Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Практикум'
Исследовательская работа с элементами длительного мониторинга для обучающихся старшего школьного возраста или младше, но имеющих достаточный уровень п...полностью>>
'Курс лекций'
2. Император Лев V Армянин (813-820г.) и его преемники – церковно-государственная ситуация первой трети IX века; вторая волна иконоборческих волнений...полностью>>
'Кодекс'
Изменения, предусмотренные Федеральным законом  от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ, вступили в силу с 28 июля 2004 года (дня официального опубликования Федер...полностью>>
'Документ'
4. Постановление Думы Кондинского района от 07 сентября 2009 года № 3-п «Об утверждении Положения о порядке формирования кадрового резерва для замеще...полностью>>

Ващенко Тетяна Іванівна Вчитель української мови та літератури урок

Главная > Урок
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«З ТВОРЧОЇ СКАРБНИЧКИ ШКОЛИ»

Наукові роботи вчителів школи, які були виданні в різні часи

2007 рік

з/п

ПІБ автора

Посада

Назва роботи

Рік

видання

Короткий зміст

1

Тарнополь Світлана Вікторівна

Вчитель англійської мови

Використання проектних технологій при вивченні англійської мови на середньому та старшому етапах

2007

Метод проектів є одним з провідних засобів перетворення школи навчання на школу життя. Життєве проектування. Види проектів. Презентації різних видів проектів.

2

Ващенко Тетяна Іванівна

Вчитель української мови та літератури

Урок-семінар. Розвиток української драматургії на початку ХХ століття

2007

Розглядається використання інтерактивних технологій на уроці української літератури з метою поглиблення теоретичних знань.

3

Лавренко Тамара Вікторівна

Вчитель зарубіжної літератури

Застосування інноваційних технологій у пропедевтичному курсі зарубіжної літератури як засіб виховання компетентної особистості

2007

В роботі розглядається використання інтерактивних технологій на уроці зарубіжної літератури з наведенням планів інтерактивних уроків.

4

Дмитрієва Вікторія Іванівна

Вчитель фізичної культури

Впровадження самостійної роботи учнів початкових класів

у навчально-виховному процесі.

2007

У роботі розглядається питання розширення та організації фізкультурно-масової роботи з учнями за місцем проживання

5

Стрижко Наталія Вікторівна

Вчитель української мови та літератури

Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб підвищення навчально-виховного процесу

2007

У роботі розглянуто використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури з наведенням планів інтерактивних та нетрадиційних уроків.

6

Левчук Інна Степанівна

Вчитель початкових класів

Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання

2007

Дані розробки допоможуть учителю розвинути інтерес учнів до вивчення учбового матеріалу, зняти напруження у дітей від звичної навчальної діяльності

7

Сіренко Анжеліка Альбертівна

Вчитель початкових класів

Упровадження технології розвитку критичного мисленняпр

2007

Використання інтерактивних технологій на уроках у початковій школі з наведенням конспектів уроків

8

Чернець Ігор Валерійович

Вчитель фізики

Деякі елементи використання комп’ютерних технологій

на уроках фізики та астрономії

2007

В роботі розглянуті деякі новітні підходи до викладання фізики та астрономії, що викликають інтерес до навчання.

9

Кіча Надія Миколаївна

Вчитель початкових класів

Виховання моральних цінностей в учнях початкових класів у навчально-виховному процесі

2007

Використання інтерактивних технологій на уроках і позакласній роботі з наведенням конспектів .

10

Солодовнікова Галина Федорівна

Вчитель хімії

Впровадження особистісно орієнтованої технології навчання на уроках хімії.

2007

Використання інтерактивних технологій, методу проектів на уроках хімії

11

Шевченко Оксана Григорівна

Вчитель початкових класів

Здоров’язберігаючі технології у початковій школі

2007

В роботі розглянуто впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках і позаурочний час

12

Білик Олена Миколаївна

Вчитель біології

Формування ключових компетентностей учнів на особистісно орієнтованому уроці шляхом підвищення пізнавальної активності учнів

В роботі подається застосування на уроках біології активних методів навчання, які підвищують пізнавальну активність учнів, що є шляхом формування ключових компетентностей

2008 рік

з/п

ПІБ автора

Посада

Назва роботи

Рік

видан

ня

Короткий зміст

1.

