Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Куликова Светлана Ивановна, руководитель детской общественной организации «Детский орден милосердия» высшей квалификационной категории, Городской дво...полностью>>
'Документ'
Обеспечение защиты информации с применением экранированных помещений направлено на защиту от электромагнитных факторов, воздействующих или могущих во...полностью>>
'Закон'
Муниципальная целевая Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению психоактивными веществами и незаконному обороту наркотиков на 2011 –...полностью>>
'Образовательная программа'
Общеобразовательная программа Муниципального дошкольного образовательного учреждения Солнечный детский сад «Солнышко»Ташлинского района Оренбургской ...полностью>>

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1223 Відповідно до закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2000 р. № 419

Київ

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2000 року № 1543,
від 31 грудня 2004 року № 1777,
 від 26 травня 2005 року № 384,
 від 27 квітня 2006 року № 601,
від 30 вересня 2009 року № 1047,
 від 29 вересня 2010 року № 879,
 від 20 квітня 2011 року № 433,
 від 7 вересня 2011 року № 968

(З 1 січня 2012 року до цієї постанови будуть внесені зміни згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1223)
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається).

2. Надати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

Прем'єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО 
Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. № 419
ПОРЯДОК
подання фінансової звітності

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 433)

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 р. № 879,
 від 20.04.2011 р. № 433)

Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державної казначейської служби.

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державної казначейської служби та місцевим фінансовим органам.

(абзац перший пункту 2 замінено трьома абзацами згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шостим)

Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений Держфінінспекцією або її територіальним органом.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. № 1777,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим,
абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601,
 від 07.09.2011 р. № 968)

Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку.

(абзац п'ятий пункту 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається.

(пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 384)

Платники податку на прибуток подають органові державної податкової служби:

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України визнано малими);

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

річну фінансову звітність.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 433)

6. Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна - не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державної казначейської служби про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають зведену фінансову звітність Державній казначейській службі та Рахунковій палаті щокварталу у строки, встановлені Державною казначейською службою за погодженням з Міністерством фінансів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1543,
у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Мінфін.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

9. Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та МКТ.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. № 1047)

 

Додаток
до Порядку 
ДОВІДКА
про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади

        _______________________________________________________________ дає згоду на надання
                                                        (найменування підприємства)
органами державної статистики даних з фінансової звітності за _________ органам державної влади
                                                                                                                                                   (період)
для виконання адміністративних обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________
(найменування посади керівника) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

________________.
(підпис) 
(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 384)
  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. № 419
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 186).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. № 509 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., № 11, ст. 251).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. № 804 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1994 р., № 2, ст. 45).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р. № 175 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250 і від 19 вересня 1993 р. № 764" (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 176).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. № 307 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 178).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. № 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1996 р., № 16, ст. 449).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. № 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 31).

____________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року №927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки І надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 6,39 закон

  Закон
  З метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації дій органів управління, сил та засобів відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій,
 2. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (1)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 3. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (2)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 4. Державний комітет україни з питань регуляторної політики та підприємництва про стан та перспективи розвитку підприємництва в україні національна доповідь (3)

  Документ
  Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О.
 5. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області за 2007 рік відповідно до рішення обласної ради від 28 грудня 2006 року

  Документ
  Відповідно до рішення обласної ради від 28 грудня 2006 року № 102-6/V „Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2007 рік” робота структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів,

Другие похожие документы..