Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Чайковский: песня Наташи из оперы «Опричник» П. Чайковский: ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» Арии из опер зарубежных композиторов: В....полностью>>
'Документ'
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, 29.06.2011, Foreign Minister discusses future of the OIC and expanded economic cooperation with Fore...полностью>>
'Документ'
В верхней части стенда необходимо разместить: название доклада, Ф.И.О. авторов, название учреждения, город, страна, далее текст, иллюстрации, рисунки...полностью>>
'Закон'
33. Структура органов адвокатского самоуправления (Адвокатскаяпалата, Федеральная адвокатская палата, Всероссийский съезд адвокатов) и их основные фу...полностью>>

ІІ. Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 02. 1988 р.) Диплом кандидата наук ит №012955 от 28 сентября 1988 г

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІІ. Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації (3.02.1988 р.) Диплом кандидата наук ИТ № 012955 от 28 сентября 1988 г.

п/п

Назва та характер роботи

Спосіб друку

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Тенденциозный характер и антисоветская направленность фальсификации истории главных политических событий, обусловивших воссоединение Западной Украины с УССР в составе СССР.

друк.

– Львів: Львівський політехнічний інститут, 1989. – 29 с.

1,5

1,0

д. а.

Дещинський Л. Є., Ягніщак В. П.

2.

Зовнішньополітична боротьба СРСР за міжнародно-правове визнання рішень Народних Зборів Західної України (тези).

друк.

50 років возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі Союзу РСР. Частина І. Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції, Львів, 27 – 29 вересня 1989 р. – Львів, 1989. – 211 с., – C. 124 – 125.

0,2

д. а.

3.

17 вересня 1939 р. в історії визвольної боротьби українського народу (тези).

друк.

50 років возз’єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною у складі СРСР. Тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції. – Львів: Ред-вид. відділ облполіграфвидаву, 1989. – 187 с., – C. 27 – 29.

0,3

д. а.

4.

Протистояння законодавчої та виконавчої влад в Росії (стаття)

друк.

Аналітичний огляд політологічного центру “Генеза”. Червень-липень, 1993. – К.: Генеза, 1993. – 71 с., - C. 46 – 48.

1,1

д. а.

5.

Військова старшина армії Директорії УНР (1918 – 1919) (тези)

друк.

Тези доповідей 49-ї науково-виробничої конференції Львівської академії ветерин. медицини. – Львів: 1993.– C. 157.

0,2

0,1

д.а.

Макарчук О. Г.

6.

Збройні сили Центральної Ради (стаття)

друк.

Українська державність: Історія і сучасність. Матеріали наукової конференції, січень 1993 р. – К., 1993.

0,4

0,2

д. а.

Макарчук О. Г.

7.

Утворення українців та етапи формування українського народу (розділ посібника)

друк.

Методичний посібник з гуманітарної підготовки (Для військовослужбовців Прикарпатського військового округу). Частина 1 - Львів: Видавництво ПрикВО, 1993. – 131 с., – C. 100 – 116.

10,5

1,2

д.а.

Шлемкевич Л. П., Ковалюк Р. Т. та ін. (всього 9 осіб).

8.

Рух у посттоталітарному суспільстві: минуле і перспективи (тези).

друк.

Народний Рух України : Місце в історії та політиці. Тези доповідей Першої Всеукраїнської наукової конференції (10 – 16 вересня 1994 р., м. Одеса). – К., 1994. – 96 с., – C. 44 – 46.

0,5

д. а.

9.

Тематика і структура вступної лекції з історії України для студентів технічних і аграрних вузів (тези)

друк.

Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції «Українознавство в технічному вузі: методологія, методика, перспективи», 12-14. Х. 1994 р. – К.: Український державний університет харчових технологій, 1994.

0,2

0,1

д. а.

Макарчук О. Г.

10.

Патріотизм, націоналізм, шовінізм (стаття)

друк.

Республіка – 1995. – № 2. – C. 13 – 19.

0,9

д. а.

11.

Моральні риси дипломатичної тактики Богдана Хмельницького (стаття)

друк.

Козацькі війни XVII століття в історичній свідомості польського та українського народів. Матеріали Другої Польсько-Української Наукової Зустрічі (Львів., 12 – 13 жовтня 1995 р.). – Львів–Люблін, 1996. – 292 с., – C. 72 – 75.

0,5

д. а.

12.

Збройні сили Гетьманату (1918 р.) (тези)

друк.

Матеріали 50-ї науково-виробничої конференції Львівської академії ветеринарної медицини. – Львів, 1995. – 249 с., – C. 191 – 192.

0,3

д. а.

13.

Переселення і депортація населення в 1944 – 1947 рр. в контексті польської і української політики Сталіна (тези)

друк.

Друга світова війна і Україна. Політичний аспект. Матеріал регіональної наукової конференції, 26 – 27 жовтня 1995 р. – Львів, 1996. – 54 с., – C. 22 – 24.

0,4

0,3

д. а.

Макарчук О. Г.

14.

Доба суспільно-політичних полярностей і напруги (розділ монографії)

друк.

Львів. Історичні нариси/ Упоряд. Я. Ісаєвич та ін. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 648 с., – C. 389 – 409.

52,25

1,8

д. а.

Ісаєвич Я. Д., Стеблій Ф. І., Макарчук С. А. та ін. (всього – 26 осіб).

15.

