Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Владыка планеты Чойо Чагас Его заместители: Ген Ши Зет Уг Ка Луф Жена Чойо Чагаса Янтре Яхах Любовница Чагаса Эр Во-Биа Инженер информации Хонтээло Т...полностью>>
'Программа'
1 день: Вылет из Минска в Амстердам. Встреча в а\п. Трансфер самостоятельно с отель. Обзорная экскурсия по городу, посещение алмазной фабрики, круиз п...полностью>>
'Реферат'
Ирландия – остров в Атлантическом океане, второй по величине в группе Британских островов; отделён от Великобритании Ирландским мо­рем и проливами Се...полностью>>
'Программа курса'
-й технологический уклад Роль НИОКР в современной экономике. Накопление новых знаний Типы взаимоотношений сферы НИОКР и экономики в целом Связь иннов...полностью>>

Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу бакалаврів з напряму «Програмна інженерія»

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Бакалавр з програмної інженерії

(денна/заочна форма навчання)

Київ 2011

Укладачі: М.О. Сидоров, І.І.Вітковська

Бакалавр з програмної інженерії: Рекламно – методичнее видання. Укладачі: М.О. Сидоров, І.І.Вітковська – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2011. – ­ 52 с.

Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу бакалаврів з напряму «Програмна інженерія»

Для викладачів, студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія».


Зміст

Бакалавр з програмної інженерії: Рекламно – методичнее видання. Укладачі: М.О. Сидоров, І.І.Вітковська – К.: Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2011. – ­ 52 с. 2

Містять теоретичні відомості про організацію начального процесу бакалаврів з напряму «Програмна інженерія» 2

