Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
С этой книгой я познакомился дважды: вначале в 2007г., когда решил почитать какой-либо монументальный источник по проблематике гомосексуализма, но до ...полностью>>
'Документ'
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании», а...полностью>>
'Заседание'
Через месяц заканчивается 2009 год, объявленный Президентом Российской Федерации Годом молодежи. Уже сейчас можно подвести основные итоги его проведен...полностью>>
'Программа'
Развитие. Ресурсы мирового хозяйства. Мировое хозяйство – целостная система. Основные показатели развития мирового хозяйства. Образование и развитие м...полностью>>

Звіт про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ

про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

п/п

Назва заходу

Політичні пріоритети Міністерства та рішення, на підставі яких виконується захід

Виконавець (назва структурного підрозділу)

Строк

виконання

Відмітка про виконання

(виконано/не виконано

/виконано не в повній мірі)

Досягнутий результат, природоохоронний ефект від впровадження заходу

І Розвиток законодавства

1.1

(21)

Підготовка та надання пропозицій Мінприроди про внесення змін до нормативно-правових актів у галузі охорони навколишнього природного середовища

Наказ Мінприроди від 19.12.06 №548

Відділи

Держуправління, сектор правового забезпечення

упродовж року

Виконано

Удосконалення законодавства у сфері охорони, використання та відтворення природних ресурсів

ІІ Державне регулювання та удосконалення його механізмів

2.1

(22)

Участь у підготовці Угод про регіональний розвиток областей

Постанова КМУ від 23.05.07 №751, наказ Мінприроди від 19.12.06 №548

Сектор правового забезпечення,

відділи

Держуправління

упродовж року

Виконано

2.2

(26)

Підготовка інформації територіальному органу ДПА, обласному статуправлінню про зміни до переліку підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів

Угода про взаємодію інформаційних систем Мінприроди та ДПА України від 10.12.04,

Угода про загальні засади співробітництва між Мінприроди та Держкомстатом від 17.11.05

Відділ охорони

атмосферного повітря,

відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи,

відділ екологічної безпеки

до 1 грудня,

щокварталь-но

Виконано

Забезпечення повноти обліку забруднювачів навколишнього природного середовища

2.3

(42)

Удосконалення механізмів розгляду і видачі документів дозвільного характеру.

Участь у роботі дозвільного центру, з метою належної організації дозвільно - погоджувальної діяльності

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанова КМУ від 21.05.2009 №526

Сектор правового забезпечення, відділи Держуправління

упродовж року

Виконано

Спрощення процедур підготовки та отримання документів дозвільного характеру для заявника

2.4

(43)

Участь у землевпорядних нарадах, погодження матеріалів з раціонального використання земельних ресурсів

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Дніпропетровський Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано.

Див. аналіт. довідку

Раціональне використання земельних ресурсів

2.5

(44)

Участь у лісовпорядних нарадах, погодження матеріалів лісовпорядкування, розрахункових лісосік рубок головного користування

Наказ Мінекобезпеки України від 25.07.97 №118, Лісовий Кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.07. №761 та від 16.05.07 №733

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи, Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Звернень не надходило і рубки головного користування в області не проводяться

2.6

Підготовка та надання до Мінприроди України аналітичних матеріалів, що характеризують стан справ у сфері охорони навколишнього природного середовища в регіоні

Окреме доручення Мінприроди України від 25.02.09 №54-од

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щоквар-тально до 20 числа

Виконано

Підготовлено та надано до Мінприроди аналітичні матеріали листами за

№ 1-53-4-1 від 20.01.10р.

№ 1-589-4-1 від 19.04.10р. № 1-1063-4-1 від 12.07.10р

№1-1685-4-1 від 18.10.10

№1-1847-4-1 від 10.11.10

2.7

Надання інформації про кількість платників збору за забруднення навколишнього природного середовища та загальну суму надходжень збору за даними Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області

Лист Мінприроди України від 22.12.05 №12922/15/2-8

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щоквар-тально до 20 числа

Виконано

Надано інформацію до Мінприроди про кількість платників збору та загальну суму надходжень збору

№ 1-87-4-1 від 15.01.10р.

№ 1-584-4-1 від 19.04.10р № 1-1121-4-1 від 30.07.10р. №1-1799-4-1 від 03.11.10

ІІІ Розробка та реалізація Державних програм

3.1

(55)

Надання пропозицій до програми соціально-економічного розвитку регіону і підготовка звітної інформації з виконання розділу «Охорона навколишнього природного середовища»

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

упродовж року

Виконано

Направлено лист

№ 2-55-4-1 від 21.01.2010 року та № 2-590-4-1 від 19.04.2010 року

№ 2-1062-4-1 від 12.07.2010 № 2-1670-4-1 від 15.10.10 № 2-1890-4-1 від 15.11.10 до Обласної Державної Адміністрації щодо стану справ у сфері охорони навколишнього природного середовища

3.2

(56)

Участь у розробленні нових екологічних програм регіонального розвитку, обласних комплексних програм

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм,

відділи Держуправління

упродовж року

Виконано

До міських рад та райдержадміністрацій, у яких термін дії програм екологічного спрямування закінчується у 2010 році, направлено листи щодо розробки нових програм або коригування діючих на довгострокову перспективу (вих. листи від 24.02.10 № 2-235-4-1). Здійснено розгляд, опрацювання та надано пропозиції до місцевих програм екологічного спрямування міст Жовті Води, Орджонікідзе, Тернівка (вих. листи № 2-925-4-1 від 15.06.10, та № 2-944-4-1

від 21.06.10)

3.3

(57)

Забезпечення виконання і здійснення контролю заходів, підготовка і подання до Мінприроди річних звітів про стан виконання:

