Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В самом общем виде самореализация трактуется как процесс реализации себя – осуществление самого себя в жизни и повседневной деятельности, поиск и утв...полностью>>
'Документ'
1. Разработчик Стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (далее - Стандарты): отдел культуры администрации Волоколамско...полностью>>
'Сказка'
Сегодня я хочу вам рассказать историю о человеке, который любил сидеть сразу на двух стульях. Эта история очень поучительна. Попробуйте извлечь из не...полностью>>
'Документ'
Сельское хозяйство. Средневековый город. Экономика СССР в годы Великой Отечественной Войны. Восстановление и развитие хозяйства в послевоенные годы....полностью>>

Договір про надання консультаційної послуги №

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

м. ___________

__________________ 20___ р.

__________________________________________________ (надалі іменується "Замовник")

що діє на підставі __________________________________________________________________, та ________________________________________ (надалі іменується "Виконавець"), що діє на підставі __________________________________________________________________ з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання консультаційної послуги (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. Замовник в порядку та на умовах, визначених цим Договором, дає завдання Виконавцеві та зобов’язується оплатити його послуги, а Виконавець зобов’язується відповідно до завдання здійснити разове консультаційне обслуговування Замовника із правових питань, пов'язаних з підприємницькою діяльністю Замовника.

2. Термін надання консультаційної послуги ____________ 20___ р.

3. Плата за надання консультаційної послуги Виконавця за цим Договором складає _______ гривень.

4. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику консультаційної послуги відповідно за цим Договором складається відповідний акт прийому-передачі виконаних робіт.

5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до __________ 20___ р.

8. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, якщо того вимагає форма договору .

9. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

12. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ПІДПИСИ

________________________/_________/

ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

СТОРІН

_______________________/_________/Скачать документ

Похожие документы:

 1. Договір про надання консультаційної послуги

  Документ
  з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання консультаційної послуги (надалі іменується "Договір") про наступне.
 2. Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

  Документ
  Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр», надалі «Виконавець», в особі генерального директора Топішка Анатолія Івановича,
 3. Договір № про надання послуг

  Документ
  - надання доступу до послуги «Конструктор сайту», що включає в себе можливість в будь-який час користуватися конструктором для розробки сайту акціонерного товариства,
 4. Мобізон договір № про надання послуг

  Документ
  Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі директора Баклана Дмитра Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони,
 5. Договір на надання аудиторських

  Документ
  Суб`єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно-пратикуючих аудиторів № від ) надалі по тексту - Виконавець,

Другие похожие документы..