Для викладачів, студентів напряму 6.050103 «Програмна інженерія». 2

1 Вступ 10

1.1 Підстава 10

1.2 Факультет комп’ютерних наук 10

2.1  Бакалаврат 6.050101 «Комп’ютерні науки» 11

2.2 Бакалаврат 6.050103 «Програмна інженерія» 11

1.3 Кафедра інженерії програмного забезпечення 13

1.4 Інженерія програмного забезпечення 13

1.5 Кар’єра в інженерії програмного забезпечення 14

2 План 15

2.1 План бакалаврату 15

2.1 Цілі 15

2.2 Дозволи 16

2.2 Вступні вимоги 17

2.3 Необхідні документи 18

2.3 Тривалість 20

2.4 Формат навчання 20

2.5 Особливі властивості 20

2.6 Експериментальне навчання 21

2.7 Характеристики бакалавра з інженерії програмного забезпечення 21

3 Ресурси 24

3.1 Співробітники кафедри 24

3.2 Приміщення 24

3.3 Обладнання 24

3.4 Бібліотека 25

3.5 Адміністрація 26

4 Умови навчання 26

5 Навчальний план 27

Рік 1 Семестр 2 27

Основи права 27

Психологія ділового спілкування 27

Правознавство 27

Математичний аналіз 27

Обєктно - орієнтоване програмування 27

6 Опис дисциплін 29

6.1 Рік 1, семестр 1 29

6.1.1 Історія України 29

6.1.2 Іноземна мова (1 Рік 1, 2 семестр) 29

6.1.3 Фізичне виховання (1 Рік (1, 2 семестр), 2 Рік (3, 4 семестр)) 30

6.1.4 Математичний аналіз 30

6.1.5 Безпека життєдіяльності 31

6.1.6 Групова динаміка і комунікації 31

6.1.7 Основи програмування 31

6.1.8 Основи мережевих технологій CISCO 32

6.2 Рік 1, семестр 2 32

2.1 Історія української культури 32

2.2 Основи права 32

2.3 Психологія ділового спілкування 32

2.4 Правознавство 32

2.5 Етика ділового спілкування 32

2.6 Математичний аналіз 32

2.7 Фізика (вибрані розділи) 33

2.8 Комп'ютерна дискретна математика 33

2.9 Обєктно - орієнтоване програмування 34

6.3 Рік 2, семестр 3 34

6.3.1 Українська мова за професійним спрямуванням 34

6.3.2 Дискретні структури 34

6.3.3 Лінійна алгебра та аналітична геометрія 35

6.3.4 Теорія ймовірностей та математична статистика 35

6.3.5 Об’єктно - орієнтоване програмування 35

6.3.6 Архітектура комп'ютера 36

6.3.7 Основи програмної інженерії 36

6.4 Рік 2, семестр 4 37

6.4.1 Українська мова (за професійним спрямуванням) (2, 3 Рік (4, 5 семестр)) 37

6.4.2 Аналіз вимог до програмного забезпечення 37

6.4.3 Алгоритми та структури даних 37

6.4.4 Архітектура та проектування програмного забезпечення 37

6.4.5 Емпіричні методи програмної інженерії 38

6.4.6 Людино-машинна взаємодія 38

6.4.7 Організація комп'ютерних мереж 39

6.5 Рік 3, семестр 5 39

6.5.1 Філософія 39

6.5.2 Історія релігії 40

6.5.3 Основи економічної теорії 40

6.5.4 Соціологія 40

6.5.5 Історія економічних учень 40

6.5.6 Бази даних 40

6.5.7 Конструювання програмного забезпечення 40

6.5.8 Професійна практика програмної інженерії 41

6.5.9 Основи штучного інтелекту 41

6.6 Рік 3, семестр 6 41

6.6.1 Операційні системи 41

6.6.2 Моделювання та аналіз програмного забезпечення 42

6.6.3 Програмування Інтернет 42

6.6.4 Якість програмного забезпечення та тестування 42

6.6.5 Виробнича практика 43

6.6.6 Документування програмного забезпечення 44

6.6.7 Військова підготовка(3,4 Рік (5-8 семестр)) 45

6.6.8 Інтелектуальні системи 45

6.6.9 Інформаційні системи 45

6.7 Рік 4, семестр 7 45

6.7.1 Основи охорони праці 45

6.7.2 Безпека програм та даних 45

6.7.3 Менеджмент проектів програмного забезпечення 46

6.7.4 Англійська мова (за професійним спрямуванням) (4 Рік (7,8 семестр)) 46

6.7.5 Фінансові системи та системи електронної комерції 47

6.7.6 Мультимедійні, ігрові та розважальні системи 48

6.7.7 Інтелектуальні системи 48

6.7.8 Інформаційні системи 48

6.8 Рік 4, семестр 8 49

6.8.1 Економіка програмного забезпечення 49

6.8.2 Проектний практикум 49

6.8.3 Переддипломна практика 49

6.8.4 Дипломне проектування 51

6.8.5 Системи для малих та мобільних платформ 51

6.8.6 Супроводження програмного забезпечення 51

6.8.7 Вбудовані системи реального часу 51

6.8.8 Авіаційне електронне обладнання та транспортні системи 51

Додаток А. 53

Співробітники кафедри 53

Додаток Б 56

57

Додаток В 58

1Вступ

Кафедра входить до складу факультету комп’ютерних наук Національного авіаційного університету.

1.1Підстава

Підготовка бакалаврів з напряму «Програмна інженерія» («Software engineering») здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. №1719 про «Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

1.2Факультет комп’ютерних наук

Факультет комп’ютерних наук створений у 2004 році на базі факультету інформатики Національного авіаційного університету. Факультет у своєму складі має три випускові кафедри: прикладної інформатики, комп’ютерних інформаційних технологій, інженерії програмного забезпечення. Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за наступними бакалавратами:

Комп’ютерні науки – охоплює методи, засоби, технології обробки інформації та інформаційні технології проектування;

Програмна інженерія -  охоплює методи, засоби та технології створення і супроводження програмного забезпечення.

2.1 Бакалаврат 6.050101 «Комп’ютерні науки»

«Комп’ютерні науки» (computer science, компьютерные науки) – це один з розвинутих в світі й Україні комп’ютерних напрямів навчання. В бакалавраті «Комп’ютерні науки» на факультеті готуються фахівці з інформаційних систем і технологій. Студенти фундаментально вивчають інформаційні технології в різному контексті, засвоюючи методи інформаційних технологій із застосуванням найсучасніших інструментів. З інформаційними технологіями тісно пов’язані інформаційні системи, що становлять основу системного ядра програмного забезпечення будь-якої комп’ютерної системи. Студенти вивчають не тільки прийоми роботи з інформаційними системами, але й їх устрій, особливості програмування та мають можливість пізнати весь спектр сучасних інформаційних технологій та відповідних систем.

