Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тезисы'
Размещение школьного сайта в сети Интернет гарантирует, что: все цитирования, приведённые на сайте, имеют ссылки на библиографические источники; иллю...полностью>>
'Лекция'
Ранняя юность (от 14 до 18 лет) в буквальном смысле слова «третий мир»,существующий между детством и взрослостью. Биологичес­ки это период завершения...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания по организации дипломного проектирования для студентов всех форм обучения специальности 080502/8 «Экономика и управление на пре...полностью>>
'Документ'
3 ученик: Выращивание и изготовление чая в Китае стало таким же секретом, как производство шёлка, фарфора , бумаги. Чайные плантации скрывали и строг...полностью>>

Хvii міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»

Програма

ХVII Міжнародної
Науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

20-22 травня

Харків 2009

Шановний колега!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ХVII міжнародної науково-практичної конференції

Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я

Конференція проводиться 20-22 травня 2009 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Академія педагогічних наук України

Мішкольцький університет (Угорщина)

Магдебурзький університет (Німеччина)

Петрошанський університет (Румунія)

Познанська політехніка (Польща)

Софійський університет (Болгарія)

Академія наук вищої школи України

Заїзд учасників - 19 травня, вівторок

Реєстрація - 20 травня, середа, з 9-30

Пленарне засідання - 20 травня, середа, з 10-00

Робота секцій - 20 травня, середа, з 14-30

- 21 травня, четвер, з 10-00

- 22 травня, п’ятниця, з 10-00

Від’їзд учасників - 23 травня, субота

Робочі мови – українська, російська, англійська, німецька

Адреса організаційного комітету конференції:

Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Відділ науково-технічної та патентно-ліцензійної інформації

Телефон: (057) 707-64-11; (057) 707-61-36; (057) 707-68-89

Факс: (057) 706-32-12; (057) 700-40-34

E-mail: microCAD@kpi.kharkov.ua

http://users.kpi.kharkov.ua/science

Співголови конференції

ТОВАЖНЯНСьКИЙ Л.Л. – ректор НТУ «ХПІ», Україна

ПАТКО Д. – ректор Мішкольцького університету,

Угорщина

ПОП Е. – ректор Петрошанського університету,

Румунія

КАРПУШЕВСЬКИЙ Б. – директор Інституту техніки

виготовлення та забезпечення якості

Магдебурзького університету,
Німеччина

ХАМРОЛ А. – ректор Познанської політехніки,
Польща

ФЕДОТОВ А. – проректор Софійського університету,
Болгарія

ПРОГРАМНиЙ КОМіТЕТ

Марченко А.П. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заст. голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Весткемпер Е. - професор Штутгартського університету

Внуков Ю.М. - проректор Запорізького національного
технічного університету

Доброцені А. - декан машинобудівного факультету

Мішкольцького університету

Кавалець М. - завідувач кафедри Познанської політехніки

Клепіков В.Б. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Ковач Ф. - професор Мішкольцького університету

Мамаліс А.Г. - завідувач кафедри Афінського національного
технічного університету

Мовшович О.Я. - заступник директора по науковій роботі

Харківського науково-промислового
підприємства «Техоснастка»

Романовський О.Г. - проректор НТУ “ХПІ”

Сокол Є.І. - проректор НТУ “ХПІ”

Турманідзе Р.С. - проректор Грузинського технічного

університету

Шнайдер Д. - професор Клагенфуртського університету

організаційний комітет

Кравець В.О. - проректор НТУ «ХПІ», голова

Гринь Г.І. - проректор НТУ «ХПІ»

Сакара Ю.Д. - проректор НТУ «ХПІ»

Чеботарьов О.К. - проректор НТУ «ХПІ»

Лісачук Г.В. - завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», заступник голови

Грабченко А.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Білявцев М.І. - генеральний директор ЗАТ «Укрверстатінпром»

Березуцький В.В. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Буденний М.М. - генеральний директор ДП «Харківський регіональний

науково-виробничий центр стандартизації, метрології

і сертифікації»

Бреславський Д.В. - декан інженерно-фізичного факультету НТУ «ХПІ»

Воінов В.В. - декан електромашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Гаврись О.М. - декан факультету бізнесу і фінансів НТУ «ХПІ»

