Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
У збірці представлено опис відомих технологій навчання та надаються рекомендації щодо планування уроку відповідно до наведених технологій. Сподіваємо...полностью>>
'Документ'
Все чаще при выполнении реферативных работ учащиеся используют цифровые образовательные ресурсы, причем копируют готовый текст, не анализируя его. Да...полностью>>
'Документ'
Душа, сознание, подсознание находятся в постоянном общении между собой, и душа здесь является каноном, где выявляются всякого рода противоречия в жиз...полностью>>
'Методические указания'
Курсовая работа является научным исследованием, которое представляет собой спланированный трудовой процесс, состоящий из ряда последовательно вытекаю...полностью>>

Управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 621.326

Мельник А.-ст.гр.ЕКм-51

Тернопільський національний економічний університет

Інформаційна система управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі

Науковий керівник: к.ф.-м.н.,доц. Пасічник Р.М.

Сучасна система організації навчального процесу у вищому навчальну закладі висуває невідкладні проблеми його комп’ютеризації, впровадження сучасних інформаційних технологій, формування на їх основі якісно нових стратегій. Одним з напрямків реалізації даної мети є розробка та впровадження ефективних автоматизованих систем управління ВНЗ. На даний момент існуючі автоматизовані системи не забезпечують зворотного зв’язку в системі організації учбового процесу у ВНЗ, особливо на рівні деканату та кафедр, тому виникає актуальність побудови інформаційної технології і автоматизованої системи організації учбового процесу.

Математичне представлення елементів функціональної структури організації навчального процесу у ВНЗ можна представити таким чином:

Функціональна структура FS представлена як скінчена множина функціональних комплексів FK, що відображають визначений вид діяльності ВНЗ:

,

де n – кількість комплексів. Кожен функціональний комплекс розбитий на групи підсистем FKL по етапах життєвого циклу продукту у межах даного виду діяльності:

,

де k – кількість етапів життєвого циклу кінцевого продукту. В той же час функціональний комплекс складається з ряду функціональних підсистем FKC, що виділені по етапах циклу управління: ,

де m – кількість етапів циклу управління. Підсистема об'єднує функціональні задачі, виділені за технологічною ознакою: .

Інформаційна модель управління ВНЗ будується з урахуванням трьох аспектів:

 • – вектори задач, які вирішуються ВНЗ;

 • – вектори стратегій управління ВНЗ, які полягають у розподілі матеріальних, фінансових, інформаційних та інтелектуальних ресурсів;

 • – вектори можливих структур на елементній базі;

Функції управління визначаються векторами Р, С, S. В даному випадку існує залежність .

Ефективність виконання кожної функції yi, визначається показником ефективності . Інтегральна характеристика виконання ВНЗ свого призначення є критерієм ефективності: .

Побудова оптимальної інформаційної моделі потребує вирішення задачі :

Вирішення цієї задачі дозволить отримати оптимальний план управління навчальним процесом у ВНЗ відповідно до структури цілей його функціонування.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План Вступ. Причини, що викликають необхідність оновлення управління навчальним закладом. Практична робота. Виявлення якостей керівника, умов ефективного управління

  Документ
  Успішний керівник має постійно забезпечувати нову якість навчального закладу, усвідомлюючи, що в основі інноваційного розвитку є зміна характеру діяльності і стосунків усередині колективу
 2. Управління освіти виконкому миколаївської міської ради миколаївська науково-педагогічна бібліотека

  Документ
  Перед сучасною системою освіти постала важлива соціальна та економічна проблема – підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати як наявний інформаційний потенціал суспільства, так і той, що тільки формується.
 3. А. О. Оптимізація управління освітою у вищих навчальних закладах із застосуванням інформаційних технологій

  Закон
  Важлива роль у рішенні стратегічних проблем соціального та економічного характеру для розвитку держави належить вищій школі. У сучасних умовах змін в науці, техніці та виробництві система вищої освіти має відповідати стану науково-технічного
 4. Управління освіти міської ради науково – методичний центр (2)

  Документ
  Здається майже чудом, що сучасні методи навчання ще не зовсім задушили святу допитливість , тому що ця ніжна рослинка вимагає поряд з волею, насамперед заохочення
 5. План роботи управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради

  Документ
  Робота управління і закладів освіти району була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Указу Президента України від 20.

Другие похожие документы..