Шарлай

Лілія Радіонівна

Вчитель зарубіжної літератури

Планування методичного об’єднання учителів початкової школи

2008

Розглядаються форми удосконалення роботи методичного об’єднання учителів школи І ступеню.

2.

Вербельчук

Григорій Степанович

Вчитель

Захисту

Вітчизни

Стрілецька зброя та вогнева підготовка учнів

2008

Навчальний посібник складається з розділів, що призначені для проведення індивідуальних і групових практичних занять, на основі яких здійснюється формування знань, умінь, навичок з визначеної теми.

3.

Рудой

Тетяна Іванівна

Практичний психолог

Проект програми з профілактики шкідливих звичок у житті дітей і підлітків «Щеплення від нерозсудливості»

2008

В роботі представлені практичні матеріали для проведення профілактичної роботи серед учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх шкіл.

4.

Халаїм

Алла Михайлівна

Шевченко

Оксана Григорівна

Учитель початкових

класів

Учитель початкових

класів

Впровадження самостійної роботи учнів початкових класів

у навчально-виховному процесі.

2008

У роботі подаються тести для пошуку та виявленню математичної обдарованості серед учнів початкових класів та завдання для проведення математичних олімпіад.

5.

6.

Жежер

Оксана Валентинівна

Учитель математики

Програма спецкурсу з математики для учнів 10 класів з профільним навчанням математики. Календарне планування. Поурочне планування

2008

У роботі подана авторська програма спецкурсу з математики для учнів з профільним навчанням математики, орієнтовний календарно-тематичний план, календарне планування та література для підготовки та проведення кожного з занять.

7.

Жежер

Оксана Валентинівна

Васильєва Людмила

Іванівна

Учитель математики

Учитель математики

Майстер-тест. Алгебра і початки аналізу 11. Зошит для тестування

2007

Запропонований тестовий зошит надасть вчителю можливість швидко, ефективно та справедливо проводити тематичні, річні та підсумкові оцінювання в межах нових навчальних програм загальноосвітньої школи. Крім того, тести зошита рекомендовані учням для ефективної самостійної підготовки до контрольних робіт та іспитів.

8.

Білик

Олена

Миколаївна

Учитель хімії

Хімія. 7 клас: Експрес-контроль.

2007

Посібник містить тестові завдання, упорядковані згідно з програмою з хімії для 7-го класу 12-річної школи. Тестові роботи складаються з двох варіантів. Мета посібника – допомогти

9.

Білик

Олена

Миколаївна

Учитель хімії

Хімія. 7 клас: Тести для тематичного оцінювання.

2007

Теми тестів відповідають переліку тем, передбачених інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.

10.

Білик

Олена

Миколаївна

Учитель хімії

Хімія. 7 клас: Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів.

2008

Зошит містить завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Хімія» для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Складовою зошита є додаток, що містить завдання для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів.

11.

Карліна

Лідія

Олексіївна

Учитель зарубіжної літератури

Тестовые технологии на уроках русского языка. 5 клас. Тематическое оценивание для школ с украинским языком обучения.

2008

Пособие включает задания в тестовых формах по всему курсу русского языка в 5 классе (8 тем). Ко всем темам автором предлагаются тесты по 4 варианта из 18 заданий каждый. Задания составлены в разных форматах, отличаются уровнем сложности.

12.

Строніна

Ольга

Анатоліївна

Учитель англійської мови

Граматичні і стилістичні особливості перекладу на основі художньо-публіцистичних текстів

2008

В роботі розглянуті особливості перекладу текстів художньо-публіцистичного характеру.

2009-2010 роки

з/п

П.І.Б. автора

(ім’я по батькові повністю)

Посада

Назва роботи

Рік видання

Короткий зміст

(анотація до матеріалів)

1

2

3

4

5

6

Бойко Катерина Іванівна

Учитель російської мови та зарубіжної літератури

Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів – невід’ємна складова діяльності навчально-виховного закладу (з досвіду роботи ЗОШ № 35 м. Харкова

2010

У збірці подано матеріали з досвіду роботи педагогічного колективу школи щодо відпрацювання системи роботи з формування здоров’язберігаючих компетенцій учнів в урочний та позаурочний час.