Гамаюн І.П. - декан факультету інформатики і управління

НТУ «ХПІ»

Гапон А.І. - декан факультету автоматики та приладобудування

НТУ «ХПІ»

Домнін Ф.А. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Дюбнер Л. - доцент Магдебурзького університету

Єпіфанов В.В. - декан факультету транспортного машинобудування

НТУ «ХПІ»

Зайцев Ю.І. - вчений секретар НТУ «ХПІ»

Заполовський М.І. - декан факультету комп’ютерних та інформаційних

технологій НТУ «ХПІ»

Землянська С.П. - редактор газети “Політехнік”

Космачов С.М. - декан фізико-технічного факультету НТУ «ХПІ»

Кравченко В.І. - директор НДПКІ "Молнія" НТУ «ХПІ»

Кундрак Я. - професор Мішкольцького університету

Лазуренко О.П. - декан електроенергетичного факультету НТУ «ХПІ»

Лещенко С.А. - декан факультету технології неорганічних речовин

НТУ «ХПІ»

Любієв А.Г. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Некрасов О.П. - декан факультету технології органічних речовин

НТУ «ХПІ»

Николаєнко В.І. - завідувач кафедри НТУ «ХПІ»

Перерва П.Г. - декан економічного факультету НТУ «ХПІ»

Погребний М.А. - декан механіко-технологічного факультету

НТУ «ХПІ»

Рассоха О.М. - декан факультету інтегрованих технологій і хімічної

техніки НТУ «ХПІ»

Русанов В.В. - доцент НТУ «ХПІ»

Степанов М.С. - декан машинобудівного факультету НТУ «ХПІ»

Таран В.І. - директор НДІ іоносфери НТУ «ХПІ»

Тарасенко М.О. - декан енергомашинобудівного факультету

НТУ «ХПІ»

Тижненко Л.П. - начальник відділу НТІ НТУ «ХПІ»

Гончаров О.А. - начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРіАТ

Кривобок Р.В. - заступник завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»,
відповідальний секретар

Гуцаленко Ю.Г. - старший науковий співробітник НТУ «ХПІ»

Кубрак Е.М. - інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

20 травня 2009 р., середа

10.00 – 13.00

Керівник – проф. Товажнянський Л.Л., ректор Національного технічного

університету «Харківський

політехнічний інститут»

Вступне слово та привітання учасників конференції ректора НТУ «ХПІ»

проф. Товажнянського Л.Л.

Доповіді

1. Товажнянський Л.Л., Україна, Харків

Участь вчених університету у вирішенні світових і регіональних проблем, пов’язаних з відходами

2. Патко Д., Угорщина, Мішкольц

Досягнення в галузі верстатобудування та мехатроніки у Мішкольцькому університеті

3. Ігнатов Ц., Болгарія, Софія

Критерії оцінки нерівності доходів населення Болгарії

4. Кравченко В.І., Україна, Харків

Електромагнітна безпека держави

5. Солощук М.М., Україна, Харків

Інтелектуальна власність як чинник розвитку суспільства

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ

Керівник – проф. Гамаюн І.П., декан факультету інформатики і управління

Секретар – ст. викл. Лютенко І.В.

1. Астахов Є.А., Матійченко М.О., Україна, Харків

Дослідження задачі розміщення об’єктів в анізотропній області

2. Баженов М.О. Україна, Харків

Застосування моделі «зміст–текст» для аналізу специфікацій якості програмного забезпечення

3. Буше Ф., Буше Г., Галута А., Шеларіу С. Румунія, Петрошани

Використання архітектури клієнт-сервер в якості технології для системного проектування інформаційних технологій

4. Виборнова О.С., Орловський Д.Л., Україна, Харків

Ситуаційне управління процесами ціноутворення як складова частина комерційної діяльності сучасного підприємства

5. Годлевський М.Д., Станкевич О.А., Україна, Харків

Підходи до вирішення задачі синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії

6. Голоскоква А.О., Глушко В.М., Україна, Харків

Математична модель системи прогнозування показників розвитку підприємства на основі нейронних мереж

7. Голубєв В.А., Грінченко М.П. Україна, Харків

Система управління підприємством, що працює за технологією електронної комерції

8. Грінченко М.П., Марінчев Д.О. Україна, Харків

Інформаційний сектор економіки, як основа інформаційного суспільства

9. Гринченко М.П., Єфременко Т.М. Україна, Харків

Серцево-судинна система людини, як об’єкт управління

10. Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба, Iран, Тегеран, Северин В. П., Україна, Харків

