Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На современном этапе главная задача музыкального воспитания дошкольников средствами музыкального фольклора – повернуться лицом к народной музыке, нач...полностью>>
'Статья'
функционирование других языков Статья 14 Столица РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 15 Универсальность Ст...полностью>>
'Практикум'
Учебные дисциплины: «Электротехника и электроника», «Электронная техника», «Вычислительная техника», «Электронные устройства автоматики» (специальнос...полностью>>
'Документ'
Г., Минасов С.Г. ОВД и УИС в системе правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности в сфере правопорядка 47 005 Шевцов М....полностью>>

Ректору Державного вищого навчального закладу

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ректору Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет
вступник*

(прізвище, ім^я та по батькові)

ЯКИЙ (яка) проживає

(індекс, місто, адреса постійної реєстрації)

________________________________________________________

контактний телефон

Продовження освіти на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного рівня):

освіта:

(повна середня освіта, молодший спеціаліст з повною середньою освітою)

закінчив(ла)

(рік закінчення, назва навчального закладу)

атестат №

(повна середня освіта)

диплом молодшого спеціаліста: серія №

за спеціальністю

(назва спеціальності)

академічна довідка від № видана

(дата) (назва ВНЗ)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі у конкурсі до зарахування на навчання за освітньо-
професійною програмою підготовки бакалавра, на умовах фінансування місця навчання за
кошти форму навчання інституту

(держбюджету, договору) (денну, заочну, заочно-очну, вечірню, єкстернатну)

факультету __: за напрямом підготовки 6. ____

(шифр, назва напряму підготовки)

Бажаний наступний освітньо-кваліфікаційний рівень: _____

(спеціаліст, магістр)

за бажаною спеціальністю _______

(шифр, назва спеціальності)

бажана спеціалізація (за наявністю) ____

(назва спеціалізації)

Про себе повідомляю:

1. Громадянство _____________ 2. Дата і місце народження _______________________

(назва країни) (число, місяць рік)

_________________________________________________________________________________________________

(місто, селище, район, область)

3. Паспорт: серія № виданий ___

(ким, дата)

 1. Ідентифікаційний номер платника податку .

 2. Контактні відомості про батьків (П.І.Б., місце мешкання, місце праці, посада):

Батько _________________________________________ ____

__________________________________________________________________________________________________

Мати __________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. В попередньому навчальному закладі атестований(на) з мови.

(іноземна мова)

Наявність потреби у гуртожитку: потребую, не потребую (потрібне підкреслити).

Додаткові відомості (підстави для пільг) ___

7. Заявлений освітньо-кваліфікаційний рівень здобуваю:_ _____

(вперше, вдруге....)

8. З правилами прийому, наявністю ліцензії і посвідчення про державну акредитацію ознайомлений(а) ___________

(підпис)

9. З термінами подачі оригіналу документа про освіту ознайомлений(а): ____

(підпис)

" " 2011 р. Підпис ____

(дата заповнення заяви)

*-заява заповнюється вступником особисто, виправлення завіряються окремим підписом.

Заяву перевірив і прийняв Рішення ПК по заяві

___________________________ __________________________________

Секретар приймальної комісії ______________________________________

" " _____2011 р. Відповідальний секретар ПК

" _" 2011 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни затверджую

  Документ
  Проведення структурної реформи національної системи вищої освіти України зумовлено соціально-економічними та політичними змінами в українському суспільстві, необхідністю входження до єдиного європейського та світового освітнього й
 2. Державний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни (1)

  Документ
  Ректорат Запорізького національного університету запрошує вас взяти участь у традиційній науковій конференції “Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку”, присвяченій Дню науки та 80-річчю заснування
 3. Правила прийому до магістратури Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" на навчання за освітньо -професійною програмою "Державна служба" на 2011 -2012 навчальний рік

  Документ
  Усі вступники користуються рівними правами, незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання тощо.
 4. Державний вищий навчальний заклад запорізький національний університет

  Документ
  Антюхова І., Кузьменко В. Характеристика чутливості, специфічності та прогностичної значімості лабораторних тестів, що використовують при діагностиці гестозу.
 5. Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (1)

  Документ
  3.4. Розвиток студентського самоврядування як фактор удосконалення виховного процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Другие похожие документы..