Ващенко Тетяна Іванівна

Учитель

Збірник завдань з української мови: від теоретичних знань до практичних завдань

2010

У роботі представлені різнорівневі вправи і завдання, які підібрані з урахуванням розділів і тем з лексики, фонетики і графіки, орфографії, морфології.

Рекомендовано для використання вчителями української мови на уроках для систематизації вивченого матеріалу, а також для підготовки до ЗНО.

української мови та літератури

Строніна Ольга Анатоліївна

Учитель англійської мови

Специфіка перекладу текстів громадсько-політичної літератури

2010

У роботі проаналізовані основні лексичні, стилістичні та граматичні проблеми і труднощі перекладу текстів громадсько-політичної літератури і наведені можливі засоби їх вирішення.

Рекомендовано для використання вчителями англійської мови на уроках домашнього читання та роботі з газетними статтями, а також для підготовки до ЗНО.

Губанова Валентина Михайлівна

Учитель біології

Екологічне виховання учнів у процесі вивчення біології і у ході позакласної роботи

2010

Розробка спрямована на виховання екологічної культури на знанні законів природи та формуванні відповідального ставлення до природного середовища з раннього дитинства як складової частини цілісної системи виховання.

Жежер Оксана Валентинівна

Учитель математики

Програма спецкурсу з математики для учнів 11-их класів з профільним навчанням математики. Календарне планування.Поурочне планування

2010

У роботі приведена програма спецкурсу з математики авторів : Ярмака Вячеслава Олександровича, Резуненка Вячеслава Олексійовича для учнів з профільним навчанням математики. Подано орієнтований календарно-тематичний план, календарне планування, поурочне планування та використана література для підготовки та проведення кожного з занять

Куренко Наталія Вікторівна

Учитель математики

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики шляхом створення цікавих моментів.

2010

Чи можна викликати та сформувати інтерес до математики і, як наслідок, розвинути творче мислення сучасної особистості? Для розв’язання цієї проблеми автор пропонує створювати різноманітні цікаві моменти під час уроку.

Тесленко Ірина Іванівна

Учитель історії

Організація факультативної роботи як засіб підвищення якості знань в профільних класах суспільно - гуманітарного напрямку

2010

Надана розробка програми з факультативного курсу «Основи політології», розробки занять з використанням різних форм і методів роботи при вивченні курсу.

Рекомендовано для використання вчителями історії при проведенні факультативних занять в профільних класах суспільно-гуманітарного напрямку.

Халаїм Алла Михайлівна, Хом’якова Юлія Петрівна, Чеканова Наталія Олександрівна

Учителі початкових класів

Інтерактивна модель навчання. Майстер – клас.

2010

У роботі надана розробка засідання МО вчителів початкових класів, розкрита суть інтерактивної моделі навчання, показано, як організувати роботу учнів в малих групах, розкрито можливості застосування інноваційних технологій в рамках класно-урочної системи.

Таряник Людмила Федорівна

Учитель початкових класів

Проблемно – пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент навчальної діяльності молодших школярів

2010

Робота розкриває необхідність створення на уроках проблемно-пошукових ситуацій для підвищення мотивації як фактору діяльності молодших школярів. Приведені рекомендації використання проблемно-пошукових ситуацій на уроках української мови.

Дмитрієва Вікторія Іванівна

Учитель фізичної культури

Впровадження самостійної роботи учнів початкових класів у навчально-виховному процесі

2010

Робота спрямована на розвиток фізичних здібностей учнів початкової школи

Білик Олена Миколаївна

Учитель біології та хімії

Хімія. 7 клас. Експрес-контроль.

2009

Посібник містить тестові завдання, упорядковані згідно з програмою з хімії для 7-го класу 12-річної школи. Тестові роботи складаються з двох варіантів кожний із яких – із шести завдань. Мета посібника – допомогти вчителю швидко перевірити рівень знань учнів.