Використання генетичних алгоритмів для багатокритеріального синтезу інтелектуальних систем керування енергоблоку АЕС

11. Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків

Формування якості робіт в технологічних системах ремонтних підприємств

12. Заруба В.Я., Сіренко О.М., Україна, Харків

Аналіз структури фінансових витрат університету

13. Каніщева О.В., Україна, Харків

Застосування алгебри предикатних операцій для опису природно-мовних відносин

14. Касяненко Ю.О., Україна, Харків

Управління рекламою при просуванні товару

15. Корф А.О., Орловський Д.Л., Україна, Харків

Ситуаційний підхід до вирішення задач формування, контролю та аналізу траєкторії діяльності підприємства

16. Куценко О.С., Конохов С.В., Україна, Харків

Знаходження інтервального коефіцієнту управління для нечітко визначеної моделі системи управління

17. Любчик Л.М., Ведь О.В., Україна, Харків

Математичне моделювання ризиків фінансово-економічних систем

18. Манаєнко В.Є., Глушко В.М., Україна, Харків

Математичне забезпечення багатокритеріальної задачі підбору персоналу в галузі інформаційних технологій

19. Мельник К.В., Голоскоков О.Є., Україна, Харків,

Формалізація статистичних даних для синтезу системи управління процесом лікування пацієнта

20. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Побудова алгоритму для керування марковським ланцюгом

21. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Подання міста живою системою трьох рівней: матеріальним, інформаційним та якісним

22. Міняйленко Л.О., Україна, Харків

Управління працездатністю індивідуума по вектору переваги щодо заходів, які відновлюють здоров’я

23. Москаленко В. В., Бондаренко М. С., Україна, Харків

Інформаційно-аналітична система для підтримки прийняття рішень щодо побудови схем фінансування інвестиційного проекту

24. Орєхов С.В., Черенков І.О., Україна, Харків

Дослідження задачі щодо скорочення витрат агропідприємств на прикладі виробництва зернових культур

25. Орєхова О.Л., Україна, Харків

Дослідження задачі щодо створення системи цінового моніторингу на прикладі ринку полімерів

26. Піротті Є.Л., Отдєльнов В.А., Україна, Харків

Математичне і комп’ютерне моделювання розподілу електромагнітного поля за решіткою розсіювачів

27. Ситнікова К.В., Шевченко С.В., Україна, Харків

моделювання виробництва, передачи, розподілу та споживання електроенергії

28. Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Туз О.В., Шаульська А.О. Україна, Харків

Розробка еталонної архітектури, моделей та програмних рішень для центра обслуговування абонентів оператору мобільного зв‘язку

29. Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульська А.О., Туз О.В. Україна, Харків

Автоматизація розподілу обсягів робіт по обдзвону абонентів на прикладі call-центру

30. Ткачук М.В., Нагорний К.А., Литвинчук М.М., Україна, Харків

Розробка адаптивних програмних систем на основі функціонально-орієнтованого підходу

31. Ткачук М.В., Нагорний К.А., Мартінкус І.О., Україна, Харків

Кібернетичний підхід до адаптації програмних компонентів з використанням аспектно–орієнтованої технології

32. Томілко Ю.А., Україна, Харків

Модель аналізу вихідних текстів для оцінки якості програмного забезпечення

33. Чередніченко О.Ю., Лютенко І.В., Україна, Харків

проблеми оцінювання інвестиційних програм розвитку вищого навчального закладу

34. Ямшанов І.С., Україна, Харків

Дослідження структурної оптимізації для процесу збирання технічного об'єкту складального процесу

35. Ямшанов І.С., Короткий К.В., Україна, Харків

Розробка алгоритмічного забезпечення та програмних рішень для планування і прогнозування обсягів продажу продукції для дистриб’юторської компанії

36. Яновський О.В., Алексенко О.Є., Україна, Харків

математичне і комп’ютерне моделювання Логістичного ланцюга з гнучким налаштуванням параметрів

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

і системах управління

Керівник – проф. Бреславський Д.В., декан інженерно-фізичного

факультету

Секретар – доц. Грищенко В.М.

