Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
п. После посещения старательно вытереть руки 3. Ни в коем случае не брать еду из рук посторонних людей. 4. После нахождения в общественном месте стара...полностью>>
'Автореферат'
Р абота выполнена в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрны...полностью>>
'Документ'
Цель работы: На примере судеб жителей села Александровского показать подвиг народа в Великой Отечественной войне, пришло время, когда следует особо п...полностью>>
'Закон'
Третья среднесрочная Программа социально-экономического развития стала логическим продолжением предыдущих программ, и направлена на максимальное сниж...полностью>>

Стату т приватного підприємства

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Статут ПП „_____________” ст. 10

„ЗАРЕЄСТРОВАНО”

______________________ РАЙОННОЮ у місті Києві

ДЕРЖАВНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

№ __________________________________

„_____” ___________________ 2005 р.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ

_____________________________

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

__________________

С Т А Т У Т

Приватного підприємства

„______________________”

м. Київ – 2005 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне підприємство «Рефлекс -2004» (надалі - Підприємство) – самостійний суб'єкт господарювання, який є юридичною особою і заснований на приватній власності.

1.2. Засновником Підприємства є громадянин України

_____________________________________________,

паспорт серія ______ № _________________, виданий _____________________________________ „_____” ___________ 19___ року.

1.3. Найменування Підприємства.

Підприємство може використовувати, як повну, так і скорочену назви :

українською мовою:

 • повна назва - Приватне підприємство «___________________»;

 • скорочена назва - ПП «___________________»;

російською мовою:

 • повна назва - Частное предприятие «_____________________»;

 • скорочена назва - ЧП «_______________________».

  1. Місцезнаходження Підприємства: ____________________________________________.

  2. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

  3. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банківських установах, має круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, має власний товарний знак та інші реквізити.

  4. У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом та чинним законодавством України. Статут Підприємства визначає порядок організації його діяльності.

  5. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника. Засновник відповідає за зобов’язаннями Підприємства в межах, передбачених законодавством України. Держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, як і Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Держави та її органів.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах коштів на його рахунках та належного йому майна.

  1. Підприємство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:

 • укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов'язки;

 • набувати у власність майно, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову та комісійну торгівлю, у юридичних та приватних осіб;

 • продавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам або обмінювати устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності та кошти, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застарілі;

 • укладати як на території України, так і за кордоном, різного роду угоди та інші юридичні акти з підприємствами, товариствами, організаціями, установами, союзами та окремими громадянами, в тому числі: купівлі-продажу, обміну, позики, перевезення, доручення, комісії, схову, договори про спільну діяльність та інші договори та угоди, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах тощо, надавати гарантії;

 • здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну та комісійну торгівлю;

 • реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами;

 • створювати згідно з чинним законодавством дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва, відділення, як на території України, так і за її межами з правом відкриття рахунків;

 • бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань (в тому числі й міжнародних), діяльність яких відповідає статутним завданням Підприємства;

 • придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України;

 • бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді та третейському суді.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної і посередницької діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів Засновника та трудового колективу.

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:

ТОРГІВЛЯ ТА ПОСЛУГИ:

 • оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією, рибопродуктами, товарами народного споживання та продуктами харчування (в т.ч. тютюновими, горілчаними);

 • оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

 • оптова та роздрібна торгівля електрообладнанням виробничого призначення;

 • оптова та роздрібна торгівля побутовими електротоварами;

 • оптова та роздрібна торгівля одягом та товарами текстильної промисловості;

 • створення та організація профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Підприємства та за іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогах, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;

 • купівля та продаж сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання у населення та організацій;

 • створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;

 • здійснення закупівлі, поставок, переробки та реалізації сировини металів та виробів з нього, різних видів газу, нафти та інших енергоносіїв та продуктів їх переробки, паливно-мастильних матеріалів;

 • оптова та роздрібна торгівля хімічними речовинами, товарами хімічної промисловості, товарами побутової хімії.;

 • оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

 • надання консультативних, посередницьких та інших послуг у галузі освіти, науки та культури;

 • організація гуртків, клубів, лекторіїв, виставок та інших заходів культурно-мистецького характеру;

 • перекладацькі послуги: послуги з усного та письмового перекладу текстів з іноземної мови та на іноземну мову;

 • надання юридичних послуг та здійснення юридичної практики;

 • надання ветеринарних послуг;

 • здійснення медичної практики;