- Загальнодержавної програми формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки і відповідних обласних програм (заходів);

- Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води

Закон України від 21.09.2000 № 1989-ІІІ «Про Загальнодержавну програму формування національної екомережі України на 2000-2015 роки»

Постанова ВРУ від 27.02.97 №123/97-ВР «Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

упродовж року

Виконано

Виконано

Проведено шість засіданнь Координаційної ради з питань формування та розвитку національної екомережі області. Внесено до Дніпропетровської облдержадміністрації пропозиції щодо фінансування заходів, визначених Програмою формування та розвитку національної екологічної мережі Дніпропетровської області на 2011 рік

Здійснено аналіз стану виконання першочергових заходів щодо реалізації Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

3.4

(58)

Організація та ведення моніторингу об’єктів довкілля

Постанова КМУ від 30.03.98 №391, Постанова ВРУ від 20.02.2003 №565-ІV

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

упродовж року

Виконано

Див. аналіт. довідку

3.5

(59)

Здійснення контролю за виконанням суб’єктами господарювання заходів регіональних і обласних програм

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм,

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано Див. аналіт. довідку

3.6

Надання інформації щодо надходження в область централізованих коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Запит головного фінансового управління Дніпропетровської облдержадміністрації від 06.02.09 №312/0/17-09

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щомісячно (до 5 числа)

Виконано

Направлено інформацію до Дніпропетровської Облдержадміністрації щодо надходження в область централізованих коштів (листи за

№ 2-130-4-1 від 03.02.10р. № 2-304-4-1 від 02.03.10 р № 2-455-4-1 від 31.03.10,

№ 2-662-4-1 від 29.04.10,

№ 2-847-4-1 від 01.06.10,

№ 2-944-4-1 від 01.07.10 № 2-1048-4-1 від 09.07.10,

№ 2-1357-4-1 від 01.09.10,

№ 2-1547-4-1 від 29.09.10 № 2-1783-4-1 від 01.11.10

№ 2-2007-4-1 від 01.12.10

№ 2-2238-4-1 від 31.12.10)

3.7

Формування та надання звітів щодо виконання природоохоронних заходів за бюджетними програмами Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Наказ Мінприроди України від 28.10.02 №418

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щоквар-тально та щорічно

(до 15 числа)

Виконано

Направлено листи за

№1-1641-4-1 №1-1642-4-1 №1-1643-4-1 №1-1644-4-1 від 13.10.10

У 2010 р. з Держфонду ОНПС було виділено кошти у розмірі 2907,332 тис. грн. на виконання заходу «Будівництво полігону твердих побутових відходів у м. Жовті Води», проте на розрахунковий рахунок ДУ кошти не надходили, фінансування не здійснювалось

3.8

Здійснення контролю за складанням і веденням реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць видалення відходів

Закон України «Про відходи» із змінами та доповненнями

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Створення бази даних щодо об’єктів утворення відходів та місць видалення відходів

ІV Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність

4.1

(78)

Розгляд матеріалів і видача дозволів на:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- спеціальне водокористування;

- розміщення відходів;

- виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення і утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548, постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302,

наказ Мінприроди України від 09.03.2006 №108

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони

атмосферного повітря

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Відділ екологічної безпеки

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

упродовж року

упродовж року

упродовж року

Виконано

Виконано

Див. аналіт довідку

Виконано

Виконано

За 2010 рік видано 501 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу підприємствам, установам, організаціям

(за 2009 рік - 870)

Видано 206 дозволів на спеціальне водокористування

Підготовлено 72 дозволи на розміщення відходів на 2011 рік

Підготовлено 76 дозволів.

- будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів;

- спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення;

- спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 № 548, Закон України від 09.04.99 №591-ХІV «Про рослинний світ»

Закон України від 09.04.99 №591-ХІV «Про рослинний світ»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Даний захід не відноситься до компетенції Держуправління

упродовж року

упродовж року

упродовж року

Виконано

Виконано

Погоджено 12 дозволів

Матеріали на розгляд не надходили

- спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

Закони України від 16.10.1992 №2707-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 16.06.1992 №2456-ХІІ «Про природно-заповідний фонд України», ПКМУ від 10.08.1992 №459 «Про порядок видачі дозволів на спецвикористання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення», наказ Мінприроди від 24.01.08 №27 «Про затвердження Інструкції порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах ПЗФ загальнодержавного значення»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Видано:

- дозвіл від 29.03.10 №2/13-2010 Дніпровсько-Орільському природному заповіднику;

- дозвіл від 10.03.10 №1/13-2010 КЗДОФТЛ «Солоний лиман»;

- спеціальне, крім промислового, використання водних живих ресурсів у межах природно-заповідного фонду України та видів риб, морських ссавців, водних безхребетних і рослин, занесених до Червоної книги України;

Закон України від 13.12.2001 №2894-ІІІ «Про тваринний світ», ПКМУ від 28.09.96 №1192 «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства», наказ Держкомрибгоспу від 11.11.05 №623/404 «Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

І півріччя

Виконано

Матеріали на розгляд не надходили

- проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду;

- селекційний відстріл мисливських тварин на територіях та об`єктах природно-заповідного фонду;

- користування надрами.