Білик Олена Миколаївна

Учитель біології та хімії

Хімія, 9 клас: Мої дослідження з хімії. Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт.

2009

Посіібник складається з двох частин – зошита для роботи вдома та зошита для роботи на уроці.

Бубнова Олена Володимирівна

Учитель музики та музичного мистецтва

Шкільні свята

2010

Мета цієї збірки – допомогти вчителям в організації та проведенні шкільних свят для учнів молодших класів, зроби-ти змістовним та веселим відпочинок школярів. Рекомендовано для використання вчителям музики, педагогічним

працівникам загально-освітніх закладів освіти

2011 рік

з/п

Тематичне спрямування (напрям)

(згідно з Умовами)

Розділ

(згідно з Умовами)

П.І.Б. автора

(ім’я по батькові повністю)

Назва закладу (повністю)

Посада

Назва роботи

Рік видання

Короткий зміст

(анотація до матеріалів)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 1. Освітня галузь «Управління»

1.

Управління

Ефективний педагогічний досвід

Васильєва Людмила Іванівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Заступник директора

З НВР

Дистанційне навчання в середній загальноосвітній школі: методика, можливості переваги і недоліки

2010

Автор розкриває поняття та умови реалізації дистанційного навчання в середній загальноосвітній школі. Також запропоновані авторські методики використання програмного продукту «Навчально-методичне забезпечення дисциплін шкільної програми» для здійснення дистанційного навчання учнів, побудованого у системі управління навчанням «Moodle» у рамках договору від 15.10.2010 № 157/К про творче співробітництво між Департаментом освіти Харківської міської ради та Харківським національним економічним університетом

 1. Початкова школа

2.

Початкова школа

Ефективний педагогічний досвід

Чеканова Наталія Олександрівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель початкових класів

Шляхи формування компетентностей учнів початкової школи

2010

У роботі пропонується предметний арсенал щодо формування компетентностей учнів початкової школи.

3.

Початкова школа

Сучасний інноваційний урок

Хом'якова Юлія Петрівна

Учитель початкових класів

Підвищення ефективності уроку за рахунок інтеграції навчального матеріалу

2010

У роботі розглядається інноваційна методика проведення уроків у початковій школі, яка передбачає інтеграцію навчального матеріалу. В посібнику подано теоретичне обґрунтування даної методики, розробки уроків та виховних заходів.

3. Освітня галузь «Мови і літератури»

4.

Мови і літератури

Сучасний інноваційний урок

Ващенко Тетяна Іванівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель української мови та літератури

Розробки уроків з української літератури з елементами рольової гри у системі формування літературної компетенції

2010

У роботі представлені конспекти нетрадиційних уроків з української літератури, які забезпечують літературну освіту через глибоке вивчення твору, його сприйняття, розуміння, відтворення ключових моментів через рольову гру.

5.

Мови і літератури

Позакласна робота з предмета

Строніна Ольга Анатоліївна

Учитель англійської мови

Позакласна робота «Євроклуб»

2010

Робота спрямована на розвиток уявлення учнів про країни Євросоюзу, формування ерудиції та культури учнів, підвищення мотивації до вивчення англійської мови.

4. Освітня галузь «Суспільствознавство»

6.

Суспільствознавство

Розвиток і підтримка обдарованих учнів

Змієнко Дмитро Олексійович

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель історії

Робота з обдарованою молоддю. Підготовка до профільних ораторських конкурсів.

2010

Автор демонструє методику підготовки до профільних ораторських конкурсів з історії, правознавства, економіки, журналістики. Також запропоновані авторські методики щодо ведення полеміки під час конкурсів.

5. Освітня галузь «Математика»

7.

Математика

Допрофільне і профільне навчання

Жежер Оксана Валентинівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель математики

Календарне та поурочне планування спецкурсу з математики для учнів 11 класу математичного профілю диференціації навчання.

У роботі подано календарно-тематичне та поурочне планування до програми спецкурсу з математики авторів Ярмака В. О., Резуненка В.О. для учнів 11 класу математичного профілю диференціації навчання. Також автор пропонує збірку літератури для підготовки до кожного уроку.

8.

