Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
14. Нервные ткани. 15. Органы нервной системы. 1 . Органы чувств. 17. Органы сердечно-сосудистой системы. 18. Органы кроветворения и иммуногенеза....полностью>>
'Документ'
Измерение сопротивления изоляции постоянному току является наиболее распространенным видом контроля состояния изоляции. Сущность метода состоит в изм...полностью>>
'Документ'
1.2. Цей колективний договір (надалі іменується "колдоговір") укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює...полностью>>
'Методические указания'
Разработаны на основании рабочего учебного плана специальности 050701 «Биотехнология», разработанного в соответствии ГОСО РК 3.08.076-2004 и перечнем...полностью>>

Розд І л 3 самоврядування І місцева демократія в місті сарни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Р О З Д І Л 3

САМОВРЯДУВАННЯ І МІСЦЕВА ДЕМОКРАТІЯ В МІСТІ САРНИ

Стаття 14. Основні принципи організації та здійснення
самоврядування в місті Сарни.

Міське самоврядування в місті Сарни здійснюється на принципах:

 • народовладдя;

 • законності;

 • гласності;

 • колегіальності;

 • поєднання місцевих і державних інтересів;

 • виборності;

 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим Статутом, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами;

 • підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою міста Сарни її органів та посадових осіб;

 • державної підтримки та гарантії міського самоврядування.

Стаття 15. Обмеження службових функцій та заборона сумісництва
посад в органах міського самоврядування міста Сарни.

1. 1. Сарненський міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2. 2. Депутат Сарненської міської ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади, чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та інших законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність з посадою Сарненського міського голови, секретаря Сарненської міської ради, а також з іншою ро-ботою на постійній основі в раді, їх виконавчих органах та апараті. Депутат Сарненської міської ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади, чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та інших законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність з посадою Сарненського міського голови, секретаря Сарненської міської ради, а також з іншою ро-ботою на постійній основі в раді, їх виконавчих органах та апараті.

3. 3. На осіб, які входять до виконавчого комітету Сарненської міської ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені частиною 1 статті 15 цього Статуту для міського голови. На осіб, які входять до виконавчого комітету Сарненської міської ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені частиною 1 статті 15 цього Статуту для міського голови.

Стаття 16. Стаття 16. Участь сарненчан в діяльності органів Сарненської Участь сарненчан в діяльності органів Сарненської
міської ради. міської ради.

1. 1. Членство в територіальній громаді міста Сарни визначається відповідно до частини 2 статті 5 цього Статуту. Членство в територіальній громаді міста Сарни визначається відповідно до частини 2 статті 5 цього Статуту.

2. 2. Реєстрація жителів міста Сарни здійснюється у порядку, визначеному законодавством України. Реєстрація жителів міста Сарни здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет Сарненської міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет Сарненської міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

3. 3. Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному Право на участь у здійсненні міського самоврядування в повному
об”ємі здійснюють члени міської громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. об "ємі здійснюють члени міської громади - громадяни України, які досягли 18-річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаченими Конституцією і Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, брати участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

4. 4. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста Сарни та внесли суттєвий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням Сарненської міської ради може бути присвоєно звання “Почесний громадянин міста Сарни”. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста Сарни та внесли суттєвий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням Сарненської міської ради може бути присвоєно звання "Почесний громадянин міста Сарни".

Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання. Звання почесного громадянина міста присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням Сарненської міської ради. Підстави та порядок присвоєння почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про почесне громадянство міста, яке затверджується рішенням Сарненської міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста Сарни. Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста Сарни.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюється Положенням про відзнаки міста Сарни, яке затверджується рішенням Сарненської міської ради. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюється Положенням про відзнаки міста Сарни, яке затверджується рішенням Сарненської міської ради.

5. 5. Жителі міста Сарни здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

6. 6. Право жителів міста Сарни брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

 • місцевий референдум;

 • вибори депутатів Сарненської міської ради, депутатів Сарненської районної ради, депутатів Рівненської обласної ради та Сарненського міського голови;

 • загальні збори громадян за місцем проживання;

 • колективні та індивідуальні звернення жителів міста Сарни до органів і посадових осіб міського самоврядування;

 • громадські слухання;

 • місцеві ініціативи;

 • участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та роботі на виборних посадах міського самоврядування;

 • інші не заборонені законом форми.

7. 7. Вищими формами безпосереднього здійснення міською громадою
місцевого самоврядування є місцевий рефендум і місцеві вибори.

Стаття 17. Місцевий референдум.

1. 1. Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених
Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення жителім міста, які мають право голосу.