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Закон України від 22.02.2000 №1478-III «Про мисливське господарство та полювання», наказ Держкомлісгоспу України від 30.05.2001 №47 «Про затвердження Інструкції про селекційний відстріл мисливських тварин»

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

упродовж року

упродовж року

Виконано

Виконано

Виконано

Видано 21 дозвіл на буріння свердловина на воду

Матеріали на розгляд не надходили

Розгляд матеріалів згідно чинного законодавства

4.2

(79)

Розгляд матеріалів та надання погоджень:

- проекту лімітів на використання природних ресурсів у межах ПЗФ загальнодержавного значення:

Наказ Мінприроди від  19.12.2006 №548, закони України від 16.10.1992 №2707-XII «Про охорону навколишнього природного середовища», від 16.06.1992 №2456-ХІІ «Про природно-заповідний фонд України», ПКМУ від 10.08.1992 №459 «Про порядок видачі дозволів на спецвикористання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення», наказ Мінприроди від 24.01.08 №27 «Про затвердження Інструкції порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах ПЗФ загальнодержавного значення»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

ІІІ квартал

Виконано

Розглянуто та погоджено проект ліміту на 2011рік для - КЗ ДОФТЛ (на території ландшафтного заказазника загальнодержавного значення «Солоний лиман»);

- ДОПЗ (Дніпровсько-Орільський природний заповідник)

- акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню;

Наказ Мінприроди України від 19.12.2006 №548, положення про Держуправління (затверджено наказом Мінприроди України від 19.02.07 №55),

постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.06 №1045,

ст. 27 Закону України «Про рослинний світ»

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Дотримання вимог правоохоронного законодавства при знесенні зелених насаджень.

Розглянуто 758 актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню.

- проекту буріння експлуатаційних водозабірних свердловин;

Наказ Мінприроди України від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Погоджено 21 проект на виконання робіт на буріння свердловина на воду

- планів розробки родовищ корисних копалин і переробки мінеральної сировини;

ст.19 «Гірничого Закону України» (1999 р.) передбачає погодження планів гірничих робіт лише з органами гірничого нагляду, а ст.51 Кодексу України «Про надра» (1994 р.) передбачає погодження цих планів і з органами Держнаглядохоронпраці, і з органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Інструкцію щодо розгляду планів гірничих робіт не розроблено

- величин фонових концентрацій забруднюючих речовин (визначені розрахунковим методом);

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548, наказ Мінекоресурсів України від 30.07.2001 №286

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

Оформлено та видано фонових концентрацій забруднюючих речовин для 111 підприємств (за 2009 рік - 176)

- паспорта місць видалення відходів;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Протягом кварталу погоджено та внесено до відповідного реєстру 29 паспортів місць видалення відходів

- лімітів використання мисливських тварин;

Закони України від 13.12.2001 №2894-ІІІ, «Про тваринний світ» та від 22.02.2000 №1478-III «Про мисливське господарство та полювання», наказ Мінприроди від 26.05.99 №116 «Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення»;

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

І квартал

Виконано

Погоджено проект лімітів добування мисливських тварин на 2010 рік (лист від 18.03.10 №1-382-13-1)

- лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Матеріали на розгляд не надходили

- режимів рибогосподарської експлуатації;

Земельний кодекс України, Водний кодекс України, наказ Держкомрибгоспу від 15.01.08 №4

«Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання».

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Розглянуто та погоджено 8 режимів рибогосподарської експлуатації

- містобудівних обґрунтувань ДБН Б.1.1-

4-2002 «Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження містобудівного обґрунтування»;

Положення про Держуправління (затверджено наказом Мінприроди України від 19.02.07 №55),

наказ Мінприроди України від 05.11.04 №434

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Погоджено 83 містобудівних обґрунтувань

- пропускної спроможності мисливських угідь у мисливський сезон;

Закони України від 13.12.2001 №2894-ІІІ, «Про тваринний світ» та від 22.02.2000 №1478-III «Про мисливське господарство та полювання», наказ Мінприроди від 26.05.99 №116 «Про затвердження Інструкції щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення»;

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

ІІ півріччя

Виконано

- лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення

Закон України від 09.04.99 №591-ХІV «Про рослинний світ»;

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Матеріали на розгляд не надходили

4.3

(80)

Розгляд матеріалів та надання висновків:

- про погодження (матеріалів вибору земельної ділянки для розміщення об'єктів/ місць розташування об'єктів/ проекту відведення земельної ділянки);

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548, наказ Мінприроди України від 05.11.04 №434

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Дотримання природоохоронних вимог при вирішенні питань щодо переходу прав на землю та зміни цільового призначення земельних ділянок, регулювання стану справ у сфері земельних ресурсів

Розглянуто:

- матеріалів по вибору земельних ділянок – 1087;

- місць розташування об'єктів - 327;

- проектів землеустрою - 3870

- державної екологічної експертизи

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.07 №1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення державної експертизи»,

постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 №554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», Закон України від 09.02.95 №45/95-ВР «Про екологічну експертизу» (ст. 37), наказ Мінприроди України від 04.09.06 №395

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано

Покращення дотримання норм природоохоронного законодавства при будівництві, запобігання негативного впливу на навколишнє середовище. Підготовлено та видано 179 висновків

4.4

(81)

Розгляд матеріалів і видача лімітів на утворення та розміщення відходів

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Регулювання обсягів утворення та розміщення відходів. Погоджено 442 ліміти на утворення та розміщення відходів на 2011 рік

4.5 (82)

Розгляд матеріалів та видача:

- листів - роз’яснень про відсутність у продукції озоноруйнівних речовин;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548, постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.09 №1406,

наказ Мінприроди від 12.02.2010 №79

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

За 2010 рік видано 279 листів-роз’яснення на ввезення/вивезення суб’єктом господарювання продукції що може містити озоноруй-нівні речовини, експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню

- погодження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Погоджено 8 проектів

- погодження договору оренди водних об'єктів;

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Матеріали на розгляд не надходили

