Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей осуществление деятельности, связанной с использованием валютных ценностей, Правлени...полностью>>
'Документ'
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляе...полностью>>
'Документ'
В данной книге автор прослеживает очень интересные аналогии в поведении различных видов позвоночных и вида Homo sapiens, именно поэтому книга публику...полностью>>
'Шпаргалка'
Это такие психологические средства, которые позволяют человеку избавиться от чувства вины и укоров совести и сохранить благоприятное впечатление о се...полностью>>

Л. О. Психологічні особливості інтелектуальної діяльності дитини в кібер просторі. В

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кондратенко Л.О.

Психологічні особливості інтелектуальної діяльності дитини в

кібер - просторі.

В історичній ретроспективі первинне пізнання дитиною світу проходило шляхом її взаємодії з цим світом, шляхом маніпуляцій з предметами, які реально існували поза свідомістю дитини. Усвідомлення і розуміння реальності і предметності світу створювало базис для переходу на вищий рівень розвитку мислення, коли ставало можливим маніпулювання не реальними предметами, а лише їх знаками. Такими знаками могли виступати зображення ( малюнки) предметів або їх назви (слова). Ці. знаки позначали лише те, що було здобуте завдяки власній когнітивній діяльності, яка розпочиналась із власного, заснованого на даних органів перцепції, вивченні навколишнього світу та усвідомленого присвоєння історичного досвіду. Знак сам по собі не був і не міг бути джерелом інформації, а являв собою свого роду етикетку з яскравим малюнком, під якою ховалося безмежжя реальності. Така собі кнопка доступу до всесвіту, але те , що під нею сховане ставало«доступне» розумові лише у тій мірі в якій пізнавалось у поза знаковій діяльності. Маніпулювання знаком поза реальною діяльністю в реальному світі, являло собою лише роботу з лексемою, грою у слова або за висловом Германа Гессе грою в бісер, розвагою чистого розуму, схоластикою ХХ сторіччя.

Теза про те, що когнітивний розвиток дитини супроводжується діяльністю в просторі, була настільки самоочевидною, що виступала у вигляді аксіоми, яка не потребувала доведення. При тому простір розумівся як реальний, матеріальний і предметний.

Однак зараз наступає дивна ера в історії людства, коли оперування квазі-предметами, по суті своїй лише знаками предметів виникає настільки рано, що може передувати знайомству дитини з відповідними реальними предметами, а то й зовсім його замінювати. Дитина може з допомогою комп'ютера знайомитись не з часом і простором, а з деяким умовним часом, який може рухатись в прямому і зворотному напрямку, умовним простором, який може вигинатися , крутитися, розтягуватися, і танути як шагренева шкіра. З предметами сутність яких незрозуміла, а призначення – не визначене. Дитині нав'язується пізнання всесвіту через створений фантазією дорослих квазісвіт чиї параметри залежать виключно від уяви його творців. Такий світ за своєю суттю є виключно символічний і створює нову , абсолютно невизначену ситуацію розвитку мислення дитини в онтогенезі, коли дитина засвоює знак раніше ніж ознайомлюється з його сутнісним наповненням.

Тому в сучасних умовах доводиться по-новому звертатись до класичної роботи Льва Семеновича Виготського «Знаряддя і знак в житті дитини», яка присвячена ґрунтовному аналізу переходу від предметного до понятійного мислення. Спираючись на величезний експериментальний матеріал Лев Семенович стверджував, що дитина як у грі так і у мовленні не відчуває умовності, довільності поєднання знака і значення. Для того, щоб бути знаком певного предмета (вещи) слова мають мати опору у властивостях позначуваного нею об'єкта. Далеко не «все може бути всім» в грі дитини . Реальні властивості предмета та його символічне значення виявляють в грі складні структурні взаємодії. Так само і слово зв'язується для дитини з предметом через його властивості, вплітаючись у їх загальну структуру.[ Див.: 2,с.15]. Саме тому дитина в дослідах проведених Левом Семеновичем не погоджувалась на пропозицію називати підлогу стаканом,( оскільки тоді по ній не можна буде ходити), а стіл лампою ( бо він тоді згорить) але спокійно називала стілець поїздом і ставилась до нього як до поїзда. В цьому явищі знайшла свій вияв надзвичайна складна і цікава властивість дитячого інтелекту – реальний предмет, може довільно змінюватись, а знак, здавалося б проста етикетка цього предмета - ні. Змінити назву для дитини – «змінити властивості предмета», його сутність[с.15.]. Зв'язок між назвою і предметом , за переконанням Л.С.Виготського для дорослої людини і для дитини за своєю внутрішньою сутністю виступають психологічними утвореннями абсолютно різного роду. Комп'ютерний світ не враховує та і не може враховувати цих особливостей інтелекту дитини, а тому моделює відмінну від традиційної , структуру мислення і виниклі нові психологічні феномени потребують прискіпливого вивчення. Простий аналіз показує , що діяльність в кіберпросторі є абсолютно новим видом діяльності, оскільки при її здійсненні відбуваються суттєво інші процеси, аніж ті, що супроводжують діяльність в реальному просторі. Для того, щоб у цьому переконатись достатньо розглянути класичне визначення діяльності представлене у «Великому психологічному словнику» за редакцією Б.Мещарякова та В.Зінченка: «Діяльність – активна взаємодія з оточуючою дійсністю , в ході якої жива істота виступає як суб'єкт, що цілеспрямовано впливає на об'єкт і задовольняє таким чином свої потреби…Особливе значення має розвиток орієнтувально-дослідницької діяльності…, що полягає в обстеженні оточення і формування образу ситуації, на основі якого здійснюється орієнтація і регуляція рухової поведінки…»[1, с.135]

Література

Большой психологический словарь / Сост.и общ.ред.Б. Мещерякова, В. Зинченко. – СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 672 с. – (Проект «Психологическая энциклопедия»)

Выготский Л.С.Собрание сочинений: В 6-ти т.Т.6. Научное наследие / Под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1984. – 400 с.- (Акад. пед. наук СССР).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Психологічна та психотерапевтична допомога дітям та молоді

  Документ
  Фільц Олександр Орестович – професор, головний лікар ЛОДКПЛ, завідувач кафедрою психіатрії та психотерапії ФПДО ЛНМУ ім Данила Галицького, Президент ЄАП
 2. “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”

  Документ
  Резолюція круглого столу на тему: “Соціально-виховні та психологічні аспекти діяльності пенітенціарного персоналу із засудженими до довічного позбавлення волі в Україні”…… ……… 4
 3. Тема 9 Психологія управлінської діяльності

  Документ
  Соціальне управління є однією з найскладніших галузей людської діяльності, в якій виявляються персоніфіковані відносини між людьми, об'єднаними трудовим процесом.
 4. Конспект лекцій Київ 2011 Лекція №1+№2. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

  Конспект
  3 моменту появи на Землі Людина перманентно живе та діє в умовах потенційних небезпек, що постійно змінюються. Це дає змогу сформулювати аксіому про те, що діяльність Людини потенційно небезпечна.
 5. План вступ Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок при вирішені складних життєвих ситуацій 1 Проблема емпатії та рефлексії в психологічній літературі

  Документ
  Актуальність дослідження визначається необхідністю подальшої розробки теоретичних аспектів проблеми емпатії та рефлексії, їх взаємозв'язку при вирішенні людиною складних життєвих ситуації.

Другие похожие документы..