1. Адашевський В.М., Кобцева Г.В., Україна, Харків

Математичне моделювання рухів та визначення динамічних навантажень у ланках тіла людини

2. Андрєєв А.Г., Звонарева А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків

Розробка процесу розрядження детонаторів шляхом їх нагріву за допомогою ІНП

3. Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків

Розрахунок вільних коливань мікросупутника при маневруванні

4. Аніщенко Г.О., Морачковський О.К., Україна, Харків

Моделювання повзучості й руйнування замкових з’єднань лопаток ГТД

5. Багмут І.О., Україна, Харків

Визначення інструментальних погрішностей інерціального блоку інтегрованої навігаційної системи

6. Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І., Морачковський О.К., Україна, Харків

Алгоритм визначення розриву сплошності потоку рідини в магістралях об’ємних гідропередач

7. Бібік Д.В., Україна, Харків

Про критерій оцінки жорсткості блока цапфових розподільників радіально-поршневої гідрооб’ємної передачі із кульковими поршнями

8. Бреславський Д.В., Бреславська О.О., Україна, Харків

Спеціалізований програмний засіб для моделювання повзучості та довготривалої міцності в режимі on-line

9. Васюков Д.В., Україна, Харків

Визначення пондеромоторних сил в елементах індукторних систем

10. Водка О.О., Ларін О.О. Україна, Харків

Оптимізація конструкції замкового з’єднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни квазіньютоновським методом

11. Галаган Ю.М., Лисенко С.В., Львов Г.І., Україна, Харків

Ідентифікація математичної моделі анізотропної повзучості з урахуванням пошкоджуваності

12. Горелова С.О., Україна, Харків

Становлення виробництва систем управління ракетно-космічною технікою у харкові

13. Дарязаде С., Іран, Тегеран

Концентрація напружень навколо отвору у пластині з композиційного матеріалу

14. Демидов П.М., Трубаєв О.І., Україна, Харків

Прогнозування ресурсу трубопровідних систем з урахуванням пружно-пластичних деформацій

15. Дерев’янко Ю.С., Аврамов К.В., Україна, Харків

Про гасіння нелінійних параметричних коливань стрижнів при комбінаційному резонансі

16. Дудкина О.М., Степченко О.С. Україна, Харків

Класифікація і моделювання конструкцій корпусів циліндра низького тиску потужних парових турбін

17. Завістовська Є. І., Ларін А. О., Україна, Харків

Розвиток паротурбінобудування й проблеми динаміки (історичний огляд)

18. Ісаков С.М., Ісаков О.С., Україна, Харків

Вимушені коливання ультразвукового інструмента

19. Кедровська О.В., Україна, Харків

Кінцево-елементне моделювання конструктивно-технологічних дефектів

20. Киркач О.Б., Україна, Харків

Модель чисельного дослідження міцності cfrp-ud-ламінатів з навантаженими отворами

21. Коритко Ю.М., Україна, Харків

Розробка методів розв’язку двовимірних задач циклічної термоповзучості

22. Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків

Дослідження деформування вузлів каркасу котла утилізатора

23. Круглій Я.Д., Україна, Харків

Моделювання малих нелінійних коливань пакетів лопаток з роз’ємними з’єднаннями

24. Кузенкова А.Ю.,Аврамов К.В., Україна, Харків

Нелінійні моди механічних систем з кусочно-лінійними характеристиками

25. Курилов О.Г., Львов Г.І., Україна, Харків

Гiдродинамічний розрахунок підп’ятника ковзання для погружних електродвигунів

26. Курпа Л.В., Ліннік А.Б., Ткаченко В.В. Україна, Харків

Дослідження стійкості багатошарових пластин за допомогою метода R-функцій

27. Курпа  Л.В., Мазур О.С., Україна, Харків

Метод визначення областей динамічної нестійкості для ортотропних пластин складної форми

28. Курпа Л.В., Осетров А.О., Україна, Харків

Застосування теорії R-функцій та сплайн-апроксимації у задачах згину пологих багатошарових оболонок

29. Лавінський Д.В., Морачковський О.К., Ромашов Ю.В., Соболь В.М.,

Україна, Харків

Про науково-технічне співробітництво кафедри теоретичної механіки НТУ "ХПІ" з ННЦ "ХФТІ"