- акта готовності об’єкта до експлуатації;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №923

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Дотримання вимог правоохоронного законодавства при здачі об'єктів виробничого, житлово-комунального призначення. Прийнято участь у роботі державних комісій по прийняттю в експлуатацію 118 об’єктів

- реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Розглянуто та затверджено реєстрові карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів для 25 підприємств

4.6

Розгляд та погодження технічних паспортів відходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2034

«Про ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Ведення первинного обліку відходів

Погоджено технічні паспорти відходів 30 підприємств

4.7

Розгляд матеріалів щодо видачі екологічних карток для отримання ліцензій на видобуток підземних вод

Наказ Мінекобезпеки України від 30.09.96 №119

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

видано 4 картки

4.8

Розгляд проектів водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

Водний кодекс України, ст. 87

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Погоджено 121 проект

4.9

Розгляд проектів ГДС

Водний кодекс України (ст.ст. 1, 34, 35, 36, 48, 49, 70)

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Затверджено 22 проекти

4.10

Розгляд проектів нормативів питомих балансових норм водоспоживання та водовідведення

Водний кодекс України (ст.ст. 1, 34, 40)

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Погоджено 48 проектів

4.11

Розгляд та аналіз дотримання умов регламенту скиду надлишку зворотних вод підприємств Кривбасу

Водний кодекс України (ст.74), розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 №1318-р

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

осінньо- зимовий період

Виконано

В ході скиду зворотних і шахтних вод не допускались перевищення витратних обсягів, передбачених регламентом (згідно регламенту 11,8 млн.м3, фактичний скид -11,2 млн.м3 )

4.12

Розгляд та аналіз дотримання умов регламенту скиду шахтних вод ДХК «Павлоградвугілля»

Водний кодекс України (ст.74)

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

осінньо- зимовий період

Виконано

4.13

Надання копії виданих висновків стосовно вилучення (викупу), надання земельних ділянок, у тому числі у зв’язку зі зміною їх цільового призначення, під водними об’єктами та в межах нормативних розмірів їх прибережних смуг, земельних лісових ділянок, а також земельних ділянок оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Наказ Мінприроди від 18 травня 2010 року №218 «Про питання, пов’язані з розглядом природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи охорони навколишнього природного середовища та Дніпродзержинський та Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року (до 5 числа кожного місяця наступного за звітним)

Виконано

Забезпечення збереження цінних природоохоронних територій і складових екомережі

V Практичні заходи щодо реалізації державної політики

5.1

Наповнення інформаційно-аналітичної бази даних «Екологічний паспорт регіонів України»

Окреме доручення Мінприроди від 24.11.2009 №467-од

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

1 лютого,

10 червня

Виконано

Направлено листи до Мінприроди за

№ 1-92-4-1від 27.01.2010р. та № 1-775-4-1 від 19.05.2010р

5.2 (102)

Проведення заходів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, підприємств, установ і організацій щодо виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів

Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; «Про відходи»; Земельний та Водний Кодекси України

Відділи Держуправління

упродовж року

Виконано

Див. аналіт. довідку

Формування державної екологічної політики, здійснення координації і контролю за її реалізацією відповідними органами.

5.3

(103)

Організація співпраці із правоохоронними органами

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»,

наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Сектор правового забезпечення

упродовж року

Виконано

У разі виявлення Держуправлінням порушень природоохоронного законодавства інформація надається до правоохоронних органів для подальшого реагування.

5.4 (104)

Ведення державного обліку у галузі охорони атмосферного повітря

Закон України «Про охорону атмосферного повітря», постанова КМУ від 13.12.2001 №1655, наказ Мінекоресурсів України від 10.05.2002 №177

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

Поставлено на державний облік в галузі охорони атмосферного повітря 43 об’єктів (за 2009 рік - 41). Загальна кількість об’єктів, поставлених на державний облік: 934.

5.5 (105)

Забезпечення функціонування регіональних центрів моніторингу довкілля

Постанова КМУ від 30.03.98 №391

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

упродовж року

Виконано

Див. аналіт. довідку

5.6

(107)

Ведення кадастру червонокнижних та регіонально-рідкісних видів рослин і тварин

Закони України від 09.04.99 №591-ХІУ «По рослинний світ», від 13.12.01 №2894-ІІІ «Про тваринний світ» та від 07.02.02 №3055-ІІІ «Про Червону книгу України», ПКМУ від 22.02.06 №195 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» та від 15.11.94 №772 «Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи,

упродовж року

Виконано,

не в повній мірі

Було внесено пропозиції до облдержадміністрації щодо виділення фінансування лист від 29.07.09 №2-1261-13-1 але кошти не виділено

5.7 (108)

Забезпечення державної підтримки з виконання робіт закріплення полезахисних лісових смуг за агролісомеліоративними підрозділами

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.07 № 253, окреме доручення Прем’єр-Міністра України 04.04.07 № 16510/0/1-07

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

В районах проводяться роботи по переведенню лісових насаджень в підпорядкування державних лісогосподарських підприємств з подальшим оформленням державних актів на право постійного

користування

5.8 (109)

Розгляд запитів на фінансування за рахунок міського природоохоронного фонду розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж у натурі територій заказників загальнодержавного значення

Укази Президента України від 23.05.2005 № 838, від 14.08.2009 № 611, витяг з Протоколу № 50 засідання КМУ від 29.06.09

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

І-ІІ квартали

Виконано

Розглянуто та погоджено запит про виділення коштів із Державного бюджету на розробку проекту по встановленню в натурі меж парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Парк ім.Шевченка» та Ботанічного саду ДНУ

5.9 (110)