2. 2. У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни Украї-ни, які на день референдуму досягли 18 років і постійно проживають в місті Сарни. У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни Украї-ни, які на день референдуму досягли 18 років і постійно проживають в місті Сарни. У місцевому референдумі не беруть участі громадяни України, ви-знані судом недієздатними. У місцевому референдумі не беруть участі громадяни України, ви-знані судом недієздатними.

3. 3. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування. Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення міською громадою важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків і зборів. На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків і зборів.

Питання, які не віднесені до відання міського самоврядування чинним законодавством, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов”язкового характеру. Питання, які не віднесені до відання міського самоврядування чинним законодавством, але мають важливе значення для міської громади, соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни, можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов "язкового характеру.

4. 4. Участь у міському референдумі є вільною. Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі. може бути примушений до участі у міському референдумі.

5. 5. Місцевий референдум в місті Сарни призначається Сарненською міською радою. Місцевий референдум у місті Сарни призначається Сарненський міською радою.

Сарненська міська рада призначає референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу Сарненської міської ради, або на вимогу, підписану однією десятою частиною громадян України, які проживають в місті Сарни і мають право брати участь у референдумі. Сарненська міська рада призначає референдум на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу Сарненської міської ради, або на вимогу, підписану однією десятою частиною громадян України, які проживають в місті Сарни і мають право брати участь у референдумі.

6. 6. Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається Законом України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми”. Порядок підготовки та проведення міського референдуму визначається Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми".

7. 7. Референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяло участь більше половини громадян, внесених у списки для голосування. Референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяло участь більше половини громадян, внесених у списки для голосування.

Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього про-голосувало більше половини жителів міста Сарни, які взяли участь у голо-суванні.Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього про-голосувало більше половини жителів міста Сарни, які взяли участь у голо-суванні.

Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади. Рішення міського референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою міського самоврядування або державної влади.

Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму у газеті “Сарненські новини” протягом десяти днів після його проведення. Рішення міського референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення міського референдуму у газеті "Сарненські новини" протягом десяти днів після його проведення.

Рішення міського референдуму набуває чинності з моменту опублікування. Рішення міського референдуму набуває чинності з моменту опублікування.

Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму. Про результати голосування на консультативному міському референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

Стаття 18. Стаття 18. Місцеві вироби. Місцеві вибори.

1. 1. Місцеві вибори - це обрання депутатів Сарненської міської ради, депутатів Сарненської районної ради, депутатів Рівненської обласної ради та міського голови Сарненської міської територіальної громади шляхом голосування жителів міста Сарни, які мають право голосу.

Шляхом місцевих виборів можуть заміщуватися інші посади міського самоврядування, якщо це передбачено чинним законодавством України.

2. 2. Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального,
рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

3. 3. Порядок призначення і проведення місцевих виборів та порядок встановлення результатів голосування визначається Законом України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.


Стаття 19. Загальні збори громадян за місцем проживання.

1. 1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях або по інших внутрішньоміських територіальних утвореннях з метою:

 • обговорення питань загальноміського значення;

 • обговорення питань, віднесених до відання загальноміських органів міського самоврядування, які мають важливе значення для відповідних жителів, та подання пропозицій з цих питань;

 • створення органів самоорганізації населення;

 • заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб міського самоврядування, органів самоорганізації населення;

 • прийняття рішення про участь на громадських засадах жителів міста Сарни в роботах з благоустрою, у сприянні охорони громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам громади;

 • вирішення інших питань місцевого значення відповідно до чинного законодавства.

2. 2. У великих внутрішньоміських територіальних утвореннях, де
неможливо провести загальні збори громадян, за рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради або відповідного органу самоорганізації населення для обговорення і вирішення питань, передбачених законодавством та цим Статутом, скликаються збори представників відповідних жителів міста Сарни.

Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

3. 3. У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь жителі міста Сарни, які мають право голосу на місцевих виборах та проживають на відповідній територї (будинок, вулиця, інше внутріміське територіальне утворення).

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, об”єднань громадян та підприємств.

4. 4. Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян можуть також скликатися міським головою за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості відповідних жителів, що мають право на місцевих виборах.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення.

4. 4. Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них
не менше половини відповідних жителів міста Сарни.

На загальних зборах громадян головує міський голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар зборів.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією міського голови.

Міський голова, Сарненська міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформації та довідкові матеріали.

6. 6. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол,
який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

7. 7. Загальні збори громадян з розглянутих питань приймають рішення.

Рішення загальних зборів громадян приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на них громадян, які проживають на відповідній території та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.

8. 8. Рішення загальних зборів громадян є обов”язковим для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для міської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

Стаття 20. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста
Сарни до органів та посадових осіб міського самоврядування.