Всебічне використання комп’ютерних інформаційних технологій робить спеціаліста в цій галузі однією з ключових фігур на будь-якому підприємстві. Неможливо уявити собі роботу сучасного банку, комерційного підприємства, державної організації без застосування інформаційних систем.

 Майбутні фахівці будуть працювати в галузях народного господарства, в яких застосовуються інформаційні системи і технології.

2.2Бакалаврат 6.050103 «Програмна інженерія»

Програмна інженерія (software  engineering,  инженерия  программного  обеспечения) – це новий в Україні напрямок навчання, поява якого – потреба часу.

В бакалавраті «Програмна інженерія» готують фахівців з усіх аспектів створення, супроводження і використання будь - якого програмного забезпечення.

Студенти вивчають розробку програм в контексті різних мов програмування, виходячи з інженерних засад, засвоюючи методи та засоби проектування, конструювання і супроводження програм, без знання яких неможливе грамотне створення програмного забезпечення. Вивчення цих методів ведеться із застосуванням найсучасніших технологій та інструментів.

Мета інженерії програмного забезпечення – проектувати, створювати та супроводжувати велике програмне забезпечення (мільйони програмних команд) у заданий термін, не витративши зайвих грошей, досягаючи потрібної якості. Для цього студенти навчаються структурному і об’єктно-орієнтованому аналізу та проектуванню, тестуванню, веріфікуванню, супроводженню, оцінці вартості програмного забезпечення і його адмініструванню. Інженерія програмного забезпечення – це багатомільярдна, з точку зору інвестицій, галузь економіки будь – якої розвиненої держави. В галузі реалізуються великі та малі проекти, що потребують кваліфікованого менеджменту. Тому, студенти навчаються вирішувати у колективі завдання обґрунтування, планування, забезпечення економічної ефективності, якісної та своєчасної реалізації проектів. В ієрархії посад комп’ютерної індустрії менеджер проектів – найбільш відповідальна та високооплачувана робота.

Зараз, в умовах глобалізації, широко розповсюджена розробка програмного забезпечення із застосуванням Internet. Тому, наші студенти вивчають програмне забезпечення Internet.

Майбутні фахівці будуть працювати в індустрії програмного забезпечення, виконуючи розробку і супроводження програмного забезпечення

1.3Кафедра інженерії програмного забезпечення

Кафедра готує бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія» та спеціалістів і магістрів за тим же напрямом. Зараз кафедра виконує підготовку:

 1. Кандидатів технічних наук зі спеціальності 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»;

 2. Бакалаврів з інженерії програмного забезпечення;

 3. Спеціалістів за спеціальностями «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Інженерія програмного забезпечення».

 4. Магістрів за спеціальностями «Програмна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення».

Додатково кафедра виконує підготовку на наступних професійних курсах:

 • Cisco Certified Network Associate (CCNA).

 • Microsoft Certified Program Engineering.

1.4Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення – це галузь знань, яка пов’язана з проектуванням, розробкою та супроводженням програмного забезпечення будь-якого призначення інженерними методами. Навчання спрямоване на вивчення спеціальних дисциплін (наприклад, основи програмування, проектування, менеджмент), а також загальних дисциплін (наприклад, математики, фізики, психології).

Зміст дисциплін відноситься до наступного:

 1. Апаратне забезпечення:

 • архітектура комп’ютера;

 • комп’ютерні методи;

 • складові комп’ютерної системи.

 1. Програмне забезпечення:

 • мови програмування;

 • інструменти програмного забезпечення;

 • комп’ютерні застосування;

 • структурування даних і інформації.

 1. Комунікації і взаємодія:

- людино - комп’ютерна взаємодія;

- комп’ютерні мережі;

- операційні системи.

4. Практики:

- проблема ідентифікації і аналізу;

- проектування, розробка, тестування, оцінка;

- професіоналізм і етика;

- комерція і дослідження ринків.

5. Теорія алгоритмів проектування і аналіз:

- формальні методи і техніки опису;

- моделювання;

- аналіз, передбачення і узагальнення;

- людська поведінка і виконання.

Поєднане вивчення цих дисциплін спрямовано на здобуття знань та навичок, які є базою професійної діяльності в розробці та супроводження програмного забезпечення.

