Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
3. Сроки проведения: 14, 15,1 февраля, 01 г. 4. Время: до 5 минут. 4. Место проведения: сцена актового зала. 5.Участники фестиваля: В конкурсе приним...полностью>>
'Доклад'
Постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 25.05.2010 г. № 243 принята муниципальная долгосрочная целевая программа «...полностью>>
'Урок'
Учитель. В ранней юности человек впервые серьезно задумывается о цели жизни, смысле существования, конечности человеческого бытия. Кто поможет ответи...полностью>>
'Реферат'
В “Сводный каталог…” включены сведения о периодических изданиях, получаемых крупнейшими библиотеками г. Симферополя в І полугодии 2009 года. Каждой би...полностью>>

Розділ 5

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стратегія розвитку м. Дніпропетровська до 2025 р.


матеріали для громадського обговорення

Розділ 5.

Cтратегічний вибір міста: місія міста, стратегічне бачення його розвитку, генеральні цільові настанови

МІСІЯ МІСТА:

Дніпропетровськпровідний фінансово-діловий центр Придніпровя, лідер регіонального та вітчизняного розвитку, місто, яке мотивує городян на досягнення й розвиток.

Коментар до місії міста

Основними характеристиками міста як фінансово-ділового центру є висока концентрація фінансово-кредитних інституцій (банків, інвестиційних компаній, фінансових фондів, страхових компаній, фінансових і товарних бірж тощо) і висока ділова активність на тлі розвинутого підприємницько-промислового та інтелектуально-освітнього потенціалу.

Така місія означає прагнення щодо перетворення Дніпропетровська у «місто-підприємець», яке не тільки зосереджує цивілізаційні, у тому числі економічні ресурси, але й забезпечує їх ефективну взаємодію. Тут, згідно з економічною теорією, проявляється аналогія з підприємницькою здатністю як одним із основних факторів виробництва, що з’єднує фактори праці, землі та капіталу і забезпечує їхню ефективну взаємодію. «Місто-підприємець» стає територіальним утворенням, яке ініціативно випереджає події і здатне об’єднати місцеві економічні, інтелектуальні, соціальні, політичні ресурси в єдиний організаційний комплекс.

Об’єднуючими системними факторами стають інфраструктура, що обслуговує економіку як сферу підприємницької діяльності (фінансово-банківські установи, ринкові інформаційні, маркетингові, консультаційні, логістичні, юридичні структури, зв’язок, освіта, наука), та управління життєдіяльністю і життєзабезпеченням (нові робочі місця, соціальна і житлово-комунальна сфери). У таких умовах стає затребуваним і задіяним інтелект, отже, зя’вляються стимули до його розвитку і вдосконалення, увага переключається з проблеми обмеженості ресурсів на проблему формування мотивів, стає зрозумілим, як місто буде заробляти кошти для підвищення добробуту громадян і як раціонально за пріоритетами розвитку ці кошти витрачати. Отже, поняттям «фінансово-діловий центр» як «місто-підприємець» характеризується взаємна зацікавленість міста й бізнесу, забезпечується включення в управління містом підприємницької складової.

Існує ряд індикаторів, високий рівень яких характеризує місто як фінансово-діловий центр:

 • частка фінансово-кредитних установ у загальній кількості підприємницьких структур;

 • частка страхових компаній у загальній кількості підприємницьких структур;

 • частка ринкових інформаційних, маркетингових, консультаційних, логістичних, юридичних та інших структур у загальній кількості підприємницьких структур;

 • наявність відчутних преференцій міської влади підприємцям, що діють в пріоритетних напрямах розвитку міста;

 • велика частка продукції (технологій) та систем управління якістю, що сертифіковані за стандартами ISO;

 • частка фахівців з вищою освітою в актуальних для міста й сучасних за змістом освітніх галузях;

 • потужність і надійність систем зв’язку і комунікацій;

 • потужність логістичних систем.

Враховуючи зазначену місію міста, основні тенденції його розвитку, цінності та прагнення городян, пропонується таке стратегічне бачення розвитку Дніпропетровська до 2025 р.

Дніпропетровськ –

 • провідний фінансово-діловий центр Придніпров’я;

 • «місто-підприємець», яке мотивує городян на досягнення й розвиток, створює привабливі умови підприємництва й інвестування для перетворення потужного інтелектуального, економіко-фінансового та цивілізаційно-культурного потенціалу в «точки росту» регіону й України в цілому;

 • місто, в якому втілюються засади «економіки знань», що стимулює здобування молоддю належної освіти для престижної роботи на якісних робочих місцях;

 • місто, де екологічно-коректний реальний сектор економіки й комунальне господарство забезпечують реалізацію принципів сталого розвитку;

 • місто, де гармонійно співпрацюють соціально-активна громада і професійна інноваційна влада для наближення до європейських стандартів рівня і якості життя;

 • місто, де реалізується зв'язок поколінь і кращі традиції міста-лідера, панує міський патріотизм.