Діяльність УНДО на міжнародній арені (міжвоєнний період) (тези).

друк.

Проблеми АПК України. Стан і перспективи. Тези наукової конференції, присвяченої заснуванню Львівського сільськогосподарського інституту. – Дубляни, 1996.

0,2

д. а.

16.

Про роль «Горбі» в історії (стаття).

друк.

Українські варіанти. – 1997 – січень–березень. – № 1. – C. 31 – 34.

1,0

д. а.

17.

Проблема другої державної мови для України: сучасний стан справ (тези).

друк.

Тези міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС”. Львів, 7 – 9 квітня 1997 р.– Львів: ЛІВС, 1997. – 104 с., – C. 14 – 15.

0,3

д. а.

18.

Вступ Червоної Армії до Львова (вересень 1939 р.) (стаття).

друк.

Вісник наукових праць викладачів Львівського економічного бізнес-коледжу (№ 1). – Львів, 1997. – 81 с., – C . 26 – 28.

0,4

д.а.

19.

Історичні портрети Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи в оцінках М. С. Грушевського (тези).

друк.

До 130-річчя з дня народження М. С. Грушевського. Матеріали наукової конференції 29 червня 1996 р – Львів, 1997. – 34 с., – C. 23 – 24.

0,3

д. а.

20.

Історико-правові аспекти входження Північної Буковини до складу УРСР (червень 1940 р(фахове видання)

друк.

Питання історії, теорії та практики діяльності органів внутрішніх справ в умовах розвитку демократичного суспільства. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. Збірник наукових статей. Випуск № 7. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1998. – 251 с., – C. 206 – 215.

1,0

0,6

д. а.

Макарчук О. Г.

21.

Проблема другої державної мови для України: сучасний етап (стаття).

друк.

Проблеми функціонування державної мови в Україні та методика її викладання у навчальних закладах системи МВС. Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. Львів, 7 – 9 квітня 1997 р. – Львів: ЛІВС при НАВС України, 1998. – 192 с., – C. 55 – 62

0,6

д. а.

22.

Основні напрямки зовнішньої політики незалежної Української держави (розділ навчального посібника).

друк.

Незалежна Україна в системі міжнародних зв’язків. Навчальний посібник на допомогу курсантам, студентам військового інституту, які вивчають проблеми зовнішньополітичної діяльності незалежної України - Львів: Військовий інститут ДУ «Львівська політехніка», 1998. – 189 с., – C. 7 – 23.

10,5

2,2

д. а.

Катиренчук Б. А., Калашніков А. В., Шлемкевич Л. П. та ін. (всього – 9 осіб).

23.

Боротьба з контрабандою товарів лікеро-горілчаної та тютюнової групи (деякі практичні міркування (стаття).

друк.

Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Боротьба з контрабандою: Проблеми та шляхи їх вирішення. Аналітичні розробки, пропозиції наукових та науково-практичних працівників. Т. 10. – Київ, 1998.

0,8

д. а.

24.

Історія держави і права зарубіжних країн. Плани семінарських занять та методичні рекомендації.

друк.

– Львів: RISO, 1998. – 24 с.

Примітка: Перевидання виходили з друку у 1999, 2000, 2001 та 2002 рр.

1,8

д. а.

25.

Назрілі проблеми активізації уваги курсантів при викладанні історії України та можливі шляхи їх вирішення.

друк.

Гуманітарна освіта у вищих військових навчальних закладах України. – Львів: Видавництво Військового інституту Державного університету «Львівська політехніка», 1999.

9,5

0,5

д. а.

Дещинський Л. Є, Катиренчук Б. А., Гусєв В. І. та ін. (всього 36 осіб).

26.

Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник.

друк.

– Київ: Атіка, 2000. – 416 с.

21,84

д. а.

27.

Основи римського приватного права. Навчальний посібник .

друк.

– Київ: Атіка, 2000.

9,24

д. а.

28.

Входження Закарпатської України до складу УРСР 1939. – 1945 рр.: Історико-правові аспекти (фахове видання)

друк.

Вісник Львівського інституту внутрішніх справ №1, 2000. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – 295 с., – C. 39 – 47.

0,9

д. а.

29.

Політика Франції, Великобританії та США щодо України (1918 – 1921 рр.) (стаття).

друк.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. № 408. – Львів: Видавництво НУ ЛП, 2000. – 199 с., – C.60 – 66.

0,5

д. а.

Макарчук О. Г.

30.

Правові аспекти возз’єднання західноукраїнських земель в оцінках англомовної історіографії періоду «холодної війни» (1946 р. – сер. 70-х рр.) (фахове видання)

друк.

Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України: Збірник. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – 224 с., – C. 11 – 19.

1,0

д. а.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 2. Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав працівників

  Закон
  Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального
 3. Cols=2 gutter=24> 2007/№2 Засновники

  Диплом
  Заголовок, на який Ви, читачу, щойно звернули увагу, вказує на дві пов’язані між собою проблеми: по-перше, на те, що пе-дагогіка і добра освіта повинні завжди від-повідати конкретним потребам конкретного народу і конкретного часу,
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Київський національний університет внутрішніх справ на правах рукопису Карпов Никифор Семенович

  Документ
  Актуальність теми. Історія злочинності – це одна зі складових історії розвитку людського суспільства. Його соціальне й економічне перетворення завжди спричиняло зміну злочинності, якісне удосконалення способів і засобів вчинення злочинів.

Другие похожие документы..