1.5Кар’єра в інженерії програмного забезпечення

Фахівець з інженерії програмного забезпечення може працювати в різних середовищах, а саме в академічних, дослідницьких, промислових, владних і бізнес організаціях – аналізувати проблеми для рішення, формування і тестування завдання, застосовувати сучасне обладнання, працювати в команді та створювати програмні продукти.

Згідно IEEE – Computer Society: інженерія програмного забезпечення (software engineering) – розробка та впровадження систем програмного забезпечення в рамках заданого бюджету і без дефектів.

2План

Інженерія програмного забезпечення - це систематична розробка і застосування технік, які ведуть до створення надійного програмного забезпечення. Інженерам необхідне широке розуміння принципів, на основі яких будуються і діють не тільки програмне забезпечення, але апаратне і комунікації.

Інженери з програмного забезпечення мають навички з аналізу вимог користувачів і проектування, конструювання, тестування і супроводження програмного забезпечення. Розробляють різні види програмного забезпечення, такі як програмне забезпечення для операційних систем та розподілених мереж, компілятори, які перетворюють програми для виконання на комп'ютері.

Програмне забезпечення розробляється командою. В процесі розробки програмного продукту співпрацюють представники різних галузей: інженерних, маркетингових, виробничих і дизайнерських, але розробники програмного забезпечення є основною частиною.

2.1План бакалаврату

План пропонує дисципліни і схему навчання, що спрямована на підготовку бакалавра з інженерії програмного забезпечення.

  1. Цілі

Цілями плану бакалаврату програмнї інженерії є:

1. Випуск спеціалістів, які добре освічені з фундаментальних основ інженерії програмного забезпечення і в змозі продовжувати свій професійний розвиток протягом всієї подальшої кар'єри. Програма поєднує в собі теорію з урахуванням її застосування на практиці інженерії програмного забезпечення.

2. Створення людського потенціалу в галузі розробки програмного забезпечення в державному та приватному секторах для студентів, які хочуть стати фахівцями у галузі розробки програмного забезпечення з використанням різних мов, платформ та програм, використовуючи методичний підхід.

3. Випуск спеціалістів з гарними комунікативними навичками, здатних відповідально працювати в різних середовищах і командах.

2.2Дозволи

Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АВ № 529290, дата видачі 27.07.2010 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного авіаційного університету (надалі – Приймальна комісія (ПК)) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

Національний авіаційний університет (НАУ) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо – кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. До НАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (ОКР) та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до НАУ на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу та прийнятим на навчання на перший курс, надання місць у гуртожитку гарантовано.

  1. Вступні вимоги

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою. На навчання для здобуття ОКР спеціаліста приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра. На навчання для здобуття ОКР магістра приймаються особи, які здобули ОКР бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців ОКР магістра на основі здобутого ОКР спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб. НАУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки. НАУ здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  1. Необхідні документи

 1. Заява (бланк видається в університеті);

 2. Оригінал атестата та додатку до атестата або їх завірені копії;

 3. Оригінал сертифіката (сертифікатів) УЦОЯО, або їх завірені копії;

 4. Оригінал медичної довідки за формою 086-У або її завірена копія;

 5. 6 фотокарток розміром 3x4 см;

 6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 7. Копія паспорта: 1, 2, 11 стор.;

 8. Копія військового квитка (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для юнаків.

Оригінали всіх документів абітурієнт пред’являє особисто.

Для абітурієнтів, що вступають на заочну форму навчання, додатково додається копія трудової книжки, завірена підприємством.

Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

за денною формою навчання

05 липня 2011 р. – 30 серпня 2011 р.;

за заочною формою навчання

14 червня 2011 р.- 20 серпня 2011 р.

Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НАУ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

за денною формою навчання

14 червня 2011 р. – 30 серпня 2011 р.;

за заочною формою навчання

14 червня 2011 р.- 30 серпня 2011 р.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс

17 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени

22 липня 2011 року

1 серпня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

6 серпня 2011 року

Строки проведення творчих конкурсів

10– 31 липня 2011 р.

Строки проведення вступних екзаменів

23 – 31 липня 2011 р.

2-6 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

7 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням -

10 серпня;

17 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - 20 серпня.Скачать документ

Похожие документы:

 1. European credit transfer system (8)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (3)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. European credit transfer system (11)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. European credit transfer system (2)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..