й інформаційного впливу ми знову повернемося в розділах «Соціальний вплив» і «Соціальна настанова».

Підрозділ 4. Від психології мас до соціальної психології

Саме така назва найкраще відбиває сутність тієї еволюції, що перетерпіли соціально-психологічні знання і яка, в остаточному підсумку, призвела до виникнення соціальної психології як самостійної психологічної дисципліни.

Перша модель соціальної психології

Психологія мас була першою спробою наукового, тобто систематичного і послідовного, вивчення й опису психології як суспільства в цілому, так і складових його соціальних груп. Ось чому, відомі американські соціальні психологи М. Шеріф і К. Шеріф в 50-ті роки минулого сторіччя обґрунтовано стверджували, що психологія мас і, зокрема, роботи Габріеля Тарда та Густава Лебона заклали фундамент сучасної соціальної психології (Москвичі С., 1996).

Практично всі ідеї, сформульовані у рамках психології мас, надалі, увійшли до теоретичного і практичного арсеналу психології ХХ сторіччя. Нам іще не раз надасться можливість переконатися у справедливості даного твердження. Поки ж, відзначимо лише, що такі фундаментальні психологічні теорії як теорія колективного несвідомого аналітичної психології Карла Юнга, теорія соціального психоаналізу Зігмунда Фрейда, теорія соціального навчення Альберта Бандури з'явилися багато в чому завдяки ідейному впливу психології мас.

Знову зробимо посилання на думку американських соціальних психологів, цього разу С. Мілграма й Д. Точачі. Вони обидва вказують на низку гіпотез, висунутих психологією мас і, насамперед, Густавом Лебоном (Московичі С., 1996). До сказаного слід додати, що ідеї психології мас вплинули на подальший розвиток не тільки психології, але й соціології, політології, історії, культурології, соціальної антропології, етнографії тощо. Але, зрозуміло, що найзначніший вплив, як уже зазначалося, психологія мас зробила на соціальну психологію. Достатньо сказати, що вже перші навчальні матеріали із соціальної психології - Вільяма Макдуголла й Едварда Росса, з яких, власне, і розпочинається історія соціальної психології, несуть на собі виразне відображення ідейного впливу психології мас.

Надалі, практично в кожному розділі даної книги, ми будемо намагатися показати як ті або інші гіпотези й ідеї психології мас або в чистому виді увійшли до тематики сучасної соціальної психології, або були асимільовані й трансформовані з позицій певного теоретичного напрямку в додатку до конкретної соціально-психологічної проблеми (наприклад, закон наслідування, відкритий Г. Тардом, інтерпретувався з необіхевіористських позицій Альбертом Бандурою у зв'язку із проблемою соціального навчення).

Таким чином, у нас були всі підстави, щоб більш-менш докладно й розгорнуто охарактеризувати психологію мас як первісний варіант соціальної психології.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Закон україни про систему гарантування вкладів фізичних осіб Розділ І загальні положення

  Закон
  1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування
 2. Закон україни (5)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесенимиЗаконами Українивід 20 вересня 2001 року N 2740-III,від 28 листопада 2002 року N 249-IV, від 6 лютого 2003 року N 485-IV,
 3. Закон україни про об'єкти підвищеної небезпеки

  Закон
  Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах
 4. Законы и практика сми в одиннадцати демократиях мира

  Закон
  Австралія, спочатку населена аборигенами, стала володінням Великобританії 1788 року. До середини дев'ятнадцятого сторіччя Австралія складалася з шести автономних самоуправних колоній.
 5. Закон України Про Єдиний митний тариф

  Закон
  Визначений цим Законом порядок формування та застосування Єдиного митного тарифу України ( 4а-93, 4б-93, 4в-93 ) при ввезенні на митну територію України та вивезенні за межі цієї території товарів та інших предметів встановлюється

Другие похожие документы..