Підготовка проекту заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Державний бюджет України на 2010 рік; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм, відділи Держуправління

І-ІІ квартали

Виконано

Підготовлено та направлено листи до Дніпропетровської облдержадміністрації з пропозиціями щодо фінансуванню на 2011 рік

5.10 (111)

Розроблення положень та охоронних зобов’язань для новостворених територій і об’єктів природно-заповідного фонду

Закон України від 16.06.92 №2456 «Про природно-заповідний фонд»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Розроблено положення та охоронні зобов’язання на об’єкти ПЗФ на території Покровського, Дніпропетровського, Синельниківського, Солонянського, Юр’ївського та Криворізького районів

5.11

Реєстрація звітів по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Наказ Мінекобезпеки України від 10.02.1995 №7

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

Зареєстровано 215 звітів по проведенню інвентаризації викидів забруднюючих речовин (за 2009 рік – 181)

5.12

Направлення повідомлень власникам відходів, яким необхідно одержати ліміти на утворення та розміщення відходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»

Відділ екологічної безпеки

до 1 березня

Виконано

Забезпечення повноцінного управління процесами утворення відходів та поводження з ними

5.13

Розгляд матеріалів інвентаризації джерел утворення та видів відходів

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2034

«Про ведення державного обліку та паспортизації відходів»

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Ведення первинного обліку відходів

Протягом 2010 року зареєстровано 141 звіт з інвентаризації джерел утворення відходів

5.14

Сприяння у своєчасному оновленні реєстрів місць видалення відходів (МВВ), об'єктів утворення відходів(ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ). Організація своєчасного оновлення інформації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2034

«Про ведення державного обліку та паспортизації відходів»,

постанова Кабінету Міністрів України від 038.98 №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів»,

постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.98 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Поліпшення управління у сфері поводження з відходами

Протягом 2010 року до відповідних реєстрів внесено:

реєстрів місць видалення відходів (МВВ)- 29 (станом на 05.01.11 загальна кількість - 193);

об'єктів утворення відходів(ОУВ) - 5 (станом на 05.01.11 загальна кількість - 105);

об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) – 5 (станом на 05.01.11 загальна кількість - 17)

5.15

Збір, систематизація та аналіз матеріалів щодо порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Створення бази данних щодо порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель

5.16

Збір, систематизація та аналіз матеріалів щодо комплексного та раціонального використання надр

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ екологічної безпеки

упродовж року

Виконано

Створення бази даних щодо використання надр

5.17

Підготовка матеріалів та надання запитів на фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (ДФОНПС)

Наказ Мінприроди України від 21.05.02 № 189

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

І півріччя

Виконано

Направлено листи до Мінприроди стосовно запитів про виділення коштів з Державного фонду на 2010 рік

(№ 1-413-4-1 від 25.03.10, № 1-430-4-1 від 29.03.10)

№ 1-954-4-1, № 1-955-4-1, № 1-956-4-1, № 1-957-4-1 від 22.06.10

5.18

Контроль та координація за виконанням Програми моніторингу довкілля Дніпропетровської області

Наказ Мінприроди України від 08.04.04 №147, розпорядження КМУ від 31.12.04

№ 992-р, наказ Мінприроди України від 04.09.06 № 395

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

упродовж року

Виконано

Виконується постійно

5.19

Контроль та координація за виконанням заходів «Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами-забруднювачами на 2007-2015 роки»

Рішення колегії Мінприроди України від 24.06.2005 року №5,

рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 04.12.07 № 295-13/V

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

упродовж року

Виконано

Див. аналіт. довідку

5.20

Проведення засідань колегій Держуправління

Положення про Держуправління (затверджено наказом Мінприроди України від 19.02.07 №55)

Відділ кадрів, планування та загальних питань

щокварталу

Виконано

Проведено засідання колегії згідно плану на рік. Проведено аналіз поліпшення стану навколишнього природного середовища за підсумками минулого року.

5.21

Забезпечення організації діловодства у підпорядкованих структурах Держуправління

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року №1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»

Відділ кадрів, планування та загальних питань

упродовж року

Виконано

Дотримання Інструкції з діловодства в Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, яку затверджено наказом Державного управління № 1 від 09.01.07р. та змінами до неї, затвердженими наказом Держуправління

№ 46 від 13.10.09 року

5.22

Інформування населення Дніпропетровського регіону через ЗМІ про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища

Наказ Мінприроди України від 01.11.2005 №397 «Про затвердження Положення про щоквартальне інформування населення через ЗМІ про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища», окреме доручення Мінприроди України від 01.02.2006 №18 «Щодо інформування населення про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами довкілля», наказ Мінприроди України від 04.09.06 №395

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано

Підготовлено інформацію за ІV квартал 2009 року, за 2009 рік та за І - ІІІ квартали 2010 року про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами довкілля на загальнодержавному рівні на території Дніпропетровської області, яку опубліковано в обласній газеті «Зоря» від 9 лютого 2010 №14 (21025), від 16 березня 2010 року №28 (21039), від 18 травня 2010 року №51(21062), від 17 серпня 2010 року №88 (21099), від 16 листопада 2010 року №126 (21137)

5.23

Надання фотоматеріалів для розміщення на веб-порталі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України

Лист Мінприроди України

від 12 березня 2008 року №24

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

щомісяця

Виконано

VІ Міжнародне співробітництво

6.1 (139)

Виконання зобов’язань України перед:

- Рамсарською конвенцією про водно-болотні угіддя;

- Конвенцією про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини;

- Конвенцією про охорону флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська Конвенція);

- Конвенцією про біорізноманіття;