 • надання послуг в галузі комунікацій та зв’язку (телефон, телеграф, електронна пошта та інше.);

 • надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;

 • надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;

 • надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, як на території України, так і за її межами;

 • організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;

 • операції з нерухомістю;

 • виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб;

 • надання агентських послуг;

 • організація готельної справи;

 • надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;

 • створення СТО та реалізація автомобілів, а також запчастин до них;

 • надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;

 • торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;

 • операції з валютою та фінансові операції;

 • організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів, концертів;

 • здійснення кіно та відео бізнесу;

 • створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна торгівля пальним;

 • надання маркетингових, консультативних, інформаційних, посередницьких послуг;

 • надання транспортних послуг громадянам і організаціям;

 • надання транспортно-експедиційних послуг;

 • внутрішні та міжнародні доставки та перевезення вантажів та пасажирів морським, автомобільнім, повітряним, річковим, залізничним транспортом;

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • будівельна діяльність: виконання комплексних будівельних, ремонтних і реставраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та споруд іншого призначення, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

 • виробництво будівельних матеріалів;

 • оренда та надання в користування рухомого та нерухомого майна;

 • укладання інвестиційних договорів на будівництво житла та інших об’єктів, виконання будівельних, ремонтних реставраційних, оздоблювальних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт на замовлення фізичних і юридичних осіб;

 • виконання науково-дослідних, експерементально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

 • будівництво, експлуатація, дизайн, розробка та виготовлення інтер’єрів громадських, житлових та нежитлових приміщень;

 • виготовлення та реалізація меблів;

 • виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;

 • заготівля, переробка та реалізація нафтопродуктів;

 • виробництво та продаж засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;

 • виробництво та реалізація хімічних речовин, товарів хімічної промисловості та побутової хімії;

 • виробництво, зберігання та переробка сільськогосподарської та харчової продукції;

 • виробництво та реалізація звукопідсилювальної апаратури та світлотехніки;

 • впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

 • впровадження винаходів, “ноу-хау” у масове виробництво;

 • здійснення художніх робіт;

 • здійснення поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;

 • закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;

 • придбання, ремонт, відновлення та експлуатація автомобільного транспорту, а також його реалізація і сервісне обслуговування;

 • розробка різноманітної проектно-вишукувальної, конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;

 • розробка і впровадження у виробництво товарів, продукцій, послуг на основі прогресивних технологій;

 • патентування, впровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій;

 • розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;

 • організація і заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;

 • організація господарських зв’язків між підприємствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

ТУРИЗМ:

 • діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

 • організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;

 • організація туризму й відпочинку в Україні та за її межами;

 • організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);

 • організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

 • організація туристичних подорожей за межі України (зарубіжний туризм);

 • екскурсійна діяльність;

 • організація навчання спеціалістів та працівників на території України та за її межами;

 • консультації з усіх питань, що стосуються навчання і працевлаштування за межами України;

 • надання посередницьких послуг, що пов'язані з туристичною діяльністю;

 • робота з документами з метою оформлення закордонних паспортів для громадян України, що тимчасово виїжджають за кордон;

 • робота з виїзними документами осіб, що тимчасово виїжджають за кордон та таких, що прибувають на територію України;

РЕКЛАМНО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • створення і розміщення реклами у періодиці, на радіо і телебаченні, розповсюдження рекламних матеріалів;

 • організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;

 • редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність;

 • організація зйомки, постановки, виробництва (тиражування), прокату та реалізації відео та кінопродукції;

 • видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;

 • оптово-роздрібна торгівля видавничою продукцією;

 • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій;

 • сприяння прискоренню впровадження науково-технічних досягнень, які орієнтовані на використання технологій, що передаються по програмі конверсії народного господарства;

ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

 • розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

 • проведення операцій по придбанню, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку;

 • відкриття обмінних пунктів валюти на підставі агентських угод з банками;

 • сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

 • створення спільних підприємств в різних галузях економіки;

 • організація підприємств лізингового типу;

 • надання інформаційно-консультативних послуг з питань управління, маркетингу та фінансів, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності;

ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ :

 • розробка, реалізація і впровадження програм і програмно-технічних комплексів на зовнішньому та внутрішньому ринках;

 • впровадження комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, надання послуг з навчання та супроводження вищезазначеного;

 • проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

 • розробка, адаптація, супроводження та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління та зв'язку;

 • програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);

 • виробництво та продаж радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;

 • сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

 • розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільних баз та банків даних, та надання доступу до них на комерційній основі;

 • взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами та корпоративними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

 • залучення в економіку України інвестицій фірм-виробників програмного забезпечення, обчислювальної та оргтехніки, а також засобів та систем комунікацій шляхом створення спільних підприємств за їх участю, демонстраційних та сервіс центрів, організацій систем фірмового обслуговування;

 • розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

 • створення та підтримка он-лайнових та інформаційних фондів різного профілю (в т.ч. в Internet) та надання доступу до них на комерційній основі;

 • розробка, випуск, тиражування та продаж комп’ютерних програм, баз даних, інформаційних збірників на компакт-дисках тощо;

 • будівництво та технічне обслуговування мереж передачі даних та документального зв’язку;

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ :

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

 • товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

 • реекспорт та інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і в виключній формі законами України;

 • посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів-доручень та інших), здійснюються без обмежень;

 • інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів, патентів та ліцензій, Підприємство здійснює тільки після отримання зазначених дозволів, патентів та ліцензій.

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Для забезпечення діяльності Підприємства створюється статутний фонд у розмірі _____________ гривень (______________________ гривень _______ коп.).

3.2. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

3.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

 • грошові та матеріальні внески Засновника;

 • доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;

 • доходи від продажу цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

 • майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

 • інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.4. Майно Підприємства належить йому на праві власності. Підприємство здійснює по відношенню до нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України.

3.5. Підприємству може належати земля, будинки, споруди, машини, обладнання, транспорт, інформація, наукові, технологічні, конструкторські розробки, інтелектуальна власність, а також інше майно, в тому числі майно спільних підприємств та організацій у відповідності до його дольового внеску. Цілісний майновий комплекс підприємства визнається нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених законодавством України.

3.6. Підприємство для вирішення своїх господарських завдань може купувати (як за безготівковий розрахунок, так i за готівку), або брати в оренду приміщення, споруди, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, транспортні засоби, машини та обладнання, інформацію, наукові розробки та методики, а також все інше, необхідне для роботи Підприємства.

3.7. Підприємство має право продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, організаціям та окремим громадянам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, інформацію, наукові розробки та методики, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачено законодавством України. Реалізація майнових прав підприємства здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

3.8. Володіння і користування природними ресурсами Підприємство здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.

 1. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

4.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

4.2. Прибуток Підприємства утворюється, як різниця виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та їх повної собівартості.

4.3. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, сплати, передбачених законодавством України, податків та інших платежів до бюджету, залишається у розпорядженні Засновника.

Підприємство, в особі його Засновника, самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку, може формувати фонди та резерви згідно з діючим законодавством.

4.4. Підприємство планує свою діяльність та визначає перспективи свого розвитку, виходячи з попиту на вироблювану ним продукцію (роботи, послуги), виходячи з необхідності отримання прибутку.

4.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями i громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

4.6. Оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність Підприємство здійснює в порядку, встановленому законодавством України.

5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

5.2. Засновник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи.

5.3. Засновник Підприємства самостійно вирішує всі питання, які стосуються діяльності Підприємства, в межах діючого законодавства України, за винятком питань, віднесених Статутом до компетенції трудового колективу.

5.4. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з засновником Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку регулюються колективним договором.

Колективний договір заключається між Засновником Підприємства та трудовим колективом відповідно до законодавства України.

5.5. Трудовий колектив Підприємства розглядає i затверджує проект колективного договору.

Інтереси трудового колективу представляє профспілкова рада або інший уповноважений трудовим колективом орган.

Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються i приймаються Засновником за участю трудового колективу чи його вибірного органу.

5.6. Структурні та відособлені підрозділи Підприємства в своїй діяльності керуються положеннями про них, затвердженими Засновником.

5.7. Засновник може найняти по контракту Директора Підприємства для виконання управлінських функцій. Найняття Директора є правом Засновника. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю Підприємства, діючи на основі єдиноначальності. Директор Підприємства організує чітке та безумовне виконання розпоряджень Засновника Підприємства.

5.8. У разі найму Директора Підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

5.9. Директор від імені Підприємства:

 • представляє інтереси Підприємства у взаємовідносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами;

 • укладає будь-які угоди, в тому числі кредитні та застави, та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

 • видає накази та дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників Підприємства;

 • розробляє поточні плани діяльності Підприємства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;

 • затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи співробітників Підприємства і застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

 • затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги;

 • розпоряджається майном та коштами Підприємства, в тому числі і банківськими рахунками Підприємства;

 • користується правом підпису фінансових документів Підприємства;

 • здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети Підприємства в межах його компетенції.