1. 1. Жителі міста Сарни, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб міського самоврядування.

Жителі міста Сарни мають право особисто звертатися до органів міського самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.

3. 3. Колективні звернення, підписані більш як п”ятдесятьма жителями
міста, розглядаються органами і посадовими особами міського самоврядування, до яких вони надійшли, у невідкладному порядку.

Інформація про колективні звернення, підписані більш як трьохстами жителями міста Сарни, негайно передається до Сарненської міської ради (в разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб міського самоврядування).

Колективні звернення жителів міста Сарни можуть мати на меті:

 • внесення до міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

 • аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання міського самоврядування;

 • порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

 • порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування;

 • та інше.

3. 3. При розгляді звернень жителів міста Сарни органами та посадовими
особами міського самоврядування дотримуються вимоги Закону України “Про звернення громадян”.

Стаття 21. Громадські слухання.

1. 1. Жителі міста Сарни мають право брати участь у громадських
слуханнях, тобто зустрічатись з депутатами Сарненської міської ради та
посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких
заслуховується інформація про виконання ними службових обов”язків або окремих доручень чи про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси міської громади, жителів міста Сарни, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

Метою громадських слухань є здійснення контролю за роботою депутатів Сарненської міської ради та посадових осіб міського самоврядування.

2. 2. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів міста Сарни.

Громадські слухання з ініціативи жителів міста Сарни можуть проводитись за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менше як трьохстами жителями міста Сарни.

Громадські слухання скликаються міським головою.

3. 3. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати Сарненської міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов”язана з питаннями, що обговорюються.

4. 4. На громадських слуханнях:

 • заслуховуються доповіді і інформація про роботу міського голови, Сарненської міської ради, постійних комісій Сарненської міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів Сарненської міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

 • обговорюються проекти рішень Сарненської міської ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, що віднесені до відання міського самоврядування; -

 • порушують питання та вносять пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання міського самоврядування.

5. 5. Підготовку громадських слухань забезпечує виконавчий комітет
Сарненської міської ради.

6. 6. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські
слухання , жителі міста сповіщаються секретарем Сарненської міської ради не пізніше як за 10 днів до їх проведення.

7. 7. Проведення громадських слухань організовує секретар Сарненської
міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

8. 8. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються
дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції.

До протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Веде протокол представник виконавчого комітету Сарненської міської ради.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка здійснює його проведення, та особою, яка веде протокол, і передається міському голові.

9. 9. Пропозиції вважаються внесеними за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини жителів міста Сарни, які взяли в ньому участь.

Про результати громадського слухання секретар Сарненської міської ради інформує жителів міста Сарни в десятиденний строк.

Стаття 22. Місцеві ініціативи.

1. 1. Члени міської громади мають право ініціювати розгляд Сарненською
міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесе-ного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування.

Місцева ініціатива передбачає внесення до Сарненської міської ради проекту нормативно-правового акту з питань, віднесених до її відання.

2. 2. Суб”єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група
членів міської громади (чисельністю не менше 20 осіб).

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду не сесії Сарненської міської ради.

3. 3. Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійсню-
ється на відкритому пленарному засіданні Сарненської міської ради з обов”язковою участю членів міської ініціативної групи.

4. 4. Рішення, прийняті Сарненською міською радою з питань, внесених в
порядку місцевої ініціативи, підлягають обов”язковому оприлюдненню в порядку, встановленому Сарненською міською радою.

Стаття 23. Стаття 23. Участь у роботі органів місцевого самоврядування
та робота на виборних посадах міського самовряду-
вання.

1. 1. Жителі міста Сарни мають право бути присутніми на відкритих засі-даннях Сарненської міської ради.

Особи, що виявили бажання відвідати сесію Сарненської міської ради, повинні не пізніше як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім”я секретаря Сарненської міської ради, на якого покладається обов”язок організувати такі відвідування.

У разі неможливості забезпечити відвідування сесії Сарненської міської ради жителями міста Сарни з організаційних чи технічних причин, секретар Сарненської міської ради повинен забезпечити можливість ознайомитися з усіма матеріалами сесії особам, які виявили бажання відвідати сесію Сарненської міської ради.

Відмова жителям міста Сарни у відвіданні сесії Сарненської міської ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі.

Жителі міста Сарни мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях у зв”язку з розробкою міського бюджету та міських програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень Сарненської міської ради з питань, які становлять суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні питань, що винесені на громадські слухання, жителям міста Сарни повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

2. Жителі міста Сарни мають право брати участь у засіданнях виконав-
чого комітету Сарненської міської ради при розгляді питань, пов”язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання міського самоврядування.