- Європейською ландшафтною конвенцією у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Закони України «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя», «Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі», «Про приєднання України до Конвенції про охорону дикої флори і фауни», «Про ратифікацію Конвенції про охорону біорізноманіття», «Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано

Знаходиться на постійному контролі,

Підготовлено до видання збірник «Біорізноманіття Дніпропетровської області «Птахи»

6.2

Інформування Мінприроди України про стан виконання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що відносяться до компетенції обласних державних управлінь охорони навколишнього природного середовища

Окреме доручення Мінприроди України від 24 грудня 2004 року №226

Відділи Держуправління

щоквар-тально

(до 3 числа місяця, наступного за звітним кварталом)

Виконано

Підготовлено та надано Мінприроди України щоквартальну інформацію про стан виконання проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (вих. листи: від

29.12.09 №1-2164-1-1; 01.04.10 №1-457-1-1; 01.07.2010 №1-988-16-1;

04.10.2010 №1-1564-16-1; 29.12.2010 № 1-2221-16-1)

VІI Екологічна наука, освіта і співпраця з громадськістю

7.1 (149)

Проведення конференцій, робочих нарад, навчально-методичних семінарів та інших заходів відповідно до компетенції

Положення про Держуправління (затверджено наказом Мінприроди України від 19.02.07 №55)

Відділи Держуправління

упродовж року

Виконано. Див. аналіт. довідку

Інформування представників органів влади, організацій та громадськості

7.2 (167)

Видання рекламних буклетів, проспектів, плакатів з екологічної тематики

Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища»,

«Про інформацію»

Відділи Держуправління

упродовж року

Виконано

Державним управлінням розроблено два екологічні бігборди, які виготовлено ТОВ «Клєвєр». Зазначені бігборди, за сприяння Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розміщено на території області (мм. Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь).

Держуправлінням

підготовлено «Природоохоронний інформаційно-виставковий стенд Дніпропетровської області», який було виставлено 13-16 квітня 2010 року на ХІІІ Міжнародній виставці-ярмарку «Екологія - 2010» (м. Київ) та на III Міжнародній виставці «Довкілля 2010»

7.3 (169)

Організація природоохоронних і освітніх заходів на підтримку акцій «День водно-болотних угідь», «День довкілля», «Міжнародний День Землі», «Всесвітній день захисту навколишнього середовища», «Парки тисячоліть», «До чистих джерел», у межах, природоохоронних територій із залученням громадськості

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи,

відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ,

Дніпропетров-

ський, Західно-

Донбаський, Криворізький та Нікопольський відділи охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

Підвищення рівня екологічної освіти та

свідомості населення

7.4 (172)

Надання організаційно-методичної підтримки роботі Громадської ради організацій природоохоронного спрямування при Держуправлінні

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано. Див. аналіт. довідку

Підвищення екологічної інформованості населення

7.5 (173)

Формування зв’язків з громадськими природоохоронними організаціями з актуальних питань охорони природних об’єктів, контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи,

відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано

Реалізація пріоритетів охорони та збереження довкілля

7.6 (174)

Збір і узагальнення інформації про стан довкілля у регіонах, отриманої від суб’єктів системи моніторингу регіонального рівня

Наказ Мінприроди від 26.04.2007 №218

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щомісяця,

щокварталу

Виконано

На виконання наказу Міприроди України від 26.04.2007 № 218 «Про надання екологічної інформації» направлено листи до Міністерства охорони навколишнього природного середовища за

№ 1-47-4-1 від 19.01.10, № 1-209-4-1 від 18.02.10, № 1-384-4-1від 18.03.10, № 1-575-4-1від 16.04.10, № 1-772-4-1 від 12.05.10,

№ 1-935-4-1 від 18.06.10

№ 1-1089-4-1від 19.07.10, № 1-1210-4-1 від 10.08.10,

№ 1-1427-4-1 від 14.09.10 №1-1686-4-1 від 18.10.10 №1-1912-4-1 від 17.11.10

№1-2125-4-1 від 17.12.10

7.7

(175)

Підготовка та видання доповідей про стан навколишнього природного середовища у регіонах за 2009 рік

Закон України
«Про охорону навколишнього природного середовища»,

рішення РНБО «Про стан безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України»

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

ІІІ квартал

Виконано

Направлено лист за

№ 1-1096-4-1 від 22.07.10

7.8 (176)

Виконання вимог

Орхуської конвенції

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»,

Орхуська конвенція

Відділи Держуправління

упродовж року

Виконано. Див. аналіт. довідку

Підвищення рівня екологічної свідомості населення

7.9

Участь у проведенні засідань Громадської ради організацій природоохоронного спрямування в Дніпропетровській області (ГР)

Положення про ГР при Держуправлінні від 05.03.08

Відділи Держуправління,

ГР

упродовж року

Виконано. Див. аналіт. довідку

7.10 (166)

Розроблення і поширення соціальної реклами екологічного спрямування

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»,

наказ Мінприроди України

від 04.09.06 №395

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ,

Дніпропетров-

ський, Західно-

Донбаський, Криворізький та Нікопольський відділи охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано. Див. аналіт. довідку

Підвищення рівня екологічної свідомості населення

7.11

Випуск екологічної сторінки в Дніпропетровській обласній газеті «Зоря»

Наказ Мінприроди України від 04.09.06 №395

Відділи Держуправління

упродовж року

Виконано

За матеріалами Держуправління щомісячно видається екологічна сторінка в Дніпропетровській обласній газеті «Зоря»

(№2 (21013) від 12.01.10; №14 (21025) від 9.02.10; №28 (21039) від 16.03.10; №39 (21050) від 13.04.10; №51 (21062) від 18.05.10; №62 (21073) від 15.06.10; №70 (21081) від 06.07.10; №88 (21099) від 17.08.10; №96 (21107) від 07.09.10;