5.10. Директор, як керівник Підприємства, несе відповідальність у встановленому порядку за майно та устаткування, що знаходиться в розпорядженні Підприємства, за рівень господарського управління, забезпечує дотримання трудового законодавства, правил та норм охорони праці та техніки безпеки.

6. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

6.1. Працівники Підприємства підлягають соціальному та медичному страхуванню в порядку та на умовах, встановлених діючим законодавством.

6.2. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участі Засновника або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

6.3. Підприємство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах зароблених коштів, що направляються на споживання, в межах діючого законодавства України.

6.4. Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання як у власних навчальних закладах, так і в інших навчальних закладах за відповідними угодами. Підприємство надає пільги відповідно до закону своїм працівникам, які навчаються без відриву від виробництва.

6.5. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію на підприємстві, користуються нарівні з його працівниками наявними можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади, іншими соціальними послугами і пільгами, що передбачені Статутом підприємства.

6.6. Підприємство має право забезпечувати додатковою пенсією, незалежно від розмірів державної пенсії, працівника, який став інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання. У разі смерті працівника підприємства при виконанні ним службових обов'язків Підприємство забезпечує сім'ю працівника допомогою відповідно до закону.

6.7. Підприємство з правом найму робочої сили забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування неповнолітніх, інвалідів, інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

7.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. У своїй діяльності Підприємство може здійснювати експорт та імпорт товарів, як власного, так i не власного виробництва.

7.2. Підприємство може відкривати за межами України свої представництва, підрозділи, філії, дочірні підприємства, утримання яких здійснюється за рахунок Підприємства, створювати спільні підприємства.

8. УМОВИ ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА.

8.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства проводиться за рішенням Засновника. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства проводиться відповідно до діючого законодавства України.

8.2. У разі поділу Підприємства чи при виділенні з його складу одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права i обов'язки реорганізованого Підприємства.

8.3. Підприємство може бути реорганізовано в організацію інших форм власності у відповідності до чинного законодавства, при цьому до нього переходять всі майнові та немайнові права та обов'язки Підприємства.

8.4. Підприємство ліквідується:

 • за рішенням Засновника;

 • у разі визнання його в установленому порядку банкрутом;

 • у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених законом.

8.5. При ліквідації Підприємства органом, що прийняв рішення про ліквідацію, створюється ліквідаційна комісія. Ліквідацію Підприємства може бути також покладено на орган управління Підприємством. Ліквідація Підприємства здійснюється у відповідності до законодавства України. Майно та кошти Підприємства, які залишились після розрахунків з бюджетом, після задоволення претензій кредиторів і членів трудового колективу, залишаються у розпорядженні Засновника.

8.6. Претензії до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок майна Підприємства. Претензії, не виявлені та не заявлені, а також претензії, не відшкодовані через недостатність майна Підприємства, що ліквідується, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту проводиться Засновником у відповідності з чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Підприємства.

9.3. Підприємство зобов’язане у встановлений законодавством строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

ЗАСНОВНИК:

_____________________________________________,

паспорт серія ______ № _________________, виданий _____________________________________ „_____” ___________ 19___ року.

Адреса: ____________________________________,

____________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Тратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності

  Документ
  Внаслідок складності і рухливості ділового середовища збільшується кількість змін, які необхідно провести підприємствам. Також підвищуються вимоги до якості змін – вони мають здійснюватися швидше, результативніше, з меншою кількістю
 2. Єктів господарювання капітал підприємства та його економічна сутність

  Документ
  Конкретний капітал. Для здійснення господарської діяльності підприємству необхідні засоби праці (устаткування, будівлі, споруди тощо); предмети праці (сировина, матеріали) та праця.
 3. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 4. План вступ Сутність підприємства та його роль в економіці. Види підприємства та особливості їх діяльності

  Закон
  Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб’єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність.
 5. Конспект лекцiй (для студентів спеціальностi 050100 "Економіка підприємства", спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства")

  Конспект
  Особливості планування діяльності підприємств міського господарства. Конспект лекцiй (для студентів спеціальностi 6.050100 - "Економіка підприємства", спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства”).

Другие похожие документы..