Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Границі вольностей запорізьких козаків у різний час і за різних обставин постійно змінювалися. Отож визначити межі землі низових козаків досить важко...полностью>>
'Урок'
Определимся с понятием. Сленг – разновидность лексики ограниченной сферы употребления. Современные словари синонимом к слову сленг называют жаргон. И...полностью>>
'Реферат'
Трудно переоценить значение штрихов в скрипичном исполнительстве. В ряду других инструментальных средств музыкальной выразительности, таких, как звук...полностью>>
'Документ'
В целях развития кадрового потенциала города Заречного Пензенской области, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по...полностью>>

Програма навчального модуля 3 Робоча програма 4

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальний модуль

«Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів»

Методичний посібник (перероблений та доопрацьований)

Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, декан юридичного факультету Національного аграрного університету, Київ, 2008

ЗМІСТ

Програма навчального модуля 3

Робоча програма 5

Тематичний план модулю 7

Опис семінарської, практичної, самостійної та індивідуальної роботи 8

Семінарські заняття 8

Самостійна робота 9

Індивідуальна робота 10

Перелік питань 12

Література 15

Словник основних термінів та понять 24

Конспект лекцій 31

БЛОК 1. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням 31

Тема 1. Земля як складова навколишнього природного середовища та об’єкт правової охорони 32

1. Земля – елемент довкілля 32

2. Поняття та значення правової охорони земель 33

3. Організаційно-правові заходи охорони земель 35

Тема 2. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 37

1. Поділ земель на категорії відповідно до їх цільового призначення. 37

2. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення. 38

3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення. 39

Тема 3. Правовий режим земель інших категорій 43

1. Визначення та склад земель житлової та громадської забудови. 43

2. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. 45

3. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення. 46

4. Правовий режим земель історико-культурного призначення. 48

5. Поняття і загальна характеристика правового режиму земель лісового та водного фонду. 50

6. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 53

Тема 4. Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель 57

Блок 2. Ефективне та раціональне використання земельних ресурсів 65

Тема 1. Охорона та раціональне використання земель, як основна умова їх збереження 67

1. Стан земельних ресурсів України та основні вимоги щодо їх охорони та раціонального використання. 67

2. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів. 69

3. Поняття раціонального використання земель. 71

Тема 2. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру, як засобів ефективного та раціонального використання земельних ресурсів 74

1. Поняття і зміст землеустрою. 74

2. Державний земельний кадастр та значення його ведення. 75

3. Державна реєстрація, облік кількості та якості земельних ділянок, бонітування ґрунтів. 76

Тема 3. Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні 78

1. Поняття, завдання і значення державного контролю за використанням та охороною земель 78

2. Система органів, що здійснюють земельний контроль в Україні. 79

3. Методи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель 84

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства 89

1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення 89

2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності 91

3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення 93

Тема 5. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель 96

1. Поняття та основні положення 96

2. Стандартизація в галузі охорони земель 99

3. Нормування в галузі охорони земель 99

Тема 6. Забруднення земель та норми щодо деградації земель 102

1 Забруднення земель: загальна характеристика та правове регулювання. 103

2. Загальні положення про деградацію. Види деградації грунтів. Інтенсивність ерозії. Діагностичні критерії деградації грунтів. 106

3. Правове регулювання питання деградації земель. 109

4. Стан земель на прикладі Івано-Франківської області 109

Програма навчального модуля

Блок 1. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням

Тема 1. Земля як складова навколишнього природного середовища та об’єкт правової охорони

Тема розкриває поняття землі як об’єкта природи та елемента довкілля, визначає важливість та значення правової охорони земель, а також висвітлює деякі організаційно-правові заходи охорони земель, що використовуються у державі.

Тема 2. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

Тема висвітлює поняття категорій земель на Україні, визначає правовий режим земель сільськогосподарського призначення, пріоритетність їх надання, а також права й обов’язки сільськогосподарських землекористувачів відповідно до чинного земельного законодавства.

Тема 3. Правовий режим земель інших категорій

Тема стисло розкриває особливості правового регулювання земель інших категорій. Подаються визначення та склад земель, загальна характеристика правового режиму, а також особливості використання цих земель.

Тема 4. Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель

В темі подано короткий опис основних загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою.

Блок 2. Ефективне та раціональне використання земельних ресурсів

Тема 1. Охорона та раціональне використання земель, як основна умова їх збереження

Тема висвітлює поняття охорони та раціонального використання земельних ресурсів з метою їх збереження. Визначає, що впливає на погіршення стану земель, особливо сільськогосподарського призначення, визначає мету землеохоронних заходів, акцентує увагу на правовому забезпеченні охорони землі.

Тема 2. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру, як засобів ефективного та раціонального використання земельних ресурсів

Тема розкриває поняття землеустрою та державного земельного кадастру, що здійснюються з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, а також державної реєстрації, обліку кількості та якості земельних ділянок, бонітування ґрунтів.