№114 (21125) від 19.10.10; №126 (21137) від 16.11.10; №141 (21152) від 21.12.10)

7.12

Надання Міністерству охорони навколишнього природного середовища України інформації Держуправління для новин веб-порталу Мінприроди України

Окреме доручення першого заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України

від 11.01.08 №7, окреме доручення заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України від 8 вересня 2010 року №331,

лист Мінприроди України від 12.02.08 №1673/08/10-08

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано

Періодично Держуправлінням надається інформація для новин веб-порталу Мінприроди України

7.13

Постійне розміщення екологічної інформації на веб-сайті Держуправління

Наказ Держуправління

від 23.09.09 №38

Відділ державної екологічної експертизи, зв’язків з громадськістю та взаємодії із ЗМІ

упродовж року

Виконано

Підвищення рівня екологічної поінформованості населення

7.14

Надання Мінприроди України інформації про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища Дніпропетровської області згідно Положення про щоквартальне інформування населення через ЗМІ

Лист Мінприроди від 08.05.08 №5635/20/10-08

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щоквар-тально та щорічно

(до 25 числа)

Виконано

Направлено лист щодо інформування населення про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами довкілля за

№ 1-79-4-1 від 25.01.10р. № 1-624-4-1 від 23.04.10,

№ 1-642-4-1 від 27.04.10 № 1-1104-4-1 від 26.07.10 №1-1746-4-1 від 25.10.10

7.15

Відзначення Всесвітнього дня води

Рішення Конференції ООН з Навколишнього середовища і Розвитку Об’єднаних націй (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік)

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

22 березня

Виконано

За підтримкою Мінприроди України відбулась міжобласна науково-практична конференція – семінар „Співробітництво у вирішенні проблем раціонального водокористування та охорони вод”. В роботі конференції прийняли участь представники спеціалісти – водники 8 Держуправлінь України.

7.16

Участь у роботі зі зверненнями громадян до Держуправління, які відносяться до компетенції Держуправління

Накази Мінприроди України від 21.06.04 №242 та від 14.03.06 №127

Відділ кадрів, планування та загальних питань

упродовж року

Виконано

Див. аналітичну довідку

7.17

Надання Мінприроди України звітів щодо отриманих звернень громадян

Наказ Мінприроди України від 01.08.07 №374

Відділ кадрів, планування та загальних питань

щоквартально

Виконано

На виконання наказів Мінприроди від 21 червня 2004 р. № 242, 14 березня 2006 р. № 127, 1 серпня 2007р. № 374 та 09 лютого 2008р № 60 надано інформацію щодо отриманих звернень громадян за 2010рік (лист № 1-2217-1-1 від 29.12.2010р.)

VІІІ Організаційне та кадрове забезпечення реалізації державної політики

8.1

(191)

Забезпечення виконання державними службовцями структури Мінприроди вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ кадрів, планування та загальних питань, сектор правового забезпечення

упродовж року

Виконано

Наказом Держуправління

від 14.04.10 №30-ос затверджено План заходів Держуправління на 2010 рік, спрямованих на запобігання корупційним та злочинним проявам. Відповідно до Плану заходів протягом звітного періоду відділом кадрів та сектором

правового забезпечення

проведені навчання серед

працівників управління щодо дотримання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією», забезпечено своєчасне подання державними службовцями декларацій про доходи та зобов’язання фінансового характеру та узагальнена інформація направлена до Мінприроди. Всі претенденти на заміщення вакантних посад, під час надання документів для участі у конкурсі, обов’язково попереджались про спеціаль- ні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією». На колегії управління «Про підсумки роботи Держуправління за І півріччя 2010 року» було розглянуто питання «Кадрова політика та стан виконання Закону України «Про боротьбу з корупцією».

8.2

Надання пропозицій до Річного плану заходів з виконання покладених на Міністерство охорони навколишнього природного середовища України завдань

Накази Мінприроди України від 13.12.07 №628 та від 19.06.09 №325

Відділ кадрів, планування та загальних питань

до 10 грудня

Виконано

Направлено Пропозиції листом за № 1-1994-1-1 від 29.11.2010р.

8.3

Складання квартальних планів та звітів з основної діяльності Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області

Накази Мінприроди України від 13.12.07 №628, від 19.06.09 №325 та від 02.03.10 №117

Відділ кадрів, планування та загальних питань

упродовж року

Виконано

Направлено щоквартально на затвердження Плани заходів Держуправління та Звіти про виконання Держуправлінням Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань

8.4

Формування кадрового резерву для державної служби.

Затвердження в установленому порядку кадрового резерву спеціалістів та керівників структурних підрозділів

Постанова КМУ від 28.02.2002 №199

Відділ кадрів, планування та загальних питань

листопад-грудень

Виконано

Відповідно наказів Держуправління від 15.11.10 №173-ос та від 31.12.10 №212-ос в Державному управлінні сформовано та затверджено кадровий резерв для державної служби на 2011 рік

8.5

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань

Постанова КМУ від 28.12.2000 №1922

Відділ кадрів, планування та загальних питань

січень - лютий

Виконано

Відповідно до наказу від 14.01.10 №2-ос в Державному управлінні організовано та проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями, покладених на них обов’язків та завдань. Усього, проходженню щорічної оцінки за підсумками роботи у 2009 році, підлягало 59 державних службовця, з яких отримало підсумкові оцінки: «Висока» - 10 спеціалістів, «Добра» - 45 спеціалістів, «Задовільна» - 2 спеціалісти та «Низька»- 2 спеціалісти.