Математика

Сучасний інноваційний урок

Богдашевська Людмила Василівна

Учитель математи-ки

Навчаючий контроль

2010

У роботі надано систему уроків, які завершують вивчення теми і здійснюють контроль рівня знань учнів з використанням комп’ютерних технологій на уроках математики.

6. Освітня галузь «Природознавство»

9.

Природознав-ство

Ефективний педагогічний досвід

Білик Олена Миколаївна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель біології та хімії

Хімія.10 клас.Зошит для лабораторних дослідів і практичних робіт. 1)Профільний рівень

2) Академічний рівень

3) Рівень стандарту

2010

Посібник містить лабораторні досліди і практичні роботи, передбачені програмою з хімії для 10 класів профільного рівня. У вкладеші, що відділяється від основного зошита, розміщено додаткові розрахункові задачі до практичних робіт.

10.

Природознав-ство

Ефективний педагогічний досвід

Білик Олена Миколаївна

Учитель біології та хімії

Биология. 10 класс. Тетрадь для лабораторных и практических работ (Профильный уровень)

2010

Посібник містить лабораторні та практичні роботи, лабораторні практикуми, виконання чких передбачено програмою з біології для 10 класів профільного рівня.

7. Освітня галузь «Технології»

11.

Технології

Ефективний педагогічний досвід

Гаврилова Тамара Миколаївна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель інформати-ки

Організація навчальної діяльності з інформатики в умовах переходу до системи дистанційного навчання та впровадження інтерактивних методів навчання на уроках інформатики в контексті європейського виміру

2010

У роботі наведені можливості використання дистанційного навчання як на очних уроках інформатики так і при дистанційному навчанні. Наведені розробки уроків з використанням інтерактивних методів навчання.

8. Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура»

12.

Здоров’я і фізична культура

Ефективний педагогічний досвід

Усенко Лариса Михайлівна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Учитель фізичної культури

Педагогічні умови ефективного розвитку фізичних здібностей учнів основної школи засобами рухливих ігор.

2010

У роботі узагальнено матеріал для проведення уроків фізичної культури, зокрема надаються детальні описи рухливих ігор для розвитку фізичних здібностей учнів, враховуючи їх вікові та фізичні можливості.

9. Виховна система навчального закладу: розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості

13.

Виховна система навчального закладу: розвиток життєвої компетентності учнів та формування їх громадянськості

Позакласна робота з предмета

Панченко Наталія Сергіївна

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№35 Харківської міської ради Харківської області

Педагог-організатор

Шляхи реалізації здоров’язберігаючих технологій через шкільне самоврядування

2010

Шкільне самоврядування – головний шлях для досягнення основного девізу учнів: «Повір у себе – і досягнеш усього!». Найголовнішою цінністю, яку має плекати сучасна школа, є здоров’я дитини, його формування й підтримка на різних етапах навчання дитини.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст Дошкільна освіта

  Документ
  Досвід розкриває актуальність підвищення педагогічної майстерності в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Містить методичні рекомендації для педагогів щодо підвищення професійної майстерності, цікаві розробки з організації
 2. Сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування виконання спортивних нормативів (2тури)

  Документ
  2. Спеціальні вимоги до зарахування для ОКР „бакалавр” – на бюджет: сертифікати незалежного тестування з Історії України, з української мови та літератури, а також вступні випробування – виконання спортивних нормативів (2тури); на
 3. Методичні рекомендації Прокопюк Вікторія Петрівна, вчитель-логопед днз №3

  Методичні рекомендації
  У методичній розробці розкрито механізм розвитку комунікативної діяльності дошкільника, акцентовано увагу на сучасних умовах, необхідних для створення мовленнєвого простору дитини.
 4. Українська мова як генетичний код нації

  Документ
  У наш час у свiтi спостерігається масове зацікавлення мовними проблемами. Буквально вибухового характеру воно набуло в Україні, особливо у східних її регiонах.
 5. Програма список учасників обласного форуму

  Диплом
  «Удосконалення шкільних підручників: практика, філософія і економіка освіти» : Робочі матеріали для обласного форуму вчителів-апробаторів підручників / Упорядник Г.

Другие похожие документы..