Жителі міста Сарни мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

3. 3. Жителям міста Сарни, які мають право голосу, гарантується право бути обраними на посади в системі міського самоврядування, які визначені чинним законодавством як виборні, на рівних підставах.

Стаття 24. Інші форми участі жителів міста Сарни у здійсненні міського самоврядування.

1. 1. Перелік форм участі жителів міста Сарни у здійсненні міського самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста Сарни у здійсненні міського самоврядування.

3. 3. Крім передбачених статтями 17-23 цього Статуту можуть бути
використані такі форми участі жителів міста Сарни у здійсненні міського самоврядування:

 • громадське обговорення проектів актів Сарненської міської ради та інших органів міського самоврядування. Підлягають оприлюдненню з метою проведення громадського обговорення проекти планів економічного і соціального розвитку міста Сарни, міського бюджету, цільових програм міського розвитку;

 • членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах міського самоврядування (перелік цих комісій та положення про них затверджуються рішенням Сарненської міської ради);

 • участь у роботі фахових комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету Сарненської міської ради з числа фахівців, які працюють в системі місцевого самоврядування або діяльність яких пов”язана з наданням громадських послуг членам міської громади, з метою їх залучення до розробки і реалізації проектів, що передбачають
  підвищення якості надання таких послуг. Положення про ці фахові комі-
  тети затверджуються виконавчим комітетом Сарненської міської ради;

 • участь у роботі громадських рад, що утворюються при Сарненській міській раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів міста Сарни та існуючої практики надання їм соціальних послуг в системі міського самоврядування, залучення їх до здійснення міського самоврядування (за рішенням Сарненської міської ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, іноземців, біженців, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи тощо. Положення про ці ради розробляються виконавчим комітетом Сарненської міської ради та затверджуються рішенням Сарненської міської ради);

 • участь у проведенні громадських експертиз проектів рішень Сарненської міської ради, що мають суттєве значення для міської громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни;

 • участь у масових акціях, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб міського самоврядування до актуальних проблем загальноміського значення або проблем соціального забезпечення жителів міста Сарни, охорони навколишнього середовища, підтримання громадської безпеки, тощо, які вимагають негайного вирішення;

 • робота в органах самоорганізації населення;

 • виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста Сарни, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста Сарни;

 • надання матеріальної і фінансової допомоги міському самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами міського самоврядування з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям міста Сарни або з метою сприяння культурному і духовному розвитку, підтриманню в належному стані пам”ятників історії, культури і архітектури, природних пам”ятників.

Стаття 25. Органи самоорганізації населення.

1. 1. Сарненська міська рада може дозволити за ініціативою жителів
створювати будинкові, вуличні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

2. 2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.

Стаття 26. Стаття 26. Порядок проведення масових заходів на території міста Сарни.

1. 1. Громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації в місті Сарни.

2. 2. Про проведення вказаних в частині 1 цієї статті заходів організатори
цих заходів, не пізніше як за 5 днів письмово повідомляють Сарненську міську раду. В повідомленні вказується вид запланованої акції, її мета, час проведення, місце проведення, хто є організатором її проведення.

3. 3. Обмеження щодо реалізації права збиратися мирно і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації в місті Сарни може встановлюватися судом і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 2. Стратегічний план сталого розвитку міста сарни

  Документ
  Документ розроблений Волинським ресурсним центром спільно з громадою м. Сарни у відповідності до вимог документу ООН “Agenda ХХІ” в рамках проекту «Залучення громади до розробки стратегічного плану сталого розвитку» в рамках Програми
 3. Україна в революційну добу (2)

  Документ
  Продовжуючи розповідь про революційну добу в Україні, слід відразу відзначити, що рік 1918 виявився особливо „щедрим” на карколомні зміни, „плідним” на запропоновані й апробовані варіанти суспільного поступу, моделі державницької організації.
 4. Історія оун-упа: події, факти, документи, коментарі фіров П. Т. історія оун-упа: події, факти, документи, коментарі (1)

  Документ
  У навчальному посібнику висвітлюються сторінки історії боротьби оун-упа з кінця 1920-х – до середини 1950-х років. Пропоновані читачу лекції являють собою спробу осмислення складного періоду в історії України з позицій досягнень історичної
 5. Історія оун-упа: події, факти, документи, коментарі фіров П. Т. історія оун-упа: події, факти, документи, коментарі (2)

  Документ
  У навчальному посібнику висвітлюються сторінки історії боротьби оун-упа з кінця 1920-х – до середини 1950-х років. Пропоновані читачу лекції являють собою спробу осмислення складного періоду в історії України з позицій досягнень історичної

Другие похожие документы..