Відповідно до наказу Мінприроди від 08.11.2010 №1212-о та наказів Держуправління від 15.1110 №172-ос та від 22.12.10 №204-ос в Державному управлінні була проведена атестація державних службовців.

За результатами атестації 40 працівників визнані такими, що відповідають займаній посаді, 4 працівника визнані такими, що відповідають займаній посаді за умови, 1 працівник визнаний таким, що не відповідає займаній посаді. 1 працівник управління не пройшов атестацію у зв’язку з перебуванням на лікарняному. Інформація щодо проведення атестації була направлено до Мінприроди у встановлений термін.

8.6

Узагальнення стану виконання державними службовцями Державного управління вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією»

Постанова КМУ від 27.09.99 №1785

Відділ кадрів, планування та загальних питань

січень, липень

Виконано

Листами від 13.01.2010 №1-10-1-1 та від 02.07.2010 №1-1010-1-1 до Мінприроди направлено аналітичну інформацію про виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» Держуправлінням за ІІ півріччя 2009 року та за І півріччя 2010 року відповідно.

8.7

Забезпечення заміщення вакантних посад керівників структурних підрозділів та спеціалістів Державного управління, шляхом проведення конкурсного відбору

Постанова КМУ від 15.02.2002 №169

Відділ кадрів, планування та загальних питань

за умови оголошення конкурсу

Виконано

Протягом звітного періоду в Державному управління проведено 9 засідань конкурсної комісії. За результатами конкурсу прийнято до управління 13 працівників.

ІX Контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства

9.1 (200)

Організація та проведення природоохоронних заходів:

«Новорічна ялинка»,

«Першоцвіт»,

«Нерест»,

«Посади своє дерево»

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи, Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

грудень,

лютий-березень,

ІІ,IV квартали,

ІІ квартал

Виконано

Зазначені заходи проведені

Х Забезпечення розв’язання гострих проблем у регіонах України

10.1 (201)

Вирішення проблем зберігання непридатних і заборонених до використання пестицидів, накопичених на відповідній території.

Організація та координація заходів із знешкодження ХЗЗР і тари з під них

Постанова КМУ від 27.03.96 №354,

наказ Мінприроди від 04.03.2008 №111

Відділ екологічної безпеки,

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано

На виконання окремого Доручення Мінприроди від 11.09.2009 № 335-од щомісячно, до п’ятого числа, узагальнюється та надається інформація до Департаменту екологічної безпеки щодо обсягів непридатних і заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів по Дніпропетровській області.

10.2 (204)

Координація дій, спрямованих на виконання робіт з ліквідаційного тампонажу недіючих артезіанських свердловин

Кодекс України про надра,

Водний кодекс України

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

квітень

Виконано

10.3 (205)

Проведення заходів, спрямованих на запобігання забрудненню атмосферного повітря

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

10.4

(206)

Розроблення програм оздоровлення атмосферного повітря на територіях, де спостерігається перевищення нормативів екологічної безпеки

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»,

положення про Держуправління (затверджено наказом Мінприроди України від 19.02.07 №55)

Відділ охорони

атмосферного повітря

упродовж року

Виконано

10.5 (207)

Проведення заходів щодо зменшення забруднення стічних вод

Постанова КМУ від 25.03.99. №465,

наказ Мінприроди від 15.12.94 №116

Відділ охорони водних ресурсів, екомережі та заповідної справи

упродовж року

Виконано Див аналіт довідку

Здійснено аналіз стану виконання водоохоронних заходів підприємств, які увійшли до програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами забруд-нювачами на 2007 – 2015 роки

10.6 (208)

Проведення заходів щодо зменшення еродованих, підтоплених земель та зсувонебезпечних ділянок.

Вирішення проблеми захисту населених пунктів і сільгоспугідь від затоплення і підтоплення повеневими і паводковими водами

Наказ Мінприроди від 19.12.2006 №548, Земельний Кодекс України,

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Дніпропетровський, Західно-Донбаський, Криворізький, Нікопольський відділи та Дніпродзержинський Новомосковський сектори охорони навколишнього природного середовища

упродовж року

Виконано.

Див. аналіт. довідку

Формування державної екологічної політики, здійснення координації та контролю за її реалізацією відповідними органами.

Запобігання підтопленню, ерозії, зсувам.

Проводиться постійний контроль за станом виконання заходів природоохоронних програм, прийнято участь в розробці екологічних програм

10.7

Надання інформації про екологічний стан в районі розташування хвостосховищ радіоактивних відходів ВО «Придніпровський хімічний завод»

Доручення Кабінету Міністрів України від 14.02.05 №5075/2/1-05

Відділ державного екологічного моніторингу, економіки та природоохоронних програм

щоквартально

(до 15 числа)

Виконано

Направлено інформаційний листи до Мінприроди від

15.01.10 за № 1-23-4-1, 13.04.10р. за № 1-557-4-1

12.07.10р. за № 1-1056-4-1 11.10.10 №1-1622-4-1

Заступник начальника Держуправління

охорони навколишнього природногоСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 2. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
 3. Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік

  Документ
  Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих
 4. Обласна програма з охорони навколишнього природного середовища на 2008-2010 роки

  Документ
  Обласну програму з охорони навколишнього природного середовища на 2008-2010 роки розроблено з метою проведення ефективної, цілеспрямованої діяльності з організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища,
 5. Зведений національний звіт 2007 року щодо впровадження орхуської конвенції в україні

  Документ
  Орхуський інформаційно-тренінговий центр Державного екологічного інституту Мінприроди України – Aarhus Information-and-training centre of Government Ecological Institute of MEPU

Другие похожие документы..