30. Ларін О.О. Україна, Харків

Розвязок задачі вимушених коливань циклосиметричної се тривимірної конструкції із детермінованим та випадковим локально розповсюджненим розладом

31. Лисенко С.В., Україна, Харків

Оптимізація форми опорної поверхні кільцевої наплавки, що забезпечує герметичність насосу

32. Любицька К.І., Україна, Харків

Застосування теорії r-функцій до розрахунку амортизаторів для безшаботних молотів

33. Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Комп'ютерне моделювання динамічної поведінки ротора в комбінованому магнітному підвісі на основі нелінійних рівнянь руху

34. Назаренко С.О., Марусенко С.І., Україна, Харків

Методи аналізу чутливості структурно зв’язаних систем при мультифізичних навантаженнях

35. Наумов І.В., Україна, Харків

Експериментальне дослідження руйнування тонкостінних елементів конструкцій при ударі

36. Ольшанський С.В., Аврамов К.В., Україна, Харків

Замкнуті розв’язки рівняння мещерського для різних законів зменшення радіусу шару, який летить

37. Плаксій Ю.А., Олексієнко Н.В., Україна, Харків

Застосування тригонометричних безперервних еталонних моделей обертання твердого тіла для оптимізації алгоритмів визначення орієнтації в БІНС

38. Протасов Р.В., Устиненко О.В., Україна, Харків

Розробка параметричних 3-d моделей еволютних зубчастих передач

39. Сімсон Е.А., Анацький Ю.П., Зенкевич Ю.А., Україна, Харків

Аналіз впливу термообробки і вибору матеріалу роликів буксових підшипників на вирішення контактних задач аналізу та оптимізації твірної

40. Сімсон Е.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Україна, Харків

Моделювання й оптимізація зношування в зоні торцевого контакту ковзання роликових підшипників

41. Смірнов М.М., Ульянов Ю.М., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Розробка методу вимірювання осьового положення ротора на керованих магнітних підшипниках за допомогою датчиків сили

42. Сукіасов В.Г., Україна, Харків

Моделювання та аналіз в’язкопружнього деформування композитних оболонок на основі інтегральних перетворювань

43. Татарінова О.А., Україна, Харків

Аналіз довговічності циклічно навантажених камер згоряння РРД та ГТД

44. Тесленко О.О. Україна, Харків

Моделювання поляризаційно-оптичних методів визначення напружень

45. Устиненко О.В., Україна, Харків

Скінченно-елементні 3-d моделі евольвентних прямих зубців із втомною тріщиною

46. Федоров В.О., Радіонова С.В., Україна, Харків

Чисельні дослідження жорсткості систем диференційних рівнянь продольної повзучості волокнистих композитів

47. Філіпковський С.В., Україна, Харків

Скінченоелементний аналіз резонансних режимів паливоподаючего тракту ракети

48. Хацько Н.Є., Україна, Харків

Методика паспортизації мікроакселерометра

49. Хизуненко Ю.А., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків

Розробка інтегрованого програмного засобу моделювання та аналізу коливань ротору на магнітних підшипниках

50. Шатохін В.М., Грицан А.О., Україна, Харків

Про дослідження перехідних і усталених режимів у вібраційних монтажних пристроях для складальних роботів

51. Шергін С.Ю., Конохов В.І., Степук О.В., Україна, Харків

Експериментальні дослідження жорсткістних характеристик та розподіл деформацій в моделі компаундированої обмотки

ДискусіяСкачать документ

Похожие документы:

 1. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. II харків 2009 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.II (20-22 травня 2009 р.
 2. Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції удвох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I (20-22 травня 2009 р.
 3. Вимір Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «vii прибузькі юридичні читання» 25-26 листопада 2011 року Миколаїв Іліон 2011

  Документ
  Президент Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України Ківалов С.
 4. Оргкомітет IV міжнародної науково-практичної конференції (2)

  Документ
  - Бакіров Віль Савбанович, Голова оргкомітету, доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслу­жений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного уні­верситету імені В.
 5. Матеріали VI (XVIII) Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ нтуу «кпі» 2010

  Документ
  Матеріали VІ (XVIII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р.: тези доповідей / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відпов. ред) та ін.].–К.: НТУУ «КПІ», 2010.

Другие похожие документы..