Тема 3. Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні

Тема розкриває поняття державного контролю за використанням та охороною земель в Україні. Визначає основні завдання, методи здійснення земельного контролю, а також органи, що його здійснюють та їх повноваження.

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Тема висвітлює питання інституту юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства, зокрема поняття та підстави юридичної відповідальності за земельні правопорушення, її види. Звертається увага на функції юридичної відповідальності у сучасних умовах.

Тема 5. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

Тема висвітлює питання стандартизації та нормування в галузі охорони земель. Розглядаються основні поняття та положення, зокрема нормативні документи із стандартизації та нормування в галузі охорони земель.

Тема 6. Забруднення земель та норми щодо деградації земель

Тема розглядає проблеми забруднення земель та правове регулювання цієї проблеми. Звертається увага, з точки зору юриспунденції, на види деградації грунтів, інтенсивність ерозії, діагностичні критерії деградації грунтів. Подано правове регулювання деградації земель. Наведено оцінки стану земель на прикладі Івано-Франківської області.

Робоча програма

Блок 1. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням

Тема 1. Земля як складова навколишнього природного середовища та об’єкт правової охорони

 1. Земля – елемент довкілля

 2. Поняття та значення правової охорони земель

 3. Організаційно-правові заходи охорони земель

Тема 2. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

 1. Поділ земель на категорії відповідно до їх цільового призначення

 2. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення

 3. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

Тема 3. Правовий режим земель інших категорій

  1. Визначення та склад земель житлової та громадської забудови

  2. Поняття та склад земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

  3. Правовий режим земель оздоровчого та рекреаційного призначення

  4. Правовий режим земель історико-культурного призначення

  5. Поняття і загальна характеристика правового режиму земель лісового та водного фонду

  6. Правове регулювання використання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Тема 4. Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель

 1. Поняття та основні положення.

 2. Стандартизація в галузі охорони земель

 3. Нормування в галузі охорони земель

Блок 2. Ефективне та раціональне використання земельних ресурсів

Тема 1. Охорона та раціональне використання земель, як основна умова їх збереження

 1. Стан земельних ресурсів України та основні вимоги щодо їх охорони та раціонального використання

 2. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів

 3. Поняття раціонального використання земель

Тема 2. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру, як засобів ефективного та раціонального використання земельних ресурсів

 1. Поняття і зміст землеустрою

 2. Державний земельний кадастр та значення його ведення

 3. Державна реєстрація, облік кількості та якості земельних ділянок, бонітування ґрунтів

Тема 3. Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні

 1. Поняття, завдання і значення державного контролю за використанням та охороною земель

 2. Система органів, що здійснюють земельний контроль в Україні

 3. Методи здійснення державного контролю за використанням та охороною земел.

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

 1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення

 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

Тема 5. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

 1. Поняття та основні положення.

 2. Стандартизація в галузі охорони земель.

 3. Нормування в галузі охорони земель.

Тема 6. Забруднення земель та норми щодо деградації земель

 1. Забруднення земель: загальна характеристика та правове регулювання.

 2. Загальні положення про деградацію. Види деградації грунтів. Інтенсивність ерозії. Діагностичні критерії деградації грунтів.

 3. Правове регулювання питання деградації земель.

 4. Стан земель на прикладі Івано-Франківської області.

Тематичний план модулю

(послідовність проведення занять та погодинне їх розбиття)

теми

Найменування теми

Кількість годин

Всього

лекц.

семін.

практ.

самост.

Блок 1. Вимоги щодо використання земель за цільовим призначенням

1

Земля як складова навколишнього природного середовища та об’єкт правової охорони

4

2

1

-

-

2

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

4

2

2

-

-

3

Правовий режим земель інших категорій

4

2

1

-

-

4

Розробка загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель, документації із землеустрою в галузі охорони земель

2

1

1

-

-

Блок 2. Ефективне та раціональне використання земельних ресурсів

1

Охорона та раціональне використання земель, як основна умова їх збереження

4

2

2

-

-

2

Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру, як засобів ефективного та раціонального використання земельних ресурсів

4

2

2

-

-

3

Державний контроль за використанням та охороною земель в Україні

4

2

2

-

-

4

Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

4

2

2

-

-

5

Стандартизація і нормування в галузі охорони земель

1

1

-

-

-

6

Забруднення земель та норми щодо деградації земель

1

1

-

-

-

ВСЬОГО

30

17

13

-

-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
 2. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144
 3. Програма навчальної дисципліни робоча програма навчальної дисципліни кваліфкаційні вимоги до студентів тематичний план навчальної дисципліни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ) з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / Укл.
 4. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 5. Програма політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від успіху людини до успіху країни!

  Документ
  Ми об’єднуємося заради перетворення України. Для цього ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином. Ці відносини повинні базуватися на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не

Другие похожие документы..