Зазначені місія та стратегічне бачення розвитку міста обумовлюють необхідність проведення міською владою та місцевими елітами політики, що сприяє подальшому розвитку корпоративного стилю міського управління, створенню демократичних, соціально-економічних і політичних умов розвитку міста.

Пріоритети політики міської влади:

 • повага до цінностей і інтересів городян різних категорій, подолання розриву в рівнях достатку городян, розвиток середнього класу як рушійної сили позитивних змін у суспільстві;

 • підвищення активності міста як лідера бізнесових, соціальних, громадських, політичних ініціатив, як осередку науково-комунікативної та виставково-ярмаркової діяльності;

 • відродження авторитету міста як осередку поєднання управлінської, інтелектуальної та технічної еліти, що створює дух співробітництва та зв’язку поколінь, підвищує міський патріотизм;

 • пропагування й стимулювання прагнень городян до підвищення освіченості й власної компетентності як особливого стилю життя, спрямованого на якісний розвиток;

 • сприяння створенню цивілізованого конкурентного середовища в місті;

 • сприяння соціальній злагоді в багатонаціональній громаді міста та налагодженню взаємовигідних ділових і соціальних зв’язків з країнами СНД через відповідні національні общини;

 • сприяння міською владою розвитку бізнес-зв’язків і гуманітарних відносин через налагодження співробітництва із закордонними містами-побратимами;

 • сприяння створенню середовища, що стимулює здоровий образ життя й високу культуру соціально-корпоративної поведінки;

 • підвищення соціальної активності міської громади, забезпечення відкритості і прозорості діяльності міської влади.

Враховуючи модель майбутнього міста, що відображена стратегічним баченням, результати аналізу й діагностики існуючої ситуації, гіпотези щодо перспектив розвитку, пропонуються для обговорення ГЕНЕРАЛЬНІ ЦІЛЬОВІ НАСТАНОВИ (ГЦН):

1.Створення умов розвитку Дніпропетровська як фінансово-ділового центру та міста-підприємця через інтеграцію унікального інтелектуального потенціалу наукових і освітніх центрів з економіко-фінансовим потенціалом міста, зміцнення й розширення ринкової інфраструктури, проведення прозорої політики сприяння підприємництву, політики запровадження інноваційних технологічних укладів і кластеризації, створення якісних робочих місць.

2.Стабілізація чисельності населення міста на рівні мільйона осіб і створення комфортних умов життя й розвитку членів міської громади через реформування системи охорони здоров’я, запобігання «соціальних хвороб», реалізацію конструктивної муніципальної політики забезпечення житлом, усіляку підтримку інституту родини, розвиток соціально-побутової й культурної інфраструктури.

3.Радикальне реформування на конкурентних засадах комунального господарства міста, забезпечення прозорості формування тарифів на житлово-комунальні послуги й підвищення якості їх надання, зокрема шляхом використання передових технологій ресурсо- і енергозбереження й управлінських інновацій, створення альтернативних комунальних акціонерних товариств за участю населення.

4.Перетворення міста у творчо-комунікаційний і цивілізаційно-культурний центр східноєвропейського масштабу шляхом формування мотивуючого креативного міського середовища, сприяння розвиткові науково-дослідницької та виставково-ярмаркової діяльності, ділового, наукового й розважального туризму, реалізації системно-обґрунтованої екологічної політики й формування особливого архітектурного і культурно-історичного обличчя міста, просування комунікаційно-туристичного іміджу міста в інформаційному просторі.

5.Раціональне впорядкування транспортної інфраструктури міста, засноване на соціально-екологічних міркуваннях, впровадження екологічно-чистих видів транспорту.

6.Розвиток системи управління містом на основі впровадження сучасних моделей муніципального менеджменту з використанням системи управління якістю й інформаційно-комунікаційними технологіями (електронне місто), створення сприятливих умов залучення молоді до управління містом, розвиток самоорганізації міської громади з обов’язковим забезпеченням структур і осередків цивільної активності частиною реальної влади й ресурсами, необхідними для її здійснення.

Розділ 5. Стратегічний вибір міста: місія міста, стратегічне бачення його розвитку,

генеральні цільові настанови

29Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ V. Податок на додану вартість (2)

  Документ
  фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно з законодавством до підприємницької,
 2. Розділ V. Податок на додану вартість (3)

  Документ
  фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка провадить діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької,
 3. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (1)

  Документ
  133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України.
 4. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (2)

  Документ
  1.1) амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);
 5. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (4)

  Документ
  133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України.
 6. Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств (5)

  Документ
  1.1) амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

Другие похожие документы..